Author Topic: Какво е праведност и кой е праведният според Библията?  (Read 137531 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Може би въпроса, който се опитват дискутиращите тук да зададът е:

Може ли човек, който не вярва че има Бог (атеист например), да обича правдата и да живее праведно с чиста съвест, според естествения закон вложен вътре в него?

...14 понеже, когато езичниците, които нямат закона, по природа вършат това, което се изисква от закона, и без да имат закон, те сами са закон за себе си,
15 те доказват, че действието на закона е написано на сърцата им, за което свидетелства и тяхната съвест, а мислите им една друга се обвиняват или извиняват


Може ли атеист да бъде такъв езичник, описан в цитата?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Има един основен проблем, който Писанията дефинират като грях и той е вярата в друг бог. С други думи — идолопоклонство.

Идолопоклонството е същото като да вярваш в бог, който се нарича Йехова, има син Исус Христос, който е дошъл, умрял на кръста и възкръснал и този Исус Христос (примерно) е толерантен към прелюбодейния начин на живот на дадени хора или няма против да се правят евангелизационни концерти или няма против да ходи всеки да се прави на "апостол" или други подобни.

Подмяната на истинския Бог с фалшив, но със запазване на имената, е нещо, което се прави още от фалшивите църкви по времето на Нерон, та е останало и до наши дни.

Когато говорим за езичниците, за които Павел споменава, там не говори за атеисти, защото по дефиниция атеистът смята, че няма Бог, а е писано:
Псалми 10:4. Нечестивият, от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири; Всичките му помисли са, че няма Бог.

Сиреч, Павел не говори за атеисти тук.

Какво ще кажем за такива, които знаят за Бога, обаче отричат Месията, който е дошъл вече и ще дойде втори път? Писано е за такива:
И той ("святият дух", бел. ред.), когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене...;

Та и това не са тези, за които Павел говори.

Това са езичници, които имат съзнание, че някой е създал всичко това, което виждат, може и да не са запознати с пророчествата за Месията, знаят, че да се убива е зло, да се злословят родителите е зло, да се краде е зло, да се свидетелства лъжливо е зло и да не се дава почивка на добитъка и работниците е зло. Те живеят според закона, написан в сърцата им и според своята съвест и вършат това, което е право според този вътрешен техен закон.

Ако тези езичници обаче правят жертвоприношения на човеци, вършат гнусотиите, поради които Бог изтреби народите пред Израел, такива ще бъдат отхвърлени.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Да, така е, съгласен съм.
Но въпросът беше за човек, който "Всичките му помисли са, че няма Бог", но мразещ злото, лъжата, кражбата, злословенето и др. лоши неща, живеещ кротко и с чиста съвест, може ли да бъде праведен човек? Без да прави гнусотиите, заради които Бог изтреби народите пред Израел. Такива хора, за тях се казва от познаващите ги - На мравката прави път, от залъка си дава и т.н., но не вярва че има Бог. Може ли да има такава комбинация-такива праведници?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Не може, защото това че отрича, че този свят е създаден от Бог е достатъчно осъждение.

Понеже е писано, че човеците са без извинение като гледат наоколо природата, защото "Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му".
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3782
Законът написан на сърцето не е съвестта. Съвестта е съ-ВЕСТ, т,е допълнително, съпровождащо свидетелство към този закон. Ето този пасаж дава повече светлина по въпроса:

Римл. 2:15  по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават)

Тук съвестта е спомената със съюза "и" - т.е тя е нещо допълнителко към закона, а не самия закон.

Ето защо, това, че има съвестни хора не означава, че живеят според закона написан на сърцето. За това се изисква също благоразумие и здравомислие. Затова е написано:

Quote
Пс. 14:2  Господ надникна от небесата над човешките чада За да види има ли някой разумен, Който да търси Бога.

Разума е част от естествения закон. Затова той е нещо, което човек открива по пътя на здравия разум и чистата съвест. И както е написано и в горния стих разумните хора неизбежно започват да търсят Бога, затова е написано и в първия стих на същия псалом, че безумния казва в сърцето си няма Бог.

Поради тази причина естествения закон и атеизма са несъвместими, както са несъвмесими благоразумието и безумието.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 200
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
The Disciple,Пасажа, който си цитирал говори за разложението в Израел. Затова, че благочестивите и праведните човеци са изчезнали от сред народа. Този пасаж не само не потвърждава, че няма праведни хора (защото Писанието свидетелства за множество праведни хора през цялата история  и по-нагоре в темата аз съм дал множество цитати за това), но напротив утвърждава, че има праведни хора. Защото свидетелства, че ги е имало, но в този период на разложение в който пророкува пророка, те са изчезнали изсред народа на Израел.

Буквалния превод на J.P.Green дава много ясно това значение на текста:

Mic 7:2  The pious has perished from the earth, and the upright is not among mankind.

или преведено на български:

"Благочестивия погина отсред земята, и правдивия не е сред човеците."     Доколкото знам upright на анлииски е точно праведен.

 Не можеш ми каза , че тия пророчества се отнасяли само за даденото време и място в Израел. По същата логика всеки цитат на Исус и ап. Павел в Новия Завет са погрешни.

         Ако ти присъстваше да речем в компанията в Лука 4 лава когато Христос отваря книгата на пророк Исая и чете: 

 "Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И прогледване на слепите, Да пусна на свобода угнетените,
             да проглася благоприятната Господна година"........

  сигурно би трябвало да кажеш: "Еи , какви ги говори тоя, това го е писал Исая за себе си!"


"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус -. Ев  Лука  12:1 стих
   "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВО

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 313
Хората по света отчайващо се нуждаят от истинско, автентично и реално наставление в правдата. Огледайте се около себе си, влезте в супермаркета - разгледайте рафтовете с неща, които се предполага да ви хранят и да поддържат телата ви здрави и силни - и ще видите, че тези рафтове са ПЪЛНИ С НЕПРАВДА. Отидете в някоя държавна институция да свършите някаква работа и ще видите,че всички тези гишета и канцеларии са ПЪЛНИ С НЕПРАВДА. Качете се на автомобила си и шофирайте по софийските улици и ще видите ще вместо по асфалт, колата ви се движи по ТОНОВЕ НЕПРАВДА. Пуснете един телевизор и от екрана ще започнат да се изливат РЕКИ ОТ НЕПРАВДА. Пуснете радиото и ушите ви ще започнат да се ПЪЛНЯТ С НЕПРАВДА.Влезте в едно училище и ще разберете ли, че вместо на чинове от дърво учениците седят върху ЧИНОВЕ ОТ НЕПРАВДА?

За какво Исус въобще ни научи да се молим? Да ни вземе Бог по-скоро на небето, или да дойде Неговото праведно Царство НА ЗЕМЯТА? Това същото праведно Царство трябва да дойде и да напълни рафтовете в магазините С ПРАВЕДНОСТ. Това Царство трябва да дойде в асфалта по който шофирате, в катедрата на която съди съдията, в чина на който се учи ученика, трябва да влезе в пагоните на полицая, в пръчката на родителя, в папката на учителя, в чука на строителя, в длетото на дърводелеца, в четката на художника и в отверката на техника.

СВЕТЪТ СЕ РАЗПАДА И РАЗЛАГА поради липса на ПРАВДА, а ние си говорим за оправдание чрез вяра и умуваме как да си спасим собствената кожа! Отплесваме се да разсъждаваме за светлини и блясъци на небесния град, докато евреин и езичник около нас тънат в тъмнина и неправедност.

Пр. 14:34  Правдата възвишава народ, А грехът е позор за племената.

Ето за тази правда говорим в тази тема, която е в състояние да издигне един народ от пепелта и бунището, а не за оправдание и спасение на собствената ни кожа. Християните са толкова вглъбени в себе си и в своите малки църковни игрички и лично спасение, че са напълно безполезни на Господаря на правдата.

Мат. 3:15  А Исус в отговор му рече: Остави сега, защото така ни е прилично да изпълним всяка правда. Тогава Йоан Го остави.

За оправдание от греховете ли говореше Исус, от какви грехове Той имаше нужда да се оправдава? Или говореше за това да СЕ ИЗПЪЛНИ ВСЯКА ПРАВДА. Това е което Го интересува Исус - ВСЯКА ПРАВДА да бъде изпълнена, навсякъде и във всичко. Друг превод казва: "да извършим ВСИЧКО ЩО Е ПРАВО" Всичко! На това ли се обучават християните днес? Да вършат ВСИЧКО според правдата? За това ли сме гладни и жадни?

Мат. 5:6  Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.

За КАКВА ПРАВДА говори Исус да сме гладни и жадни? Вие гладни и жадни ли сте да видите правда в съдилищата? Гладни и жадни ли сте да видите правда в престолите на управление на всяко ниво? Гладни и жадни ли сте да видите правда на сергиите по пазарите и на рафтовете в магазините? Или сте гладни и жадни само да спасите своята си кожа и да сте в крайчеца на небето, ама там са сте?

БЛАГОСЛОВЕНИ ГЛАДНИТЕ И ЖАДНИТЕ ЗА ПРАВДАТА!

Когато кажете думата ПРАВДА - сърцето ви подскача ли от радост? Духът ви изпълва ли се с очакване? Устата ви пълни ли се с предвкусване? Вика ли ЦЯЛОТО ВИ ЕСТЕСТВО - Да ДОЙДЕ ТВОЕТО ПРАВЕДНО УПРАВЛЕНИЕ както на Небето, така и НА ЗЕМЯТА?

И ако не, то приемете моите искрени съмнения, е че вие се числите към праведните на земята. Без значение в какво си мислите че вярвате и на основание на какви доктрини получавате оправдание. Ако нямате любов към ПРАВДАТА с цялото си сърце, нито сте познали кой е Исус, нито имате валидна вяра в Него.
Изказано и написано...чук
Той смята, че "във времето на Новия Завет" Бог си е променил стандартите за праведност, понеже не се интересува от СОБСТВЕНАТА праведност на човека. Само дето Исус далеч не мисли като него, и според Исус собствената праведност не само не е абстрактна, но и КЛЮЧОВА за влизането в Божието Царство:

Мат. 5:20  Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

Исус не каза, ако не получите "Моята правда чрез вяра" няма да влезете в Божието Царство, а каза ако ВАШАТА правда не надмине тази на книжниците и фарисеите. За последните правдата се изразяваше във външна форма и вид на праведност, но нямаше дълбочина да изчисти вътрешното на чашата и  блюдото.

Мат. 23:25  Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие.
Мат. 23:26  Слепи фарисеино! Очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.


Исус не каза, оставете Аз да изчистя вътрешността на чашата и блюдото, но каза ВИЕ ОЧИСТЕТЕ чашата си, сиреч сърцето си.

Никой човек няма дори да достигне до вяра и спасение ако ПЪРВО правдата му не надмине тази на книжниците и фарисеите. Ако ПЪРВО не възлюби правдата до дълбочините на сърцето си. Не случайно Бог е казал:

Ер. 29:13  И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като ме потърсите с цялото си сърце.

ПЪРВО е търсенето, ПОСЛЕ намирането. Първо е обръщането към правдата после намиране на оправдание чрез вяра. И в тази тема говорим за това ПЪРВОТО без което второто не може да съществува, но хората искат второто, понеже от него имат полза, и не ги интересува първото от което Божието Царство има полза. Но Бог знаейки колко са зли и нечестиви човешките сърца, които ще се юрнат да получават спасение без да ги интересува правдата като начин на управление на цялата земя, е направил ВРАТАТА ТЯСНА и такива човеци ще останат ВЪН, защото не са се снишили егото си дотам, че да минат през тясната врата. Те се интересуват от спасението НА СЕБЕ СИ, но никога не достигат до разбирането и реалността на това, че истинското спасение не е НА СЕБЕ СИ, а ОТ СЕБЕ СИ.

Затова и хора, като Моисей и Павел можеха да кажат:

Изх. 32:32  Но сега, ако щеш прости греха им, - но ако не, моля Ти се, мене заличи от книгата, която си написал.

Римл. 9:3  Защото бих желал сам аз да съм анатема ( Сиреч: Отлъчен ) от Христа, заради моите братя, моите по плът роднини:

Кой днес търчащ за собствената си кожа "християнин" някога е казвал или ще каже подобни думи?  Да се моли по-скоро Бог НЕГО ДА ЗАЛИЧИ ОТ КНИГАТА на живота, отколкото да погинат израилтяните, които са ключа към идването на Божието царство на Правдата на земята. Да желаят да бъдат отлъчени от Христос, ако това би помогнало за обръщането на израилтяните, без което Исус няма да се върне на земята да установи Божието праведно управление до краищата на земята. ТОВА е истинско спасение, но то никога няма да се случи докато реалната праведност, която Бог очаква от човека е нещо абстрактно, и спасението на себето е в центъра на "вярата."
Също...истински чук

И повод да върнем темата по в началото, тъй като е толкова, толкова важна.

Препрочитам я от известно време