Author Topic: Държавата с претенции към децата  (Read 22067 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

simeon

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #15 on: June 04, 2017, 18:25:25 PM »
Николай,би ли обяснил какво имаш впредвид,казвайки,че огъня е разпален и скоро ще лумне?

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1007
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #16 on: June 04, 2017, 20:04:21 PM »
Плодовете на света в дома ми, тези които коментираме с Watchman. Той е запознат в някаква степен с дома ми и критиките му са основно в тая насока.
Имам в предвид, че моите деца ходят на училище. Безумията за които говри Ученик ги има в някои училища, но естествено не на всякъде.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

simeon

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #17 on: June 04, 2017, 20:45:26 PM »
Аха,разбирам.А това,което Бог ти е пратил и си видял е свързано с отрицателни неща,които ще се проявят в  дома ти в бъдеще така ли?

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 254
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #18 on: June 04, 2017, 21:54:19 PM »
Николай, дълбоко се заблуждаваш, че само ти сееш, докато децата ти са непълнолетни, в тях сее и света, училището по-конкретно. Знаеш ли какво е казал Чарлз Фини, докато децата ти са непълнолетни, никога не ги оставяй насаме с друг човек, винаги да присъства и единия родител!
Този дух на хуманизъм, толерантност... Ругатните, които децата неминуемо употребяват. Знаеш ли какво планират да се изучава в училище - мастурбация, при това родителите да учат децата си?
Преди време Бог ми откри за този учебник, дадохме гласност и родителите се надигнаха дори да съдят държавата за това, а беше въведен в 8 училища експериментално. Нямаш си представа какви неща се случват в училище, не ми се говори, бях в тази система преди години, а сега колеги ми разказват какво е, става все по-зле. Не си мисли, че е безобидно, а се моли Бог да ти даде изходен път!

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3618
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #19 on: June 05, 2017, 13:04:09 PM »
Много малко християни разбират, че това което се учи и преподава в тия училища е последния проблем на цялата схема. Целия замисъл е така направен, че без значение от самата програма, самата среда и начина по който е организирано всичко да има траен деструктивен ефект върху психиката, мисленето, характера и мирогледа на децата.

Именно средата е ключовия елемент. Някои родители си въобразяват, че ще съумеят с обяснения да преодолеят лошите неща в учебната програма. А те децата по цял ден седят потопени в тази покваряваща среда и формират напълно светски мироглед. Затова и по църквите е пълно със светски хора имащи се за християни, защото мисленето им е светско, само дето са облекли набожни одежди. Целия мироглед на християните е светски, затова живеят по градовете дълбоко вградени в системата и нямат никакво съзнание за разрушенията във вътрешния си човек. Затова ходят и да гласуват и сключват завет с нечестивите. Затова не им прави и впечатление деструктивността на градската среда, защото от малки са потопени в тази среда и нямат никакво съзнание за реалния живот и Божиите реалности.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1007
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #20 on: June 05, 2017, 13:39:06 PM »
Ученик, на Чарлз Фини може да му предадеш много поздрави и да отиде да си лекува параноята.

Като си тръгнал да говориш по-темата, опиши какъв според теб е проблема на хуманизма и толерантността и защо според Библията са грешни.
Ругатни могат да научат и в най-затънтеното село, ако не си ги подготвил за това в дома си, маструбацията също.
За учебника - браво, похвално е, че сте успели - хвала на Бога.

За нещата случващи се в училище, моите деца ходят, аз ходя, викат ме от време на време като са направили нещо, а ти слушаш разкази и предания - кои ли е по-добре запознат ?
Относно безобидността - замислял ли си се, защо Бог даде тази опция - прощаване на грехове ?
Чел ли си, за простени грехове в Библията и за хора покаяли се когато са ги свършили ? Дали тези хора ще отидат да вършат това нещо пак ако са се разкаяли с цялото си сърце ?
Цар Давид в колко неща съгреши и въпреки всичко беше даден за пример ?
Мислиш ли, че Бог не може да поднови всичко без да чака целия грях да се изсипе на света ? И ако може, защо не го прави ?
Чел ли си в Писанията, че има съдове за чиста употреба и такива за нечиста, и че те всички са създадени от Бог ? И ако твоя син е избран за съд за нечиста употреба - ти можеш ли да го очистиш ?

Не знаеш за какво говоря и стреляш наслуки, лошо няма, благодаря за загрижеността :)

@Watchman
Ще напомня пак (мисля, че съм го правил преди време), че всички пишещи тук са минали през тази ОБРЗователна система, и са останали/станали Божии.

1 Йоаново 2:19
От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.


Но сме Божии поради това, а не поради друго:

Откровение 3:20
Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 254
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #21 on: June 05, 2017, 18:06:05 PM »

Явно си почитател на калвинизма.
Само че как би обяснил стиховете тук:

1 Тимотей 2:4
Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.

Йоан 1:29
На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!

1 Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния.    
2 Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.

Защо Йоан пише това, Павел? Бог не е шизофреник, извинявай, Той даде шанс на всички хора. Но Бог е Този, Който предузнава. И въпреки всичко се бори до последно за душата на всеки!
А да те питам според теб защо Бог ни каза да се молим? Да си клатим само езиците ли?
Пълен абсурд!
Значи ако ти вярваш, че децата ти са непочтени съдове, просто ги изоставяш, така било писано. Да, ама не! Само човек, който не познава Бог и словото Му може да пише такива неща.
Да видим какво пише тук:

Езекиил 13:18 Така казва Господ Иеова: Горко на жените които пришиват възглавнички на всеки лакът, И правят покривала за главите на лица от всякакъв ръст, за да ловят души! Ще ловите ли душите на людете Ми, И ще пазите ли души живи за себе си?    
19 Като лъжете людете Ми, които слушат лъжи, Ще Ме оскверните ли между людете Ми За шепи ечемик и късчета хляб, Та да убивате души, които не трябваше да умрат, И да опазите живи души, които не трябваше да живеят?

4Царе:1 В това време Езекия се разболя до смърт; и пророк Исаия, Амосовият син, дойде при него та му рече: Така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш.    
2 Тогава царят обърна лицето си към стената та се помоли Господу, казвайки:    
3 Моля Ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце, и върших това, което е угодно пред Тебе. И Езекия плака горко.    
4 А преди да беше излязъл Исаия до средната част на града, Господното слово дойде към него и рече:    
5 Върни се та кажи на вожда на Моите люде, Езекия, така казва Господ, Бог на баща ти Давида: Чух молитвата ти, видях сълзите ти; ето Аз ще те изцеля; след три дена ще възлезеш в Господния дом.    
6 Ще приложа на живота ти петнадесет години; и ще избавя тебе и тоя град от ръката на асирийския цар; и ще защитя тоя град заради Себе Си и заради слугата Ми Давида.


Езекиил 18:23
Благоволя ли Аз в смъртта на нечестивия? казва Господ Иеова, а не по-добре да се обърне от пътя си и да живее?


Езекиил 33:11
Речи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, доме Израилев?

Нямам какво повече да добавя, но за мен е много тъжно да чета подобни невежи твърдения за Бог.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3618
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #22 on: June 06, 2017, 01:09:13 AM »
Quote
Като си тръгнал да говориш по-темата, опиши какъв според теб е проблема на хуманизма и толерантността и защо според Библията са грешни.

Хуманизма поставя човека като стандарт за всичко. Според тази философия - човека, неговите желания, предпочитания, чувства и прочие са центъра на живота и няма по-висше нещо от човека.

Има ли нужда да се обяснява на християни, къде е проблема в това нещо?

Толерантност означава търпимост, включително на ония неща, които Бог счита за нетърпими и недопустими. Затова Бог изобличава толерантността:

Откр. 2:20  Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудствуват и да ядат идоложертвено.

От друга страна Христос похвалва липсата на търпимост(толерантност) към злите дела и злите човеци:

Откр. 2:2  Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи;

Тия неща също би трябвало да са ясни за християните, които са чели Библията.

Quote
@Watchman
Ще напомня пак (мисля, че съм го правил преди време), че всички пишещи тук са минали през тази ОБРЗователна система, и са останали/станали Божии.

Аз загубих 40 години от живота си в лутане заради този ОБРАЗ, който ми бе запечатан от системата. Двадесет години изгубих в света, 10 години изгубих в религиозната система и 10 години в градската система. И пак не може да се каже че функционирам пълноценно в следствие на осакатяванията от системата. Какво да чакам още 10 години, че да почна да принасям плода, който Бог желае ли? Ти това ли искаш за твоите деца, да изгубят 50 години от живота си преди да успеят да стават за нещо? Това ли е плода, който Бог иска?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1007
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #23 on: June 07, 2017, 15:58:13 PM »
Казваш:
1 Тимотей 2:4
Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.
Добре свържи ми сега горния текст с това долу и ми обясни защо Бог си противоречи според теб ? (ако смяташ, че е възможно)

2 Тимотей 2 глава
20 А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни; и едни са за почтена употреба, а други за непочтена.

Или бъркаш благовестието със спасението ?

На всички е заповядано и тук няма лицеприятие, баджанащина, връзкарство и т.н.

Матей 3:2
Покайте се понеже наближи небесното царство.


Или се покайва и тръгва в правия път, или избира смъртта.
И май, забравяш думите на Исус ?

Матей 10
34 Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.
35 Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й; 
36 и неприятели на човека ще бъдат домашните му. 
37 Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; 
38 и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.

Дали ще е сина ти или някой чужденец, няма значение, не ти, а той избира за себе си. Ти можеш само да му кажеш писаното. А това, че ти си приел толерантността срещу която говориш и смяташ, че понеже ти е син можеш да не спазиш заповедта - не знам защо ми го прехвърляш на мен.

Аз загубих 40 години от живота си в лутане заради този ОБРАЗ, който ми бе запечатан от системата. Двадесет години изгубих в света, 10 години изгубих в религиозната система и 10 години в градската система. И пак не може да се каже че функционирам пълноценно в следствие на осакатяванията от системата. Какво да чакам още 10 години, че да почна да принасям плода, който Бог желае ли? Ти това ли искаш за твоите деца, да изгубят 50 години от живота си преди да успеят да стават за нещо? Това ли е плода, който Бог иска?
Не е въпроса в това, какво искам, а какво трябва.
Ако не беше минал през всичко през което си минал, а всичко ти беше дадено наготово - дали щеше да мислиш и действаш както го правиш сега ? Щеше ли да милееш толкова за Божието творение ?

41 Някой си заемодавец имаше двама длъжника; единият дължеше петстотин динари, а другият петдесет. 
42 И понеже нямаха с какво да му платят, той прости и на двамата. И тъй, кой от тях ще го обикне повече? 
43 В отговор Симон рече: Мисля, че оня, комуто е простил повечето. А той му рече: Право си отсъдил.


Можеше ли Бог да убие Адам и да го създаде отново както беше преди да е съгрешил ?
Защо не го направи ?
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 254
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #24 on: June 09, 2017, 15:16:51 PM »
Николай, явно си имаш свое верую - децата ти да се овъргалят добре в калта, че после да изглеждат по-чисти.
Само че в Божието слово виждаме друго:

Псалм 1:1 Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;    
2 Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.

2 Коринтяни 6:14
Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?

Бог е мъдър Бог и ни е забранил да общуваме с невярващи, да се бракуваме с тях и пр.
Малко квас заквасва цялото тесто, лошите другари покваряват добрите нрави.
Но ти, разбира се, решаваш да си правиш експерименти, да се омърлят, да си счупят някое ребро, образно казано и пр., че сами да си "научат" уроците.
Само че Бог не работи така, казва ни да възпитаваме от малки децата си и те няма да се отклонят като пораснат от това, на което сме ги научили.
Какво добро ще научат в училище - това да удряш главата на съученика в радиатора, теорията на Дарвин, как се слага презерватив, хомосексуална пропаганда... Да не изброявам, няма смисъл. Ти си решил така. Само че да знаеш Бог ще те държи отговорен за децата, които ти е поверил един ден. И ако изберат да останат в света, ти ще имаш голям дял в това, не се заблуждавай, че видиш ли просто били непочтени съдове, такава им била съдбата.
Знаеш ли, че в редица държави прожектират  порно на децата в часове по сексуално образование и родители, които откажат децата им да посещават такива часове са арестувани? И това са реални случаи.
В Добрич въведоха гривни с чип като пропуск за училище, а се предвижда за всички училища да се въведе.
И колко още негативи има, сещам се преди години как ми разказа един християнин, че Бог го освободил от кафето, но после почнал да ходи на църква и видял, че пасторът и другите си пият и пак започнал и сега е отново зависим.
И това е зрял човек, примерът е заразителен!
Колко повече едно крехко физически и психически дете подражава неминуемо на всичко, което вижда!
Както детенцето, решило да полети като Хари Потър от терасата и намерило смъртта си, децата са наивни и много доверчиви, лесни за манипулация.
Бог да пази всички дечица!
Не ми се ще да превръщам това в спор, това си е твоята позиция, но просто исках да ти кажа, че не е меродавна, не е библейската.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1007
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #25 on: June 11, 2017, 18:27:31 PM »
Николай, явно си имаш свое верую - децата ти да се овъргалят добре в калта, че после да изглеждат по-чисти.
...

Интересни думи, странно, че цар Соломон не е съгласен с теб:

14 На мъдрия очите са в главата му, А безумният ходи в тъмнина; Обаче аз познах още, че една участ Постига всички тях. 
15 Тогава рекох в сърцето си: Каквото постига безумния Това ще постигне и мене; Защо, прочее, бях аз по-мъдър? За туй рекох в сърцето си, Че и това е суета. 
16 Защото както на безумния така и на мъдрия, Не остава вечно паметта му, Понеже в идните дни всичко ще е вече забравено; И как умира мъдрият? - Както и безумният. 
17 Затова намразих живота, Защото тежки ми се видяха делата, които стават под слънцето; Понеже всичко е суета и гонене на вятър. 
18 Намразих още и всичкия си труд, В който съм се трудил под слънцето, Защото трябва да го оставя на човека, който ще бъде подир мене; 
19 И кой знае мъдър ли ще бъде той или безумен? Но пак той ще властвува над всичкия ми труд, в който съм се трудил, И в който показах мъдрост под слънцето. И това е суета.


Или на това, че от Исаак излязоха два народа - и Исаак ли не се е грижил добре за големия си син и го е оставил да се въргаля в калта ?

Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3618
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #26 on: June 11, 2017, 19:43:35 PM »
И къде видя Соломон да говори за третиране на децата в този пасаж? Никъде не пише нищо за деца или за възпитание на деца.

А за децата Соломон е казал съвсем конкретно друго нещо на друго място:

Пр. 22:6  Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.

Ти си избрал отрано да повериш децата си на държавата и тя ще ги възпита в онова, което е подходящо според нея, или по-точно според онези, които задкулисно управляват държавата, а те са не само наши, но и Божии врагове.

А за Исав, Бог казва, че още от утробата на майка му го е намразил, така че Исаак нямаше никакъв шанс да направи каквото и да е по въпроса.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1007
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #27 on: June 12, 2017, 16:06:56 PM »
И къде видя Соломон да говори за третиране на децата в този пасаж? Никъде не пише нищо за деца или за възпитание на деца.

А за децата Соломон е казал съвсем конкретно друго нещо на друго място:

Пр. 22:6  Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.

Ти си избрал отрано да повериш децата си на държавата и тя ще ги възпита в онова, което е подходящо според нея, или по-точно според онези, които задкулисно управляват държавата, а те са не само наши, но и Божии врагове.
Горния пасаж, не влиза в противоречие с този който си цитирал.
Дори и аз по-горе го споменах:
Ти можеш само да му кажеш писаното.

Относно държавата в голяма степен си прав, но пак тия неща зависят не само от нас, но и от Бог.

А за Исав, Бог казва, че още от утробата на майка му го е намразил, така че Исаак нямаше никакъв шанс да направи каквото и да е по въпроса.

Е именно, има неща които не са ни подвластни, ако Бог е решил нещо за някой колкото искате го възпитавайте.

Самуил, не израсна ли със синовете на Илий ? Но той стана угоден на Бог, а неговите собствени синове бяха отхвърлени и убити. Не израснаха ли на едно място ? Не бяха ли възпитавани по-един начин ?
Не е само до възпитание, и други фактори влияят. Да ролята на бащата е важна, ролята на околната среда е важна - спор няма за това.
Относно моя дом, ако е било само до мое решение, отдавна да не съм тук.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3618
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #28 on: July 04, 2017, 17:06:52 PM »
http://dnes.dir.bg/news/uchilishte-uchenitzi-mehanizam-kabinet-borisov-3-26004684?nt=4

Нечестивите човеци продължават със своите кроежи. Още Хитлер се е хвалил, че бъдещето е негово, защото децата са в неговите ръце. Оказа се, че нито децата, нито бъдещето му принадлежат. Но нечестивци като него имат същите амбиции.

Сега е времето Божиите хора да паднат на коленете си и да не позволят на нечестивите да превърнат България в концлагер за деца. Тези хора са ни обявили война, не знам защо ние трябва да ги търпим. Бог е силен да ги изрине и да съсипе плановете и намеренията им. Но някой трябва да разбира, да се моли и да постоянства...
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 254
Re: Държавата с претенции към децата
« Reply #29 on: July 04, 2017, 22:24:03 PM »
Брей, тези антихристи как са се засилили!
На пост и молитва, братя! Това са ни оръжията, но пред Бог са силни да съсипят крепостите на лукавия в тази сфера!