Author Topic: Истината за Бог и благовестието  (Read 3978 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Истината за Бог и благовестието
« Reply #15 on: March 14, 2022, 23:22:39 PM »
Quote
В оригинал думата от Йоан 3:16 и Коринтяни 13 е една и съща  (или по-точно корена на думата, т.е. разликата е нещо подобно на "любов" и "любовта"). В Йоан се говори, какво Бог ОТ ЛЮБОВ е направил. Не се дава дефиниция за това какво е любов в пряк смисъл.

Аз не съм казал че думата за любов в Йоан 3:16 и 1Кор. 13 е различна, а че единия пасаж говори за това какво любовта върши, а другия дава възможност да извлечем библейската дефиниция за това какво означава "любов" според разбиранията на Бога, а не на човеците.

Quote
Кога станаха емоциите или приятелските отношения небиблейски израз за любов???
Емоциите са създадени от Бог и не са нещо само по себе си зло.

Както написах за емоциите и приятелските отношения има друга дума и това е думата обич. На гръцки това е думата phileo, докато за Божията любов, както и за християнската любов се използва съвсем друга дума, и това е думата agape.

Никъде не съм казал, че обичта (phileo) е нещо лошо, казах само, че не трябва да се бърка с любовта (agape).

Quote
В Библията от Битие до Откровение се говори за това, че благовестването (или прокламирането на добрата вест, или говоренето на хората за кой е Бог) е една от целите на божиите хора. Има стотици пасажи за това. Ако искаш може да се потърсиш и да намериш. Пример за това е жената от кладенеца от Йоан 4. Цялата книга деяния на апостолите става дума за това.

Ако има стотици пасажи дай да видим конкретно тия пасажи, а не да обобщаваш. Аз не намирам нито един пасаж в Библията, който да потвърждава твоята теза, че "благовестването е отговорност на ВСИЧКИ негови последователи". Писанията разкриват съвсем друга концепция за това как се прогласява Благовестието.

Quote
Като нещо, което неговите последователи/ученици трябва да правят го има 4 места в НЗ.
Изненадън съм, че задаваш такъв въпрос.

Знам, че си изненадан, защото са те учили за тия неща не от Библията, а от човешки поучения. Затова дай да ги видим тези 4 места за които говориш да видим какво точно пише в тях.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Gabriel Yoanov (MIKE)

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 38
 • Матей 6:24-34
  • Матей 6:24-34
Re: Истината за Бог и благовестието
« Reply #16 on: March 16, 2022, 18:20:11 PM »
Quote
Както написах за емоциите и приятелските отношения има друга дума и това е думата обич. На гръцки това е думата phileo, докато за Божията любов, както и за християнската любов се използва съвсем друга дума, и това е думата agape.

Никъде не съм казал, че обичта (phileo) е нещо лошо, казах само, че не трябва да се бърка с любовта (agape).

Мисконцепцията за (4-те вида) любовта е често срещана. Най-честто се говори за 4 вида любов - понеже има различни думи за това. До някъде разбирам този възглед и си има обостановка.
Но всъщност всичките думи говорят за "любов" и са синоними.

Думата "агапе" (дума която се набеждава често за божия любов. Най-превъзходната, жетртвоготовна любов.)
- Исус заповядва да се обичаме един друг с агапе
- Мат 5:43 да обичаш/агапе твоя съсед
- Мат 5:44 да обичаш/агапе твоя враг
- Мат 5:46 всеки човек може да обича/агапе, даже и "бирниците" (пример за "долни" и "лоши" хора)

Филео (дума според някои, която е обикновенна "любов". Между хора или братска любов)

- Йоан 11:36 Исус обича/филео  Лазар
- Йоан 12:25 човек обича/филео живота
- Йоан 12:43 хора (първенците повярвали в Него) обичат слава от хора.
- 1 Тимотей 6:10 човек обича/филео пари
Т.е. вижда се, че човек може да обича слава, пари, живота си и прочие.

Стихове, в които се вижда, че думите в НЗ за любов се използват, като синоним.
- Йоан 11:3 Исус обича/филео Лазар
- Йоан 11:5 Исус обича/агапе Марта
- Йоан 13:34 да се обичаме/филео един друг, както Исус ни обича/агапе
- Матей 3:17 Исус е обичан/възлюбен/агапе от Бог Отец
- Йоан 5:20   Исус е обичан/възлюбен/филео от Бог Отец

Това е само кратък коментар върху думите за любов. Думата "любов", ако не се лъжа е има над 2000 в библията. Така, че може човек да си вземе справочник (библията разделена то теми, с препратки към стихове) и да види, къде я има тази дума и да види историйте (контекста), в които се използва и да си изгради лично мнение. Има също и онлаин безплатни речници, конкурданси, ресурси.
Ако човек започне да се задълбочава в теоретичното знание, може да се изгуби. Примерно ако човек заточне да чете от речници - има доста различни преводи на една и съща дума, което води до объркване.

Аз лично съм минал следните книги от СЗ Битие, Изход, Левит, Царе, Песен на песните (а може би и др. книги). И целия НЗ за да си изградя мнение по въпроса, що значи любов.

Нито една от тези думи, не е превъзходна или някакъв "вид" любов, а всичките (над 7 различни думи) образуват заедно едно теоретично знание, относно - какво любовта е.
Само чрез Святия Дух човек е възможно да бъде обучен как да прилага този божии характер - любовта. Дори и да не притежава това "знание".
 

Quote
В Библията от Битие до Откровение се говори за това, че благовестването (или прокламирането на добрата вест, или говоренето на хората за кой е Бог) е една от целите на божиите хора. Има стотици пасажи за това. Ако искаш може да се потърсиш и да намериш. Пример за това е жената от кладенеца от Йоан 4. Цялата книга деяния на апостолите става дума за това.

Ако има стотици пасажи дай да видим конкретно тия пасажи, а не да обобщаваш. Аз не намирам нито един пасаж в Библията, който да потвърждава твоята теза, че "благовестването е отговорност на ВСИЧКИ негови последователи". Писанията разкриват съвсем друга концепция за това как се прогласява Благовестието.


Вече назовах една цяла книга - деяния на апостолите.
Освен това споменах и за самаранката от кладенеца.
Ако ти не намираш такъв пасаж, то или няма или ти не го виждаш.

Quote
Като нещо, което неговите последователи/ученици трябва да правят го има 4 места в НЗ.
Изненадън съм, че задаваш такъв въпрос.

Знам, че си изненадан, защото са те учили за тия неща не от Библията, а от човешки поучения. Затова дай да ги видим тези 4 места за които говориш да видим какво точно пише в тях.

Грешно предполажаш, защо съм изненадан.ПС: думата дод (или доде) - която се превежда, като чичо или любов
Притчи 7:18 : Ела, нека се наситим с любов до зори. Нека се насладим с милувки.
Буквален превод: Ела, нека се наситим с "дод" до зори. Нека се насладим с "любов в множествено число".
Странно, но принципно хората (от света) не говорят наистина за любов, а само за някои от аспектите на любовта (примерно интимността в смисъл на брачна интимност). Същото става и с някои от "блюстителите на божието слово", остават 99 стиха и се фокусират върху 1 и така цялостта на значението става наранена.
Исус:Не се безпокойте за живота си–какво ще ядете или какво ще пиете,
нито за тялото си–какво ще облечете.
Не е ли животът повече от храната и тялото–от дрехите?
Погледнете небесните птици,че не сеят,нито жънат,нито в житници събират и пак небесният ви Баща ги храни.Вие не сте ли много по-ценни..?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Истината за Бог и благовестието
« Reply #17 on: March 16, 2022, 18:42:51 PM »
Quote
Мисконцепцията за (4-те вида) любовта е често срещана. Най-честто се говори за 4 вида любов - понеже има различни думи за това. До някъде разбирам този възглед и си има обостановка.
Но всъщност всичките думи говорят за "любов" и са синоними.

Думата "агапе" (дума която се набеждава често за божия любов. Най-превъзходната, жетртвоготовна любов.)
- Исус заповядва да се обичаме един друг с агапе
- Мат 5:43 да обичаш/агапе твоя съсед
- Мат 5:44 да обичаш/агапе твоя враг
- Мат 5:46 всеки човек може да обича/агапе, даже и "бирниците" (пример за "долни" и "лоши" хора)

Филео (дума според някои, която е обикновенна "любов". Между хора или братска любов)

- Йоан 11:36 Исус обича/филео  Лазар
- Йоан 12:25 човек обича/филео живота
- Йоан 12:43 хора (първенците повярвали в Него) обичат слава от хора.
- 1 Тимотей 6:10 човек обича/филео пари
Т.е. вижда се, че човек може да обича слава, пари, живота си и прочие.

Стихове, в които се вижда, че думите в НЗ за любов се използват, като синоним.
- Йоан 11:3 Исус обича/филео Лазар
- Йоан 11:5 Исус обича/агапе Марта
- Йоан 13:34 да се обичаме/филео един друг, както Исус ни обича/агапе
- Матей 3:17 Исус е обичан/възлюбен/агапе от Бог Отец
- Йоан 5:20   Исус е обичан/възлюбен/филео от Бог Отец

Думата агапе е принципно "общата" дума за "любов" Тя се използва както за любовта на Бога, така и за любовта на грешни човеци. Само че дефиницията на Божията любов и християнската любов, няма нищо общо с тази любов, която изпитват грешните човеци. Те НЕ СА СПОСОБНИ на този вид любов, защото тя е от свръхестествено естество. Но това е нещо, което ти понастоящем не разбираш.

Както не разбираш и факта, че когато се използва агапе или филео, има различен аспект, различен нюанс в конкретния стих. Имаше един превод на Библията на "Верен" който се беше постарал да раздели филео от агапе и бяха превели всички агапе с любя и всички филео с обичам. Това е правилния начин да се подходи към оригиналния текст.

Quote
Това е само кратък коментар върху думите за любов. Думата "любов", ако не се лъжа е има над 2000 в библията. Така, че може човек да си вземе справочник (библията разделена то теми, с препратки към стихове) и да види, къде я има тази дума и да види историйте (контекста), в които се използва и да си изгради лично мнение. Има също и онлаин безплатни речници, конкурданси, ресурси.
Ако човек започне да се задълбочава в теоретичното знание, може да се изгуби. Примерно ако човек заточне да чете от речници - има доста различни преводи на една и съща дума, което води до объркване.

Изследването на Писанията, преводите и думите в дълбочина не води до объркване. Може да се обърка човек, който е свикнал на плитки постановки и го мързи да вникне в детайлите. Разбирането на Писанията не е "теоретично знание" защото Божието Слово е БогоВДЪХновено, и когато човек вниква в него, той се изпълва с Божия Дух и Божията мъдрост. Разбира се това е при условие, че човек изследва Писанията за да се научи как да вярва и как да живее . Ако човек ги изучава с цел да придобие академично знание, да напише някой докторат и да си вдигне заплатата и престижа - това вече е упражнение което носи смърт.

Quote
Грешно предполажаш, защо съм изненадан.

Аз не го предполагам, аз го ВИЖДАМ. А е нормално ти след като не го виждаш да си мислиш, че причината е друга.

Quote
Вече назовах една цяла книга - деяния на апостолите.
Освен това споменах и за самаранката от кладенеца.
Ако ти не намираш такъв пасаж, то или няма или ти не го виждаш.

Ето вече трети път те призовавам да дадеш КОНКРЕТНИ пасажи от Писанията ДОКАЗВАЩИ твоите твърдения и ти чисто и просто ОТКАЗВАШ да се позовеш на Писанието. Вместо това ме пращаш да съм четял цялата книга Деяния на апостолите. Ами то със същия успех можеше направо да ме препратиш да чета Библията.

И като говорим за Деяния на апостолите, ти прочел ли си дори ЗАГЛАВИЕТО на тази книга? Случайно обърнал ли си внимание че там се казва деяния НА АПОСТОЛИТЕ? И как прочие книга, в която се говори за деянията на хора които са изрично апостоли, ще докаже твоята теза, че ВСИЧКИ християни са отговорни за прогласяване на Благовестието?

Или в твоите представи за нещата - ВСИЧКИ са апостоли?

И в каква връзка си бил споменал за самарянката на кладенеца? Какво общо има тя с прогласяването на Благовестието? Ти въобще ЗНАЕШ ли какво е Благовестието? Защото по всичко, което пишеш се вижда, че ти дори не знаеш какво е Благовестието, и всичко е някаква каша в твоята глава. Което е много характерно за хората опиянени с вавилонското вино по църквите.

Ти до този момент прогласяваш предимно* неща папагалски заучени от проповеди. Ти затова не можеш да предоставиш нито един доказателствен стих за нещата, които твърдиш.

Затова, стегни се, препаши кръста си като мъж и дай доказателства. Стига танцува около отговора като страхлив политик. От какво те е страх, да не би да се окаже, че такива пасажи няма или че тия които си мислиш, че ги има всъщност говорят нещо съвсем друго?

-------
*Предимно, не означава изцяло. Мога да свидетелствам, че сред многото плява с която пълниш форума се намират и бисери в твоите изказвания. Вижда се, че има и неща за които си научен от Бога. Затова и написах на dodai да не бърза да те съди. Затова и отделям време да ти обръщам внимание. Ако имаш правилния дух в себе си, и искрено сърце, ще придобиеш голяма полза от престоя си в този форум. Колко пъти съм искал да извадя бисерите от плявата и да ги подчертая, за да може да има полза от нещата които пишеш тука за другите участници. Но ти произвеждаш толкова много плява, че не ми остава време да се занимая с бисерите. Но така си бил научен, това си видял от твоите водачи, това и правиш. Аз не те съдя за това. И аз съм бил такъв. И как да съдя някой за нещата, които аз самия съм правил?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.