Author Topic: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?  (Read 47233 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Днес често използваме термина "последни времена" както и повечето християни утвърждават, че в момента се намираме в последните времена.  Ако е така би било от изключителна важност да разбираме в каква точно ситуация се намираме и кои са силите, които управляват света, особено в светлината на пророчествата за последните времена и последните дни.

Някои от най съществените пророчества, които говорят за властващите царства (империи) от времето на Вавилонската империя насам се намира в книгата на пророк Даниил. Като най-обобщаващото пророчество за развитието на империите на мрака през историята се съдържа в съня на цар Навуходоносор. Както знаем той сънува голяма статуя която се състои от различни части направени от различни материали.

Някои тълкуватели твърдят, че частите на статуята са само 4:


Моето разбиране е че частите не са 4 и не могат да бъдат 4 защото имаме ясно разпознаваеми 5 части, както е показано и на тази графика:


Също в книгата на пророк Даниил се съдържат виденията на Даниил в които той вижда 4 звяра които излизат от морето. Тези 4 звяра съответстват на първите 4 части от статуята в съня на Навуходоносор.


Тези 4 империи са добре известни от историята и това са Вавилон, Персия, Гърция и Рим. Остава открит въпроса кой тогава е петия звяр, който отговаря на петата част от статуята от съня на Навуходоносор?

В книгата на пророк Даниил не се говори за 5-ти звяр. Обаче много по-късно в книгата Откровение на Йоан, която по много начини е свързана с пророчествата на Даниил, в 13-тата глава започва описание на още един звяр, който излиза от морето. Удивителното на този пети звяр е че неговото описание е нещо като комбинация от описанията на първите четири звяра:

Дан. 7:3  И четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг.
Дан. 7:4  Първият бе като лъв и имаше орлови крила; а, като го гледах, крилата му се изскубаха, и той се издигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек, и даде му се човешко сърце.
Дан. 7:5  След това, ето друг звяр, втори, приличен на мечка, който се повдигна от едната страна, и имаше три ребра в устата си между зъбите си; и му думаха така: Стани, изяж много месо.
Дан. 7:6  Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила: тоя звяр имаше и четири глави; и даде му се власт.
Дан. 7:7  Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога.


Откр. 13:1  И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.
Откр. 13:2  И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.


Описанието на последния 5-ти звяр показва един сборен образ от описанията на предишните 4-тири звяра. Това означава, че последния 5-ти звяр ще съчетава характеристиките и териториите на предишните 4-тири звяра. Това е изключително важно да се разбира при идентифицирането на 5-тия звяр.

Човешката история е виждала и други мощни и велики империи освен тези 4 известни империи, но тях ги обединява един много важен фактор, а именно че всички те са владели територията на Израел и са имали директни отношения с народа на Израел. Затова и се обръща внимание именно на тях в еврейските Писания. Затова при идентифициране на 5-тия звяр ние трябва да очертаем характеристиките на които той трябва да отговаря. Веднъж направим ли това - мисля, че ще имаме само един единствен възможен вариант за идентифициране на 5-тия звяр:

1. Петия звяр е свързан с Римската империя, защото той се състои от желязо (Рим) и кал (допълнителен елемент). Т.е петия звяр ще бъде съвременна, но по-различна форма на древната Римска империя.

2. Петия звяр ще обхваща най-малко териториите на всичките 4 предишни звяра и ще демонстрира техните имперски характеристики, които могат да се определят на кратко като - дълбоко идолопоклонство, изключителен стремеж към скрити знания, включително технологични и окултни такива, колониализъм, геноцид.

3. Петия звяр ще владее територията на Израел и ще има отношения с еврейския народ.

4. Тази империя трябва да съществува до самото завръщане на Христос, т.е тя трябва да е активна и да владее дори в днешно време.

От историческа гледна точка има една единствена империя, която е възможно да се впише в горните характеристики и това е Британската империя.

Много хора може да не си дават сметка какво е Британската империя и да си мислят, че тя е отдавна залязла, но ето някои факти, които ще ви покажат уникалната историческа значимост на тази империя:

1. Това е империята над която слънцето никога не залязва. Сиреч нейните територии обхващат толкова площи по цялото земно кълбо, че винаги има част над която свети слънцето ако и на други части да е нощ.

2. Официално британската империя обхваща най-голямата територия на земята сравнено с всяка друга империя, обхващайки най-големия брой хора намиращи се в някоя империя за всички времена.

3. Именно британската империя позволява на евреите да създадат държава на нейната територия. За тези които не знаят англичаните отвоюват територията на древния Израел от турците и стават нейни владетели до ден днешен.

4. Това е най-кръвожадната империя в историята на човечеството. Избива десетки милиони индианци в северна Америка, милиони индийци в Индия, подклажда войни в целия свят включително е автор на Първата и Втората световна война.  Геноцида е основна стратегия на Британската империя.

5. Британската империя претендира да е наследник на престола на Давид, а английските крале и кралици до ден днешен стоят (или биват коронясвани)  на престол под който е поставен камък, който се счита че е бил камъка на който Яков сънува съня със стълбата до небесата. На малко хора в България е известна доктрината наречена British Israelism, според която британците са истинските евреи и британската корона е престола на Давид, поради което те гледат на ортодоксалните евреи като на врагове, които трябва да бъдат изтребени. Дори самата дума brit-ish на еврейски означава "хора на завета".

Звяра от Откровение 13-а глава има 10 рога и 7 глави. Британската империя е най-голямата колониална сила някога съществувала. Днес много хора мислят, че Великобритания е незначителна държава, засенчена от своя по-голям брат САЩ, на които се гледа като на истинската империя на злото, докато в същото време САЩ са само една от колониите на Великобритания. Независимостта от Лондон, която американците успяват да извоюват през 1776-а година е била изгубена в рамките на не повече от 100 години и от тогава насам САЩ е само фиктивно независима от Британската корона. За пример ще дам само факта, че почти всички американски президенти по един или друг начин имат родствена връзка с британската кралска фамилия. Дори черния Обама по линия на бялата си майка има кръвна връзка с кралицата.

До ден днешен по закон Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия са директно подчинени на британската кралица.  Тя има всички права по закон да разпуска парламента, да уволнява всеки един от правителството на тези държави без да дава никакви обяснения и без да има нужда от никакво гласуване от който и да е представител на народа. Демократичната система в цялата Британска империя е просто един параван, една илюзия зад която се крие тираничната власт на монарсите.

Британската империя обаче е британска само на думи. Великобритания и нейната корона са изпълнителната власт на империята, но президиума на тази империя се намира в Рим и по-точно във Ватикана. След битката при Ватерлоо чрез умели машинации банкерския клан Ротшилд успява да изкупи всички главни активи на британското царство, включително да постави под финансов контрол цялото кралско семейство и кралската институция. Тези факти се знаят дори от официалната история. Малцина обаче знаят, че незначителния търговец Мейер Ротшилд се въздига до могъщ финансов магнат с който се съобразява целия свят не чрез своята си голяма мъдрост и комбинативност, а чрез парите и логистичната подкрепа на Ватикана. Затова Ротшилд е само параван на властта на Ватикана, Великобритания е параван на Ротшилд, Израел е частен имот на Ротшилд, а САЩ са параван на Британската империя. С други думи ние си имаме работа с древната Римска империя, която обаче действа по изключително задкулисен начин. Наскоро една жена работила в Световната банка предупреди че парите на американските данъкопладци от тяхната служба за събиране на данъци отиват директно във Ватикана. В което няма нищо необичайно. Парите от колониите се събират в централата на империята.

Някой ще попита а какво тогава е Европейския съюз. Той просто е поредната британска колония. Ако погледнета картата на древната Римска империя ще видите, че България е била част от териториите й. Днес положението е отново същото. Както казва проповедникът "няма нищо ново под слънцето". Ние сме колония. И ако искате да знаете каква е разликата между колония и свободна държава ще ви кажа - в свободната държава не се плащат данъци върху имотите и приходите на гражданите. Защото данък според думите на Исус се плаща само от чуждите, но не и от своите (Мат. 17:25,26). Ако земята и къщите ни са наша собственост - защо плащаме данък върху тях всяка година? Никой не е длъжен да плаща за ползването на това, което му принадлежи. Но когато една колониална сила е превзела дадена земя и всичкия имот в нея, тогава местното население може да ползва тези окупирани и превзети земя и имоти - само срещу плащане на данък на колониалната власт. Затова ако искате да намерите свободна страна някъде по света търсете такава в която няма данък върху недвижимото имущество. Всички останали са в състояние на колониално владение.

Сега искам да обърна отново внимание на версията на участника във форума Petio за петия звяр. Според него това било Русия, защото петия звяр излизал от морето, а морето в библията означавало народ, следователно петия звяр бил "народно царство" а такова царство било СССР, който той индентифицира с Русия.

Това тълкувание не е вярно по няколко причини:

1. Всичките първи 4 звяра излизат от морето, което по логиката на Petio те всички трябва да са "народно царство", сиреч по смисъла, който той влага - комунистическа държава. Което както всеки добре знае е напълно неадекватно. Морето в библията е символ на ЕЗИЧЕСКИТЕ НАРОДИ. Затова, когато се каже, че звяр излиза от морето, това не означава народно царство, а означава империя която се формира изсред езическите народи.

2. Русия никога не е владяла над територията на Израел.

3. Русия никога не е владяла историческите територии на първите 4 империи. Единствено Британската империя ги е владяла и продължава да ги владее в по-голямата им част дори до ден днешен. Като към тях са добавени огромно количество нови територии.

4. Русия винаги е била враг на Рим и не е била част от Римската империя. Нещо повече Русия винаги е воювала със съвременната версия на Римската империя, и до ден днешен е в състояние на война с колониите на Рим - Великобритания и САЩ.

За едно нещо Petio е прав и то е че Русия ще се издига, защото на нея е отредена историческата роля на баласньор на съвременната Римската империя и колкото повече се въздига Рим толкова можем да очакваме, че ще се въздига и Русия за да балансира мощта на Рим и да не позволява света да изпадне в пълното мракобесие, което виждаме, че в момента пропива всяко кътче на Запада. Да не забравяме, че именно Русия спря експанзията на Рим - чрез Наполеон и Хитлер. Не забравяйте също така, че след като Русия освобождава България от турците и България започва да си стъпва на краката, незабавно попадаме в интригите на британците, които насъскват сърбите срещу нас и ако не ме лъже паметта и гърците също и започва балканската война. Ние дори воюваме срещу британски и френски войни. Това не е нищо по-различно от древния конфликт между Рим и Русия. До ден днешен емисарите на британската империя (днес вече ги наричат НПО) спонсорирани от рицаря на британската корона Джордж Сорос продължават да водят война срещу дружбата на България и Русия, както и да провеждат политика на геноцид срещу народа, като водят война със институцията на семейството, която е фундамента на праведната власт по силата на естествения закон.

С това не искам да кажа, че Русия е някакво свято и праведно царство, но както някой се беше изразил веднъж в сравнение с британската корона (и аз бих добавил и с Ватикана) и най-кривите пирони изглеждат като прави.

Според книгата на пророк Даниил 11-а глава царя, който мнозина идентифицират като Антихристът ще бъде атакуван от войските на северния цар, както и че той ще бъде много притеснен от лоши новини идващи от изток. В днешната политическа ситуация в света ние имаме много добре очертани играчите в последното време. Римско-британската империя от която ще произлезе Антихриста и северния цар - Русия, както и враждебния на Запада гигант от изтока - Китай. И ако и за последното твърдение (че Русия е именно северния цар и Китай врага на Антихриста от изток) аз не мога да бъда напълно сигурен, но за това че петия звяр от Откровение 13:1 е именно Британската империя аз нямам никакво съмнение, нито е възможно исторически този звяр да се свърже с което и да е друго царство.

Как функционира Британската империя?

Властта на Британската империя функционира по оста Ватикана - Лондон - Вашингтон. Малко хора са наясно, че тези три града са независими държави. Ватикана е град държава, който е напълно независим от Италия. City of London е град държава простиращ се на 1 квадратна мисля и е финансовия център на света. Всички престъпления и машинации на международните банки започват от там. Washington, DC също е град държава и не е териториална част от САЩ. Там се намира центъра на военното крило на Британската империя, затова повечето военни агресии по света се организират именно от там. Разбира се в случаи като този в Либия империята използва и европейски войски. А във войните като тази в Ирак например се използват войските на така наречената "международна общност" или "коалицията на желаещите" което са просто завоалирани имена за държавите подчинени на Британската империя.

Какви са изводите от всичко това?

На първо място ние трябва да осъзнаем, че живеейки в България ние вече сме под властта на петия звяр. Това означава, че всякакви коварства са в действие и срещу светиите се води война от звяра. Има обаче една надежда, която да ни помогне да продължим пътя си без да се боим от заплашванията на врага. Петия звяр се състои от желязо и кал. Т.е ще има места където контрола на звяра ще бъде железен и безкомпромисен, но ще има места където ще има релативна свобода на действие, която меката кал би позволила.

България има всички данни да бъде именно тази кал. Не случайно от ЕС постоянно се оплакват от корупцията на ниските нива (те никога не се оплакват от корупцията по високите места защото именно благодарение на тази корупция ние сме част от ЕС). Корупцията на ниските места означава едно нещо - слаб контрол от високите места. Точно този слаб контрол представлява калта и ние трябва да осъзнаем, че корупцията по ниските места е проблем когато имаме праведна власт по високите места, но когато имаме корумпирана власт по високите места, корупцията по ниските места позволява на народа да диша, колкото и странно да звучи това.

От известно време насам имам разбиране да се молим Бог да задели България като прибежищно място за светиите, които ще бъдат в сериозно гонение по цялата огромна територия на съвременната Римско-Британска империя. Тя обхваща не само ЕС, Северна Америка и Австралия, но и огромни части от Африка, Южна Америка и Азия. Такава империя света досега не е виждал, поне в историята която е достигнала до нас. Тя обаче е направила всичко възможно да функционира по-скоро скрито и невидимо на принципа "далеч от очите, далеч от ума". Това е и причината по-голямата част от населението на земята да живеят в империя, която дори не осъзнават, че съществува. Ще дойде момент обаче когато тази империя ще стане видима отново за всички и те ще бъдат шокирани според написаното:

Откр. 13:3  ... и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
Откр. 13:4  поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е тоя звяр? и кой може да воюва против него?


Когато хората осъзнаят колко огромна империя има на земята те ще й се поклонят в изумление и недоумение кой би могъл въобще да воюва против нея. Да се поклонят означава да възприемат нейната ценностна система и нейния начин на живот. Така наречените "европейски ценности" или "западни ценности". Възприемането на ценностната система е акт на поклонение. В древната Римска империя римляните са считали, че Рим е светлина на народите. Римските войски са се считали не за узурпатори а за просветители и носители на възвишената римската цивилизация на неуките и първобитни варварските народи. Това да ви звучи познато? Наистина няма нищо ново под слънцето.

Осъзнавайки обаче ситуацията в която се намираме ние можем да търсим Бога за мъдрост как точно да живеем в подобна ситуация, както и да искаме Неговата благодат да се справим с всички предизвикателства, които живота в такава зла империя ни сблъсква. Както и какво се очаква от нас за да изпълним Божиите цели за Неговия народ в тия зли времена.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 964
Интересна тема!
Прочетох написаното и ми се струва напълно логично и непротиворечащо на писанието и на историята досега.

Едно нещо ми се вижда не добре обосновано.Написаното най- накрая:
Quote
Откр. 13:3  ... и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
Откр. 13:4  поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е тоя звяр? и кой може да воюва против него?


Когато хората осъзнаят колко огромна империя има на земята те ще й се поклонят в изумление и недоумение кой би могъл въобще да воюва против нея
Лично на мен засега не ми се вижда, че учудването на тн. цяла земя и отиването и след звяра, ще се дължи на това, че те са осъзнали, че на земята има някаква огромна и тайна империя. Това, че на земята има империя и тя е глобална и подмолна и днес с е знае дори от доста хора незапознати с писаното в библията. Дори и на тези хора този факт не им се нрави и те негодуват. Не виждам как те учудени ще последват звяра, само защото се е оказало вече видно, че е тотална империя. Според мен те ще бъдат изумени, учудени и ще последват въпросният звяр, който е империя и император по някаква друга "смайваща" причина..Вероятно ще ги заплени по всякакъв начин, умствено, духовно, технологично и мистично.

Интересно е да се разсъди по подробно и над написаното в Данийл 11 глава най- накрая:
/цитирам превода от 1940 понеже него имам под ръка/:

36 И царят ще действува според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете; и ще благоденствува догдето се изчерпи негодуванието; защото определеното ще се изпълни.
37 И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня/?/, нито ще зачита някакъв бог; защото ще направи себе си на по-велик от всички тях.
38 А вместо Него ще почита бога на крепостите; да! със злато и сребро, със скъпоценни камъни и с желателни вещи, ще почита един бог, когото бащите му не са познавали.
39 С помощта на един чужд бог той ще постъпи с най-силните крепости; ще умножи слава на ония, които го признаят, и ще ги постави владетели над мнозина; и ще раздели земята между тях срещу заплата.
40 И в края на времето, южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници и конници и много кораби; и като влезе в страните ще нахлуе и замине.
41 Ще влезе и в славната земя, и много страни ще се разорят; но следните ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и главният град на амонците.
42 Ще простре ръката си върху страните; и Египетската земя няма да избегне.
43 Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет; и либийците и етиопяните ще бъдат заставени да следват по стъпките му.
44 Но известия от изток и от север ще го смутят; затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление.
45 И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свет хълм; но при все това, ще постигне края си, и не ще има кой да му помага.


Тия неща описани горе, предстоят да станат, неясно кога точно. Но виждаме в света събития които показват развитие на нещата в подобна посока.
Виждаме, че Либия и Египет са именно в сферата на влияние на западните сили /Британия, Сащ, Ватикана../
Въпросът е кой може да се визира конкретно под- "Южният цар"
Северният цар и новините от изток, са в общи линии логични да насочат умовете ни към русия и китай,  с оглед на днешните реалности. Въпреки това докато не се случат нещата ще е трудно човек да има категорично виждане, само на база пророчеството, освен ако няма някое откровение.

Друг въпрос интересен е какъв е този тн. бог на крепостите?
И защо е написано, че от една страна няма да зачита никакъв бог, а от друга ще почита някакъв бог на крепостите? Защо е това противоречие на пръв поглед. Отделно от книгата откровение знаем, че тн. звяр ще представя сам себе си за бог. От една страна не зачита никакъв бог, от друга почита някакъв бог на крепостите и отделно представя сам себе за бог. Това засега ми е доста странно, освен ако не изходим от предположението, че този звяр ще има над себе си змея и двамата ще се имат за богове.

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
 Змеят също предава власта си на звяра : Откр.13:3 И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
 Змеят също има 10 рога и 7 глави : Откр.12:3 И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони.
 Змеят е червен. Звярът също е червен.
 Пазете се да не се окажете от "очудените".
 Повече нищо няма да кажа за сега.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 964
Змеят предава властта си на звяра, но това не означава, че змеят се покорява на звяра. Съвсем не значи това.
Например в писанието виждаме, че Бог Отец е предал цялата власт на Сина, но Синът не е по- голям от Отца. Даже е казано, че накрая и сам Синът ще се покори на Отца, за да бъде Бог всичко във всичко /1Коринтяни 15 глава/

вероятно и в отношенията змей- звяр има подобни йерархични отношения.

Нужно е да се погледне цялостно, не само да се хване човек за думата- червен и друго да не го интересува повече. Имаме различни текстове в писанието, имаме историята зад нас, където виждаме ясно римската власт, сетне имперската сила на британия и чак до днес, със САЩ, Великобритания и техните васали. Нещата не са толкова прости- оп червеното, значи е русия и комунизма и точка.

Не че не може и Русия да е в тоя кюп, тя не е нещо по различно от поквареният свят. Но е напълно възможно да е нещо различно като сила в последните времена. От времето на Ной, до днес, човекът се е разпръснал по цялата земя. От семето на Ной е всеки, но родовете ни са различни от различните му трима сина. Има разлика и в племената и в заселищата им, и в нещата които вършат и в крайната им вечна съдба.
Червеното е един знак, но не можеш по този знак да заключиш че червеният змей и звяр е Русия. Червеното е и свързано не само с комунизма, свъзано е и с ватикана, свързано е и с кръв /кървав змей/. Погледни например емблемата на гербът на Русия. Орел, двуглав, на червен щит и вътре Конник който промушва Змей. Въобще символика има доста и всякаква, много неща отговарят на червената символика и не бива да се заключава набързо кое какво е, без да се навържат останалите неща за да са в синхрон.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Quote
Лично на мен засега не ми се вижда, че учудването на тн. цяла земя и отиването и след звяра, ще се дължи на това, че те са осъзнали, че на земята има някаква огромна и тайна империя. Това, че на земята има империя и тя е глобална и подмолна и днес с е знае дори от доста хора незапознати с писаното в библията. Дори и на тези хора този факт не им се нрави и те негодуват. Не виждам как те учудени ще последват звяра, само защото се е оказало вече видно, че е тотална империя. Според мен те ще бъдат изумени, учудени и ще последват въпросният звяр, който е империя и император по някаква друга "смайваща" причина..Вероятно ще ги заплени по всякакъв начин, умствено, духовно, технологично и мистично.

Аз мисля, че самия текст в Откровение 13 дава причината защо цялата земя отива учудена след звяра, а именно, защото главата му беше смъртно ранена и оздравя и второ защото "кой може да воюва срещу него" т.е света е стъписан от военната му и икономическа мощ.

Сега важно е да се отбележи, че звяра има седем глави и само една от тях е ранена смъртоносно. Т.е става въпрос само за една от главните колонии на Британската империя. Коя е тази глава аз не знам със сигурност, но мога да предположа, че това може да бъде САЩ. Те са пред тотален колапс в момента и този колапс може да се случи всеки момент. Америка ще бъде поставена на колене. Целия свят го очаква този срив. Обаче ако по някакъв невероятен начин те се възстановят бързо след този тотален срив - това наистина е нещо, което би удивило всички народи.

Очевидно именно след това възстановяване на главата света ще осъзнае с кого си има работа, защото в момента Римско-Британската империя действа прикрито и подмолно и повечето хора нямат съзнание с какво и с кого си имат работа.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Quote
Виждаме, че Либия и Египет са именно в сферата на влияние на западните сили /Британия, Сащ, Ватикана../
Въпросът е кой може да се визира конкретно под- "Южният цар"

Ако погледнеш пряко на юг от Ерусалим (това е мястото според което се дефинират посоките на света в пророческите писания) ще видиш, че там се намира не друг, а Саудитска Арабия.

В предния си постинг аз пропуснах да пиша за Саудитска Арабия, но сега е време да пиша и за нея. Това е поредната колония на Британската империя, която първо бива формирана като "независима" държава из териториите на Британската империя. Второ цялото им богатство и възход се дължи на договорките с Хенри Кисинджър за изкупуването на огромни количества петрол от САЩ от Саудитска Арабия при условие, че петрол ще се продава само и единствено в долари. В същото време САЩ няма нужда да закупи и 1 галон петрол от когото и да било, защото те имат огромни залежи и в Тексас и в Аляска.

Ако някой не знае именно Саудитска Арабия прави хода чрез който се срива СССР като под внушенията на господарите си на Запад сваля рязко цените на петрола. Саудитска Арабия освен всичко това е доста активен играч в събитията от последните 10-15 години. Те стоят зад финансирането на чеченските терористи в Русия, те заедно с английските и американски служби организират 9.11 и в момента те са основен играч в снабдяването, финансирането и мотивирането на чужди наемници убийци в Сирия, разбира е пак заедно с гореспоменатите служби. Излишно е да споменавам, че точно техни пари финансират строежите на джамии в България и се организира обучение по радикален ислям на български мюсюлмани.

Според това, което сега мога да видя, Саудитска Арабия е перфектния кандидат за южния цар.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Quote
Змеят е червен. Звярът също е червен.
 Пазете се да не се окажете от "очудените".
 Повече нищо няма да кажа за сега.

До момента като гледам учудения би трябвало да си ти, защото както се видя досега от твоята теория не остана почти нищо. Звяра, който излиза от земята не е царство, а цар, възлизането от бездната не е "възлизане от духовно и материално падение", звяр, който излиза от морето не е "народно царство".

Сега ти остана само червения цвят, за който се хващаш като удавник за сламка.Нека да разгледаме и тази твоя последна сламка разсъждавайки върху твоята логика.

Ти твърдиш, че червения звяр бил Русия, защото за 70 изсред хиляди години история Русия е била под социалистическо-комунистическа власт, която е възприела червеното знаме като за свой символ. Нито преди тези 70 години нито в момента, червения цвят е имал нещо общо като символика с Русия. Напротив червеното знаме на комунизма е международен символ, защото комунизма е интернационален, а не национален по своето естество.

Между другото националния символ на Китай не е нещо друго а именно - червен дракон.А знамето на Китай до ден днешен е червено с 5 петолъчки от които петата е най-голяма.Това само по себе си е мощна символика за 5-те империи на сатана като 5-тата последната е най-голяма и довежда Антихриста на земята. Въпреки това само тази символика не е достатъчна да заключим, че Китай е петия звяр защото липсват всякакви исторически връзки с древната Римска империя, нито Китай някога е владял над Израел.

От друга страна червения цвят е един от основните цветове характеризиращи йерархията на Ватикана:На самия папа:Който дори стои на червен престол:И това не е просто някаква временна мода във Ватикана, която да е просъществувала само 70 години, както червеното знаме в СССР (който между другото не съществува вече), а е хилядолетна практика и утвърдена символика, която няма да се промени до самия край.

Да не забравяме също и основния инструмент на Ватикана за контрол над Британската империя - клана Ротшилд. Някой знае ли какво значи roth schild? На немски език означава ЧЕРВЕН щит, което му приляга перфектно, защото този клан играе ролята именно на щит, който да прикрива истинския контрольор на червения звяр.

Разбира се логото на Ватикана се оказва не друго а именно червен щит:
Обаче нека да разсъждаваме малко за комунизма и червения цвят с който той се идентифицира. За мен няма съмнение, че комунизма като инструмент за контрол е един от инструментите на петия звяр. Кой създаде комунизма? Русия ли го създаде? Русия беше използвана като опитно зайче върху което да се експериментират технологиите на комунизма.

От друга страна някой забелязал ли е че Карл Маркс в своя основоположен труд "Капиталът" никъде не пише нищо срещу банките и банкерите, а пише само срещу бизнесмените и индустриалците. Дали е случаен този "пропуск"?

И дали е случаен факта, че другаря Ленин играе шах заедно с другаря Хитлер, не къде да е а именно в един от домовете на фамилията Ротшилд във Виена?Дали са били там само за партия шах или за инструктаж и финансиране?

С други думи, кой стои зад комунизма като идеология и като финансиране? Стои Британската империя. А Петьо дали си дава сметка, че Ленин пътува към Русия във запечатан влак пълен със злато и пари (как ли са ги събрали бедните пролетариати?) за финансиране на революцията в Русия? Този влак е бил пропускан необезпокояван и без всякакви проверки, защото на него се е веело знамето на една от хуманитарните мисии на Ватикана.

Така по времето на Ленин и Троцки Русия става поредната колония на Британската империя, но Сталин им обърква плановете и създава нещо съвсем различно от това, което оста Ватикана-Лондон-Вашингтон е имала предвид. Той затова и бива демонизиран от Запада, както сега демонизират и Путин. Разбира се папата пък е човек на годината.Така, че комунизма не е дете на Русия и тя не може да бъде идентифицирана с него. Британската империя е автор на комунизма и в момента зелия Запад върви по сценария на комунистическия интернационал (сега му казват глобализация) със пълно прилагане на всички гнусотии на Ленинско-Троцкицкия комунизъм от който ни спаси Бог чрез ръката на Сталин и с кръвта на десетки милиони руснаци загинали във войната с марионетката на Британската империя - нацистка Германия.

Така, че ако някой търси червен звяр той стои там в целия си кръвожадно червен блясък - Британската империя на чийто престол стои на червен трон и червена плащеница ватиканския папа.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 964
Така виждам и аз нещата в общи линии. Това, че октомврийската революция е финансирана отвън и то от запада е неоспорим факт. Това и говори само по себе си, кой всъщност стои зад комунизма, говори и че света не е двуполюсен, освен в някакви кратки моменти, като в случаят със Сталин и сега вероятно Путин. Какви са те точно незнам, но не мисля че са със Ватиканската организация. Тоест те се явяват някаква друга сила в света, която Бог използва, както и се писа горе и ще използва до самият край, според описаното и в пророчеството на Даниил 11 глава.

Аз искам пак да се върна на него, като една втора линия, има там някои неща които са ми любопитни. Например сега като се зачетох от текста не става напълно  ясно дали този цар, който се възвеличава и обожествява, който знаем от книгата откровение, че е тн. Звяр всъщност побеждава Северният цар, или става наопъки.
Звярът превзема и най - силните крепости и се възвеличава и дава власт на тия които го приемат. Това донякъде е видно досега че има една тайна структура която подмолно превзе и разруши стълбове в поколенията като класическият протестантизъм, превзето е православието, превзет е и ортодоксалният юдаизъм в някаква степен, за исляма не мога нищо да кажа. Това е масонската- илюминатската организация, която е в тясна връзка родствена по определен начин с католически ордени, като йезуитският например и др. Та едни определени крепости, ако си позволя така да се изразя са вече паднали.
Та от 11 глава на Даниил става ясно, че този възвеличил се цар, се сблъсква с тн . Южен цар, който Уочман предположи, че е Саудитска Арабия/ макар да не виждам никаква голяма военна мощ понастоящем в нея/, сблъсква се и със Северният цар и отделно някакви слухове от изток го притискат също. Това което мен ме чуди е че от текста не разбирам напълно 40 стих:

40 И в края на времето, южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници и конници и много кораби; и като влезе в страните ще нахлуе и замине
 Северният цар ли нахлува и  разорява, отива даже в славната земя, като вихрушка /вероятно въздушно/ и заминава или звяра? / по моему е звяра в чиито редици са заставени да бъдат либийците, а и 44 стих насочва умът че това не е северният цар, иначе какви слухове от север биха го смутили/..

Друго нещо е че от ръката на нахлуващият се избавят Едом, Моав и главният град на Амонците. Тия народи днес ги няма. Там е Йордания. Горе най - близко до границата със сирия е и краят на амонското царство, тоест споменатите народи са се намирали на територията на днешна Йордания.

В Езекиил 25:10  се казва:
ще я отворя за жителите на изток, за да отидат против амонците, и ще им ги предам да ги владеят, за да се не помнят амонците между народите

а в Еремия 48:42 :
И Моав ще бъде изтребен тъй щото да не е вече народ, Защото се надигна против Господа.

Не ми е напълно ясно как ще се отърват народи които ги няма, освен ако не се визират хората живеещи по тия места днес.

Иначе стих 45 на 11 глава ми навява именно на имперските начини на действие на Британия и САЩ, които си поставят военните бази, които са нещо като тяхна територия където си искат между моретата, например в Ирак си имат цели градове. Двусмислено са написани тия пасажи, вероятно другите преводи дават повече светлина и ще ги погледна..

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
 Отново се изпуска нещо за Данаил. А именно : Данаил 12:1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.
12:2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
 Този текст се отнася за времето когато едни  ще се събудят за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение !!! Тоест това е времето за което Господ говори в Матей 25/31-46. Това е времето когато Той ще седне на престола (голямият бял престол) и всички народи ще се съберат пред Него. Това е времето след 1000 г. царство. (Откр.20/11-15)

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
 small axe, бих искал да обърна внимание на това, че в тази тема аз говоря за петия звяр, който излиза от морето - сиреч за последната империя от веригата империи контролирани от дявола за изпълняването на неговите цели на земята. Докато звяра който излиза от земята и бездната  и който вероятно е самия Антихрист не е същото като самата империя.

Жената обяздила червения звяр е Ватикана обяздила Британската империя, това е пределно ясно и от историческа гледна точка не е възможно да има каквото и да е друго царство и друга жена, които да са заемали или да са в състояние да заемат такава влиятелна позиция. Предположението на Petio, че православната църква е обяздила комунистическия режим в СССР са толкова абсурдни, че противоречат на всеки здрав разум и стабилно логическо мислене съобразено с реалните факти. Да не говорим, че СССР вече не съществува и никога няма да съществува повече. Русия се връща към имперското си минало, обаче изгражда буржоазно общество (по техните собствени думи и определения) докато целия Запад стремително се е засилил към социалистическо-комунистическа система. За сравнение - квотите на Европейския съюз са просто ново име за плановата икономика на соц. блока. Глобализацията е просто ново име за комунистическия интернационал. Малцинствените групи - имигранти, гейове, транссексуални, цигани и прочие са новия пролетариат и революционна маса за съсипване на традиционните устои на обществата и народите. Във всички големи университети на Запад преобладават преподаватели, които са открито марксисти и социалисти. Запада е почервенял не само от кръвта на непрестанното насилие, войни и колонизация, но и от червените (плътски, земни, демонични) идеологии от които се ръководи.

Що се отнася до Даниил 11-а глава то там вече се говори за определен владетел, а не за самата империя. Тази разлика трябва да се прави. Звяра има 10 рога, което ще рече че има 10 владетеля, които управляват имерията. Когато обаче излезе звяра от бездната те единодушно ще му предадат властта си. Дали в Даниил 11 се говори за някои от тия 10 владетели или са последния звяр аз не знам, но ако не искаме да се объркваме трябва да правим тази разлика между цар и царство.

По отношение на южния цар аз малко не те бях разбрал когато писах за Саудитска Арабия. Те са част от Британската империя и едва ли ще я атакуват, освен ако не стане някакво голямо събитие да извоюват независимост от нея. Исляма също е под контрола на Ватикана, дори има данни че е бил измислен и създаден от Ватикана. Първата съпруга на Мохаммед е била римокатоличка и тя го е представила на двама католически свещеници които са обучавали Мохаммед в една пещера (същата в която той твърди, че му се явил архангел Джабраил/Гавриил).

Що се отнася до Африка по голямата част от нея е колонизирана и експлоатирана от Британската империя. Десетките хиляди деца измиращи от глад всеки ден в Африка е директно следствие от политиката на геноцид характерна за Британската империя. Бума на СПИН се дължи именно на масовите ваксинации правени с парите на западните данъкоплатци. Всеки ден в териториите контролирани от Британската империя измират десетки, ако не стотици хиляди души в следствие на нейните стратегии за геноцид и намаляване на населението на Земята с 90%. Никога в историята на човечеството не е имало по-кръвожадно и напоено с кръв царство. Червен Китай с всичките му репресии и изтезания и убийства на инакомислещите изглежда като невинна девица в сравнение с този чудовищен червен звяр. Чудовищните експерименти с хора и животни в подземните бази където хора и демони работят заедно върху "научни" разработки надминават всякакви ужаси, които човек може да си представи и пред които експериментите в Аушвиц и Дахау ще изглеждат като невинна детска игра. Хората не си дават сметка какво се случва по света, защото княза на въздушната власт е заслепил умовете им. Един ден когато Бог повдигне завесата всички ще бъдат ужасени и втрещени от сторените мерзости.

Та дали от Африка може да се навдигне южен цар, който да се противопостави на звяра не знам. Съпротива на Британската империя там има и става все по организирана, но все още са далече от ресурсите да създадат независимо царство. Британците имат най-добрата известна до момента технология за манипулиране на масите, недоволствата им, инфилтриране на организации и прочие. Те комбинират всякакви видове социологически и психологически изследвания с окултно магьоснически практики за постигане на целите си и прилагане на технологиите си. Ако се издигне независимо царство в Африка това ще бъде Божие чудо, както е чудо откъсването на Русия от ноктите на Британската империя. Не че в момента са се откъснали съвсем, защото все още законодателството им е колониално и конституцията им от 1993-а година е писана от американци напълно в интерес на Британската империя. В момента в Русия протича национално-освободително движение от колониалните връзки на империята, но понеже народа е доста заспал тези процеси се движат много бавно. Лакомията обаче на Запада за Украйна задвижи необратими процеси на пробуждане на руския народ, които ще ускорят освободителния процес. Когато видите, че Русия гласува нова конституция ще знаете, че тя вече не е колония на Запада.

Що се отнася до Моавците и Амонците - те са си там и до ден днешен. Това изкуствено разделение на отделни държави като Ирак, Йордания, Сирия и прочие е дело на Великобритания. Те ги разделят с цел да ги държат слаби и разделени и да не се обединят срещу господарите си на Запад. Но народите са си същите - те не са се изпарили във въздуха. Както и за България се твърди, че траките които са живели тук хиляди години в един момент са се изпарили. Такива изпарявания не се случват. амонците и моавците продължават да живеят по същите земи, както и египтяните.


Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 964
Quote
Що се отнася до Даниил 11-а глава то там вече се говори за определен владетел, а не за самата империя. Тази разлика трябва да се прави. Звяра има 10 рога, което ще рече че има 10 владетеля, които управляват имерията. Когато обаче излезе звяра от бездната те единодушно ще му предадат властта си. Дали в Даниил 11 се говори за някои от тия 10 владетели или са последния звяр аз не знам, но ако не искаме да се объркваме трябва да правим тази разлика между цар и царство.


Да, разбира се има разлика между империя и император. Но няма империя без император, па бил той и скрит. Явно в един момент този скрит император ще възлезе, появи, изяви и тогава ще стане явен.
 Та в 11 глава се говори за императора който ще върлува в дните на края/както е написано/, тоест няма кой друг да е освен Звярът описан в откровение. Южният цар е една голяма въпросителна. Саудитска арабия е английска колония и слаба сравнително като военна сила, но в Африка има една държава, която макар и в тесни връзки с Британия е разтърсвана и от големи противоречия вътре в нея и доста негативизъм към запада. Визирам Юар. Макар и бая далеч от сцената в Близкият изток, не е за подценяване Юар, още повече че е ядрена държава, доколкото знам. Тоест има ядрено оръжие, вероятно дадено от запада , а не собствена разработка, но не се знае в чии ръце ще попадне. Така че тази държава също може да е кандидат за южният цар, още повече че може да събере и коалиция от други африкански държави около себе си.

Жената обяздила червеният звяр, също не виждам и аз кой друг може да е освен ватикана. Православната църква, с всичките и кусури е цвете пред ватикана, но и вече е претопена поне на високо ниво. Доколкото знам тн. вселенски патриарх Вартоломей намиращ се в Инстанбул се прегърнал с папата и това е официален факт, не слухове. Но каквото и да се говори, православието не е обяздило русия, дори по времето на комунизма, именно този измислен и финансиран от запада проект е обяздил православието. Това се наблюдава и в България съвсем видимо.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Южна Африка също е Британска колония, която от времето на апартейда насам се управлява от ANC, които са комунисти по своята идеология. Напоследък се сближават с Русия покрай формированието BRICS (Brasil, Russia, India, China, South Africa). Не съм запознат какво точно се случва повече в тази страна. Знам само че ANC които са предимно от черното население толерират кланетата на десетки хиляди бели фермери.

Що се отнася до Източно православната религия тя е една от дъщерите на Блудницата, както са и протестантските църкви. Блудницата е майка на други блудници (Откр. 17:5), които са произлезли от нея, променили са някои неща, но фундамента на който стоят остава същия. Дъщерите следват примера и стъпките на своята майка и в крайна сметка ще се завърнат при нея. С изключение на малцина. Дъщерите обаче не могат по никой начин да се сравнят с мащабите и обхвата на действие на своята майка.

Описанието на блудницата представя един изключително мощен източник на влияние и контрол, във всяко отношение:

Rev 18:2  Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна великия Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица;
Rev 18:3  защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудствуване, и земните царе блудствуваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош.
Rev 18:4  И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й;
Rev 18:5  защото греховете й стигнаха дори до небето, и Бог си спомни нейните неправди.
Rev 18:6  Въздайте й, както и тя е въздала, да! платете й двойно според делата й; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно.
Rev 18:7  Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкоз мъка и печал й дайте; защото казва в сърдцето си: Седя като царица, не съм вдовица, и печал никак няма да видя.
Rev 18:8  Затова в един ден ще дойдат язвите й, мор, печал и глад, и тя ще изгори на огън; защото могъществен е Господ Бог, Който я съди.
Rev 18:9  И земните царе, които са блудствували и живели разкошно с нея ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й.
Rev 18:10  Отдалеч ще стоят поради страх от мъките й и ще казват: Горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, крепки граде, понеже в един час дойде съдбата ти!
Rev 18:11  И земните търговци плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им,
Rev 18:12  стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и багреница, коприна и червено; и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова кост и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед: от желязо и от мрамор;
Rev 18:13  и канела, аромати, темян, миро и ливан; вино и дървено масло; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и човешки души.
Rev 18:14  Овощията, за които душата ти копнееше, изчезнаха от тебе, и всичко изящно и разкошно загина от тебе, и няма вече да се намерят.
Rev 18:15  Търгуващите са тия неща, които се обогатиха от нея, ще застанат отдалеч поради страх от мъките й, ще плачат и ще жалеят, казвайки:
Rev 18:16  Горко, горко, граде велики, облечен във висон, багреница и червено и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери;
Rev 18:17  защото в един час запустя толкова богатство! И всеки корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препиват от морето, застанаха отдалеч,
Rev 18:18  и викаха като гледаха дима от неговото изгаряне, казвайки: Кой град приличаше на великия град?
Rev 18:19  И посипаха пръст на главите си и викаха с плач и жалеене, като думаха: Горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му; защото в един час запустя!


- Първо православните дори в най-славните им времена по време на имперска Русия и на Византийската империя не са могли дори да си помислят да имат влияние върху всички народи по целия свят. И до ден днешен те си остават регионална религия с регионално влияние. Те никога не са имали глобално влияние.

От друга страна чрез йезуитския орден, който контролира тайните общества - те имат формирование във абсолютно всички народи, като слагат царе и свалят царе посредством определени политически технологии. Не случайно земните царе ще плачат за нея, защото именно чрез нея са дошли на власт. Не знам обаче защо би плакал президента на Никарагуа или този на Бряг на Слоновата кост или султана на Саудитска Арабия ако православието се разпадне и бъде унищожено.

- Второ за блудницата Вавилон е наречена ГРАД. Няма нито един град, с който православието да се идентифицира в своята цялост. Няма град, който да е символ и централен орган на православната религия. От друга страна Ватикана не само е религиозна организация, но също е и град държава. Православието не е и никога не е било град държава.

- Трето от горното описание се вижда, че Блудницата е въвлечена в мощна световна търговия от която се възползват огромните транснационални корпорации, които са представени като "земните търговци". Определено не се има предвид някой търговец на зеленчуци или детски играчки в някое предградие в гр. Перник.

Тук е мястото да се отбележи, че известната East Indian Company, която е майката на всички транснационални корпорации и до ден днешен е в основата на Британската империя се контролира от Ватикана чрез йезуитите. Именно на основа на нейните интереси е създадена цялата съвременна финансова и глобална търговска система. Т.е чрез тази мега танснационална корпорация Ватикана контролира всички главни търговски потоци, като се започне от търговията със първични суровини и се стигне до всички форми на фабрични продукти. Православието дори в най-смелите си мечти не може дори да сънува за подобна икономическа и търговска мощ.

Не на последно място, цялата съвременна банкова система е създадена от йезуитски магьосници и реализирана чрез пипалата и колониите  на Британската империя. Нека не забравяме коя е родината на съвременното банкиране - това е Венеция. Всички ранни банкерски кланове са били католически, като например клана на Медичите. Всички те обаче после като че ли се стопяват и изчезват, докато на практика те просто минават на заден план и активират разни "червени щитове" да пазят истинската идентичност на главата на банковата мафия.

Финансовите успехи и далавери на православните са жалко подобие на това, което е успяла да разгърне тяхната майка.

- Четвърто, Блудницата се е опила от кръвта на светиите. На православните никога не им е липсвала жажда за власт и за силово разправяне с инаковярващите или "инославните" както те ги наричат. В тяхната биография може да се намерят пръски чужда кръв, която са пролели, а на места дори и локви кръв. Но това не може дори да започне да се сравнява с реките от кръв, които е проляла и продължава да пролива Ватикана. Дори в момента в който кротко си пишем тези неща главорезите на Саудитска Арабия изпратени по заповед от червения звяр избиват не малко православни и други християни в Сирия. Ватикана никога не е спирала да избива инаковярващи хора, просто сега се крие зад много паравани.

Що се отнася до царя от Даниил 11-а глава, то аз за сега имам един коментар за него и той е че в сравнение с всевластния втори звяр от Откровение 11:7 и 13:11 той изглежда доста по-слаб и нищожен. Повечето изследователи приемат, че той е Антихриста и аз не мога нито да отрека нито да потвърдя това, само отбелязвам една разлика която се набива на очи.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 964
доста важни неща написа Уочман относно върховенството на католическата организация и трудно може да се опровергаят факти.
Относно това за въпросният цар в 11 глава на даниил, че изглежда някак по слаб и нищожен от описаният звяр в откровение, бих възразил, че в даниил му е отредено доста по малко място като описание на мракобесните му дела и същност. Но е казано достатъчно, ако мога да го извадя от текста би се получило следното:

1.От него се надигат сили които издигат мерзостта носеща запустение
2.Повежда към отстъпление безбожните юдеи ( ако се визира първият завет в стих32)
3. Провежда гонение против разумните..
4.Въздига се и се възвеличава над всякакъв Бог
5.Говори нечувано против Бога и ще успява
6.Разпъва шатрите си между моретата и слвният свят хълм ( и това става накрая, във времето накрая)

Мисля, че с оглед казаното за този цар в 11 глава, съвсем резонно може да се заключи, че той е идентичен със звярът от откровение.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Прочитайки Даниил 11-а глава от самото начало се вижда, че там се говори за Персия (ст.1) след определено време персийското царство се разпада и разпръсва "към четирите небесни ветрища". До тук е сигурно, че се говори за Персия. Това разпръсване на персийците е доста интересно с оглед на твърдението на руснаците, че персите са протославяни и че всички славяни, включително руснаците са произлезли от Персия. Аз лично се учудих, че руснаците твърдят такива неща и че идентифицират произхода си с Персия, но още по удивителното е когато си дадох сметка, че в пророчествата на Даниил персийското царство е представено като мечка, а от много време насам мечката е утвърден символ на Русия.

 В края на Даниил 10-а глава ангела казва на Даниил, че след княза на Персия ще се въздигне княза на Гърция. Както и според останалите пророчества Гръцката империя е следващия доминиращ звяр. След който пък следва Римската империя. Затова следващите описания на въздигащи се царе в Даниил 11-а глава трябва да се разбира именно в контекста на въздигането на Гърция и Рим.

Лично на мен битките между северния и южния цар много ми напомнят на битките между Рим и Картаген. Някои от написаните пасажи ми се струва че съвпадат 1:1 със събития от войната между Рим и Картаген, като например:

Dan 11:11  И южният цар ще се разсвирепее, и като излезе ще се бие с него - със северния цар, който ще опълчи едно голямо множество; и множеството ще се предаде в неговата ръка.
Dan 11:12  И като закара множеството, сърцето му ще се надигне; и при все че повали десетки хиляди, пак няма да преодолее


Това описва много точно похода на Ханнибал срещу Рим, където той воюва изключително победоносно и достига почти до Рим и е само на крачка от това да гътне Римското царство, но нещо се случва и той се връща назад.

Dan 11:13  Защото северният цар, завръщайки се, ще опълчи множество по-голямо от първото, и в края на определените години ще дойде с устрем, с голяма войска, и с много имот.
Dan 11:14  И в ония времена мнозина ще въстанат против южния цар; ще се повдигнат и насилниците от твоите люде, за да потвърдят видението; но ще паднат.
Dan 11:15  И тъй, северният цар ще дойде, ще издигне могила, и ще превземе укрепените градове; и нито мишците на южния цар, нито отбраните му люде не ще могат да му противостоят, нито ще има сила да противостои.


Тука е описана победата на Рим над Картаген, като има един интересен детайл, а именно, че някои от евреите които живеят в египетските земи (Александрия) ще се навдигнат на бунт, но ще паднат.

Между другото точно стих 8 ми даде основание да считам, че Южния цар е Картаген, защото там ясно се казва къде той се завръща с плячката си след битката:

Dan 11:7  Но вместо него ще се издигне един отрасъл от корените й; и като дойде против войската ще влезе в крепостите на северния цар, ще действа против тях, и ще преодолее;
Dan 11:8  тоже и боговете им ще докара пленници в Египет, с леяните им идоли, и с отбраните им сребърни и златни съдове; и той ще се въздържа няколко години да не на пада северния цар.


Другия интересен момент е свързан с "дъщерята на южния цар" :

Dan 11:6  И подир няколко години ще се сдружат; и дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар, за да направи спогодба; но тя няма да задържа силата на мишцата си; също и той няма да стои, нито мишцата му; но тя ще бъде предадена, както и ония, които я водеха, и родителят и, и оня, който я крепеше в ония времена.

Лично на мен това много ми напомня историята за Антоний и Клеопатра.

След като превзема Картаген северния цар (Рим) се обръща и превзема Израел:

Dan 11:15  И тъй, северният цар ще дойде, ще издигне могила, и ще превземе укрепените градове; и нито мишците на южния цар, нито отбраните му люде не ще могат да му противостоят, нито ще има сила да противостои.
Dan 11:16  Но оня, който иде против него, ще действа според волята си, и не ще има кой да му противостои; и ще застане в славната земя, и в ръцете му ще бъде разрушителна сила.


Стих 15 показва победата на Рим над Картаген, а стих. 16 говори за това, че северния цар ще превземе "славната земя" което е обещаната земя - Израел. Всичко това се случва преди времето на Христос.

От тук нататък се говори за следващи царе и следващи събития, като за предполагаемия Антихрист се приема, че се започва да се говори от стих. 21 нататък:

Dan 11:21  И вместо него ще се издигне един нищожен човек, комуто не ще отдадат царска почет; но той ще дойде във време, когато са спокойни, и ще завладее царството чрез ласкателство.

Аз лично никак не мога да свържа това описание с това:

Rev 13:11  И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей.
Rev 13:12  Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
Rev 13:13  И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.
Rev 13:14  И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.


Звяра, който излиза от земята (предполагаемо Антихриста) упражнява цялата власт на змея и първия звяр и със сила и голяма мощ придружени със знамения и чудеса подчинява и мами народите и кара всички човеци да се поклонят на първия звяр. Аз не мога да сравня това с някакъв нищожен човек, на когото никой дори не отдава царска почит, но идва на власт чрез ласкателства.

Има и още един момент, който ми прави впечатление, а именно че на пророк Даниил не се позволява да види петия звяр. Той вижда и пророкува само за първите четири звяра излизащи от морето. Затова би било разумно да се предположи, че пророчествата на Даниил не включват описания на събитията по времето на петия звяр, но стигат само до четвъртия (древната Римска империя). В този смисъл останалата част от Даниил 11-а глава би могла да се види доста точно вече изпълнена в миналото.

Като например гоненията на император Епифан срещу евреите при които той се опитва да ги изтреби всичките и да изкорени еврейската вяра. Също така има съвсем ясен случай в историята при който римския император Калигула (който наистина е бил много нищожен човек) провъзгласява себе си за бог и поставя статуята си в еврейския храм. В този смисъл събитията от Даниил 11-а глава са вече изпълнени.

Ето как завършва края си въпросния цар от Даниил 11-а глава:

Дан. 11:45  И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свет хълм; но при все това, ще постигне края си, и не ще има кой да му помага.

Калигула бива внезапно убит от вътрешен преврат при който никой от неговите не му е помогнал и с това се прекратяват издевателствата му. Това описание на края на въпросния цар по никой начин не съвпада с края на звяра от Откровение 13:11:

Откр. 19:19  И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото воинство.
Откр. 19:20  И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; та двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.


Тука се вижда, че звяра заедно с помощта на земните царе се опълчва да воюва с Христос при неговото пришествие. След което звяра бива уловен и хвърлен в огненото езеро. Това по никой начин не съвпада с Даниил 11:45. Звяра в Откровение има кой да му помага, земните царе са застанали с него да воюват заедно с него, а нищожния цар от Дан. 11 умира изоставен от всички. Разликите са просто драстични.

Обаче едно може да се каже и то е че както древната Римска империя е предтеча на последния пети звяр, така и нищожния цар от Даниил 11-а глава е като предтеча и преобраз на реалния Антихрист, изявявайки неговите стремежи, желания и начин на действие.

И тъй като на пророк Даниил не се позволява да види нищо от царуването на петия звяр (това се открива после на апостол Йоан по времето когато четвъртия звяр е вече във властта си) в Даниил 12-а глава събитията вече биват прехвърлени в края на времената и възкресението на мъртвите, като събитията около петия звяр са изцяло пропуснати. Това се потвърждава и от следващия стих:

Дан. 12:8  И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох: Господарю, мой, каква ще бъде сетнината на това?
Дан. 12:9  А той рече: Иди си, Данииле; защото думите са затворени и запечатани до края на времето.


На Даниил е дадено да види събитията до времената на древната Римска империя. Той разбира че след това ще има още неща, затова пита каква ще е СЕТНИНАТА на това. Т.е след това, което ми беше показано, какво ще СЛЕДВА, какво ще се случи ПОДИР това? Отговора, който му се дава е "Иди си, Данииле" - т.е на него не е дадено да види повече, защото какво ще бъде по-сетне е запечатано до края на времето, и бива разкрито на апостол Йоан, който сам пише, че последните времена са настъпили в неговите дни (1 Йоан. 2:18).

И удивителното е че Йоан бива повикан за да му се разкрие именно тази СЕТНИНА, за която пита пророк Даниил:

Откр. 4:1  След това видях, и ето врата отворени на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане ПОДИРЕ.

Онова, което беше запечатано по времето на Даниил до последните времена, беше разпечатано и разкрито когато тези последни времена настъпиха, а именно по времето на апостол Йоан.

Искам само да кажа, че това, което написах по-горе в този последен постинг не е нещо, което съм разбирал и държал продължение на дълго време, но написах нещата ми изникнаха като разсъждение и разбиране докато размишлявах по въпросите повдигнати в тази тема от коментиращите в нея. Т.е това са неща, които сега изникват в мен като разсъждение и разбиране и не е нещо на което непременно държа, но си струва да го изпитаме и разгледаме заедно. Лично на мен ми се сториха удивителни нещата които излязоха като изводи и как горе цитираните пасажи ги потвърждават.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 964
 
Quote
Т.е това са неща, които сега изникват в мен като разсъждение и разбиране и не е нещо на което непременно държа, но си струва да го изпитаме и разгледаме заедно. Лично на мен ми се сториха удивителни нещата които излязоха като изводи и как горе цитираните пасажи ги потвърждават.

Интересно е  да. Правиш изводи които не са ми хрумвали, а и историят с Картаген ми е просто позната повърхностно, същото се отнася и за Антоний и Клеопатра. Възможно е при това пророчество да се визират и тия събития и да не се отнася за звярът в откровение написаното. Напълно е възможно, въпреки това има стихове които не ми дават напълно да приема че 11 глава не се занимава с времето на края. Краят е разтегливо понятие в писанието, това ми е ясно. Както апостол Йоан казва още по негово време, че е последно време, но например какво ще кажеш за стих 31 на 11 глава:
И от него ще се подигнат сили, които ще омърсят светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната жертва, и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение

Знам за историят със Епифан и затова че забранява юдаизма, че е жесток, че заколил прасе в Йерусалмският храм и тн. Въпреки това не ми се струма, че това е описаната мерзост носеща запустение. Освен ако не се издига два пъти такава мерзост, един път при Епифан и един път при звярът от откровение.
В 12 глава се започва така-
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.
Това надигане на Михаил архангелът е описано и в книгата откровение, тогава именно е хвърлен на земята големият змей и тогава Йоан вижда как излиза от земята звяр с 10 глави и 7 рога и тн. Всичко това е визирано като събитие във времето с терминът- " В онова време" та изниква въпросът- кое време, времето на картаген, на епифан, или времето след тях, тоест днес, или по нататък?

А най нещото което ми е чудно и противоречиво с идеята 11 глава края да описва Епифан е написаното в 12 глава 11 стих на даниил. Когато е попитан от даниил, облеченият в лен човек казва- И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и деветдесет дни.Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни
Това е именно, според мен, описаните три години и половина гонение от антихриста. Какви са другите 45 дни които остават до 1335 дни е интересно и защо достигналите до тия дни са блажени. Единият вариант е тогава да е идването и съответно възкресението от умрелите, другитя вариант е оживелите до тия 45 дни, да са отцуляли от нанесеният гняв божи над света, който ще е не голям по продължителност и тези отцелели да влязат в милениалното царство. Това са също само мои разсъждения, но определено най- ми е интересен въпросът с мерзостта носеща запустение. Тя е нещо фундаментално. Не е просто прасе в храма. Така ми се вижда. Ти как смяташ?