Author Topic: Отпадане от вярата  (Read 52264 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Отпадане от вярата
« Reply #90 on: August 13, 2014, 12:42:35 PM »
Николай, Темата наистина тръгна в друга посока от заглавието. Но относно това за което пишеш че ще е по- полезно вече си има тъкмо две теми. Едната е "пътят на спасението" и достатъчно голяма, другата е " Защо родените от Духа все още съгрешават" Те са доста изчепрателни..
--------------

Относно наградите вече няколко пъти се писа в тази тема. Различни награди  ще се дават на Христовите. Някой ще претърпят и загуба, но ще си останат Христови.


Quote
Вече кой при кое възкресение ще бъде възкресен го оставям на вас да го спрягате
Писанието ясно говори при кое възкресение кой ще бъде възкресен. Ако на ясните написани неща на писанието не можем да вярваме, незнам на кое можем..

Quote
Аз знам следното, по официални данни християните са 1/3 от населението на света. Според Откровение 2/3 от населението ще умре при тръбите+печатите
Истински вярващите, че Исус е Месията / според описаното какви са тези вярващи от Йоан в 1 Йоаново/ не само не са 1/3, но числото е доста малко в сравнение с броят на хората в света.

Quote
Ето минималното изискване за влизане в царството е това:

9 Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.   
10 Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.   
11 Защото писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще се посрами".
А Йоан пише, че всеки който вярва, че Исус е Месията е роден от Бога.. Това като го съпоставим с горното е едно и също. Да повярваш, че Исус е Господ и Бог го е възкресил от мъртвите и съответно се спасиш, е същото като да вярваш, че Исус е Месията и да се родиш отново. Тоест това което си определил като минимално условие да влезе някой в царството е същото като да си роден отново отгоре. А относно влизането и виждането на Божието царство вече писахме какво каза сам Господ в ев. от Йоан глава 3.

------------
Много е важно да се проумее какво означава да видиш и влезеш в Божието царство. Това Божие царство е царството на Отец!
По този въпрос Господ ясно говори в Матей 13 глава:

Сеячът на доброто семе е Човешкият Син;  38 нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия;  39 неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.  40 И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.  41 Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие,  42 и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.  43 Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си. Който има уши [да слуша], нека слуша.  44 Небесното царство прилича на имане скрито в нива, което, като го намери човек, скрива го, и в радостта си отива, продава всичко що има, и купува оная нива.  45 Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери,  46 и, като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко що имаше и го купи.  47 Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид,  48 и, като се напълни изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха.  49 Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните,  50 и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби

Виждат се отново два вида хора. Праведни и нечестиви. Жито и плевели. Това са имено Божиите чада и съответно дяволските.
Има Йерахия сред праведните поради животът си на посветеност на Бога който са живяли, както има и разлика при неправедните относно неправдата който са сторили, но сетнината и на двете групи е ясна. Едните ще са в царството на Отца, другите вън от това царство. Едните ще имат близост и награди с Бога /различни/, другите наказание вероятно различно. Но едно е сигурно и непоклатимо че това Божие царство, царството на Отца, не може да бъде видяно и в него да се влезе, ако не се роди някой отново отгоре.
--------------
 И както в Адам всички умират, така и в Месията всички ще оживеят, всеки по реда си, първо Месията, сетне при пришествието тези които са на Месията, негови, Христови, оправдани с кръвта му и вярващи /истински по описаното в 1 Йоаново/ в Него. Сетне Христос ще унищожи всяко началство и всяка власт, като царува / в милениума/ докато положи всички врагове под краката си, като накрая и смърта бъде унищожена! Тогава и сам Синът ще се покори на Отец, за да бъде Бог всичко във всичко! Това е то царството на Бога и Отца, новото небе и земя. Там няма да влезе нищо нечисто и никой не ще може да го види и влезе в него, ако не се е родил отново.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Отпадане от вярата
« Reply #91 on: August 13, 2014, 19:54:35 PM »
Здравейте!

Замислям се върху всички аргументи от Словото , които са използвани, за да се докаже твърдението за неродените-спасени християни. Всъщност, според обясненията, които получих, тази същата група християни въобще не е ясно дали са спасени, защото преминавайки пред Големия Бял Престол, там ще се разбере кой не е изличен от Книгата на живота. В този смисъл използването на аргумента ,,...а те ще се спасят като през огън" някак си олеква, защото може и въобще да не се спасят много от тях ако са изличени от Книгата на живота.
Още, тази група християни, както са описани, са нещо като започнали процеса на Новорождението, но недовършили до край и са като полуРодени отново. Т.е. необичащи Господа с цялото си сърце, душа и сила а с 30% да речем, или всеки индивидуален процент. Тогава идва логично и въпроса колко процента поветеност ще стигне, за да не се заличи името от Книгата?  Защото 1Кор. 3, дава увереност за спасение, било дори и през огън -нали?
Сега ще обмисля двата основни аргумента, които използвахме , за да си обосновем разбиранията. Съпоставям значението на думата ,,плод,, в  притчата за Лозата и 1Кор. 3.Думите на Исус, когато говори за ,,плода,, в Йоан 15 категорично осъждат на огъня тези пръчки, които нямат плод. А те нямат плод по причина, че са отделени от Лозата-не пребъдват в нея. Ако пък са на Лозата и отново не дават плод, се отрязват от Отец и отново се отзовават в огъня. Та тук ПЛОДЪТ е задължително условие, за да не се отиде в огъня. А ,,плода,, е неразривно свързан с Пребъдването в Лозата. Без Пребъдване в Исус няма начин да има плод-аналогично задължително се отива в огъня. Категоричен е Господ в тази притча и не оставя място за двоумене. Няма да давам цитати, но ако трябва ще сложа притчата тук.
Сега ще огледам ,,плода,, в 1Кор. 3. Уочман казва:

,,...имаме и 1Кор. 3:15 в което се казва ясно, че ония чийто плод изгори (т.е де факто са останали безплодни) ще бъдат спасени, но през огън.''

Да, тук ап. Павел говори, че ,,плода,,, който ще изгори и дефакто остават безплодни тези християни, но въпреки че са безплодни, те ще се спасят като през огън. При Лозата, Исус е категоричен, че безплодните отиват в огъня, а в 1Кор. 3 апостола ни уверява, че ще се спасят ,,като през огън". Забелязва ли се разликата? Първите безплодни изгарят, а вторите се спасяват, макар и ,,опушени" :-)
В такъв случай, ясно се разбира, че ,,плода,, в двата пасажа е различен- Исус и ап. Павел говорят за различен вид плодове. Да видим за какъв плод говори Павел:
Порицавайки коринтяните, че се делят на групи- Павлови и Аполосови, и др. им обяснява как той е поставил основата на  вярата им, която е Исус и как Аполос гради върху тази Основа. Наричайки четящите ,,Божия нива" и ,,Божи строеж'', апостола продължава с предупрежденията си към всеки, който гради този строеж. След това изяснява, че ще има градящи с злато и скъпоценни камъни, както и такива със слама и други горящи материали. Накрая на примера изпита с огъня изгаря горящите материали, но градящите на строежа се спасяват. Т.е. такива като Аполос, градящи върху основата Исус. Какво градят те? Ами изграждат в повярвалите Христовите качества и правят Църквата да става Негова Невеста-да заприличва повече и повече на Исус. Ако не използват ,,качествени материали'', няма да е ,,качествена'' и поставената цел, но се предполага, че това не го правят умишлено, а от липса на майсторлък. Затова и ще се спасят, но като през огън.
Та този пасаж от Словото, ни говори за ,,плода'' от работата на духовни наставници, които би трябвало вече да са посветени на Исус, служещи Му, родени от Бога служители.
За кой ,,плод'' говори Исус в Йоан 15?

Всяка пръчка в Мен...
Ако някой не пребъдва в Мен...


Лоза с пръчки! От лозата протича живителния сок в пръчките и те дават плод. Т.е. не може да НЕ се пребъдва в Исус=на смърт в огън! Не може и до някъде да се пребъдва на Лозата-полусвързани пръчки. Поне аз не знам за такава лоза. Целта на свързването-пребъдването в Исус е ,,да дават много плод''. Тези дето не дават достатъчно, своевременно ,,Отец ги очиства'', за да Дават повече плод. Няма такива безплодни, които да са християни и да са на Лозата, а пък плода им да изгори и те да се спасят като през огън! Такава комбинация не може да има. А пребъдването в Исус изгражда ,,плода'' на Христовия характер в християнина и крайната цел на Божия план-,,...съобразни с Образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя...''
И така, явно е че ,,плода'' на Лозата е различен от ,,плода'' на градящите  ,,Божия строеж''! Първият плод е задължителен за всеки християнин и го прави директно Исус вътре в сърцето му чрез неразривната връзка Лоза-пръчки. Това силно ми напомня други стихове от Писанието, като например:

...ще обрежа сърцата ви...ще ги напиша на плочите на сърцата ви...ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им..и др...

И не ми остава място за съмнение в Раждането от Бога на всеки истински християнин! Така, че за да има валидност целта на Новия Завет- обрязване на сърцата и написване на Божиите закони вътре в тях, няма как да стане без Раждане Отгоре или с някакво ,,полуРаждане'', което не завършва никога!

А ,,плода'' на градящите Божия Строеж, е оценка на работата на Божии служители и е изграждане на християнските ценности в църквата на Господ,но градени от човек, което предполага и несъвършенство в това съграждане, което аналогично води и до оценка на този ,,плод''.

А относно възмездяването на Божиети име и управлението на Израил през Милениума, бих попитал за разбирането , което имате относно 144-те, подпечатани от племената на Израел. Те ли ще са управляващите с Исус 1000г., а останалите са ,,гости'' на тази Невеста и Младоженика или как? Благодаря!

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3413
Re: Отпадане от вярата
« Reply #92 on: August 14, 2014, 00:12:24 AM »
Quote
Виждат се отново два вида хора. Праведни и нечестиви. Жито и плевели. Това са имено Божиите чада и съответно дяволските.

От тази гледна точка са два вида - праведни и нечестиви. Но праведните също се делят на два вида. Тези, които са синове, избран род царско свещенство и участващи в специалното призвание на Израел, и праведници от останалите народи, които нямат дял в това в което израилтяните имат. Не е нужно някой да е израилтянин и част от специалния на Бога народ за да бъде праведен, изкупен и спасен човек. Това е което има нужда да се види.

Valipeti гледам, че разсъждава трезво и последователно, но поради липса на някои фундаментални детайли не е възможно да се схване цялата картина в рамките на тези разсъждения без да се изяснят някои основни понятия и дефиниции.

Всъщност основния проблем на този дебат се върти около различните дефиниции. Най-успешната атака на врага срещу Божиите хора е в подмяната на дефинициите. Това подменя всичко и изкривява цялата картина. Затова много трудно ще можем да се разберем докато използваме напълно различни дефиниции. На български думата "майка" означава едно, но на руски означава "потник". Няма как да се води смислен дебат на тема майчинство с руснак без уеднаквяване на дефинициите.

Опита на Valipeti да разсъждава върху различните плодове е похвален, обаче аз намирам изводите за неправилни и непоследователни.

Първо трябва да се има предвид, че Бог е призовал специален народ изсред всичките народи, които да управляват, царуват и свещенодействат с Него на всичките останали народи. Това не е нещо за което трябва да имаме спорове и неразбиране.

Нашия живот на земята сега е усилена и целенасочена подготовка именно за тези задачи и великото време на управлението на Христос на земята. Това е и смисъла на първото възкресение, всички обучени и одобрени светии през вековете да бъдат възкресени за да управляват в Христос и цялата Земя и Небе да стане свидетел на великата Божия слава, която ще покрие земята, както водите покриват морето.

Ето защо ако приемем, че:

Quote
Та този пасаж от Словото, ни говори за ,,плода'' от работата на духовни наставници, които би трябвало вече да са посветени на Исус, служещи Му, родени от Бога служители.

То тогава ако тия хора са се провалили напълно в своето наставничество спрямо неколцина човеци, то как на такива ще се поверят да управляват и наставляват народите? Ето защо такива няма да имат дял в първото възкресение.

Също така е крайно несъстоятелно да се каже, че един човек е пребъдвал в Исус и Исус в него, ама човека се оказал калпазанин и не успял да свърши никаква работа, ама в същото време имал достатъчно плод, че да не изгори в огъня.

Ето какво казва Писанието по въпроса:

2Тим. 3:16  Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
2Tим. 3:17  за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело.


Тук изрично се казва, че дори Писанието е достатъчно да за обучи и приготви човека за ВСЯКО ДОБРО ДЕЛО. А какво остава ако живото Слово - Исус - пребъдва в човека и той в Него? Нима такъв ще остане негоден за никакво добро дело и плода му ще изгори? Как тогава е бил подготвен за всяко добро дело?

Ето защо аз мисля, че е необходимо по-дълбоко да се копае по въпроса с това привидно противоречие между думите на Исус за безплодната пръчка, чиято съдба е в огъня и думите на Павел, че онзи чиято работа изгори ще се спаси като през огън. Обикновено неща, които изглеждат противоречиви са така направени, че да изобличат определени заблуждения в нас, та когато тези заблуждения се отмахнат - противоречието изчезва.

Quote
А относно възмездяването на Божиети име и управлението на Израил през Милениума, бих попитал за разбирането , което имате относно 144-те, подпечатани от племената на Израел. Те ли ще са управляващите с Исус 1000г., а останалите са ,,гости'' на тази Невеста и Младоженика или как? Благодаря!

Този въпрос е сам по себе си за отделна тема, тази тема и без това се разтегли твърде много. А въпроса, който повдигаш е пространен изисква много изследване и заслужава отделна тема.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Отпадане от вярата
« Reply #93 on: August 14, 2014, 10:47:34 AM »
Реших да продължа да пиша в темата и да си защитавам "Тезицата", понеже аз в тази тема участвам от началото и не виждам защо  да не пиша в нея. А и Валипети нека си отговори когато си реши на нещата писани към неговите твърдения, които  са подобни на моите, така че и аз също имам право да отговарям.
 
На моето твърдение казваш:
Quote
От тази гледна точка са два вида - праведни и нечестиви. Но праведните също се делят на два вида. Тези, които са синове, избран род царско свещенство и участващи в специалното призвание на Израел, и праведници от останалите народи, които нямат дял в това в което израилтяните имат. Не е нужно някой да е израилтянин и част от специалния на Бога народ за да бъде праведен, изкупен и спасен човек. Това е което има нужда да се види
Аз писах за първото възкресение и второто възкресение. При второто може и да възкръстнат хора, спасени през време на милениума, но при първото се изпълняват думите на апостол Павел и оживелите са един вид. Христови! В Христос няма вече роб, свободен, грък, или юдеин. Така виждам аз нещата. В Христос няма деление на израелтяни и повярвали в Месията езичници. Ако някой е праведен, изкупен и спасен човек, преди второто възкресение, то той е част от Божият избран народ.
 За тези възкръсващи при второто възкресение нищо не предполагам, понеже не знам конкретно нищо за тях, пише че ако има сред тях записани в книгата ще влязат в царството на Отца, знам само че едно е сигурно при второто възкресение основните възкръени са нечестивете и те остават извън царството на Отец, те няма да са записани в книгата на живота и остават вън. Това са нечестивите от всяка епоха.

----------------
аз виждам от твоят отговор, незнам валипети какво ще каже, понеже и той участва в написаното досега и то е доста подобно на написаното преди в началните страници от мен, но виждам, че ти поставяш твоето мнение над Божието слово, понеже вече се цитира за плодовете на всеки вярващ, а ти настояваш за вярващи спасени / като през огън/ но без плодове! / надявам се правиш това несъзнателно и поради това, че все още не можеш да приемеш че си в грешка с тия разсъждения, за първото възкресение и че имало хора простени, спасени и вярващи в Месията но останали неродени и ти спасените като през огън и си ги нарочваш за такива хора, вече се поясни какви точно са делата на тия хора в контекста на написаното за тях. Имат плод и ще се спасят, но са градили нещо си по човешките си идеи, а не Бога и работата им изгаря, но те се спасяват категорично./

Ясно се вижда, че няма Христови без плод и съответно няма Христови без да са родени отново. Всички Христови, вярващи и простени чрез Христовата кръв, живяли преди милениума, ще са участници в първото възкресение. Това писанието казва категорично.
За разлика от писанието ти казваш и отсичаш:
Quote
То тогава ако тия хора са се провалили напълно в своето наставничество спрямо неколцина човеци, то как на такива ще се поверят да управляват и наставляват народите? Ето защо такива няма да имат дял в първото възкресение

Това е твърде самонадяено отсичане, да не използвам по тежка дума, такова твърдение  писанието не прави и се надявам да го премислиш и осмислиш и сетне да се откажеш все някога във времето от това си твърдение. Писанието казва, че тия хора ще се спасят, а ти ги пращаш някъде на на второто възкресение където не е ясно според теб дали ще са в книгата на живота и щяли да треперят от ужас?! Писанието не говори такива неща...
Аз се учудвам чак, как продължаваш да ги държиш тези неща, че и даже на твърдения подкрепени ясно от писанието, ти ги наричаш привидни противоречия и слагаш твоето мнение на преден план, Като ни обясняваш че някакви фундаментални неща не сме разбирали и тн. Това не са никакви аргументи, ами за мен е странно важничене. Ти явно смяташ че си много разбиращ някакви фундаментални неща, които ние не проумяваме, та затова трябва да  ске приемат твоите предположения които не се виждат в писанието на юнашко доверие от четящите, понеже не са писани предположенията ти никъде , а дори ти казваш, че има неща неясни и за теб и противорчиви и трява още да копаеш ти самият.
Ние ти показваме че няма противоречие, ти държиш че има , но пак ти разбираш фундаментално нещата, а ние не?!

 Това за мен е напълно непонятно поведение.. Според мен имаш твърде висока самооценка на твоите размишления по писанието и като се сблъскаш с неща противоречиви за теб поради разбиранията , но казани от други вярващи, че и обяснени не ги приемаш, но даже и наричаш изводите им неправилни и непоследователни и неразбираще някакви фундаментални неща, които ти явно разбираш и така. Така наистина няма да можем се разбра.

Не виждам какви дефиниции тук са ни различни. Относно плодовете се изясни добре какво се визира под плодове на родените отново и делото на някой вярващи което ще изгори. Това са различни неща.
Относно Божието царство в предният си постинг написах моето виждане. Това е царството на Отца и се вижда от текстовете които съм дал. Милениума не е царството на Отца и там Господ Исус ще царува докато положи враговете си и накрая самата смърт под кракат си, после ще се покори сам на Отец за да е Бог всичко във всичко.Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 975
Re: Отпадане от вярата
« Reply #94 on: August 14, 2014, 11:46:49 AM »
Тъкмо се канех и аз да питам, но си ме изпреварил :)
Хубаво е да се уточни, какво се разбира под "плод"


Другото което се чудя е, как някой трепери от ужас докато спи ? За мъртвите се казва:

5 Защото в смъртта не се споменува за Тебе; В преизподнята кой ще те славослови?

Псалми 13:3
Погледни, послушай ме, Господи Боже мой; Просвети очите ми да не би да заспя в смърт;

11 Това изговори, и подир туй им каза: Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3413
Re: Отпадане от вярата
« Reply #95 on: August 14, 2014, 15:02:09 PM »
Nikolay, не знам за какво треперене в смъртта говориш. Аз говоря за треперенето на възкръсналите във второто възкресение, които ще застанат през Големия бял престол за съд.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 975
Re: Отпадане от вярата
« Reply #96 on: August 14, 2014, 23:27:43 PM »
Ами не намирам нищо писано за това, та едни може и да ги е страх, а други не, всеки според вярванията си, Бог знае.

Интересното е тук, ето ги 2-та вида влизащи в новото небе и земя:

Псалми 69:28
Да се изличат от книгата на живота, И с праведните да се не запишат.


Откровение 20:12
Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.


Но тук разделението не е на новородени и неновородени, а на новородени (след Исус) и праведни (преди Исус), аз поне така го разбирам.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

sambapti

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 26
Re: Отпадане от вярата
« Reply #97 on: August 15, 2014, 07:50:03 AM »
Quote
Nikolay, не знам за какво треперене в смъртта говориш. Аз говоря за треперенето на възкръсналите във второто възкресение, които ще застанат през Големия бял престол за съд.

Quote
Ами не намирам нищо писано за това, та едни може и да ги е страх, а други не, всеки според вярванията си, Бог знае.

Всъщност мисля, че Watchman има добро основание да предполага страха и ужаса пред Белия престол, т.е. пред Божията Слава. И това няма нищо общо с вярванията и преставите на хората.

В малкото случаи, описани в Писанията, когато човеци са се срещали очи в очи с Бога, явяващ се в слава, първото чувство винаги е било на неописуем ужас и страх.

Трябва само да си припомним Моисей, Савел, Йоан, които въпреки че бяха засвидетелствани и избрани от Бога, пак при срещата си с Него, падаха на очите си и се разтреперваха.

А какво да кажем за Израел в пустинята, когато Господ слезе на планината. Ужасът им беше толкова голям, че отстъпиха и не искаха да им се говори вече.

Колко повече големите множества, които ще очакват съдбата си пред Божия престол, ще са в страх и ужас.
Битие:18:3 Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, моля Ти се, не отминавай слугата Си.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Отпадане от вярата
« Reply #98 on: August 15, 2014, 10:03:13 AM »
За да са уточнени понятията и дефинициите възможно най-близко в разбиранията, аз ще попитам няколко въпроса.
Ако има неРодени-спасени християни, то те са хора, според обясненията на Уочман, които следват Исус, но не с цялото си сърце, душа, сила, а с по-малка посветеност. Те са хора живеещи в правда и обичащи Господа, но непребъдващи в Него или малко пребъдващи, което ги прави и безплодни . Въпросът ми е:
Тези християни знаят ли, че са толкова неплодоносни и същевременно, че няма да участват в първото възкресение и царуването с Исус 1000г? И ако те са истински повярвали християни, макар и по-непълноценни, кое би ги лишило от записването им (или изтриването им ) от Книгата на живота, когато се явят в Съда при второто възкресение.
Още, тези християни, които са Родени от Бога, знаят ли, че са 100% пребъдващи в Господа и ще участвуват в първото възкресение. Ако да, някой от вас сигурен ли е, че следва Господ с цяло сърце, душа и сила? Кога един християнин става сигурен, че е Роден от Бога? Благодаря!
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Отпадане от вярата
« Reply #99 on: August 15, 2014, 11:08:52 AM »
Към Николай и Самбати:
Quote
Ами не намирам нищо писано за това, та едни може и да ги е страх, а други не, всеки според вярванията си, Бог знае.

Интересното е тук, ето ги 2-та вида влизащи в новото небе и земя:
Quote
Псалми 69:28
Да се изличат от книгата на живота, И с праведните да се не запишат.

Откровение 20:12
Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.

Но тук разделението не е на новородени и неновородени, а на новородени (след Исус) и праведни (преди Исус), аз поне така го разбирам.
Това което си цитирал от 69 псалм, говори именно за това което ще се случи при второто възкресение основно- съд над нечествите. Именно те не се записват с праведните и краят им е гибел.
Това което цитираш в Откровение 20 глава си е съда пред големия бал престол и съответно пак това второ възкресение. Ако някой не се намери записан в книгата на живота / може и да има такива и ще има вероятно от хората живяли през време на 1000 години/, но ако някой не е записан- е хвърлен в езерото което гори с огън. Повечето оживяли там са именно тн. други мъртви, нечестивите през всички времена /големи и малки, визира се положението им в обществото/. Така че, Ники, тука в тези стихове съвсем не става дума за ония тн. праведни, повярвали в Месията и простени чрез кръвта му и спасени за вечен живот, но останали НЕРОДЕНИ, за които се разправяме толкова време, такива хора не съществуват, понеже ако са простени и омити в кръвта на Месията, то и са Божии чада и според римляни 6:22 те имат  плод в живота си на святост, както и за край вечен живот /въпреки за някой и през огън/.- " Но сега освободени от греха и станали слуги на Бога, имате плода си за святост, а за край ВЕЧЕН ЖИВОТ"

Също в посланието към Римляните ясно се казва, че тези които нямат Христовият Дух такива не са Христови!Казва се още че тези които се водят от Божият Дух, те са Божии синове, а в глава 8 пише че сега няма никакво осъждане за онези които са в Христос Месията. Другите нямат нищо общо с Месията, нито са изкупени чрез кръвта му.. А самият Дух свидетелства с нашият дух, че сме Божии деца, и ако сме деца, тогава сме и НАСЛЕДНИЦИ на Бога и СЪнаследници с Месията.. В тази същата глава се говори и за първите плодовете на духа, които вярващите/ спасени и новородени/ задължително имат и жадно очакват осиновението, изкупването на тяхното тяло.. Това нещо ще стан именно при първото възкресение, когато ще оживеят ВСИЧКИ Христови. Другите нехристовите оживяват после, затова и си писал ти сам Николай в цитатите които си дал..

Също не бива да се забравят и милионите и милиалди деца, убити, умрели, абортирани и тн през всички поколения, аз лично смятам/ това си е мое виждане/ , че Бог си има план за тях, какво ще правят в новото небе и земя, и може и да са там като народи в нетленни тела.. / но това си е само мое предположение/

Самбати, пред големият бял престол ще има страх и треперене, но това е за възкръстналите при второто възкресение. Това възкресение е основно наречено - възкресението на нечествите, ето защо е този ужас.. Но ти явно не си проследил темата и не си видял, че Уочман твърди че на това второ възкресение ще чакат и треперят от ужас и хора които са повярвали че Исус е Месията още преди милениума, омити в кръвта Му, спасени?!, оправдани но останали си неродени отново и неучаствали в първото възкресение... Нещо което напълно противоречи на писанието! Така, че няма никакво основание Уочман да твърди за хора с такова описание, това което твърди..

Нека сега видим отговорите на  въпросите на Валипети..

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 975
Re: Отпадане от вярата
« Reply #100 on: August 15, 2014, 12:52:39 PM »
6 Рече още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.

Не пише да е треперел от ужас, нито да е паднал.

При Савел и Йоан е както казваш. Но може да се обърне внимание на това че Йоан падна като умрял когато се обърна и видя, а не когато чу.

–––
small axe нещо май игнорираш някои редове/думи ? Загледай какво съм подчертал в предния си пост.

Както писах по горе, аз не знам кой при кое възкресение ще бъде призован, на мен Бог не ми го е открил. Словото казва това:

4 И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
5 Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.


Според това описание имаме изброени хора за които се казва, че ще бъдат възкресени за да управляват (1 обща награда описана от Йоан) и се казва, че други няма да бъдат възкресени. Както знаем има още 6 награди ти къде ги виждаш да са изброени ?
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Отпадане от вярата
« Reply #101 on: August 15, 2014, 13:43:01 PM »
Ники, няма да са само тези които ще възкръстнат при първото възкресение , които цитираш от откровението на Йоан.
Виж 1 то послание към коринтяните глава 15. Тези които са останали живи до пришествието, и съответно са се съпротивили на антихриста и тн, и обезглавените са едно, но има и починали в Христа, които са много народ, може и ние с теб да сме сред тях, ако сме Христови и починем преди тия събития, та ние също ще оживеем при първото възкресение и също ще царуваме с Христа.

При първото възкресение възкръсват всички които са Христови, живи и мъртви. Това е същината. При второто възкресение другите.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 975
Re: Отпадане от вярата
« Reply #102 on: August 15, 2014, 14:03:04 PM »
Съощо така, Ники, ние, ако сме родени отново, не сем като първият Адам, но като Вторият Адам. Тоест нещата няма да са като по времето на Адам, дори и преди да съгреши, но ще са други и е описано какви от апостол Павел в 1 Коринтяни 15 глава, която ще цитирам по долу..

Откровение 21 глава
5 И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни.

Подновявам =/= променям ???

Битие 1 глава
31 И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.


1 Коринтяни 15 глава
53 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.   
54 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно".

Облече в безсмъртие = промяна ??? Ти като си облечеш други дрехи видоизменяш ли се ?
И Адам (в началото) и Ангелите не са подвластни на смъртта.

А същия този Павел казва и това:

14 при все това от Адама до Моисея смъртта царува и над ония, които не бяха съгрешили според престъплението на Адама, който е образ на Бъдещия;
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 975
Re: Отпадане от вярата
« Reply #103 on: August 15, 2014, 14:13:50 PM »
Ники, няма да са само тези които ще възкръстнат при първото възкресение , които цитираш от откровението на Йоан.
Виж 1 то послание към коринтяните глава 15. Тези които са останали живи до пришествието, и съответно са се съпротивили на антихриста и тн, и обезглавените са едно, но има и починали в Христа, които са много народ, може и ние с теб да сме сред тях, ако сме Христови и починем преди тия събития, та ние също ще оживеем при първото възкресение и също ще царуваме с Христа.

При първото възкресение възкръсват всички които са Христови, живи и мъртви. Това е същината. При второто възкресение другите.

Точно така, ама в кой ред прочете че всички наведнъж ще бъдат възкресение в 1 Кор 15 ????
Пише:
52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

Ако следваме тоя ред ВСИЧКИ мъртви трябва да възкръснат.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Отпадане от вярата
« Reply #104 on: August 15, 2014, 17:01:18 PM »
Не мога много да разбера точно от начинът по който си написал нещата, какво искаш да кажеш, но на това ще отговоря:
Quote
Точно така, ама в кой ред прочете че всички наведнъж ще бъдат възкресение в 1 Кор 15 ????
Пише:
52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

Ако следваме тоя ред ВСИЧКИ мъртви трябва да възкръснат.

Това в 1 Кор 15 е Първото възкресение. Пак ти пиша че тогава ще оживеят ВСИЧКИ Христови.
След милениума, ще е второто възкресение и тогава възкръсват останалите, тоест тн. други мъртви.. Според мен не разбираш какво точно ти казвам и нещо друго си разсъждаваш. Помисли над думите - Първо и второ възкресение. Няма трето..