Author Topic: Кои са евреите?  (Read 28979 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 383
Re: Кои са евреите?
« Reply #15 on: October 15, 2019, 11:17:00 AM »
Мисля,че го разбира, но колко ли са хората, които говорят истината на 100 % и публично...
Пък и винаги сме с едно наум, когато четем нещо някъде из нета, копирано, препредавано и често изменяно според нечии редакции.

Не съм се замислял за това дали палестинците може да се окажат наследници на земята, това е интересно. Както казваш - 2 са признаците за това. Кръвта и вярата в Христос.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 972
Re: Кои са евреите?
« Reply #16 on: October 15, 2019, 12:41:00 PM »
Признакът е само един, не два.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 383
Re: Кои са евреите?
« Reply #17 on: October 23, 2019, 13:42:53 PM »
Признакът е само един, не два.
Без да търся конкретно, нещо интересно:

Какво значи„истинска църква‟? Какво трябва да видят евреите? Как да го  постигнем?  Забележителното  е,  че  Павел  оставя  този  въпрос  висящ.  Не  дава обяснение какво има предвид с това или как трябва да се постигне. Но знаем поне това, че  църквата,  която  може  да  възбуди  към  ревност  евреите  е  същата,  която  може  да победи и силите на тъмнината. Това което изисква едното служи и за другото. Знаем, че две тайни трябва да изпълнят. Едната е тайната на Израел,  а другата е вечната цел на Бога, посредством църквата–да  се  изяви  многообразната  премъдрост  на  Бога  пред небесните началства и власти на нечестието. Тези две тайни очакват изпълнението си и Бог създаде всичко именно заради това.

Артър Кац

http://www.sviatost.info/arthur_katz/2_Books/ak_book---Istinskata_Cwrkva.pdf

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 972
Re: Кои са евреите?
« Reply #18 on: October 23, 2019, 14:01:14 PM »
Разделянето на Христовата невяста от Израел която се прави днес е неправилно. Много вярващи хора влагат в понятието Израел погрешно значение, значение което ап. Павел не е влагал. Израел в писанието е плътски и духовен. Духовният е тези които са с обрязани сърца, а плътският е този който е само с обрязана плът. От тези с обрязана плът, към Църквата (духовният Израел, по дух), ще се присадят само тези, които не останат в неверие. Това е което ап. Павел разяснява.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Кои са евреите?
« Reply #19 on: October 24, 2019, 13:08:53 PM »
small axe, ако твоите деца не станат християни (сиреч са твои синове/дъщери само по плът, не и по дух), тогава ти ще ги лишиш ли от наследство? Ще се отречеш ли от тях, че те не са вече твои синове, или все пак силата на кръвта ще те накара да продължиш да ги считаш за свои синове/дъщери?

Това е един добър въпрос върху който да се замислиш.

Друг добър въпрос, ти направи следния коментар:

Quote
Признакът е само един, не два.

Като този коментар е направен в контекста на казаното вече в темата относно принадлежността на обещаната земя. С други думи от твоя коментар казан в този контекст логично произлиза следния въпрос:

Означава ли тогава, че християните имат право да претендират за обещаната земя? Говорим за територията от  Нил до Евфрат обещана на Авраам? И ако да, тогава трябва ли да почнем да ходим да се населваме там? Или ако не тогава НА КОГО принадлежат обещанията за земята и на КАКВО ОСНОВАНИЕ?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 972
Re: Кои са евреите?
« Reply #20 on: October 24, 2019, 14:47:17 PM »
Децата по плът не са Божии деца, ако няма обрязване на сърцето чрез вяра. Така е било винаги от древността, до наши дни. Това е постулат. Апостол Павел го обяснява в посланието към римляните.
Затова и от Израил по плът ще спасят само онези, оито обрежат и сърцата си. Тоест от отсечени клони станат присадени клони. Апостол Павел е пример за това. Остатък има винаги и в онези дни и днес и в бъдеще, до пришествието ще се присаждат отрязани клони на маслината. Маслината е именно Христовата църква, която е реално Израел. Просто днес към този истински Израел се присадиха и езичниците чрез същата вяра, а тези които от тях  ако не стоят в нея ще бъдат отсечени.

На вторият ти въпрос бих казал, че тн. обещана земя принадлежи на Божиите хора с обрязани сърца. И сам Бог ще прецени какво, кога и как. Не смятам , че е наша работа на вярващите да се населваме някъде по наше решение. Ще дойде ден всичко ще се обнови, тогава ще видим нещата ясно. Знам това ясно, че в Новият Йерусалим, градът слизащ от Бога, който е невястата Христова, ще обитават Божии деца с обрязани сърца, родени от Бога преди Милениума. Те ще царуват с Христа, като царско свещенство. Това разбирам от писанията, това и пиша.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 383
Re: Кои са евреите?
« Reply #21 on: February 22, 2023, 10:20:01 AM »
Имах приятел, който често се връщаше към текстове, които помагаха за изясняването на тази голяма тема. Разказваше ми още преди да бях прочел. Препрочиташе и разказваше отново и отново, търсейки най-точните обяснения. И се удивлявахме заедно на всичко, което се е случило.

Към края на живота си,след толкова славен живот с мъдрост и общение с Бога, след всичката слава, власт и богатства, получени от Бога, Соломон, постъпва подобно на Адам: " жените му отвърнаха сърцето му" /3 царе 11 гл./ Угажда на жените си и Божието Слово казва,че Соломон нямаше вече съвършено сърце към Господа и извърши зло пред Него. Започва да почита несъществуващи богове. Богове на които са се кланяли жените му. Соломон е имал стотици жени, наложници и княгини...цитирам:много чужденки, моавки, амонки, едомки, сидонки, хетейки. Словото пише,че страстно се прилепи...

Бог се разгневява и му казва:
"Понеже това е сторено от тебе, и ти не опази завета Ми и повеленията, които ти заповядах, непременно ще откъсна царството от тебе, и ще го дам на слугите ти." /3 царе 11 гл./

Това е начало на разделението на Израилевите племена. Еровоам Наватовият син, ефремец от Сарида,Соломонов слуга започва да се бунтува срещу царя. Какво се случва;
29 като беше излязъл Еровоам из Ерусалим, намери го на пътя пророк Ахия силонецът, облечен в нова дреха; и двамата бяха сами на полето.
30 И Ахия хвана новата дреха, която носеше, и разкъса я на дванадесет части.
31 И рече на Еровоама: Вземи си десет части; защото така казва Господ Израилевият Бог: Ето, ще откъсна царството от Соломоновата ръка, и ще дам на тебе десет племена;
32 (ще остане, обаче, нему едно племе, заради слугата Ми Давида, и заради Ерусалим, града който избрах между всичките Израилеви племена);
33 защото оставиха Мене та послужиха на Астарта, богинята на сидонците, на Хамоса, бога на моавците, и на Мелхома, бога на амонците, и не ходиха в пътищата Ми, да вършат онова, което е право пред Мене, и да пазят повеленията Ми, и съдбите Ми, както правеше баща му Давид.
34 Не ща, обаче, да отнема цялото царство от ръката му, но ще го поставя владетел през всичките дни на живота му, заради слугата Ми Давида, когото избрах, защото той пазеше заповедите Ми и повеленията Ми.
35 Обаче, ще отнема царството от ръката на сина му, и ще го дам на тебе, сиреч, десет племена;
36 А на сина му ще дам едно племе, тъй щото слугата Ми Давид да има всякога светилник пред мене в Ерусалим, в града, който избрах за себе Си, за да настаня там името Си.
37 А тебе ще взема, и ти ще царуваш над всичко, което желае душата ти, и ще бъдеш цар над Израиля.
38 И ако слушаш всичко, което ти заповядвам, и ходиш в пътищата Ми, и вършиш всичко, което е право пред Мене, като пазиш повеленията Ми и заповедите Ми, както правеше слугата Ми Давид, тогава ще бъда с тебе, и ще ти съградя непоклатим дом, както съградих на Давида, и ще ти дам Израиля.
39 И чрез това ще оскърбя Давидовия род, но не за винаги.
40 Затова, Соломон поиска да убие Еровоама. А Еровоам, като стана, побягна в Египет при египетския цар Сисак, и остана в Египет до Соломоновата смърт.

3 царе 11

Словото продължава, че Соломон заспа с баща си, и беше погребан в града на баща си Давида; а вместо него се възцари син му Ровоам.
3 царе 11

След това Еровоам се връща от Египет и отива при Ровоам, заедно с цялото Израилево общество:
4 Баща ти направи непоносим хомота ни; сега, прочее, ти олекчи жестокото ни работене на баща ти и тежкия хомот, който наложи върху нас, и ще ти работим.
3 царе 12


Ровоам се съветва със старейшините, които са служили на баща му Соломон и ги пита как да отговори и как да постъпи. Старейшините го съветват следното:
7 Ако станеш днес слуга на тия люде, да им слугуваш, и им отговориш като им продумаш благи думи, тогава те ще ти бъдат слуги за винаги.
3 царе 12гл


Но той не ги послушва а послушва младежите с които е израснал. И изреченото е следното;
10 Така да кажеш на тия люде, които ти говориха, казвайки: Баща ти направи тежък хомота ни, но ти да ни го олекчиш, - така да им речеш: Малкият ми пръст ще бъде по-дебел от бащиния ми кръст.
11 Сега, ако баща ми ви е товарил с тежък хомот, то аз ще направя още по-тежък хомота ви; ако баща ми ви е наказвал с бичове, то аз ще ви наказвам със скорпии.
3 царе 12


15 Така царят не послуша людете; защото това нещо стана от Господа, за да изпълни словото, което Господ бе говорил чрез силонеца Ахия на Еровоама Наватовия син.
3 царе 12


Когато в Библията пише,че нещо е така и до днес, това означава точно това-до днес, до настоящото време.
Да прочетем:
16 А като видя целият Израил, че царят не ги послуша, людете в отговор на царя рекоха: Какъв дял имаме ние в Давида? Никакво наследство нямаме в Есеевия син! В шатрите си Израилю! Промишлявай сега, Давиде, за дома си.
17 А колкото за израилтяните, които живееха в Юдовите градове, Ровоам царуваше над тях.
18 Тогава цар Ровоам прати при израилтяните Адорама, който бе над набора; но целият Израил го биха с камъни, та умря. Затова цар Ровоам побърза да се качи на колесницата си, за да побегне в Ерусалим.
19 Така Израил въстана против Давидовия дом и остава въстанал до днес.
20 А когато чу целият Израил, че Еровоам се завърнал, пратиха да го повикат пред обществото, и го направиха цар над целия Израил; никое друго племе освен Юдовото не последва Давидовия дом.

3 царе 12


Десетте племена враждуват срещу Юдовото и племето на Вениамин.
21 Тогава Ровоам, като дойде в Ерусалим, събра целия Юдов дом и Вениаминовото племе, сто и осемдесет хиляди отборни войници, за да се бият против Израилевия дом та дано възвърнат царството пак на Ровоама Соломоновия син.
22 Но Божието слово дойде към Божия човек Семаия, и рече:
23 Говори на Ровоама Соломоновия син, Юдовия цар и на целия Юдов и Вениаминов дом, и на останалите от людете, като речеш:
24 Така казва Господ: Не излизайте, нито се бийте против братята си израилтяните; върнете се всеки у дома си; защото от Мене стана това нещо. И те послушаха Господното слово та се върнаха и си отидоха, според Господното слово.
3 царе 12


В заключение на последните цитирани редове...просто още един пример нагледен- как когато хората се покоряват на Бог и казаното от Него, има мир и живот, а не война и смърт.
Бог е княз на мира!