Author Topic: "Ще ви изтребя от земята"  (Read 4089 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3405
"Ще ви изтребя от земята"
« on: April 10, 2010, 23:46:56 PM »
Тези дни попаднах на удивителна история от живота на цар Давид, която ме накара да се замисля дълбоко. Историята касае двама мъже, който решиха да натрупат дивиденти пред царя, като убият единия от синовете на Саул. Ето и самата история:

2Царе 4:5  И Рихав и Ваана, синовете на виротянина Римон, отидоха и в горещината на деня влязоха в къщата на Исвостея, който лежеше на легло по пладне;
2Царе 4:6  и влязоха там до сред къщата уж да вземат жито и удариха го в корема; а Рихав и брат му Ваана избягаха.
2Царе 4:7  Защото, когато влязоха в къщата, и той лежеше на леглото в спалнята си, удариха го, убиха го и му отсякоха главата. И като взеха главата му, вървяха през полето цялата нощ,
2Царе 4:8  и донесоха главата на Исвостея при Давида в Хеврон, и рекоха на царя: Ето главата на Исвостея, син на врага ти Саула, който търсеше живота ти; днес Господ въздаде на Саула и на потомците му за господаря ни царя.
2Царе 4:9  А Давид отговори на Рихава и на брата му Ваана, синовете на виротянина Римон, като им рече: Заклевам се в живота на Господа, който избави душата ми от всяко бедствие,
2Царе 4:10  когато един ми извести, казвайки: Ето, Саул умря, като мислеше, че носи добро известие, хванах го та го убих в Сиклаг, - което беше наградата, що му дадох за известието му, -
2Царе 4:11  а колко повече, когато нечестиви мъже са убили праведен човек в собствената му къща, на леглото му, не ще ли да изискам сега кръвта му от ръката ви и ви изтребя от земята!
2Царе 4:12  Тогава Давид заповяда на момците си; и те ги убиха, и като отсякоха ръцете им и нозете им, обесиха ги при водоема в Хеврон. А главата на Исвостея взеха та я заровиха в Авенировия гроб в Хеврон.


Както виждате тези мъже направиха фатална грешка, която им костваше живота, но какъв беше техния проблем, който ги доведе до този печален край?

Първия проблем беше, че те или не познаваха Писанията и Божият Закон или нехаеха за тях. Ако почитаха Божият Закон те нямаше да убият праведен човек в неговия дом без никаква причина.

Втория им проблем беше че те не познаваха цар Давид. Те мислеха, че щом Саул беше смъртен враг на Давид, то Давид би се радвал на смъртта на синовете му. Те не бяха обърнали внимание на това как Давид реагира, когато му известиха за смъртта на Саул и Йонатан, нито се бяха запознали с живота на Давид - колко ревностно той внимаваше да върши само онова, което е право според Божият Закон.

Ето защо на базата на своето невежество и нечестиво сърце, те стъпиха на презумпцията, че с убийството на този Саулов син - те ще могат да извлекат дивиденти и добра награда пред царя.

Цялата тази история ме накара да се замисля за днешното поколение християни. Те си мислят, че щом правят нещо, което според тях ще е угодно на Исус, то Той ще ги похвали и ще получат добра награда. Вместо да изследват внимателно Писанията и със страх и трепет да търсят познанието на Бога, цялото християнство се е напълнило с презумпция след презумпция. Вместо да изучават живота на Исус и да разберат как мисли и действа Царя на царете, те бързат да се препоръчат пред Него със своите плътски идеи дошли от нечестивите им сърца.

Но когато Исус се върне и седне на Давидовия престол, Той ще постъпи с тях именно както направи Давид с тия двама - ще ги изтреби от земята.

За всички нас остава въпроса, дали ние ходим в глупостта и презумпциите на Рихав и Ваан, или търсим да познаваме Царя и да Му служим стриктно според Неговото Слово? Дали изучаваме как нашия Цар мисли и действа или се плъзгаме по църковната инерция задвижена от мъртви традиции и презумпции? Ако сме нехайни, то със сигурност един ден вместо похвала и награда ще чуем "Махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие..."
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.