Author Topic: Божието Царство е за Земята  (Read 30996 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #45 on: November 16, 2023, 10:44:59 AM »
Quote
Моето разбиране е,че сатана отдавна е свален на земята, но има достъп и до съда, щом ни обвинява. Бог е Всемогъщият а сатана е херуваим, а ние сме хора все още от плът и кръв с невъзкресени тела. Как се случва всичко това...кой ли човек може да обясни?

Сатана е изгонен от Божието царство в Небесата, но той се явява законен представител на Адам, защото цялата власт, която Бог даде на Адам, той я предаде на Сатана. Затова и Сатана има достъп до небесата (второто и третото), където той предявява обвинения срещу синовете на Адам. Точно затова Сатана трябва да бъде победен именно чрез потомците на Адам. И тази победа, както не веднъж съм говорил във форума е юридическа, това е юридическа битка в Божието съдилище, където Сатана предявява непрестанно обвинения. Исус положи основата за тази победа, но тя трябва да бъде реализирана ОТ ХОРА. Затова светиите трябва да достигнат до Христовата пълнота, за да могат да я реализират.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 972
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #46 on: November 16, 2023, 15:45:48 PM »
Quote
Никъде в Откр. 12-а глава не се говори за победата на кръста, още по-малко пък това да е определящ контекст.

Е как да не се говори?! Роденото дете е грабнато и занесено при Бога, дори при Неговият престол!
Quote
И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.

И Той ще царува! Това е то победата. Тази победа е заради кръста. Не заради славната Църква. Тя става славна такава, ЗАЩОТО Победителят Исус и дава власт, а тя е избелена и става славна СЛЕД като минава през страданията, каткто пише и в същата тази глава:

Quote
11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.

Ти имаш някаво разбиране, че Църквата трябвало ПЪРВО да стане славна и без петно и недостатък и ЧАК тогава сатана щял да е свален на земята. Именно срещу това аз ти казвам че не го виждам в стиховете които ти даваш, понеже там НЕ ПИШЕ и дума за това. Няма просто нищо такова писано. Аз също ти вярвам че ти го виждаш, както ти ми вярваш, че аз не го виждам. Един от нас бърка и аз мисля, че ти не си прав. Църквата ще стане славна да, но едва когато се избели и очисти в скръбта и тогава Господ ще се върне за тези които го очакват.

Относно защо се  бави и чака е писано ЯСНО защо.. няма в стиховете и дума за твоята концепция че чака първо църквата да стане славна. Цитирай текст в който това да е казано! Няма такъв. Ти вадиш собствени съждения от текстове които не говорят за това. Не казвам, че нещо лошо казваш, просто изводите които си вадиш на база тези текстове са твои тълкования и очаквания които вътре не ги пише.Аз имам приятели които така ме убеждават в грабване преди сккръбта и ми дават стихове за това в които няма и дума за такова нещо. Твоите стихове които ти даваш са същото нещо. В тях не пише твоят извод и очакване, ПЪРВО Църквата да стане славна и чак сетне сатана да бил паднел на земята. Е няма да стане така, написал съм ти как вярвам че ще стане. Но ти вярвай както го виждаш, аз нямам проблем с това. Имай само наум, че може и да не е така както смяташ. Времето неминуемо ще покаже кой е прав в този конкретен случай. Също иняма да има цивилицазионен ресет както ти смяташ, а ще има Христово пришествие.

И още нещо, ти казваш:
Quote
Откр. 12:1  И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от звезди.
Виждаме появата на славната църква, и точно в този контекст се случва всичко останало, което следва в тази глава.

Тук ти отново се опитваш чрез този текст да докажеш идеята си , че това е тази славна църква която щяла да се появи!?!? И чак тогава сатана да е свален на земята! Чакай малко.. това видение говори за жена КОЯТО ВЕЧЕ се е появила! Тя няма тепърва да се появява някъде в бъдещето! Това видение описва минали вече събития. Тук ЯСНО се казва, че тази жена РАЖДА детето Исус и то е грабнато и занесено при Бога и ще царува. Това занасяне как става? Кога става? Ами Господ кога се възнесе при Отца си? Когато възкръсна. Ето как главата говори и за кръстната смърт и победата на Исус на силите на злото.

И още.. ти считаш. че тази жена е църквата, която още я няма ли?? После Църквата ли ражда Месията? Месията за майка си ли ще се жени? Не, разбира се! Невястата е църквата и не тя ражда Исус. Ти стъпваш на погрешна презумпция.

Жената е старозаветният Израел! Той образно ражда Месията. Църквата е невястата, жената на Агнето. От старозаветният Израел и от морето на езичниците се появява невястата и тя става наследникът на обещанията. Всеки който стане Христов, става част от жената на агнето.

Помисли и над тези неща. И най- вече, че очакваме 2ро пришествие, не цивилизационен ресет.. Господ може и да унищожи някоя империя и да възцари друга, но това няма да рестартира цялата цивилицазация от нула. Единствено пришествието ще го направи..small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 972
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #47 on: November 16, 2023, 16:00:50 PM »
И още нещо, Сатана преследва всеки който е присаден на маслината. Той преследва самата маслина. Има символен език в Откровение. Когато казвам , че Църквата е Израел, визирам това, че именно повярвалите в Месията стават наследници на обещанията. Това е Божият Израел. Езичници е евреи в ЕДНО тяло! Това е вече Невястата, жената на Агнето, а не Негова майка.

Именно затова и казвам че сатана започва да преследва вярващите още след възкресението на Исус. Знаем от историята това.. Тогава вярващите са били основното евреи по плът. Вероятно затова и се визира, че се преследва жената родила мъжкото дете. Именно поради този факт. Не виждам как жената родила Исус е неговата Невяста. Това няма логика. Но дори да има някакъв символизъм в това, това не променя факта че никъде не казано, че тази невяста трябвало първо да стане съвършена и чак тогава да свали (тя) сатана , че да я преследва той!?. До подобни странни изводи стигаш, и аз не ги приемам.

Намерена

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 41
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #48 on: November 16, 2023, 18:52:26 PM »
Quote
Намерена, нещата които споделяш не са доказателства за бъдещ ресет на цивилизацията. Иначе локални неща може и да има, но не и глобален. Глобален ще има когато Господ дойде и ресетне планетата направо :)
Watchman гради убеждението си за предстоящ цивилизационен ресет на презумпцията, че няма как сега скоро Господ да дойде, понеже преди това трябва да се яви човекът на греха.  Той трябвало да се яви едва когато е изпълнено условието- Църквата да е стане славна и без петно и недостатък.

Small axe,

Споделям мнението на Watchman не защото просто ми харесва, а защото съм стигнала до подобни убеждения на база Писанията и моите собствени проучвания по въпроса.

Наред с написаното по темата по-горе за условията, при които ще се завърне Царя, бих добавила подробности от Армагедонската битка, които за мен са показател в какво време ще се случи.
Има стихове, които описват въоръжението на армиите и нито дума за наличие на някакви съвременни оръжия, които ние знаем, нито дори косвено споменаване.

Откровение 19
11 След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.
14 И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.
15 Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.


Единственият, които има меч е Исус, армиите очевидно нямат оръжия. Иначе, това щеше да е упоменато от Йоан. В тази глава и описаните събития тук, не се споменава за яростна битка или за някакво противопоставяне, което предполага въоръжение и на двете страни. 

Друго място в Писанието, кореспондиращо с горното е в Исая.

Исая 66
15 Защото, ето, Господ ще дойде с огън, И колесниците Му ще бъдат като вихрушка, За да излее гнева Си с ярост, И изобличението Си с огнени пламъци,
16 Защото с огън и с ножа Си Ще се съди Господ с всяка твар; И убитите от Господа ще бъдат много.
и
20 И ще доведат всичките ви братя От всичките народи за принос Господу, - На коне, на колесници и на носилки, На мъски и на бързи камили, - Към светия Ми хълм, Ерусалим, казва Господ, Както израилтяните донасят принос В чист съд в дома Господен.


Пише: колесници, носилки, коне, магарета и камили. Нито дума няма за съвременна военна техника, която ние познаваме. Да не говорим, че Бог слиза по много зрелищен начин - на колесница, като вихрушка. Чувала съм какви ли не коментари по този въпрос, няма да спирам на тях, в случая обосновавам своя възглед.
Освен това, по-надолу в Откровение 19 четем:

Откровение 19

18 за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи.


Казва се за противниковата войска: които яздят на коне. Няма танкове, БТР-ри и друга подобна военна техника. Нито дума за огнестрелно оръжие или дронове, бомби. С друго думи, в битката при Армагедон няма високотехнологично оборудване, роботизирани машини и подобни глобалистки измислици. Което ме навежда на мисълта, че това ще стане във време, различно от нашето съвремие.
И преди да спорим, ще се позова на казаното от Петър:

2 Петрово 3:9
   
Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.


Ако все още не са се родили на земята всички онези, които Бог е предузнал и призовал за Царството си, тогава какви последни времена чакаме ние? Дори Исус и Духа не знаят деня на завръщането Му, а само Отец.

Още от времето, когато Исус се е възнесъл при Отец, християните са живели в очакване на скорошното Му завръщане. И така е до днес. Ние виждаме колко е окаяно положението на света с цялата му мръсотия и мерзостите, с които ежедневно ни заливат слугите на мрака. Но, Бог периодично е унищожавал и империи, и голяма част от населението на земята, точно заради покварата и нечестието им.

Днешното състояние, в което се намира нашата цивилизация, показва единствено колко голяма е духовната пустота поради преяждането с греха и всичко, което е мерзост в Божиите очи. А отчаяните напъни на глобалистите да ни докарат фалшиво пришествие, говорят единствено, че много бързат да изпълнят предсказаното от Бог в Словото, без обаче да са налице обстоятелствата за това събитие. Няма да повтарям казаното от Watchman, относно условията, при които ще настъпят скръбта и завръщането на Царя, те бяха подробно разисквани.

Това, че се сеят на богато лъжи относно историята на човечеството не може да изтрие самата истината. Нито това, което се е случвало и вероятно се е повтаряло нееднократно, както пак тук е коментирано вече. В Словото има записани примери за глобални и за локални занулявания - потопа, Содом и Гомор, Египет при изхода на израелтяните. И за мен те дават принципа, по който Бог работи в зависимост от състоянието на нациите. За да не се разводнява дискусията, ще спомена само, че и до днес се откриват още артефакти за унищожени цивилизации преди нашата. Ако не сме късогледи и тесногръди да ги отричаме (с което не определям никого от съфорумниците за такъв), независимо, че в Писанията не се говори за тях, на база самото Слово можем да си направим изводите.

А както dodai каза:
Quote
Виждам една шепа хора които пишем в този форум и не можем да се съберем на едно място.
За такава църква не вярвам Господ да дойде.

Затова, си мисля, че по-скоро ще бъдем пресяти в поредното зануляване. Но всеки сам решава какво да приеме или отрече съобразно убежденията и вярата си.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 972
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #49 on: November 17, 2023, 08:45:47 AM »
Дискусиите се водят със стихове от Писанията, които стихове говорят за тезата на пишещият. Дискусии не могат да се водят с фантазии, или със стихове които нито говорят за тезата на дискутиращият, нито контекстът им има нещо общо с основното твърдение. Фантазиите затова са необорими, понеже те не почиват на реални факти подкрепени с директни цитати.

Няма в Писанието никъде стихове които да говорят за предстоящи тотално цивилизационни нулирания и ресети след потопа, освен стихове които касаят нулиране на земята като такава и създаване на ново небе и земя.

Също така в Писанията няма никъде стихове които да казват конкретно, че ПЪРВО Църквата трябвало да стане съвършена, без петно и бръчка и ЧАК тогава сатана щял да бъде хвърлен на земмята и човекът на греха щял да се яви.. Няма такива текстове в Писанията. Не знам как по друг начин да го кажа ясно..

Това че вие си мислите , че има, не е болка за умиране, понеже времето ще изяви нещата и това не прави човекът лош или не вярващ, но го прави неосведомен и с някакви нереални очаквания, което не е добре за него.

Ето малко текстове:
Quote
" Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд;
5 и ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят;
6 тъй също, ако Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие,
7 но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите;
8 (защото тоя праведен човек, като живееше между тях измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела);
9 то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,

Тук виждаме описан потопът, имаме описани содом и гомор, и имаме даден пример как праведните Бог избавя, а нечестивите държи под наказание за съдният ден..
В съдният ден какво ще стане? Ето какво е писано:
Quote
А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
11 Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие,
12 като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!
13 А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.Ето го вторият ресет , след потопа! Ясно посочен. Не само цивилизационен, а направо Ново небе и земя. Какво се казва на нас, вярващите? ДА ОЧАКВАМЕ И ОЖИДАМЕ идването на Божият ден! И да очакваме какво? НОВО  небе и земя! Не нулиране на старата цивилизация върху старата земя..!?! Не. Няма такива насърчения и текстове. Дано разберете това..

А какво казва Господ Исус в евангелието от Лука? Ето какво:

Quote
А Исус попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така щото да се забелязва;
21 нито ще рекат: Ето тук е! или Там е! защото, ето Божието царство е всред вас.
22 И рече на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Човешкия Син, и няма да видите.
23 И като ви рекат: Ето, тук е! да не отидете, нито да тичате подире им.
24 Защото, както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и Човешкият Син в Своя ден.
25 Но първо Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.
26 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;
27 ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички.
28 Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха,
29 а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, -
30 подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.

А в книгата на пророк Исая, Бог казва:
Quote
Защото Господ ще дойде с огън
и колесниците Му ще бъдат като вихрушка,
за да излее гнева Си за ярост
и изобличението Си - с огнени пламъци,

Всички тези неща , а и много други описват какво? Предстоящото нулиране , второ и ОКОНЧАТЕЛНО на небето и земята, когато Господ дойде с огън и изгори всичко. ВСИЧКО! А Петър ни казва-

Quote
Затова, възлюбени, като очаквате тия неща,

Затова очаквайте тези неща, а не някакво цивилизационно нулиране.. Не е добре да се очаква нещо което не е описано и не е казано да го очакваме.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 972
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #50 on: November 17, 2023, 09:04:57 AM »
и да допълня, не разчитайте да вадите постулати за цивилизац. ресети от книга като Откровение на Йоан! Там има много символи.

Ако четем за копия и мечове и коне, не забравяйте че Исус е представен яздещ на бял кон с меч.. който излиза от устата му! Разбира се , че това е символна картина....

Имаме зверове, змейове, скакалци с приличащи на човешки лица, с опашки които повреждат, имаме всякакви символи. Имаме опит на хората с армии да се бият против Божия син!? На какво мислите разчитат? На копия и стрели ли?..

Високо технологичният и трансхуманистичен свят който в момента дяволът гради на земята ще разчита да се бие с Исус и неговите ангели с високи технологии, вероятно роботи и всякакви такива злодейски глупости. Бог твори живи същества, дяволът създава машини.. Предстои хората да се направи опит да се трансхуманизират, да се бута в техният геном, да се отправи директен бунт към Бога и неговото творение! Битката която предстои против Бога и неговите светии, те си мислят че могат да я спечелят!

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 383
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #51 on: November 17, 2023, 09:57:07 AM »
Пише: колесници, носилки, коне, магарета и камили. Нито дума няма за съвременна военна техника, която ние познаваме. Да не говорим, че Бог слиза по много зрелищен начин - на колесница, като вихрушка. Чувала съм какви ли не коментари по този въпрос, няма да спирам на тях, в случая обосновавам своя възглед.
Освен това, по-надолу в Откровение 19 четем:
Откровение 19
18 за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи.

Казва се за противниковата войска: които яздят на коне. Няма танкове, БТР-ри и друга подобна военна техника. Нито дума за огнестрелно оръжие или дронове, бомби. С друго думи, в битката при Армагедон няма високотехнологично оборудване, роботизирани машини и подобни глобалистки измислици. Което ме навежда на мисълта, че това ще стане във време, различно от нашето съвремие.
Колесниците ме подсетиха за следното:
Наум 2:4 Колесниците буйствуват из улиците, Блъскат се една с друга по площадите; Изгледът им е като факли, Тичат като светкавица.
Пророк Наум е писал книгата за древния град Ниневия, пълен с лъжа и грабеж, нарича го кръвнишкия град. Но тук поразително описанието прилича на днешната действителност, дори по нашите улици, високи скорости, катастрофи, запалвания на коли, буквално буйстване има по улиците на големите населени места, вечер по тъмно дори си правят състезания с коли или мотори и вдигат голям шум. Не знам по времето на Ниневия какво точно са представлявали колесниците, вероятно подобни като по времето на фараоните...но днес наистина автомобилите се движат като светкавици, буйстване, блъскат се нерядко точно по площадите и после някои стават като факли.

Думата ми е,че Божието Слово казва нещо точно и абсолютно, което в същото време може да има още значения.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1053
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #52 on: November 17, 2023, 11:15:47 AM »
Греховете се измиват със кръв и по никакъв друг начин.
Църква без петно и бръчка, трябва да заслужи своето умиване, като засвидетелства с дела.
Идват гонения и войни, едно от нещата които се въртят като слухове/пророчества из Интернет е, че ще има война между кръста и полумесеца. Т.е. противника подготвя своите си, за война. Та страдания ще има.

А ето и този текст относно глобалните ресети които ви се привиждат:

Битие 9 глава
9 Вижте, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви подир вас;
10 и с всичко живо, що е с вас, - птиците, добитъкът и всичките земни животни, които са с вас, да! с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега.
11 Поставям завета Си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята.

12 Бог рече още: Ето белегът на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мене и вас и всичко живо, което е с вас:
13 поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде белег на завет между Мене и земята.
14 Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака;
15 и ще спомня завета Си, който е между Мене и вас и всичко живо от всяка твар; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар.
16 Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.
17 Каза Бог на Ноя: Това е белегът на завета, който установих между Мене и всяка твар, която е на земята.

Локални/на народи, да може, ама пред нас предстои нещо по-голямо.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 972
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #53 on: November 21, 2023, 09:11:35 AM »
Един добре познат на всички и интересен стих си спомних в книгата на пророк Йеремия е, 31 глава. Цитирам го на английски, понеже на български липсва преведена една част от стиха:

Quote
Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah:
32 Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; which my covenant they brake, although I was an husband unto them, saith the LORD:
33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, saith the LORD, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people.
34 And they shall teach no more every man his Neighbour, and every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the LORD: for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more.

Часта която липсва в българските преводи*(не знам причината), съм я подчертал с червено. Стихът е ясен. Бог говори на Израел по плът и дух в онези дни, че ще дойде ден да сключи с тях Нов Завет, не като стария. Ще запише законът си в ума и сърцата им. Знаем сетне, че малцина от тях приеха този нов завет , но голяма част от езичниците се прилепиха към това ядро от повярвали евреи и станаха едно тяло. Интересното е, че именно това едно тяло е тялото на Месията, който е Съпругът на Неястата, Църквата, Жената на Агнето. Докато виждаме, че в Йеремия Бог казва, че Той е съпругът на Старозаветният Израел. Дано това онагледи по- добре тезата в по- горните постове за това , коя е майката която ражда мъжкото дете в книгата Откровение.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #54 on: December 15, 2023, 21:21:10 PM »
Quote
Затова очаквайте тези неща, а не някакво цивилизационно нулиране.. Не е добре да се очаква нещо което не е описано и не е казано да го очакваме.

Когато Писанието говори да очакваме идването на Господа, се има предвид, че това е нашата блаженна надежда. Ние не очакваме ресета на цивилизацията все едно това е нашата надежда, а защото това е в реда на нещата и следва неумолимата историческа логика. Както и ти очакваш деня в който ще си получиш заплатата, понеже това е нещо, което е в реда на нещата да се случи, така и в този смисъл може да се очаква поредния ресет на цивилизацията, а не че в това е нашата надежда.

Също така, ние очакваме Бог да изпълни онова, което е обещал в Словото Си. A Бог е обещал да премахне нечестивите, ако и да са се разпрострели като зелено дърво, което изглежда непоклатимо. Има неизброимо количество Библейски пасажи, които свидетелстват за това, говорейки за неокончателното им премахване при Пришествието, а именно за форма на исторически ресет на съграденото от нечестивите. Ето един много показателен пасаж:

Пс. 21:8  Ръката Ти ще намери всичките Твои врагове; Десницата Ти ще намери ония, които Те мразят. 
Пс. 21:9  Във времето на негодуванието Си ще ги направиш като огнена пещ Господ ще ги изпълни с гнева Си, И огън ще ги изгори. 
Пс. 21:10  Ще изтребиш плода им от земята, И потомството им измежду човешките чада. 


В живота на Давид това се случи с премахването не само на Саул, но и на неговото потомство, ако и Йонатан да не беше нечестив човек, Бог го отстрани от сцената като потомък на Саул. Колко повече Бог ще премахне нечестивите, които сега са окупирали земята и вършат непрестанно кощунствено зло.

Също така Писанието учи, че Бог е дълготърпелив, но не учи, че Бог е безкрайно търпелив. Към всяка човешка цивилизация Бог има мярка на търпение, след, което тя бива унищожена. По всичко личи, че съвременната цивилизация е преминала вече всички червени линии на Божието търпение и нейното унищожение е неизбежно.

Също така, аз не съм написал, че църквата трябва да стане съвършена в някакъв абсолютен смисъл, а че трябва да се усъвършенства достатъчно, че да е годна да свърши възложената й от Бога работа. Ако тази работа не се свърши пришествие няма да има. Ще продължат да се въртят историческите цикли и точно на това се надява дяволът, защото той има нужда от време.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.