Author Topic: Сътворението  (Read 5570 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Сътворението
« on: February 13, 2017, 03:27:56 AM »
Скоро четох за сътворението и имах чувството, че никога не съм вярвал в това, което пише, а съм вярвал в някаква псевдо представа за света, който Бог направи. След като прочетох какво пише отново, отрезнях.

Нека да ви разходя из пасажите един по един. Ще обърна внимание на първите 18 стиха и ще разсъждавам последователно:


Битие 1


  1. В начало създаде Бог небето и земята.
  2. А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина бе върху бездната; и Дух Божий се носеше върх водата.


Първото творение беше небето и земята. Не пише, че на първия ден, а в началото. Началните твоения бяха небето и земята, където той постави всичко, което да обитава. Той първо направи дома за обитателите му.

Земята беше пуста и неустроена и тъмина покриваше бездната. Съществувала е земя. Била е пуста и неустроена. Без светлина. Всичко е било тъмнина. Всичко е било обгърнато във вода. Божият дух се носеше над водата. Над водата е имало нещо друго. Пише за третото небе на едно място. Небето, което ние познаваме е първото.


  3. И рече Бог: Да бъде виделина. И стана виделина.
  4. И видя Бог виделината че беше добро; и разлъчи Бог виделината от тъмнината.
  5. И нарече Бог виделината Ден, и тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.


Тук Бог не създаде слънцето, нито луната. Той създаде светлината като явление. Светлината е наречена ден, тъмнината е наречена нощ. Първият ден приключва. Имаме небе, имаме вода, нямаме земя над водата, защото тя се появява в друг ден. Имаме и светлина, която я има малко и после я няма. Няма слънце. Няма луна. Няма звезди. Светлината, която е имало тогава, не е била от слънцето. Това е важно да се знае ако някой пита как тогава в Едем е светло, а за местоположението на Едем сме писали в друга тема, но ще го спомена и тук.


  6. И рече Бог: Да бъде твърд посред водите, и да разлъчи вода от вода.
  7. И направи Бог твърдъта; и разлъчи водата която беше под твърдъта от водата която беше под твърдъта; и стана така.
  8. И нарече Бог твърдъта Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.


Вие, които се наричате вярващи, вярвате ли, че между 2 ката води е създадна "твърдта"? Твърдта е наречена небе. Думата не е случайна. На английски е "firmament", като коренът е от "firm", което означава "твърд". Думата в оригинала говори отново за твърда повърхност, която е във формата на купол (помни се лесно на иврит, изговаря се "ракия").

Исая 40:22. Онзи, Който седи над кръга на земята, Пред Когото жителите й са като скакалци, Който простира небето като завеса, И го разпъва като шатър за живеене

Тук Исая говори много важни неща. Едното е, че небето е разпънато като шатър (купол) за живеене.

Вие, които се наричате вярващи, вярвате ли че това е истина, или си мислите, че това е метафора и алегория? Твърдта, която вие виждате над вас, наречена небе, е нещо твърдо. Това твърдо нещо има над себе си вода. Вие живеете под купол, над когото има вода.

Не вярвате? Значи не вярвате на това, че земята е създадена така, както пише. А това, което пише е точно така, както пише:
2 Петър 3:5. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата,

Според Божиетео Слово над вас има купол, около който има вода. Нека да видим още малко за този купол. Ще видим в дните на Ной, когато имаше потоп. При потопа водата дойде отгоре под формата на дъжд. Когато водата от висок водопад падне отгоре излята като вода, най-долу пада под формата на ситни капчици дъжд. Това означава, че ако тече река, като от водопада Анхел, тя най-отдолу е на фини капчици независимо, че отгоре са кубици вода, изливащи се едновременно.

Да видим какво пише за Ной:

Битие 7
  4. Защото още седем дни и Аз ще направя да вали дъжд по земята четиридесет дни и четиридесет нощи; и ще изтребя от лицето на земята всичко живо, що съм направил.
  5. И Ной извърши всичко, според както му заповяда Господ.
  6. А Ной беше на шестстотин години когато стана на земята потопът от водата.
  7. И поради водите на потопа влязоха в ковчега Ной, синовете му, жена му и снахите му с него.
  8. От чистите животни и от нечистите животни, от птиците и от всичко, което пълзи по земята,
  9. влязоха в ковчега две по две при Ноя, мъжки и женски, според както заповяда Бог на Ноя.
  10. И след седмия ден водите на потопа заляха земята.
  11. В шестстотната година на Ноевия живот, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в същия ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха.
  12. И дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи.


Отново да повторим. Небето не е въздухът, който виждате. Небето е твърдта, нещо твърдо, което е разпростряно като шатър (купол) над вас. Тази твърд над нея има вода, която ще е наречена "бездна". Вижте внимателно, че водата идва под формата на дъжд. Тя пада отгоре, но още по интересно е къде са източниците й:

11. В шестстотната година на Ноевия живот, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в същия ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха

В оригинала думата за "разпукаха" си е баш разпукване. Не се разпуква въздухът. Разпуква се нещо, което е масивно. Небесните отвори се разкриха. Това не са отворите на въздуха. Това са отворите на твърдия купол на шатъра, който е над главите ви независимо дали го вярвате или не. Тази вода падна от границата, наречена твърд или небе. Тази вода падна от купола, който се намира над главите ви, а не от облаците. Разпукаха се водните извори. Всички водни извори. Вода от бездната потече от значителна височина. Докато падне на земята, тази вода стана под формата на дъжд. Как стана? Спомнете си за водопадите по-горе. Водата се разпрашава и става на капчици като пада.

Отново картинката: Най-отгоре имате вода, т.нар. бездна. След това е куполът, твърдта. Той се разпуква и потича вода върху земята. Тази вода пада под формата на капки, сиреч дъжд. Земята се покрива с вода. Как спира водата? Много логично: спират се източниците й. Кои са източниците й? Това са т.нар. водни извори или пукнатините в твърдта.

Битие 8
  1. Тогава си спомни Бог за Ноя и за всичко живо и за всичкия добитък, що бяха с него в ковчега; и Бог накара вятър да мине по земята, та водите престанаха.
  2. Тоже се затвориха изворите на бездната и небесните отвори, и дъждът от небето спря.


Дъждът от небето, водата, която идваше от отворите в твърдта, а не от облаците, спря. Затвориха се изворите. Не се раздухаха облаците. Валяло е дъжд без да има нужда от облаци. Това не са метафори. Това е физическото разположение на източника на водата за потопа. Този купол е имал пукнатини, които са били направени със заповед от Бога. През тези пукнатини е започнала да влиза вода точно както като се спука корпус на подводница и водата започва да навлиза вътре. След като е влязло достатъчно количество вода през купола и е покрило цялата земя, водата бива спряна като се затварят пукнатините.

Между другото, някои народи в своите легенди казват, че млечният път е именно пукнатината, от която е паднала водата, но това не знам дали е със сигурност, ако и да звучи да е възможно.

Нека да ви попитам как тази вода от купол ще падне върху кълбо от всички страни? Кой е казал, че е паднала върху кълбо? Ами всички четящи се чудят как физически това е възможно. Защо, защото в битие се говори за кълбо? Не, защото така са им казали.

Да се вънем на Исая. Пророкът от старо време, който за мнозина е прост и неук човек, който не разбира от геометрия. Човекът чрез Божия дух записва (по-горе го казах):
Исая 40:22. Онзи, Който седи над кръга на земята, Пред Когото жителите й са като скакалци, Който простира небето като завеса, И го разпъва като шатър за живеене

Над кръга на земята? Може би Исая, който е живял едно време и не е толкова умен, колкото всички нас, които разбираме от геометрични фигури повече, е имал предвид кълбото. Бог седи над кълбото? От коя страна е "над" на кълбото? Ако погледнем думата в оригинала, се говори за плоска повърхност, която означава дори "компас". Плоска равна повърхност.

Същият Исая добре знае разликата между кълбо и кръг, защото думите са различни:
Исая 22:18. Ще те навие и ще те метне като топка В широка земя; Там ще умреш, и там наместо славните ти колесници, Ще има срама на дома на господаря ти.

Проверете сами. Бог стои над земята, която е кръг. Той стои над нея. Над тази земя е небето, твърдта, която е като шатър не над топка, а над кръг. Шатър, купол, над кръг. От този шатър има разпукване и по времето на Ной е шурнала вода. После тези цепнатини са били затворени и водата е спряла.

Митове? Замислете се изобщо дали вярвате на това, което пише или сте тези, за които Петър говори по-горе.

Да се върнем на сътворението:
 
  9. И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.
 10. И Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.

Водата, която е под небето. Аха, под небето има вода, която се събира на едно място. Водата под купола стои на топка? Ако е топка, то топката отдолу няма да има купол. Няма да има шатър. Шатърът е нещо с основа и купол. Под купола имаме събрана земя, наречена морета и се показва сушата, наречена земя:

Отново картинкта: Имаме вода от вода, разделена с твърд купол, който по времето на Ной се разпуква за няколко месеца и след това бива запушен отново. Под този купол имаме земя и морета. Знаем формата на основата на земята. Исая ни казва: кръг. Плосък кръг. Не топка или сфера. Исая е разбирал от геометрия, или ако е бил прост човек, Бог му е дал точните думи.


  11. И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.
  12. Земята произрасти крехка трева, трева която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.
  13. И стана вечер, и стана утро, ден трети.

Дойде ред на тревата и дървото. Нямамем слънце и луна. Имаме светлина и тъмнина, ден и нощ. Те са достатъчни, за да може трева и дървета да растат. Слънцето, луната и звездите още не са създадени. Едемската градина, намираща се под земята, може да функционира чудесно дори с отсъствието на слънце, защото е възможно да имаи светлина и без слънце. Три дни и още нямаме слънце, луна и звезди. Имаме купол, наречен небе. Той е твърд. Още не вярвате?
Йов 37:18. Можеш ли като Него да разпростреш небето, Което, като леяно огледало е здраво?

Да видим каква е историята със слънцето, луната и звездите:

  14. И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;
  15. и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.


Първо да видим къде са сложени тези светила. Те не са сложени над небето (твърдта), а са сложени в "небесния простор". Тук думата включва вече въздушната част, а не специфично твърдта. Думта "простор" означава нещо въздушно в оригинала ("шамайим"). В този случай са употребени двете думи ("ракия шамайим"). Тези светила са за осветяват земята, да разделят деня и нощта, но и да служат за знаци и показване на времената, дните и годините.

Думата "знаци" е интересна тук. Значението й е "доказателство", "факт", "улика", "знак". Значи тези небесни тела са направени, за да бъдат факти и доказателства. Освен това са създадени да показват точно времена, дни и години, с други думи, могат да се ползват като часовници и календари, което и се прави до ден днешен.

Ето и светилата, които бяха създадени. Светилата излъчват светлина, между другото, ако и да е очевидно го казвам, защото повечето не вярват в това. Думата за светило и в оригинала е тяло, което излъчва собствена светлина. Собствена.


  16. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.

Хм. Двете големи светила. Дори не пише дали това са слънцето и луната. Може би тук се изисква малко да се размислим и да питаме някое деца: Така като гледат, кое нещо СВЕТИ през деня и ДОМИНИРА над всичко, т.е. владее деня със светлината си? Познайте. Втори въпрос с повишена трудност: Кое е това светило, което свети, по-малко било, обаче владее нощта. Тук съм сигурен, че повечето ще кажат, че надали е луната, защото тя не свети, ами отразява светлина.

Тъй като някой ще си каже, че щом не пише, може би си измислям, отговорът е, че пише, но на друго място:

Псалм 136
  8. Слънцето за да владее деня, Защото милостта Му трае до века;
  9. Луната и звездите за да владеят нощта, Защото милостта Му трае до века;


Значи децата, които казват, че отговорите на въпросите по-горе са слънцето и луната са прави. Браво на децата. Много от големите не знаят отговорите на тези въпроси, защото очите им сякаш не виждат.

Луната свети. Това казва писанието. Вие, които не вярвате, че свети, значи сте тези, за които Петър говори. Луната си свети и тя е много особено небесно тяло. Тя, заедно със звездите, които отново са наречени небесни светлини, служат за осветление. Те са функционални небесни тела.

Но нали слънцето е нищожна звезда спрямо много други, които са на светлинни години от нас, като много от тях са много по-големи от него? Кой ви каза това? Някой, който е отишъл да ги види? Някой, който ви е изпратил снимка? И този някой е прав, а Библията не е права?

Отрезнейте. Слънцето е най-голямото небесно тяло. Луната е следваща по-големина. Луната я виждаме да е по-голяма от слънцето на моменти. Това означава, че тя е физически по-близо до земната повърхност. По-близките обекти изглеждат по-големи, а по-далечните — по-малки. Звездите са източници на светлина и те не са по-големи от луната дори. Не са. Писано е.

Къде е слънцето?
 

  17. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,
  18. да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.


На небесния въздух.

Да преговорим. Имаме вода отгоре и вода отдолу. Те са разделени от купол, който е твърд и е твърд като леяно огледало. Под купола имаме земен кръг, където има морета и суша. Бог стои над земния кръг. Под купола имаме звезди, слънце и луна. Толкова. Всичко това се намира под твърдия купол наречен небе.

Всичко, което отива в далечината се изгубва от погледа, включително и слънцето и луната. Луната изчезва понякога и има безлунни нощи. На иврит думата за "залязва" е "отива си". Отива далеч. Думата "изгрява" е с корен "изток", нещо като "източава", или идва от изток. На иврит залязването не е зад хоризонта, а слънцето си тръгва. То отива далеч. Всичко, което отива надалеч, се смалява (някой да снима слънцето по пладне и след това в 16:00 с телефона си но през черна найлонова торбичка, за да виждате ясно кръгчето и да отвори двете снимки една до друга и да види). Всичко в далечината се загубва поради перспектива, както и от праха и влагата във въздуха. При по-ясно време се вижда по-далеч. Хоризонтът не се мени, мени се това, което има във въздуха като прах и вода, както и нашите очи са ограничени да виждаме до определено разстояние. Ако погледнем през телескоп или друг такъв оптичен уред, ще видим нещата, които с очите си не виждаме на хоризонта, но те са там. Телескопът и другите подобни оптични устройства имат отново ограничения в приближението. Те не могат да приближат всичко до безкрай, но "хвърлят" само донякъде, но пък е повече от очите.

Слънцето си отива. Това е при т.нар. залез. Слънцето идва от изток. Това е т.нар. изгрев.

Да виждате земя, която се върти около слънце, което е по-голямо от нея? Невъзможно е да стане физически това с описанието, дадено в Битие 1. Невъзможно. Слънцето се движи заедно с луната.
Исус Навин 10:12. Тогава говори Исус Господу, в деня когато Господ предаде аморейците на израилтяните, като рече пред очите на Израиля: Застани, слънце, над Гаваон, И ти, луно, над долината Еалон.
Исус Навин 10:13. И слънцето застана и луната се спря, Догдето мъздовъздадоха людете на неприятелите си. Това не е ли записано в Книгата на Праведния? Слънцето застана всред небето, и не побърза да дойде почти цял ден.


Слънцето се движи? Може би Исус Навин не разбира. Обаче и Соломон също проявява "неразбирателство":
Еклисиаст 1:5. Също и слънцето изгрява, и слънцето захожда, И бърза да отива към мястото гдето трябва да изгрява.

Хм. Слънцето идва от изток (преведено "изгрява") и слънцето си отива ("захожда"). Бърза да отива къде? КЪм мястото, където трябва да изгрява. На какво ви прилича това движение. Нека подскажа: идва от изток, отива си (виждали сме, че е в противоположна посока) и пак отива на изток. Верният отговор е затворена крива. Ето Давид какво казва:
Псалм 19
  4. Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената. В тях Той постави шатър за слънцето,
  5. Което, излизащо като младоженец из стаята си, Се радва като юнак да тича в попрището.
  6. То излиза от единия край на небето, И обикаля до другия му край; От топлината му нищо не се укрива.


Слънцето си има шатър. Ако на вас ви бъде зачислен шатър, той не е за да го гледате или да обикаляте около него, а за да обитавате в него. Слънцето стои под твърдта, наречена небе. То обикаля. Описва затворена траектория. То излиза като младоженец из стаята си, а не из шатъра си.

Ако някой се чуди как така обикаля над кръга на земята и тук там е лято, а тук-там зима, са помисли да не би да обикаля в кръгове, като се стеснява по-близо до центъра и после разширява кръга и стига по-близо до периферията. Тогава ще си отговорите защо като е студено при нас, в Австралия е топло. Защо като е студено при нас слънцето като минава от изток към запад е ниско над хоризонта по пладне и защо е високо над хоризонта през лятото.

Вярвате ли в сътворението, описано в Битие 1 или вярвате в слово на нечий чужд бог?

Сега е моментът да се замислите чии ученици сте били, а може би още сте.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3595
Re: Сътворението
« Reply #1 on: February 13, 2017, 13:39:39 PM »
Като изключим някои неточности и недоглеждания намирам описанието за много добро.

Интересен е следния пасаж, който Тихомир е цитирал:

Йов 37:18. Можеш ли като Него да разпростреш небето, Което, като леяно огледало е здраво?

Известно е че древните огледала са били лети от бронз или мед, някакъв метал, който е можел да се полира добре за да служи като огледало. Думата преведена "здраво" е на еврейски "kazak" и означава нещо твърдо, здраво и кораво. За какви ракети и сателити в "космоса" говорим въобще? Според официалната "наука" няма никакъв твърд купол над земята а всичко е въздух през който може да се мине.

Също така библейската дума за "космос" означава - обитаемия свят - земята и атмосферата, които Бог е създал. В този смисъл може да се приеме, че някакви ракети летят до "космоса" сиреч до някакви височини в атмосферата и после падат на земята в някой океан. Но излизане извън простора/твърдта е невъзможно освен през предвидената за това врата (Откр. 4:1) и очевидно само с Божие разрешение и помощ.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Сътворението
« Reply #2 on: February 13, 2017, 13:42:37 PM »
В прикачения файл съм сложил анимация на траекторията на слънцето, както и 2 точки на повърхността, за да видите като минава над тях как светлата част на деня е по-дълга и денят е по-дълъг. Също така топлината е по-голяма. Като минава само с периферията на светлината си над точката, тогава денят е по-къс и топлината е по-малка.

Разбира се, слънцето прави много повече кръгове и плавно разширява кръговете си и плавно ги стеснява и така се променят сезоните. Тук съм го направил по-бързичко, за да се схване принципът.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Сътворението
« Reply #3 on: March 11, 2017, 00:02:52 AM »
Продължавам темата, разглеждайки само това, което пише в Библията за земята, нейната структура, небето и небесните тела.

Тъй като все още има разни чудения как са организирани нещата ще повторя част от това, което писах по-горе, но малко по-подробно в някои места.

В битие пише, че първо са създадени небето и земята. След това се появява твърд, която разделя вода от вода. Искам да го покажа отново в Битие 1:
6. И рече Бог: Да бъде твърд посред водите, и да разлъчи вода от вода.

Каква беше формата на тази твърд? Думата на иврит, както казах по-горе се изговаря "ракия". Коренът на думата е "рака", която дума се използва за нещо, което е простряно широко под формата на пласт или лист, визирайки лист метал, който е бил удрян с чук и е бил изтънен; нещо разпростряно. Не завързано на фльонга, не направено на куб, кълбо или друго оригами. Разпростряно. Предполагам се сещате как в Йов, където цитирах по-горе, пише, че небето (твърдта) е като излято огледало. Watchman ви каза от какво са правили огледалата преди. Изтънен метален лист. Какво съвпадение.

За любопитните ще сложа информацията от речника и тук:
07549:
 7549 raqiya` raw-kee'-ah from 7554; properly, an expanse, i.e. the firmament or (apparently) visible arch of the sky:--firmament. see HEBREW for 07554

07554:
 7554 raqa` raw-kah' a primitive root; to pound the earth (as a sign of passion); by analogy to expand (by hammering); by implication, to overlay (with thin sheets of metal):--beat, make broad, spread abroad (forth, over, out, into plates), stamp, stretch.


Значи твърдта е нещо, което е плоско и широко. Не е фльонга. Не е куб. Не е паралелепипед. Не е кълбо. Не е круша. Не е сфероид. Не е кубоид. Не е геоид. Дори не е пресечен мьобиусов лист, за съжаление на тези с по-нетрадиционна инженерна мисъл. Небето е простряно като шатър, както е писано. Шатърът е образуван точно от широк плосък материал. Та този плосък материал разделя вода от вода. Как може да бъде поставена тази плоскост?
7. И направи Бог твърдъта; и разлъчи водата която беше под твърдъта от водата която беше над твърдъта; и стана така.

Аха. Значи е поставено точно както е записано на други места: като шатър. Не разделя водата отляво от водата отдясно. Твърдта, наречена небе, не е затворен куб или сфера, които да разделят вода отвън и отвътре.

Имате едно парче материал, което трябва да поставите сред водите (под водата по-скоро). Това парче трябва да разделя водата под този широк плосък материал от водата над този плосък материал. Ще го завържете ли на фльонга? Ще направите ли кълбо? А може би куб?

Твърдта, като плосък материал, има две страни. Това и децата ще го разберат. Когато с него разделиш вода под материала от вода над материала, това означава, че материалът ще има допир от двете страни с вода. От двете. Той е разпрострян лист, който е поставен във водата.

В този ден твърдта си получи наименование и името й беше "Небе".
8. И нарече Бог твърдъта Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.

Какво стана след това:
9. И рече Бог: Да се събере водата която е под небето в едно място, и да се яви сушата; и стана така.

В тази нощ имаше направено небе, което беше поставено сред водата. То имаше вода отгоре, имаше и вода отдолу. Нямаше още суша. За да се появи сушата, трябваше водата под небето да се събере на едно място и да се появи сушата. Под небето? Под твърдта? Не е ли вътре в твърдта? Нали според много хора твърдта била сферична? Под твърдта се е появила сушата според Божиите думи, не вътре в нея.

Как се е появила тази суша? Под твърдта е имало вода. Тази вода се събира на едно място и се явява суша. Тази суша стои под твърдта. Твърдта е плътна. Няма по нея никакви неконторлирани течове. Тя е над земята като покрив на шатър. Над твърдта има вода. По време на потопа бяха отворени небесните прозорци, които са на твърдта и навлезе вода, защото цялата тази система е под водата. Твърдта е покривът над главата ни, който е плътна хидроизолация от водата, която е над него. Земята и куполът са едно цяло, което не пропуска вода. Земята отдолу също не пропуска вода от бездната, но има извори и от долната страна, подобно на небесните такива, които бяха отворени по времето на потопа. Земята заедно с покрива над себе си е една затворена система, в която има отвори, които са били отпушени в момента на потопа и след това пак запушени. Водата, която е паднала на земята, както и която е избликнала из изворите на земята си е останала тук, в затворената система. Вижда се, че пусне ли се вода, тя се задържа в тази затворена система. Колкото повече вода влиза през отворите горе и през изворите отдолу, тази вода се покачва като ниво. После тази вода най-вероятно се е просмукала в основите и част се е изпарила. Не пише да се е върнала отново в бездната, защото изворите на бездната са били затворени вече.

Битие 7:
  17. И държа потопът четиридесет дни на земята; и умножи се водата и подигна ковчега, и той се подигна над земята.
  18. И усиляше се водата, и умножаваше се много на земята; и ковчегът се носеше на повърхността на водата.
  19. И водата се усилваше твърде много на земята; и покриха се всичките високи планини които бяха под всичкото небе.
  20. Петнадесет лакти по-горе се възвиси водата; и покриха се планините.


Ето, виждате, че водата течеше отгоре от твърдта и избликваше отдолу изпод земята и всичкото това се пълнеше с вода, тази затворена система, в продължение на 40 дни.

Искам да се върнем за малко на началото на Битие. Там се говори, че в началото е имало бездна:
Битие 1
  1. В начало Бог създаде небето и земята.
  2. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.


Бездната е дълбока вода. За нея не сме говорили много. Също не сме говорили за това откъде дойде тази суша под твърдта. Къде е закрепена? На какво се държи?

Нека видим нещо интересно в Псалм 104:

  1. (По слав. 103) Благославяй, душе моя, Господа. Господи Боже мой, Ти си твърде велик С блясък и величие си облечен, -
  2. Ти, Който се обличаш със светлина като с дреха, И простираш небето като завеса;
  3. Който устрояваш високите Си обиталища над водите, Правиш облаците Своя колесница И вървиш с крилата на вятъра;
  4. Който правиш ангелите Си силни като ветровете. И слугите Си като огнения пламък;
  5. Който си положил земята на основата й, За да се не поклати за вечни времена.
  6. Покрил си я с морето {Еврейски: Бездната.} като с дреха; Водите застанаха над планините.
  7. От Твоето смъмряне те побягнаха, От гласа на гърма Ти се спуснаха на бяг.
  8. Издигнаха се планините, снишаваха се долините. На мястото, което беше определил за тях.
  9. Положил си предел на водите, за да не могат да преминат, Нито да се върнат пак да покрият земята.


Този псалм е почти като Битие 1, но дава и още малко информация. Бездната, водите, които са описани в Битие 1, покрива основата на земята. Основата и земята са две различни неща. Това означава, че имаме твърда основа под земята. Тази твърда основа е покрита с вода, наречена бездна. Вътре във водата е положена твърдта или куполът. Твърдта е под водата. Под твърдта водата се събира на едно място, за да има пространство без вода. В това пространство с въздух има и вода, но тя е събрана така, че да се появи и земята или сушата, които са си били там на основата. Огледайте се около себе си. Имат земя, въздух и вода. За водите са поставени граници, за да не се върнела водата да покрие земята. Кои води покриваха земята? Водите от бездната дори още преди да бъде създадена твърдта. Значи има ограничение за водите на бездната в целия този дизайн, за да не покрият отново земята.

Пише по-горе, че земята е положена на основа. Да виждате да се движи? Да се върти?

Псалми 75:3. Ако и да се разтопи земята с всичките й жители, Аз закрепявам стълбовете й. (Села).

Не само е на основа, но и е положена на стълбове, които са здраво закрепени, за да не се поклати до кога? За вечни времена.

Има още едно място с интересна информация и това е Притчи 8:

  22. Господ ме имаше в началото на пътя си, Преди делата си отдавна.
  23. От века бидох помазана, от начало, Преди създанието на земята.
  24. Родих се когато нямаше бездните, Когато нямаше източниците които изобилват с вода.


Следите ли мисълта? В началото не е имало небе и земя. Не е имало и бездна. Първо Бог е направил мъдростта. На иврит думата означава "способност" в смисъл на практическа способност. След това е създадена земята (като основа на сушата) и е покрита с бездната, т.е. дъното на тези дълбоки води е направено първо и след това е създадена и водата. После е създадена твърдта и е сложена под водата.

Продължаваме с Притчи 8:

  25. Преди горите да се поставят, Преди хълмовете, аз бях родена,
  26. Като още не беше направил земята, нито полета, Нито върхове от пръстта на вселената.
  27. Когато готвеше небесата, аз бях там, Когато начертаваше кръг над лицето на бездната,


Ето тук е бил моментът с дизайна на земята. Кръг.


  28. Когато утвърждаваше облаците горе, Когато укрепяваше източниците на бездната,
  29. Когато полагаше закона си на морето Да не престъпят водите повелението му, Когато нареждаше основанията на земята,
  30. Тогаз бях при него и устроявах всичко; И аз му бях наслаждение всеки ден, И веселях се всякога пред него.


Ето и Исая, който потвърждава формата на земята. Не само това, но и посочва в каква посока се намира Бог. Посоката не е навън, наляво, надясно или надолу, а е точно "над кръга на земята":
Исая 40:22. Онзи, Който седи над кръга на земята, Пред Когото жителите й са като скакалци, Който простира небето като завеса, И го разпъва като шатър за живеене

И още:
Псалми 148:4. Хвалете Го, вие висши небеса {Еврейски: Небе на небесата}, И води, които сте над небесата.

Води над небесата. За всички, които мислят, че вода не е останала след потопа, Давид ви казва, че вода все още има. Не само това, но пише, че са затворени небесните отвори, за да не влиза повече вода.

И като заключение да припомня, какво имаме: затворена система от купол горе (твърд) и земя отдолу, където и на двете има отвори, които са запушени, за да не влиза повече вода, има и небесни тела — слънце, луна, звезди. Тези небесни тела са над кръга на земята, но не излизат извън твърдта. Цялото това нещо е закрепено на стълбове, които са здраво сложени в основата, която е дъното на бездната.

Сега като гледате това описание и ако ви кажа, че земята е малка сфера, която се върти с бясна скорост около слънцето, което е на 150 милиона километра, ще ми повярвате ли?


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Палко

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 138
Re: Сътворението
« Reply #4 on: March 11, 2017, 11:13:40 AM »
По-добре едва ли може да се обясни. Не разбирам как някои не могат да видят в това земя която не е глобус! Точно поради това казваме, че не вярваш ли на тази теза, не вярваш в Словото на Бог. Той ги казва тези неща а не защитници на някаква плоскоземна теория.

Хайде всеки да чете и преценя на какво да си вярва.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Сътворението
« Reply #5 on: March 18, 2017, 14:40:47 PM »
Копирам това мнение от темата за "плоската земя", защото мисля, че е подходящо да се допълни тук към текущото описание и да го има по-лесно на едно място, отколкото да имаме разпръснати различните описания в различни теми

Бог в Словото си дава достатъчно информация за това как е устроено положението на земята, но няма да го видите като "земята е плоска". Също както няма да видите, че е "херметически затворена", че "не го пишело", но е описано подробно. Има много други неща, които не ги пише с думите, които бихте искали да ги пише. Ето още един пример: Не пише "да не ядете аспартам", но е писано, че който развали тялото, него Бог ще развали. Не пише, "да не ядете ГМО", но е писано да не сееш със смесено семе. Това са елементарни неща, които всеки разумен ще ги разбере, защото са естествено изводими.

По същия начин няма да видите написано: "Запомни Израилю, земята е хоризонтална" или "земята е плоска", но става ясно от множеството референции за това как са организирани в пространството творенията. Нека да изясня, че в Писанието се говори за лицето на земята. То е релефно, както е писано:
Исая 40:4. Всяка долина ще се издигне, И всяка планина и хълм ще се сниши; Кривите места ще станат прави, И неравните места поле;

Има си планини, има си и долини. Когато застане човек на планина и друг човек застане в полето, те и двамата успоредно ли стоят или единият е перпендикулярно на полето, а другият е перпендикулярно на склона на планината?

Къде е небето? Горе; встрани; отляво; отдясно; леко по диагонал. За всички ли е горе, или само за някои, а за други е "леко встрани"? Тогава за кого се отнася това? За всички народи; собено за тези по краищата на земята; или само за тези близо до центъра?

Изход 20:4. Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята;

Небе, земя, вода. Устроени вертикално едно спрямо друго. Някой друг да не го вижда? Тази структура е описана на още няколко места със същите думи.

Какво ви говори този пасаж в България? Ами ако сте в краищата на земята друго ли ще означава? Ако не знаете, има народи по краищата на земята:
Еремия 16:19. Господи, сило моя и крепост моя, Прибежище мое в скръбен ден! При Тебе ще дойдат народите от краищата на земята, И ще рекат: Бащите ни не наследиха друго освен лъжи, Суета и безполезни работи.

За тях небето горе ли е или е отляво или отдясно в зависимост от това накъде са обърнати? И ако небето е "наляво", тогава земята надясно ли ще бъде, защото е писано, че небето и земята са в противоположни посоки. За тези, които не искат да мислят "горе" и "долу" са противоположни посоки ако и да не пише израза "противоположни посоки", се разбира. Та ако небето на тези по краищата е "отляво", а земята е под краката им, значи за тях пасажите за небето горе и земята долу изобщо не важат, а те не са един и два.

До какво сме стигнали, да се чудим дали небето горе и земята долу са абсолютни понятия или валидни само за тези, които живеят в Гренландия. И то само в северната й част.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Alesyz

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 151

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3595
Re: Сътворението
« Reply #7 on: April 21, 2017, 21:16:23 PM »
Това май не беше за тази тема.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.