Author Topic: АКТУАЛНИ ПРОРОЧЕСТВА, ВИДЕНИЯ за последното време  (Read 34737 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 216
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
Виждам,че скоро никой не е писал в тази тема,но превид заглавието и реших да не отварям нова. Та ето какво. Четейки Даниил видях това:37
   

И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня, нито ще зачита никакъв бог; защото ще направи себе си на по-велик от всички тях.

38
   

А вместо него ще почита бога на крепостите; да! със злато и сребро, със скъпоценни камъни и с желателни вещи, ще почита един бог, когото бащите му не са познавали.

39
   

С помощта на един чужд бог той ще постъпи с най-силните крепости; ще умножи слава на ония, които го признаят, и ще ги постави владетели над мнозина; и ще раздели земята между тях срещу заплата.
 
Някой разсъждавал ли е кой е бога на крепостите и защо човека на греха почита единствено него,презирайки всички други идоли?Защото му е нужен за да постъпи с най-силните крепости,или защото няма начин да не го почита?
 


      Разсъждаваш в правилна посока. Това се отнася точно до сегашното време.
  Аз имам отговор на този въпрос, но засега ще се въздържа да го давам.
    Ще ти дам един намек обаче, помисли, на какво е символ Крепостта??


"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус -. Ев  Лука  12:1 стих
   "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВО

Liya

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 65
Quote from: Watchman
Защото евреите са ключови за връщането на Исус на земята. Сатана знае, че ако успее да избие евреите ще предотврати връщането на Исус на земята и слагането на край на неговото земно царуване.


Това не го разбирам. Нима завръщането на Исус зависи от хора, било то и евреи? Watchman, може ли да обясниш какво точно имаш впредвид и да дадеш потвърждение от Писанията?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Quote
Нима завръщането на Исус зависи от хора, било то и евреи?

A нима първото идване на Исус не зависеше от хора? Не зависеше ли от надеждата на Авраам, послушанието на Моисей, любовта на Давид, вярността на Йосиф и вярата на Мария?

Що се отнася до завръщането на Исус не си ли чела, какво Той сам казва за това:

Мат. 23:37  Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!
Maт. 23:38  Ето, вашият дом се оставя пуст.
Maт. 23:39  Защото казвам ви, отсега няма вече да Ме видите, до когато речете: Благословен, Който иде в Господното име.


Забележи, че Исус казва, че вече евреите няма да Го видят ДОКАТО не кажат: "Благословен, Който иде в Господното име."

Т.е преди да се покаят евреите и благословят Исус, когото отхвърлиха и разпънаха - Той няма да се завърне.

Откр. 1:7  Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.

Тук се казва, че при пришествието "ония, които Го прободоха" ще го видят, което означава, че те преди това трябва да са се покаяли според Матей 23:39.

Пришествието ще стане непосредствено след покаянието на Израел - като нация. Самото събитие се загатва в цитирания стих от Откровение 1:7, но то е дадено в доста по-големи детайли в книгата на пророк Захария:

Зах. 12:9  В оня ден Ще потърся да изтребя всичките народи, Които идат против Ерусалим;
Зах. 12:10  А на Давидовия дом И на ерусалимските жители Ще излея дух на благодат и на моление; И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха; И ще плачат за Него Както плаче някой за едничкия си син, И ще скърбят горчиво за Него Както скърби някой за първородния си.


Тук става ясно, че това ще се случи когато народите са готови да унищожат Ерусалим. Евреите ще бъдат в голяма агония и ще викат с цяло сърце, че ако Бог не изпрати Месията СЕГА, втори шанс няма да има. В този момент Бог ще отвори сърцата на евреите да осъзнаят, че Месията вече е бил изпратен и те го отхвърлиха и прободоха. Осъзнавайки какво са направили - те ще заридаят с огромно ридание поглеждайки на Онзи, когото прободоха и викайки със съкрушен дух - Благословен, който идва в Господното Име.

В този момент небесата ще се отворят и Христос ще се яви на цялата земя, унищожавайки армиите събрани около Ерусалим.

В онзи ден обаче, не всички евреи ще бъдат в Ерусалим, мнозина от тях бидейки преследвани и гонени по цялата земя ще се окажат в отдалечени места по земята където ще бъдат приети от предварително позиционираните от Бога - Христови общности. Именно в тяхно лице гонените евреи ще видят Онзи когото прободоха. Точно както Авраам, бащата на всички евреи - разпозна в Мелхиседек - първосвещеника на всевишния Бог. Така гонените и преследвани евреи ще разпознаят в лицето на верните Христови ученици - онези царе и свещеници, които те самите бяха призовани да бъдат и огромна ревност ще ги обземе.

Апостол Павел говори за подбуждането към ревност на евреите от страна на повярвалите от езичниците, както и какъв ще бъде резултата, когато това се случи:

Римл. 11:12  А, ако тяхното отклонение значи богатство за света и тяхното отпадане - богатство за езичниците, колко повече тяхното пълно възстановяване!
Римл. 11:13  Защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че понеже съм апостол на езичниците, аз славя моята служба,
Римл. 11:14  дано по някакъв начин възбудя към ревност тия, които са моя плът, и да спася някои от тях.
Римл. 11:15  Защото, ако тяхното отхвърляне значи примирение на света, какво ще бъде приемането им, ако не възкресение от мъртвите?


Тук се вижда, че когато Христовите светии изсред езическите народи - подбудят към ревност евреите - и те се покаят и бъдат приети отново - то резултата от това велико нещо ще бъде не нещо друго, а възкресението на мъртвите. Именно затова Христос се връща веднага след покаянието на евреите по цялата земя, което веднага е последвано от възкресението на мъртвите.

От всичко това става ясно, че Христовото пришествие зависи не само от покаянието на евреите, но и от способността на вярващите от езичниците да ги подбудят към ревност, така щото евреите да поревнуват за своето оригинално призвание и принадлежност и да се покаят.

Без да се изпълнят всички тези неща Второ Пришествие няма и не може да има. А за нас е важно да разберем, как трябва да живеем и какво трябва да правим, че да изпълним тази наша отговорност спрямо покаянието на евреите. В противен случай - ние просто си пропиляваме живота напразно.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 359
Преди повече от 10 години бях попаднал на проповед върху 11 гл Откровение:

1 И даде ми се тръстика като тояга; и един каза: Стани та измери Божия храм и олтара и ония които се кланят в него;
2 но двора, който е извън храма, остави, и недей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат светия град четиридесет и два месеца.
3 А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет, дни облечени във вретища.
4 Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята.
5 И ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им, та изяжда неприятелите им; и ако поиска някой да ги повреди, така трябва той да бъде убит.
6 Те имат власт да заключат небето, та да не вали дъжд през времето, за което те пророкуваха; и имат власт над водите да ги превръщат на кръв и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали.
7 И когато свършат свидетелствуването си, звярът, който възлиза от бездната ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие.
8 И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат.
9 И мнозина измежду людете, племената, езиците и народите ще гледат труповете им три дни и половина и не ще позволят да бъдат положени труповете им в гроб.
10 И земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят, и един на друг ще си пратят подаръци, защото тия два пророка са мъчили жителите на земята.

11 А след трите и половина дни влезе в тях жизнено дишане от Бога, и те се изправиха на нозете си; и голям страх обзе ония, които ги гледаха.
12 А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Възлезте тука. И възлязоха на небето в облак; и неприятелите им ги видяха.

13 И на часа стана голям трус, и десетата част от града падна, та измряха в труса седем хиляди човека; и останалите се уплашиха, та отдадоха слава на небесния Бог.
14 Второто горко премина; ето, иде скоро третото горко.
-------------------------------
Говореше се,че двамата ще бъдат Мойсей и Илия, двамата с които разговаряше Исус на планината, когато се явиха.