Author Topic: Научен от Библията или от Духа?  (Read 10056 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 655
  • http://www.fellowshipbg.org
Научен от Библията или от Духа?
« on: November 09, 2007, 19:21:15 PM »
Научен от Библията или от Духа?*

Внушението, че има разлика между научени от Библията и научени от Духа вероятно ще шокира някои читатели. Независимо от всичко, това е така.

Съвсем възможно е да бъдеш поучен в основните начала на вярата и все пак да нямаш реално разбиране за цялата работа. Възможно е също да станеш експерт в библейската доктрина и да нямаш духовно осветляване с резултат,над съзнанието ти да има покривало, пречещо ти да схване истината в духовната й същина.

Много от нас са виждали църкви, които обучават библейски своите деца от най-крехките им години,дават им дълги инструкции по катехизис, поучават ги по-нататък в пастирски класове и все пак никога не произвеждат у тях живо християнство, нито зряло благочестие. Техните членове не дават свидетелство, че са преминали от смърт в живот. Никой от белезите на спасението, толкова ясно представени в Писанията, не се намира у тях. Техният религиозен живот е правилен и разумно нравствен, но изцяло механичен и без излъчване. Те носят своята вяра, както личностите в траур носят черни ленти, за да покажат любовта и почитта си към умрелия.

Такива личности не могат да бъдат отхвърлени като лицемери. Много от тях са патетично сериозни относно всичко. Те просто са слепи. Поради липсата на жизнения Дух, те са принудени да се задоволят с външната обвивка на вярата, докато през всичкото време вътрешността на сърцата им гладува за духовна реалност и те не знаят какво не е в ред у тях.

Разликата между богословската религия и религията на Духа е добре представена от свети Томас в една нежна малка молитва към неговия Господ: "Чадата на Израил в миналите времена рекоха на Моисея: "Ти говори с нас и ние ще слушаме; и нека не говори с нас Бог, за да не умрем.Не така, Господи, не така, умолявам Те; но по-скоро като пророк Самуил - прося смирено и искрено: "Говори, Господи, защото слугата Ти слуша." Нека не Моисей ми говори, нито кой да е от пророците, но Ти говори, Господи Боже - Вдъхновителят и Осветляващият всички пророци, защото само Ти без тях можеш да ме поучиш съвършено, но те без Тебе не могат да сторят нищо. Те наистина могат да произнасят думи, но не могат да дадат Духа. Те могат да говорят прекрасно, но ако Ти мълчиш, не могат да възпламенят сърцето. Те поучават буквата, но Ти отваряш ума; те изявяват тайни, но Ти отключваш смисъла на запечатаните неща... Те работят само отвън, но Ти обучаваш и просветляваш сърцето... Те викат високо слова, но Ти предаваш разбиране на слушането."

Трудно може това да се изрази по-добре. Същото нещо беше казано от мнозина други, но най-познатото изречение е: "За да бъдат разбрани Писанията, трябва да се четат със същия Дух, Който първоначално ги вдъхнови." Никой не го оспорва, но дори такова твърдение не се разбира от онези, които го слушат, ако Святият Дух не възпламени сърцата.

Обвинението, нерядко отправяно срещу нас от либералите, че сме "библиомани", вероятно не е право в същия смисъл, какъвто влагат нашите противници; но кротостта и самоанализът ще ни принудят да признаем, че в техните обвинения често има твърде много истина. Между религиозните личности с недвусмислено правоверие понякога се намира тъпа зависимост от буквата на текста без ни най-малко разбиране на нейния дух. Че истината по своята същност е духовна, трябва постоянно да стои пред очите ни, ако искаме въобще да я познаем. Самият Исус Христос е Истината и Той не може да бъде облечен просто в думи, дори когато, както вярваме пламенно, самият Той е вдъхновил думите. Това, което е духовно, не може да се изрази с мастило или да се ограничи с машинописен текст и хартия. Най-доброто, което една книга може да направи, е да ни даде буквата на истината. Ако някога получаваме повече от това, то ще е от Святия Дух, Който ни го дава.

Великата сегашна нужда между личностите, които са духовно гладни, е двупосочна.

Първо - да се познават Писанията, извън които никаква спасителна истина няма благоволението на нашия Господ;

Втората - да бъдем просветлени от Духа, извън Когото Писанията не могат да бъдат разбрани.


* взето от Коренът на праведния - А.У.Тоузър
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

biblical

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Re: Научен от Библията или от Духа?
« Reply #1 on: May 17, 2009, 20:53:25 PM »
Това отваря един друг въпрос: Когато си бил учен, дали си бил научен чрез правилния Дух? Когато си приел неправилен дух и неправилно благовестие, ти ще ги считаш за истинни, понеже действа заблуда. Днес има изобилие от Исусовци и благовестия, както и от техни проповедници.
Истинския Исус ще бъде познат по свидетелството на писанията - дали писанията са действително съгласни с дадено учение или е някой нечист дух,който се преправя на Христовия Дух.  Дали живота, думите, делата и плодовете свидетелстват за това, че истинския Христос живее в някой или е фалшив Исус, друг дух и друго благовестие? Отговорността по проверката е лична. Всеки сам отговаря за живота си.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 380
Re: Научен от Библията или от Духа?
« Reply #2 on: August 19, 2019, 17:03:09 PM »
Една книга, ако не бъркам е от същия автор от който са посочените цитати в темата
http://christian-books.eu5.org/knigi/17tozerKakBogpresledva.htm

Имам негова книга, която периодично препрочитах - Познаването на Святия Бог
която също препоръчвам