Author Topic: Какво е праведност и кой е праведният според Библията?  (Read 83543 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Може би въпроса, който се опитват дискутиращите тук да зададът е:

Може ли човек, който не вярва че има Бог (атеист например), да обича правдата и да живее праведно с чиста съвест, според естествения закон вложен вътре в него?

...14 понеже, когато езичниците, които нямат закона, по природа вършат това, което се изисква от закона, и без да имат закон, те сами са закон за себе си,
15 те доказват, че действието на закона е написано на сърцата им, за което свидетелства и тяхната съвест, а мислите им една друга се обвиняват или извиняват


Може ли атеист да бъде такъв езичник, описан в цитата?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Има един основен проблем, който Писанията дефинират като грях и той е вярата в друг бог. С други думи — идолопоклонство.

Идолопоклонството е същото като да вярваш в бог, който се нарича Йехова, има син Исус Христос, който е дошъл, умрял на кръста и възкръснал и този Исус Христос (примерно) е толерантен към прелюбодейния начин на живот на дадени хора или няма против да се правят евангелизационни концерти или няма против да ходи всеки да се прави на "апостол" или други подобни.

Подмяната на истинския Бог с фалшив, но със запазване на имената, е нещо, което се прави още от фалшивите църкви по времето на Нерон, та е останало и до наши дни.

Когато говорим за езичниците, за които Павел споменава, там не говори за атеисти, защото по дефиниция атеистът смята, че няма Бог, а е писано:
Псалми 10:4. Нечестивият, от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири; Всичките му помисли са, че няма Бог.

Сиреч, Павел не говори за атеисти тук.

Какво ще кажем за такива, които знаят за Бога, обаче отричат Месията, който е дошъл вече и ще дойде втори път? Писано е за такива:
И той ("святият дух", бел. ред.), когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене...;

Та и това не са тези, за които Павел говори.

Това са езичници, които имат съзнание, че някой е създал всичко това, което виждат, може и да не са запознати с пророчествата за Месията, знаят, че да се убива е зло, да се злословят родителите е зло, да се краде е зло, да се свидетелства лъжливо е зло и да не се дава почивка на добитъка и работниците е зло. Те живеят според закона, написан в сърцата им и според своята съвест и вършат това, което е право според този вътрешен техен закон.

Ако тези езичници обаче правят жертвоприношения на човеци, вършат гнусотиите, поради които Бог изтреби народите пред Израел, такива ще бъдат отхвърлени.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Да, така е, съгласен съм.
Но въпросът беше за човек, който "Всичките му помисли са, че няма Бог", но мразещ злото, лъжата, кражбата, злословенето и др. лоши неща, живеещ кротко и с чиста съвест, може ли да бъде праведен човек? Без да прави гнусотиите, заради които Бог изтреби народите пред Израел. Такива хора, за тях се казва от познаващите ги - На мравката прави път, от залъка си дава и т.н., но не вярва че има Бог. Може ли да има такава комбинация-такива праведници?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Не може, защото това че отрича, че този свят е създаден от Бог е достатъчно осъждение.

Понеже е писано, че човеците са без извинение като гледат наоколо природата, защото "Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му".
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3289
Законът написан на сърцето не е съвестта. Съвестта е съ-ВЕСТ, т,е допълнително, съпровождащо свидетелство към този закон. Ето този пасаж дава повече светлина по въпроса:

Римл. 2:15  по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават)

Тук съвестта е спомената със съюза "и" - т.е тя е нещо допълнителко към закона, а не самия закон.

Ето защо, това, че има съвестни хора не означава, че живеят според закона написан на сърцето. За това се изисква също благоразумие и здравомислие. Затова е написано:

Quote
Пс. 14:2  Господ надникна от небесата над човешките чада За да види има ли някой разумен, Който да търси Бога.

Разума е част от естествения закон. Затова той е нещо, което човек открива по пътя на здравия разум и чистата съвест. И както е написано и в горния стих разумните хора неизбежно започват да търсят Бога, затова е написано и в първия стих на същия псалом, че безумния казва в сърцето си няма Бог.

Поради тази причина естествения закон и атеизма са несъвместими, както са несъвмесими благоразумието и безумието.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 191
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
The Disciple,Пасажа, който си цитирал говори за разложението в Израел. Затова, че благочестивите и праведните човеци са изчезнали от сред народа. Този пасаж не само не потвърждава, че няма праведни хора (защото Писанието свидетелства за множество праведни хора през цялата история  и по-нагоре в темата аз съм дал множество цитати за това), но напротив утвърждава, че има праведни хора. Защото свидетелства, че ги е имало, но в този период на разложение в който пророкува пророка, те са изчезнали изсред народа на Израел.

Буквалния превод на J.P.Green дава много ясно това значение на текста:

Mic 7:2  The pious has perished from the earth, and the upright is not among mankind.

или преведено на български:

"Благочестивия погина отсред земята, и правдивия не е сред човеците."     Доколкото знам upright на анлииски е точно праведен.

 Не можеш ми каза , че тия пророчества се отнасяли само за даденото време и място в Израел. По същата логика всеки цитат на Исус и ап. Павел в Новия Завет са погрешни.

         Ако ти присъстваше да речем в компанията в Лука 4 лава когато Христос отваря книгата на пророк Исая и чете: 

 "Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И прогледване на слепите, Да пусна на свобода угнетените,
             да проглася благоприятната Господна година"........

  сигурно би трябвало да кажеш: "Еи , какви ги говори тоя, това го е писал Исая за себе си!"


"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус - Лука  12 глава

    "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВОР