Author Topic: Дявола и силата на смъртта  (Read 4216 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1033
Дявола и силата на смъртта
« on: March 19, 2015, 16:37:45 PM »
Така, днес докато четох се сблъсках с нещо което не мога да разбера или превода нещо не ми харесва :D Та, слагам го тук да мислим всички над него и ако някой знае нещо по темата или връзка с това някъде из Библията да пише.
Подчертаното:

Hebrews 2:14
(KJV)  Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil;

(LITV)  Since, then, the children have partaken of flesh and blood, in like manner He Himself also shared the same things, that through death He might cause to cease the one having the power of death, that is, the devil;


В смисъл:
- дявола има власт над смъртта ?
- или има сила като на смъртта ?
- власт да раздава смърт ?
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Ferko

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Re: Дявола и силата на смъртта
« Reply #1 on: March 19, 2015, 17:58:23 PM »
Евр.2:14
И така, понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той подобно взе участие в същите неща, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, тоест дявола

Ferko

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Re: Дявола и силата на смъртта
« Reply #2 on: March 20, 2015, 08:21:46 AM »
Начина по който аз разбирам този пасаж е, че дявола със своите изкушения е въвел човечеството в смърт.
За това и Исус става човек за да може чрез праведния и свят начин на живот издържайки на всяко изкушение да изведе човечеството от смъртта.
С други думи, както един човек(Адам) е вкарал човечеството в грях от където и в смърт, така друг човек(Христос) да ги изведе от там чрез праведност към вечен живот.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1033
Re: Дявола и силата на смъртта
« Reply #3 on: March 21, 2015, 09:06:00 AM »
Да това е възможен вариант, чрез вкарване в грях да доведе човек в смърт.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Alesyz

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 151
Re: Дявола и силата на смъртта
« Reply #4 on: March 27, 2015, 13:19:53 PM »
Според мен е интересно да се отбележи и това:

Откр. 6:8
И видях, и ето блед кон и името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше подире му; и даде им се власт над четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и със земните зверове
.

Според този текст, смъртта язди кон, следователно, смъртта не е само състояние, а някаква личност. И след смъртта, върви ада. Ада, знаем, е под земята. Тогава как "върви" след смъртта? Нещо повече, тези двамата са овластени с определен задача, да избият част от земните жители. Дали тези двамата, смъртта и ада, не са някакви тъмни "лордове", служители на дявола?

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1033
Re: Дявола и силата на смъртта
« Reply #5 on: March 30, 2015, 20:27:29 PM »
Ами ето как върви след него:

1 И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала на земята от небето, на която се даде ключа от бездънната пропаст.   
2 И тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропастта.   
3 И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се сила, както е силата, що имат земните скорпии.


Вероятно ще падне голям метеорит някъде който ще отвори пътя от подземията на ада към нашия свят.

––––
Иначе това което пишеш ме сеща за следните стихове:


14 при все това от Адама до Моисея смъртта царува и над ония, които не бяха съгрешили според престъплението на Адама, който е образ на Бъдещия;
...
21 така щото, както грехът бе царувал и докара смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа нашия Господ.


13 И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си.   
14 И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт.


Пише, че смъртта царува до Моисей, и че ще бъде хвърлена в огненото езеро, също и ада. Има някаква логика да са някакви не знам дали точната дума е личности.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]