Author Topic: Относно "satan"  (Read 14807 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 481
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Относно "satan"
« Reply #30 on: December 02, 2012, 00:40:51 AM »
3. довод : църквата е основана върху Исус : Йоан 20 : 19-26, Мт. 18:18, Еф.2:27-22

Йоан 20 : 19-26 -
19. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!

20. И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.

21. И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.

22. И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.

23. На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са.
- някой да вижда основание за правенето и съществуването на църковни организации? Аз - не, искренно. Исус говори на Своите последователи, не на членовете на Своята Църква! Моля, нека бъдем коректни спрямо истината, а не спрямо традицията!


Мт. 18:18

18. Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.

19. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.

20. Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.
- някой да чете тук че Исус открито заповядва да се създават "църкви" и да се правят хората "църковни членове" и да идват на "неделни богослужения" и "молитвени събрания" през седмицата, в делнични дни ?! Аз такова нещо не чета. Нито пък чета за "църква" - макар наложена от традиционният превод, тук думата „църква” не е употребена дори и е тематично дисонансна - Исус говори за силата на съгласието в молитвата на Своите последователи, но никак не говори, че те трябва да построят сграда, да получат разрешение от властите на държавата, за осъществяването на религиозна дейност и да започнат ТАКА да учат хората да вярват в Бога. Аз такова нещо НЕ ЧЕТА.

Еф.2:20-22

19. Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;

20. понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус,

21. върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на Господа;

22. в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.
- въпросът е до тълкуванието. През годините е установено тълкуванието, че тези стихове касаят една структурирана организация, свързана с държавно разрешение за съществуване, строеж на сграда - храм, и осъществяване на специфична дейност, оправдана и обоснована с библията. Така.
 

Сега е добре да видим, че Павел НЕ Е ОСНОВАВАЛ църковни организации. Нито е строял сгради, наречени "църква", нито пък е събирал вярващите, наричайки ги "членове на църквата на Павел" (респективно – „членове на църквата на Яков / Йоан / Матей / Тимотей / тнт слуги на Бога ”). Така че смисълът на написаното от Павел по никакъв начин не е свързан с днешните религиозни фракции. Под "съграждани на Божието семейство" Павел В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не е имал в предвид "съчленове на Божиите църкви, регистрирани под властта на ХХХХ държава/ човешка империя", нито пък тук :

... Христос Исус,

21. върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на Господа;

 
- ние имаме основателното право да тълкуваме така :


.... Христос Исус,

21. върху когото всяка църква, стройно сглобена, расте за храм свет на Господа; ... - под "сдание" Павел не е имал в предвид архитектурно произведение, нещо построено с човешки ръце, но е имал впредвид "Тялото на Помазаника", което "Тяло" е съставено от различните хора - те, хората са живи части на Тялото, но не са; НЕ СА /!!!/ членове на някаква религиозна организация, съществуваща след одобрението на комисията по вероизповедание към Министерството на вероизповеданията и имаща за шефове някакъв религиозен клир /духовенство, осъществяващо някакво "духовно служение" над обикновените вярващи/.

Мнозина от вярващите имат ревност за църквата. Искат „нещата да се оправят”. Но относно въпроса „Как” има редица различни възгледи. Няма единство. И е нормално. Защото „църквата” – било то православна, било то католическа, протестантска, евангелска, или каквато и да (е, изключая тези, които са видимо построени върху лъжеучения), е поставена върху една основа, която не е откровението за Исус. Това е много смело и конфликтно изказване, защото редица църкви претендират за основаване (особено православната такава) върху канарата Христос. Мисля да се позова на писанията.

Матей 16гл:

15. Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз?

16. Симон Петър в отговор рече: Ти си Помазаника, Сина на живия Бог.

17. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.

18. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър {Значи: Канара} и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.

19. Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.
Да признаеш факта, че Исус е Помазаника не те прави истинен, нито пък организацията ти – основана на канарата, на откровението за Него. Знаем от писмото на Яков, че дори и демоните признават факта за помазването на Исус от Назарет. Можем да видим, също така, в книгата откровение, че Исус отправя остри и дори – жестоки думи към събрания от вярващи в Неговото Име :


Откровението на Йоан 2гл:

18. До ангела на тиатирската църква пиши: Това казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък, и Чиито нозе приличат на лъскава мед:

19. Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са по-много от първите.

20. Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудствуват и да ядат идоложертвено.

... 3гл.:

15. Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл.
16. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си.

17. Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, ...

Ето, от тези, а и от други примери (описани в писмата на пратеника Павел към събрания от вярващи), можем да заключим, че дори и добре започнали и търгнали по пътя на спасението, дори и приели учението от пратеници, вярващите могат да се развратят и отделят от Бога. И за това свидетелсват писанията (Галатяни 1:6. Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие;...). И така, стигаме до един основен и тревожен въпрос : възможно ли е основаването на съвременните църкви да не е според образеца, оставен ни от Бога чрез Неговите пратеници? И въобще – има ли някакъв образец, спрямо койт ние можем евентуално да говорим за изпълнение, или рушене на правдата и царството?

27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 481
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Относно "satan"
« Reply #31 on: December 02, 2012, 00:42:25 AM »
Матей 28гл:

16. А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи.

17. И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.

18. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

19. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,

20. като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].
Всъщност на какво ги учеше Исус? Записано е от четирима човека – в четири документа от новият договор. Но това, което през годините ми е убягвало лично на мен е била неразривната връзка между този, който учи / преподава пътя на Помазаника и неговият (имам в предвид човека, не Божият Син) личен пример.

4. Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него.

5. Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.

6. Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.


Говорим за личен пример чрез показност в самият живот, поведение и обхода. Другото, бих казал, е суета и гонене на вятъра. Сега можем да размислим дали съвременните църкви и църковни организации изпълняват тази установена от Сам Бог практика – да се предава вярата и учението на Сина чрез самият живот на преподаващият. Не, това не е спазено и това е нарушено.

27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 880
Re: Относно "satan"
« Reply #32 on: December 03, 2012, 11:42:08 AM »
Владо, не че искам да критикувам написаното, но това последното не е ли за друга тема ?
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 481
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Относно "satan"
« Reply #33 on: December 08, 2012, 12:06:41 PM »
Абсолютно тематично е.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 481
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Относно "satan"
« Reply #34 on: December 20, 2012, 22:17:36 PM »

Тогава достигаме до естествено възникналият въпрос : ЗАЩО днес всички свързват вярата си в Господа Исуса с "Църква"-та, като дори и я наричат (имам впредвид съвременните религиозни формации и фракции, съвременните религиозни структури, съществуващи на база на даден от държавата карт-бланш с "Разрешително за осъществяване на религиозна дейност", издавано от комисията по вероизповедания към, мисля, Министерство на културата на Република България ) "Неговата Църква", или "Божия дом", или "Тялото на Исус"? Тази практика, която не е била въведена от нито един от пратениците (гр.ез. –  апостолите, от „apostolos” /ориг. - ἀπόστολος / – изпратен, претеник) защо днес господствува и не само господствува, но и едноименно определя кой е спасен, кой не (съответно - ако "ходиш на Църква
та”, на "Богу-служенията" на еди-кой си, си спасен, ако ходиш и се пречистяваш в православният храм, си спасен ) ?

Защо от следване на Господаря и от завет с Него днес нещата се поставят на плоскост "Ти от коя църква си?", "Кой е твоят духовен лидер?", "Кой е твоя пастор?", "Ти от нашата църква ли си ?", подобни?  Какво е извъртяло и "прескочило" заветността с Господаря в заветност и посветеност към "Църквата и лидерството", или към посещение на "храма", от другата страна и ритуалността на православието, която в много части е демонична ?

Според мен и това, до което съм стигнал, има само една личност, която в своята лукавост, злина и хитрост може да подмени стойностите и да измести платформата. Да, това е противника на Всемогъщият - сатан, падналият керуб, този, който е осъден и отхвърлен от Божията слава и великолепие завинаги. Той е, който се е възпротивил на Тялото и учението, подменяйки изкусно, извъртайки и забулвайки истинското предназначение на учението. И от един път и начин на живот, днес ние имаме сгради, посещение на "Богу-служения", проповеди на различни хора, именуващи се с различни титли (от "презвитер", "дякон", "пастОр", до "патриарх", "митрополит", или пък "папа").

Затова днес редица вярващи се възмущават на различните ширищи се лъжеучения по църквите, редица вярващи се възмущават на редица злоупотреби от страна на пастори и лидери, на попове и митрополити, с материално и парично благосъстояние, редица вярващи се възмущават от наличието на грях, лековат живот и нечестие сред църквите. За да изобличим за грях братството трябва да махнем църквите и да построим "Тялото" на Исус. В негов (на "Тялото") контекст, можем да говорим за изобличение на лъжеучения, за изобличение на грях, злоупотреби и тнтн неща. Защото в Тялото братството се свързва в духовен дом и телата се представят в жертва благоуханна на Бога. В Тялото братството живее като такова и има реална любов. В Тялото кост с косттта се свързва, за да се изгради едно живо .... Тяло. И Бог му дава дихание и бъдеще според волята Си. Другото е суета и гонене на вятъра, в НАЙ-ДОБРИЯТ вариант. Реално всички, които са въвлечени в структурата на различни църкви не могат да изпълнят волята на Небесният Баща за своят живот.

И това е, което е самоналагащ се извод от самите святи писания. Амен. Той идва.

Владо.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 880
Re: Относно "satan"
« Reply #35 on: December 21, 2012, 11:32:29 AM »
- правилното разбиране на това, което писанията учат за падналият керуб е когато "надраснем" вродената си себичност и видим вредата, причинена на цялото творение на Бог.
Ако можеш да видиш от положението на човек вредата причинена на ЦЯЛОТО творение - явно си благословен.

Създавайки човека по Свой образ и подобие, Бог направи шедьовър от една страна, от друга това предизвика сатан да действа.
Би ли ми показал къде в писанията го прочете това ? Т.е. как точно Бог предизвика сатана/дявола/змията да действа ?

Изобщо на това което си написал в този си пост "ОТНОСНО САТАН" мога да задам следния въпрос.

Quote
2 Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,   
3 и, като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.

Противника прави доноси и клевети, лъжи и ще бъде затворен за това, ама видиш ли в един момент ще бъде пуснат отново...
Любопитно ми е, ти как го свързваш това "пускане за малко време" с написаното от теб в този ти конкретен пост - "ОТНОСНО САТАН" ?ЗАЩО днес всички свързват вярата си в Господа Исуса с "Църква"-та

А защо ти правиш като правят доста от хората днес и говориш по инерция ползвайки думи без да се замисляш над значението им ?
Думата "ВСИЧКИ" според написаното от теб изглежда все едно всички хора по света т.е. 100% от тях, включително и ТИ ! Или сложи някоя допълнителна дума там да конкретизираш коя група от 'всички' имаш в предвид или не ползвай такива думи.
Да ако искаш кажи, че се хващам за думата,  но ми го повтарят хората всеки ден и вече не ми прави впечатление. Или ще се научите да говорите/пишете грамотно или по-добре замълчете. Нищо лично. :)

––––––
Изобщо, замислял ли си се как изглежда целият ти този устрем да покажеш какво е "сатан" и "църква" от страни ?
С цялата тази омраза която влагаш в думите си ... Малко го докарваш повече на клевета от колкото на изобличение...
Не друго, просто гледам сравненията които ползваш, уж не конкретизираш ама примерите ти са все с едни и същи 'църкви', хора ...
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 481
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Относно "satan"
« Reply #36 on: December 24, 2012, 11:08:36 AM »
Здравей, НИКОЛАЙ.
Виждам че си чел поста ми и има някаква реакция. за съжаление поставяш нещата на лична плоскост, но да ти отговоря, все пак.

- правилното разбиране на това, което писанията учат за падналият керуб е когато "надраснем" вродената си себичност и видим вредата, причинена на цялото творение на Бог.
Ако можеш да видиш от положението на човек вредата причинена на ЦЯЛОТО творение - явно си благословен.


Николай, да съм написал, че съм изпълнил това - че съм видял вредата върху цялото творение? Не. Тогава защото излишно питаш, та ме караш да дебатирам нахалост? Както и да е - "... и видим.." е пожелание, никак не съм написал, че съм видял - тогава времето щеше да е така : "... и както сме видяли ...".


Създавайки човека по Свой образ и подобие, Бог направи шедьовър от една страна, от друга това предизвика сатан да действа.
Би ли ми показал къде в писанията го прочете това ? 

Изобщо на това което си написал в този си пост "ОТНОСНО САТАН" мога да задам следния въпрос.

2 Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,   
3 и, като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.


Противника прави доноси и клевети, лъжи и ще бъде затворен за това, ама видиш ли в един момент ще бъде пуснат отново...
Любопитно ми е, ти как го свързваш това "пускане за малко време" с написаното от теб в този ти конкретен пост - "ОТНОСНО САТАН" ?
Quote
НИКОЛАЙ ...
Quote
Създавайки човека по Свой образ и подобие, Бог направи шедьовър от една страна, от друга това предизвика сатан да действа
."
 -
Би ли ми показал къде в писанията го прочете това?
 

отговор : В прав текст никъде, Николай, но съдейки по стечението на обстоятелствата, точно това е станало - сатан е предизвикан от всяко едно добро нещо, което стори Бог. А когато Всевишният създаде човека по Свой образ, отхвърленият от присъствието, реагира веднага.
 
Quote
НИКОЛАЙ ....
Любопитно ми е, ти как го свързваш това "пускане за малко време" с написаното от теб в този ти конкретен пост - "ОТНОСНО САТАН" ?
Изложението ми и линията ми на размисъл е за ВРЪЗКА между сатан, противника, и днешното явление - "ЦЪРКВА"-та. Редица дълбоко смущаващи неща, които съм изброил, ме карат да заключа, че НИКОЙ ДРУГ освен сам противника и зли човеци, като негови съидейници, не биха имали изгода и полза от извращаването на пътя на Господаря, Неговото учение и оставеното ни завещание (договор, завет).

Така че "Относно сатан" е напълно и в контекста и в съзвучие с извода, направен от мен. Оставям на Божиите хора да преценят дали съм прав, или греша, но спрямо примера на Исус (или по-скоро - правилото, дадено от Сам Него) за дървото и плодовете, мога да заключа, че днешните църкви не само не са библейско явление, но и тъкмо обратното.

Quote
ЗАЩО днес всички свързват вярата си в Господа Исуса с "Църква"-та

А защо ти правиш като правят доста от хората днес и говориш по инерция ползвайки думи без да се замисляш над значението им ?
Думата "ВСИЧКИ" според написаното от теб изглежда все едно всички хора по света т.е. 100% от тях, включително и ТИ !

- Николай, свързваш нещата и ги представяш по начин, по който е малко ...
 
1. Естествено, че под "всички" имам впредвид и себе си, доскоро и аз робувах на наложената представа за "Църква"

2. Когато писанията казват че "всички съгрешиха" се има впредвдид и хора, които от друга страна са описани като праведници пред Бог и няма противоречие, но разбиране и тълкуване. Все пак - ако искаш отвори отделна тема за това, да не се отива в ненужни прения тук.


Или сложи някоя допълнителна дума там да конкретизираш коя група от 'всички' имаш в предвид или не ползвай такива думи.
Да ако искаш кажи, че се хващам за думата,  но ми го повтарят хората всеки ден и вече не ми прави впечатление. Или ще се научите да говорите/пишете грамотно или по-добре замълчете. Нищо лично. :)

––––––
Изобщо, замислял ли си се как изглежда целият ти този устрем да покажеш какво е "сатан" и "църква" от страни ?
С цялата тази омраза която влагаш в думите си ... Малко го докарваш повече на клевета от колкото на изобличение...
Не друго, просто гледам сравненията които ползваш, уж не конкретизираш ама примерите ти са все с едни и същи 'църкви', хора ...

Николай, както обясних горе с две отметки, няма противоречие. Благодаря за съвета ти, но в случаят май е по-добре да отвориш отделно тематика за разискване, ако искаш да ме разбереш докрая.

Колкото до евентуална моя "клевета" вместо изобличение - ... мисля че разбирам естеството на твоята реакция, която разбирам, но не оправдавам  - днешната "Църква" е хитроумно изобретение на сатан, което замества истинското Тяло на Помазаника и повечето религиозни водачи съдействат на това начинание.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 481
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Относно "satan"
« Reply #37 on: December 29, 2012, 21:55:53 PM »
 Кой зъл гений би преобърнал и извратил учението на Божият Син, предадено на пратениците и записано в святите писания, до една организация със сграда ? Кой зъл гений би дал такава пагубна алтернатива на един път, водещ към живот през братолюбие и взаимопомощ до една стройноорганизирана и работеща система по образ на системите на този свят? Кой зъл гений би извратил смисъла на писанието? Кой зъл гений би дал друг "Спасител" и друга блага вест? Кой зъл гений би свел учението до "неделна проповед " и различни поучения, нямащи за крайна цел да приготвят хората за денят на гнева Господен и Неговият Агнец ?!!! Кой зъл гений би пожелал хората да не влезнат в завет с Всемогъщият, но да последат ЗАБЛУДА?

От години изследвах нещата в контекста на "църквата" - от лъжепророчества през лъжеучения - до ненужно внесените думи, символи и титли. Започнах да проглеждам, че стоя в матрица и че трябва да излезна, за да видя реално дейността `и. Сторих го и бях УЖАСЕН, но освободен от ненужни товари.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 481
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Относно "satan"
« Reply #38 on: August 18, 2013, 23:38:11 PM »
  Отвъд досегашните размишления по темата искам да допълня нещо, което ми е направило изключителен интерес. Това, в което основно днешните организации основно се различават с учението на Божият Син, е преподаването на пътя на спасението въз основа на личен пример и опит.

 Другото са малките детайли- неправомерното навлизане, употреба и изместване на правилната дума "народ" с лъжепреводната дума "църква" /особено в Новият Договор на Господаря/, нововъведените "пастор", "амвон", "богуслужение", "дякон", "презвитер", от гр.ез. /както и други- напр. "Христос", озн. "Помазаник"- "Помазан"/...

Някак си, докато сам страдах и бивах унизяван, осъзнавах все по-дълбоко смисъла на пътя на спасението- да бъдеш нов човек, не просто душевно-емоционално, но нов човек, с нови мисли, с ново отношение към настоящето и бъдещото, към това, което идва да се случи.

Започнах да осъзнавам, че "christianos"- "християнин", е не просто човек, който чете "библията" /думата е от гр.ез.- "книга"/, но човек, който се е превърнал в сол и светлина; човек с различно говорене, с постъпки, които са отражение на постъпките на Божият Син, човек, който е често страдащ, не просто "вярващ", но очакващ идващото царство на Божият Единороден, в което царство ще царува правдата.

И ето, за тази правда ако не съм страдащ и не съм се предал на царството и на Царя, Който иде, за да отсъди и да хвърли злите и невярващи човеци в огненото езеро, горящо завинаги, заедно със сатана, противника, както и с неговите демони, аз трябва да ревизирам накъде ходя и в чие име живея.   

Също така, започнах да осъзнавам, че "сатана", или "противникът", е съградил цяло едно отражение на съграденото от Бог и Сина Му- от тълкуване на писанията, до образ на Сина Му, до ненужни философски напъни и театрални изпълнения на разни смешници, тупащи  се по гърдите с накити /уж-апостоли, пастори, дякони, презвитери, тнтнтнтнт.../. С това противникът на Сам Бог цели да измами ако може дори и призваните и да им изгуби времето в ходене в друг път, близък до истинният, но извратен в същността си и с гибелен край.

27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg