Author Topic: Последни времена - принципи на духовно оцеляване  (Read 8083 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Последните времена наистина са върху нас и духовете на измама, объркване и съблазън подготвят трескаво спектакъла на най-големите заблуди, които света някога е виждал.

От друга страна очакванията на Господаря към своите слуги са по-големи от всякога, защото преди завръщането Си, Той очаква невяста без петно и без бръчка или друг недостатък.

Ето защо с оглед на сериозността и взискателността на последните времена, исках според мъдростта до която съм достигнал да изложа няколко фундаментални принципа без които не бихме могли да оцелеем духовно нито да устоим като верни Божии слуги във времена като тези.

1. Внимание, бдителност, молитва

Днес има стотици и хиляди книги за молитвата, но аз лично не съм видял нито една книга за вниманието. Когато Исус заповяда:

Марк 13:33  Внимавайте, бдете, и молете се; защото не знаете кога ще настане времето.

Той постави вниманието на първо място и молитвата едва на трето. Днес християните винаги бързат да се молят, но не бързат да внимават и бдят преди да се молят. По този начин тяхната молитва се осуетява, защото не са спазили реда поставен от Господаря. Този ред не е случаен, но е там защото Бог иска преди всичко да сме бдителни и внимателни, да наблюдаваме и забелязваме всичко, което може да се окаже важно и да бдим да не пропуснем нищо от това, което Бог е изпратил към нас да ни настави и инструктира. И едва от позицията на това внимание и бдителност, ние ще имаме мъдростта и знанието да се молим според Неговата воля, защото "увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша" /1Йн. 5:14 /

Всеки един, който е истински Христов ученик ще пази стриктно инструкцията на Господаря да се внимава и бди преди молитвата. Християните трябва да бъдат най-внимателните, будни и трезвени хора, които света някога е виждал. Вместо това, на какво сме свидетели? Християните са едни от най-отплеснатите, блуждаещи и нереални хора в това поколение. Казвам това с голяма скръб, защото Тялото Христово се нуждае от бдителността на всяка една част.

И ако досега липсата на бдителност и внимание е било причина за провали в личен план, то с усилването на времената - това ще се превърне в катастрофална трагедия.

Затруднявам се да намеря достатъчни сили думи с които да увещая всеки един да се върне с пълна сериозност към инструкцията на нашия Господар Исус да се внимава и бди и да се молим. Аз съм сигурен, че мнозина от вас дори ще се затруднят да схванат - какво напрактика означава да внимават и да бдят.

Като начало ви съветвам да започнете изучаване на думата "внимание" и особено на инструкцията "внимавайте" в Библията. Само в писанията на апостолите има около 30 пъти заповед за това да внимаваме и инструкции за това в какво и на какво да внимаваме и около 13 пъти се говори за какво и на какво да се бди.

Това е първия фундаментален принцип, който ако подцените, всички останали ще са безполезни.

2. Разбиране, мъдрост, знание

Исус не веднъж смъмряше учениците Си за липсата на разбиране. Днешното поколение християни си мисли, че това,че не разбират е оправдание. Докато в действителност, това е укор и позор.

Марк 8:17  А Исус, като разбра това; рече им... Още ли не разбирате, нито разумявате? Окаменено ли е сърцето ви?

Липсата на разбиране не само не е оправдание, но всъщност е свидетелство за закоравяване на сърцето. Исус нито веднъж не оправда някого с извинението, че той не разбира, но винаги изискваше от учениците Си да разбират и ги укоряваше всеки път, когато проявяваха неразбиране.

Марк 7:18  И каза им: Нима сте и вие тъй неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни?

За разлика от днешното поколение християни Исус, нито за миг не очаквал нещо по-малко от учениците Си от това да следват инструкциите на книгата Притчи, която изключително много набляга, на разбирането, мъдростта и знанието.

Пр. 3:21  Сине мой, тия неща да се не отдалечават от очите ти; Пази здравомислие и разсъдителност,

Разсъдливост, кога за последен път чухте проповед на тази тема? Кога някой с претенциите на бъде учител сред братята дойде да ви инструктира как да се научите на разсъдливост и здравомислие? Вместо това от амвоните се предлагат готови формули, готови доктрини, готови рецепти. Докато всъщност основното, което Бог иска от човеците е не да седят да ги хранят с лъжичка, а да се научат да разбират, да търсят, да копаят, да намират и да се хранят както подобава на зрели хора.

В тия последни времена и особено когато се яви Антихриста ще има само две групи хора и те са ония които разбират и ония които не разбират. И ония които не разбират са наречени - нечестивите.

Дан. 12:10  Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат.

Ако си мислите, че ще устоите в последните времена без разбиране, то дори няма да разберете как ще се окажете в лагера на нечестивите.

Замисляте ли се КОЛКО ФУНДАМЕНТАЛНО ВАЖНО е да имате РАЗБИРАНЕ? Времето на лесните доктрини сричани по букварите издадени от нашата деноминация отмина. Времето на смлените духовни кашички подавани с лъжичка от амвона свърши. Време е Божиите хора да хванат ръждясалите лопати и да започнат да търсят познанието на Бога като скрити съкровища. Време е да издигнем гласа си към разбирането и да приклоним ухото си към мъдростта. Да призовем благоразумието и да предадем сърцето си към разсъдливост.

И ако не го сторим, предупреждението на пророк Даниил стои срещу нас със страшна сила - ние дори няма да разберем кога сме станали едно с нечестивите.

Нашият Господар е дал инструкции на Своите ученици,спрямо които това поколение християни нехае и блуждае. Ние трябва да станем прецизни в разбирането на Божиите неща и Слово повече от всички други поколения,защото върху нас ще дойде изпитанието на вековете. Когато Господарят се върне Той ще се интересува не от нещата които сме сторили по свое усмотрение а доколко сме разбрали и извършили онова, което Той е заповядал.

Ние няма как да устоим в тия последни времена ако не разбираме каква точно е волята на Господаря за народа Му. Това, което се тиражира днес масово по църквите като Божия воля НЕ Е онова, което Писанията учат. Ние трябва да станем усърдни ученици на Писанията повече от всякога.

3. Търпение, устояване, издържане

Дан. 7:25  Той ... ще изтощава светиите на Всевишния...

Веднъж поели по верния път, ние трябва да сме наясно, че врагът ще воюва против нас със изтощение. Много пъти всичко ще изглежда безсмислено, окаяно, напълно провалено и ние ще се чувстваме на края на силите си да вярваме и да продължаваме напред. Красотата на небесното видение ще бъде помрачавана отново и отново от грозната реалност около нас.

Откр. 13:10  Тука е нужно търпението и вярата на светиите.

Ние трябва да бъдем подготвени в нашите умове и сърца, че стратегията на противника ще е да ни изтощава, затова с всяко усърдие трябва да придобиваме търпение, твърдост за устояване и издържане докрай.

Ако мислим, че ще има бързи и лесни резултати ще бъдем лесно разочаровани и ще паднем в примката на лукавия. Затова сега е времето да приготвим умовете си за тежка зима.

4. Единство, вярност и постоянство

Да бъде човек Християнин означава да бъде зависим от останалите, точно както една част на тялото зависи от другите. Христовото учение не е учение, което може да се постигне с индивидуализъм. Това е учение, което или се постига от всички заедно или от никой поотделно.

Ето защо е крайно време нашите умове да се обновят спрямо Божиите инструкции за едно Тяло. Ние живеем в поколение на индивидуализъм и единащина. Хората са по отчуждени и уединени от всякога. Принципа разделяй и владей се прилага с пълна сила спрямо масите и християните от това поколение не правят никакво изключение. Християнските църкви вместо живи общности са се превърнали в клубове по религиозни интереси с членски внос 10% и волни пожертвувания.

НИКОЙ НЯМА ДА УСТОИ ИНДИВИДУАЛНО. Ние трябва да се върнем към силата на Тялото, към ефективността на Организма, към стабилността на Общността. Това означава да изгубиш своята самостоятелност, своето лично време, своята лична територия и своите лични претенции.

Това означава да търпиш хора, които те изумяват с нахалството си, да работиш с братя, които те шокират с глупостта си, да споделяш трапеза с хора, които те отблъскват с хигиената си. Но всичко това е специално калкулирано да изяви състоянието на собственото ти сърце, за да може то да бъде изобличено и изчистено по начин по който това никога няма да се случи при други обстоятелства.

Животът в Тялото е страдание преди да се превърне в слава. Но ако сме добре подготвени по отношение на горните три фундаментални принципа, то ще сме в състояние да устоим и да дадем плод като част от Христовата общност.

Ако вие не желаете да живеете като истинска органична част от местно Христово тяло, то вие не желаете да сте Христов ученик и последните времена ще ви отнесат в лагера на врага.


Нито едно от въведенията в описаните фундаментални принципи не е изчерпателно и служи само за основна насока в която всеки, който е сериозен с Бога на Библията ще изследва, напредва и задълбочава. С цялото си сърце вярвам, че всеки който прегърне и приложи това разбиране ще започне да разширява и задълбочава своите духовни корени и това неизменно ще му помогне да цъфти и дава плод във времената на жега и суша, които ни очакват.

Лука 13:8  А той в отговор му рече: Господарю, остави я и това лято, докле разкопая около нея и насипя тор;
Лука 13:9  и ако подир това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.


Макар и неизчерпателно представени аз виждам гореизложените принципи като добра тор, която може да направи безплодните - плодоносни, а плодоносните - изобилно плододаващи. Дано Бог да натори вашето разбиране и вяра, докато четете, размишлявате и задълбочавате в тези неща.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Shema

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 33
"Време е Божиите хора да хванат ръждясалите лопати и да започнат да търсят познанието на Бога като скрити съкровища. Време е да издигнем гласа си към разбирането и да приклоним ухото си към мъдростта. Да призовем благоразумието и да предадем сърцето си към разсъдливост."

Амин!
Второзаконие 20:3
Слушай, Израилю! вие пристъпвате днес да се биете против неприятелите си; да не премалнее сърцето ви; не бойте се, нито се смущавайте, нито се ужасявайте от тях;

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Quote
Да бъде човек Християнин означава да бъде зависим от останалите, точно както една част на тялото зависи от другите. Христовото учение не е учение, което може да се постигне с индивидуализъм. Това е учение, което или се постига от всички заедно или от никой поотделно.
Разбрах, че имало двоумене по случая дали трябва тези, които гледат да са далеч от бъркотията и да са трезви по ум, да се съберат заедно с тези, които обичат бъркотията и се чувстват удобно в нея.

Искам да поясня, че тук не става въпрос за "останалите", които са на думи богобоязливи. Става въпрос за другите, които са също трезви по ум и странещи от бъркотията.

Мнозина се чудят — какво да правим след като излезем от бъркотията, с кого да общуваме — и се чудят дали бъркотията не е мястото, където да общуват. Аз бих попитал — какво правихте, когато тръгнахте да излизате от греха — пак ли към греха гледахте, за да общувате с някого или гледахте да общувате с такива, които също излизаха от греха? По същия начин и с бъркотията.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Днес си дадох сметка, че съм пропуснал да напиша един от принципите, който е с изключителна важност. Ето защо сега ще напиша и за него:

5. Съкрушеност, смирение, себеобуздание

Не знам дали ще намеря думи за да наблегна достатъчно на съкрушеността. Колко хора разбират какво е съкрушеност? Колко хора я практикуват - всеки ден, във всеки момент, във всеки миг?

Ис. 66:2  Но пак, на този ще погледна, На оня, който е сиромах и съкрушен духом, И който трепери от словото Ми.

Съкрушеността е състояние на духа при което човек непрестанно съзнава своята недостатъчност за каквото и да било. Сиромах е онзи човек, който осъзнава че не може да снабди достатъчно за нуждите си. Така и сиромахът духом знае, че няма в себе си достатъчно за да изпълни онова, което се иска от него. Това осъзнаване води до съкрушаване на духа, до едно непрестанно вътрешно треперене пред Бог и Неговото Слово, което изисква от нас повече отколкото ние сме в състояние да дадем или извършим. Въпреки това, съкрушеността не води до ужас или агония, но до дълбока зависимост и осланяне на Божията благодат и милост. Съкрушеността съчетана с вяра - това е двигателя на всеки истински Божий човек. Съкрушения човек е този чиято самоувереност е пречупена. В същото време живата вяра в него създава една непрестанна Богоувереност, едно непрестанно черпене от Небесните живителни сокове, една зависимост от Небесните, а не от земните ресурси.

Съкрушеността хвърля вътрешния човек в непрестанна молитва, непрестанен вик пред Божият престол на благодатта. Така и само така се изпълнява заповедта "непрестанно се молете". Човек, който не познава съкрушеността може само да се чуди как е възможно да се изпълни тази заповед.

От друга страна смирението за ума е същото каквото е съкрушението за духа. Умът по подобие на духа трябва да си припомня своята недостатъчност. Смирението е точно обратното на високоумието. То спокойно може да бъде наречено - нискоумие. Сиреч човек мисли ниско за себе си, а не високо, мисли ниско за своите идеи, знания и способности. Не се осланя на тях, нито се обляга на своя разум. При все това той непрестанно придобива и мъдрост и знание и разбиране, но не за да ги направи своя крепост и упование, нито повод за високоумие, самоувереност или арогантност.

Да бъде някой със смирен ум и съкрушен дух е най-безопасното духовно място на което човек може да се намира. Това и само това е състоянието на вътрешния човек, което отприщва Божиите милости и благодат към човека, това и само това е мястото в което човек може да има истинско общение с Живия Бог.

Без съзнателно търсене и пребъдване в съкрушеността и смирението, ние няма да можем да оцелеем духовно в тия зли времена. Нито ще можем да достигнем до онова познаване и близост със Бога, които Той желае за Своите хора. Без значение как изглеждаме външно на останалите, дълбоко вътре в нас трябва непрестанно да има запален светилник, който гори със страх и трепет пред Бога и Неговото Слово. Духът на човека е светило Господно, но само съкрушеният дух е светилник, който блести със пълна сила.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Мисля, че е вярно да добавя, че духом съкрушения има скръб по Бога,
2 Коринтяни 7:10
Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.


а не светска скръб:
Матей 27:3
Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: 4 Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нам що ни е? Ти гледай.
5 И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси
.

Интересно е, че е записано в Словото за човеците: разкаяние и покаяние
а относно Бог: разкая се. 

Пример за това, което Бог иска от нас - изцяло предадени, уповаващи в Него; пребъдващи в тези малки заповеди. Питам се само, защо не мога да съм постоянна в пребъдването и да имам ВИНАГИ такъв съкрушен дух? Не знам при другите как е...
 
Софония 3:12
Но ще оставя всред тебе Люде съкрушени и нищи, Които ще уповават на името Господно.


1 А Исус като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.
2 И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки:
3 Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
4 Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
5 Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
6 Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
7 Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
9 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
10 Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
11 Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; 12 радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.
13 Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.
14 Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.
15 И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи.
16 Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Quote from: Tihomr
Разбрах, че имало двоумене по случая дали трябва тези, които гледат да са далеч от бъркотията и да са трезви по ум, да се съберат заедно с тези, които обичат бъркотията и се чувстват удобно в нея.

Във връзка с четвъртия принцип в който говоря за единството на Тялото, аз имам предвид органично местно тяло от светии посветени на Бога и Неговите цели на Земята, а не човешка организация пълна с човешки традиции и пиянство със вавилонско вино. За Вавилон заповедта е "Излезте от нея люде Мои". Увещанието в случая е християните, които излизат от Вавилон да не се предават на индивидуализъм и живеене за себе си, но да търсят от Бога да ги направи част от реално органично тяло на светии, както и самото увещание съдържа в себе си разбирането, че който се намира във вавилонските структури, които насърчават индивидуализма и клубната църковна дейност - да излезе от там и да търси Бога за истинското Христово тяло, което е базирано на ЕЖЕДНЕВЕН живот заедно, а не на клубни сбирки и административна структура.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Quote
Мисля, че е вярно да добавя, че духом съкрушения има скръб по Бога,

Скръбта по Бога е свързана със някакъв грях или отклонение от Бога. А съкрушението е точно онова, което пази човек от отклонение. Ето защо не е нужно съкрушения по дух непременно да има скръб по Бога, защото той ако е наистина съкрушен няма да се отклони и няма да има за какво да скърби. На съкрушения човек скръбта е друга, като например:

Пс. 119:136  Водни потоци текат из очите ми. Понеже не се спазва Твоя закон.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 191
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
[-
Ето защо е крайно време нашите умове да се обновят спрямо Божиите инструкции за едно Тяло. Ние живеем в поколение на индивидуализъм и единащина. Хората са по отчуждени и уединени от всякога. Принципа разделяй и владей се прилага с пълна сила спрямо масите и християните от това поколение не правят никакво изключение. Християнските църкви вместо живи общности са се превърнали в клубове по религиозни интереси с членски внос 10% и волни пожертвувания.

НИКОЙ НЯМА ДА УСТОИ ИНДИВИДУАЛНО. Ние трябва да се върнем към силата на Тялото, към ефективността на Организма, към стабилността на Общността. Това означава да изгубиш своята самостоятелност, своето лично време, своята лична територия и своите лични претенции.


Ако вие не желаете да живеете като истинска органична част от местно Христово тяло, то вие не желаете да сте Христов ученик и последните времена ще ви отнесат в лагера на врага.


Quote from: Tihomr
Разбрах, че имало двоумене по случая дали трябва тези, които гледат да са далеч от бъркотията и да са трезви по ум, да се съберат заедно с тези, които обичат бъркотията и се чувстват удобно в нея.

Във връзка с четвъртия принцип в който говоря за единството на Тялото, аз имам предвид органично местно тяло от светии посветени на Бога и Неговите цели на Земята, а не човешка организация пълна с човешки традиции и пиянство със вавилонско вино. За Вавилон заповедта е "Излезте от нея люде Мои". Увещанието в случая е християните, които излизат от Вавилон да не се предават на индивидуализъм и живеене за себе си, но да търсят от Бога да ги направи част от реално органично тяло на светии, както и самото увещание съдържа в себе си разбирането, че който се намира във вавилонските структури, които насърчават индивидуализма и клубната църковна дейност - да излезе от там и да търси Бога за истинското Христово тяло, което е базирано на ЕЖЕДНЕВЕН живот заедно, а не на клубни сбирки и административна структура.    Всичко това е много хубаво, Уочман, и съм много съгласен , дажье бих казал чудесно, въпроса е КЪДЕ да намери човек, такава общност, или такова тяло което да отговаря на тия изисквания?

    Къде да ви намери вас??

"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус - Лука  12 глава

    "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВОР

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Quote
  Всичко това е много хубаво, Уочман, и съм много съгласен , дажье бих казал чудесно, въпроса е КЪДЕ да намери човек, такава общност, или такова тяло което да отговаря на тия изисквания?

    Къде да ви намери вас??

Преди всичко ние не предлагаме себе си като някакво автентично решение на проблема. Ние сме пътешественици, които вървят по пътя към Господната планина.

Такива общности като цяло трудно и рядко се намират по света, въпреки че все повече ги има благодарение на благодатта за изтрезняване, която Бог излива на света. В България аз нямам информация за нещо автентично, но това, че аз нямам информация не означава че няма. При всички случаи Бог не ме води към това да търся подобна общност на готово (ако и да съм бил канен не веднъж да се присъединя към такава в чужбина), но вместо това да бъда добър пример за другите така, че общността да се формира там където Бог ни поставя. Разбира се едни Бог ще постави да сложат ново начало, други ще прати там където вече има поставено начало. За това нещо човек трябва да търси Бога, какво Бог има за него.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.