Author Topic: Коя е истинската Христова църква ?  (Read 23097 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Коя е истинската Христова църква ?
« Reply #45 on: December 07, 2012, 23:35:41 PM »
Quote
От написаното разбирам, че не става въпрос за несигурност в личното спасение на вярващия човек, а "гоним изподир, дано уловим" се отнася да изпълним призванието си на тази земя.

Да това е което имам предвид.

Quote
Да не би да не успеем да направим това, за което сме тук, затова "гоним изподир, дано уловим". Това разбирам - правилно ли е ?

Това изречение не ми стана много ясно, но "гоненето изподир" не е израз на неувереност относно изпълнение на призванието, а по-скоро израз на усърдие в този стремеж.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Коцето

 • ограничен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 73
Re: Коя е истинската Христова църква ?
« Reply #46 on: January 12, 2013, 22:10:12 PM »
Здравейте Watchman !

Чудя се дали нарочно избягвате въпроса или просто не може да отговорите. Въпроса е точен и ясен: "Коя е истинската Христова църква ?" Аз вярвам, че има такава, вие потвърдихте същото, Библията също е категорична в това.

Търсиш истинската Христова църква във религиозна деноминация,която се управлява от здравата шапка на съответната човешка администрация....този въпрос няма как да се състои по този начин,не може да бъде зададен така,трябва да се изяснят основните елементи,а именно-какво е църква,деноминация и Христово тяло,някой по горе предупреди че това е дълга тема,не може да се отговори на този въпрос със едно изречение например:еди коя си църква(деноминация) е истинската,такъв въпрос можеш да получиш(а и ти вече си получавал)от хора които наистина съставляват влакчето на ужасите,но ако желаеш както каза че искаш-библейска аргументация,не би могло да ти бъде отговорено по начина по който желаеш...

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 235
Re: Коя е истинската Христова църква ?
« Reply #47 on: May 20, 2022, 16:41:56 PM »
Quote
Разговарял съм с православни, съботяни, евангелисти, баптисти, йеховисти и мормони, и естествено съм бил убеждаван в различни неща. Това несъмнено води до объркване, а не бих преувеличил ако кажа, че и до обезсърчение.

Доколкото разбирам ти си се качил на религиозното "влакче на ужасите". Аз съм се возил дълги години на това "влакче" и съм минавал през големи ужаси търсейки "истинската църква" и опитвайки се да я намеря след всякакви "-исти", "-они" "-яни", "-авни", "-атни" и каквито човек може да се сети, че има под слънцето.

Подобно лутане е дело на една голяма заблуда, а именно, стремежа да се търсят ХОРА и техните групи и организации, заедно с всичките им претенции, вместо това да се ТЪРСИ БОГА, Неговото Царство и Неговата правда.

Самият Исус никога не е призовавал хората да идват при Неговата "църква", но вместо това, Той призоваваше хората "ЕЛАТЕ ПРИ МЕНЕ". Вместо това религиозните групи казват "Елате при нас!" Защо те правят това нещо?

Отговора се крие в църковната история. В Деяния на Апостолите е записано едно пророческо предупреждение на апостол Павел:

Д.А. 20:29  Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото;
Д.А.  20:30  и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си.


Павел предупреждава, че незабавно след като него вече няма да го има Христовото стадо ще бъде атакувано от лъжеучения и лъжеучители. Тези хора ще желаят хората да следват ТЯХ, техния фокус ще бъде върху това колко те са уникални и различни и истински, а не върху това КОЙ Е ХРИСТОС.

В днешното пропаднало християнство виждаме същия модел. Хората са заслепени да мислят колко тяхната "църква" е най-праведна и най-истинска, докато нито едните, нито другите реално ПОЗНАВАТ ХРИСТОС. Апостол Павел предупреди също, че заблудата ще дойде в лицето на един ДРУГ ИСУС /2 Кор.11:4/.

Какво ще рече друг Исус? Ще рече някой който има претенциите да бъде Исус за когото Библията говори, но на практика е съвсем друг Исус, друга версия на Исус, измислена и лансирана от човеци.

Ето защо актуалния въпрос не е "коя е истинската църква (или общност)", а кой е истинския Исус, Този когото Павел и другите истински апостоли проповядваха.

Да речем, че човек намери "истинската общност" на Христос, това гарантира ли че човека е намерил истинския Христос? Ни най-малко. Юда беше един от учениците на Христос, избран от самия Него, но Юда никога НЕ ПОЗНА, който беше Този, който стоеше пред него. Юда имаше своите човешки представи и очаквания за Исус. При все това Юда беше част от възможно най-истинската Христова общност, която някога е била на земята - тази състояща се от 12-те апостоли. И пак той беше в пълна тъмнина относно, КОЙ Е ИСУС. Така, че човек дори да бъде в "истинската общност" това няма да го спаси. Единственото нещо, което ще го спаси това е да ПОЗНАВА Истинския Христос, ако ще и около него да няма нито един истински вярващ и да няма в близост истинска общност от светии от която той да бъде част.

Ето защо в този форум ние не се вълнуваме от църковните боричкания за това кой по, по, най. Не се вълнуваме от имената и претенциите на човешките религиозни организации наречени "църкви". Основателите на форума не принадлежим към никакви деноминации, организации и "църкви". Ние сме пътешественици, които издирват Истинния Бог, Истинния Христос и Неговите истинни древни пътища според които да живеем, знаейки, че колкото повече  познаваме Истинния Бог и живеем според това познание, все повече ние се превръщаме в Неговото автентично Тяло.

Йоан 17:3  А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.

Този живот, който слиза от Небето е живота, който ни прави да бъдем истински, както и липсата му ни отсича като лъжливи.

Когато Христовите апостоли завършиха своя жизнен път на земята пророчеството на Павел влезе в пълна сила. От една страна евреите към които Благовестието е предназначено на първо място все повече се закоравяват и отказват да се покаят, от друга страна все повече гърци и други езичници се присъединяват към християнството. В един момент учителите сред християнската общност вече не са евреи, но езичници. В онова поколение гърци ерудицията, образованието и философията са на пиедестал. Затова учители стават не кои да са вярващи, а онези с висока ерудиция и възпитание в гръцкото класическо мислене и философия. Това са тези, които по-късно биват наречени "църковните бащи".

Въпросните "църковни бащи" имат един основен проблем, този проблем апостол Павел е дефинирал много преди той да префасонира цялата вяра:

1Кор. 1:22  Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост;
1Кoр. 1:23  а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост;


Гръцкия ум, особено школования гръцки ум, какъвто е на "църковните бащи" презира еврейската концепция за Бога и вярата. За него това е глупост, граничеща с невежите варварски суеверия, на които гърците са гледали с особено презрение. От една страна тези гърци са приели да бъдат християни от друга те не могат да примирят в себе си примитивизма на еврейската вяра спрямо красноречието, превъзходството и възвишената реч на гръцките класици. Ето защо те предприемат неимоверни усилия да реабилитират християнството в очите на онези, които почитат гръцката философия и префинен афинитет към словесен детайл. С други думи те се заемат да лустрират християнството според гръцкия модел на мислене, говорене и практика.

Излишно е да казвам, че с това си действие те СЪЗДАВАТ ЕДНА СЪВСЕМ НОВА И РАЗЛИЧНА ВЯРА. Тъй като за гърците знанието е било всичко, то следователно в погърченото християнство вече не ЛИЧНОСТТА на Христос има значение, но ДОКТРИНАТА за Христос. И като прибавим на това гръцката любов към словесния детайл, то всеки малък нюанс в дадена доктрина се превръща в повод за разделение, разцепление и създаване на ново течение или група. Всяка група твърдейки, че те са единствената истинска църква, защото те имат най-точния детайл на най-точната доктрина. Да звучи познато?

Големите умове на онова време са виждали че така до никъде няма да се стигне, но от друга страна те не могат да избягат от своя гръцки манталитет. Единственото бягство от гръцкия и езически манталитет е връщането към оригиналния еврейски библейски манталитет. Но всичко еврейско е толкова презряно от гърците, че подобна постановка е немислима. Ето защо решението което намират е започването на първото екуменическо движение. Да, и аз си мислих, че екуменизма е феномен от XX-ти век, но това далеч не е така. Древното екуменическо движение имало същите цели каквото има и днешното - стандартизиране на вярата и обединение на всички клонове под една шапка. Поради тази причина се провеждат серия от екуменически събори на които се прави опит за стандартизация на вярата. Много скоро след това тази нова "стандартизирана вяра" се обединява със светската власт за да наложи чрез силата на властта този стандарт на вяра навсякъде и на всички. Така се ражда католическата църква, която в последствие се разделя на католическа и православна, като повода за разделението отново е един словесен детайл на една доктрина, така нареченото "филиокве" или спора дали Духа произлиза само от Отца или от Отца и от Сина. Всеки еврейски светия би счел подобно нещо за абсолютно безумно занимание, но не и за гръцкия ум, за него това е въпрос на живот и смърт.

Появата на протестантската Реформация дава надежда за завръщане към Библията и корените на вярата. Бащите на Реформацията обаче подобно на древните "църковни отци" са имали един основен проблем. Те са искали да направят своята вяра приемлива за поколението в което са живели. Търсили са начин да докажат своята правота в контекста на културата и мисленето на тяхното поколение. Т.е имаме същата грешка отново повторена - желание за съобразяване със заобграждащата култура. Как точно водачите на Реформацията са се опитали да докажат своята валидност в контекста на заобграждащата култура? Ами като са се позовали за валидиране на своята позиция не на кой друг а именно на "църковните отци", същите от които започва подмяната и фалшификацията на християнството.

Т.е те отново прегръщат гръцкия ум и забиват в абсолютно същите заблуждения, които идват от този ум. Не случайно протестантските деноминации и течения започват да се цепят и разделят на базата на всякакви доктринални детайли, също както е станало през първите векове. Днес може би имаме между 20 и 50 хиляди протестантски деноминации и групи, всяка вкопчила се в "своята истина" и в уникалността на своя доктринален детайл.

Надявам се този кратък исторически очерк да ти помогне да се ориентираш в ситуацията в която се намираш. Религиозното "влакче на ужасите" има достатъчно арсенал и места през които да те прекара, така, че да те държи на нокти до края на живота ти. Освен ако не се осъзнаеш и не решиш да слезеш от него...
Толкова ценно...

Апостол Павел споменава в едно от писмата които пише за "еднаквия дух, който има с Тимотей" и добавя,че няма друг човек с който да има еднакъв дух, когото да изпрати.
Това е някак си запечатано в съзнанието ми отначалото и винаги се сещам за тези думи, стане ли въпрос за отношенията между християните. Особено в ония години, когато все още си мислех,че така или иначе има най-правилна църква, или най-правилно събрание и човек е добре да ги търси. Че вероятно са прави тези, които твърдят,че за да си възможно по-близо до Бог-ти трябва да си част от такава общност.
Когато след поредни опити преди години окончателно се отказах от тези намерения, така ми олекна, изключително ми олекна, даде ми ново разбиране и нови сили да вървя с вярата в Бог през живота си. Не знам дали съм писал за това в начало, когато дойдох във форума. Но защо пиша това?

Мисля,че съм имал двама човека, с които сме на "еднакъв дух". Единият завърши земния си живот миналата година на 83г. Другият е един приятел, който ми е набор. Но разбира се, не сме живели живот като Павел и Тимотей,нито сме развивали толкова дейност.
През ония години все си казвах, че как така и двамата не им се посещават християнски събрания а са такива ярки като личности. Впечатляващи християни, показващи посока към личността на Бога. Истинска свобода на духа, благодатен характер с много добродетели. Каквито в събранията не съм срещал.
---------
В днешно време си мисля,че в немалко събрания се позволява на Бог да ръководи само до началния обявен час -например 18ч за началото на едно общуване. И дотам. Често после започва дандания, музика до големи децибели, нерядко викове и даже крясъци /за съжаление имам близки, които разчитат на такива "служби".../ После се започва с "даренията" даже преди проповедта и къде остава Божието действие? Ми как да е Бог там? Това да не им е детска игра или някакво шоу.

Пак и пак се връщаме към тези въпроси, но такива "служби" претендират да са истински...А не са. Нима можеш да призовеш Бог с някакъв начален час, уречен ден от седмицата, да си мислиш,че Всемогъщия е ей така на разположение на всяко хрумване? Без да Му предоставим почитта и чистото сърце, която Му дължим. Нима си мислят,че колкото повече викат на тези събрания, толкова повече ще ги чуе Бог или ще впечатлят околните присъстващи и най-вече ще впечатлят тези, които са пристъпили плахо прага за първи път. Фарс.

Нормално е да търсим общението, но не и това.

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 235
Re: Коя е истинската Христова църква ?
« Reply #48 on: May 20, 2022, 18:37:40 PM »
Мисля,че съм имал двама човека, с които сме на "еднакъв дух". Единият завърши земния си живот миналата година на 83г. Другият е един приятел, който ми е набор. Но разбира се, не сме живели живот като Павел и Тимотей,нито сме развивали толкова дейност.
Това не изглежда много добре, моля за извинение.
Не съм си и помислил за безумни асоциации. Извинете ме!
 

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1003
Re: Коя е истинската Христова църква ?
« Reply #49 on: May 25, 2022, 21:49:58 PM »
Нима можеш да призовеш Бог с някакъв начален час, уречен ден от седмицата, да си мислиш,че Всемогъщия е ей така на разположение на всяко хрумване?

По-повод това, мога да цитирам този стих:
Матей 18 глава
19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.
20 Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

Тук не е уточнено, в кой час да се събираме, но по което и да е време в което двама или повече се съберем в Исусовото Име, Той ще е всред нас.
А дали е в даденото събрание или не, е друга тема.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]