Author Topic: Антисемитизма - мит и реалности  (Read 23802 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #90 on: September 30, 2017, 21:16:15 PM »
Ето една информативна статия относно борбата между духа на Яков и духа на Едом в днешното еврейство.

Тя е добра илюстрация на принципа, който аз не веднъж засягам в тази тема, а именно това че не може всички евреи да се слагат под общ знаменател, нито в положително, нито в отрицателно отношение.Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1002
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #91 on: October 02, 2017, 15:46:56 PM »
Из статията:

Quote
Става дума за превръщането на днешния шовинистичен Израел в една нормална държава, където всички граждани имат равни права и която не загражда сама себе си от своите съседи.
А трябва ли да е така ? Как ще са святи ако не са отделени от греха ? Защото той неминуемо ще нахлуе със "равните права".

Quote
Ето истинският въпрос, пред който стои днес човечеството, евреите и не-евреите: Дали светът е създаден за Израел или евреите са създадени за света?

Интересен въпрос... Естествено фалшив и вкарващ в размисли които не е добре да има. Защото нито едното, нито другото е вярно...

Относно Яков и Едом, да статията го показва, разделяне на фракции.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #92 on: October 02, 2017, 16:21:43 PM »
Quote
А трябва ли да е така ? Как ще са святи ако не са отделени от греха ? Защото той неминуемо ще нахлуе със "равните права".

Те в момента и да се отделят и да не се отделят от другите народи пак няма да са святи, защото без Христос няма нито праведност, нито святост. Но ще е много по-добре да спрат да вършат неправда спрямо останалите народи.

Quote
Интересен въпрос... Естествено фалшив и вкарващ в размисли които не е добре да има. Защото нито едното, нито другото е вярно...

Той въпроса е съвсем библейски, а именно това е въпроса за управлението към което Бог е призовал народа Си - дали става чрез господаруване или чрез слугуване. Исус вече даде отговора на този въпрос.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #93 on: July 16, 2019, 15:51:59 PM »
Бих искал да събудя малко тази тема с някои допълнения.

Първо в българския език е прието да се използва думата "евреи" за описание на това, което на английски се нарича Jews, което всъщност означава не евреи, а юдеи.

В Писанието думата Jews (yehudim) се използва за първи път след разделението между царството на Юда и царството на Израел. В царството на Юда участват три племена, едното от които (племето на Леви) не се брои между 12-те племена. В този смисъл под "юдеи" се разбира жителите на Юдовото царство, което включва племето на Юда, племето на Вениамин, и вероятно голяма част от племето на Леви. Останалите 10 племена, включително и някаква част от племето на Леви, са част от Израилевото царство и те представляват така наречените "изгубени племена", защото изгубват своята национална идентичност след запленяването им от асирийците и преселването им извън обещаната земя.

В този смисъл ние трябва да разбираме, че евреи са всички потомци на Яков, но голяма част от тези евреи са днес разпръснати между народите и е възможно да съставляват някои от днешните народи, или да бъдат съставна част от наличните днес множество народи. Със сигурност тези хора не са изчезнали, защото Писанието свидетелства, че те са се преумножили след преселването си извън обещаната земя.

Тук е интересно да се отбележи следния факт. Причина номер едно поради която юдеите отхвърлят че Исус от Назарет е Месията е че според тях Той не изпълнява пророчеството, според което едно от нещата които Месията ще направи е да събере отново заедно юдовите и израилевите племена.

Истината е че Христос прави точно това но по начин по който юдеите нямат очи за да го видят. Когато апостолите отиват по целия свят да проповядват Благовестието, те достигат и до тези "изгубени племена", голяма част от които приемат Благовестието с готовност и радост. По този начин юдеин и израилтянин отново стават едно в Христос. Предстои само съвместното им завръщане в обещаната земя.

Пророчествата показват, че когато БОГ завърне евреите в обещаната земя, това ще стане заедно юдеи и израилтяни, което е още едно свидетелство, че днешната държава Израел е един фалшификат и не изпълнява пророчествата в Библията за възстановяването на Израел .

Но нека да изясним още малко наименованието "юдеи". Когато този термин се появява, както отбелязах и по-горе той включва макар и отчасти 3-те племена - Юда, Вениамин и Леви. Защо отчасти? Защото не всички юдеи се завръщат в обещаната земя след вавилонския плен. Причината не всички да се завърнат е предимно практична, а именно нещата не са никак розови в Юдея, след плена. Тази картина е добре описана в книгите на Ездра и Неемия. Също така от книгата Естир рзбираме, че юдеите са били доста добре установени в Персийската империя, където са се ползвали с много добър социален и материален статут, особено след събитията с Аман и въздигането на Мардохей до втори човек в империята. Персийската империя е била уникално богата и мощна държава, основана върху множество здрави принципи на които днешните така наречени "християнски" държави имат много да завиждат. До част от картината на умопомрачителното богатство на Персийската империя може да се докоснем ако прочетем първата глава на Естир. Ето защо голяма част от юдеите остават в Персия и мнозина от тях вероятно продължават да живеят в Иран до ден днешен. И аз не говоря за юдейските общности в Иран, които се идентифицират като такива, а за онези, които оставайки да живеят в Персия вероятно също губят своята идентичност и днес са приели исляма и се считат за чистокръвни персийци. Като добавим към този факт и това, че на същата тази територия са били населени много и от израилевите племена, то можем да очакваме, че най-вероятно в днешен Иран живеят много повече автентични евреи, истински потомци на Авраам, Исаак и Яков, отколкото във фалшивата държава Израел. Ето защо не трябва да ни учудва огромната враждебност и агресивност, която фалшивия Израел и подопечните им САЩ проявяват спрямо Иран.

След завръщането си в Юдея, юдеите никога не възстановяват чистотата на своята вяра и славата на своето царство. При престоя си във вавилон юдеите приемат множество окултни и езически учения, които примесват със закона на Моисей и така се ражда "юдаизма".  Много е важно християните да разбират, че юдаизма, не е оригиналната религия на Моисей и пророците. Никъде в Писанията - вярата на Авраам, Исаак и Яков и закона на Моисей не са наричани юдаизъм.

Казвам това, защото в днешно време страшно много християни (попаднали под ударите на пропагандата на ционизма) биват привлечени към юдаизма, без да разбират, че това е вавилонска религия, а не библейска вяра. Талмуда е сборник от изключително демонични писания и той има основната заслуга за формирането на онова, което се нарича юдеи (Jews) днес.

В дните преди вавилонския плен еврейския народ проявяваше много от делата на плътта, бунта против Бога и закоравяването на сърцето против Бога. Но това беше проявление на естествения човек. След вавилонския плен и въвеждането на вавилонските мистерии във вярата на юдеите, вече имаме не просто естествено проявление на плътта, а демонично закодирано зло в юдаизма, което се преподава и изучава като "Божие слово и учение". С други думи юдаизма обучава ученици на Сатана, точно както Христовото Благовестие обучава ученици на Бога. Не случайно Писанието нарича такива хора - "сатанинска синагога" и сам Исус нарече последователите им - "деца на дявола". Затова състоянието на юдеите се оказва много по-тежко от това на израилтяните, които напълно изгубват вярата и идентичността си.

Ер. 3:11  И Господ ми рече: Отстъпницата Израил се показа по-праведна от невярната Юда.

Тук можем да си припомним и думите на Исус, който казва, че е по-добре да си студен отколкото хладък.

Но проблемите на юдеите не свършват до тук. След разпадането на Гръцката империя на 4 части, Юдея остава под контрола на една от тези самостоятелни империи. В един момент император Епифан решава да оскверни Божия храм в Ерусалим и това води до Божия съд върху неговата империя. Юдеите се възползват от този импулс, вдигат бунт и успяват да се освободят. Важно е да се отбележи, че тези събития се случват във време в което Бог е престанал да комуникира с Юда и да изпраща свои пророци към нея. Всичките действия на юдеите са по плът, със силата на човешката мишца, а не със силата на Божия Дух и Божията благодат. В своя устрем юдеите превземат Едом (Идумея) и насилват  едомците да приемат юдаизма. Голяма част от едомците приемат юдаизма и остават да живеят в Юда, ставайки идентични и неразличими от останалите юдеи. Това е може би една от най-големите трагедии за юдеите. За тях обаче това е голяма победа. Онези едомци, които отказват да приемат юдаизма и предпочитат заточението се преместват да живеят на север и по-късно се появяват на историческата сцена (според една от версиите) като царството на Хазарите. Много години по-късно голяма част от хазарите също приемат юдаизма и се сливат с тялото на останалите юдеи. Държа да отбележа, че това  само една от историческите версии. Според друга версия хазарите са потомци на Тогарма (Бит. 10:3), който е имал 10 сина, единия от които се е казвал Хазар. Според същата теория един от 10-те сина на Тогарма се е казвал Булгар, което би могло да означава, че хазарите не са едомци, а ние българите сме роднини с хазарите (и не само с тях).

Това, което е важно да се разбира за хазарската теория е че тези, които твърдят че хазарите не са семити не са съвсем прави в най-добрия случай, или въобще не са прави. Ако приемем че хазарите са от Тогарма, то тогава наистина те не са семити, защото са потомци на Йафет, а не са Сем. Но ако са от Едом, то тогава те са 100% семити.

Но дори да приемем, че хазарите са от Тогарма и не са семити, то това прави ли всички ашкенази юдеи несемити? Далеч не. Причината за това е че когато хазарския цар решава да приеме юдаизма, юдеите изпращат голямо количество равини (заедно със семействата им) за да ги обучат. Освен това новината, че юдеите си имат свое царство се разчува и мнозина юдеи се преместват да живеят сред хазарите. По този начин  в най-лошия случай само част от хазарските юдеи (ашкенази) не са семити. Тук трябва да се добави още един детайл. Според някой изследователи далеч не всички хазари приемат юдаизма, а само хазарския елит. Това означава, че в процентно отношение много малка част от ашкеназите са хазари, а повечето са си юдеи преселени в Хазарския каганат.

Описвам всички тези неща за да разберем по-добре проблема свързан с днешните юдеи (Jews), защото този термин преминава през няколко трансформации.

1. Първите и оригинални юдеи са тези които населяват царството на Юда и се състоят от племената на Юда, Вениамин и Леви. Това са чистите оригинални юдеи, които преди вавилонския плен са държали чистата Авраамова вяра ( в периода, когато не са отстъпвали от нея).

2. След вавилонския плен, имаме отново сравнително етнически чисти юдеи (книгата на Неемия свидетелства, че има смесване с околните народи), но вече вярата на юдеите е силно повлияна от вавилонските религии и е на лице устното предаване на вавилонския Талмуд, който е отявлено демоничен и богопротивен. Исус често се конфронтираше със "преданията на старейшините" които неизбежно са включвали и вавилонските примеси, както и всякакви човешки добавки.

3. След превземането на Идумея (Едом) и включване на голяма част от едомците към тялото на юдеите, вече юдеите не само че имат примеси във своята вяра, но те вече са и етнически примесени. И то не с кого да е, а със своя извечен духовен враг - едомците. Именно в това състояние Исус заварва Юдея. Едомците бидейки много пъргави по плът и народ със силна комбинативност, находчивост и усет за слабите места на противника (Едом беше велик ловец и се замислете какви качества трябва да има един ловец) бързо успяват да превземат позициите на власт и влияние в юдейското общество. По времето на Исус - Ирод, който е едомец е в позиция на цар на Юдея, а голяма част от равините са също едомци.

4. След унищожаването на Ерусалим от римляните и разпръсването на юдеите по цялата земя, останали без храм и жертви равините са принудени са създадат още по-различна версия на юдаизма, която да може да функционира без храм, без жертви и без свещенство. В този период към юдеите се прибавят и много хора от други народи, в това число мнозина гърци в Александрия приемат юдаизма, и днес техните потомци живеят в Израел и се считат официално за "евреи", но мнозина от тях помнят и свидетелстват че бащите им са гърци, а не оригинални евреи. Като добавим към това и прибавянето на хазарите получаваме една изключително примесена етническа картина на онези, които днес се наричат юдеи. Излишно е да се казва, че обещанията към Авраам, Исаак и Яков, към Давид и потомците им не се отнасят до незаконните примеси, а само към оригиналните юдеи, които все пак ги има някъде там в кюпа, но никой не знае точно какъв процент от цялата маса те представляват.

Виждаме обаче, че под наименованието юдеи (Jews) имаме сформирана една взривоопасна смес от хора и учения, която включва от всичко най-свято пред Бога, до всичко най-скверно.

Не случайно през годините на заточение през които юдеите са живели сред другите народи те стотици пъти са били изгонвани отсред народите, които са ги приели като бежанци. Има мнозина християни, които застават и казват, че тези изгонвания на юдеите са били поради това, че народите са мразели Бога и затова са мразели юдеите. Аз обаче бях удивен да видя, че Писанието ни дава изключително точно обяснение защо това се е случило, и не оставя никакво съмнение в кого е причината:

1Сол. 2:15  които и Господа Исуса и пророците убиха, и нас прогониха, на Бога не угождават и на всичките човеци са противни

Тук апостола говори за юдеите, казвайки, че освен това че те се противят на Бога, Неговите пророци и Неговите слуги, юдеите са противни на всички човеци.

Думата "противни" означава, някой който непрестанно се опълчва срещу другите, като насрещен вятър, някой който винаги върви против доброто и интереса на другите.

Тук е дадено обяснението защо юдеите биват непрестанно гонени и изгонвани. Защото на всяко място където отиват те се съюзяват за да работят против интереса и за ущърб на народите, които са ги подслонили. Това е в самото естество на тази смесица от свято и скверно, Божие и сатанинско.

Божието Слово обаче ни казва, че Христовото тяло, трябва да успее да подбуди към ревност за спасение именно юдеите (Римл. 11:11).

Надявам се в светлината на гореописаното да осъзнаете, че подобна задача е 100% отвъд човешките сили на вярващите. Изисква се мощно действие на Духа в нас и чрез нас, каквото света още не е видял и не е познал. Как би могъл човек да доближи този възел от свято и скверно, от едомци върху които Бог има вечен гняв, и остатъка чисто Авраамово семе избрано по благодат? За такова нещо не е способен никой човек. Това изисква Христовия народ да бъде на съвсем друго духовно ниво. А неадекватността на християните по този въпрос се вижда съвсем ясно днес.

Имаме образуване на два лагера. Единия лагер прегръща ционизма и юдаизма до степен че се кичат със сатанинската на Ремфан, лъжливо наречена звезда на Давид, покланят се на държавата Израел, която действа 100% в сатанинския дух на Едом, и някои започват дори да практикуват ученията на юдаизма.

Другия лагер пък се изпълва с омраза към всичко юдейско, обвинява юдеите за всичките злини по света и стигат до там да заявят, че Бог е приключил с юдеите веднъж и завинаги, че всички юдеи без изключение са сатанинска синагога и че Бог повече няма нищо общо с юдеите и никакви обещания не важат за тях.

Това е което се случва когато човек подходи по плът към може би едно от най-големите предизвикателства пред Христовата общност на земята, което съществува за да ни покаже къде всъщност трябва да бъдем духовно, и е предназначено да ни служи за лакмус за нашето духовно състояние.

И какъв трябва да бъде нашия отклик към всичко това? Ние трябва да паднем на лицата си пред Бога и да изповядаме нашата духовна неадекватност, закоравеност, повърхностност и своеволност и да поискаме Бог да възстанови своята общност на земята по такъв начин, че да можем да изпълним това огромно предизвикателство пред нас - да подбудим юдеите към ревност и завръщането им към вярата. Преди да сме в състояние да извършим всичко това - никакво Христово пришествие няма да има и Бог ще продължи да допуска врага да мачка християните докато накрая се събудят за да живеят не са себе си, а за Божиите цели на земята.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 902
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #94 on: July 17, 2019, 16:04:59 PM »
"да подбудим юдеите към ревност и завръщането им към вярата. Преди да сме в състояние да извършим всичко това - никакво Христово пришествие няма да има"

Подбуждането на тн. верен остатък от потомците на Авраам по плът, за да станат и потомци по дух, което ще ги направи да влязат отново в призванието на избран народ Божи, където са и присадените от езичниците приели Месията, ще стане по един, или друг начин. Неизбежно е и е предсказано. Христовото второ пришествие ще стане факт, когато се изпълнят времената на езичниците. Тези времена касаят именно пълното присаждане на маслината на предузнатите езичници чрез покаяние и вяра в Месията Исус.

Това, че днес имаме фалшив израел, като нация събрана от хора, противни на Бога е неизменен и видим факт. Както Каин винаги гони Авел, така и тези винаги се противопоставят на правдата от Бога, и бидейки фалшиви евреи, са в задруга и с фалшиви християни и всъщност са едно, както и истинските християни, независимо от етноса си са едно. Тук години сме обсъждали тази тема, и още сме на различни позиции по разни детайли. Тези детайли не са маловажни, а тяхното изясняване правят картината още по- детайлна и ясна.

Включвам се именно за да посоча пак няколко неща, които смятам за важни за по - доброто изясняване на тази картина. Ако сметне някой, че моето включване е ненужно с оглед на това, че казах че ще участвам само в онази изстрадала тема за плоската земя, има пълното право да махне този постинг, няма да се обидя, или нещо подобно. Просто го казвам ясно, ако решете, трийте, форумът си е ваш.

Така, по темата:
За мен има няколко важни неща, които е важно да се посочат за по- добро изясняване на тази мащабна измама и подмяна на понятията за Израел, чрез умелото използване на манипулациите с изкуствените, целеви 1 и 2 ра светони войни, и създаването поради тях на изкуствената държава в палестинските територии. Ясно е вече, че това е човешко дело, не Божие събиране и е ясно кой стои зад него. Важно е вече, да се посочи кой е този някой, според Писанията, защото те ясно говорят за това, ако и думите на пророчествата да са били затворени до определеното последно време. Книгите на пророк Даниили Откровението са ключови за разбиране на ситуацията в която сме днес и това което наблюдаваме в света, като събития.
За мен е важно да се изучават именно тези теми, чрез проучване на книгите:
- Даниил
- Откровение
и да се мисли за задаващата се мащабна измама, която ще е синтезът на всички тези приготовления на злото, за възцаряването на фалшивият месия. Тази измама ще използва няколко важни неща които предстои да се появят на сцената за да омотаят тотално масите и изкривят писанията до неузнаваемост, променяйки времена и години:
- Изкуственият интелект
-Трансхуманизмът
- тн. НЛО та
Именно с тези неща по - горе, ще е свързан и тн образ на звяра, който ще бъде направен (от кого?) Пише, че самите хора правят, създават този образ на звяра. (това е свързано именно с технологиите и вероятнo AI) та този образ да проговори и да направи да бъдат избити непокланящите се на звяра и образът му. Тук имаме и демонична и човешка и технологична постановка, или база, на която ще се пръкне това нещо- образ на звяра.

Трябва да се изяснят основни неща, понятия, за да може да има основни изходни точки, ясно дефинирани, за да се стига до правилни изводи:
- Кой е звярът
- кой е лъжепророкът
-Коя е Вавилонската блудница
- Кои са главите и роговете описани в Откровение.
- кой е малкият рог
- какво е вярното тълкувание на Книгата на пророк даниил и в частност глави от 7 до 12.
- Какво точно визират 70 седмици, кога е времевата рамка на изпълнението на последната 7 мица от години
- Кой е този, който сключва завет с мнозина, Месията Исус, или Антихриста ( тук е и една от измамите за християните поради ученията на диспенсионализма, който тотално обърква тълкуването на 9 та глава за да обслужи своята си доктрина (ционистка)
- Кои и защо реално са част от народът Божи. Който е само един. Тук сме спорили, аз продължавам да твърдя, че народът Божи е само един съставен от Духовни израелтяни, бидейки наследници по плът от Авраам но И приели Месията и бидейки езичници по плът приели Месията и съответно присадени към народът Божи. Но дори и за това последното да няма съгласие между хората, то поне изясняването на другите въпроси ще послужи и за изясняването и на това някога.
-------------------------------------------

Много е важно да се разбере, КОЯ е Блудницата Вавилон, Малкият рог, лъжепророка и звяра. Кой е северният цар, Южният цар, Царете от Изток, и Китимските кораби..
Трябва да се разбере, че има два Йерусалима, земен и небесен. Да стане ясно, че Вавилонската блудница (майката на всички блудници) е съвкупност, но в нея са кървите от пророците и в нея е разпнат месията Исус. Това я дефинира и тя освен религиозна система е и географско място. Просто Писанието ясно го посочва.

Нямам време да пиша в момента по темите подробно, но мога да посоча само тези по тях, до които съм стигнал:

Блудницата Вавилон е Ционизмът, Фалшивият Евреизъм, със своят талмуд и географски локализиран там където ще слезе Новият Йерусалим, так където е днешният. Тази Блудница е инфилтрирала и много от църквите през вековете и днес и действа и посредством тях. Тази блудница управлява и мами цели народи и язди империи.

Звярът е именно последната империя и блудницата го язди.
Интересен е въпросът , че вавилонската блудница е учение, а звярът империя.
Друго интересно е, че сякаш малкият рог е самият звяр. Той е имал смъртоносна рана, но "възкръсва" и цялата земя учудена отива след него. Това днес мнозина интерпретират по всевъзможни начини, но струва ми се, че то има връзка с 70 година след Христос и разрушението на Йерусалим и с образуването на днешната малка държава с големи претенции израел в палестина. Сякаш имаме възкръсване на една от главите, която е била и я няма и после пак се появява. Тоест тн. осми цар, който е един от седемте.

Звярът има седем глави и десет рога. Три от роговете се откъсват при появата на малкият рог.
Глави 12 и 13 от откровение са ключови, и като времева рамка. Един от върпосите днес е кога са се изппълнили, ако са, ако не са на какъв етап са, и какво от тях има двойно изпълнение(ако има такова изобщо)

Виждаме в глава 13, че освен звярът със седем глави и десет рога имаме и друг звяр идещо от земята с два рога , като агнешки, но говорещ, като змей. (възможно е също той да е тн. малък рог, също и самият лъжепророк)

Интересни са двата му агнешки рога и говоренето му като змей. 

Предположения:

Агнешките рога - символ на религиозни учения. Например Симбиозата днес между фалшивото християнсво и фалшивият евреизъм(талмуд, ционизъм) с цел възвеличаване на звярът и преследване на истинските хора на Месията Исус.
Ето един звяр с агнешки рога и богохулни думи, който е надменен и жесток, имитирайки агне.

Той (малкият рог) има много очи, според казаното от пророка. Което е доста интересно.

Тези:
Звярът със седем глави и десет рога- Сащ, Северният алианс, израел натовските държави..
Лъжепророкът- Ционизмът заедно с фалшивото християнство
Малкият рог- държ. израел (една от седемте глави, която е била преди това)
Змеят- ясно кой
Вавилонската блудница- седалище Йерусалим, Ционизмът като цяло с неговият талмуд
Северният цар- ? (Северният Алианс, Нато. сащ)
Южният цар- ? (Иран?)
Царете от изток- Русия, Китай...


Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1002
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #95 on: July 29, 2019, 12:15:50 PM »
Добре дошъл отново small axe, ако и да си казал нещо за писане в тая или оная тема, простено да ти е :)
Пиши навсякъде свободно, аз лично нямам нищо против, даже ще се радвам.

Да събитията назряват леко по-леко и приближават към своя край. И аз не веднъж съм коментирал за AI в същата тая посока. Дано се пораздвижи форума малко, че този застой не е на добре, който застой лично аз не отчитам като нещо добро.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #96 on: July 30, 2019, 15:19:50 PM »
small axe,

въпросите които повдигаш са извън тематиката на настоящата тема, която цели изясняване на въпросите свързани с антисемитизма, юдеите и така наречените юдеи. Затова следва подобни въпроси да си имат своя тема. Такива теми мисля, че има по които може да се продължи да се пише или може да се пусне нова тема.

Nikolay,

аз считам за предимство факта, че ние можем да вложим повече от времето си в изследване, изучаване и работа отколкото в говорене по форумите.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #97 on: December 21, 2019, 14:02:06 PM »
Ето един подробен материал, който ще допринесе към общата картина на тази така важна за всеки християнин тема:

https://imadrugpat.org/jews-bg.html

Дали всичко описано в горния материал е факт, или има измислени и пресилени неща, няма голямо значение. Това, което има значение е че без всякакво съмнение, юдейските водачи са мотивирани да работят не само против интересите на народите, които са ги подслонили, но активно действат за тяхното унищожение и пълно подчинение.

В никакъв случай не може да се твърди, че основната маса от обикновени евреи са съучастници с тези зли дела.
Но съществува един юдейски картел мотивиран от расовата омраза, която бива засята в юдейските умове от Талмуда, и изкривения от плътта месиански призив, който се старае да сбъдне месианските обещания не чрез Божията благодат и свръхестествена намеса, но чрез човешки кроежи, заговори, коварни методи и демонично лукавство.

В момента имаме три основни клона, които действат на същия принцип - "целта оправдава средствата", т.е ако целта е толкова възвишена като това да се установи Божието царство на земята, то няма ограничение в използваните методи, ако и да са абсолютно сатанински по своето коварство и естество.

1. Едомския клон. Исав до ден днешен не може да преглътне огорчението, че беше избран не той, а брат му Яков за наследник на месианските обещания. Затова днешните синове на Едом имат две основни цели - едната е да се докажат като месиански народ, който ще доведе Божието царство на земята, и другата е да избие потомците на Яков, които са основния претендент за месианската роля.

2. Юдейския клон. След като юдеите отхвърлиха Исус от Назарет, и не повярваха в Него като в свой Месия, юдеите бяха отхвърлени като носител на месианското призвание. Това отхвърляне е само за определен сезон и време и остатък избран по благодат отново ще бъде присаден и възстановен в своето оригинално призвание. Но днешните юдеи бидейки в състоянието си на отсечени клони продължават подобно на едомците да напират са своята месианска роля, само че вече чрез силата на плътските напъни, което води до всякакви зли и коварни дела.

3. Християнския клон. Това е най-коварния за нас клон, защото ние самите можем да изпаднем в неговите похвати и методи. Това е клона на политическото християнство. Политическото християнство има за цел да постигне обещанията за Божието царство, което трябва да владее над цялата земя с политически методи, или иначе казано с плътски напъни и човешки усилия. Такива християни са забравили библейския принцип "Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми казва Бог" В този клон спадат католиците (особено йезуитите), православните (които винаги са се стремели към политическа власт), доминионистите евангелисти(които са възприели католическия и йезуитския мироглед) и привържениците на християнския ционизъм (които са приели смесен квас от този и от предния клон).

Тези три клона действат повече или по-малко заедно и съвместно образуват Вавилонската блудница. Това е тайната на вавилонската блудница, че тя събира в себе си всички разклонения формирани от духа на Антихриста. По своята същност Антихрист означава, някой който действа вместо Христос, поставя се на мястото на Христос, и се опитва да постигне онова, което само Христос може да постигне. Точно това е същността, сърцевината и ядрото на всеки един от тези три клона.

И ако във физически план всички тези клонове да имат различен етнически състав, всички те могат да се определят като духовни едомци, както и всички верни ученици на Исус от Назарет, могат да се определят като духовни юдеи.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #98 on: February 14, 2021, 22:05:44 PM »
Не знам колко от вас са се замисляли, какво въобще означава този термин "антисемитизъм" и "антисемит". Всички знаем, че той се използва само и единствено като етикет за нещо или някой, който е против евреите. Ако е така обаче, защо не се използва термина - антиевреизъм и антиеврей, а се използва нищо не значещия сам по себе си термин "антисемитизъм"?

Всички знаем от Писанието, че Сим е един от синовете на Ной от който произлиза Авраам и евреите. Следователно семити са всички хора, които са потомци на Сим. Това включва и арабите, и асирийците и моавците и амонците и едомците и много други народи сред които са и евреите. Включени са дори и архивраговете на Бога - амаличаните. Някой от вас чувал ли е за някакво специално движение или учение или групи хора, които да са крайно настроени срещу моавците, амонците, асирийците или арабите например? Ако съществуваше такова нещо като "антисемитизъм" то би трябвало да е насочено срещу всички семити, а не срещу една сравнително малка група от хора изсред тях.

Искам да се върна към тази тема в светлината на някои исторически контексти, които дават допълнителна светлина за възникването и значението на термина "антисемитизъм".

Историческата справка по-долу е взета от Уикипедията (пропаганден инструмент на който не може да се има пряко доверие и всичко трябва внимателно да се проверява):

Quote from: WikiPedia
The origin of "antisemitic" terminologies is found in the responses of Moritz Steinschneider to the views of Ernest Renan. As Alex Bein writes: "The compound anti-Semitism appears to have been used first by Steinschneider, who challenged Renan on account of his 'anti-Semitic prejudices' [i.e., his derogation of the "Semites" as a race]."[15] Avner Falk similarly writes: "The German word antisemitisch was first used in 1860 by the Austrian Jewish scholar Moritz Steinschneider (1816–1907) in the phrase antisemitische Vorurteile (antisemitic prejudices). Steinschneider used this phrase to characterise the French philosopher Ernest Renan's false ideas about how 'Semitic races' were inferior to 'Aryan races'".[16]

In 1879 German journalist Wilhelm Marr published a pamphlet, Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum. Vom nicht confessionellen Standpunkt aus betrachtet (The Victory of the Jewish Spirit over the Germanic Spirit. Observed from a non-religious perspective) in which he used the word Semitismus interchangeably with the word Judentum to denote both "Jewry" (the Jews as a collective) and "jewishness" (the quality of being Jewish, or the Jewish spirit).[21][22][23]

This use of Semitismus was followed by a coining of "Antisemitismus" which was used to indicate opposition to the Jews as a people[citation needed] and opposition to the Jewish spirit, which Marr interpreted as infiltrating German culture. His next pamphlet, Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum (The Way to Victory of the Germanic Spirit over the Jewish Spirit, 1880), presents a development of Marr's ideas further and may present the first published use of the German word Antisemitismus, "antisemitism".

Бих цитирал от българската версия на Уикипедията, но написаното в нея е напълно различно от написаното в английската версия и не съдържа горните детайли, които са важни за тази дискусия.

И така ако приемем, че годната историческа справка е вярна, но аз трябва да призная, че не съм бил прав когато съм написал, че "антисемитизъм" по оригиналния смисъл на тази дума не съществува, не е съществувал никога и няма да съществува. Очевидно е съществувал, най-малкото в убежденията на френския философ Ернст Ренан, който е развивал тезата, че всички семитски раси са по-низши от арийските раси. В този смисъл Ренан е действително антисемит, защото застава срещу всички семитски народи.

От тук нататък започва развитието на този термин. Според горната справка, австрийския юдеин Мориц Щайншнайдер пишейки опровержение на теорията на Ренан за първи път използва израза "антисемитски предразсъдъци" за да определи с него идеите на Ернст Ренан.

След това немския журналист поема термина семитизъм в своя памфлет "Победата на юдейския дух над германския дух." В този памфлет той използва израза Judentum (юдейски дух) като синоним с термина  семитизъм, като по този начин "семитизма" вече се дефинира като проявление на "юдейския дух" и антисемитизма, като противопоставяне на този дух.

Така нещата стават доста по-ясни, не само от чисто терминологична и историческа гледна точка, но и от духовна гледна точка. Защото за нас остава да дефинираме какво е това нещо "юдейския дух" за да стане голямата картина ясна пред очите ни. За щастие ние няма нужда да търсим подобна дефиниция в речниците, защото този дух е пълноценно дефиниран в писанията на Новия Завет.

За да се разбере какво означава термина "юдейски дух" първо трябва да се дефинира термина "юдеите". Този термин има историческо развитие в Библията и придобива своето настоящо значение в четирите Евангелия и в Деяния на апостолите.

Първоначално термина "юдеите" се използва по смисъла на жителите на Юдовото царство. Когато това царство пада под вавилонския плен, мнозина от юдеите биват депортирани извън своята земя. Срещу тях се правят кроежи и погроми и Бог е на тяхна страна. В този контекст термина "юдеите" е изцяло положителен.

След завръщането от плен юдеите отново населяват обещаната земя, но така и не успяват да придобият независимо царство. За кратко време получават някаква независимост по времето на Макавеите, но те се оказват доста нечестиви управници и извършват едно от най-коварните действия в историята на юдейския народ. Чрез насилствено покръстване присъединяват вечните  Божии врагове едомците към юдейския народ. От този момент нататък юдеи са не само потомците на Юда, но и потомците на Едом, които са в непрестанна вражда с Бога.

В новозаветни времена първоначално термина юдеи се използва за жителите на римската провинция
Юдея. Точно тези жители са се считали за пазители на еврейската вяра, на закона на Моисей. В един момен тататък обаче настъпва преломен момент. Една част от юдеите започват да вярват в Христос, докато друга част се закоравяват и ожесточават. От този момент нататък повярвалите в Христос юдеи се наричат вече не юдеи, а ученици (и по-късно християни), а онези които отказват да повярват в Христос придобиват специфичното и понастоящем актуално значение на термина "юдеин".

Ето няколко примера от Писанието:

В самото начало термина "юдеите" се използва в по-древното значение на тази дума,като например в този стих:

Йоан 4:22  Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме не онова, което знаем; защото спасението е от юдеите.

Но в последствие с този термин се наричат хората, които се противят на Христос, на вярата в Него и на всички, които повярват че Исус е Месията, както се вижда по-долу:

Йоан 7:12  И имаше за Него много глъчка между народа; едни казваха: Добър човек е; други казваха: Не е, но заблуждава народа. 
Йоан 7:13  Обаче никой не говореше положително за Него поради страха от юдеите. 


Т.е тук имаме очевидна разлика между народа (който е юдейски) и някаква си група наречена "юдеите" от които дори юдейския народ се страхуваше.

Йоан 19:38  След това Иосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилата да му позволи да вземе Исусовото тяло; и Пилат позволи. Той, прочее, дойде та вдигна тялото Му. 

Тук отново, Йосиф от Ариматея, който безспорно е юдеин, е идентифициран различно от една враждебна на вярата в Христос група наречена "юдеите".

Ето още много примери:

Йоан  5:10  Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е, и не ти е позволено да дигнеш постелката си.

Йоан  5:16  И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота.

Йоан  5:18  Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.

Йоан  6:41  Тогава юдеите роптаеха против Него, за гдето рече: Аз съм хлябът, който е слязъл от небето.
Йоан  6:52  Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки: Как може Този да ни даде да ядем плътта Му?

Йоан 7:1  След това Исус ходеше по Галилея; защото не искаше да ходи по Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият.


В тези пасажи се вижда, че "юдеите" са тези които се противят на думите на Исус, противят се на Неговите изцеления, препират се за Неговото учение, търсят да Го убият, и искат да Го преследват. Точно в тези действия се вижда ясно изразен "юдейския дух" в който действаха юдеите не само спрямо Исус, но и след това с Неговите апостоли, а след това в историята спрямо всички, които вярват в Него.

Едва ли някой може да даде по-добра дефиниция за този дух от апостол Павел:

1Сол. 2:14  Защото вие, братя, станахте подражатели на Божииите в Христа Исуса църкви, които са в Юдея, понеже вие пострадахте същото от своите сънародници, както и от юдеите
1Сол. 2:15  които и Господа Исуса и пророците убиха, и нас прогониха, на Бога не угождават и на всичките човеци са противни
1Сол. 2:16  като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те допълнят мярката на греховете си; но безграничният гняв ги постигна. 


Именно в това се изразява същността на "юдейския дух" и следователно съпротивата на този дух по дефиниция се нарича антисемитизъм.Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #99 on: February 15, 2021, 12:54:27 PM »
Продъжение...

И така според Писанието, дефиницията за "юдеин" е някой от гражданите на Юдея, който враждебно, агресивно и насилствено се опълчва срещу вярата, че Исус е Христос. Това обаче в никакъв случай не може да се отнася към всички граждани на Юдея, или към всички израилтяни или всички евреи.

Именно в това агресивно опълчване срещу вярата, че Исус е Христос се състои характерния "юдейски дух". Апостол Йоан дефинира този дух по следния начин:

1Йоан 2:22  Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.
1Йоан 2:23  Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.


С други думи така наречения "юдейски дух" който отрича, че Исус е Христос е всъщност духа на Антихриста.

И какво излиза, че според самата съвременна дефиниция на юдеите, за това какво е антисемитизъм, излиза, че всяка съпротива срещу духа на Антихриста е антисемитизъм. И следователно не е възможно човек едновременно да е истински християнин и да не бъде антисемит в техните очи.

Нещо повече самите юдеи наричат Евангелието от Йоан - дълбоко антисемитско послание, което издига до невъзможно за примирение ниво на враждебност срещу юдеите. За тях не е валиден аргумента, че самия Христос, както и апостол Йоан са юдеи. По тяхната дефиниция ако един евреин стане будист, зороастрист, индуист, атеист и какъвто и да е друг той продължава да бъде юдеин, с единственото изключение на това ако е станал християнин. Т.е според тях евреинът губи своята юдейска идентичност ако повярва, че Исус е Христос. По този начин те сами дефинират юдейския дух и юдейската идентичност с духа на Антихриста.

По този начин собствената дефиниция на юдеите за това какво означава термина "юдеите" напълно съвпада с дефиницията на апостол Йоан в неговото евангелие и послание.

И точно тук пътя се разделя на две. Ще си позволя да цитирам (с леки корекции) позицията на един човек (без да давам името му), който е живял по времето на Хитлер и когото юдеите наричат антисемит, защото той много добре дефинира разделителната линия, която всеки християнин трябва добре да вижда и разпознава:

Quote
So long as Jews remain Jews, a Jewish problem exists and will continue to exist.
This question varies in intensity and degree from country to country. It is especially
difficult in our country, and ought to be the object of serious consideration.
I shall touch briefly here on its moral aspects in connection with the situation
today.

It is a fact that Jews are waging war against the Church, that they are
steeped in free-thinking and constitute the vanguard of atheism, the Bolshevik
movement, and revolutionary activity. It is a fact that Jews have a corruptive influence
on morals, and that their publishing houses are spreading pornography.
It is true that Jews are perpetrating fraud, practicing usury, and dealing in prostitution.
It is true that, from a religious and ethical point of view, Jewish youth
are having a negative influence on the Christian youth in our schools. But let us
be fair. Not all Jews are this way. There are very many Jews who are believers,
honest, just, kind, and philanthropic. There is a healthy, edifying sense of family
in very many Jewish homes. We know Jews who are ethically outstanding, noble,
and upright.

I warn against that moral stance, imported from abroad [he is clearly thinking of
Germany] that is basically and ruthlessly anti-Jewish. It is contrary to Christian
ethics. One may love one's own nation more, but one may not hate anyone. Not
even Jews. It is good to prefer your own kind when shopping, to avoid Jewish
stores and Jewish stalls in the marketplace, but it is forbidden to demolish a Jewish
store, damage their merchandise, break windows, or throw things at their
homes. One should stay away from the harmful moral influence of Jews, keep
away from their anti-Christian culture, and especially boycott the Jewish press
and demoralizing Jewish publications. But it is forbidden to assault, beat up,
maim, or slander Jews. One should honor Jews as human beings and neighbors,
even though we do not honor the indescribable tragedy of that nation, which
was the guardian of the idea of the Messiah and from which was born the Savior.
When divine mercy enlightens a Jew to sincerely accept his and our Messiah, let
us greet him into our Christian ranks with joy.

Beware of those who are inciting anti-Jewish violence.

И този човек е наречен антисемит? Защо според вас? Дали защото мрази евреите и иска тяхното унищожение или защото ги счита за низша раса? Не поради чистото разпознаване на факта, че има група юдеи, които активно развиват подривна дейност против християните, и въобще против народите, които са ги приютили това вече е нетърпимо за тях и антисемитско.

Днес мнозина християни, които считат Израел и юдеите за "свещена крава" заемат точно тази позиция, наричайки своите братя християни антисемити, само защото са дръзнали да признаят очевидни факти, които обаче не са в хармония със статуса на свещената крава.

Както споменах цитираното изказване е от времето на Хитлер, но днес нещата не са никак променени. Най-големите порно барони в тази индустрия са юдеи. И те открито заявяват, че правят това не просто заради парите, но за да унищожат християнския морал. Но ако някой християнин дръзне да отбележи този факт, той е антисемит, дори в очите на други християни.

Преди време един такъв християнин беше нарекъл този форум "антисемитски". Аз тогава се възмутих много, но с оглед на реалните дефиниции на този термин, дискутирани по-горе то това се оказва напълно библейска квалификация.

Нещо повече инфилтрацията на "юдейския дух" сред християните става все по мощна и дълбоко проникваща. Това се прави не само чрез заплахи, засрамване и манипулации, но и чрез парични потоци. Много проповедици биват буквално купени и инструктирани да "сменят плочата".

Един такъв "християнски" проповедник на име Джон Хейги дори обяви че Исус не бил еврейския Месия, и нямало никаква нужда юдеите да повярват в Него, той просто бил Спасителя на света за езичниците. Но юдеите си се спасявали защото са си юдеи и нямали нужда от Христос.

Други стигат до там да отричат че Исус е Бог в човешка плът, едно с Отец и Святия Дух и Го принизяват до човешка фигура подобна на цар Давид. И всичко това се прави за да се угажда на юдеите и поради страха да не бъдат наречени антисемити.

Наскоро някои християни с юдейски произход започнаха да припяват новата дефиниция спусната от ADL, че който бил против държавата Израел бил антисемит. И че анти-ционизма  бил антисемитизъм. Ами те същестуват големи групи ортодоксални юдеи, които са анти-ционисти. И всичко това се припява от християните?

Положението е наистина страшно и това не е нищо по-малко от действието на духа на Антихриста, който атакува фундамента на вярата.

Точно поради тази спешност и важност се връщам отново към тази тема, защото е изключително важно християните да са наясно с тези неща.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 235
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #100 on: February 23, 2021, 10:46:06 AM »
Всичко това е много важно.

Какво казва Словото-всеки, който не изповядва,че Исус е дошъл в плът е измамник и антихрист. Духовници говорещи противно на това, не заслужават доверие и внимание.
Освен това делата говорят най-добре за всеки човек. Как бихме могли да вярваме за който и да е юдеин,че е избран Божи човек, ако този човек върши подлости, пълен е с лукавство, няма благодарност към народи, които са го приютили и са му осигурили добър живот? Да не говорим за смъртта и войните... Още повече,че не говорим за отделни хора, а представляват общество с общи нечестиви цели. Който би одобрил това е фактически Богопротивник.

Много пъти съм размишлявал по тези теми през годините, някои неща съм чел - за намесата на евреите/юдеите в световните събития. Още когато излязоха през 90-те книги на Никола Николов, в които се разказваше за т.нар. френска революция, за политбюро на Ленин, съставено от евреи/юдеи, за банките и т.н.

Колкото и да се опитват да подменят историята, много неща е невъзможно да бъдат забравени като предателството в Търново например.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #101 on: February 23, 2021, 14:21:42 PM »
Днес по евангелските църкви е вече мощно навлязъл кваса на юдействането, който мами християните да се кланят на Израел, да обвиняват в антисемитизъм всеки който критикува държавата Израел, по време на службите си развяват израелски знамена (които носят окултната звезда на Ремфан), слагат си ямулки и молитвени шалове за които Писанието изрично заявява, че ако мъж се моли с покрита глава той позори своята глава Христос. Някои почват да практикуват талмудически практики, като има и такива които изискват спазването на Закона на Моисей, в това число и обрязването. И въобще този квас навлиза много дълбоко.

От друга страна има такива "християнски" автори като Текс Марс, които действително сеят омраза към евреите и твърдят, че евреите не са никакъв Божий народ, че са сатанинска синагога и са отхвърлени завинаги. Такива хора са готови да оправдаят бъдещото гонение на евреите, както това са направили 90% от пасторите на църквите в нацистка Германия.

Т.е тук имаме две пропасти едната от ляво а другата отдясно на пътя, и правия път между тия две пропасти е много тесен. Лесно е да залитнеш в едната или в другата посока.

Аз тия дни си мислех именно за тесния път за който Исус говори, че води в живот. Има много неща в Писанието, които изглеждат противоречиви и хората се завличат или в едната страна или в другата. Един от тези въпроси е въпроса за юдеите. И бих казал това е жизнено важен въпрос и тук пътя е наистина тесен. Тези които вземат само едната страна на този въпрос избират широкия път и отказват да ходят по тесния.

Затова аз в тази тема искам да си изясним именно този баланс между тия две крайни позиции, който баланс определя тесния път по който ние трябва да минем ако искаме да ходим в истината и правдата на Бога.

И в това начинание ние трябва абсолютно да признаем, че постигането на такъв баланс и ходенето в тесния път между две противоречия е напълно невъзможно без Святия Дух. Именно затова Бог ни е призовал да ходим в тесния път на правдата, за да ни научи да зависим от Неговия Дух, а не на своя ум. Защото за да ходиш по широк път не е нужно нито много мъдрост, нито много внимание, нито много разпознаване. Затова и хората са толкова склонни да избират крайностите, вместо да търсят баланса в тесния път на истината. Тесния път обаче крие много опасности от подхлъзване или залитане към едната страна на пътя или към другата.

Първо историята на евреите започва с призоваването на Аврам, да бъде родоначалник на специален род, народ за Божие особено притежание. Бог дава уникални обещания и благословения на Авраам, които ще се предават на неговите потомци. Обаче не на всички негови потомци, а само на една избрана част от тях.

Например вчера четох за Гидеон, как той със 300 мъже разбива 130 хилядна армия, като голяма част от нея бива ликвидирана напълно, заедно с техните царе. По интересното в тази история е кои бяха народите, които съставляваха тази 130 хилядна армия? Писанието казва, че тя се състоеше от мадиамците и исмаиляните. Знаем, че както Исмаил (от Агар), така и Мадиам (от Хетура, Бит. 25:1,2) са Авраамови синове. Но бидейки физически потомък на Авраам не ти дава автоматично наследство на обещанията, нито Божието благоволение. Първоначално както Исмаил, така и Мадиам са следвали Божия път както са били научени от баща си Авраам, и за известно време техните потомци са служили на живия Бог. Дори тъста на Моисей Йотор, беше мадиамски жрец (Изх. 2:16), което не означава че е бил езически жрец, а бидейки потомък на Авраам той е бил свещеник на Живия Бог. Еврейската дума използвана в този стих е kohen, същата дума за свещеник, която се използва и за свещениците в Божия храм.

И въпреки това в тази битка Бог показва своето благоволение само към една част от потомците на Авраам, давайки им съкрушителна победа над друга част от неговите потомци, като нищожна група от 300 войника разбиват огромна и могъща армия. Какво става обаче когато тази предпочитана селекция от Авраамови потомци отстъпи от Бога и започне да служи на други богове? Дори нищожни езически народи идват и ги поробват.

В много от евангелските църкви обаче битува следното суеверие, че ако кажеш нещо лошо за евреите, понеже са Авраамови потомци ти падаш под проклятието:

Бит. 12:3  Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

Как тогава Бог благославяше едни от Авраамовите потомци, когато воюваха с други, и не просто ги проклинаха, а направо ги избиваха до крак? И ако някой кажа да ама мадиамците и исмаиляните не са от потомството на Исаак и Яков, то тогава не виждаме ли същата ситуация, когато Юдовото царство воюваше срещу Израилевото царство. И едните и другите бяха потомци на Исаак и Яков, но Бог благославяше само онези, които слушат Неговия глас и им даваше сила не просто да прокълнат, но дори да избият своите събратя, които се бяха обърнали да служат на други богове.

Какво излиза тогава? Божиите обещания към Авраам не се предаваха чрез силата на физическото потомство, а само чрез силата на вярата в Бога и послушанието към Неговите заповеди.

Нещо, което апостол Павел използва като основен аргумент в своята теза, че потомците на Авраам, които наследяват неговите обещания и завети не са онези, които носят неговия физически род, а онези, които имат същия вид скъпоценна вяра:

Гал. 3:7  Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада
Гал. 3:8  и писанието като предвиде, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраама, казвайки: "В тебе ще се благословят всичките народи". 
Гал. 3:9  Така щото тия, които имат вяра се благословят с вярващия Авраам


Именно поради тази причина вярващите потомци на Авраам от манасиевото племе по времето на Гидеон съкрушително победиха невярващите вече потомци на Авраам чрез Исмаил и Мадиам. Поради тази съща причина Бог благославяше все още вярващата в него Юда и проклинаше отстъпилите израилеви племена от Израилевото царство.

Ето защо ако някой изобличи злите дела на юдеите, това не означава че той проклина потомците на Авраам (ако беше така всички пророци в Библията щяха да са под проклятие). Да изобличиш злите дела на юдеите или престъпленията на държавата Израел против палестинците това не е антисемитизъм. Бог няма да съобщение със седалището на беззаконието. Юдеите не са свещена крава, която не може да бъде критикувана или изобличавана.

Обаче, някои взимат това, че потомците на Авраам са онези които имат вяра и казват ето виждате ли, понеже юдеите не вярват, те са отсечени и повече не са никакъв Божий народ, и никакви обещания спрямо тях нямат сила. Но обещанията към юдеите не са само чрез Авраам. Бог сключи завет с Авраам, след което потвърди този завет с Исаак и Яков. Но чрез Моисей Бог направи съвсем отделен завет с дванадесетте израилеви племена, чиито потомци са днешните юдеи (или поне част от тях). Към това трябва да добавим и завета, който Бог направи с цар Давид, което си е съвсем отделен завет сам по себе си.

Ето защо нещата не са толкова еднозначни и едностранчиви. След като утвърждава, че спасението е само чрез вярата на Авраам, апостол Павел също заявява:

Римл. 3:1  Тогава, какво предимство има юдеинът? или каква полза има от обрязването? 
Римл. 3:2  Много във всяко отношение, а първо, защото на юдеите се повериха Божествените писания. 


Оказва се, че юдеите все пак имат някакво предимство. Аз бих казал, че исмаиляните и мадиамците също имат някакво предимство бидейки синове на Авраам. Един християнин обаче не би трябвало да завижда за това, нито да има най-малък стремеж да се идентифицира с юдеите или с други авраамови потомци по плът, защото чрез вяра в Христос ние имаме достъп до най-великите обещания, които някога са давани на който и да е човек или човешки род. Или каква е логиката да се стремим да докопаме някакви трохи паднали от трапезата, когато на нас чрез вяра ни е предложено да седнем на самата трапеза на Царя на царете?

И така апостол Павел продължава да разкрива тайната около избирането на юдеите:

Римл. 11:25  Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците. 
Римл. 11:26  И така целият Израил ще се спаси, както е писано: - "Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Якова; 
Римл.11:27  И ето завета на Мене към тях: Когато отнема греховете им" 
Римл.11:28  Колкото за благовестието, те са неприятели, което е за наша полза, а колкото за избора, те са въблюбени заради бащите. 
Римл.11:29  Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.


Тук апостола говори за ТАЙНА, сиреч това е нещо което не е ясно за мнозината и остава скрито от тях. Юдеите са тайна и противоречие само по себе си. От една страна те са врагове на Благовестието, гонители на християните и организатори на всякакви заговори и сплетни. От друга страна това е само частично, т.е не засяга абсолютно всички юдеи, ето защо е абсолютно неприемливо да се поставят всички евреи и юдеи под общ знаменател. Това е грешката не само на Хитлер, но и на ранните и по-късните християни, които участват в погроми и гонения срещу юдеите в момента в който са придобили политическите лостове и сила да могат да направят това. От друга страна юдеите са винаги готови да участват в гонения и погроми срещу християните стига да придобият достъп до необходимите политически и силови лостове за това.

ТОВА Е ТЕСНИЯ ПЪТ. Как човек да поддържа тънкия баланс между две толкова противоречиви страни на един и същ конфликт? И ще ви кажа това, че ако изберете балансирания път, тесния път, то ще бъдете намразени и от двете страни които се намират в крайности. Едните ще ви наричат антисемити, другите ще ви наричат юдействащи отстъпници от вярата. Затова Исус каза, че който Го следва трябва да е готов да вземе кръста си, да го носи и да Го следва. Да ходиш в истината изисква кръст. Страдание, охулване и опозоряване.

Никой никога не е отменял призванието на юдеите да бъдат Божий народ. Това, което липсва в момента е тяхното избиране. Защото докато те са в неверие, те са отсечени клони от собственото си дърво, но ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ ЕСТЕСТВЕНИ КЛОНИ. И когато повярват и се обърнат към своя Месия, Исус от Назарет, те ще принасят изобилен плод, както подобава на естествени клони върнати обратно на собственото си дърво. И кой може да твърди, че присадения див клон е по-добър от естествения клон?

От друга страна само тези, които днес са известни като "юдеи/Jews" ли са естествените клони? Ако физическото наследство прави един човек естествен клон, то само днешните юдеи ли са естествени клони, или има милиони, ако не и милиарди други потомци от 12-те израилеви племена, които са естествени клони, ако и исторически да са изгубили знанието за своята родословна връзка?

Например много ционистически настроени християни смело бранят държавата Израел от една страна, но от друга мощно мразят Иран и призовават за унищожението му. Ами, че нали точно в Иран са били разселени много от израилевите племена. Някои от тях мигрират в други земи, но мнозина остават там и техни потомци са голяма част от днешните иранци. Те не са ли естествени клони. Не са ли израилтяни? Някои от тях са дори потомци на юдовото племе, защото в израилевата земя се завръщат нищожно количество юдеи спрямо общия брой. Къде са останалите във Вавилонската империя юдеи и израилтяни? Именно те са мнозинството, а не онези които се завръщат във земята. И ако от това нищожно количество завърнали се юдеи при всичките жертви които са дали през историята в следствие от техните бунтове против римската империя,пак днес по официални данни имаме 30 милиона юдеи. А какво да кажем тогава за наследниците на останалите израилеви племена и останалите юдеи, които още тогава са били огромното мнозинство. Техните потомци днес в никакъв случай не са по-малко от един милиард души. Нима този милиард е по-малко естествени клони от юдеите? Ни най-малко. Но днешните "поддръжници на Израел" не признават никакви други израилтяни, даже призовават за война с техните потомци. Ако ние ще обичаме естествените клони, нека да обичаме ВСИЧКИ естествени клони, а не да правим дискриминация.

Пътя се стеснява още повече, когато искаме да видим цялата картина. НО заради правдата и истината ние трябва да сме готови да извървим целия път.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 235
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #102 on: February 23, 2021, 15:57:34 PM »
Да, също 12 стих от същата 11 гл от послание към римляните:

ако тяхното отклонение значи богатство за света и тяхното отпадане - богатство за езичниците, колко повече тяхното пълно възстановяване!

11 глава обяснява всичко много добре
------------------------------------------
"Например много ционистически настроени християни смело бранят държавата Израел от една страна, но от друга мощно мразят Иран и призовават за унищожението му."

Това /и не само/ бих желал да проговори на тези от сънародниците ни, на които все още липсва разбиране относно въпросите повдигнати в тази изключителна тема.

Христос е живота!
Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #103 on: January 28, 2022, 23:19:49 PM »
Ето тук има събрана колекция от видео материали, в това число статии и документални филми във връзка с "Холокоста":

https://thebulgariantimes.com/%d0%90%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%92%d0%98/

Материалите подлагат на критика официалната версия за историческите събития свързани с Холокоста, доколко добре аргументирано - преценете сами.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

sambapti

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 27
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #104 on: February 01, 2022, 22:12:53 PM »
И една друга гледна точка към проблема.     
https://youtube.com/watch?v=B0iTHHKqFRs

Филмът поставя много въпроси, но не намира валидни отговори.

Има и две продължения, които също са интересни.
https://youtube.com/watch?v=04q7kvt41hI&t=1693s
https://youtube.com/watch?v=NAwD5AptLHE&t=1s
Битие:18:3 Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, моля Ти се, не отминавай слугата Си.