Author Topic: Грабването  (Read 75031 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

YN

  • Общителен
  • ***
  • Posts: 86
Re: Грабването
« Reply #90 on: March 25, 2014, 22:08:27 PM »
И какво всъщност има Даниил предвид в пророчеството за седмиците?

Dan 9:24  Седемдесет седмици са определени за людете ти и за светия ти град за въздържането на престъплението, за довършване на греховете, и за правене умилостивение за беззаконието,  и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже Пресветия.
Dan 9:25  Знай, прочее, и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици; и за шестдесет и две седмици ще се съгради изново, с улици и окоп, макар в размирни времена.
Dan 9:26  И подир шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен, и не ще има кои да му принадлежат; и людете на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището; и краят му ще го постигне чрез потоп; и до края на войната има определени опустошения.
Dan 9:27  и той ще потвърди завет с мнозина за една седмица; а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.
[/u]

Особено последния стих какво означава? Кой ще потвърди завета с кои мнозина? За същото ли запустение ли говори Исус в Матей 24:15 и Марк 13:14?
Psa 111:7  Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;
Psa 111:8  Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.