Author Topic: Антисемитизма - мит и реалности  (Read 16003 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3396
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #90 on: September 30, 2017, 21:16:15 PM »
Ето една информативна статия относно борбата между духа на Яков и духа на Едом в днешното еврейство.

Тя е добра илюстрация на принципа, който аз не веднъж засягам в тази тема, а именно това че не може всички евреи да се слагат под общ знаменател, нито в положително, нито в отрицателно отношение.Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 964
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #91 on: October 02, 2017, 15:46:56 PM »
Из статията:

Quote
Става дума за превръщането на днешния шовинистичен Израел в една нормална държава, където всички граждани имат равни права и която не загражда сама себе си от своите съседи.
А трябва ли да е така ? Как ще са святи ако не са отделени от греха ? Защото той неминуемо ще нахлуе със "равните права".

Quote
Ето истинският въпрос, пред който стои днес човечеството, евреите и не-евреите: Дали светът е създаден за Израел или евреите са създадени за света?

Интересен въпрос... Естествено фалшив и вкарващ в размисли които не е добре да има. Защото нито едното, нито другото е вярно...

Относно Яков и Едом, да статията го показва, разделяне на фракции.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3396
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #92 on: October 02, 2017, 16:21:43 PM »
Quote
А трябва ли да е така ? Как ще са святи ако не са отделени от греха ? Защото той неминуемо ще нахлуе със "равните права".

Те в момента и да се отделят и да не се отделят от другите народи пак няма да са святи, защото без Христос няма нито праведност, нито святост. Но ще е много по-добре да спрат да вършат неправда спрямо останалите народи.

Quote
Интересен въпрос... Естествено фалшив и вкарващ в размисли които не е добре да има. Защото нито едното, нито другото е вярно...

Той въпроса е съвсем библейски, а именно това е въпроса за управлението към което Бог е призовал народа Си - дали става чрез господаруване или чрез слугуване. Исус вече даде отговора на този въпрос.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3396
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #93 on: July 16, 2019, 15:51:59 PM »
Бих искал да събудя малко тази тема с някои допълнения.

Първо в българския език е прието да се използва думата "евреи" за описание на това, което на английски се нарича Jews, което всъщност означава не евреи, а юдеи.

В Писанието думата Jews (yehudim) се използва за първи път след разделението между царството на Юда и царството на Израел. В царството на Юда участват три племена, едното от които (племето на Леви) не се брои между 12-те племена. В този смисъл под "юдеи" се разбира жителите на Юдовото царство, което включва племето на Юда, племето на Вениамин, и вероятно голяма част от племето на Леви. Останалите 10 племена, включително и някаква част от племето на Леви, са част от Израилевото царство и те представляват така наречените "изгубени племена", защото изгубват своята национална идентичност след запленяването им от асирийците и преселването им извън обещаната земя.

В този смисъл ние трябва да разбираме, че евреи са всички потомци на Яков, но голяма част от тези евреи са днес разпръснати между народите и е възможно да съставляват някои от днешните народи, или да бъдат съставна част от наличните днес множество народи. Със сигурност тези хора не са изчезнали, защото Писанието свидетелства, че те са се преумножили след преселването си извън обещаната земя.

Тук е интересно да се отбележи следния факт. Причина номер едно поради която юдеите отхвърлят че Исус от Назарет е Месията е че според тях Той не изпълнява пророчеството, според което едно от нещата които Месията ще направи е да събере отново заедно юдовите и израилевите племена.

Истината е че Христос прави точно това но по начин по който юдеите нямат очи за да го видят. Когато апостолите отиват по целия свят да проповядват Благовестието, те достигат и до тези "изгубени племена", голяма част от които приемат Благовестието с готовност и радост. По този начин юдеин и израилтянин отново стават едно в Христос. Предстои само съвместното им завръщане в обещаната земя.

Пророчествата показват, че когато БОГ завърне евреите в обещаната земя, това ще стане заедно юдеи и израилтяни, което е още едно свидетелство, че днешната държава Израел е един фалшификат и не изпълнява пророчествата в Библията за възстановяването на Израел .

Но нека да изясним още малко наименованието "юдеи". Когато този термин се появява, както отбелязах и по-горе той включва макар и отчасти 3-те племена - Юда, Вениамин и Леви. Защо отчасти? Защото не всички юдеи се завръщат в обещаната земя след вавилонския плен. Причината не всички да се завърнат е предимно практична, а именно нещата не са никак розови в Юдея, след плена. Тази картина е добре описана в книгите на Ездра и Неемия. Също така от книгата Естир рзбираме, че юдеите са били доста добре установени в Персийската империя, където са се ползвали с много добър социален и материален статут, особено след събитията с Аман и въздигането на Мардохей до втори човек в империята. Персийската империя е била уникално богата и мощна държава, основана върху множество здрави принципи на които днешните така наречени "християнски" държави имат много да завиждат. До част от картината на умопомрачителното богатство на Персийската империя може да се докоснем ако прочетем първата глава на Естир. Ето защо голяма част от юдеите остават в Персия и мнозина от тях вероятно продължават да живеят в Иран до ден днешен. И аз не говоря за юдейските общности в Иран, които се идентифицират като такива, а за онези, които оставайки да живеят в Персия вероятно също губят своята идентичност и днес са приели исляма и се считат за чистокръвни персийци. Като добавим към този факт и това, че на същата тази територия са били населени много и от израилевите племена, то можем да очакваме, че най-вероятно в днешен Иран живеят много повече автентични евреи, истински потомци на Авраам, Исаак и Яков, отколкото във фалшивата държава Израел. Ето защо не трябва да ни учудва огромната враждебност и агресивност, която фалшивия Израел и подопечните им САЩ проявяват спрямо Иран.

След завръщането си в Юдея, юдеите никога не възстановяват чистотата на своята вяра и славата на своето царство. При престоя си във вавилон юдеите приемат множество окултни и езически учения, които примесват със закона на Моисей и така се ражда "юдаизма".  Много е важно християните да разбират, че юдаизма, не е оригиналната религия на Моисей и пророците. Никъде в Писанията - вярата на Авраам, Исаак и Яков и закона на Моисей не са наричани юдаизъм.

Казвам това, защото в днешно време страшно много християни (попаднали под ударите на пропагандата на ционизма) биват привлечени към юдаизма, без да разбират, че това е вавилонска религия, а не библейска вяра. Талмуда е сборник от изключително демонични писания и той има основната заслуга за формирането на онова, което се нарича юдеи (Jews) днес.

В дните преди вавилонския плен еврейския народ проявяваше много от делата на плътта, бунта против Бога и закоравяването на сърцето против Бога. Но това беше проявление на естествения човек. След вавилонския плен и въвеждането на вавилонските мистерии във вярата на юдеите, вече имаме не просто естествено проявление на плътта, а демонично закодирано зло в юдаизма, което се преподава и изучава като "Божие слово и учение". С други думи юдаизма обучава ученици на Сатана, точно както Христовото Благовестие обучава ученици на Бога. Не случайно Писанието нарича такива хора - "сатанинска синагога" и сам Исус нарече последователите им - "деца на дявола". Затова състоянието на юдеите се оказва много по-тежко от това на израилтяните, които напълно изгубват вярата и идентичността си.

Ер. 3:11  И Господ ми рече: Отстъпницата Израил се показа по-праведна от невярната Юда.

Тук можем да си припомним и думите на Исус, който казва, че е по-добре да си студен отколкото хладък.

Но проблемите на юдеите не свършват до тук. След разпадането на Гръцката империя на 4 части, Юдея остава под контрола на една от тези самостоятелни империи. В един момент император Епифан решава да оскверни Божия храм в Ерусалим и това води до Божия съд върху неговата империя. Юдеите се възползват от този импулс, вдигат бунт и успяват да се освободят. Важно е да се отбележи, че тези събития се случват във време в което Бог е престанал да комуникира с Юда и да изпраща свои пророци към нея. Всичките действия на юдеите са по плът, със силата на човешката мишца, а не със силата на Божия Дух и Божията благодат. В своя устрем юдеите превземат Едом (Идумея) и насилват  едомците да приемат юдаизма. Голяма част от едомците приемат юдаизма и остават да живеят в Юда, ставайки идентични и неразличими от останалите юдеи. Това е може би една от най-големите трагедии за юдеите. За тях обаче това е голяма победа. Онези едомци, които отказват да приемат юдаизма и предпочитат заточението се преместват да живеят на север и по-късно се появяват на историческата сцена (според една от версиите) като царството на Хазарите. Много години по-късно голяма част от хазарите също приемат юдаизма и се сливат с тялото на останалите юдеи. Държа да отбележа, че това  само една от историческите версии. Според друга версия хазарите са потомци на Тогарма (Бит. 10:3), който е имал 10 сина, единия от които се е казвал Хазар. Според същата теория един от 10-те сина на Тогарма се е казвал Булгар, което би могло да означава, че хазарите не са едомци, а ние българите сме роднини с хазарите (и не само с тях).

Това, което е важно да се разбира за хазарската теория е че тези, които твърдят че хазарите не са семити не са съвсем прави в най-добрия случай, или въобще не са прави. Ако приемем че хазарите са от Тогарма, то тогава наистина те не са семити, защото са потомци на Йафет, а не са Сем. Но ако са от Едом, то тогава те са 100% семити.

Но дори да приемем, че хазарите са от Тогарма и не са семити, то това прави ли всички ашкенази юдеи несемити? Далеч не. Причината за това е че когато хазарския цар решава да приеме юдаизма, юдеите изпращат голямо количество равини (заедно със семействата им) за да ги обучат. Освен това новината, че юдеите си имат свое царство се разчува и мнозина юдеи се преместват да живеят сред хазарите. По този начин  в най-лошия случай само част от хазарските юдеи (ашкенази) не са семити. Тук трябва да се добави още един детайл. Според някой изследователи далеч не всички хазари приемат юдаизма, а само хазарския елит. Това означава, че в процентно отношение много малка част от ашкеназите са хазари, а повечето са си юдеи преселени в Хазарския каганат.

Описвам всички тези неща за да разберем по-добре проблема свързан с днешните юдеи (Jews), защото този термин преминава през няколко трансформации.

1. Първите и оригинални юдеи са тези които населяват царството на Юда и се състоят от племената на Юда, Вениамин и Леви. Това са чистите оригинални юдеи, които преди вавилонския плен са държали чистата Авраамова вяра ( в периода, когато не са отстъпвали от нея).

2. След вавилонския плен, имаме отново сравнително етнически чисти юдеи (книгата на Неемия свидетелства, че има смесване с околните народи), но вече вярата на юдеите е силно повлияна от вавилонските религии и е на лице устното предаване на вавилонския Талмуд, който е отявлено демоничен и богопротивен. Исус често се конфронтираше със "преданията на старейшините" които неизбежно са включвали и вавилонските примеси, както и всякакви човешки добавки.

3. След превземането на Идумея (Едом) и включване на голяма част от едомците към тялото на юдеите, вече юдеите не само че имат примеси във своята вяра, но те вече са и етнически примесени. И то не с кого да е, а със своя извечен духовен враг - едомците. Именно в това състояние Исус заварва Юдея. Едомците бидейки много пъргави по плът и народ със силна комбинативност, находчивост и усет за слабите места на противника (Едом беше велик ловец и се замислете какви качества трябва да има един ловец) бързо успяват да превземат позициите на власт и влияние в юдейското общество. По времето на Исус - Ирод, който е едомец е в позиция на цар на Юдея, а голяма част от равините са също едомци.

4. След унищожаването на Ерусалим от римляните и разпръсването на юдеите по цялата земя, останали без храм и жертви равините са принудени са създадат още по-различна версия на юдаизма, която да може да функционира без храм, без жертви и без свещенство. В този период към юдеите се прибавят и много хора от други народи, в това число мнозина гърци в Александрия приемат юдаизма, и днес техните потомци живеят в Израел и се считат официално за "евреи", но мнозина от тях помнят и свидетелстват че бащите им са гърци, а не оригинални евреи. Като добавим към това и прибавянето на хазарите получаваме една изключително примесена етническа картина на онези, които днес се наричат юдеи. Излишно е да се казва, че обещанията към Авраам, Исаак и Яков, към Давид и потомците им не се отнасят до незаконните примеси, а само към оригиналните юдеи, които все пак ги има някъде там в кюпа, но никой не знае точно какъв процент от цялата маса те представляват.

Виждаме обаче, че под наименованието юдеи (Jews) имаме сформирана една взривоопасна смес от хора и учения, която включва от всичко най-свято пред Бога, до всичко най-скверно.

Не случайно през годините на заточение през които юдеите са живели сред другите народи те стотици пъти са били изгонвани отсред народите, които са ги приели като бежанци. Има мнозина християни, които застават и казват, че тези изгонвания на юдеите са били поради това, че народите са мразели Бога и затова са мразели юдеите. Аз обаче бях удивен да видя, че Писанието ни дава изключително точно обяснение защо това се е случило, и не оставя никакво съмнение в кого е причината:

1Сол. 2:15  които и Господа Исуса и пророците убиха, и нас прогониха, на Бога не угождават и на всичките човеци са противни

Тук апостола говори за юдеите, казвайки, че освен това че те се противят на Бога, Неговите пророци и Неговите слуги, юдеите са противни на всички човеци.

Думата "противни" означава, някой който непрестанно се опълчва срещу другите, като насрещен вятър, някой който винаги върви против доброто и интереса на другите.

Тук е дадено обяснението защо юдеите биват непрестанно гонени и изгонвани. Защото на всяко място където отиват те се съюзяват за да работят против интереса и за ущърб на народите, които са ги подслонили. Това е в самото естество на тази смесица от свято и скверно, Божие и сатанинско.

Божието Слово обаче ни казва, че Христовото тяло, трябва да успее да подбуди към ревност за спасение именно юдеите (Римл. 11:11).

Надявам се в светлината на гореописаното да осъзнаете, че подобна задача е 100% отвъд човешките сили на вярващите. Изисква се мощно действие на Духа в нас и чрез нас, каквото света още не е видял и не е познал. Как би могъл човек да доближи този възел от свято и скверно, от едомци върху които Бог има вечен гняв, и остатъка чисто Авраамово семе избрано по благодат? За такова нещо не е способен никой човек. Това изисква Христовия народ да бъде на съвсем друго духовно ниво. А неадекватността на християните по този въпрос се вижда съвсем ясно днес.

Имаме образуване на два лагера. Единия лагер прегръща ционизма и юдаизма до степен че се кичат със сатанинската на Ремфан, лъжливо наречена звезда на Давид, покланят се на държавата Израел, която действа 100% в сатанинския дух на Едом, и някои започват дори да практикуват ученията на юдаизма.

Другия лагер пък се изпълва с омраза към всичко юдейско, обвинява юдеите за всичките злини по света и стигат до там да заявят, че Бог е приключил с юдеите веднъж и завинаги, че всички юдеи без изключение са сатанинска синагога и че Бог повече няма нищо общо с юдеите и никакви обещания не важат за тях.

Това е което се случва когато човек подходи по плът към може би едно от най-големите предизвикателства пред Христовата общност на земята, което съществува за да ни покаже къде всъщност трябва да бъдем духовно, и е предназначено да ни служи за лакмус за нашето духовно състояние.

И какъв трябва да бъде нашия отклик към всичко това? Ние трябва да паднем на лицата си пред Бога и да изповядаме нашата духовна неадекватност, закоравеност, повърхностност и своеволност и да поискаме Бог да възстанови своята общност на земята по такъв начин, че да можем да изпълним това огромно предизвикателство пред нас - да подбудим юдеите към ревност и завръщането им към вярата. Преди да сме в състояние да извършим всичко това - никакво Христово пришествие няма да има и Бог ще продължи да допуска врага да мачка християните докато накрая се събудят за да живеят не са себе си, а за Божиите цели на земята.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #94 on: July 17, 2019, 16:04:59 PM »
"да подбудим юдеите към ревност и завръщането им към вярата. Преди да сме в състояние да извършим всичко това - никакво Христово пришествие няма да има"

Подбуждането на тн. верен остатък от потомците на Авраам по плът, за да станат и потомци по дух, което ще ги направи да влязат отново в призванието на избран народ Божи, където са и присадените от езичниците приели Месията, ще стане по един, или друг начин. Неизбежно е и е предсказано. Христовото второ пришествие ще стане факт, когато се изпълнят времената на езичниците. Тези времена касаят именно пълното присаждане на маслината на предузнатите езичници чрез покаяние и вяра в Месията Исус.

Това, че днес имаме фалшив израел, като нация събрана от хора, противни на Бога е неизменен и видим факт. Както Каин винаги гони Авел, така и тези винаги се противопоставят на правдата от Бога, и бидейки фалшиви евреи, са в задруга и с фалшиви християни и всъщност са едно, както и истинските християни, независимо от етноса си са едно. Тук години сме обсъждали тази тема, и още сме на различни позиции по разни детайли. Тези детайли не са маловажни, а тяхното изясняване правят картината още по- детайлна и ясна.

Включвам се именно за да посоча пак няколко неща, които смятам за важни за по - доброто изясняване на тази картина. Ако сметне някой, че моето включване е ненужно с оглед на това, че казах че ще участвам само в онази изстрадала тема за плоската земя, има пълното право да махне този постинг, няма да се обидя, или нещо подобно. Просто го казвам ясно, ако решете, трийте, форумът си е ваш.

Така, по темата:
За мен има няколко важни неща, които е важно да се посочат за по- добро изясняване на тази мащабна измама и подмяна на понятията за Израел, чрез умелото използване на манипулациите с изкуствените, целеви 1 и 2 ра светони войни, и създаването поради тях на изкуствената държава в палестинските територии. Ясно е вече, че това е човешко дело, не Божие събиране и е ясно кой стои зад него. Важно е вече, да се посочи кой е този някой, според Писанията, защото те ясно говорят за това, ако и думите на пророчествата да са били затворени до определеното последно време. Книгите на пророк Даниили Откровението са ключови за разбиране на ситуацията в която сме днес и това което наблюдаваме в света, като събития.
За мен е важно да се изучават именно тези теми, чрез проучване на книгите:
- Даниил
- Откровение
и да се мисли за задаващата се мащабна измама, която ще е синтезът на всички тези приготовления на злото, за възцаряването на фалшивият месия. Тази измама ще използва няколко важни неща които предстои да се появят на сцената за да омотаят тотално масите и изкривят писанията до неузнаваемост, променяйки времена и години:
- Изкуственият интелект
-Трансхуманизмът
- тн. НЛО та
Именно с тези неща по - горе, ще е свързан и тн образ на звяра, който ще бъде направен (от кого?) Пише, че самите хора правят, създават този образ на звяра. (това е свързано именно с технологиите и вероятнo AI) та този образ да проговори и да направи да бъдат избити непокланящите се на звяра и образът му. Тук имаме и демонична и човешка и технологична постановка, или база, на която ще се пръкне това нещо- образ на звяра.

Трябва да се изяснят основни неща, понятия, за да може да има основни изходни точки, ясно дефинирани, за да се стига до правилни изводи:
- Кой е звярът
- кой е лъжепророкът
-Коя е Вавилонската блудница
- Кои са главите и роговете описани в Откровение.
- кой е малкият рог
- какво е вярното тълкувание на Книгата на пророк даниил и в частност глави от 7 до 12.
- Какво точно визират 70 седмици, кога е времевата рамка на изпълнението на последната 7 мица от години
- Кой е този, който сключва завет с мнозина, Месията Исус, или Антихриста ( тук е и една от измамите за християните поради ученията на диспенсионализма, който тотално обърква тълкуването на 9 та глава за да обслужи своята си доктрина (ционистка)
- Кои и защо реално са част от народът Божи. Който е само един. Тук сме спорили, аз продължавам да твърдя, че народът Божи е само един съставен от Духовни израелтяни, бидейки наследници по плът от Авраам но И приели Месията и бидейки езичници по плът приели Месията и съответно присадени към народът Божи. Но дори и за това последното да няма съгласие между хората, то поне изясняването на другите въпроси ще послужи и за изясняването и на това някога.
-------------------------------------------

Много е важно да се разбере, КОЯ е Блудницата Вавилон, Малкият рог, лъжепророка и звяра. Кой е северният цар, Южният цар, Царете от Изток, и Китимските кораби..
Трябва да се разбере, че има два Йерусалима, земен и небесен. Да стане ясно, че Вавилонската блудница (майката на всички блудници) е съвкупност, но в нея са кървите от пророците и в нея е разпнат месията Исус. Това я дефинира и тя освен религиозна система е и географско място. Просто Писанието ясно го посочва.

Нямам време да пиша в момента по темите подробно, но мога да посоча само тези по тях, до които съм стигнал:

Блудницата Вавилон е Ционизмът, Фалшивият Евреизъм, със своят талмуд и географски локализиран там където ще слезе Новият Йерусалим, так където е днешният. Тази Блудница е инфилтрирала и много от църквите през вековете и днес и действа и посредством тях. Тази блудница управлява и мами цели народи и язди империи.

Звярът е именно последната империя и блудницата го язди.
Интересен е въпросът , че вавилонската блудница е учение, а звярът империя.
Друго интересно е, че сякаш малкият рог е самият звяр. Той е имал смъртоносна рана, но "възкръсва" и цялата земя учудена отива след него. Това днес мнозина интерпретират по всевъзможни начини, но струва ми се, че то има връзка с 70 година след Христос и разрушението на Йерусалим и с образуването на днешната малка държава с големи претенции израел в палестина. Сякаш имаме възкръсване на една от главите, която е била и я няма и после пак се появява. Тоест тн. осми цар, който е един от седемте.

Звярът има седем глави и десет рога. Три от роговете се откъсват при появата на малкият рог.
Глави 12 и 13 от откровение са ключови, и като времева рамка. Един от върпосите днес е кога са се изппълнили, ако са, ако не са на какъв етап са, и какво от тях има двойно изпълнение(ако има такова изобщо)

Виждаме в глава 13, че освен звярът със седем глави и десет рога имаме и друг звяр идещо от земята с два рога , като агнешки, но говорещ, като змей. (възможно е също той да е тн. малък рог, също и самият лъжепророк)

Интересни са двата му агнешки рога и говоренето му като змей. 

Предположения:

Агнешките рога - символ на религиозни учения. Например Симбиозата днес между фалшивото християнсво и фалшивият евреизъм(талмуд, ционизъм) с цел възвеличаване на звярът и преследване на истинските хора на Месията Исус.
Ето един звяр с агнешки рога и богохулни думи, който е надменен и жесток, имитирайки агне.

Той (малкият рог) има много очи, според казаното от пророка. Което е доста интересно.

Тези:
Звярът със седем глави и десет рога- Сащ, Северният алианс, израел натовските държави..
Лъжепророкът- Ционизмът заедно с фалшивото християнство
Малкият рог- държ. израел (една от седемте глави, която е била преди това)
Змеят- ясно кой
Вавилонската блудница- седалище Йерусалим, Ционизмът като цяло с неговият талмуд
Северният цар- ? (Северният Алианс, Нато. сащ)
Южният цар- ? (Иран?)
Царете от изток- Русия, Китай...


Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 964
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #95 on: July 29, 2019, 12:15:50 PM »
Добре дошъл отново small axe, ако и да си казал нещо за писане в тая или оная тема, простено да ти е :)
Пиши навсякъде свободно, аз лично нямам нищо против, даже ще се радвам.

Да събитията назряват леко по-леко и приближават към своя край. И аз не веднъж съм коментирал за AI в същата тая посока. Дано се пораздвижи форума малко, че този застой не е на добре, който застой лично аз не отчитам като нещо добро.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3396
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #96 on: July 30, 2019, 15:19:50 PM »
small axe,

въпросите които повдигаш са извън тематиката на настоящата тема, която цели изясняване на въпросите свързани с антисемитизма, юдеите и така наречените юдеи. Затова следва подобни въпроси да си имат своя тема. Такива теми мисля, че има по които може да се продължи да се пише или може да се пусне нова тема.

Nikolay,

аз считам за предимство факта, че ние можем да вложим повече от времето си в изследване, изучаване и работа отколкото в говорене по форумите.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3396
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #97 on: December 21, 2019, 14:02:06 PM »
Ето един подробен материал, който ще допринесе към общата картина на тази така важна за всеки християнин тема:

https://imadrugpat.org/jews-bg.html

Дали всичко описано в горния материал е факт, или има измислени и пресилени неща, няма голямо значение. Това, което има значение е че без всякакво съмнение, юдейските водачи са мотивирани да работят не само против интересите на народите, които са ги подслонили, но активно действат за тяхното унищожение и пълно подчинение.

В никакъв случай не може да се твърди, че основната маса от обикновени евреи са съучастници с тези зли дела.
Но съществува един юдейски картел мотивиран от расовата омраза, която бива засята в юдейските умове от Талмуда, и изкривения от плътта месиански призив, който се старае да сбъдне месианските обещания не чрез Божията благодат и свръхестествена намеса, но чрез човешки кроежи, заговори, коварни методи и демонично лукавство.

В момента имаме три основни клона, които действат на същия принцип - "целта оправдава средствата", т.е ако целта е толкова възвишена като това да се установи Божието царство на земята, то няма ограничение в използваните методи, ако и да са абсолютно сатанински по своето коварство и естество.

1. Едомския клон. Исав до ден днешен не може да преглътне огорчението, че беше избран не той, а брат му Яков за наследник на месианските обещания. Затова днешните синове на Едом имат две основни цели - едната е да се докажат като месиански народ, който ще доведе Божието царство на земята, и другата е да избие потомците на Яков, които са основния претендент за месианската роля.

2. Юдейския клон. След като юдеите отхвърлиха Исус от Назарет, и не повярваха в Него като в свой Месия, юдеите бяха отхвърлени като носител на месианското призвание. Това отхвърляне е само за определен сезон и време и остатък избран по благодат отново ще бъде присаден и възстановен в своето оригинално призвание. Но днешните юдеи бидейки в състоянието си на отсечени клони продължават подобно на едомците да напират са своята месианска роля, само че вече чрез силата на плътските напъни, което води до всякакви зли и коварни дела.

3. Християнския клон. Това е най-коварния за нас клон, защото ние самите можем да изпаднем в неговите похвати и методи. Това е клона на политическото християнство. Политическото християнство има за цел да постигне обещанията за Божието царство, което трябва да владее над цялата земя с политически методи, или иначе казано с плътски напъни и човешки усилия. Такива християни са забравили библейския принцип "Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми казва Бог" В този клон спадат католиците (особено йезуитите), православните (които винаги са се стремели към политическа власт), доминионистите евангелисти(които са възприели католическия и йезуитския мироглед) и привържениците на християнския ционизъм (които са приели смесен квас от този и от предния клон).

Тези три клона действат повече или по-малко заедно и съвместно образуват Вавилонската блудница. Това е тайната на вавилонската блудница, че тя събира в себе си всички разклонения формирани от духа на Антихриста. По своята същност Антихрист означава, някой който действа вместо Христос, поставя се на мястото на Христос, и се опитва да постигне онова, което само Христос може да постигне. Точно това е същността, сърцевината и ядрото на всеки един от тези три клона.

И ако във физически план всички тези клонове да имат различен етнически състав, всички те могат да се определят като духовни едомци, както и всички верни ученици на Исус от Назарет, могат да се определят като духовни юдеи.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.