Author Topic: Изцелението  (Read 11164 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

JoroH

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 8
Изцелението
« on: January 02, 2010, 14:57:44 PM »
Нямам идея как ще бъде приета тази тема тук, но я пускам понеже считам, че е важна. Срещал съм много хора, които са излезли от харизматични заблуди, но темата за изцелението е една от тези, при които най трудно се постига израстване.

Чета разделите "В какво вярваме" на сайтовете на различни петдесятно-харизматични църкви и деноминации.  В тях почти неизменно съществува една точка преведена от веруюто на "Асамблеи на Бога".

 Ние вярваме, че БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ е осигурено в изкуплението и всички вярващи могат да се молят и с вяра да очакват изцеление и освобождение от всяка болест (Исая 53:5; Марк 16:17; Яков 5:13-16).

Присъствието на такава точка може да служи за доказателство, че този тип църкви са съставени от неизкупени хора, понеже те боледуват, също като всички останали. Дори според мен повече. Ако сте посещавали продължително харизматична църква, не може да не са ви направили впечатление едни хора, които ежемесечно, по активните ежеседмично, свидетелстват как са се изцелили. Никой там обаче не се впечатлява от феноменално високата им разболеваемост. Как такъв човек е успял за една седмица да се разболее пак, като предната седмица е свидетелствал, че е изцелен. Както и да е, нека дискутираме сериозно.

Исайя 53:5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.   
6 Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.


В контекст ясно се вижда, от какво сме се изцелили, чрез кръвта на Христа. От престъпленията. Когато попиташ харизматик от кое от двете в края на краищата ни е изцелила Христовата жертва, от болестите или от греха, той отговаря, че и от двете. Тук обаче се говори само за престъпленията и беззаконията. Тоест, за греха.

Всъщност, мисля че идеята за това, че изкуплението обхваща и физическото изцеление е напълно харизматична приумица. Нямам спомен да съм я срещал някъде в произведение, написано преди началото на двадесети век.

Много често този стих в Исайя се свързва с препратка към друг стих от същата книга, даден в Новия завет.

Матей 8:16 А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни;   
17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе".


Харизматиците четат това, без да се замислят, че именно този пасаж е доказателство, че пророкуваното изцеление от болести, не е следствие от Жертвата на кръста.

за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия

Очевидно в пасажа си пише, че пророкуваното от Исаия се е сбъднало преди разпъването на Христос на кръста, тоест, не е следствие на Христовата жертва, а проява на Божия Милост.

Нека продължим със стиховете от харизматичното верую.

Марк 16:17 И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;   
18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

Нарочно продължих и със следващия стих.
Не можем да отречем, че пише това, което пише. Много хора в крайността на антихаризматизма си започват да отричат изобщо идеята за свръхестественото, изцелението и чудесата. Бог казва, че ще има такива неща. Проблемът е в това, че за едни случаи това се приема за обещано на всяка цена (езиците и изцелението), за други, дори и най смелите харизматици нямат такава сигурност. Не съм срещал харизматик, който да е готов да пие смъртоносни отрови с вяра, понеже знае, че няма да му се случи нищо.

Посланието на Яков също говори за изцеление и там пасажът звучи най-императивно.

14 Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.   
15 И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.

Факт е обаче, че самите апостоли не са приемали нещата крайно.

2 Коринтяни 12:7 А за да се не превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от сатана да ме мъчи, та да се не превъзнасям.   
8 Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене;   
9 и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.


Харизматичното разбиране за Христовата сила е доста по-различно от Павловото. Но факт е, че молейки се на Бог да отмахне тръна, който при това е пратеник на сатана, Бог отказва, и то с мотива, за да може да се прояви Божията Сила. В Харизматичната лексика, под проява на Божия сила в подобен случай се разбира непременно изцеление. Факт е обаче, че Бог говори, че слабостта е предизвикана от Него, че този трън е по Неговата воля там.

Павел не съветва Тимотей да си изиска обещаното изцеление, а да се лекува с вино.

1 Тимотей 5:23
Не пий вече само вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.


При това Тимотей е имал не редки, а чести[/i] боледувания.

Има и още примери, които не са за подминаване.

2 Тимотей 4:20
Ераст остана в Коринт, а Трофима оставих болен в Милит.

Филипяни 2:25 Счетох, обаче, за нужно да ви изпратя брата Епафродита, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите;   
26 понеже милееше за всички ви, и тъжеше, защото бяхте чули, че бил болен.   
27 И наистина той боледува близо до смърт; но Бог му показа милост, и не само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб.Виждате ли, Бог не е изпълнил обещание, Той е показал милост. Милостта е незаслужена. Иначе не би била милост, а отплата, възнаграждение, изпълняване на дължимо. Това не е Божието изцеление.
Харизматичните молитви за изцеление не съдържат молба, а изнудване за изпълняване на мнимо обещание. Бог не е длъжен никому нищо. Ние сме длъжниците. Изцелението е по милост, Бог го прави не защото е обещал, не защото е длъжен, а защото е милостив.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
Re: Изцелението
« Reply #1 on: January 02, 2010, 20:25:20 PM »
Преди всичко аз вярвам че Бог изцелява болните, както преди така и сега, но в никакъв случай не вярвам, че Бог е длъжен да изцели когото и да било. Бог нито е длъжен да прощава грехове, нито да спасява, според както е писано:

Римл. 9:16  И тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, Който показва милост.

Решението кого да изцели и кого не, е изцяло суверенно решение на Бога, което Той прави както намери за добре. Въобще цялата концепция, че Бог дължи някакви неща на някого и той може да си ги изисква е концепция, която представя съвсем друг бог, а не Бога на Израел.

Обаче в горния текст, като че ли има уклон към това, хората да се оправят сами с болестите си, защото ако и ако Бог да не е длъжен да ни изцелява, пак при кого да отидем ако не при Него? Да тичаме ли по лекари и тяхната човешка и често сатанинска мъдрост - или да тичаме при Бога нашия изцелител?

И когато казвам да отидем при Бога за изцеление, то не е задължително да очакваме свръхестесвено такова. Често пъти Бог може да ни даде мъдрост какви билки да приемем за да се ускори процеса на оздравяване или понякога аз се моля Бог да укрепи имунната система за да може тя да пребори бързо болестта. Това, което съм научил от Писанията е че Бог се намесва свръхестествено, когато всички естествени ресурси са изчерпани. Има време за чудеса, но според Библията нашето ежедневие трябва да се управлява от мъдростта на която ни учат Писанията, но ако мъдрото и разумно живеене не е достатъчно в дадена ситуация - не е нужно да се отчайваме, защото Бог е Бог на чудеса.

Споменатата по-горе твърде честа заболеваемост на християните не е за учудване, защото предимно се води неразумен начин на живот и хранене. Една от причините е че никой не бива поучаван да живее мъдър и разумен живот, но вместо това биват поучавани, че каквото и да стане Бог е длъжен да ни изцели и избави.

Сега на въпроса дали изкуплението включва изцелението, то няма как да не го включва, защото изкуплението включва целия човек:

1Кор. 6:19  Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,
1Кор. 6:20  защото сте били с цена купени; затова прославяте Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии].


Каква част от нас е била купена с цена? Тази която касае греха ли само? Може ли въобще да се дели на подобни части? В никакъв случай. В Христос ЦЕЛИЯ човек е изкупен и ЦЕЛИЯ Му принадлежи. Нашите дух и душа и тяло принадлежат на Бога, не само чрез това, че ние е сътворил, но и чрез изкуплението в Христос, чрез което сме купени с цена и принадлежим на Бога и нищо не е наше си.

И точно тук е разковничето, което мнозина пропускат, а именно - християните гледат на себе си като на някаква самостоятелна единица, която ако вярва, ходи на църква, дава десятък, поблаговества от време на време - ще му бъде добре и ще бъде изцелен, снабден и даже на небето ще отиде един ден. Това е преобладаващия манталитет. С други думи всичко се върти около човека и неговото спасение и благоденствие и в сегашния живот и в бъдещия.

Там е работата обаче, че подобна концепция е напълно езическа и няма нищо общо с Божието Слово и Христовото учение. Изкуплението остава напълно неразбрано. А именно факта, че ние сме купени с цена и повече не сме свои си. И няма такова нещо като лично спасение, лично изцеление, лично благословение и лично каквото и да било. Нищо вече не е лично, защото тази личност вече не е своя си, тя не съществува като самостоятелна единица, а като част от едно изкупено тяло. А Бог гледа на нас именно, като на единно тяло, а не като на клуб от набожни личности.

Ето защо както изцелението, така и победата над греха е въпрос не на личен успех, а въпрос на идентификацията ни с Христовото тяло и Царство. Ние трябва да имаме непрестанно съзнание за ЦЯЛОТО, а не за индивидуалното. Ето защо Исус ни учеше да се молим в НЕГОВОТО ИМЕ. Това мнозина разбират все едно е някаква вълшебна формула или фраза в края на молитвата. Докато смисъла остава неразбран. Ако целта на нашия живот е ние да се спасим, ние да сме изцелени и ние да сме успешни, то всяка наша молитва е изречена в нашето собствено име, ако и да повтаряме до несвяст "в името на Исус". Ако всичко се върти около нас, то ние се молим именно в нашето си име, не в Христовото Име. Но ако ние осъзнаем себе си като хора изкупени с кръвта на Агнето, като хора, които не са свои си, но са с цена купени, за да живеят не за себе си, но за Божието царство и цели, то ТОГАВА ние се молим в името на Исус, дори и да не го споменаваме изрично.

От това място на реалност и осъзнаване, тогава всичко става различно, ако сме болни, то това не е наше, защото ние не сме наши си. Ако искаме да сме здрави, то ще бъде за да можем да сме ефективни в работата си за Царството. Но ако Бог благоволи по свое усмотрение и мъдрост, че ние се нуждаем да минем през болест, то така да бъде, ние Му се доверяваме и търсим да разбираме, защо, каква цел Бог има с това нещо, за да можем да съдействаме на тази цел, а не да сме невежи спрямо нея. Въобще това е живот от съвсем друга перспектива, перспектива, която е ясно изразена в следните думи:

Римл. 14:8  Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме: и тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме.

Няма никакво значение дали живеем или умираме, дали изпитваме болка или радост, дали сме в съвършено здраве или минаваме през болест. Това, което има значение е дали сме Господни, дали наистина сме изкупени и живеем като такива. Ако имаме тази перспектива, всичко останало ще си дойде на мястото. Или ако не, то нищо чудно да сме все още мъртви в греховете си.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

strannik

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
  • http://bratoliubie.alle.bg/
Re: Изцелението
« Reply #2 on: January 02, 2010, 23:33:02 PM »
Здравейте. Подкрепям написаното от Уочман, но искам само да го попитам за едно място, където не разбрах напълно мисълта му.

Quote
"защото ако и ако Бог да не е длъжен да ни изцелява, пак при кого да отидем ако не при Него? Да тичаме ли по лекари и тяхната човешка и често сатанинска мъдрост - или да тичаме при Бога нашия изцелител?"

Quote
"Това, което съм научил от Писанията е че Бог се намесва свръхестествено, когато всички естествени ресурси са изчерпани."

Въпросът ми е - включваш ли в тези "естествени ресурси" все пак и лекарствата, които лекарите изписват? Питам защото казваш в горния цитат - "Да тичаме ли по лекари". Предполагам казваш това не във смисъл, че напълно ги отхвърляме, защото в такъв случай изпадаме във фанатизъм, но в смисъл, че дори и да отидем на лекар, пак със сърце се надяваме и уповаваме на Господ.
"Ето, вие постите за препирания и карания,
И да биете с нечестиви пестници:
Не постете както днес
За да се чуе горе гласът ви."
Исая 58:4

JoroH

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 8
Re: Изцелението
« Reply #3 on: January 02, 2010, 23:44:10 PM »
Не мисля, че съм стигнал до такъв уклон - да се оправяме сами с болестите, без да се сетим за Бог и това, че Той реално е способен да изцелява. Затова изрично споменах, че е опасна другата крайност на пълното отричане на свръхестественото.

В известен смисъл, да, телата ни са изкупени, само че като следствие от това, че ни е простен греха. Само че очакваме тела, които са съвършени едва при възкресението. Дотогава телата ни са податливи на болести.
В харизматичните среди има едно неразбиране на медицинската страна на нещата. Учат ги, че всички болести са следствие на демони, и че добрите и вярващите християни умират от "старост". За обясняването с демони на всяка болест няма да коментирам, прекалено е глупаво. А за умирането "от старост", такова нещо също няма. Почти всяка смърт е следствие на болестен процес - сърдечна недостатъчност, инсулт. Това е последното следствие от греха на Адам, който все още ни тежи и завършеността на изкуплението ще видим едва, когато получим безсмъртни тела (дай Боже да се намерим верни тогава!).
Иначе, да, трябва да пазим телата си, дори и несъвършени, те са Божии, а ние сме Негови слуги.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Изцелението
« Reply #4 on: January 02, 2010, 23:47:21 PM »
А за умирането "от старост", такова нещо също няма. Почти всяка смърт е следствие на болестен процес - сърдечна недостатъчност, инсулт.

Това базирано на пасаж от Словото ли го научи или гледаш медийни статистики?

Quote
Това е последното следствие от греха на Адам, който все още ни тежи и завършеността на изкуплението ще видим едва, когато получим безсмъртни тела (дай Боже да се намерим верни тогава!).
Доколкото чета проклятието е относно тежкия труд, който трябва да се трудят мъжете, тръните, които ще ражда земята и болката при раждането. Не знам защо винаги в проклятието, записано в началото на Битие, се намесват и куп други неща като "лош бизнес план", "болести" и какво ли още не.

Болестите не са сигурен спътник в живота на всеки човек, бил той вярващ или не. Нито някъде се казва, че ще отсъстват със сигурност. За определени болести пише, че няма да сполетят Божиите АКО спазят определени условия (става въпрос за "египетските болести"). Има и болести, които не са от египетските.

Има доста примери с невярващи хора, които са водили здравословен начин на живот и не са заболявали. Това не прави човека праведен, нито заболяване го прави неправеден и обратното. Това, човек да не заболява от болести не го прави "свръхчовек", нито "супермен", нито "спасен", нито "изкупен".

Изкуплението от Бога и здравето са неща, които може да съществуват както заедно, така и отделно.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

JoroH

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 8
Re: Изцелението
« Reply #5 on: January 03, 2010, 00:21:59 AM »
Quote
Това базирано на пасаж от Словото ли го научи или гледаш медийни статистики?
Не, това е медицински факт. Човек не умира просто така. Случва се някакъв патологичен процес. Самата смърт също е патология. Човек не е създаден, за да я има.

Quote
Доколкото чета проклятието е относно тежкия труд, който трябва да се трудят мъжете, тръните, които ще ражда земята и болката при раждането. Не знам защо винаги в проклятието, записано в началото на Битие, се намесват и куп други неща като "лош бизнес план", "болести" и какво ли още не.

Ми и аз никъде не съм твърдял, че върху християнин може да има проклятие. Исус ни изкупи от проклетията на закона веднъж завинаги и докато сме християни ние сме под Христовата кръв, а не под проклятие. За съжаление не мога да пратя много поздрави в преизподнята на дерек принс, който приживе твърдеше, че християните дори след покаянието са проклети заради бабите си.

Твърдя обаче, че тези тела все още не са тези, които Бог е отредил за нас, също че в новите тела няма да имаме тези физически недостатъци като в сегашните.

Здравословния начин на живот е хубаво и препоръчително нещо, но той не е гаранция за здраве.

Преди две години почина една моя близка и сестра във вярата. Тя ядеше само "екологични храни", пиеше отвара от алое и мед профилактично, не беше изпушила една цигара през живота си, вярваше в обещание за изцеление, но почина от рак на белия дроб. Знам, че отиде при Бога, понеже рядко съм виждал човек след кошмарни страдания да умре с блажен израз, сякаш вижда нещо, което ние не можем.

Не искам думите ми да се изопачават в другата крайност - нито пропагандирам живота с болести, нито отричам Божественото изцеление.
Считам обаче, че то не се изисква по обещание. Изобщо, дълбоко ме дразнят молитви от типа "Господи, ти си обещал, благодаря ти, че ми даваш" за каквото и да е.
Живеем по милост, здрави сме по милост, изцеляваме се по милост.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Изцелението
« Reply #6 on: January 03, 2010, 00:40:40 AM »
Между другото, това с "медицинския факт" не е добър аргумент, тъй като има т.нар. "медицински факти", които противоречат на Словото. Най-добрият аргумент са примерите, които имаме в Словото. Иначе, стъпим ли на друг авторитет ще паднем.

Здравословният начин на живот е нещо, което за мнозина вярващи е "светско" и забравят колко много заповеди Бог беше дал на Израел относно храната, обработването на земята и т.н. Голяма част от заболяванията са именно поради немърливостта на много от вярващите и заучените изрази като "той Бог ще очисти тези кренвирши с много Е-та", "ние се помолихме и всичко ще е наред", "Бог ще ни пази", "Бог е обещал да ни излекува ако се разболеем от тези боклучави храни" и т.н.

Въпреки това, човек, колкото и да се пази, винаги може да заболее, ако Бог заповяда. Елисей умря от болест примерно. Обаче Яков умря от старост. И двамата бяха засвидетелствани като Божии мъже.

По същия начин и за изцелението — имаше хора, които се изцеляваха чрез естествени продукти със знанието, че Бог е дал това, за да се употребява с благодарност; имаше хора, които търсиха лекарите и умряха; имаше хора, които не знаеха друг изход, освен да викат към Бога за милост.

И да — Бог не е длъжен да спазва обещания, които човеците са му приписали, без Той самия да ги е казал.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Изцелението
« Reply #7 on: January 03, 2010, 02:42:57 AM »
Quote from: strannik link=topic=514.msg6720#msg6720

Въпросът ми е - включваш ли в тези "естествени ресурси" все пак и лекарствата, които лекарите изписват? Питам защото казваш в горния цитат - "Да тичаме ли по лекари". Предполагам казваш това не във смисъл, че напълно ги отхвърляме, защото в такъв случай изпадаме във фанатизъм, но в смисъл, че дори и да отидем на лекар, пак със сърце се надяваме и уповаваме на Господ.

Здравей strannik, преди Watchman да ти отговори, искам да ти насоча две теми, където сме разглеждали подобни въпроси:

Pharmacia = магьосничество

Официалната (фармацевтична) медицина и християните

Можеби за теб тази информация ще е нова, но опитай се да прочетеш и вникнеш в това което е дискутирано там, ако имаш въпроси или коментари можеш да ги пишеш в съответната тема.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
Re: Изцелението
« Reply #8 on: January 03, 2010, 03:10:22 AM »
Quote from: strannik
Въпросът ми е - включваш ли в тези "естествени ресурси" все пак и лекарствата, които лекарите изписват? Питам защото казваш в горния цитат - "Да тичаме ли по лекари". Предполагам казваш това не във смисъл, че напълно ги отхвърляме, защото в такъв случай изпадаме във фанатизъм, но в смисъл, че дори и да отидем на лекар, пак със сърце се надяваме и уповаваме на Господ.

Да това изказване съм го направил в контекста на това, което днес се нарича лекар и медицина, а то няма нищо общо с естествените ресурси дадени от Бога. Като възможно най-кратка аргументация по въпроса бих споменал, че в началото на 20-век, когато корпорациите на Рокфелер в САЩ и на Ротшилд в Европа взимат контрол над медицинските университети (посредством щедро и добре пресметнато спонсорство), всички учебници по медицина от 19-век съдържащи акумулираното хилядолетия знание за естествените методи на лечение, биват изхвърлени и заменени с нови, които да обслужват интересите на техните фармацевтични компании. Веднъж осъзнавайки този факт, ще разбереш защо съм написал думите, които са те озадачили и защо съм нарекъл мъдростта на съвременната медицина - сатанинска.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 506
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Изцелението
« Reply #9 on: January 07, 2010, 20:50:11 PM »
Quote
........защо съм нарекъл мъдростта на съвременната медицина - сатанинска.
От това следва ли че хирургията е също сатанинска (тъй като, логично- не може да използваш сатанинска мъдрост, пък да си ангел небесен)? Напълно? Или- ако не е напълно- коя част (или каква степен от използваната мъдрост)?

Мой познат, брат в Господа има заболяване, което трябва да се лекува хирургично. Ако не се оперира той може да увреди здравето си и дори по-лошо. От написаното оставам с впечатлението, че той, ако се оперира, пада в грях пред Бога и се предава в ръцете на сатанински сили? Или не съм разбрал правилно автора.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
Re: Изцелението
« Reply #10 on: January 08, 2010, 12:15:17 PM »
Quote
има заболяване, което трябва да се лекува хирургично.

Тук се съдържа презумпцията, че трябва да се лекува хирургично. Кой казва че трябва, и колко тежи авторитета на мнението му? Не съществува ли по-истински и естествен път на лекуване? Това са само някои насочващи въпроси.

Ето още малко по-дълбоки насочващи въпроси: Ако Бог казва, че нито едно врабче не пада на земята без волята на Отца и че космите на главата ни са преброени, то без Божия пръст ли е дошла тази болест до този човек? И ако е с Божия пръст, то Бог иска ли да каже нещо на човека с това или не иска? Нужно ли е човек да разбере защо Бог е допуснал това страдание или не е нужно, а само трябва да се избави от страданието по какъвто и да е начин, който човеците предлагат? Какво ще се случи ако човека пропусне посланието поради, което е дошла болестта.

Тия са важни неща. Не можем да слагаме всичко под общ знаменател, но е важно да изясняваме всяко нещо според ситуацията.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

JoroH

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 8
Re: Изцелението
« Reply #11 on: January 08, 2010, 23:49:49 PM »
Quote
има заболяване, което трябва да се лекува хирургично.

Тук се съдържа презумпцията, че трябва да се лекува хирургично. Кой казва че трябва, и колко тежи авторитета на мнението му? Не съществува ли по-истински и естествен път на лекуване? Това са само някои насочващи въпроси.

Ето още малко по-дълбоки насочващи въпроси: Ако Бог казва, че нито едно врабче не пада на земята без волята на Отца и че космите на главата ни са преброени, то без Божия пръст ли е дошла тази болест до този човек? И ако е с Божия пръст, то Бог иска ли да каже нещо на човека с това или не иска? Нужно ли е човек да разбере защо Бог е допуснал това страдание или не е нужно, а само трябва да се избави от страданието по какъвто и да е начин, който човеците предлагат? Какво ще се случи ако човека пропусне посланието поради, което е дошла болестта.

Тия са важни неща. Не можем да слагаме всичко под общ знаменател, но е важно да изясняваме всяко нещо според ситуацията.

За това, че трябва да сме отворени към Божиите послания, съм съгласен. Само че не мисля, че трябва напълно да загърбваме медицината. Трябва да се молим на Господ за здраве, за препитание и за какво ли не, но някои неща е нужно да направим и по съобразен с естествените закони начин. Земеделецът може да вярва, че Бог дава плодовете на земята, но това не пречи да сее семето си, да копае и чисти плевелите. Така ще е докато дойде Новата земя - ще се налага да живеем сред немощите на този свят. При все, че Бог прави свръхестествени неща, той като цяло още не ни е извадил от несъвършения свят и несъвършените ни (след Грехопадението) тела.

То е като да забраним на възрастните християни да се подпират на бастун, защото Бог (несъмнено) може да поднови силата им като на орли.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Изцелението
« Reply #12 on: January 09, 2010, 00:22:24 AM »
JoroH,

Трябва да правиш разлика между естествени и изкуствени неща, които човек "трябва" да прави.

Нека ти дам няколко примера. Това, че човек трябва да се храни е нещо естествено и не е нужно да седне някой да се моли, за да дойде Бог и да му сложи в устата това, което е пред него и може сам да изяде.

Това е естествено.

Но да ти казват, че не можеш да ядеш хляб с картофи, мляко и масло или не можеш да ядеш пъпеш с ягоди, е вече неестествено.

Това е пример за храненето, където уж казват кое било полезно и кое не, а в Словото пише, че в последни дни ще дойдат разни, които ще забраняват яденето на неща, които са създадени от Бога да се приемат с благодарение — огледай се и ще видиш много такива.

Това, което забраняват, не е естествено.

По същия начин може да се даде и пример с "медицина" и "медицина". Едно е някой да яде лук за това, че го боли гърлото, а друго е някой да се натъпче със съмнителни прахчета, които на английски носят точното име "наркотици" (drugs) и да очаква всичката да му е наред, че и без странични ефекти.

Затова трябва да правиш разлика между това, което днес се нарича "медицина" и това, което баба ти е свикнала да нарича "медицина".

Има много разлики днес в терминологията, която се използва. Много от думите са загубили истинските си значения и са подменени с други. Използването им десетилетия наред е заличило реалността зад тези термини.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

JoroH

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 8
Re: Изцелението
« Reply #13 on: January 09, 2010, 14:27:06 PM »
Сега се връщам от зъболекар. Преди да отида, се помолих Бог да се смили и да реши проблема със зъбобола ми. Откриха ми цял пулпит, сложиха отрова и умъртвиха нерва ми. Това принципно е отвратително, естествено, че не желая да се умъртвява каква да е част от тялото ми, но и съзнавам, че нямам голям избор. Ти как би постъпил на мое място?

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Изцелението
« Reply #14 on: January 09, 2010, 15:09:23 PM »
JoroH, ти прочете ли двете теми които дадох по-горе?
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8