Author Topic: Преди да е твърде късно...  (Read 20815 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3438
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #30 on: January 19, 2018, 14:37:13 PM »
Също така пише, че когато Исус се върне ще раздели НАРОДИТЕ на овце и кози. Ние трябва да работим, да се молим и воюваме нашия народ да бъде от овцете, а не от козите.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #31 on: February 04, 2018, 11:40:02 AM »
Ние трябва да работим, да се молим и воюваме нашия народ да бъде от овцете, а не от козите.
Исус дойде само да спаси Своите Си от греховете им. Къде ни е казал че ще спасява цели народи? Навсякъде говори за малко стадо. 
На дявола му се даде(от кой? - от Бога) да воюва със светиите и да ги победи. Оттук ако се борим срещу това, което е дадено на дявола в това време ставаме борци срещу Бога.
Ти говориш за ненамеса на християните в политиката, а сам се месиш в нея. Тези неща трябва да станат. Антихриста трябва да дойде. Дадено му е да управлява 3 1/2г. Тук правилото е колкото по-скоро толкова по-добре. Защо само да се продължава по-дълго агонията на тоя содомски свят?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #32 on: February 04, 2018, 16:43:01 PM »
Ние трябва да работим, да се молим и воюваме нашия народ да бъде от овцете, а не от козите.
Исус дойде само да спаси Своите Си от греховете им. Къде ни е казал че ще спасява цели народи? Навсякъде говори за малко стадо. 
Аз не виждам Watchman да е писал за спасение на цели народи, но ще има праведни от всеки народ, племе и език, както е писано

Откровение 7:9. След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,

Quote
На дявола му се даде(от кой? - от Бога) да воюва със светиите и да ги победи. Оттук ако се борим срещу това, което е дадено на дявола в това време ставаме борци срещу Бога.
Ти говориш за ненамеса на християните в политиката, а сам се месиш в нея. Тези неща трябва да станат. Антихриста трябва да дойде. Дадено му е да управлява 3 1/2г. Тук правилото е колкото по-скоро толкова по-добре. Защо само да се продължава по-дълго агонията на тоя содомски свят?
Ти май никога не си чел за следното:


1 Тимотей 2
  1. И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци,
  2. за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.
  3. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,
  4. Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.


При теб тези молитви не само не са преди всичко, но и са напълно изключени.

И за да не остана неразбран, нека да покажа как Давид се молеше за тези, които бяха нечестиви управници:

  1. (По слав. 58). За първия певец, по Не Разорявай. Песен на Давида, когато Саул прати стражи да пазят къщата, в която бе Давид, за да го убият {1 Цар. 19:11.}. Избави ме от неприятелите ми, Боже мой; Тури ме на високо от ония, които се повдигат против мене.
  2. Избави ме от ония, които вършат беззаконие, И спаси ме от кръвопийци.
  3. Защото, ето, причакват за да уловят душата ми; Силните се събират против мене, Не за мое престъпление, Господи, нито за мой грях.
  4. Без да има в мене вина тичат и се готвят; Събуди се да ме посрещнеш, и виж.
  5. Ти, Господи Боже на силите, Боже Израилев, Стани за да посетиш всичките народи; Да не покажеш милост към никого от нечестивите престъпници. (Села).
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #33 on: February 04, 2018, 21:09:12 PM »

При теб тези молитви не само не са преди всичко, но и са напълно изключени.


Как пък разбра че са напълно изключени

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3438
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #34 on: February 05, 2018, 23:10:34 PM »
Quote
Исус дойде само да спаси Своите Си от греховете им. Къде ни е казал че ще спасява цели народи? Навсякъде говори за малко стадо.

Не познаваш Писанията, защото е писано:

1Tим. 4:10  понеже за това се трудим и подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите.

Според написаното Бог е спасител не само на вярващите, но и на всичките човеци.

А относно народите е написано следното:

Maт. 25:31  А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. 
Maт. 25:32  И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите; 
Maт. 25:33  и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата. 
Maт.  25:34  Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.


Тук не се говори за индивиди изсред народите, а за съдбата на цели народи. Тук не става въпрос за починалите хора от тези народи, а за оцелелите народи до пришествието.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #35 on: February 06, 2018, 12:50:43 PM »
@Уочмен
Вадиш текста на Мат.25,32 от контекста!!! Ако си чел до края на главата  щеще разбереш че събирането на нациите (не народи) е в смисъл че всички хора ще бъдат събрани пред Исус. По-нанатък в главата Исус говори и фокусира текста върху хората, които са Го посетили в затвора, като е бил болен и т.н. Цяла нация няма как да отиде да посети един болен!... Дори тая нация да има 'програма' за посещаване на болни, пак в същата тая нация ще има 99,99...% нечестиви човеци и те няма да влязат със спасените в небесното царство ей така 'между капките' само защото били от същата нация.Единствената нация която ще бъде спасена е Божия Израел, духовния Израел - новородените от Божия Дух. Без новорождение няма влизане в небесното царство. Аз лично предполагам че ще има известно число непокаяни през 1000г. царство над които праведните ще владеем.
В подкрепа на гореказаното имаме и текста от Откровение където четем за съда след 1000та г. Пак виждаме че всеки застава пред Бога сам и е съден за делата си.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3438
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #36 on: February 06, 2018, 14:36:48 PM »
Не вадя пасажа от контекста, защото Исус говори "за един от тия най-малки мои братя" - като визира евреите. С други думи тук става въпрос за това как един народ се е отнасял към евреите. А да се повдигне гонение към евреите не става просто с един двама души, такова нещо обикновено се подкрепя или не подкрепя от целия народ.

Освен това аз изрично подчертах че това ще са хора останали живи след язвите и оцелели до Пришествието. Ясно е че мнозинството нечестиви са били избити от язвите преди това.

Не знам каква разлика правиш между нация и народ, двете думи са синоними. Да в Милениума ще има хора, които няма да са вярващи от сърце, но ще се покоряват на Христос поради страх. В края на Милениума Бог ще пресее тези хора като пусне сатана да изкушава народите.

И нека не забравяме, че тук основния аргумент е че всички народи са на Бога, а не само един специален народ. И ако всички народи са на Бога, то ние трябва да работим Божието призвание за този народ да се изпълни, а не народа да се завлече след сатана.

Ако човек чете внимателно Библията ще види, че Бог третира народите като едно цяло и ги съди като едно цяло. Например когато пророците казват че е "отстъпила Израилевата дъщеря" - това означава ли че всички хора в Израел са отстъпили? Ни най-малко. Но Бог вижда народа като цяло е отстъпил, ако и да има праведен остатък. Затова Бог съди целия народ и праведните също страдат. Например Даниил беше праведен, но пак отиде във плен във Вавилон.

Ето тези неща християните не ги разбират много, те са научени от американското евангелие, че Христос е "личен спасител" ( американския индивидуализъм е прословут). Бог обаче не е американец и не разсъждава по този начин. Бог гледа на един народ като на едно цяло тяло, като на една "жена" с която той се съди като цяло.

Затова и Христос при пришествието ще събере народите и ще ги съди като едно цяло. Това е Божий подход, който е добре установен в Писанията, но днешните християни не го знаят, нито го разбират, защото са заквасени от американския религиозен индивидуализъм.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #37 on: February 07, 2018, 10:41:36 AM »
Странно защо американската нация от индивидуалисти има толкова много и разнообразни общности, а тук няма почти нищо? Не значи ли това че тоя народ е отдаден напълно на идолопоклонство и е просто изоставен. В Иоан 17гл. Исус 5 пъти споменава думата 'едно' във връзка със Своите Си. Това 'едно' не се постига с пръснати тук-там самотни хора или семейства на десетки и стотици километри един от друг. Дори за Израел Исус казва: 'колко често исках да събера децата ти (визира хората) заедно и вие не искахте'! Ха! И това се казва за Израел който беше цял народ и живееха един до друг?? Явно единство може да няма дори и да се живее един до друг. Без любов към Бога и към ближния няма да стане никога нищо.

 Та общност означава единност и със сигурност не е отдалеченост!

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3438
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #38 on: February 07, 2018, 11:44:14 AM »
Първо няма такова нещо, като "американска нация". Библейската дума за нация/народ е етнос и означава хора от един род, от една етническа принадлежност.

Америка е вавилонска сбирщина от етноси. Опит за възстановяване на вавилонската кула. Затова е и източник на всякакви ереси, лъже пророци, насилие и зло по целия свят.

В Америка наистина живеят общности, но те не са американски, нито са формирани под въздействието на американската култура. Това са европейски общности предимно от анабаптистите - амиши, хутерити, менонити. Всички те са с холандско-германски етнически произход и нямат общо с американската "нация" или култура.

Вече от тях мнозина взимат някакъв пример и правят опити за общности, които в повечето случаи се обръщат на култове и секти, защото не са поставени на здрава основа.

Разбира се има и нормални християнски общности, но те не могат да се сравнят с това, което ние сме имали в нашата недалечна история, където всяко едно село, всяка махала е била плътно сплотена общност. Ти дори не знаеш, че в България е имало цели села и дори градове, които са били на общностен принцип. Като например всички заселища на павликяните, които са бягали от гоненията на католиците. Днес дори имаме град Павликени, който показва че някога този град е бил павликянска общност. Почети малко история преди да говориш за това какви били или не били българите.

Това че през последните 70 години нашите врагове правят всичко възможно за да разбият типичния за българите общностен дух и култура, не означава че може да се зачеркне хилядолетната ни история и традиции в това отношение.

Нашия народ не е изоставен, това е един от малкото народи, които не предадоха евреите си на изтребление. Ние никога не сме държали роби, не сме експлоатирали други нации, не сме правили геноцид и не сме живяли на гърба на други народи. В сравнение с това целия колониален запад има изключително тежки грехове и проклятия върху главата си и ние сме в много по-изгодно положение пред Бога спрямо тях. Ето защо аз вярвам, че Бог ще използва този народ и тази земя за прибежищно място в злите времена. Прибежищно и за Христови светии и за гонени евреи.

В Йоан 17-а глава Исус говори за църквата. В момента ние не говорим за църквата, а за народите. Има съществена разлика.

Аз мисля, че ти макар да желаеш общност, нямаш задълбочено разбиране нищо за същността на общността, нито за това как една общност трябва да функционира, нито на каква основа трябва да бъде съградена. Приличаш на онзи прибързан човек, който набързо построи нещо на пясъка вместо да вложи време да задълбочи и да достигне до здравата основа на канарата.

Да, копаенето на канарата отнема време, и дълго време може да изглежда, че той който гради на канара нищо няма и нищо не постига, докато този който гради върху пясък постига бързо видими резултати и може да се хвали, че "нещо" е постигнал. Но построеното върху пясъка ще падне при първата буря.

Затова такива общности се разпадат или се извращават в секти, защото нямат здрава и задълбочена основа.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #39 on: February 08, 2018, 10:18:05 AM »
Днешния плътски Израел не е нищо повече от която и да е друга нация. Изобщо само заради грехопадението се появиха всички тези разделения и нации. Пред Бога няма превилигировани нации. Той дойде при Своите Си и те не Го приеха. Оттогава Израел изгуби привилегията си пред Бога. Ап.Павел казва:'Няма нито юдеин нито грък, нито роб нито свободен...'. Всички са равни пред Бога. Само ционистите си въобразяват че са нещо повече от другите и са решили да ги направят обслужващи роботи. Ето дотам довежда ерестъа, че има трети вид народ! Пред Бога има само два вида хора: вярващи в Него и невярващи. Или искаш да пробуташ нещо като 'трети пол'?

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #40 on: February 08, 2018, 13:19:47 PM »
Иване, то може да е така както казваш за Израел, ама с уговорката да изгориш доста голяма част от Библията. А най-добре цялата, и да се придържаш на православните и католически предания за новата им гръцка религия която няма нищо общо с Израел, и не иска да има.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3438
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #41 on: February 08, 2018, 16:26:53 PM »
Quote
Днешния плътски Израел не е нищо повече от която и да е друга нация. Изобщо само заради грехопадението се появиха всички тези разделения и нации. Пред Бога няма превилигировани нации. Той дойде при Своите Си и те не Го приеха. Оттогава Израел изгуби привилегията си пред Бога. Ап.Павел казва:'Няма нито юдеин нито грък, нито роб нито свободен...'. Всички са равни пред Бога. Само ционистите си въобразяват че са нещо повече от другите и са решили да ги направят обслужващи роботи. Ето дотам довежда ерестъа, че има трети вид народ! Пред Бога има само два вида хора: вярващи в Него и невярващи. Или искаш да пробуташ нещо като 'трети пол'?

Ето с тези си думи показа, че нямаш никакво познание на Писанията, нито познаваш Бога на Библията. Писанието говори съвсем други неща и няма никакво "изгубване на привилегията на Израел":

Римл. 11:25  Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците.
Римл. 11:26  И така целият Израил ще се спаси, както е писано: - "Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Якова;
Римл. 11:27  И ето завета на Мене към тях: Когато отнема греховете им"
Римл. 11:28  Колкото за благовестието, те са неприятели, което е за наша полза, а колкото за избора, те са въблюбени заради бащите.
Римл. 11:29  Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.


Само този пасаж разбива напълно твоята лъжлива теория за това, че Израел бил изгубил специалното си място в Божието призвание. А Писанието е пълно буквално с тонове пасажи, които са свързани с неотменимите призвания и обещания на Израел.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #42 on: February 08, 2018, 18:20:33 PM »
@Уочмен
Смесваш плътския с духовния Израел. А Словото ти казва да правиш ясна разлика. Римл.9,6-8 '...Защото те не са всички Израел, които са от Израел.Нито защото те са семе на Авраам, са всички деца: но в Исак ще се нарече твоето семе. Тоест, тези които са деца на плътта, те не са деца на Бога: но децата на обещанието се считат за семе(потомство)'.
А че Бог прави разлика между плътския и духовния Израел: Гал.6,16 'И които ходят според това правило, мир да е на тях и върху Божия Израел.'
Евр.8,8-11 Бог направи нов завет с Израел. Кои участваха в тоя завет, кои го приеха? Само вярващите в Исус. Прочети стиховете. А сега характеристиката, по която се познава Божия Исраел - Ст.11: '... защото всички (от тоя народ) ще Ме познават, от най-малкия до най-големия'. На тая характеристика отговаря само Божия Израел, защото всички до един в него вярват в Исус.

Ако целия Израел се покае и новороди няма проблем да бъде приет от Бога, но досега такова нещо не е ставало а и Писанието трябва да се изпълни, казвайки че има плътски и духовен Израел.

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #43 on: February 09, 2018, 00:45:12 AM »
Изумявам се хора като иван седми с какви очи четат Библията...

Rom 3:1 Тогава, какво предимство има юдеинът? или каква полза има от обрязването?
Rom 3:2  Много във всяко отношение, а първо, защото на юдеите се повериха Божествените писания.
Rom 3:3  Понеже, ако някои бяха без вяра, що от това? тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност?
Rom 3:4  Да не бъде! но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано: - "За да се оправдаеш в думите Си, И да победиш, когато се съдиш".


Уморих се да чета измишленията и бълвочите на хора, които със завидно упорство отричат очевадните неща..
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #44 on: February 09, 2018, 11:00:00 AM »
@gerard
Класификациите ти показват липсата на аргументи :)
Плътския Израел не се ползва от предимствата на пазител на Писанията. Вече Писанията не се пазят само в Израел.
Ще ползвам думите на евреина ап.Петър - Деян.2,40: 'И с много други думи той им свидетелства и увещява казвайки, Спасете се от това извратено поколение'.  'Извратено поколение' е характеристиката, която апостола дава за Израел и целия свят тогава. Оттогава нещата във света не са се променили към по-добро а обратно.
За контраст! Каква нация признава Бог само: същия апостол 1Петр.2,9: 'Но вие сте избрано поколение, царско свещенство, СВЯТА НАЦИЯ, особени хора: да покажете хвалите на Този Който ни призова от тъмнината в Неговата чудна светлина'.
Пък като ти е толкова тротивна Истината цъкни на Ютюб и си пусни желанията на плътта :)