Дискусии върху Библейски и духовни въпроси > Изобличаване на лъжеучения и тези които ги носят

Словото за лъжеучителите и лъжебратята

(1/1)

mak:
ИЗПИТВАЙТЕ ГИ - "Възлюблени, всекому духу не вервайте, но изпитвайте духовете от Бога ли са; защото много лъжепророци излезоха по света." (1 Йоан 4:1)

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ГИ И ОТРСТАНЯВАЙТЕ СЕ ОТ ТЯХ - "И моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях." (Рим. 16:17)

ИЗЛЕЗТЕ ИЗСРЕД ТЯХ И ОТДЕЛЕТЕ СЕ - Затова - "Излезте изсред тях и отделете се", казва Господ, "И не се допирайте до нечисто"; и "Аз ще ви приема, (2Кор. 6:17)

ИЗОБЛИЧАВАЙТЕ ГИ - "и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;" (Еф. 5:11)

ОТ ТАКИВА СЕ ОТВРАЩАЙТЕ - "и ще имат вид на благочестие, а от силата негова ще са отречени; и от таквизи се отвращай."  (2Тим. 3:5)

ОСТАВЕТЕ ГИ - "Еретик человек като го съветваш еднъж и дваж остави го," (Тит 3:10)

СТРАНЕТЕ ГИ - "Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който се обхожда безчинно, а не по преданието, което сте приели от нас." (2 Сол. 3:6)

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ГИ И НЕ СЕ СЪБИРАЙТЕ С ТЯХ -   "И ако некой не слуша словото наше чрез посланието, забележете го, и не се събирайте с него, да се засрами; " (2 Сол. 3:14)

НЕ ГИ ПРИЕМАЙТЕ В КЪЩИ И НЕ ГИ ПОЗДРАВЯВАЙТЕ - "Ако иде некой при вас и не носи това учение, недейте го приима вкъщи, и не го поздравявайте. Защото който го поздравява бива участник в неговите зли дела." (2 Йоан 1:10-11)

Watchman:
ИМАЙТЕ СЪЗНАНИЕ, ЧЕ ТЕ СЕ ВМЪКВАТ ТАЙНО МЕЖДУ БРАТЯТА И ЦЕЛТА ИМ Е ДА ПОРОБЯТ - "  и то поради лъжебратята, които бяха се вмъкнали да съгледват свободата, която имаме в Христа Исуса, за да ни поробят;" (Гал. 2:4)

ВМЪКВАЙКИ СЕ ТЕ ОБРЪЩАТ БЛАГОДАТТА В СВОБОДИЯ НА ПЛЪТТА И НЕ ЗАЧИТАТ ГОСПОДСТВОТО НА ИСУС - "Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос." (Юда 1:4)

ПАЗЕТЕ СЕ - "Пазете се от злите работници, пазете се от поборниците на обрязването" ( Фил 3:2 )

ВМЪКВАТ СЕ В ДОМОВЕТЕ И ПРЕДИМНО ЖЕНИ СЕ ПОДМАМВАТ - " Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти" (2Тим.3:6)

ВСЯКОГА СЕ УЧАТ, НО НЕ МОГАТ ДА ДОЙДАТ ДО ПОЗНАНИЕ НА ИСТИНАТА - "които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината." (2Tим. 3:7 )

Tihomir:
ЛЪЖЕУЧИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ В ИЗОБИЛИЕ В ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА - "А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата...",

ЛЪЖЕУЧЕНИЯТА ЩЕ ИМ БЪДАТ ПРОДИКТУВАНИ ОТ ДЕМОНИ - "...и ще слушат измамителни духове и бесовски учения"

ТЕЗИ ХОРА ЩЕ СА В 1 ЕКИП С ДРУГИ, КОИТО СА С ПРЕГОРЯЛА СЪВЕСТ, ЛЪЖАТ, ЛИЦЕМЕРНИ, ПРОТИВ ЖЕНИТБАТА И ЗАБРАНЯВАТ РАЗЛИЧНИ ХРАНИ, КОИТО БОГ Е НАПРАВИЛ - "...чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла, които запрещават жененето и заповядват въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината.",


Navigation

[0] Message Index

Go to full version