Author Topic: 144 000 подпечатани  (Read 5964 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
144 000 подпечатани
« on: September 29, 2008, 13:27:20 PM »
В тази тема нека разискваме за 144-те хиляди подпечатани от Израилевите племена.

Откровение 7
1 След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрища, за да не духа никакъв вятър нито по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.  2 И видях друг ангел да се издига от изгрев-слънце, у когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас на четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза:  3 Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.  4 И чух броя на подпечатаните – сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилевите синове:  5 от юдовото племе – дванадесет хиляди подпечатани; от рувимовото племе – дванадесет хиляди; от гадовото племе – дванадесет хиляди;  6 от асировото племе – дванадесет хиляди; от нефталимовото племе – дванадесет хиляди; от манасиевото племе – дванадесет хиляди;  7 от симеоновото племе – дванадесет хиляди; от левиевото племе – дванадесет хиляди; от исахаровото племе – дванадесет хиляди;  8 от завулоновото племе – дванадесет хиляди; от йосифовото племе – дванадесет хиляди; от вениаминовото племе – дванадесет хиляди подпечатани.


За доста хора този пасаж от Откровение означава, че тогава на земята ще бъде само Израил, което не се подкрепя от Писанията. Тълкуването, че 144,000 са единствените подпечатани, по мое мнение, е невярно, защото там не пише, че това са всички подпечатани, а пише, че това ще е броят на подпечатаните от Израилевите племена (интересно, че Ефрем го няма).

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #1 on: September 29, 2008, 14:28:02 PM »
Quote
(интересно, че Ефрем го няма).
Здравей!
Йосиф е там, това е достатъчно. :)

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #2 on: September 29, 2008, 14:48:29 PM »
Забележи, че Манасия е там - единият син на Йосиф, докато Ефрем го няма. Има доста пророчества против Ефрем в Писанията, но това не е основното, което исках да засегна в темата.

Основното е това, което се проповядва масово, но не виждаме добре обосновано в Писанията.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3417
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #3 on: September 29, 2008, 19:22:31 PM »
По-важното е че ДАН го няма, и то безусловно. Има изследвания според които англо-саксонските народи са днешните потомци на племето на Дан, и именно от тях идват повечето злини на земята.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

smirenie

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 9
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #4 on: February 22, 2016, 03:29:16 AM »
Книгата Откровение е дадена, като предупреждение, насърченое и утеха  от самият Божий Помазаник - Иисус Христос към всички (22:10. Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близо). И понеже Словото винаги е и ще бъде "двуостър меч" - за праведните е благодат, спасение и възкресение, а за нечестивите е осъждане, съд и смърт.
Откровение 1
1. Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,
2. който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово - и всичко що е видял.
3. Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.
Следва "обръщение" към седемте Христови църкви, от които Господ само към 2 няма забележка - Смирна и Филаделфия
Quote
Тълкуването, че 144,000 са единствените подпечатани, по мое мнение, е невярно, защото там не пише, че това са всички подпечатани, а пише, че това ще е броят на подпечатаните от Израилевите племена
А къде (книга, глава, стих) пише кои са всички подпечатани с Божия печат? Това е важно да се знае, защото виждаме нещо, което не се случва именно  с тях при 5-та тръба:
Откровение 9
1. И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала на земята от небето, на която се даде ключа от бездънната пропаст.
  2. И тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропастта.
  3. И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се сила, както е силата, що имат земните скорпии.
  4. Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си
  5. И позволи им се, не да убиват тия, но да ги мъчат пет месеца; и мъката беше като мъка от скорпия, когато ужили човека.
  6. През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях.
Размишлявам в тази посока  от известно време ...
Откровение 11
1. И даде ми се тръстика като тояга; и един каза: Стани та измери Божия храм и олтара и ония които се кланят в него; (Езекиил  40:1-5 измерването на  храма  е описан в големи детайли. Същото е заповядано да направи и Йоан, но тук има и едно важно допълнение – Йоан измерва не само храма и олтара, но и поклонниците в него.)
  2. но двора, който е извън храма, остави, и недей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат светия град четиридесет и два месеца.
  3. А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет, дни облечени във вретища. (2 Петър 1:20-21 Никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля.
Защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.)
  4. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята.(за справка Захария 4:2-4)
Двамата водачи на Израел при връщането от робство и изграждането на втория храм са две избрани фигури – цар и свещеник. Те трябва да бъдат за пример (затова са светилници), а за да могат да бъдат такива Бог ги е помазал със Светия Дух
Откровение 5:10  и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те царуват на земята.
Те казват истината – образа двама,  и са представени като свидетели именно защото такава е тяхната задача. Те пророкуват 1260 дни – същия период, през който поклонниците, храмът и олтара  са тъпкани от народите (42 месеца) Те ще бъдат преследвани през целия период на своето свидетелство. На сатана ще му бъде позволено да действа както никога преди и той ще може да убие двамата свидетели или „да воюва против светиите и да ги победи.” Но Йоан също така посочва и времето, когато това ще стане – след като свършат свидетелството си. Дотогава, докато не чуят и не се обърнат всички, които трябва да чуят и да се обърнат църквата не може и няма да бъде победена. Без значение какво прави сатана, независимо кой застава срещу нея тя ще бъде победоносна – Бог ще й да де сила да изпълнява своята мисия и да проповядва благовестието. Благословен да е Бог, който всякога ни води в победоносно шествие.
„Затръбете в Сион
и надайте тревога на святия Ми хълм;
нека се разтреперят всички жители на страната;
защото иде денят Господен, защото е близо“.
Иоил 2:1
В посланието на Яков четем за 12 пръснати племена:
Яков 1
 1. Яков слуга на Бога и на Господа Исуса Христа, до дванадесетте пръснати племена, поздрав.
 2. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни,
 3. като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.
  4. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък.
Откровение 7
 1. След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.
  2. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза:
  3. Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.
  4. И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилтяните:

Кои са тогава 144 000 подпечатани от Израилевите племена?!

Въпросът, който трябва да си зададем е: Как гледаме на себе си като християни? Уплашени ли сме от трудностите пред нас? Обезсърчени ли сме? Чрез книгата Откровение, Господ  Иисус  ни уверява, че няма причина да бъдем такива – докато се стремим да изпъляваме поставената ни от Бога задача, докато оставаме непоклатими и  верни,  ние няма да бъдем победени, Бог ще бъде с нас и ще ни води в това победоносно шествие.
Quote
По-важното е че ДАН го няма, и то безусловно. Има изследвания според които англо-саксонските народи са днешните потомци на племето на Дан, и именно от тях идват повечето злини на земята.
Битие 49
16 Дан ще съди людете си, Като едно от Израилевите племена
17 Дан ще бъде змия на пътя, Ехидна на пътеката, Която хапе петите на коня, Тъй че ездачът му пада назад.
Второзаконие 33:22
И за Дана рече: Дан е млад лъв, Който скача от Васан.
Исус Навин 19:40-48 дава пълно описание на „Дановото наследство“

Линка съдържа историческа информация за данайците (Данов род/коляно/племе) http://bgistoria.jimdo.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/