Author Topic: С упование в Бога  (Read 5625 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 2794
    • FellowshipBG
Re: С упование в Бога
« Reply #15 on: January 22, 2012, 12:17:26 PM »
Здравей Уатчмен .

Quote
А Писанията сами по себе си не са съвкупност от "принципи и ценности" - те са ДУХ И ЖИВОТ. Точно това е разликата между дървото на Живота и дървото на познаване на Добро и Зло. Едното е дърво от което се черпи Дух и Живот, а другото е дърво от което се черпят знания и принцип .

Защо според теб писанията са Дух и Живот , какво има в тях което носи
Дух и Живот ?
Брат-Мариян,

Виждам, че задаваш въпроси, от които разбирам, че или се опитваш да се намираш на приказки с празни философии или не познваш Божието Слово или и двете.

Ако си свикнал да мислиш от гледна точка на това какво според теб или според събеседника е вярно, трябва да се замислиш, че в този форум не сме се събрали, за да изследваме твоята или неговата гледна точка, а да видим какво пише в Словото.

Ето какво пише според Христос:
Йоан 6:63. Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.

В Божието Слово се набляга повече на това какво е праведно и какво е неправедно. Дали дървото е добро или лошо, Бог не даде на човека да знае. А това, че не е лошо дърво е нещо, което добавяш към Словото, което е много много опасно.

Quote
Как се освещава един ум и как се изпълва с Божият Дух едно сърце , за да може да разбира писанията ? Освен това след като черпиш живот от живият Бог чрез писанията , защо пак умираш ?
Сега , нека направим разлика между ,,знаещ" и знаещ . Пророците и апостолите и те са знаещи мъже . Да не би с мръсната вода да изхвърлим и бебето ?

Ти май не си чел никога, че Бог е Бог на тези, които живеят, а не на тези, които са мъртви. Когато Христос говори за мъртвите, той говори и за тези, които са нечестиви:
Матей 8:22. Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

И как така мъртвите ще погребват своите мъртъвци?

Ето думите на Христос за теб в този случай:
Исус им рече: Не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията нито Божията сила? Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят нито се омъжват, но са като ангели на небесата. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисея, на мястото, при къпината, как Бог му говори, казвайки: "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"? Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.

Quote
Да семейството е най определящ фактор и там започва всичко , няма как да е друго яче , но има неща който семейството не може да ти даде , затова има учители .
Това със сигурност не си го научил от Писанията, защото там пише:
Вложете, прочее, тия мои думи в сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на ръката си, и нека бъдат като надчелия между очите ви. Да учите на тях чадата си, като говорите за тях, когато седиш в къщата си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.

Също не си чувал за това:
Псалми 119:99. По-разумен съм от всичките си учители, Защото се поучавам в Твоите свидетелства.

Учителите в Писанията са били свещеници, които се е предполагало да бъдат обучени прилежно в Писанията. Писано е, че днес всички Божии мъже са свещеници в дома си, точно както Авраам беше и беше учител в дома си (като основната причина, поради която беше призован). Тези учители не са учили децата, защото в Писанията пише децата да се учат от бащите. Тези учители са учили възрастните. Но както Давид пише, че когато учителите не учат народа на Писанията, когато самите хора се обучават сами в Божиите повеления, тогава те стават по-разумни от такива учители.

Разликата между отношението на разумните ученици към учителите (на възрастните) от едно време и сега е следната:
Деяния 17:11. И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно.

Никъде няма да видиш някой учител да е тръгнал да учи самостоятелно деца, защото те не са негово притежание и евреите много добре са знаели това и винаги родителите са били наоколо.

Предполагам не си чел и, че всеки ще бъде научен от Бога.

Quote
Сега , напълно те разбирам и си много прав , защото семейството
е първата брънка на църквата и то си има своето предназначение и функции , които никоя религиозна притурка не може да замести по никакъв начин . Коренът на злото в случая според мен не е неделното училище , а закостенялата религиозна система , която се погрижила да изопачи и оскверни почти всички основни принципи на който стой нашата вяра . Ако на децата се говори Божието слово е много добро , ако обаче се говорят лъжи и басни  горко
Думата "църква" няма това значение, което си свикнал да приемаш и семейството е църква, независимо дали познава Бога или не го познава, защото самата дума "църква" няма религиозно значение, нито положителен или отрицателен смисъл.

Отношението "според мен" е един от основните белези на днешната религия, наречена "християнство", в която всичко се мери според измишленията на собственото сърце. Именно "закостенялата религиозна система" е въвела идеята за "неделно училище", но тъй като ти не искаш да я пуснеш, се опитваш да я отделиш от религията, която е източникът й. Писанията са единственият аршин, според който трябва да се съди. Ти съдиш според собственото си сърце и много се заблуждаваш.

Quote
Всяка крайност е опасна Уатчмен . Разбира се че трябва да се придържаме към словото , но има неща който не са упоменати в словото , но съществуват .
Другото е в кръга на шегата .
Кой ти каза, че всяка крайност е опасна? Не каза ли Христос да бъдем горещи или студени, а не хладки? Не е ли горещ и студен крайност, а хладкото е "златната среда"? Бог на "златна среда" ли учи или на крайности? Бог краен ли е? Разбира се, че е краен. При него няма компромиси с принципите му.


Quote
Ако трябва да бъда откровен , трябва да ти кажа че в тоя си вид и на мен не ми харесва неделното училище , ни имай в предвид че неделното училище е такова каквато е църквата . Не може църквата да е стабилна , а пък децата да учат за дядо коледа и за Вълшебната Фея .
Има обаче и учители който знаят какво правят , и го правят с любов и разбиране за сериозността   на  служението .
Не мисля че трябва да противопоставяме семейството и училището , те могат чудесно да се допълват , стига други неща да са наред , но за съжаление не са .

Ако трябва да съм откровен, наистина ти липсва основата на учението за правдата. Първото и най-важното нещо за Бога е правдата и какво е това, което е право да се върши. Когато основата е правдата, тогава и любовта ще си дойде на мястото. Не се тръгва с любов първо, защото и езичниците се обичат и уважават, а ти с какво си повече от тях тогава?

Стабилното Божие събрание от праведни човеци се води от стабилните Божии думи, а не от свободни съчинения и волни интерпретации. Училището е в семейството, както пише в Писанията. Като отрасне детето, за да може да се научи на занаят, то може да бъде изпратено при майстор, за да се научи. Но това да се научи детето на основите на правдата и Богоугодния живот не е задача на чужди хора.

Така пише. Това какво ти мислиш или какво казваш, няма значение след като Божиите думи, претеглени срещу твоите, са доста по-тежки.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Брат-Мариян

  • Новодошъл
  • *
  • Posts: 3
Re: С упование в Бога
« Reply #16 on: January 23, 2012, 18:06:43 PM »
Здравей Тихомире , радвам се , че си толкова ревностен за Божието слово . Само че ще те помоля за малко търпение . Ще се постарая да отговоря доколкото ми са силите . Искам да знаеш , че никой с нищо не провокирам , просто задавам въпроси , които мисля че са важни и имат огромен смисъл за истината , такава каквато е заложена в Божието слово . Не парадирам със знание , просто търся истината .


Quote
Ако си свикнал да мислиш от гледна точка на това какво според теб или според събеседника е вярно, трябва да се замислиш, че в този форум не сме се събрали, за да изследваме твоята или неговата гледна точка, а да видим какво пише в Словото.

Ето какво пише според Христос:
Йоан 6:63. Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.

В Божието Слово се набляга повече на това какво е праведно и какво е неправедно. Дали дървото е добро или лошо, Бог не даде на човека да знае. А това, че не е лошо дърво е нещо, което добавяш към Словото, което е много много опасно.

Първо искам да ти кажа че в библията пише доста неща и всеки си тълкува нещата според разбиранията си и библейската си култура която е оформил с годините . Няма никакви философии в това което говоря , но не мога всичко наведнъж да напиша , щото темата е мащабна и обхваща и други неща . Далеч съм от мисълта да си натрапвам мнението и да споря повече отколкото е необходимо .


Сега ти казваш , че Бог не е дал хората да знаят дали забраненото дърво  е добро или лошо . Нека да погледнем в Библията .


Quote
5. Но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога — да познавате доброто и злото.
6. И жената видя, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, и взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея, и той също яде.
7. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа и си направиха препаски.
( Битие 3)Quote
22. И рече Господ Бог: Ето, Адам стана като един от нас да познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката си та вземе и от дървото на живота, и яде, и живее вечно,
23. за това Господ Бог го извади из Едемския рай да работи земята из която биде взет.
24. И изпъди Адама; и към изток на Едемския рай постави Херувимите и пламенния меч който се въртеше, да пазят пътя към дървото на живота.
(Битие 3)


Сега след като ядоха от дървото за познаване на добро и зло , на хората  очите им се отвориха и видяха злото . Е затворени ли са били до тоя момент очите им за злото , нима хората са били слепи за злото ? Явно хората са били слепи за греха .

Какво означава , че човека е станал като Бог след като е ял от дървото ?
Това означава , Бог също познава доброто и злото . Освен това забележи , въпреки че човека беше ял от дървото за познаване доброто и злото , имаше възможност да живее вечно ,ако беше ял и от дървото на живота , но Бог го възпря заради непокорството му и подценяването на Божият Авторитет .Това означава , че причината за смъртта на човека не е дървото ,а неспазването на божията заповед .Quote
Ти май не си чел никога, че Бог е Бог на тези, които живеят, а не на тези, които са мъртви. Когато Христос говори за мъртвите, той говори и за тези, които са нечестиви:
Матей 8:22. Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

И как така мъртвите ще погребват своите мъртъвци?

Ето думите на Христос за теб в този случай:
Исус им рече: Не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията нито Божията сила? Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят нито се омъжват, но са като ангели на небесата. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисея, на мястото, при къпината, как Бог му говори, казвайки: "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"? Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.


Тихомире тук не мога да разбера , защо ми цитираш тия стихове . Къде съм споменал аз във поста си че няма възкресение или че Бог не е Бог на живите . Аз говоря за това , че и през целият си живот да четем и изучаваме словото , накрая пак умираме физически и трябва да бъдем възкресени , за да оживеем наново . Или не библията ни оживотворява , а Христос който също е наречен Божието слово , но това не означава че Христос е библията . Моля те обаче да не изтълкуваш думите погрешно . По никакъв начин , не твърдя че библията не е Божие слово , просто разграничавам нещата .

Quote
25. Истина, истина ви казвам: идва часът, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят.
26. Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;
27. и му е дал власт да извършва съд, защото е Човешкият Син.
28. Не се чудете на това; защото иде часът, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му
29. и ще излязат: онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот; а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
(Йоан 5 )

Quote
Това със сигурност не си го научил от Писанията, защото там пише:
Вложете, прочее, тия мои думи в сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на ръката си, и нека бъдат като надчелия между очите ви. Да учите на тях чадата си, като говорите за тях, когато седиш в къщата си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.

Също не си чувал за това:
Псалми 119:99. По-разумен съм от всичките си учители, Защото се поучавам в Твоите свидетелства.

Учителите в Писанията са били свещеници, които се е предполагало да бъдат обучени прилежно в Писанията. Писано е, че днес всички Божии мъже са свещеници в дома си, точно както Авраам беше и беше учител в дома си (като основната причина, поради която беше призован). Тези учители не са учили децата, защото в Писанията пише децата да се учат от бащите. Тези учители са учили възрастните. Но както Давид пише, че когато учителите не учат народа на Писанията, когато самите хора се обучават сами в Божиите повеления, тогава те стават по-разумни от такива учители.

Разликата между отношението на разумните ученици към учителите (на възрастните) от едно време и сега е следната:
Деяния 17:11. И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно.

Никъде няма да видиш някой учител да е тръгнал да учи самостоятелно деца, защото те не са негово притежание и евреите много добре са знаели това и винаги родителите са били наоколо.

Предполагам не си чел и, че всеки ще бъде научен от Бога.Виж тук не си ме разбрал или не искаш да ме разбереш  , Тук се опитвам да кажа , че има неща който бащата и майката понякога не могат да обеснят достатъчно добре на детето си  , защото не знаят как или те самите не са запознати достатъчно добре  . Ето да вземем пример Господа когато беше малък . Ами него го вълнуваха духовни въпроси и може би нямаше с кой да сподели и за това остана в храма , а родителите му го търсеха .Quote
45. И като не Го намериха, се върнаха в Ерусалим и Го търсеха.
46. И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, да ги слуша и да им задава въпроси.
47. И всички, които Го слушаха, се чудеха на разума Му и на отговорите Му.
( Лука 2 )

Тук той е на 12 годинки . Сега дано не ми кажеш - Да но Той е Бог !

Сега  , Да децата не могат да приемат твърда храна и едва когато човек стане пълнолетен започва да разбира и асимилира  по добре нещата , но децата и те си имат нужди както възрастните . Е църквата да не е само на възрастните ? Нали Бог е дал дарби , за общо ползване на цялото тяло , е децата не са ли част от тялото на Бога ,за да се грижим за тях ?

Quote
7. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза
( 1 Коринт 12 )

Quote
Думата "църква" няма това значение, което си свикнал да приемаш и семейството е църква, независимо дали познава Бога или не го познава, защото самата дума "църква" няма религиозно значение, нито положителен или отрицателен смисъл.

Отношението "според мен" е един от основните белези на днешната религия, наречена "християнство", в която всичко се мери според измишленията на собственото сърце. Именно "закостенялата религиозна система" е въвела идеята за "неделно училище", но тъй като ти не искаш да я пуснеш, се опитваш да я отделиш от религията, която е източникът й. Писанията са единственият аршин, според който трябва да се съди. Ти съдиш според собственото си сърце и много се заблуждаваш.


Тихомире не съм писал за това какво е според мен църква , тук в тоя форум , но съм писал стотици метри публикации на тая тема на други места , но това е друга тема . Аз не защитавам неделното училище , защитавам принципа на служение , защото децата също са част от църквата и ако те страдат в семействата си и не получават духовна храна , за да израстват , трябва да се полагат грижи и за тях като части от тялото  да израстват и съответно да се обърне внимание на родителите , защо се е стигнало до там .
Quote
Кой ти каза, че всяка крайност е опасна? Не каза ли Христос да бъдем горещи или студени, а не хладки? Не е ли горещ и студен крайност, а хладкото е "златната среда"? Бог на "златна среда" ли учи или на крайности? Бог краен ли е? Разбира се, че е краен. При него няма компромиси с принципите му.


Тук говорим за различни неща има крайности и крайности . Разбира се , че има основни принципи на който стой нашата вяра и те са вечносъществуващи и неотменяеми . Никой не говори за тия крайности Тихомире , защото това не са крайности според както хората си мислят , а са естествени закони в Божието царство които Бог е утвърдил  до века . Не говоря за хамелионщина и манипулация със словото , а за мъдрост . Защото знание без мъдрост си е чиста глупост . 
Quote
Ако трябва да съм откровен, наистина ти липсва основата на учението за правдата. Първото и най-важното нещо за Бога е правдата и какво е това, което е право да се върши. Когато основата е правдата, тогава и любовта ще си дойде на мястото. Не се тръгва с любов първо, защото и езичниците се обичат и уважават, а ти с какво си повече от тях тогава?

Стабилното Божие събрание от праведни човеци се води от стабилните Божии думи, а не от свободни съчинения и волни интерпретации. Училището е в семейството, както пише в Писанията. Като отрасне детето, за да може да се научи на занаят, то може да бъде изпратено при майстор, за да се научи. Но това да се научи детето на основите на правдата и Богоугодния живот не е задача на чужди хора.

Така пише. Това какво ти мислиш или какво казваш, няма значение след като Божиите думи, претеглени срещу твоите, са доста по-тежки.


Тихомире в Църквата чужди хора не трябва да има . Този принцип не е в ущърб на семейството , нито пречи за създаването на добра семейна среда и развитие , а напротив . Здрави семейства , здрава църква - здрава църква , здрави семейства .

Quote
26. И ако страда една част, всичките части страдат заедно с нея; или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея.
27. А вие сте тялото на Христос и поотделно — части от Него.
(1 Коринт 12 )


Quote
25. А Иисус, като знаеше техните мисли, им каза: всяко царство, разделено само против себе си, запустява; и нито един град или дом, разделен сам против себе си, няма да устои.
(Матей 12)