Author Topic: Преди да е твърде късно...  (Read 20814 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 985
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #75 on: February 22, 2018, 09:55:12 AM »
Щом си намерил за нужно да го обобщиш, много добре, като цяло, не мисля, че съм казал нещо по-различно. Но да, за четящите е по-добре да е обяснено подробно.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #76 on: February 22, 2018, 14:15:57 PM »
@Тихомир
Най-големите врагове на човека са домашните му. 'Гледайте си семействата'. Понеже ти явно показваш че нямаш църква и не те е грижа за Божията църква, затова е и съвета 'гледайте си семействата'. А през това време Божия дом да остава пуст. Ти и Уочмен нямате ни най-малко желание за създаване на християнска общност. Просто, завирай се в твоя ъгъл и не поглеждай много навън. Така егоизма процъфтява, нали 'трябва да се грижа за семейството'...?! В това се изразява вашата много-работа за Господа - не в събиране, а в разпръскване, в разделяне. Има едно много просто правило: ако едно дело, което претендира да е Божие, не е заинтересовано/ориентирано към разширение, то просто ще умре. В него явно е пълно с егоизъм, който го задушава. Това мнимо дело не расте не защото фокуса му е Бог и Неговата воля, а човек и неговите измислици.
@Уочмен
Естествено като цитираш Стария Завет там ще намериш само да се говори за Израел. Но ап.Петър говори само ЗА ЕДНА ИЗБРАНА НАЦИЯ! 1Петр.2,9. Колко избрани нации има според теб? Ако ние сме царе и свещеници какво остава за 'избрания' Израел. И защо вадиш текста от контекста? Бог показва милост към 1000 поколения само към тези, които Го обичат и пазят Неговите заповеди. Като не пазите Неговите заповеди сами се изключвате от Божията благодат.
За настоящата Истина ап.Петър пише доста време преди появата на адвентисти. Но ти нямаш любов към Истината затова и презираш настоящата Истина. За теб истината е в изгодата и удоволствията. Необезпокояван, далеч от товарите на ближния. Там се чувсваш сигурен. Наистина за известно време може и да бъдеш, замаян в себевглъбеност. Опомнянито обаче ще е горчиво!
Относно днешната духовна тъмнина: още не съм получил отговор на въпроса - кои и къде носят светлината на Истината? Ти имаш по-трудно време да докажеш че днес нещата с църквата( ти не я признаваш), с вярата се подобряват. Да. Чакам да разбера кои живеят Истината днес? Ако не можеш да посочиш такива, поне дефинирай коя е истинската Божия църква, за да я индентифицираме ние сами.
Гоненията и страданията Израел си ги пожела сам: 'Кръвта Му да бъде на нас и на децата ни'. Интересно как ли Израел ще бъде 'светлина и сол' за света, след като отхвърлят исинската светлина - Исус.
Исус казва:' Аз Съм лозата вие сте пръчките'. Всички пръчки са равни, все са само пръчки.
Целта на Римл.11гл. ап.Павел е записал:' ...ако по някакъв начин мога да ги провокирам към подражание, които са от моята плът, да мога да спася НЯКОИ ОТ ТЯХ'. ст.14 
В друг стих същия апостол казва:': не искам да познавам никой човек по плът.
Какво друго ако не увереност в плътта искаш да внушиш на Израел. 'Вижте Израел по плът...'. Апостола го приравнява с невярващите. Ако има възможност и до днес Израел ще жертва кози и телци и ще успее да го направи за малко.

Този който се отделя, търси неговото си желание и ръмжи срещу всяка здрава мъдрост.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #77 on: February 22, 2018, 15:16:20 PM »
@Тихомир
Най-големите врагове на човека са домашните му. 'Гледайте си семействата'. Понеже ти явно показваш че нямаш църква и не те е грижа за Божията църква, затова е и съвета 'гледайте си семействата'. А през това време Божия дом да остава пуст. Ти и Уочмен нямате ни най-малко желание за създаване на християнска общност. Просто, завирай се в твоя ъгъл и не поглеждай много навън. Така егоизма процъфтява, нали 'трябва да се грижа за семейството'...?! В това се изразява вашата много-работа за Господа - не в събиране, а в разпръскване, в разделяне. Има едно много просто правило: ако едно дело, което претендира да е Божие, не е заинтересовано/ориентирано към разширение, то просто ще умре. В него явно е пълно с егоизъм, който го задушава. Това мнимо дело не расте не защото фокуса му е Бог и Неговата воля, а човек и неговите измислици.
Според писаното в Библията:
1 Коринтяни 3:17. Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.

Писано е още:
1 Тимотей 5:8. Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.

Писано е още:
Съдии 2:10. Също и цялото това поколение се прибра при бащите си; а след тях настана друго поколение, което не знаеше Господа, нито делото, което беше извършил за Израиля.

Каква е причината това поколение да не познаваше Господа? Бащите им не са ходили да благовестват? Бащите им не са станали апостоли? Пише, че ако научиш детето отрано на подходящия път, няма да се отклони дори като остарее. Защо това поколение не познаваше Бога? Не са ги пращали на неделно училище? В училище не са ги научили? Защо някой ще тръгне да учи чуждите хора, а после децата му ще погинат? Ако някой се отклонява от подходящия за него път, значи не е научен на него от родителите.

Родителите са виновни за това, че децата им се отклоняват от Божиите пътища. За това ще бъдат съдени обаче и родителите и децата.

Ето и какво стана след като дойде ново поколение, което не познаваше Господа:

  11. И израилтяните сториха зло пред Господа, като се поклониха на ваалимите,
  12. и оставиха Господа Бога на бащите си, Който ги беше извел из Египетската земя, та последваха други богове, от боговете на племената, които бяха около тях, и, като им се поклониха, разгневиха Господа.
  13. Те оставиха Господа та служиха на Ваала и на астартите.
  14. И гневът на Господа пламна против Израиля, и Той ги предаде в ръката на грабители, които ги ограбиха; и предаде ги в ръката на околните им неприятели, така, щото не можаха вече да устоят пред неприятелите си.
  15. Където и да излизаха, Господната ръка беше против тях за зло, както Господ беше говорил, и според както Господ им се беше клел; и те изпаднаха в голямо утеснение.


Какво беше "служението" на Авраам, бащата на вярата? На кого трябва да подражаваме? Ето какво казва Бог за какво е избран Авраам:
Битие 18:19. Защото съм го избрал {Еврейски: познал. Вж. Амос 3:2}, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраама онова, което е говорил за него.

Но днес на теб и други като теб, това се вижда "просто нещо" и "нищожно нещо". Дай да ходим да "благовестваме" (без да сме пратени) и да ходим да оправяме другите, а семейството, без значение какво ще стане с него. И накрая такива ще погинат както Илий погина с нечестивите си синове.

Когато ти цитираш, че неприятели на човека ще бъдат домашните му и го извърташ лукаво, че не трябва човек да полага грижа за семейството си (а горе е писано, че такъв от безверник е по-лош), защо не цитираш и другите изречения от същия пасаж?
5. Не се доверявайте на другар, Не уповавайте на близък приятел, Пази вратата на устата си От лежащата в обятията ти;
  6. Защото син презира баща, Дъщеря се повдига против майка си, Снаха против свекърва си, Неприятели на човека са домашните му.
  7. Но аз ще погледна към Господа, Ще чакам Бога на спасението си; Бог мой ще ме послуша.


Значи не трябва да имаме приятели и другари (това е в смисъл на "колега") по твоята логика. Това е писано за точно определени времена и е ясно, че за праведни хора не се отнася, но за такива, които са може би измамливи и мними праведни. Също не трябва да говориш на жена си, защото също така пише в това пророчество, че в тези дни дори жената ще е опасна за мъжа. А ти искаш да бъдеш в общност. Ми ето, с твоите камъни по твоята глава. В никаква общност не е редно да бъдеш, защото не трябва да имаш нито другар, нито приятел.

Трябва да отрезнееш малко, защото си повярвал в много различно благовестие и това, което имаш като намерения не са изобщо според Словото.

Това аз какво правя или какво не правя, Бог го знае по-добре, както и хората около мен. Ти ми писа на лични съобщения, че имаш желание за живот в общност, но аз ти казах, че първо трябва да се спечели доверието на човека преди да имаш нещо общо с него (общността е това, да имаш нещо общо, било то общи разбирания или общи цели). В случая не виждам да имаме нещо общо по основни такива въпроси. Ти би дал съвет на хората да не си гледат семействата, но да тичат за някаква си въображаема "Божия църква", за която ти дори представа си нямаш коя е. За каква общност тогава да говорим?

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #78 on: February 22, 2018, 17:49:03 PM »
@Тихомир
Лукаво извърташ думите ми ти, защото никъде не съм казал да не се грижи човек за семейството си. Но ти разместваш приоритетите които има пред себе си праведния. Като се криеш зад 'грижа за семейството' ти отхвърляш Христовия закон, който е: да носим товарите един на друг. Чии товари ти носиш?
 Твоята дейност е тайна. Само малцина посветени са запознати с нея. Точно в стила на тайните общества. Само че Исус казва: Аз говорех открито на света. Твоето говорене е скрито: 'какво правя и какво не правя Бог го знае'. Бог знае и сърцето ти и духа, който е в теб. 'От плодовете им ще ги познаете'. Писането е само малка част от плодовете, но ти не искаш да се явят другите ти плодове.Ако е извършено по Бога защо не вървиш към светлината, за да стане делото ти явно че е извършено по Бога.
Как си представяш да се спечели доверието на човека? С писане в тоя форум? Ако исках можех да те лаская. Тогава щях да спечеля доверието ти. Само с писане, защото за теб нещо повече от това е 'тичане за някаква си въображаема 'Божия църква'.
Коя е твоята църква? Как и е името? Къде е за да се посети? Или тя е тайна. Тайна за кого? Тайна за непосветените. Елитна религия.
Впрочем, защо тоя форум е наречен 'Общение'. Писането е само малка част от общението. Пиши си с жена ти да видим колко дълго такова 'общение' ще издържи.

За децата си прав че те трябва да бъдат възпитавани в страх Божи. Но къде да бъдат така възпитавани? В къщи? В тая държава 'образованието' е задължително до 16г. Колко по-лошо ще се справи само семейство с тая задача. А самотна майка или самотен баща? Но принципа е неумолим - отделно. Далеч. Сама се справяй!

 Твоята представа за християнска общност не се открива в Словото. Изобщо думата 'общност' не трябва да се употребява според теб. По-подходяща за теб е 'християнска' разпръснатост.

Прав си и за благовестването. То е само с Божие помазание. Отново никъде не съм говорил че трябва да се проповядва сега. Още по-малко от всички. По-голямата част на проповядването е с живота на човека. Исус казва: 'Говорят, но не вършат'.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #79 on: February 22, 2018, 20:11:19 PM »
1 Тимотей 5:8. Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.
Ето ги приоритетите.

Ти ми покажи къде в Писанията семейството е след това да ходиш и да се занимаваш с чуждите хора. Авраамовите чада не трябва ли да вършат Авраамовите дела? А какво правеше Авраам? Ходеше да благовества? Еремия ходеше, защото беше пратен. Беше пратен до изгубените в Израел. Йона беше пратен до изгубените извън Израел. Авраам учеше дома си и това се видя като слугата му отиде да избира жена за сина му Исаак. Слугата уповаваше на Бога.

Христовият закон е да се грижи човек за семейството си на първо място. Ако има такива, които полагат грижа и за други от вярата, те те на първо място трябва да са хора, които управляват добре дома си, да не са разхайтени децата им и самите родители да са с добра репутация сред вярващи и, забележи, невярващи.

Виждам, че имаш проблем с това, че семейството трябва да е преди външните хора. Това казва Библията. На теб ли да вярваме или на Библията? Единствените, на които Христос каза да го последват и да оставят всичко бяха пратениците. Те не само трябваше да оставят работата си, но и имота си и всичко, което имаха. Това не е за всеки и затова Христос призоваваше специфични хора само. И въпреки това пратениците също имаха семейство, не го изоставяха. Сам Бог беше заповядал ако някой има жена да се грижи за нея не само като праща пари отдалече, но и да има съпружеско съжителство с нея.

Виждам, че имаш проблем с това, че "моята дейност е тайна". Ето какво казва Словото:

Матей 6
  1. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат; инак нямате награда при Отца си, Който е на небесата.
  2. И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.


На тебе ли да вярваме или на Библията? Ти хулиш казаното от Христос и наричаш това "Христов закон". Ти изобщо каква Библия четеш? Или четеш думите на онзи американския лъжепророк-прелюбодеец?

Quote
За децата си прав че те трябва да бъдат възпитавани в страх Божи. Но къде да бъдат така възпитавани? В къщи? В тая държава 'образованието' е задължително до 16г. Колко по-лошо ще се справи само семейство с тая задача. А самотна майка или самотен баща? Но принципа е неумолим - отделно. Далеч. Сама се справяй!
Те и бабите имаха заповед от фараона да убиват всички мъжки по времето на Моисей, обаче те не се подчиниха. И знаеш ли какво стана? Бог ги награди.

Знаеш ли също, че беше задължително за всички да се покланят на образа, който Навуходоносор постави. Знаеш ли, че ако сега глобяват за това, че не искаш да си даваш децата на училище, тогава са хвърляли в огъня. Знаеш ли, че имаше 3-ма, които предпочетоха да умрат, но да не се поклонят на заповед, която беше против Бога? Знаеш ли какво стана с тях? Хвърлиха ги в огъня. Знаеш ли какво стана после? Навуходоносор повярва в Бога, защото Бог ги избави.

Знаеш ли, че религиозните забраниха на апостолите да говорят в името на Христос и ги затваряха и ги биеха? Знаеш ли, че те бяха изпратени със задача да правят точно това. Знаеш ли, че не се покориха на религиозните, но се покориха на Бога? Знаеш ли какво стана? Бяха гонени още повече.

Знаеш ли, че който иска да живее благочестиво ще бъде гонен? Знаеш ли, че още пише "праведният е смел като млад лъв"?

Знаеш ли, че на бащата е поставена отговорността да научи децата си? Колко мъже учат своите деца и колко ги дават на света да ги научи?

Знаеш ли, че е писано, че ще бъдат обезглавявани такива, които не се поклоняват на звяра, но се покланят на Бога?

Знаеш ли, че ще се вмъкнат множество лъжливи вярващи. Знаеш ли, че пише да изпитваме всички и всеки преди да имаме нещо общо с такива? Знаеш ли, че Павел не беше приет в продължение на 13 години сред апостолите?

Знаеш ли, че се говори за малко стадо?

"Тежко е това учение, кой може да го слуша?"
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #80 on: February 22, 2018, 20:48:19 PM »
@Тихомир
Не си ме разбрал. Не рекламирам публичното 'образование', точно обратното. Децата трябва да се обучават в къщи. Исках да кажа че това е много по-трудно за самО семейство, отколкото за няколко семейства, живеещи заедно.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #81 on: February 22, 2018, 22:12:32 PM »
Щом не съм те разбрал за образованието, това е добре. Тези неща пак не са лоши да се четат и от другите.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3438
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #82 on: February 22, 2018, 23:36:30 PM »
Quote
@Уочмен
Естествено като цитираш Стария Завет там ще намериш само да се говори за Израел. Но ап.Петър говори само ЗА ЕДНА ИЗБРАНА НАЦИЯ! 1Петр.2,9. Колко избрани нации има според теб? Ако ние сме царе и свещеници какво остава за 'избрания' Израел. И защо вадиш текста от контекста? Бог показва милост към 1000 поколения само към тези, които Го обичат и пазят Неговите заповеди. Като не пазите Неговите заповеди сами се изключвате от Божията благодат.

Аз дадох абсолютно неопровержими факти от Словото за това, че няма и не може да има никакво отменяне на заветите и обещанията спрямо Израел. Никой от апостолите не е вярвал в това, което вие адвентистите заедно с католиците, православните и калвинистите вярвате - заместителната теология въведена от архиеретика Августин.

Обещанията са твърди и неотменими. Временно закоравяване идва на Израел с цел да се отвори вратата за езичниците, после като се изпълни числото на езичниците, евреите ще се върнат в призванието си. Това е апостолското учение, а вашето е от лукавия.

Валидна църква може да има САМО И ЕДИНСТВЕНО върху КОРЕНА на Израел, защото Новия Завет е сключен с Израел, не с "църквата".

Ер. 31:31  Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом Нов завет

Затова християни, които се отричат от корена си, са нищо повече от летящи във въздуха мухи без корен и основа и обречени да бъдат влачени и завличани от господаря на мухите (веелзевул).


Quote
За настоящата Истина ап.Петър пише доста време преди появата на адвентисти. Но ти нямаш любов към Истината затова и презираш настоящата Истина.

Това, което апостол Петър пише няма нищо общо с лъжливите тълкувания на адвентистите, които имат за цел да пробутат лъжепророчицата Е. Уайт. И поради същото лъжеучение ти си станал последовател на лъжепророка и измамника R.G Stair. Ако ти имаше любов към Истината нямаше да следваш лъжепророци. Абсолютно доказани лъжепророци, с неумолими факти и от живота им и от Писанията. За теб "настоящата истина" е просто поредната порция лъжепророческа заблуда.

Quote
За теб истината е в изгодата и удоволствията. Необезпокояван, далеч от товарите на ближния. Там се чувсваш сигурен. Наистина за известно време може и да бъдеш, замаян в себевглъбеност. Опомнянито обаче ще е горчиво!

Би трябвало да знаеш, че обвинение без доказателства се нарича клевета. А клеветника на братята е самия дявол. Така, че прави си сам изводите, кой ти вдъхновява писането.

Quote
Относно днешната духовна тъмнина: още не съм получил отговор на въпроса - кои и къде носят светлината на Истината? Ти имаш по-трудно време да докажеш че днес нещата с църквата( ти не я признаваш), с вярата се подобряват. Да. Чакам да разбера кои живеят Истината днес? Ако не можеш да посочиш такива, поне дефинирай коя е истинската Божия църква, за да я индентифицираме ние сами.

Духовната тъмнина е от грехопадението насам. Това не е нещо ново и различно в днешното поколение. Дори апостолите заспаха и не можаха да бдят един час с Христос, и след това се разбягаха. Така, че тъмнината винаги е била сред християните в някаква степен, дори сред апостолите.

Носител на истината е верен остатък (винаги верните са били остатък във всички епохи и поколения). Христовия път е тесен и никога не е бил местообиталище на широките маси. Така, че и тук няма нищо ново под слънцето.

Нещата се подобряват за праведните, според както е писано:

Пр.  4:18  Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване, Което се развиделява, догдето стане съвършен ден.

Quote
Гоненията и страданията Израел си ги пожела сам: 'Кръвта Му да бъде на нас и на децата ни'. Интересно как ли Израел ще бъде 'светлина и сол' за света, след като отхвърлят исинската светлина - Исус.

Това отхвърляне е само временно, според както казва и апостола: "частично закоравяване сполетя Израиля."

Хора като тебе очевидно не могат да разберат че думата ЧАСТИЧНО не е същата като ВЕЧНО и ПЪЛНО.

Quote
Исус казва:' Аз Съм лозата вие сте пръчките'. Всички пръчки са равни, все са само пръчки.
Целта на Римл.11гл. ап.Павел е записал:' ...ако по някакъв начин мога да ги провокирам към подражание, които са от моята плът, да мога да спася НЯКОИ ОТ ТЯХ'. ст.14
В друг стих същия апостол казва:': не искам да познавам никой човек по плът.
Какво друго ако не увереност в плътта искаш да внушиш на Израел. 'Вижте Израел по плът...'. Апостола го приравнява с невярващите. Ако има възможност и до днес Израел ще жертва кози и телци и ще успее да го направи за малко.

Увереността за неотменимостта на Божиите завети и обещания спрямо Израел не се крепи на ПЛЪТТА на Израел, а на БОЖИЯТА ВЯРНОСТ. Ти показваш че тотално не разбираш Божия характер и пътища. Бог когато избере нещо или някого, ТОЙ Е СИЛЕН да доведе нещата до край. Бог не се е провалил с Израел, както хора като тебе вярват. Вие вярвате в един провален Бог. Провален да изпълни обещанията към Авраам, провален да превърне Израел във народа който го е призовал да бъде, провален в това да победи греха в Своите хора.

Че ако Бог се е провалил с Израел, то каква надежда може да имаме, че няма да се провали и с "църквата"?

Quote
Този който се отделя, търси неговото си желание и ръмжи срещу всяка здрава мъдрост.

Ти никога ли не си успял да научиш, че думата "святост" и "освещение" означава отделяне. Човек трябва да се отдели от нечистото, а горния пасаж говори за хора, които се отделят от праведните.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3438
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #83 on: February 23, 2018, 02:22:48 AM »
Quote
Но ти разместваш приоритетите които има пред себе си праведния. Като се криеш зад 'грижа за семейството' ти отхвърляш Христовия закон, който е: да носим товарите един на друг. Чии товари ти носиш?
 Твоята дейност е тайна. Само малцина посветени са запознати с нея. Точно в стила на тайните общества. Само че Исус казва: Аз говорех открито на света. Твоето говорене е скрито: 'какво правя и какво не правя Бог го знае'. Бог знае и сърцето ти и духа, който е в теб. 'От плодовете им ще ги познаете'. Писането е само малка част от плодовете, но ти не искаш да се явят другите ти плодове.Ако е извършено по Бога защо не вървиш към светлината, за да стане делото ти явно че е извършено по Бога.
Как си представяш да се спечели доверието на човека? С писане в тоя форум? Ако исках можех да те лаская. Тогава щях да спечеля доверието ти. Само с писане, защото за теб нещо повече от това е 'тичане за някаква си въображаема 'Божия църква'.
Коя е твоята църква? Как и е името? Къде е за да се посети? Или тя е тайна. Тайна за кого? Тайна за непосветените. Елитна религия.
Впрочем, защо тоя форум е наречен 'Общение'. Писането е само малка част от общението. Пиши си с жена ти да видим колко дълго такова 'общение' ще издържи.

Ти как знаеш, Бог на кого какви приоритети е дал? Или как знаеш кой носи теготи на другите или не носи? Гадаеш си някакви неща и си въобразяваш, че нещо знаеш за живота на другите.

По последна информация ти си който си сам, не ние. Ние от самото начало не сме сами. Но ти само мислиш догадки и приумици.

Това, което е тайна за теб не означава, че е тайна за другите. Христос преди да Го призове Бог да проповядва, какво знаеш за Него? Абсолютно нищо, целия Му живота е една тайна за тебе, защото това е времето на подготовката. Когато Бог призове някой на открито служение тогава научаваш за него и какво прави и какво говори, но когато човек е в период на инкубация, нищо не знаеш за него. Или за пророк Исаия какво знаеш, преди Бог да го призове за пророк? Пак нищо.

Въобще говориш на изуст ей така да се намираш на приказка.

Искаш да живееш в общност, ами като искаш - съгради я. Ние сме били нямали общност. Ние имаме повече общност отколкото ти някога си и имал и вероятно ще имаш. Ние работим, Бог ни е научил какво да правим и го правим и се учим на още. Когато имаш Божията мъдрост и светлина, хората ще започнат сами да се привличат към тебе и делото ти. Ти като смяташ, че ги имаш - защо никой не идва при тебе? Седни и се замисли малко. Свери си часовника с реалността.

Седни съгради нещо и го покажи за пример на останалите. То не става с търчане след поредния американски гуру и религиозен мошеник. На твоя човек "общността" е най-долнопробен култ и секта. Жал ми е за тия хора там, това са някакви духовни мазохисти. Нормалните отдавна са напуснали този култ, след като стана ясно за какъв човек иде реч. Ако това, което е при R.G.Stair визираш под "общност" и "църква" - анатема и пак анатема! Доста е злото на измъчената майка България, че и подобни култове да й се лепнат на гърба.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #84 on: February 23, 2018, 07:31:59 AM »
По вашата логика, че Евангелието не е било конспирация е грешка.  Дааа, до какви дълбини може да доведе плътския ум...
Въпреки вашите оспорвания Истината остава и тя е, която ви изобличава: Иоан3,20 'Защото всеки който върши зло мрази светлината, нито отива към светлината, данеби делата му да бъдат изобличени. ст.21 Но този който върши Истина идва при светлината, за да се явят делата му че са извършени в Бога.
Вашият стил доста наподобява култа за който Уочмен говори.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #85 on: February 23, 2018, 08:06:58 AM »
Какво е ставало в американската общност не съм имал представа. Имал съм я като образец на теоритична постановка. Но дори и в това си състояние тази общност е много по-открита от вашата общност.
Относно това че съм сам. Да така е. Причината за това  не е, че аз се крия.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3438
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #86 on: February 23, 2018, 09:59:50 AM »
Ти живееш в твой измислен религиозен свят съшит с кръпки от различни култове, лъжеучения и думите на доказани лъжепророци. Затова си сам, защото не можеш да намериш хора следващи същата версия на твоята религиозна нереалност.

Започни да изтрезняваш и сам да се придвижваш към светлината. И ако се придвижиш достатъчно, ще започваш да срещаш и други хора, които се приближават към светлината и така малко по-малко ще спреш да си сам.

Аз не знам ти в какъв Христос вярваш, но Този в който аз съм повярвал не се доверяваше на човеците на дори тези, които считаха, че вярват в Него:

Йоан 2:23  И когато беше в Ерусалим, на пасхата през празника мнозина повярваха в Неговото име, като гледаха знаменията, които вършеше.
Йоан 2:24  Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци,


Аз следвам примера на моя Учител и Господар, теб не те знам чий пример следваш - на твоите американски учители може би, които обърнаха вярата на бизнес с книги и на харем? Ако Христос не се доверяваше на ония, които казваха, че са вярващи и аз не се доверявам и ако някой ме съди за това нека първо да осъди Христос, че не се доверяваше на човеците. Ама вие тези пасажи дори не ги знаете, защото сте научени не от Писанията, а от човешки поучения.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #87 on: February 25, 2018, 07:55:26 AM »
Първо едно уточнение че не съм съвсем сам. Второ моят Бог е с мен и в уверение на това ми е дал Духа Си като Гарант.
А вие се вписвате точно в притчата за добрия самарянин. Вие сте от групата на свещенника и левита. Само Бог знае на колко търсещи души, дошли в тоя форум, под предлог че са от 'всичките човеци' са получили от вас ритник в зъбите като 'помощ'. Това е което казах и преди: според вас Евангелието не трябва да се проповядва, защото всичко, което се прави трябва да е тайно. Колко лошо че още в 1ви век е стигнало до всеки човек под небето. Трябва да се държи монопол над него! Нека създадем картел, който да го контролира. Това е част от вашите мисли... За вас правилото 'всеки,който не е против вас е откъм вас' не важи. За вас всички (с много малки изключения) са против вас и трябва да бъдат отхвърлени като 'външни'. Тези 'външните' нямат право според вас, нищо да чуят и нищо да видят. Те трябва да получат само враждебно отношение и убийствена порция омраза под формата на 'изобличение'. В притчата за добрия самарянин, самарянина беше от отхвърлените от Израел хора, но само той помогна. Жертвата беше от враговете на самаряните. Тя не можеше да говори, но на нея и се показа милост от милостивия. 'Благословени милостивите, защото те ще получат милост'. Вие отхвърляте по правило всичко и всички, които безпрекословно не се съгласят със странните ви поверия. Това отхвърляне доказва пълната липса на Святия Дух, чрез Който единствено може да се разбере какво има в човека. Също за липсата Му свидетелстват купа добавени и извадени от Словото на Истината елементи. Липсва Духа и няма изобличение за грях и 'всичко, което говоря, мисля и върша е абсолютната истина'. 'Ние сме безгрешни! Отместете се!' Тая истина е само ваша истина, но не е Истината на Словото Божие от Библията.
Също показвате враждебност към всеки, който проповядва Евангелието, добрата вест. Кои сте вие да съдите човека, на който Бог е поръчал да проповядва? Добрата вест не е само за спасение от греховете, но и за второто идване на Исус. И само тези, които са обикнали Неговото явление ще получат короната на правдата. Вие не искате да чуете за скорошното идване на Исус защото си имате свой дневен ред, в който никой не трябва да се намесва.

  Който мрази брат си, мрази Бога.

'Но горко на вас, книжници и фарисеи лицемери (= невярващи)! Защото заключвате небесното царство пред човеците: защото нито вие влизате в него, нито на влизащите разрешавате да влязат'.

Ето и какво казва Исус за Израел по плът, който Го отхвърли! 'Затова ви казвам, царството Божие ще се отнеме от вас (говори на израелевите вождове) и ще се даде на нация даваща плодовете му'.

'От плодовете им ще ги познаете'.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #88 on: February 25, 2018, 12:00:50 PM »
Първо едно уточнение че не съм съвсем сам. Второ моят Бог е с мен и в уверение на това ми е дал Духа Си като Гарант.
А вие се вписвате точно в притчата за добрия самарянин. Вие сте от групата на свещенника и левита. Само Бог знае на колко търсещи души, дошли в тоя форум, под предлог че са от 'всичките човеци' са получили от вас ритник в зъбите като 'помощ'.
Както и Watchman каза по-горе, всяко подобно обвинение без доказателства е клевета, а клеветата знаеш от кого идва.

Quote
Това е което казах и преди: според вас Евангелието не трябва да се проповядва, защото всичко, което се прави трябва да е тайно. Колко лошо че още в 1ви век е стигнало до всеки човек под небето. Трябва да се държи монопол над него! Нека създадем картел, който да го контролира.
Отново показваш, че живееш в някакъв измислен свят, където някой казал нещо, но това никой никога не го е казал. Ако познаваше малко Писанията щеше да знаеш, че Святият Дух от цял Ефес изпрати само 2-ма човека: Павел и Варнава, а останалите останаха там, където са, за да вършат това, което обичайно вършеха. При такъв човек, обичайно вършещ си нещата, отседна пратеникът Петър. При такива хора, семейство занаятчии, които правеха палатки, отседна Павел при пътуванията си. Никой от апостолите, нито Христос призова всички да тръгнат след него, но го казваше на отделни човеци, които Той сам преценяше. Вижда се, че шепа пратеници в 1-ви век обърнаха света. Не бяха стотици или хиляди хора. Само шепа хора, но специално подбрани от самия Господар на жетвата, а не както днес, всеки се грабнал да се пише "благовестител" или "пратеник". Сам Господарят на жетвата каза да се молим на Него да изпрати пратеници. Да, той каза на вярващите да се молят на Него, а не на езичниците да му се молят да изпрати вярващи. Разликата е огромна. Днес вярващите се считат за самоизпратени, което прави думите на Христос за Господаря на жетвата излишни, а те са много на място. Пратениците на едно царство не са милиони. Те са единици, но овластени и специално обучени и подбрани. Господарят на жетвата също изпраща единици и за Него не е проблем да върши велики неща и с малцина, дори е предпочитан подход, ако четеш Писанията.

Quote
Това е част от вашите мисли... За вас правилото 'всеки,който не е против вас е откъм вас' не важи. За вас всички (с много малки изключения) са против вас и трябва да бъдат отхвърлени като 'външни'. Тези 'външните' нямат право според вас, нищо да чуят и нищо да видят. Те трябва да получат само враждебно отношение и убийствена порция омраза под формата на 'изобличение'.
Ти имаш проблем, че имаме забележки към това, което пишеш и на лична основа си тръгнал да правиш глобални изводи. Има достатъчно хора от този форум, с които се познаваме лично, но ти това не го знаеш, нито дори си помислил, че е възможно. Пише да се изпитват хората, както ти писах и на лично съобщение, и това много те подразни. Аз не мога да ти имам доверие виждайки, че ти си човек, който насърчаваш вярващите да си оставят нещата и да хукнат "да спасяват света", което ще развали семейства и общности. Откъде го знам ли? В Библията не е заповядано такова нещо. Днес се прави и в резултат на това виждам фалшиви вярващи и семейства, където децата са в света и са се обърнали срещу родителите си. Това не е възможно да стане, защото е писано:
Притчи 22:6. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.

Не малко пъти Бог укоряваше Израел, че не са си научили децата на Господните пътища и следващото поколение ставаше зло и противно на Бога.

Quote
В притчата за добрия самарянин, самарянина беше от отхвърлените от Израел хора, но само той помогна. Жертвата беше от враговете на самаряните. Тя не можеше да говори, но на нея и се показа милост от милостивия. 'Благословени милостивите, защото те ще получат милост'.
Да разбирам, че изобличението на това да кажеш нещо погрешно и не според Библията, не е милост, така ли? За теб изобличението е равносилно на жестокост може би?

Quote
Вие отхвърляте по правило всичко и всички, които безпрекословно не се съгласят със странните ви поверия.
Всяко от нещата, които казахме го подкрепихме с Писанията. Писанията са странни за теб, защото те изобличават и лъжепророците, които следваш и това ти не можеш да го приемеш все още. Трябва да започнеш от нула. Да оставиш всичките човеци, на които вярваш и да започнеш да вярваш на Писанията.

Quote
Това отхвърляне доказва пълната липса на Святия Дух, чрез Който единствено може да се разбере какво има в човека. Също за липсата Му свидетелстват купа добавени и извадени от Словото на Истината елементи. Липсва Духа и няма изобличение за грях и 'всичко, което говоря, мисля и върша е абсолютната истина'. 'Ние сме безгрешни! Отместете се!' Тая истина е само ваша истина, но не е Истината на Словото Божие от Библията.
Всички четящи могат да видят какво пишеш по-горе и после какво сме цитирали, че пише от Библията. На нито един от тези текстове ти не можа да отговориш, но тук правиш заключения, които показват невежество. Не само това, но ти се обявяваш против примера, който виждаме в Библията и обявяваш някакъв друг стандарт.

Нормално е, щом следваш прелюбодеец и лъжлив пророк, който е пророкувал в Господнето име няколко пъти лъжи, което е смъртен грях. Също пише такъв пророк изобщо да не слушаш и да не му вярваш (Второзаконие 13), което ти продължаваш да правиш, защото не познаваш Писанията. Плодовете на такива лъжепророци са ученици, които не почитат Библията.

Тук ти получи милост, като беше изобличен за това нещо. Никой не те е изхвърлил от форума, но ти е казано подробно какви са проблемите с този човек и ти е обърнатно внимание да се покаеш от това нещо. Ти не приемаш, но скачаш срещу изобличението, а е писано, че мъдрият обича изобличение, а присмивателят намразва изобличителя си.

Quote
Също показвате враждебност към всеки, който проповядва Евангелието, добрата вест. Кои сте вие да съдите човека, на който Бог е поръчал да проповядва?
Ти не си ли чел, че трябва да се изпитват всички, които се наричат пратеници, т.е. апостоли? Това отново показва, че ти не познаваш Библията. Ето какво сам Исус похвали (но ти заклеймяваш):
Откровение 2:2. Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи;

Говориш наизуст и много се заблуждаваш. Теб ли да слушаме или Христос?

Quote
Добрата вест не е само за спасение от греховете, но и за второто идване на Исус. И само тези, които са обикнали Неговото явление ще получат короната на правдата. Вие не искате да чуете за скорошното идване на Исус защото си имате свой дневен ред, в който никой не трябва да се намесва.
Никой не знае кога ще дойде Христос и дали ще бъде скоро или не. Христос не е казал да си оставим делата и да седим и да чакаме, както твоите пророци ви учат. Бог е дал човека да населява земята, да я напълни и да я обработва. Той е сътворил човека да населява земята. Когато дойде Христос, той ще дойде пак на тази земя и ще постави за управители на земята тези, които са управлявали добре живота си, дома си и земята си, т.е. тия, които са вършили правда и правосъдие, а не тия, които са заровили даденото им и са чакали да се върне. Авраам управляваше добре дома си и ги научи на Господния път.

А що се отнася до благовестието, ти дори не знаеш какво е благовестието. Христос не каза, че добрата вест е спасението от греховете, нито второто идване. Христос заповяда покаяние, защото Бог ще съди света. Всичките пророци говориха същите думи. Същите думи ще каже и ангела, който прогласява кое благовестие? Вечното благовестие. Ето и какво беше то:
Откровение 14:7. И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.

Quote
Който мрази брат си, мрази Бога.
Да не забравяме, че е също писано и:
Левит 19:17. Да не мразиш брата си в сърцето си; да изобличиш смело ближния си, та да се не натовариш с грях поради него.

Quote
'Но горко на вас, книжници и фарисеи лицемери (= невярващи)! Защото заключвате небесното царство пред човеците: защото нито вие влизате в него, нито на влизащите разрешавате да влязат'.

Ето и какво казва Исус за Израел по плът, който Го отхвърли! 'Затова ви казвам, царството Божие ще се отнеме от вас (говори на израелевите вождове) и ще се даде на нация даваща плодовете му'.
Когато Христос казваше това на фарисеите, беше заобиколен от тълпи от хиляди хора. Да, хиляди. Знаеш ли колко пратеника имаше с него? Дванадесет. Да повторя. Имаше 12 пратеника, които беше специално избрал. Той не изпрати никой от тълпите, но изпращаше само тези, които беше специално решил да подготви и да изпрати. Това, че бяха малка бройка, спираше ли Бога? Не. Бог държеше да има неколцина пратеници, а не тълпи. Никое царство не праща тълпи от пратеници, но само подбрани такива. Бог прави абсолютно същото. Твоят проблем е, че казваме тези неща и че не подкрепяме твоите призиви за "тълпи от благовестители и апостоли". Причината е, че в Библията имаме съвсем друг пример, но ти този пример не му обръщаш внимание. Ако му обръщаше внимание, никога нямаше да следваш своите текущи учители.

Quote
'От плодовете им ще ги познаете'.
Виждайки, че ти следваш прелюбодеец лъжепророк, показва плодовете на ученията, с които си заквасен. Затова покай се и започни да четеш Писанията.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3438
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #89 on: February 25, 2018, 12:35:18 PM »
Quote
Първо едно уточнение че не съм съвсем сам. Второ моят Бог е с мен и в уверение на това ми е дал Духа Си като Гарант.

Не знам какъв дух имаш за "гарант", но ако имаше Христовия Дух щеше да разпознаваш лъжепророците, нямаше да чакаш да ги съдят за изнасилване и съблазняване на млади момичета, че да се усетиш, че нещо не е наред.

Quote
А вие се вписвате точно в притчата за добрия самарянин. Вие сте от групата на свещенника и левита. Само Бог знае на колко търсещи души, дошли в тоя форум, под предлог че са от 'всичките човеци' са получили от вас ритник в зъбите като 'помощ'.

Първо този форум съществува с определена цел. Тази цел е добре дефинирана в основополагащите теми на форума и извън тази цел ние нямаме никакви очаквания или претенции. Това не е форум за "общо ползване" както мнозина като тебе очакват. Ако не знаеш в библейската терминология "общото ползване" се дефинира като нещо мръсно и нечисто.

Quote
Това е което казах и преди: според вас Евангелието не трябва да се проповядва, защото всичко, което се прави трябва да е тайно. Колко лошо че още в 1ви век е стигнало до всеки човек под небето. Трябва да се държи монопол над него! Нека създадем картел, който да го контролира. Това е част от вашите мисли...

Ако се беше запознал с вече написаното от нас по тези въпроси във форума щеше да знаеш колко голословни са ти твърденията.

По отношение на проповядване на Евангелието - нашата позиция е много добре изяснена във форума и няма нищо общо с твоите инсинуации. Аз ще я обобщя тази позиция в две точки за да няма приказване на празни приказки и голословия:

1. Евангелието не трябва да се проповядва от самозванци. Това е работа за призовани, обучени, изпитани, одобрени и изпратени от Бога хора. Смисъла на християнската общност е именно съграждането на условия за формирането на такъв вид хора. Затова ние се стремим към истинска общност, за да се формират в нея истински Христови служители.

2. Трябва да се проповядва истинското Благовестие, а не фалшиво такова заквасено от всякакъв вид американски, протестантски, католически, православни и каквито и да е било други квасове. Псевдо евангелието е много по-опасно от живота в света. Исус каза, че фарисеите с тяхното фалшиво прозелитиране обръщат езичниците в два пъти по-вече чада на пъкала. Това прави и днешното повърхностно и прибързано християнство.

Ако беше чел, какво вече сме писали, вместо да гадаеш щеше наистина да знаеш какви са нашите мисли и нямаше да трупаш гняв на главата си с безпочвени клевети.

Quote
За вас правилото 'всеки,който не е против вас е откъм вас' не важи. За вас всички (с много малки изключения) са против вас и трябва да бъдат отхвърлени като 'външни'. Тези 'външните' нямат право според вас, нищо да чуят и нищо да видят. Те трябва да получат само враждебно отношение и убийствена порция омраза под формата на 'изобличение'.

Първо, няма нещо, което ние да вярваме или разбираме, което да не е от Писанията. Библията е достъпна за всички човеци и всеки е свободен да изследва истината и да търси Бога. Така, че ние нямаме някакви "специални тайни знания" или някаква "настояща истина" открита на поредния самозван пророк, която да ни прави ексклузивни. Ти си този, който си в култа на ексклузивността и се надяваш на някаква специална "настояща истина" която я няма в Писанията. 

Ние нямаме нищо, което всеки да не може сам да открие в Писанията. Затова обвиненията за елитизъм, картел и контрол над вярата са смехотворни. И дори някой да реши, че ние знаем нещо повече или можем нещо повече и да иска да ни следва нас като човеци, ние сме го насърчавали да изследва Писанията и да търси Бога, а не да следва човеци, като сме напомняли Божието обещание "всички ще бъдат научени от Бога".

Но ми е много интересно как ти така се оплете, че дори си сляп да видиш как си изпаднал в ситуацията на крадеца, който вика дръжте крадеца. Отвори си внимателно ушите - не ние, ти си този който вярва в специална "настояща истина" идваща чрез "специални пророци" ! Ти се считаш за част от специален, елитен духовен клуб, открил "специалния пророк" със "специалната вест". Ние сме обикновени ученици на Писанията и на Бога.

И ако не приемаме някой човек, то е защото Писанието ни учи така, защото Христос ни е дал пример да не се доверяване на човеците, и апостолите са ни дали пример как приемаха непознати за тях християни само с препоръчителни писма от християни, които познават и им имат доверие.

За Христос също имаше външни хора, при това сред евреите. Той делеше хората на "вас" и "ония". "Вас" бяха тези, които бяха вдигнали кръста си да Го последват, а "ония" бяха хората, които бяха набожни, но живееха за себе си, а не за Божиите намерения.

Марк 4:11  И каза им: На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на ония, външните всичко бива в притчи;

Ето от Кого се учим ние. А ти се учиш от някой друг, който не е съгласен с Христос.

А ти самия, как ще докажеш, че твоите "изобличения" в тази тема, не са "убийствена форма на омраза"? Не знаеш, ли че с каквото съдиш другия, себе си осъждаш?

Quote
Вие отхвърляте по правило всичко и всички, които безпрекословно не се съгласят със странните ви поверия. Това отхвърляне доказва пълната липса на Святия Дух, чрез Който единствено може да се разбере какво има в човека. Също за липсата Му свидетелстват купа добавени и извадени от Словото на Истината елементи. Липсва Духа и няма изобличение за грях и 'всичко, което говоря, мисля и върша е абсолютната истина'. 'Ние сме безгрешни! Отместете се!' Тая истина е само ваша истина, но не е Истината на Словото Божие от Библията.

Това са абсолютни клевети. Та този форум е пълен с хора, които пишат от много години и с които имаме много несъгласия. Ето дори ти самия продължаваш да пишеш и ние те търпим.

Ако държим на нещо, то е винаги със солидна аргументация от Писанията, и в тази тема за разлика от тебе ние се аргументираме от Писанията. Прилежно и последователно. А ти говориш голословия и клевети. И даже си въобразяваш да говориш за "Духа", а клеветите всеки истински християнин знае от кой дух идват.

Quote
Също показвате враждебност към всеки, който проповядва Евангелието, добрата вест. Кои сте вие да съдите човека, на който Бог е поръчал да проповядва? Добрата вест не е само за спасение от греховете, но и за второто идване на Исус. И само тези, които са обикнали Неговото явление ще получат короната на правдата. Вие не искате да чуете за скорошното идване на Исус защото си имате свой дневен ред, в който никой не трябва да се намесва.

Дневния ред съм ти го изяснил по-горе в две точки. Върни се пак и ги прочети. Това не е целия дневен ред, но за нуждите на тази тема съм го съкратил в тези две точки. Този дневен ред цели именно подготовката за завръщането на Христос, за която подготовка ти очевидно не знаеш абсолютно нищо. Защото Бог има негов дневен ред, който ако го беше научил от Писанията, вместо да търчиш от един лъжепророк към друг щеше да знаеш какво е необходимо да се случи за да се завърне Христос.

Но ти си сляп за тия неща, защото твърде много ереси са ти в главата и сърцето. И тези ереси научени от лъжепророци не ти позволяват да прогледнеш за ясното учение на Писанията.

Quote
'Но горко на вас, книжници и фарисеи лицемери (= невярващи)! Защото заключвате небесното царство пред човеците: защото нито вие влизате в него, нито на влизащите разрешавате да влязат'.

Ето и какво казва Исус за Израел по плът, който Го отхвърли! 'Затова ви казвам, царството Божие ще се отнеме от вас (говори на израелевите вождове) и ще се даде на нация даваща плодовете му'.

'От плодовете им ще ги познаете'.

Израел отхвърли Христос поради пророчески промисъл от Бога, за да се отвори врата за езичниците. Това е нещо за което Писанието говори пределно ясно, но твоите еретични възгледи не ти позволяват да видиш ясно написани библейски текстове по въпроса.

А относно плодовете, то повярвай ми за нищо на света не бих заменил моите плодове с твоите. Покрай тебе затова никой не се завърта и ти само се оплакваш, като че другите са ти виновни. А не виждаш, че нямаш никакви добри плодове които да привлекат праведни хора около тебе. И после ние сме ти виновни за това.

Научи се да вярваш в истината и да принасяш добри плодове, тогава нещата ще започнат да се случват при тебе, както се случват при нас.

Ние знаем откъде идваме и накъде отиваме, а ти на този етап не се различаваш от това, което една моя позната веднъж дефинира като "небесна шматка".

Първо изтрезней от виното на лъжепророците, което ти е замъглило ума и вгорчило сърцето, после стъпи на здрава Библейска основа и тогава ще започнеш да виждаш резултати. И едва тогава ще започнеш да разпознаваш ние кои сме и за какво се борим.

И моля те, научи се да си обуздаваш клеветническия дух, и то не заради нас ("блажени сте ако ви похулят лъжливо"), а заради себе си. Защо ти е да трупаш гняв на главата си? Ние само можем да се радваме ако се научиш да вярваш истината и да принасяш добри плодове.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.