Дискусии върху Библейски и духовни въпроси > Изобличаване на лъжеучения и тези които ги носят

Какво е "еретик" според Писанията?

(1/2) > >>

Watchman:
Като администратори на форума ние често биваме атакувани защо прекратяваме достъпа до форума на някои потребители. Има хора, които отчаяно искат да представят отлъчването от форума като авторитаризъм и липса на братска любов.

През цялото време обаче това, което мен ме е притеснявало, не е какво казват подобни човеци, а какво казва Божието Слово, и по-специално този пасаж:

Тит 3:10-11  След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го, като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден.

Налага се първо да отбележа, че оригиналната дума, преведена в този пасаж като "раздорник" е всъщност "еретик". Апостола заповядва ясно, че хора които са еретици, трябва да бъдат съветвани най-много веднъж или дваж и да бъдат оставяни. Оригиналната дума преведена като "остави го" означава такъв човек да бъде отхвърлен и отстранен от комуникация, което в контекста на форума означава да му бъде прекратен достъпа до писане във форума или казано на технически език, да му бъде сложен "бан".

Това е и което ние правим, но онова, което не правим е че вместо да съветваме само веднъж и дваж, ние понякога се опитваме да увещаваме 100 и 200 пъти, без човека да приема никакво поправление.

За да може обаче да се приложи тази мярка по праведен и справедлив начин, ние трябва да бъдем много наясно какво значи "еретик", за да знаем и разбираме за кои човеци става въпрос.

Самата дума "еретик" има много ограничено използване в Писанието, дори в тази си форма се използва само веднъж, а свързана с нея дума "ереси" е използвана веднъж във 2 Петр. 2:1

И поради тази ограничена употреба, се налага да задълбаем в значението на самата дума, в опит да извлечем нейния смисъл и дефиниция. След като направих изследване за смисъла и произхода на думата и свързаните с нея корен и производни, картината стана определено ясна, а именно:

Еретик е човек, който подхожда избирателно към Писанията, като проявява предпочитания спрямо определени пасажи за сметка на други и/или избирателно подминава определени пасажи, които разобличават неговата заблуда.

Тази дефиниция става пределно ясна след изследване на оригиналната дума. Удивителното е че ние виждаме това поведение отново и отново във форума. Ето защо ще оставя изводите и размишленията на четящите, а мерките на администраторите.

Владо:
Тъй като ми е ясно, че пишете за мен, нека бъде добре за всички  и ме изобличете тук за ересите, що вярвам.

Можете да направите един кратък последен диспут с мен. Поне така е редно, де - за последно - пред цялото (интернетно) събрание.

Владо.

Watchman:
Причината да пусна тази тема беше изучаването, което направих за значението на думата "еретик", което изучаване беше предизвикано не от случай във форума, но извън него.

Самия факт, че ти повече или по-малко виждаш себе си в дефиницията на Писанието за "еретик", говори сам по себе си, но това не означава, че сме пуснали темата за тебе. Нас ни интересува да си изясняваме учението на Писанията, а не да се занимаваме с този или онзи. А и за тебе смятахме, че си се вслушал в съвета на mak да се оттеглиш докато посъзрееш, ако не духовно, то поне като личност. За да не стават глупави и безкрайни разправии, каквито само едно несмислено  дете може да направи.

И сега бъди уверен, че офтопици и повдигане на разправии няма да бъдат толерирани, но ще се трият директно. Ако имаш да кажеш нещо по темата говори стриктно по темата, а още по-добре ще е да се вслушаш в съвета на mak.

Владо:
Как мислите - дали тези стихове касаят "еретиците", дето пишете за тях?


* Матей 7:15 Пазете се от лъжовните пророци, които идат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.

Матей 10:16 Ето, аз ви провождам като овци между вълци; бъдете прочее разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.

Лука 10:3 Идете; ето, аз ви проваждам като агнета всред вълци:

Деяния 20:29 Защото аз знам това, че след моето отхождане ще да навлезат между вас върли вълци на които не ще да е свидно стадото.
*

 Според мен наистина плода е съществен белег за това дали един човек е истинен в Помазаника, или не. Всеки може да се надене друга кожа, но отвътре, от сърцето си, той не може да се промени, нито да излъже и да бъде благ.

И точно по това се разбира дали е еретик, или Христово притежание. И неслучайно Божият Син ни показва, че по любовта помежду ни ще ни познаят, че сме Негови.

Затова мисля, че е добре както е казно  :


* Марко 9:49 Защото всеки ще се осоли с огън (и всяка жертва ще се осоли със сол).

Марко 9:50 Добро нещо е солта; но ако солта обезсолее, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си.


Лука 14:34 Наистина добро нещо е солта, но ако самата сол обезсолее, с какво ще се поправи?

Колосяни 4:6 Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.
*
Владо.

Watchman:

--- Quote ---Как мислите - дали тези стихове касаят "еретиците", дето пишете за тях?

    * Матей 7:15 Пазете се от лъжовните пророци, които идат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.

      Матей 10:16 Ето, аз ви провождам като овци между вълци; бъдете прочее разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.

      Лука 10:3 Идете; ето, аз ви проваждам като агнета всред вълци:

      Деяния 20:29 Защото аз знам това, че след моето отхождане ще да навлезат между вас върли вълци на които не ще да е свидно стадото.

--- End quote ---

Не тези пасажи не касаят "еретиците". Защото там се говори за лъже пророци, а един човек не е нужно да е пророк или с претенции за пророк за да бъде еретик.

Пасажа който въвежда и дефинира термина еретик:

Тит 3:10-11  След като съветваш един два пъти човек, който е еретик, остави го, като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден.

говори за хора част от християнското събрание или с претенцията да са част от дадено местно събрание.

Пасажите, че христовите апостоли биват изпратени като агнета посред вълци, нямат общо с темата и както се вижда пак избиваш на офтопици.

Има само още един пасаж, който използва същата дума за еретик/ерес и си струва да се разгледа, а именно 2 Петр. 2:1.

Личи си обаче желанието ти да притъпиш остротата на дефиницията на еретик, която произлиза от самата дума, понеже явно те кара да се чувстваш дискомфортно. Вместо да се опитваш да променяш Словото, променяй се ти според него.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version