Author Topic: Защо е позволено на израилтяните да заемат с лихва на чужденци?  (Read 1901 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

YN

  • Общителен
  • ***
  • Posts: 86
Второзаконие 23
19Да не заемнеш на брата си за лихва пари, ни храна, нито друго което се заемнува. 20На чужденец можеш да даваш с лихва: на брата си обаче да не дадеш с лихва; за да те благославя Господ Бог твой във всичките ти предприятия на земята в която отхождаш за да я наследиш.


Защо е позволено да се заема с лихва на чужденци? Не е ли това лицемерие? На каквъв принцип е приемливо да се заема с лихва на чужденци, а не на израилтяни?

Попринцип мисля че имаше и други подобно заповеди (спомням си че имаше нещо за месото, че някакъв вид месо негодно за евреите можеше да се продава на чужденци, но не съм сигурна), но в този случай наистина не разбирам защо това е така.
Psa 111:7  Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;
Psa 111:8  Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3409
Живота и ресурсите на Божият човек принадлежат на Бога. Да даваш с лихва на брата си (сиреч на друг израилтянин, участник в същия завет и призвание) означава да изсмукваш живота и ресурсите от него, които са му поверени да преследва Божието призвание и цели. Докато чужденците, които са езичници живеят за себе си и търсят своите си неща. Затова не е забранено на тях да се дава с лихва защото те и без това живеят безцелно и прахосват ресурсите си за безцелни (греховни) неща.

Затова Бог не е забранил в Закона на израилтяните да дават с лихва на чужденци, но им е забранено да дават с лихва на своите. Няма нищо лицемерно в подобно разделение (дискриминация) между Божиите и чуждите. Цялото Писание е основано върху принципа на дискриминацията и разделението. Дори първото действие, което Бог направи след като създаде светлината беше да раздели (дискриминира) светлината от тъмнината. Бесовските учения обаче, които са наводнили умовете на съвременния човек са обявили дискриминацията за нещо зло и мнозина християни чиито умове не са още обновени според Божието Слово се плъзгат по инерцията на "общоприетото" без да осъзнават, че биват мамени от учения на демони.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

YN

  • Общителен
  • ***
  • Posts: 86
Аха, разбрах. Като го казваш така ми се струва невероятно просто, но сякаш не мога сама да стигна до същия извод. Чака ме доста труд в обновяването на ума.

А всъщност не дискриминицията ме притесняваше, а по-скоро причината за нея.

Също е интересно да се забележи, че думата "дискриминация" има същия корен като английската дума "discernment", която се използва в Библейски контекст като способността да се разграничава (отделя) доброто от злото, безумното от мъдрото, итн. Затова всъщност дискриминирането е нещо много добро.

Ето и откъс от етимологически речник:

discriminate (v.)
    1620s, from Latin discriminatus, past participle of discriminare "to divide, separate," from discrimen (genitive discriminis) "interval, distinction, difference," derived noun from discernere (see discern). The adverse (usually racial) sense is first recorded 1866, American English. Positive sense remains in discriminating. Related: Discriminated. Also used 17c. and after as an adjective meaning "distinct."

Psa 111:7  Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;
Psa 111:8  Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.