Author Topic: Преди да е твърде късно...  (Read 8075 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #45 on: February 09, 2018, 11:13:05 AM »
За тези на които не им е противна Истината:
Относно обрязването: същия ап.Павел в предната глава на Римл.2,25-29 + Гал.6,15 + 2Кор.5,17

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 180
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #46 on: February 09, 2018, 11:22:20 AM »
Rom 11:25  Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците. 

Сигурен ли си, че четем една и съща Библия? Или може би българския език ти е слабото място, та поради това не разбираш ясно написани неща?! Коя от двете причини е?
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3084
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #47 on: February 09, 2018, 11:31:12 AM »
@Уочмен
Смесваш плътския с духовния Израел. А Словото ти казва да правиш ясна разлика. Римл.9,6-8 '...Защото те не са всички Израел, които са от Израел.Нито защото те са семе на Авраам, са всички деца: но в Исак ще се нарече твоето семе. Тоест, тези които са деца на плътта, те не са деца на Бога: но децата на обещанието се считат за семе(потомство)'.
А че Бог прави разлика между плътския и духовния Израел: Гал.6,16 'И които ходят според това правило, мир да е на тях и върху Божия Израел.'
Евр.8,8-11 Бог направи нов завет с Израел. Кои участваха в тоя завет, кои го приеха? Само вярващите в Исус. Прочети стиховете. А сега характеристиката, по която се познава Божия Исраел - Ст.11: '... защото всички (от тоя народ) ще Ме познават, от най-малкия до най-големия'. На тая характеристика отговаря само Божия Израел, защото всички до един в него вярват в Исус.

Ако целия Израел се покае и новороди няма проблем да бъде приет от Бога, но досега такова нещо не е ставало а и Писанието трябва да се изпълни, казвайки че има плътски и духовен Израел.

Ти въобще прочете ли пасажа, който ти цитирах? Или го караш по инерция, плъзгайки се по папагалски научени неща?

Римл. 11:25  Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците.

Тук ясно се казва кого визира апостол Павел, визира физическия Израел а не духовния, така, че не аз а ти смесваш двете неща.

Аз не отричам, че има духовен Израел, но ти очевидно не можеш да разбереш, че Писанието е пределно ясно че Бог не е приключил с физическия Израел. Апостол Павел говори много подробно за това в посланието към римляните, особено 11-а глава. И не случайно към римляните, защото именно от римската църква излиза ереста за подмяната на Израел с църквата.

Вижда се че ти си ученик на тази ерес и затова си сляп за съвсем ясните думи от Писанията, които ти цитирахме.

Римл. 11:24  Понеже, ако ти си бил отсечен от маслина, по естество дива, и, против естеството, си бил присаден на питомна маслина, то колко повече ония, които са естествени клони, ще се присадят на своята маслина! 

Израилтяните си остават естествените клони, а езичниците си остават дива маслина.

Римл. 11:11  Тогава казвам: Спънаха ли се, та да паднат? Да не бъде! Но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците,за да ги възбуди към ревност. 

Тук ясно се казва, че целта на повярвалите езичници е да възбудят евреите към ревност. Не да ги отричат, и да твърдят че Бог е приключил с тях, а осъзнавайки че са естествени клони на маслината да ги подбудят към ревност.

Римл. 11:12  А, ако тяхното отклонение значи богатство за света и тяхното отпадане - богатство за езичниците, колко повече тяхното пълно възстановяване! 

Тук апостол Павел потвърждава специалния статус на физическия Израел. На кой друг народ отпадането и отклонението е богатство за света? На нито един освен еврейския. На кой друг народ възстановяването означава ПОВЕЧЕ от това на всеки един друг народ? Единствено и само на еврейския. Тези текстове са пределно ясни, че специалния статут на Израел остава дори при тяхното отклонение и отпадане. И не само това, но те дори в отпадането и отклонението си пак изпълняват Божието призвание да бъдат благословение за света. Точно това учи апостола.

Римл. 11:14  дано по някакъв начин възбудя към ревност тия, които са моя плът, и да спася накои от тях. 
Римл. 11:15  Защото, ако тяхното отхвърляне значи примирение на света, какво ще бъде приемането им, ако не оживяване от мъртвите? 


Отново Павел говори ясно и недвусмислено за неговия народ по плът, сиреч за физическия Израел, и отново потвърждава специалния им статус, че отхвърлянето им довежда примирение на света, а възстановяването им ще предизвика възкресението на мъртвите (сиреч завръщането на Христос, при което всички праведни мъртви ще възкръснат).

Такова нещо не може да се каже за никой друг народ.

Ето защо израилтяните не са изгубили нищо, те са в състояние на временно и частично закоравяване, което е станало по Божия промисъл (не са се спънали че да паднат), за да се отвори вратата за спасението на езичниците. А самите езичници вместо да високоумстват и да твърдят че са заменили Израел (чети цялата 11-а глава) трябва да осъзнаят, че тяхната основна роля е да подбудят евреите към ревност, за да може те да се покаят и Христос да се завърне. Докато църквата нехае за тази си роля, никакво Второ Пришествие няма да има.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #48 on: February 09, 2018, 12:46:16 PM »
@Уотчмен
Очевидно да се продължава е безсмислено. Само още едно: Бог няма респект от личност. Това е записано и в двата Завета.
Това което издигаш е догма, зад която се опитваш да се скриеш за да не вършиш Божията воля, дадена ни чрез настоящата Истина. Точно както израеляните престъпваха Божиите заповеди, изоставяха родителите си, отнасяха се пренебрежително към храма и др. оправдавайки се (криейки се зад) с техните нововъведени човешки заповеди и учения.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3084
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #49 on: February 09, 2018, 12:59:44 PM »
Явно за тебе е безсмислено да четеш Библията, щом изобилно цитираните и добре аргументирани пасажи които дадох по-горе намираш за нещо безсмислено.

Бог няма респект към лицето на човека, но Бог има целия респект на света към своя Собствен избор. А ти очевидно нямаш никакъв респект към Божия избор.

Израел има специално място в Божия план, защото Бог е избрал така, а не защото те по някакъв начин със свои достойнства са го заслужили. Ерусалим е святия Божий град, не защото камъните му са по-специални от камъните на други градове, а защото Бог така е избрал в своя промисъл и предвечно намерение. Ако си Божий човек ще благоговееш спрямо това, което Бог избира,и няма да воюваш против него.

Цялото отклонение на християнството в историята през всички епохи се дължи на един и същ горчив корен, а именно презирането на Израел. Нищо добро не очаква хората, които презират Божия избор.

Но какво може да разбере един човек, който счита сериен прелюбодеец за пророка на последното време? Ако в такива неща не можеш да прозреш истината, как ще я прозреш през хилядолетни ереси и заблуди?

Или може би "настоящата истина" на "пророка" прелюбодеец стои по-високо от Писанията?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Ученик на Исус

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #50 on: February 09, 2018, 23:47:52 PM »

Римляни 11:22 Виж, прочее, благостта и строгостта Божия: Строгост към падналите, а божествена благост към тебе, ако останеш в тая благост; иначе, и ти ще бъдеш отсечен.    
23 Така и те, ако не останат в неверие, ще се присадят; защото Бог може пак да ги присади.    
24 Понеже, ако ти си бил отсечен от маслина по естество дива, и, против естеството, си бил присаден на питомна маслина, то колко повече ония, които са естествени клони, ще се присадят на своята маслина!    
25 Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците.    
26 И така целият Израил ще се спаси, както е писано: - "Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Якова;    
27 И ето завета от Мене към тях: Когато отнема греховете им".    
28 Колкото за благовестието, те са неприятели, което е за ваша полза, а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите.    
29 Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.    
30 Защото както вие някога се непокорявахте на Бога, но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост,    
31 също така и те сега се не покоряват    
32 Защото Бог затвори всички в непокорство, та към всички да покаже милост.

Словото е ясно, Бог избра евреите за свой народ и има план за тях.
Но за мен е странно да прочета изявлението на евреите в България, които подкрепят Истанбулската конвенция и твърдят, че тя е справедлива и навременна: http://www.parliament.bg/pub/cW/2018012411464820.pdf

Не знам дали сте попадали на това, но не е ли също странно, защо Моисей е изобразен на всички статуи с рога?

https://www.youtube.com/watch?v=RNsZSltE90E


Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #51 on: February 10, 2018, 00:02:11 AM »
"Официалните" еврейски учители са различни от потомството на учителите, които са били преди пленението във Вавилон. Това, че някой се е изказал от името на "евреите" не означава, че
1) е евреин и по плът (може да е само по гражданство);
2) евреите по плът стоят зад това становище;

Но пък е "идеален" начин да настрои езичниците срещу евреите по плът и накрая да понесат наказанието си като тези, които ще се изправят срещу евреите по плът.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3084
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #52 on: February 10, 2018, 00:30:57 AM »
Еврейските организации не отразяват мнението на обикновения евреин по същия начин по който българските институции не отразяват мнението на обикновения българин. И едните и другите са инфилтрирани от враговете на истината.

Още по времето на Христос едомците бяха превзели позициите на равини и учители, дори царя на Израел - Ирод беше едомец. Днес положението с контрола на едомците над евреите не е по-различно, дори е още по-зле.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Георги-земеделец

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 50
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #53 on: February 10, 2018, 08:32:33 AM »
Когато съм споменавал за едомци е било отричано съществуването им, посочвайки ми пасажи за премахването им от лицето на земята. Не е ли това предстоящо събитие?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3084
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #54 on: February 10, 2018, 09:07:03 AM »
Няма да намериш нито един пасаж в Библията, който да казва, че едомците вече са изличени от земята, нито ще намериш такъв за амаличаните, които също са едомци, но са още по фокусирано посветени да воюват срещу Божието царство и цели на Земята.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 879
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #55 on: February 12, 2018, 12:40:17 PM »
Обещах да не пиша в други теми, освен в темата за "плоската земя". Иска ми се тук да кажа нещо, но не бих, освен ако не получа разрешение от администраторите за това. Ако не, няма да се включа. Казвам това с условието, че ако се включа ще е само с един единствен коментар, и няма да отговарям на последвали отговори , опровержения и тн, за да не стане пак безкрайна говорилня, като в старите теми..

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #56 on: February 12, 2018, 13:20:34 PM »
Ограничението си си го поставил сам, а не ние. Ако решиш да си нарушиш обещанието, с което сам си се обвързал, това е на твоя отговорност. Ако не можеш да си държиш на думата за такова малко нещо, какво остава за нещо по-голямо?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 879
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #57 on: February 12, 2018, 14:31:53 PM »
Добре, както искате..

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3084
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #58 on: February 13, 2018, 18:20:44 PM »
Аз искам да се върна към основната тема.

Днес ми се наложи да мия една стара дамаджана, която изкопахме от двора на къщата. Вътре беше полепнала с нещо мазно, което беше жестоко засъхнало. Тъй като тялото е голямо, а гърлото много тясно нямаше как да бръкна и да изтъркам мазното. Затова сложих пясък и малко сапунена вода и започнах да друсам дамаджаната за да може пясъка да изтърка мазното. Оказа се обаче че мазното е много засъхнало и пясъка не даваше никакъв видим ефект. Въпреки това, аз бях твърдо решен да измия и въведа в употреба тази дамаджана, защото точно сега ми трябваше стъклен съд и не исках да ползвам пластмасов. В продължение на час-два с почивки аз неуморно друсах дамаджаната с пясъка, но мазнината изглеждаше непоклатима и положението безнадеждно. Въпреки това продължих да постоянствам и в един момент започнах да виждам че мазните петна започнаха леко да се смаляват. Това ме насърчи и след още много упорито друсане петната станаха нищожно малки. В такъв момент човек би решил да се откаже, но аз си дадох сметка, че такава е борбата срещу злото и нечестивите и че трябва да се постоянства до край и човек да не се предава, затова не се спрях докато тия петна бяха трудни да бъдат открити. Но дори и тогава не исках да спра продължих докато никое от петната не се намираше вече, дори след обстойно оглеждане.

И така си спомних следния пасаж:

Psa 37:35  Виждал съм нечестивия страшен, И разпрострян като зелено дърво на своята си почва
Psa 37:36  Но когато преминах, ето нямаше го; Търсих го, и не се намери
Psa 37:37  Забележи непорочния и гледай праведния; Защото миролюбивият човек ще има потомство; 
Psa 37:38  А престъпниците всички заедно ще се изтребят; Останалите от нечестивите ще се отсекат. 
Psa 37:39  Но избавлението на праведните е от Господа; Той им е крепост във време на беда. 
Psa 37:40  И Господ ще им помогне и ще ги избави, Ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси, Понеже са прибягнали при Него. 


Никъде в този пасаж не се казва, че виждате ли понеже идвал антихрист, те нечестивите трябвало да си стават все по-силни и накрая да си правят каквото искат. Напротив, казва, че дори нечестивия да е голям и разпрострян (както са големи, страшни и окопали се във властта онези които подкрепят Истанбулската конвенция), пак те ще се снишат и отсекат, а праведните ще се издигнат.

Но ние трябва да постоянстваме в молитвите си и вика към Бога, докато малко по-малко нечестивите се изтрият подобно на моите мазни петна от всяка позиция на власт, влияние и контрол. Никъде в Писанието няма да намерим да отстъпваме пред нечестивите с оправдания за "края на света". Напротив, Писанието казва:

Пр. 25:26  Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник. 

С това искам да окуража онези, които воюват за спасението на България от мерзостта на джендърния фашизъм и западната колониална система, да не се предават, но да не се уморяват докато не се изтрие и най-малкия шанс нечестивите да превземат България с тия мерзости. Но вместо това Бог да покаже милост на България и да я задели за прибежищно място за светии и евреи в тия зли времена.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

simeon

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 124
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #59 on: February 13, 2018, 19:33:42 PM »
Чудесно си постъпил с тая дамаджана. Прилича на пророчески акт.