Author Topic: Oтносно плоската земя  (Read 211181 times)

0 Members and 5 Guests are viewing this topic.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1036
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #900 on: August 28, 2019, 21:56:34 PM »
Съжалявам, никога не съм бил добър в обясненията.
Извинявам се, че ви пълня темата.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

dodai

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 176
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #901 on: August 29, 2019, 06:45:54 AM »
Темата не е наша Николай а е за всички но важното е да разберем какво Бог е казал чрез Писанията а не чрез светски начини да си обясняваме кое как е .

Относно земята дали е плоска нямам никакви съмнения че е така.Дори само физическите закони го доказват това.Ако се замислиш малко по непредубедено може да разбереш за какво става въпрос.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #902 on: August 29, 2019, 10:36:49 AM »
Нека се върнем на темата. Ето какво прочетох вчера при рутинния прочит на Писанията:

Бит. 28:12  И сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея.
Бит. 28:13  И Господ стоеше над нея, и каза: Аз съм Господ Бог на баща ти Авраама и Бог на Исаака; земята, на която лежиш, ще дам на тебе и на потомството ти.


Тук отново виждаме, че Божия престол е в една точка на небето, а не се рее някъде из космоса. Небето се намира точно НАД земята и до него може да се простре стълба и да се стигне до мястото в което седи Бог.

Подобна представа е несъвместима със сферичната земя, космос, безвъздушно пространство и прочие. Не случайно Нимрод искаше да построи кула, която да стига до небето. Ако "небето" е някакъв си въздух, то за какво им е тази кула да стига до там? Но ако небето е твърд купол в който има врати и прозорци, както свидетелства Писанието, то има смисъл да се построи кула, която да стигне до купола и да се направи опит да преминаване отвъд него. И е абсолютно смешно да се твърди, че ония хора са били невежи, когато са имали технологията да построят толкова висока кула, каквато днес дори не могат да си представят във въображението си, че може да се направи такова нещо.

Ето как си представят сферистите Божия престол:И никой не се замисля, че при тази картина Бог се намира точно ПОД КРАКАТА на тези, който са от другата страна на глобуса. Като се добави към това твърдението, че земята едновременно с това се върти, а освен това и препуска с дива скорост през вселената, то подобна картина е немислима, освен ако и Божия престол не препуска и той през вселената.

Въобще самата идея за ДВИЖЕНИЕ, още по-вече за непрестанно движение, говори за ПРОМЯНА, при това за НЕПРЕСТАННА промяна. Библейската концепция за Бога и Неговите дела обаче е точно обратната, тя говори за утвърждаване, за стабилност, за сигурност, за непоклатимост.

1Лет. 16:30  Треперете пред Него, жители на целия свят; Защото вселената е утвърдена, та не може да се поклати.

Английския превод казва вместо поклати "not be moved" сиреч не може да се движи, не може да се премести.

И отново:

Пс. 93:1  Господ царува; облечен е с величие; Облечен е Господ и опасан с мощ; Още и вселената е утвърдена така щото да не може да се поклати.

Каквото Бог прави Той го утвърждава. Неговите делаа са твърди, непроменими, а какво остава за Негови престол? И той ли се рее някъде из "космоса"

Наскоро попаднах на някаква жена, която твърди че е ходила до небето по-често отколкото вие сте ходили до пазара. Аз веднага разбрах, че никъде не е ходила, като започна да обяснява, че Небето било някаква друга планета, която била много хубава. Сиреч Божия престол лети някъде, върти се и не е установен на едно място. Много интересно как тогава ще се пусне стълба от земята до него? При цялото това движение в "космоса" разстоянието между "планетите" непрестанно се променя. Излиза, че понякога Бог е по-далеч, после е по-близо, после става съвсем далеч. И как въобще си представят че земята е Божие подножие (стол под нозете Му), при цялото това непрестанно въртене и движение в "космоса"?

Вместо това Библията ни рисува една картина на неподвижност, на стабилност. На Творение, което е УТВЪРДЕНО, не се поклаща, не се движи, не се променя. Божия престол е утвърден на Небесата, а земята е стола под нозете Му. И както Небето, така и земята са неподвижни.Те са утвърдени, стабилни, сигурни, здрави, благонадеждни. Това създава картината на Бог, който не се променя, не се движи, не се поклаща. Неговата Истина е вечна, в нея няма движение, няма промяна, няма въртене. Един ден тук, друг ден там.

Самата идея за непрестанно движение и непрестанна промяна говори за непрестанна несигурност, няма нищо твърдо, нищо стабилно, нищо, което не може и не трябва да се променя.

Това е представата на Сатана за творението. Той има нужда от това непрестанно движение, непрестанна промяна, за да направи място за себе си и своето царство, за които няма място в Божията утвърдена Вселена.

A ето хората, които вярват в Писанията как рисуват нещата:https://i.pinimg.com/originals/3b/17/ae/3b17ae12a90a3a2e31e7a02669d06ab0.jpg
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 359
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #903 on: August 29, 2019, 11:12:18 AM »
Всъщност никога не съм си представял,че Бог седи така, както е показано.
Често в съзнанието ми е фактът,че Бог е Дух, че е Невидимият, и че дори и да отидем там където е Той или където са Неговите ангели, ние няма да видим нищо. Нямаме сетива за Неговото измерение. В съзнанието ми е,че нищо не може да се укрие от Него, понеже е навсякъде и творението му във всички случаи е по-малко от Създателя Си, така че винаги Бог е над всичко и във всичко.
В Него живеем, движим се и съществуваме казва апостол Павел в Деяния на апостолите.
Не забравям,че Бог е на небесата, но Бог е и на земята,чрез Духът Си. Така учи Писанието.
Единствената представа за Бог в човешки облик е от това как е изглеждал Христос / и изглежда - защото е Живият и живее до вечни векове и има ключовете на смъртта и на ада/, друга представа не съм си опитвал да си правя, защото не мисля,че е редно.

Еремия 23
Може ли някой да се скрие в тайни места, та Аз да го не видя? казва Господ. Не Аз ли изпълням небесата и земята? казва Господ.

Ефесяни 4
едно тело и един Дух, както се и призовахте с една надежда на званието ваше:
един Господ, една вера, едно кръщение;
един Бог и Отец на всите който е над всички, чрез всички, и във всички нас.

Деяния 17
Бог който е сътворил света и всичко що е в него, той, като е Господ на небето и на земята, не живее в храмове от ръка направени,    
нито приима служения от ръце человечески като да би имал нужда от нещо, понеже той дава на всички и живот и дихание и все;    
и създал е от една кръв всичкия род человечески да живеят по всичкото лице на земята, и определил е преднаречените времена и пределите на населението им;    
за да търсят Господа дано би го поне напипали и намерили; ако и да не е далеч той от всекиго едного от нас;    
защото в него живеем и движим се и съществуваме; както и некои от вашите стихотворци са рекли: "Защото и негов род сме."

Евреи 11
С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря
и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха,
като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше на бъдещата награда.
С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като един, който вижда Невидимия.

В идеята за безкрайния космос човешкият ни разум блокира, но и в идеята за ограничено пространство за земята, простора, водите...разумът пак блокира. Защото не можем да обясним какво има след това. Във всички посоки, и в дълбочина и в ширина и във височина...Не можем да си представим нищото. Или оттам нататък земята и простора е само Божият Дух - Бог, както е било в началото преди сътворението.


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #904 on: August 29, 2019, 11:30:51 AM »
Това, че Бог присъства навсякъде, не лишава Бога от Неговия престол и Храм. Бог е вездесъщ, но същевременно Бог има Престол на Небесата. Този престол е съвсем реален, пред него се извършват съдебни дела. Христос седи отдясно на Божия престол.

Исая видя именно това:

Ис. 6:1  В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите Му изпълниха храма.
Ис. 6:2  Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си, и с две летеше.
Ис. 6:3  И викаха един към друг, казвайки: - Свет, свет, свет Господ на Силите! Славата Му пълни цялата земя.


Бог не е някакъв абстрактен дух, който се рее навсякъде. Бог прониква навсякъде, но Бог си има точно и специфично присъствие на определени физически места.

Например Бог се разхождаше в Едемската градина. Как точно се разхожда, ако е навсякъде? Когато някой се разхожда, той се придвижва от едно място на друго. А ако просто е навсякъде как може да се придвижва? Как Бог беше точно между херувимите в светая светих на храма? Защо не беше извън храма? Или каква е разликата между  Божието присъствие в храма и извън храма?

Божия престол е на такова място, че когато се спуснат полите му надолу те отиват точно в храма в Ерусалим. Точно както е показано на графиката, която пуснах по-горе. Такава представа е напълно несъвместима с глобуса, космоса и всичко останало. Предишните поколения християни не са били глупави или невежи и са разбирали много добре Писанията и затова са вярвали в плоска земя.

Ето какво казва например Мартин Лутер относно глобуса, въртящата се земя и прочие нововъведения на сатанистите:

Quote
“People gave ear to an upstart astrologer who strove to show that the earth revolves, not the heavens or the firmament, the sun and the moon….This fool wishes to reverse the entire science of astronomy; but sacred scripture tells us [Joshua 10:13]that Joshua commanded the sun to stand still, and not the earth.” ~Martin Luther, 1539.

“There is talk of a new astrologer who wants to prove that the earth moves and goes around instead of the sky, the sun, the moon, just as if somebody were moving in a carriage or ship might hold that he was sitting still and at rest while the earth and the trees walked and moved. But that is how things are nowadays: when a man wishes to be clever he must needs invent something special, and the way he does it must needs be the best! The fool wants to turn the whole art of astronomy upside-down. However, as Holy Scripture tells us, so did Joshua bid the sun to stand still and not the earth.” ~Martin Luther “Tischreden”

“Whoever wants to be clever must agree with nothing that others esteem. He must do something of his own. This is what that fellow does who wishes to turn the whole of astronomy upside down. Even in these things that are thrown into disorder I believe the Holy Scriptures, for Joshua commanded the sun to stand still and not the earth [Josh. 10:12].” ~Martin Luther

В първия цитат Лутер казва, че тези които започват да учат, че земята се върти, искат да преобърнат цялата наука за космологията. По онова време е имало стриктна научна доктрина, която е била напълно съвместима с Писанията. Ако някой познава поне малко история ще знае, че хората от онова време са били много по-учени и образовани от днешното поколение, което си мисли, че знае много, но е потънало в такава тъмнина и заблуда, каквато писаната история не помни.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 359
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #905 on: August 29, 2019, 12:04:45 PM »
Това, че Бог присъства навсякъде, не лишава Бога от Неговия престол и Храм. Бог е вездесъщ, но същевременно Бог има Престол на Небесата. Този престол е съвсем реален, пред него се извършват съдебни дела. Христос седи отдясно на Божия престол.
Вярвам в това.

Бог не е някакъв абстрактен дух, който се рее навсякъде.
Не съм и допуснал за миг,че е абстрактен. "Рее" не смятам,че е подходящо обяснение, но присъства навсякъде. Словото го твърди. В Него живеем, движим се и съществуваме - казва Павел, когото Христос призова лично за служение.

Не смятам,че всичко можем да си обясним, поне докато сме в тези тела.

Еклисиаст 11
Както не знаеш как се движи духът, Нито как се образуват костите в утробата на непразната, Така не знаеш и делата на Бога, Който прави всичко.

Не знаем как се движи Духът, не знаем как се образуват костите в утробата, не знаем и за много от делата на Бога
Това обаче не мисля,че е проблем или пречка пред човешката вяра а даже напротив. Стимулира вярата във Всемогъщия, стимулира и нашето търсене на Божието царство и Божията правда. Стимулира който и да е, стига искрено да търси Божията близост.

Графиката е възможно и да отразява истината. Не отричам. Не съм от тези, които смятат,че живеят в най-развитото и умно време.
Развиха се технологиите, докато вяра, духовност,добродетели, познание за Бога... все повече се превръщат в някаква екзотика.


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #906 on: August 29, 2019, 12:09:30 PM »
Quote
Не знаем как се движи Духът, не знаем как се образуват костите в утробата, не знаем и за много от делата на Бога

Да, обаче за сметка на това "знаем" какво е станало преди 45 милиарда години. Не случайно Писанието казва "Като се правеха на мъдри (учени) те глупееха."
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 964
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #907 on: September 03, 2019, 07:33:49 AM »
Какво стана с темата за посоките, където днешният изток, бил в миналото наричан север? Преглеждах назад, гледам имам поне две мнения тук, които помня бях писал със стихове,  които ги няма вече. Мислех, че ще има нова тема и те ще са там, за да я продължим. Наскоро гледах залезът и интересно, слънцето изгрява сякаш от североизток, което е странно, но може да се дължи и на сезоните.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #908 on: September 03, 2019, 10:00:06 AM »
Има нова тема, която разделихме от тази.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

PetkoPetkov

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 25
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #909 on: September 07, 2019, 16:07:12 PM »
Реших да споделя този подробен журнал на "Westminster Theological Seminary" относно значението на думата raqiaà ("firmament") и разбирането на евреите и други древни народи за устройството на вселената, както и втора част относно водата над твърдта.

Изглежда че автора не споделя това разбиране и нарича многократно, народите вярващи в реален купол над нас "научно наивни народи" но трябва да му се отчете че е напълно обективен за написаното в Библията и не изкривява словото.

http://www2.asa3.org/archive/asa/200606/0546.html

The Firmament and the Water AbovePart I: The Meaning of raqiaà in Gen 1:6-8 — Paul H. Seely
http://www.thedivinecouncil.com/seelypt1.pdf

The Firmament and the Water Above Part II: The Meaning of "The Water above the Firmament" in Gen1:6-8 — Paul H. Seely
http://www.thedivinecouncil.com/seelypt2.pdf
Матей 5:37 Но говорът ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 231
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #910 on: March 28, 2021, 14:54:20 PM »
Проповед на един американец за Антарктида. Много интересни пасажи от Библията вади за краищата на земята, както и някои исторически факти/сведения отпреди навлизането на глобуса.

https://m.youtube.com/watch?v=wmIBTLn0b2I
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #911 on: March 29, 2021, 14:30:40 PM »
Видеото е много добро и предоставените библейски и фактологически аргументи са много на място.

Още по удивителното е че Бог повдигна завесата за да се отворят очите на народите относно истината за плоската земя, точно преди да започне операцията "коронавирус". Истината за плоската земя е изключително мощна защото разрушава на 100% доверието в институциите, "науката" и въобще всичко "официално" и "престижно" в този свят. И всеки, който е бил освободен от това доверие ще бъде в позиция да действа адекватно в условията на операция "пландемия", докато всички останали ще пострадат съществено.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

dodai

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 176
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #912 on: March 29, 2021, 20:19:29 PM »
Може ли някой да каже какво се казва в това видео за незнаещите английски .Съжалявам че съм все още невеж дано някой ден се ограмотя.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Re: Oтносно плоската земя
« Reply #913 on: March 30, 2021, 01:05:03 AM »
Накратко казано видеото говори за това как библейските референции за "краищата на земята" които са близо 50 на брой се отнасят до Антарктида, като има съвсем конкретни пасажи които доказват това.

Например:

Пс. 65:6  Ти Който със силата Си утвърждаваш планините, Препасан с могъщество, 
Пс.65:7  Който правиш да утихва шума на морето, Бученето на вълните му и размирието на племената. 
Пс.65:8  Така и тия, които живеят по краищата на земята, се боят от Твоите знания. Развеселяваш излиянията на зората и на вечерта:


В този пасаж се говори за краищата на земята където планините са здраво утвърдени и където утихва шума на морето и бученето на вълните. Удивителното е че именно в Антарктида вълните спират да бушуват, и шума на морето утихва. Водите са толкова тихи че човек може да чуе туптенето на сърцето си, както и водата няма никакво вълнение подобно на водата в езеро.

Интересното е че Писанието говори за краищата на земята, а не за края на земята. Т.е има много краища, което е характерно за кръглия диск. Там целия периметър на диска образува множество краища. Също така е ясно че сферата няма край, още по-малко пък краища.

И още много неща в този дух.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.