Author Topic: Водачество и власт в Христовото тяло  (Read 15634 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3407
Бих искал да повдигна тази доста трудна и противоречива тема за водачеството и властта в Христовото тяло. Трудна и противоречива защото с нея е злоупотребявано страшно много до степен, че някои са склонни са изхвърлят бебето с мръсната вода.

Аз мисля, че повече от всякога ние имаме нужда от здраво библейско и духовно разбиране за водачеството и властта, най-малкото защото Тялото има отчайваща нужда от истинни водачи, а такива няма как да се формират без разбирането на тези въпроси.

За това искам да предизвикам дускусия по въпроса и да търсим заедно разбиране, всеки допринасяйки според това до което е достигнал.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3407
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #1 on: October 08, 2007, 21:58:13 PM »
И понеже знам, че дискусия просто написана като повдигане на тема трудно захапва, ще напиша някои неща по темата за да има конкретни неща за дискутиране.

Преди всичко с властта в тялото се злоупотребява, нещо повече тя често бива буквално инфилтрирана от демонични сили, по причина на това, че често бива поставена на структурно-йерархична, а не на отганична основа.

На "църквата" се гледа като на организация с йерархична структура и властта се разпределя на административно ниво. Организациите са механични структури действащи на базата на конкретни механизми и технологии. Тихомир им казва "чалъми". Трябва да се отбележи, че Бог НИКОГА не е създавал машини или роботи, които действат на принципите на човешките технологии и организации. Бог създава живи организми, които са зависими от жизненото Му дихание.

Христовото Тяло е може би най-висшето Му творение и да се принизява до организация е не само светотатство, но и пагубно за хората хванати в клопката на църковната организация. Тялото е органична, а не механична реалност.

Осъзнавайки и разбирайки тези неща, ние можем да имаме правилна основа за разбиране на водачеството и властта в Тялото. Без тази основа, тази дускусия ще бъде изгубено време и ще донесе само заблуди и празнодумство.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #2 on: October 09, 2007, 23:21:58 PM »
Водачество и власт са различни понятия, тъй като властта беше дадена на човека като цяло над растения и животни по земята, но водачеството не се дава на всеки.

В Библията е имало водачи. Водачи са се назначавали и на събрания, които виждаме в Деяния на апостолите. Това, което виждам като основна разлика е, че не винаги е имало 1 водач, а няколко. Тези водачи са имали ясно изразени функции, които са също доста различни от тези, които днес виждаме да се изпълняват. Христос беше идеалният пример за водач и той на върха на служението пред Бога на земята, в плът, се смири - уми краката на учениците и после стана послушен до смърт, поради което и беше възкресен и сега живее до вечни векове. Амин!

Относно думата "власт", в днешни дни власт-имащите са тези, които "управляват", но в Словото чета, че Тялото Христово има 1 глава и тя е Исус Помазаникът. След това всяка част си има отделни функции ("власт"), но всички те действат заедно като едно тяло. Окото няма власт да движи крака, но когато окото види, че на пътя има дупка, то сигнализира на крака, за да не стъпи в нея. Така и когато пече силно слънце ръката прави сянка пред очите, за да не се увредят, но никоя част не се големее пред другите, т.е. да има власт над другите части.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #3 on: February 26, 2009, 10:07:55 AM »
Водачество и власт вървят ръка за ръка неможе да има водачество без власт.Дуг е въпроса да не се злоупотребява с власта.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #4 on: February 26, 2009, 10:14:45 AM »
Аз не чета такова нещо. Чета, че жени са владеели Израел и това не е било с цел водителство (т.е. да са "водачи"), а унижение.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

todorkunchev

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 28
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #5 on: February 28, 2009, 23:11:18 PM »
водачество и власт не е едно и също.Власта това е права и задължения.В  църквата членовете са визшестоящи ,равнопоставени ии низшепоставени по ранг дарби или възраст съответно имат права и задължения.Сериозен опит да се видят тези неща в  библейски план има в 1647 г. Уестминстерскат изповед на вярата служи за основа или посока през следващите столетия.Няма да се учудя ако я изкарате глупава,несериозна както постъпихте с Толстой,това е ващият утвърден стил, аз ви приемам  защото ви разбирам и защото знам материала който ползвам или цитирам.Властта която имате ме задължава да не ви дразня,обиждам,да ви помагам във вашета работа и т.н.Обаче вие имате също задължения към мен низшепишещия в момента.....в момента не се сещам.Предполагам че ако тези които казват че са лидери,докажат някак си че могат да бъдат първи слуги не само на себе си светът на християните а и не само техният ще бъде малко по интересен..и добър?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #6 on: March 01, 2009, 11:58:08 AM »
Нашият утвърден стил е да признаваме всеки човек за лъжлив, а Бог за истинен.

Тъй като Писанията са боговдъхновени, те са истинни и всяко нещо, което е противно на Писанията (и неиздържало теста на Писанията) го смятаме е лъжливо.

Това е нещо, което сме видяли като пример от Исус Месията, чийто пример имаме заповед да следваме. Тази заповед не е заповед към "лидерите", а към всички. Нашата т.нар. от теб "власт" се състои в рамките на интернет-базирана комуникация наречена "форум" и е нещо подобно като властта, която някой има като стопанин в своя си дом. Тази власт няма нищо общо с властта, която Бог дава на тези, които е избрал за апостоли, пророци, благовестители, овчари-учители. Ние нито сме такива, нито се приемаме за такива, но сме само надзорници над реда във форума, според правилата, върху които е установен, с които всеки, който пише негласно се съгласява.

"Уестминстърската изповед на вярата" не служи за основа и посока на Божиите хора през следващите столетия, тъй като в Писанията четем, че основата е Христос и ученията са тези, които четем чрез пророците и апостолите.

В днешните времена аз виждам масово отстъпление, което не следва примера на пророците и апостолите, за които четем в Писанията. Ако това, което казваш е вярно, а именно, че тази "изповед на вярата" е основата, която е била положена, то (тъй като основата не е Христос) е ясно защо всичко е толкова изкривено.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

DiskMan

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #7 on: March 01, 2009, 17:26:27 PM »
Вашият "утвърден стил" не е библейски.

Вие не можете да знаете към кого вече е дошло Словото Божие и към кого не. Приемайки всички човеци за лъжливи по презумпция, приемате и истинните за лъжливи, и изкарвате самия Бог лъжлив, понеже Истинният изкарвате да обитава в лъжливи съдове, което противоречи на Писанието.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #8 on: March 01, 2009, 17:33:14 PM »
DiskMan,

Ти сам каза, че не си чел Словото. Това означава, че не бива да бързаш да се изказваш компетентно по въпроси, които нито разбираш, нито си изследвал. Това е позор за самия теб, както казва и Писанието.

Ето какво казва Словото в подкрепа на моите думи и в противоречие на твоите:
Римляни 3:4. ...Но нека признаваме, че Бог е истинен, а всеки човек – лъжлив, както е писано: „за да се оправдаеш в думите Си и да победиш, когато се съдиш.“

Ако смяташ, че сме лъжливи съдове (въпреки, че Словото, цитирано тук изкара теб лъжлив съд), тогава какво правиш още тук? ...Още повече сам каза, че се считаш за доброволно напуснал в едно от изказванията си. В този случай думите ти не са "да, да" или "не, не", но лъкатушиш несигурно в действията си.

За пореден път те съветвам съвсем искрено, че трябва да се смириш пред Бога и не се отречеш от себе си и не се покаеш от пагубния път, който си поел и не видиш какво Бог заповядва в Писанията, а не твоите учители.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

todorkunchev

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 28
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #9 on: March 01, 2009, 23:32:26 PM »
ще ви пиша с ей; такива малки букви ;изповедта  на вярата  която по принцип не  признавате е подготвена от човеци позоваващи се подобно на вас само на БИБЛИЯТА в едно много по тревожно време от вашето ако малко от малко си бяхте направили труда да погледнететук там и да прочетете това онова нямаше толкова показно да се излагате и то не само себе си а и НЕГО и останалите които сме съпричастни на обявените от вас идеи и цели режете със сабя достойнството на другите а рикате като аслани   когато някой ви одраска леко в повечето ви отговори към мен усещам едно неподправено презрение и горделивост които не могат да компенсират липсата на компетентност или по скоро отбиване на номера предизвиквате гнева ми и ме карате да проявявам неуважение и недисциплинираност.Искрено се надявам че ще преразгледате вашата диспозиция по въпроса от темата и  в дух на братолюбие и истинност  ще постигнем диалог достоен за братя от Христовото тяло.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #10 on: March 02, 2009, 09:56:02 AM »
todorkunchev,

В този форум обръщаме внимание на това какво се пише. Твърдения като това, че незнам си каква декларация била основата за следващите поколения е твърде нелепо според Писанията, където четем за една основа, която е била винаги. Ако имаше друга такава основа щеше да бъде записано в Словото, докато ти каза:
Quote
Сериозен опит да се видят тези неща в  библейски план има в 1647 г. Уестминстерскат изповед на вярата служи за основа или посока през следващите столетия.

Има и много други подобни декларации, които са били основа за едни или други религиозни групи, но Бог няма респект към такива, а само хората.

Дори в случай, че тази декларация е вярна във всяка дума (но не е), то защо трябва да се нарича от теб "основа", след като ако е вярна, то тя трябва да е пълно копие на Словото?

В този форум нас ни интересува върху какво Бог има респект и гледаме да спазваме това. Ако ти имаш респект към тази декларация и смяташ, че тя е основата, по която трябва да се върви, върви по нея. Ние сме решили да стъпваме по основата на Писанията.

Иначе послушах съвета ти и прочетох части от декларацията и интересното е, че попаднах точно на лъжеучения. Примерно там пише, че устояването на човеците няма нищо общо с тяхната свободна воля. Има също много неща, които са писани относно Закона, които са изложени с голямо неразбиране, а именно, че "моралната част от Закона" оставала, а "церемониалната част била премахната". Аз чета, че Законът е бил сянката на Закона, който е Истинският Закон, който е бил за небесната скиния. Този Истински Закон в момента действа. За да се ориентираме относно истинските неща имаме неговата сянка, за да внимаваме добре. Жертвата пак я има. Това е Христос - веднъж завинаги жертва. Прелюбодейството като грях пак го има - не само в плътския смисъл, но и в духовния смисъл. За да влязат с служение свещениците трябваше да бъдат зрели хора, на възраст и т.н. Сега не е по-различно с Божиите свещеници от всеки род и племе (не само от Левитите). От закона добре знаем кое е грях и кое не. Ако го нямаше, нямаше да знаем (и щяхме да бъдем съдени по съвест). Чета също, че през 1000 годишното царство Божиите хора ще празнуват празника шатроразпъване и то не само те, но и останалите от народите, които са били против Ерусалим. Това спада към "церемониалната част", както я нарича декларацията, която била отпаднала. Това показва доста голямо неразбиране по тези въпроси. Друго нещо е относно разбирането им за "църква", че според закона църквата била само Израел, а после това се променило с идването на Христос. Това не е вярно, защото в Закона пише точно за Църквата, която е съчетана от много народи.

Дори и тези няколко неща, които писах като погрешни в тази декларация обясняват защо днес тези неща са нормално приети, докато в Словото пише друго, както и сме разисквали на други места в този форум.

Виждаш как напрактика всеки човек (разбирай тази декларация писана от човеци) трябва да бъде признат за лъжлив, а Бог за истинен.

Тогавашното тревожно време не може да се сравни с днешните тревожни времена, ако погледнеш броя на лъжеученията, броя на лъжебратята, броя на лъже-апостолите, броя на лъже-пророците, големината на данъците, качеството на храната, политиката на правителствата и много други. А времената ще стават все по тревожни и ще започнат по-големи гонения.

Ако беше съпричастен с идеите, които са "обявени от нас", щеше да се смириш под здравите думи на Словото и щеше да се замислиш над твърденията си, тъй като ние сме казали, че ще гледаме само Словото, тъй като в други текстове може да има намесени много лъжеучения (при все, че има и добри текстове).

Ако смяташ, че това, което ти казах е "липса на компетентност", тогава защо не застанеш като мъж и не покажеш ясно от Писанията защо това е така, защото твоите "неуважение", "недисциплинираност", "предизвикване на гнева ти", в момента са неоснователни на база Писанията и са по-скоро а субективно основателни.

Братолюбието е любов към братята. Тази любов трябва да се спечели, а не е дадена наготово. Апостол Павел дълги години не беше се срещал с апостолите, а и след толкова години те не искаха да го приемат като брат, въпреки че беше такъв. Причината беше неговото минало и това, че нямаха верен поръчител за него (който може да бъде Святият Дух или Божий човек). В случая Варнава беше поръчител за Павел.

Истинността, за която говориш трябва да е базирана на Писанията. Ако нещо не е според Писанията, то не е истинно, а лъжливо.

Затова сега ти застани като мъж и покажи ясно от Писанията къде е проблемът в това, че ти цитирах Словото и опровергах твои думи (както и в текущия постинг показах). Това трябва да го покажеш от Писанията, а не от книжките и телевизията, които са ти напълнили запаси от обща култура, които нито пред Бога, нито в този форум имат никаква тежест.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

DiskMan

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #11 on: March 02, 2009, 17:14:17 PM »
Tihomir,

Аз да се посрамя, но не Истината.
Нека отворя Писанието с теб и да почетем заедно.
Споменаят от теб авторитет проповядва, че кръстилите се в Христа не са вече нито юдеи, нито гърци /Галатяни 3:27-29/. Но на едно място казва, че е юдеин от Тарс /Деяния 21:39/, а на друго римлянин /Деяния 22:25, 22:27/, което ми казва, че същият не се е кръстил в Христа, поне докато твърди, че е юдеин и римлянин. Интересно като какъв проповядва тогава?
Последното е вярно, при условие, че споменатите писма са писани от един й същ човек и този човек е 13-ят апостол от Деяния.
Проблемът е, че много от тези т. нар. "писма" нямат точна датировка и поне на мен не ми е ясно кои са писани преди и кои евентуално след кръщението му в Христос. Затова не ги слушам, но на вас не запретявам да ги четете. Може аз да съм изпаднал в дълбоко заблуждение?! А вие да сте на улица "Права"?! По-права от ПЪТЯТ?!
Друг момент е, че Христос казва да се спогодяваме с ПРОТИВНИКА си по ПЪТЯ към СЪДА и да избягваме СЪДА /Матей 5:25/. И ако един лъжец се "оправдае" с лъжа, не е ли вече осъден? Защото е казано - ЗАЩОТО ОТ ДУМИТЕ СИ ЩЕ СЕ ОПРАВДАЕШ, И ОТ ДУМИТЕ СИ ЩЕ СЕ ОСЪДИШ /Матей 12:37/. Как ЕДИН се приема за лъжлив, когато още не е изрекъл дума, за да се осъди или оправдае?
Интересно, че вашият "утвърден стил" противоречи и на Моисеевия Закон: В СЪДА ДА НЕ ГЛЕДАТЕ НА ЛИЦЕ; ДА ИЗСЛУШВАТЕ МАЛКИЯ, КАКТО ГОЛЕМИЯ; ДА СЕ НЕ БОИТЕ ОТ ЧОВЕШКО ЛИЦЕ, ЗАЩОТО СЪДЪТ Е БОЖИЙ /Второзаконие 1:17/
Ако има "предварителен съд", без изслушване, това какво е? 

Казано е да не се кълнеш, за да не паднеш под осъждане, но да отговаряш с "Да, да" и "Не, не" /Матей 5:34-37, Яков 5:12/.
Никъде не пише, че излезлият от един дом не може да се върне обратно, при това с нужното за домашните.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #12 on: March 02, 2009, 17:35:28 PM »
Tihomir,

Аз да се посрамя, но не Истината.
Нека отворя Писанието с теб и да почетем заедно.
Споменаят от теб авторитет проповядва, че кръстилите се в Христа не са вече нито юдеи, нито гърци /Галатяни 3:27-29/. Но на едно място казва, че е юдеин от Тарс /Деяния 21:39/, а на друго римлянин /Деяния 22:25, 22:27/, което ми казва, че същият не се е кръстил в Христа, поне докато твърди, че е юдеин и римлянин. Интересно като какъв проповядва тогава?
Последното е вярно, при условие, че споменатите писма са писани от един й същ човек и този човек е 13-ят апостол от Деяния.
Проблемът е, че много от тези т. нар. "писма" нямат точна датировка и поне на мен не ми е ясно кои са писани преди и кои евентуално след кръщението му в Христос. Затова не ги слушам, но на вас не запретявам да ги четете. Може аз да съм изпаднал в дълбоко заблуждение?! А вие да сте на улица "Права"?! По-права от ПЪТЯТ?!
DiskMan,

Много смесваш контекстите, в които се говори. В контекстът, където се говори за това, че в Христос вече няма нито юдеин, нито грък, става въпрос за отношение на Бога към Неговите от всеки народ и език. В другия контекст, където се говори за Павел като римлянин се говори за отношението на светската власт към него и принадлежността му към определено гражданство, в което той се беше родил. Ако ти имаш родители от народност Х и се родиш в държава Y, ти имаш принадлежност към народа Х, но по гражданство ти си гражданин на Y.

А на друго място, четем, че беряните изследваха от Писанията дали това, което казва Павел, е вярно. Затова Писанията са тези, които ясно показват, че думите, които е говорил той са верни.

Да говориш за Павел като 13-тият апостол е неправилно, тъй като апостолите не са били нито само 12, нито само 13. Павел се е срещнал с тях след доста години. Имало е повече пратени (както се превежда думата "апостол") от Господа и не са само тези. Имало е и лъже-пратени или лъже-апостоли (както има и днес).

За кръщението на Павел също не си чел, което показва, че търсиш начин да опорочаваш Словото в този форум, търсейки оттук-оттам пасажчета, които да оправдаят някакви твои догадки, които ги говориш, като че си сигурен в тях. Ето къде го пише:
И Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, каза: Брате Савле, Господ ме изпрати, Иисус, който ти се яви по пътя, докато идваше, за да прогледаш и да се изпълниш със Свети Дух. И веднага паднаха от очите му нещо като люспи и той прогледна; и стана и се кръсти.
Quote
Друг момент е, че Христос казва да се спогодяваме с ПРОТИВНИКА си по ПЪТЯ към СЪДА и да избягваме СЪДА /Матей 5:25/. И ако един лъжец се "оправдае" с лъжа, не е ли вече осъден? Защото е казано - ЗАЩОТО ОТ ДУМИТЕ СИ ЩЕ СЕ ОПРАВДАЕШ, И ОТ ДУМИТЕ СИ ЩЕ СЕ ОСЪДИШ /Матей 12:37/. Как ЕДИН се приема за лъжлив, когато още не е изрекъл дума, за да се осъди или оправдае?
Нещо не ти е ясна мисълта. Тук Исус никъде не говори за оправдаване с лъжа. Много са ти несвързани мислите.

Предполагам, защото не разбираш, че всеки човек е лъжлив, а само Бог е истинен и Словото му. И това става, когато човек уповава на собственото си сърце и собственият си разум, а не на Писанията, които единствени са истинни.


Quote
Интересно, че вашият "утвърден стил" противоречи и на Моисеевия Закон: В СЪДА ДА НЕ ГЛЕДАТЕ НА ЛИЦЕ; ДА ИЗСЛУШВАТЕ МАЛКИЯ, КАКТО ГОЛЕМИЯ; ДА СЕ НЕ БОИТЕ ОТ ЧОВЕШКО ЛИЦЕ, ЗАЩОТО СЪДЪТ Е БОЖИЙ /Второзаконие 1:17/
Ако има "предварителен съд", без изслушване, това какво е? 
DiskMan, ти знаеш ли какво изобщо означава "да не гледате на лице"? Ти не можеш да покажеш нито един такъв случай. Да се гледа на лице означава, да се отсъжда нечестиво и субективно, което отсъждане е породено от вътрешно желание за лично облагодетелстване. Ако се съди спрямо Божието Слово, този съд е праведен и не е лицемерен. Ако кажеш, че не сме изслушали някого - покажи го. Тук е форум -- интернет комуникация, в която ние не можем да прекъснем някого, но всеки има право да си допише спокойно мисълта, без да бъде прекъсван.


Quote
Казано е да не се кълнеш, за да не паднеш под осъждане, но да отговаряш с "Да, да" и "Не, не" /Матей 5:34-37, Яков 5:12/.
Никъде не пише, че излезлият от един дом не може да се върне обратно, при това с нужното за домашните.
Ти не си показал до момента принадлежност към братята. Ти сам каза за себе си, че си доброволно напуснал. Тук всички го видяхме. Защо изведнъж си промени мнението и продължаваш да пишеш тук, когато смяташ, че тук не се говори "истината" (което дори не можеш да го докажеш, както се вижда публично). Всеки човек може да каже "тук не се говори истината", дори и да не разбира какво говори. Към такива обвинения ние не предявяваме интерес, тъй като са лишени от здравото доказателство и подкрепа на Словото.

Първо се покай пред Бога, за да те освободи Истината и да познаеш Истината. В момента нито познаваш Истината, нито си от Истината, защото ако беше нямаше да имаш такова отношение спрямо Писанията.

Моят съвет е да прекратиш писането си в този форум, докато не размислиш пред Бога за позицията си пред Него, защото според това, което чета от теб, дори не вярваш в Бога на Израел, а в някакъв друг бог.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

etien

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 61
  • Блог
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #13 on: March 05, 2009, 20:20:04 PM »
Мисля, че е разумно да видим властта в различните и проявления. Има власт, която е светска или държавна, на която всички сме длъжни да се покоряваме. После е семейството в което глава на жената е мъжа и децата се покоряват на родителите си. Казвам го понеже семейството е час от църквата.
И най-накрая Петър описва въпроса така:
 "Презвитерите които са между вас умолявам аз, който с тех на едно съм презвитер и свидетел на страданията Христови и причастник на славата която има да се яви:
2. пасете Божието между вас стадо; надзиравайте го, не с принуждение, но самоволно; нито за гнусна печалба, но с усърдие;
3. нито като че обладавате наследието Божие, но бивайте пример на стадото.
4. И когато се яви Пастиреначалникът, ще приемете венец на славата който не повехнува.
5. Подобно и вие, млади, покорявайте се на презвитерите; и всички един на друг като се покорявате облечете смиреномъдрието; защото Бог се противи на гордите, а на смирените дава благодат. " 1 Петрово 5
Както знаем основното значение на думата пресбютерос и по-стар. И така в стих пети се обобщава по-младите да се покоряват на по-старите. И това е твърде естествено. Човек като повярва, не разбира почти нищо и му трябва както разбиране така и грижа(днес тя е лукс). Бог дава различни дарове и различни отговорности. Вероятно повечето от нас ги познават добре от писанията.
Искам само да обърна внимание на нещо което не съм чувал някой освен мене да говори и това е "покорявайте се всички един на друг".  Същото казва и Павел към ефесяните5.  Обяснявам си го така: В различните ситуации в които попадаме Бог използва различни хора за да ни учи и помага. Понякога той се проявявя чрез най-незначимите и презряни за нас неща, за да ни научи на смирение. Това покорство един на друг е част от властта в тялото.

DiskMan

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Водачество и власт в Христовото тяло
« Reply #14 on: March 05, 2009, 21:52:18 PM »
Цитат
DiskMan, ти знаеш ли какво изобщо означава "да не гледате на лице"? Ти не можеш да покажеш нито един такъв случай. Да се гледа на лице означава, да се отсъжда нечестиво и субективно, което отсъждане е породено от вътрешно желание за лично облагодетелстване.
/ Цитат

Tihomir,

Сега ще ти покажа ЕДИН случай:

Прочети Йоан 10:1-30-42