Author Topic: Божият народ - Израел ?  (Read 59555 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #285 on: February 24, 2016, 14:12:22 PM »
Аз бих искал да обобщя и доколкото е възможно да структурирам позицията си по темата, като се обърне внимание на най-важния фактор.

Според мен най-важния въпрос и най-главното различие между спорещите страни в тази тема се заключава в следния въпрос:

Има ли право Бог да избира според както намери за добре, давайки на едни повече от на други, или е задължен да дава на всички Свои по равно и еднакво за да удовлетвори човешките представи за справедливост?


Smal axe използва често думата "еднакво" - това е препъни камъка за него. Именно това е комунистическия квас за който говоря. Разбира се в случая аз използвам термина "комунистически" като илюстрация, защото комунизма като идеология е олицетворение за стремежа към равенство и еднаквост. Има много други сродни идеологии които стъпват на същия постулат.

Това, което аз съм научил от Писанието е че Бог е Бог на неравнопоставения избор. И това никак не е случайно. И този въпрос е от изключителна величина, защото оспорването на Божият неравнопоставен избор е в корена на бунта на Луцифер. С други думи тука удряме в корена на "тайната на беззаконието".

Това, което е изключително важно да разбираме е че ако Бог не е в правото си да избира неравнопоставено, дори онези, които не го заслужават, то Той няма да бъде и в позиция да прости и спаси онези, които не го заслужават. Т.е както не веднъж по-напред в темата споменах (но без да обясня подробно) - въпроса за Божият избор е всъщност въпроса за Божията благодат.

Ако наистина вярваме, че Бог ни спасява от греховете ни по благодат, без ни най-малко участие на нашите дела и заслуги, то защо да имаме затруднение да вярваме, че Бог е избрал един народ, един етнос, потомците на Яков повече от всички други народи и етноси, без те да го заслужават или да са го заработили с делата си?

И в двата случая това е действието на чистата Божия благодат, която изисква истинско смирение за да бъде осъзната и приета. Нека не забравяме, че в корена на падението на Луцифер беше именно възгордяването на сърцето му. Затова Божият път е основан върху смирението, а Божията благодат на всяко стъпка изисква смирение, според както е писано: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат."

За да възприеме човек спасителната благодат на Бога, той трябва да се смири по две главни направления. Първото направление е да разбере, че няма нищо с което той да е в състояние да заработи или заслужи спасението си. Второто направление е че няма нищо с което той да е в състояние да заработи или заслужи своята позиция в царството. Това изисква да осъзнаем, че позицията и функцията се дава според това, което Бог преди вечни времена е избрал и предопределил, а не според нашите усилия и дела. Подобно отношение изисква наистина пълно доверие в Божия избор и истинското поклонение в дух изисква да признаем Божието величие и слава в Неговия избор дори и Бог да ни е избрал да бъдем последни в царство, а онези които по дела го заслужават по-малко от нас ги е избрал да бъдат първи. Нашето доверие в Бога трябва да бъде до такава степен, че дори Бог да ни е определил на погубление - пак ние да сме удовлетворени от факта, че Божията правда и истина ще царуват вовеки и че греха и нечестието ще се изличат отсред Творението. Това означава да сме на Божия страна и да имаме истинско доверие в Бога, ако ще това да ни коства всичко, пък било и участието в Царството и спасението.

Затова и Писанието казва:

Римл. 3:4  Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив

Това е изключително фундаментална реалност. Човек не може да съди Бога за това, че нещо не било "справедливо" или не било "поравно" или "еднакво" и прочие. Човек е ЛЪЖЛИВ и като такъв не може да преценява между добро и зло, право и криво. Само Бог е мярката за справедливост, истинност и правота. Именно на това се възпротиви Луцифер в своя бунт.Затова стремежа на някои хора да изкарват всичко по равно и еднакво (равенство на евреи и езичници, равенство между мъже и жени и прочие) - е всъщност проявление на бунта на Луцифер, квас от тайната на беззаконието.

Точно поради тази причина Исус положи не малко усилия да изясни този въпрос използвайки различни притчи. Едната е притчата за работниците на нивата:

Mat 20:10  А като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече от един пеняз но и те получиха по един пеняз.
Mat 20:11  И като го получиха, зароптаха против стопанина, като казаха:
Mat 20:12  Тия последните иждивиха само един час; и пак си ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата.
Mat 20:13  А той в отговор рече на един от тях: Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли погоди с мене за един пеняз?
Mat 20:14  Вземи си своето и иди си; моята воля е да дам на тоя последния както и на тебе.
Mat 20:15  Не ми ли е позволено да сторя със своето каквото искам? Или твоето око е завистливо(Гръцки: Лошо.), защото аз съм добър?


Тук виждаме как някои работници възроптаха срещу правото на стопанина да избира както намери за добре без значение от делата и заслугите на работилите. Бог може да стори със Своето както иска и не е длъжен да отговаря на човешките претенции за "справедливост".

Същия принцип виждаме и в притчата за талантите, където господаря даде на едни 10 таланта, на други 5 а на други 1. Бог не дава и не разпределя по равно!

Small axe отчаяно хвърля аргумента, че "всички са синове". Никой не оспорва това. Но Яков имаше 12 сина, но само един от тях му беше любим и възлюбен повече от всички останали - Йосиф. След това Яков раздели дела на първородния на две - скиптъра даде на Юда, а двойния дял на Йосиф защото неговите синове формираха не едно а две племена в наследството на Израил. Вижда се, че дори сред избрания народ няма равенство и равнопоставеност. Но всеки има своя уникален дял и функция.

Исус също имаше 12 апостола, че даже имаше и още 70 ученика, който също изпращаше да проповядват. Но при все това 70-те нямаха същия достъп до Исус, както 12-те. Отделно изсред 12-те имаше 3-ма, които Исус взимаше със Себе си в специални случаи. Така работи Божията благодат. Бог не избира еднакво и равнопоставено. Дори и сред тези 3-ма имаше ЕДИН за когото се казва "ученика, когото Исус обичаше". При все това - всички тези бяха не само Христови ученици, но и израилтяни, синове на Яков. И пак нещата не бяха поравно и еднакво помежду тях.

Не трябва да забравяме, че ние сме получили възпитанието си по време на комунизма и нашите родители и в училище са ни учили на тези идеи за равенство и еднаквост. Майка ми делеше по равно между мен и брат ми. Аз така бях научен и възпитан и после пренесох това си възпитание в християнството. Дълги години ме държеше този квас, докато не ми се обнови ума от Писанието. Затова мога основателно да кажа, че същия квас от комунизма се вижда ясно и в  small axe, това не е лична нападка, това е констатация за реалности, които съм видял и при себе си. Затова small axe настоява да е поравно, твърди, че бащата трябвало да дава еднакво наследство на всичките си синове, пък дори и на осиновените. Това не е библейска практика и учение и не отразява Божия характер и правда.

Да всички праведници в Христос са синове, всички са един народ. Но няма равнопоставеност в този народ. Има МНОГООБРАЗИЕ. Затова Писанието говори за "многообразната Божия благодат". Бог се прославя не в еднаквостта, а в МНОГООБРАЗИЕТО. Не в равенството, а в единството на различните и неравните.

Такъв е Бога, който аз съм познал от Писанието и на Този Бог се кланям. Бог има право да избира както намери за добре и не дължи обянсения за това на НИКОГО! Защото Той не е длъжен никому с нищо, и никой не може да му рече "Що правиш". И това е фундамента на Божията благодат - да се ДОВЕРИМ на Божия избор, без да се мъчим да го нагодим според нашето извратено от грехопадението съзнание за това какво е "справедливо". Разбира се това нещо ще отврати и отблъсне повечето хора от истинското Благовестие, но то има за цел именно това - да отблъсне ония, които са се сраснали с първородния грях и да привлече само онези, които са готови да се смирят безпрекословно. Така Бог пресява житото от плявата. Но разбира се има и такива които искат да променят Благовестието според човешките очаквания, според греховното естество.

Именно този проблем е в центъра на дебата в тази тема.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #286 on: February 24, 2016, 15:13:24 PM »
Моето (частно) мнение по въпроса (без да искам да оспорвам суверенността на Божия избор) е, че християните сред езичниците имат, малко или повече, еднакъв дял с християните от евреите.

Ап. Павел пише за отклонилия се еврейски народ "Но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците, за да ги възбуди към ревнивост." Още пише, че ние сме "присадени" към Израилевия корен. Това според мен означава, че поради отпадането (като цяло)на народа на Израил, Бог ги "отсича" от корена им и наместо тях "присажда" някои от езичниците. Тоест ние, присадените, сме присадени поради това, че естествените клони са отсечени (според мен точно това означават думите "Но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците...") и сме призвани да ги заместим(т.е. да имаме тяхната функция).


small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #287 on: February 24, 2016, 17:02:57 PM »
Точно това, което казва и Тодор горе е, което акцентирам- Еднакъв дял. Свещеническата функция на всички повярвали не ги прави хора с отделни функции.
Този комунизъм и еднаквост, за която постоянно се говори тук, е страшно неправилен, като извод и етикет, както го наричам, понеже е далеч от истината това. Уочман, аз не казвам, че повярвалите са еднакви. като дървени човечета в калъп. Не са еднакви, разликите в тях са в техните награди. За това говори писанието, а не за етнос и различна функция в тялото на етнически различните групи. Опитай над това да размислиш. Функцията в единият народ - Невястата е Свещеническо служение над тези които няма да са част от невястата Христова и част от първовъзкресените. За това говорим, не за нещо друго.

Quote
Има ли право Бог да избира според както намери за добре, давайки на едни повече от на други, или е задължен да дава на всички Свои по равно и еднакво за да удовлетвори човешките представи за справедливост?

Quote
Ако наистина вярваме, че Бог ни спасява от греховете ни по благодат, без ни най-малко участие на нашите дела и заслуги, то защо да имаме затруднение да вярваме, че Бог е избрал един народ, един етнос, потомците на Яков повече от всички други народи и етноси, без те да го заслужават или да са го заработили с делата си?

Бог има пълното право да прави каквото си иска, и Той ни е казал какво е избрал, защо и какво е направил за нас вярващите. Той никъде не е казал, че един определен етнос, е избран да е нещо повече в Христовата Невяста. Просто такова нещо няма. !
Той е избрал своите не на база етнос, но на база вярата им, която е като Авраамовата вяра. Това е народа, това са наследниците на обещанието. Тук не става дума за плът, ген и етнос, но за НАСЛЕДНИЦИТЕ на обещанията, дадени на Авраам и на кого? На неговият потомък- Месията Исус. Това е цялата раота с Божият избор, която ни е разкрита.

Аз се учудвам, че ти за тези неща не си съгласен и си настояваш за някакво избиране поради ген и етнос?! Такова просто няма и Павел го е обяснил - кои са избраните. Тези от Авраамовата вяра. Между тях няма деление, но са един народ, невястата, жената на Агнето и Царски свещеници.

Ти се хващаш за това дали Бог имал право да избира етническа група, повече от друга, но в писанието просто няма такова нещо, но има друг вид избор на Бога. Иначе Бог може да си избира каквото си иска, може не само етническа група да си избере, ами и от камъните да въздигне чада Авраамови, но Той ни е казал кого, как и защо е избрал и ние няма причина да си измисляме други предположения.
Просто нито плътските потомци от вярата на Авраам, нито езическите вярващи от същата вяра, не са поставени на по- особено място, а всички те са свещеници на Бога. Нищо повече.

Дори бих ти казал и нещо повече, не само че наградите са различни и някои хора ще са по близки с Месията /и аз съм писал за разликите между апостолите назад два пъти тъкмо/ та не само, че наградите ще са различни, но и на това отгоре може и да има вярващи от езичниците дори по близки до Месията отколкото вярващи от потомците по плът от Авраам. Така, че Божието избиране, не касае етноса, но съвсем друго нещо. Говоря за награди, или статус по човешки казано. Та това е дори ирония, че статусът няма да се определя от етноса, както ти преполагаш, но от това какво е правил персонално индивида в тялото си и как и колко е бил верен на Бога!
Тука нямаме избиране по ген и етнос и по народ, но персонално, лично и индивидуално в тялото Христово ще има йерахия, или статус по човешки, ако и всички да са свещенослужители..

Така, че тези неща ги повтарям от толкова отдавна и тия работи с комунизма са дълбоко погрешни.Повече от това не виждам как да обясня позицията си. Няма и смисъл. Има единство но не еднаквост! Това съм го писал още в началото, преди ти да го употребиш в твой постинг, после поне три пъти пак съм го повторил и така.. но няма файда, етикетите не само си седят, ами и се надлепя отгоре им :)
 Не бива така, братя, не е редно, не е правилно.


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #288 on: February 24, 2016, 17:51:30 PM »
Quote
Точно това, което казва и Тодор горе е, което акцентирам- Еднакъв дял. Свещеническата функция на всички повярвали не ги прави хора с отделни функции.

Ето я пак думата ЕДНАКЪВ за която напираш. НЯМА ЕДНАКЪВ ДЯЛ! Няма въобще нищо еднакво и равнопоставено. Всичко е многообразно според Божия промисъл и за едни и за други.

В закона имаше само едно племе изсред всички на което беше дадено свещенството. Това беше левиевото племе. Но дори и сред тях нямаха всички еднакъв дял. Само синовете на Аарон имаха достъп до самото дело на свещенството, а останалите левити имаха пак свещенически фунции, но помощни. И не само това, дори сред потомците на Аарон не всички можеха да свещенодействат. Жените например ако и да бяха аароново потомство нямаха НИКАКЪВ ДЯЛ в свещенството. Също мъжете под възрастта на 30 години, също нямаха дял. Това много добре илюстрира как нещата далеч не са еднакви и са разделени според Божия дизайн и избор.

Quote
ог има пълното право да прави каквото си иска, и Той ни е казал какво е избрал, защо и какво е направил за нас вярващите. Той никъде не е казал, че един определен етнос, е избран да е нещо повече в Христовата Невяста. Просто такова нещо няма. !

Момент, аз за невяста никъде не съм говорил по-горе, това е съвсем отделна тема да се изясни, коя е невястата. Теб ти се иска прибързано да го направиш, както и се мъчиш в тази тема, но твоя припрян и повърхностен подход не те води до нищо по-различно от вече утвърдените исторически ереси в християнството.

Quote
Той е избрал своите не на база етнос, но на база вярата им, която е като Авраамовата вяра. Това е народа, това са наследниците на обещанието.

Нито четеш внимателно, нито вникваш, само бързаш да отговаряш, в предния си постинг изясних добре откъде идва този неистов импулс в тебе да воюваш срещу "неравноправието" и несиметричния Божий избор.

Първо аз никъде не съм казал, че Бог е направил избор на БАЗА етнос. Бог прави избор на даден етнос на база на своята благодат и промисъл. Да се каже, че Бог прави избор на база етнос оначава, че Бог е бил впечатлен от даден етнос и ЗАТОВА го е избрал, докато аз много ясно написах, че Бог е избрал даден етнос въпреки недостойствата му с цел да изпита човешките сърца. И ти не разбираш че именно в този изпит ти се проваляш и затова неистово се бориш срещу тази неопровержима реалност.

Quote
Това е народа, това са наследниците на обещанието. Тук не става дума за плът, ген и етнос, но за НАСЛЕДНИЦИТЕ на обещанията, дадени на Авраам и на кого? На неговият потомък- Месията Исус. Това е цялата раота с Божият избор, която ни е разкрита.

Отново не внимаваш и не вникваш. Обещанията дадени на Авраам са едно, обещанията дадени на Яков са съвсем други, както и обещанията дадени на Давид.

Да езичниците участват в обещанията дадени на Авраам, но никъде не пише, че участват в обещанията дадени на Яков. Авраам имаше завет с Бога, но Яков имаше съвсем отделен завет с Бога, той и потомството му. Никъде не се казва, че езичниците наследяват обещанията дадени на Яков. Авраам затова е наречен баща на много народи, защото много народи ще наследят тези обещания, но Яков не е баща а много народи, той е баща на един единствен народ, който Бог по своя предвечен промисъл е избрал за целите Си и теб това нещо явно много те спъва.

Quote
Дори бих ти казал и нещо повече, не само че наградите са различни и някои хора ще са по близки с Месията /и аз съм писал за разликите между апостолите назад два пъти тъкмо/ та не само, че наградите ще са различни, но и на това отгоре може и да има вярващи от езичниците дори по близки до Месията отколкото вярващи от потомците по плът от Авраам.

Награди ще има, но това е съвсем друга категория, която е извън тематиката на тази тема. Написано е че наградите ще са според делата на човеците. Обаче призванията и функциите не са според делата и усилията на човеците. Ето това не можеш да схванеш.

Тука се опитваш да въведеш и някаква нова категория "близки до Месията". Това е пак от лексиката на евангелизма и няма покритие от Библейската терминология. Най-близкото до това е онова, което двама от апостолите искаха да постигнат:

Mar 10:37  Те му рекоха: Дай ни да седнем, един отдясно Ти, а един отляво Ти в Твоята слава.
Mar 10:38  А Исус им рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?
Mar 10:39  Те Му рекоха: Можем. А Исус им каза: Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите;
Mar 10:40  но да седнете отдясно Ми или отляво Ми, не е Мое да дам, а ще се даде на ония, за които е било приготвено.


Тук те пожелаха да седнат отляво и отдясно на Царя, което е най-близко до това какво значи "близко до Христос". Разбира се това далеч няма романтичния нюанс, който евангелизма влага в думата "близост" а има чисто управленски функции. По-важното обаче е че Исус не им каза, че ако са супер посветени, или имат много праведни дела с това ще спечелят тази "близост" или тази "награда", а каза, че това е нещо, което вече е определено от Бог в неговия предвечен избор и промисъл и ще се даде на онези, които Бог е избрал, а не на онзи който тича или иска.

Римл. 9:16  И тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, Който показва милост.

Quote
Та това е дори ирония, че статусът няма да се определя от етноса, както ти преполагаш, но от това какво е правил персонално индивида в тялото си и как и колко е бил верен на Бога!

Статуса се определя не от етноса, а от Божия избор. А това, че Бог е решил да избере даден етнос за да смири всички останали народи, кой съм аз че да оспорвам или да воювам срещу това? Или кой си ти?

Quote
Така, че тези неща ги повтарям от толкова отдавна и тия работи с комунизма са дълбоко погрешни.Повече от това не виждам как да обясня позицията си. Няма и смисъл. Има единство но не еднаквост! Това съм го писал още в началото, преди ти да го употребиш в твой постинг, после поне три пъти пак съм го повторил и така.. но няма файда, етикетите не само си седят, ами и се надлепя отгоре им :)

За комунизма изясних въпроса съвсем изчерпателно в предния си постинг. Ако не си го разбрал - отиди и го прочети пак, аз няма да се повтарям.

Интересно обаче как започваш с думите:

Quote from: small axe
Точно това... е, което акцентирам- Еднакъв дял

Даже акцентираш! Обаче накрая завършваш с думите:

Quote from: small axe
Има единство но не еднаквост!

Аз през цялото време твърдя, че няма еднаквост, а има единство на многообразието. Тогава за какво спорим? Истината е че ти воюваш именно за еднаквост, както и показва цитата по-горе.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #289 on: February 24, 2016, 18:00:03 PM »
Quote
Ето я пак думата ЕДНАКЪВ за която напираш. НЯМА ЕДНАКЪВ ДЯЛ! Няма въобще нищо еднакво и равнопоставено. Всичко е многообразно според Божия промисъл и за едни и за други.

Добре, надявам се последен опит! Ти казваш- Няма еднакъв дял. Но писанието казва друго..

И още нека погледнем старозаветното свещенство на левитите, което е образ на царското свещенство на всички в Божият народ, както в началото го е замисли Бог, но както видяхме в Старият завет, народът не устоя в това призвание и Бог отдели едно племе за свещеници. Във вечността целият народ ще са свещеници.

Ето виж в Левит7 и Второзаконие се говори за ЕДНАКЪВ дял сред свещениците-
нека бъде за всичките синове на Аарон, за всекиго еднакъв дял.

И това ли е комунизъм, или комунистически отенъци? Не, разбира се..

В Царското свещенство ще е същото относно еднаквият дял, поради еднаквото служение и функция и това не е комунизъм. Не бива като се чуе думата- Еднакъв, да се етикира веднага като- Комунизъм.

А единството пък е съвсем друго нещо като термин. Въобще тези неща не са универсални, а касаят съвсем отделни нюанси на взаимоотношенията на вярващите с Бога. В някой неща те имат еднакъв дял поради функцията си на свещеници, в други имат различия на база награди, но винаги са единни..

 А относно разликите, които не касаят дял поради служението, но касаят статус и близост с Бога е писал апостол Павел в посланията си:
Та относно разликите те не са на база етнос, а на база вярност на Божественото призвание което всеки е получил и труд в това призвание-
" Който сади и който полива едно са; но всеки ще си получи наградата според труда си."


А относно Невястата, жената на Агнето, няма какво да умумваме. Невястата са всички с обрязани сърца преди 1то възкресение. Те са Невястата и те са царството от свещеници, това е Църквата. Това е което аз виждам в писанието. Ти явно и там си ги делиш нещата, затова и всичко ти е такова объркано, според мен. Като гледам имаш и два завета един с Авраам и един с Яков.. Абе въобще деления, а относно еднаквият дял ти цитирах, нищо че ти пак каза и отсече- нямало еднакъв дял..Няма, ама има..

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #290 on: February 24, 2016, 19:43:22 PM »
Още нещо на което искам да обърна внимание от твой по- заден постинг, Уочман е това, ти казваш:

Quote
Твърдението обаче, че Христос е Израел е изключително опасно, защото то бидейски 100 процентова заместителна теология на практика твърди, че никой не е израилтянин, освен онзи, който вярва в Христос.

Точно така е и ти тук си в грешка да отричаш, че Исус Христос е Израел. Истинският израилтянин е този който вярва в Христос. Той е наследник на обещанията и никой друг. Не можеш да си наследник на обещанията дадени на Исус Христос, без да вярваш в Него и да си с обрязано сърце. Затова и този който е с необрязано сърце, не е от Израиля и не е от потомството по избраната линия, към която се присаждат и повярвалите от езичниците и стават истински Божи народ, Божи дом и тяло Христово- Невяста-Църква.

А относно това, че аз твърдя, че Исус Христос е Израел, а ти решително отричаш това, че и било опасно, то Исус Христос е Израел и това е потвърдил дори пророк Исая, който споменава за събирането на Божият народ от Месията:

 Слушайте ме, острови, И внимавайте, далечни племена: Господ ме призова още от рождението, Още от утробата на майка ми спомена името ми!    
 Направи устата ми като остър нож, Покри ме под сянката на ръката Си; И направи ме като лъскава стрела, И ме скри в тула Си;    
 И рече ми: Ти си Мой служител, Ти си Израил, в когото ще се прославя.    
 Но аз си рекох: Напразно съм се трудил, За нищо и напусто съм изнурявал силата си; Все пак, обаче, правото ми е у Господа, И наградата ми е у моя Бог.    
Сега, прочее, говори Господ, Който ме създаде още от утробата за Свой служител, За да доведа пак Якова при Него, И за да се събере Израил при Него, - (Защото съм почтен в очите на Господа, И моят Бог ми стана сила,)    
Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш служител, За да възстановиш племената на Якова; И за да възвърнеш опазените на Израиля; Ще те дам още за светлина на народите, За да бъдеш Мое спасение до земния край.    
Така казва Господ. Изкупителят на Израиля, и Светият негов, На онзи, когото човек презира, На онзи, от когото се гнуси народът, На слуга на владетелите: Царе ще видят и ще станат, - Князе, и ще се поклонят, Заради Господа, Който е верен, Заради Светият Израилев, Който те избра.    
Така казва Господ: В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти помогнах; Ще те опазя, и ще те дам за завет на людете За да възстановиш земята, За да ги направиш да завладеят запустелите наследства,    
Като кажеш на вързаните: Излезте, - На ония, които са в тъмнината: Явете се. Те ще пасат край пътищата, И пасбищата им ще бъдат по високите голи височини.    
Няма да огладнеят нито да ожаднеят; Не ще ги удари нито жега, нито слънце; Защото Оня, Който се смилява за тях, ще ги води, И при водни извори ще ги заведе.    
И ще обърна всичките Си планини на пътища, И друмовете Ми ще се издигнат.    
Ето, тия ще дойдат от далеч, И, ето, ония от север и от запад, А пък ония от Синимската земя.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #291 on: February 25, 2016, 00:17:57 AM »
Quote
Добре, надявам се последен опит! Ти казваш- Няма еднакъв дял. Но писанието казва друго..

И още нека погледнем старозаветното свещенство на левитите, което е образ на царското свещенство на всички в Божият народ, както в началото го е замисли Бог, но както видяхме в Старият завет, народът не устоя в това призвание и Бог отдели едно племе за свещеници. Във вечността целият народ ще са свещеници.

Ето виж в Левит7 и Второзаконие се говори за ЕДНАКЪВ дял сред свещениците-
нека бъде за всичките синове на Аарон, за всекиго еднакъв дял.

И това ли е комунизъм, или комунистически отенъци? Не, разбира се..

В Царското свещенство ще е същото относно еднаквият дял, поради еднаквото служение и функция и това не е комунизъм. Не бива като се чуе думата- Еднакъв, да се етикира веднага като- Комунизъм.

А единството пък е съвсем друго нещо като термин. Въобще тези неща не са универсални, а касаят съвсем отделни нюанси на взаимоотношенията на вярващите с Бога. В някой неща те имат еднакъв дял поради функцията си на свещеници, в други имат различия на база награди, но винаги са единни..

 А относно разликите, които не касаят дял поради служението, но касаят статус и близост с Бога е писал апостол Павел в посланията си:
Та относно разликите те не са на база етнос, а на база вярност на Божественото призвание което всеки е получил и труд в това призвание-
" Който сади и който полива едно са; но всеки ще си получи наградата според труда си."


А относно Невястата, жената на Агнето, няма какво да умумваме. Невястата са всички с обрязани сърца преди 1то възкресение. Те са Невястата и те са царството от свещеници, това е Църквата. Това е което аз виждам в писанието. Ти явно и там си ги делиш нещата, затова и всичко ти е такова объркано, според мен. Като гледам имаш и два завета един с Авраам и един с Яков.. Абе въобще деления, а относно еднаквият дял ти цитирах, нищо че ти пак каза и отсече- нямало еднакъв дял..Няма, ама има..

Ти наистина съвсем се отнесе и започна да влизаш в някакъв свой измислен свят. Защо не цитира въпросния стих с бленуваната от тебе дума "еднакъв", за да видим за какво точно се говори? Или това не е изгодно за изводите които искаш да внушиш?

Явно в отчаянието си да откриеш някаква "еднаквост" в Писанието си стигнал да твърдиш абсурдни неща базирани на пасаж в който се говори за хлебния принос омесен с дървено масло, който свещениците да ядат? Ето какво казва пасажа:

Лев. 7:10  А всеки хлебен принос, омесен с дървено масло или сух, да бъде на всичките Ааронови синове, по равен дял на всекиго.

Това ли ти е великото доказателство за "еднаквия дял"? Та дори думата "еднакъв" НЕ присъства в текста. А в оригинала нито пък присъства думата "дял". До там ли изпадна да се надяваш на текстове за хлебен принос и неверни преводи за да докажеш една напълно лъжлива теория?

Този текст буквално казва:

Lev 7:10  And every food offering, mixed with oil or dry, it shall be for all the sons of Aaron to a man, as his brother.

Small axe - отчаянието ти да намериш нещо в потвърждение на комунистическия квас за равенство и еднаквост свидетелства срещу тебе самия и ученията, които държиш.

Quote
Точно така е и ти тук си в грешка да отричаш, че Исус Христос е Израел. Истинският израилтянин е този който вярва в Христос. Той е наследник на обещанията и никой друг. Не можеш да си наследник на обещанията дадени на Исус Христос, без да вярваш в Него и да си с обрязано сърце. Затова и този който е с необрязано сърце, не е от Израиля и не е от потомството по избраната линия, към която се присаждат и повярвалите от езичниците и стават истински Божи народ, Божи дом и тяло Христово- Невяста-Църква.

Всичко ти е напълно омешано, както на онзи адвентист Stelu, който не може да разбере, че закона е даден като част от завета с един единствен народ. По същия начин ти не можеш да разделиш заветите между този с Авраам и този с Израел. Ами, че ако завета на Синай сключен с Израел не е различен, защо ще се сключва тогава, като вече има завет с Авраам? И защо този завет ИЗКЛЮЧВА всички останали синове на Авраам, включително тези, които бяха продължили във вярата на Авраам? За тебе това нещо е непонятно, защото ти дори не знаеш, че има такива синове, които са продължили във вярата на баща си.

Quote
А относно това, че аз твърдя, че Исус Христос е Израел, а ти решително отричаш това, че и било опасно, то Исус Христос е Израел и това е потвърдил дори пророк Исая, който споменава за събирането на Божият народ от Месията:

И ти си решил, че си намерил пасаж в който се казва, че Исус е Израел? И цитираш неща, които никой никога не е приписвал като думи казани за Христос. Това са думи казани за Израел:

Слушайте ме, острови, И внимавайте, далечни племена: Господ ме призова още от рождението, Още от утробата на майка ми спомена името ми!   
 Направи устата ми като остър нож, Покри ме под сянката на ръката Си; И направи ме като лъскава стрела, И ме скри в тула Си;   
 И рече ми: Ти си Мой служител, Ти си Израил, в когото ще се прославя.   
 Но аз си рекох: Напразно съм се трудил, За нищо и напусто съм изнурявал силата си; Все пак, обаче, правото ми е у Господа, И наградата ми е у моя Бог.   


Значи според теб тук се говори за Христос, и Той си е казал - че напразно се е трудил и че за нищо и напусто е изнурявал силата си. Това ли е твоя христос? До там ли си готов да унизиш Христос, че да Го превърнеш в плътски и несмислен човек, който не знае какво прави с живота си, само и само да докажеш измислените си твърдения? Текста пределно ясно говори за народа на Израел, който се луташе и мислеше, че страданията му са напразни и че надеждата да изпълни Божието призвание е напразна. Точно това прави пророка да го насърчи и окуражи.

Голямо е падението ти в тази тема small axe - голямо! Най-добре се спри, защото започваш да трупаш гняв на главата си с несмислени и изсмукани от пръсти "доказателства". Спри се и остави да изври от главата ти цялата тази инерция, които не ти позволява да мислиш и да внимаваш в детайлите на текста и на дискусията. Достатъчно изписа, изчерпа се вече. Спри и позволи да мине време да израстеш над тия ти заблуждения. Пък дано успееш да се изцелиш от кваса на луцифер.

Но понеже не мисля, че в момента си в състояние да се спреш, ще заключа темата и след 7 месеца ще я отключа пак. А ако все пак забравя можеш да ми напомниш.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #292 on: February 25, 2016, 01:30:05 AM »
Най-малко в едно нещо бях прав, че small axe напълно е изгубил контрол над себе си и не само нямаше да се въздържи да пише в тази тема, въпреки, че я заключих, но той реши да отвори нова тема в която да продължи да си пише същите неща, вместо да спре, да убие инерцията за да може да си избистри ума и сърцето.

Поради тази причина аз изтрих новата му тема, а ако продължава в същия дух ще му дам и бан за 7 месеца без допълнителни обяснения и напомняния, защото очевидно не е на себе си в момента.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #293 on: February 25, 2016, 11:22:35 AM »
Тъй като small axe и сега не се обузда и продължи в същия дух, получи 7 месечен бан от форума. След 7 месеца бана автоматично ще се вдигне.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.