Author Topic: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.  (Read 33564 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

miro s

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
А ти запозна ли се с казуса за който говори Валипети? Цитираш написаното от него, а прочете ли го? Вникна ли във въпросния казус?

Quote
Има избори, има партии, има гласуване, ако има проблем, то той не е при народните представители, а при избирателите.

А броене на гласовете има ли? Защото именно броенето определя кой влиза в парламента а не гласуването.
Здравейте Уочман! 

Няма публикуван казус, а коментар на Валипети по който взех отношение. Предвид изнесеното в коментара, реших да осведомя Валипети какво е основен закон. 
Има броене на гласовете.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Е как да няма казус, ето го цитата:

Quote
Много странна ми е тази ситуация с конституционния срок 12.07.1992. Щом като изрично е поставен срок от една година в конституцията, да се направят основните закони и след последната дата повече не може да се продължава със законотворчеството, това не го ли знаят законотворците в парламента? Няма ли кой да следи изпълнението на конституционните разпоредби и да спира незаконовите действия? Ако е така, то тогава за каква конституция и закони изобщо се говори в България?!? Излиза , че всеки закон след 12.07.92г. е незаконен-нищожен, а българите живеят по нелигитимни разпоредби! Т.е. в някаква нелигитимна държава  с измислени, нищожни закони!?! Това в Европата не го ли знаят? Как така приеха за член нелигитимна държава?!?

Това ако не е казус не знам кое би било. От този казус излиза че няма нито избори, нито партии, нито парламент, нито закони нито нищо, което да е валидно и законно от 1992-а година насам.

Аз бих отговорил на Валипети на последния въпрос (макар със закъснение):

Quote
Това в Европата не го ли знаят? Как така приеха за член нелигитимна държава?!?

Те са в същото състояние на нелегитимност от много време подобно на нас. ЕС също е нелегитимна организация. А България не че е нелегитимна държава, тя просто не е държава, тя е корпорация, както и всички бивши държави от западния политически небосклон са корпорации, а не държави. Затова имат президенти, което е корпоративна, а не държавна длъжност. Всяка "държава" която има президент е корпорация, а не държава. А корпорациите се управляват от доста стари закони за морска търговия, а не от държавни конституции. Затова Конституциите на тези бивши държави са само за замазване на очите, реално няма нищо законно и легитимно и всичко се управлява по законите за международна търговия писани още от времето на император Юстиниан.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

miro s

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
Е как да няма казус, ето го цитата:

Quote
Много странна ми е тази ситуация с конституционния срок 12.07.1992. Щом като изрично е поставен срок от една година в конституцията, да се направят основните закони и след последната дата повече не може да се продължава със законотворчеството, това не го ли знаят законотворците в парламента? Няма ли кой да следи изпълнението на конституционните разпоредби и да спира незаконовите действия? Ако е така, то тогава за каква конституция и закони изобщо се говори в България?!? Излиза , че всеки закон след 12.07.92г. е незаконен-нищожен, а българите живеят по нелигитимни разпоредби! Т.е. в някаква нелигитимна държава  с измислени, нищожни закони!?! Това в Европата не го ли знаят? Как така приеха за член нелигитимна държава?!?

Това ако не е казус не знам кое би било. От този казус излиза че няма нито избори, нито партии, нито парламент, нито закони нито нищо, което да е валидно и законно от 1992-а година насам.
Бихте ли ми разяснили този казус Уочман? За какъв срок говори Валипети не ми е ясно?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Ето тук има подробности по казуса. Точно за този казус говори Валипети.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

miro s

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
Ето тук има подробности по казуса. Точно за този казус говори Валипети.
  Благодаря  Ви за връзката, мисля, че информацията е подвеждаща.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Quote
мисля, че информацията е подвеждаща

На какво основание?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

miro s

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
Quote
мисля, че информацията е подвеждаща

На какво основание?
Авторът на статията не предоставя връзка към правния анализ на който се крепи изложеното в статията.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Quote
Авторът на статиятаа не предоставя връзка към правния анализ на който се крепи изложеното в статията.

То не се крепи на "правен анализ" а на конкретни текстове от Конституцията, към които има ясна пепратка и няма как да се оспорят.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

miro s

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
Quote
Авторът на статиятаа не предоставя връзка към правния анализ на който се крепи изложеното в статията.

То не се крепи на "правен анализ" а на конкретни текстове от Конституцията, към които има ясна пепратка и няма как да се оспорят.
Според автора съществува правен анализ.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Quote
Според авторът съществува правен анализ.

Съществуването му не означава, че казуса с неспазения срок се крепи на него. Той се крепи на текстовете на Конституцията и фактите по неспазения срок и произтичащите от това последствия. Въпросния анализ е нещо допълнително направено години по-късно и нямащо връзка с фундамента на който се крепи казуса.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

miro s

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
Quote
Според авторът съществува правен анализ.

Съществуването му не означава, че казуса с неспазения срок се крепи на него. Той се крепи на текстовете на Конституцията и фактите по неспазения срок и произтичащите от това последствия. Въпросния анализ е нещо допълнително направено години по-късно и нямащо връзка с фундамента на който се крепи казуса.
  "Ами тогава да видим, дали изобщо си заслужава да общувате с тези незаконни власти и да искате от банда доказани от Конституцията и
Международното право нелегитимни престъпници, да отменят техните
поредни, също толкова не легитимни и нищожно правни закони.
За целта няма да ходим много далеч а просто ще ви помоля да
разгледате Анализа на Българската Конституция изготвен от
международен екип специалисти  по конституционно право
/включително с българско участие/ сред които и един от бившите
президенти на една световно известна западна държава. Няма да ви
затормозяваме с Целият международен анализ а ще се спрем само на
тази преведена част от него която касае законността на Съдебната
система в България и на всички „закони“, „конвенции“, „стратегии“  и
други подобни сатанински не легитимни измислици."

Сериозно ли звучи този цитат от статията Уочман?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Аз нямах време да намеря източника на тази информация, а на този сайт който ми излезе има допълнителни коментари от хората, които са копирали информацията на сайта си. Те са някаква партия която нито знам нито съм чувал и нито ме интересуват какви са. Още по-малко са ми важни техните коментари. За мен са важни фактите по казуса.

Аз за този казус знам от много години, много преди някой да поръча някъде си "правен анализ" от който не зависи нищо или някой да украсява информацията със свои коментари.

Ти би трябвало да знаеш, че за качеството на една информация не се съди по коментарите на трети страни за нея.

Някой беше казал, че фактите са упорито нещо, и нито анализи нито коментари могат да ги замъглят.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

miro s

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
Аз нямах време да намеря източника на тази информация, а на този сайт който ми излезе има допълнителни коментари от хората, които са копирали информацията на сайта си. Те са някаква партия която нито знам нито съм чувал и нито ме интересуват какви са. Още по-малко са ми важни техните коментари. За мен са важни фактите по казуса.

Аз за този казус знам от много години, много преди някой да поръча някъде си "правен анализ" от който не зависи нищо или някой да украсява информацията със свои коментари.

Ти би трябвало да знаеш, че за качеството на една информация не се съди по коментарите на трети страни за нея.

Някой беше казал, че фактите са упорито нещо, и нито анализи нито коментари могат да ги замъглят.
  Цитирам факта  изложен в статията касаещ въпросния срок за който споменава Валипети

                              "Съгласно § 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на
Конституцията на Република България /в сила от 13.07.1991 г./:
 
”Определената с Конституцията организация на съдебната власт
влиза в действие след приемането на новите устройствени и
процесуални закони, които трябва да бъдат приети в срока по § 3,
ал.2”, а именно:”…в едногодишен срок от влизане на Конституцията в
сила.” Виж „§ 3. /2/ от Преходните и Заключителни разпоредби на
Конституцията на Република България.
 
Иначе казано, всички устройствени  и процесуални закони, свързани с
уредбата на съдебната власт: Закон за съдебната власт, Гражданско-
процесуален кодекс, Наказателно-процесуален кодекс, Административно-

процесуален кодекс и др., е следвало ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ
ПРИЕТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ преди изтичането на
едногодишния срок от влизането на Конституцията в сила, т.е преди
13.07.1992 г." 

Срокът  е инструктивен. Всичко издадено или извършено след този срок е законосъобразно.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Quote
Срокът  е инструктивен. Всичко издадено или извършено след този срок е законосъобразно.

miro s, виждам, че така и не успя да намериш валиден аргумент защо информацията била "подвеждаща" и буквално си изсмукваш от пръстите какво да кажеш. Сега пък срока бил "инструктивен", ами че то тогава и цялата Конституция е "инструктивна" сиреч съдържа инструкции, които може да не се следват. Кое на тебе ти дава право да определяш кой текст от Конституцията е задължителен и кой пожелателен?

Тъй като ти нямаш валиден аргумент на основание на който да твърдиш, че информацията е подвеждаща, следва че ти имаш съвсем друг мотив да побързаш да обявиш информацията за "подвеждаща". От тук нататък ни оставяш да гадаем какъв може да е този мотив, но общо взето никое възможно предположение не звучи благоприятно.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

miro s

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
Quote
Срокът  е инструктивен. Всичко издадено или извършено след този срок е законосъобразно.

miro s, виждам, че така и не успя да намериш валиден аргумент защо информацията била "подвеждаща" и буквално си изсмукваш от пръстите какво да кажеш. Сега пък срока бил "инструктивен", ами че то тогава и цялата Конституция е "инструктивна" сиреч съдържа инструкции, които може да не се следват. Кое на тебе ти дава право да определяш кой текст от Конституцията е задължителен и кой пожелателен?

Тъй като ти нямаш валиден аргумент на основание на който да твърдиш, че информацията е подвеждаща, следва че ти имаш съвсем друг мотив да побързаш да обявиш информацията за "подвеждаща". От тук нататък ни оставяш да гадаем какъв може да е този мотив, но общо взето никое възможно предположение не звучи благоприятно.

Здравейте Уочман!
Обявих информацията за подвеждаща, защото  няма анализ от международен колектив или връзка към този анализ, а се казва, че ползва превод именно на такъв анализ. Мотивът ми е хората да научат повече за сроковете, а в случая Велипети се безпокоеше относно този срок. Трябваше ли да подмина и да не помогна на Велипети с малко информация относно сроковете, Уочман?