Author Topic: Възраста на земята е 6000г.  (Read 17589 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Възраста на земята е 6000г.
« on: December 02, 2017, 12:46:57 PM »
С тази тема искам да подкрепя Истината за сътворението, и за плоската земя и купола,  направени от невидимото от нашия Създател и Спасител - вечния Бог.
От сътворението до идването на Исус са 4000г. От идването Му до днес ~2000г.  Общо 6000г. На прага сме на последните 1000г., на великия Шабат на земята!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #1 on: December 02, 2017, 12:55:20 PM »
Откъде знаеш, че от Христос до днес са 2000 години след като историята е толкова подменена? Примерно римляните като са въвели григорианския календар насила по следния начин: отиват при даден народ и при тях може да е 1100 година от сътворението, но те им казват: "Не, сега сме 1300". Ето това е календарът, който днес гледаш, който има т.нар. "високосни години" и други такива неща, които са базирани на кълбо, обикалящо около слънце и "компенсации" за разни дни. Оригиналното летоброене е много по-различно.

Ти лично сметнал ли си дали до Христос са 4000 години? Аз не съм, но може да седна да сметна. Видял съм само, че когато Авраам е живял, Ной още е бил жив, т.е. не са изминали векове между единия и другия.

Също така не съм толкова сигурен, че 1000 годишното царство ще дойде 6000 години след сътворението. Пише, че има белези, според които ще го познаем, а не точно години. Има много прилики и изследвания, но аз виждам, че 1000 годишното царство и последващото царуване на правдата нямат прекъсване от това нечестивите да се възцарят.

Затова аз предпочитам да гледам белезите, за които се споменава: събития на земята (войни, военни слухове), това какви ще станат хората, това, че ще има знамения на небето горе и на земята долу, войната между сатана и Михаил и последващото изгонване на сатана на земята, събитията с царете, описани в Данаил и други.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #2 on: December 02, 2017, 13:06:45 PM »
Да така е ако приемем, че е вярна официалната история и че от Христос насам са минали 2000 години. Но официалната история е точно толкова вярна колкото и официалната наука, глобуса, космоса, медицината, образованието и всичко друго измислено от демоничните началства и власти.

Има историческа теория според която от времето на Христос насам не са минали повече от 1000 години, че времето на римската империя и така наречената античност са много по-близко до нас отколкото се представя официално и че Скалигери, който е бащата на официалната история е създал лъжлива историческа времева линия по поръчка на Ватикана.

Еврейския календар, който се брои от сътворението на света също е изменян и фалшифициран, за да не съвпаднат годините за идването на Месията и така да се изкара, че Исус не е обещания месия. Там също имаме промени от порядъка на няколкостотин години.

Другите народи като скитите например, от които ние произхождаме също са имали древен календар, но всичко това е унищожено.

Ето защо ние в момента не знаем коя година сме от сътворението на света, както не знаем и колко точно е голяма земята и дали няма земи отвърд известните ни континенти, които да се крият. Известно е че англичаните са успели да извадят Антарктида от официалните карти и да поддържат тази измама в продължение на поне 100 години. Бог знае колко още неща има скрити и за които откровено се лъже.

Едно от нещата, които крият исторически е че християнството е било значително по-разпространено от това, което се представя. Например христяни в Япония и Северна Америка е имало много преди официалното им "откриване". Тези християни после са преследвани и избивани от техните католически,православни и протестантски "събратя". Православните скачат като попарени относно геноцида над християните и населението с ведическа култура които са живели по нашите земи и територията на днешна Русия. Говорим за колосален геноцид съизмерим само с геноцида над "индианците" в Северна америка, където числото избити хора варира в рамките между 70 и 110 милиона. Официалната история твърди, че в Северна Америка били живяли само около 50 000 "индианци" докато само на остров Хаити се знае официално, че Христофор Колумб е бил лично отговорен за избиването на около 8 милиона туземци. Няма как на остров Хаити да са живяли 8 милиона, а в цяла Северна Америка само 50 000 човека.

Та в този смисъл живеем в епоха на грандиозни измами и Библията е единственото нещо на което може да се вярва. Тя обаче не ни казва нищо относно колко време е изминало от Христос насам и ние понастоящем не знаем нито коя година сме от Христос, нито коя година сме от сътворението на света.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #3 on: December 02, 2017, 14:35:49 PM »
Времето преди Христос може да се сметне по родословието на патриарсите. Кой е Ной и времето на потопа се изчислява по същия начин.
Втори свидетел е седмицата на сътворението. 6 работни дни + седмия - почивка. Според 2Петрово 1ден = 1000г. и обратно.
Имаме пророчества, които са се изпълнили. Най-голмото е за големия отпадък - 2Сол.  В момента чакаме да се разкрие само антихриста.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #4 on: December 02, 2017, 14:44:49 PM »
Голямото отстъпление започва веднага след смърта на апостолите, за което сам апостол Павел предупреждава в Деяния 20-а глава. Християните чакат от стотици, ако не и хиляди години явлението на антихриста и е имало много хора кандидати за това, които най-малкото са извършили дела достойни за квалифицирането им като антихристи. Например Нерон за който казват че дори името му сметнато прави 666. Но факт е че края не е дошъл нито тогава нито все още. И ние за много неща се заблуждаваме относно времето и не ни е ясно колко време е изминало от времето на Христос насам.

Аз съм съгласен с идеята, че имаме 6 дни сътворение и един ден почивка, което е логично да кореспондира с 6000 години човешка история и 1000 години Милениално царство.

Според еврейския календар сме 5778-а година от сътворението. https://www.hebcal.com/

Значи още поне 222 години Христос няма да се завърне. Но този календар не е верен и ние не знаем с колко или дори в каква посока е промяната с повече или с по-малко.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #5 on: December 02, 2017, 14:51:52 PM »
Не прибързвай така с няколко нахвърлени неща, които сме ги чували от различни места.

Първият въпрос е: дали наистина може да се сметне родословието от пленението във Вавлон до Христос? Според официалната история пленението било 600 години преди да се роди Христос, а според Матей това изобщо не е така. Ето какво казва Матей:


Протестантски (1940)
Матей 1
  1. Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
  2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;
  3. Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;
  4. Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
  5. Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;
  6. а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена;
  7. Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
  8. Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
  9. Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
  10. Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
  11. а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.
  12. А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела;
  13. Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
  14. Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
  15. Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;
  16. а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос {Помазаник, или, Месия.}.
  17. И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.


Примерно ако потърсиш за "Садок" ще видиш, че се споменава такъв човек, но той е от Левитите. Ако потърсиш за Ахим или Азор, няма да намериш нищо. Ето защо годините до Христос не могат да се сметнат точно от Писанията и не трябва да се обляга човек на "тази кълка", че били 4000 години.

Пише следното:
25. Знай, прочее, и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици; и за шестдесет и две седмици ще се съгради изново, с улици и окоп, макар в размирни времена.
  26. И подир шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен, и не ще има кои да Му принадлежат; и людете на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището; и краят му ще го постигне чрез потоп; и до края на войната има определени опустошения.


Между завръщането от Вавилон и посичането на Месия има 62 седмици. Това са 14 рода или 1 род излиза около 4.4 седмици. Една седмица вероятно е 7 години, което прави около 40 години на род, което е близо до истината. Това означава, че 62 седмици са точно 434 години. Като махнем 33 години, стигаме до около 400 години, когато се е родил в плът. Според официалните години пленението във Вавилон е 600 години преди това, а очевидно не е така според текстовете на Писанията.

Ето защо нито сметките преди Христос можеш да разбереш колко са, нито след него. Имаме само информацията, че са 42 рода, а годините са само приблизителни. Знаем, че преди Авраам са живели доста повече и затова сметката с "40 години на род" върви само за тези години преди рождението на Месията.

По-възможно е да могат точно да се сметнат годините преди пленението във Вавилон. Затова всичко трябва да се проверява без да се облягаме на сметки, които не само не са верни, но и се смесват с думи от Писанията, за да се получи някакъв резултат. От опит знаем, че ако смесиш нещо добро с нещо лошо, не се получава изобщо добро нещо, а пак лошо.

Затова не бързай да смесваш официална лъжлива информация с това, което Писанията казват за дните. Пише, че един ден е като хиляда години, но това не означава, че слънцето е създадено на 4000-ната година, т.е. на 4-тия ден, но е създадено с дума от Бога веднага. И е минал денят, а не са минали 1000 години (според същата логика).
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #6 on: December 02, 2017, 15:35:31 PM »
Да. Сътворението е станало за 6 24ч. дни. Бог прави времето и периодите от него кратни на седем. Само един пример: юбилийните години.
 2Петр.  и Откровение: 'и те царуваха с Христос 1000г.'. Това е последният период от време. След него времето свършва. Времето също творение на Бога.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #7 on: December 02, 2017, 15:40:17 PM »
Но това не означава, че ще царуват 700 години или 994 години, нито означава, че очакваме Христос да дойде 6000 години след сътворението. Очакваме го да дойде в ден и час, когато не знаем, но когато ще има събития, които много приличат на текущите. Заблудата, която е днес многократно надхвърля това, което е било по времето на апостолите. Вавилонската система е обладала може би целия свят с финансовите, фармацевтичните, военните, социалните и религиозните си пипала. Тогава не е било така.

Колко има още до този ден, не знам, но гледам, че Матей обърна внимание, че това са 3 пъти по 42 рода (6 х 7), а не 4000 години (което не е кратно на 7). Тези 4000 години в момента не можем да ги сметнем и затова всякаква теория, базирана на тези 4000 години е съмнителна. Още повече Матей набляга на броя родове, както казах, а не на броя години. Щом сметката е базирана на брой родове, значи това е важното в този случай.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1002
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #8 on: December 03, 2017, 19:35:32 PM »
С тази тема искам да подкрепя Истината за сътворението, и за плоската земя и купола,  направени от невидимото от нашия Създател и Спасител - вечния Бог.
От сътворението до идването на Исус са 4000г. От идването Му до днес ~2000г.  Общо 6000г. На прага сме на последните 1000г., на великия Шабат на земята!
Разбирам любопитството ти, но е писано.

Деяния 1 глава
6 И тъй, веднъж, като се събраха, те Го питаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? 
7 Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт.
8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. 
9 И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им.


За нас е важно да сме готови за този ден по всяко едно време.
За това, вместо да дириш в тази посока, гледай белезите на пришествието и бъди готов да Го посрещнеш всякога.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #9 on: December 04, 2017, 04:53:03 AM »
С тази тема искам да подкрепя Истината за сътворението, и за плоската земя и купола,  направени от невидимото от нашия Създател и Спасител - вечния Бог.
От сътворението до идването на Исус са 4000г. От идването Му до днес ~2000г.  Общо 6000г. На прага сме на последните 1000г., на великия Шабат на земята!
Разбирам любопитството ти, но е писано.

Деяния 1 глава
6 И тъй, веднъж, като се събраха, те Го питаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? 
7 Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт.
8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. 
9 И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им.


За нас е важно да сме готови за този ден по всяко едно време.
За това, вместо да дириш в тази посока, гледай белезите на пришествието и бъди готов да Го посрещнеш всякога.

Пришествието няма да стане 'по всяко време'.  Дан.8,19:'...защото на определеното време ще бъде края'. Времето  на пришествието е определено отдавна и не зависи от човеците.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #10 on: December 04, 2017, 11:32:44 AM »
Когато бях новоповярвал и мен така ме учеха, че трябва така да живея все едно Исус ще дойде утре. Това обаче води до един напълно повърхностен начин на живот при който човек живее ден за ден, без да има никакъв стратегически поглед върху бъдещето.

Писанието обаче учи относно Божия народ:

1Кор. 3:9 .. вие сте Божия нива, Божие здание.

И нивата и зданието не са нещо, което можеш да обработиш или построиш за един ден. Иска се стратегическо мислене и планиране. Нещо повече иска се мислене отвъд нашето поколение, да се мисли за поколения напред. Защото нивата трябва да остане ползваема и за следващите поколения и зданието също, а не да рухне след няколко години.

Но внушението че "Исус идва утре" или дори неправилния превод "Исус идва скоро" са превърнали много християни в повърхностни еднодневни християни. Или както една моя позната се изрази веднъж - "небесни шматки". Хора които ходят напред назад и живеят ден за ден, уж "водени от Духа".

Никъде Писанието не казва "Исус идва скоро" но вместо това текста казва "Исус идва бързо." Пределно ясно е че 2000 години или 1000 години никак не е скоро. Но израза "идва бързо" означава, че когато се изпълнят пророчествата Той ще дойде бързо след това и няма да се забави.

Затова е и написано:

Евр. 10:12  но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога.
Евр. 10:13  та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие.


Значи според Писанието Исус никак не се е засилил да идва "скоро", но вместо това Той СЕДИ И ЧАКА нещо да се случи. Какво е това нещо и какво е нашето участие в него повечето християни тотално нехаят. На практика се оказва, че не ние чакаме Исус, а Той чака нас - за да се изпълнят определени неща не само на световната сцена, но в нас и чрез нас. А тия неща за да се изпълнят са нужни поколения, и аз като гледам с изминаване на времето християните са се отдалечили, а не приближили към това, което Исус очаква.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #11 on: December 04, 2017, 11:59:50 AM »
Точно така.

И едно от нещата, които чака е изпълнението на числото на езичниците, както и идването на Антихриста, както и покаянието на евреите. А това няма да дойде докато беззаконието не достигне своя връх. А щом има беззаконие, това е зло. Щом има зло, разумните ще го предвидят и ще направят каквото трябва, за да се укрият от това време.

Числата и годините, които смятаме нека бъдат спрямо това, което ни е дадено да разбираме, а ето, както по-горе видяхме, което и за първи път сметнах, вавилонското пленение не е станало "хиляди години преди Христос", а 14 поколения. Затова не е чудно, че и днешната история е фалшива и днес да сме 600-700 години след Христос. Това не означава, че Христос ще чака да станат 6000 години. Такова нещо не е записано. Той е дал да видим белезите на пришествието и те много приличат на нашите дни.

Както беше в Ноевите дни, така ще бъде и сега. Ной трябваше да направи кораба и в продължение на 100 години Бог чакаше. Като направи кораба, тогава Бог съсипа всичко и никой не се усети. Така ще бъде и сега. Ще има подиграватели, които ще казват "къде е обещаното му пришествие" и тия самите няма да вярват на писаното в Битие за земята. Ще дойде ден, когато слънцето, луната и звездите няма да дадат светенето си и точно тогава ще дойде Христос и ще го види всяко око, включително и тези, които го прободоха, което small axe все още не знае как ще бъде.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1002
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #12 on: December 04, 2017, 17:18:28 PM »
Пришествието няма да стане 'по всяко време'.  Дан.8,19:'...защото на определеното време ще бъде края'. Времето  на пришествието е определено отдавна и не зависи от човеците.

Съгласен съм, определено е, но е писано:
Марк 13 глава
32 А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.

Има белези - тях гледай.


Значи според Писанието Исус никак не се е засилил да идва "скоро", но вместо това Той СЕДИ И ЧАКА нещо да се случи. Какво е това нещо и какво е нашето участие в него повечето християни тотално нехаят. На практика се оказва, че не ние чакаме Исус, а Той чака нас - за да се изпълнят определени неща не само на световната сцена, но в нас и чрез нас. А тия неща за да се изпълнят са нужни поколения, и аз като гледам с изминаване на времето християните са се отдалечили, а не приближили към това, което Исус очаква.

Тук бих се съгласил в някаква степен, но с уговорката, че Отец знае деня и часа и е в Негова власт да ги промени ако трябва (не случайно е писано да се молим да не е в съботен или зимен ден). С други думи Отец е предвидил каквото е нужно като време.

Ще има подиграватели, които ще казват "къде е обещаното му пришествие" и тия самите няма да вярват на писаното в Битие за земята.

Нека Бог да отсъди за думите ти.

Благословена седмица на всички.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #13 on: December 04, 2017, 18:19:15 PM »
Тук бих се съгласил в някаква степен, но с уговорката, че Отец знае деня и часа и е в Негова власт да ги промени ако трябва (не случайно е писано да се молим да не е в съботен или зимен ден). С други думи Отец е предвидил каквото е нужно като време.
Тук се говори не за деня на пришествието, а деня, в който определена група праведници ще бъдат гонени от домовете си и трябва да бягат.

Quote
Ще има подиграватели, които ще казват "къде е обещаното му пришествие" и тия самите няма да вярват на писаното в Битие за земята.

Нека Бог да отсъди за думите ти.
Виждам, че си загрижен, че го казвам и по-скоро искаш да кажеш "ти съдиш тези, които не вярват в Битие и Бог ще съди теб". Все пак нека видим оригинала:

3. Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват:
  4. Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието.
  5. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата,
  6. но пак посредством тях тогавашният свят, потопен от водата загина.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1002
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #14 on: December 04, 2017, 23:49:50 PM »
Тихомир, прочети си пак Марк 13 глава.

____
Темата за земята е заключена и е добре всеки да разсъди по-нея преди да бъде отключена, ако имаш нещо против това или искаш да кажеш нещо по-тази тема говори с Watchman да я отключи и пиши на воля.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]