Author Topic: Ученик на Исус Христос  (Read 3769 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

biblical

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Ученик на Исус Христос
« on: May 22, 2009, 09:29:01 AM »
Днешната църква предлага едно много плитко следване на Христос. Изикскванията към днешния християнин са : идвай на църква, давай десятък и бъди мил с останалите. Покорявай се на пастира. Не се очаква някакъв особен разтеж във вярата. Най-много до "чин" мисионер и то за малцина, защото ако станат много няма кой да ги издържа. Разбира се това е малко грубо - има много християни, които в действителност са повярвали и са започнали като ревностни търсачи на истината. После са охладняли. Някои не са били никога запалени.
Гледах едно видео за евангелизации от 90-та и на хората им обявиха, че Бог ще реши всичкити им проблеми, ако повярват и подобни. То не, че не е вярно, но не в смисъла, който беше вложен. Помислих си, че това е една от причините за днешното плитко християнство.
Дори по форумите повечето хора не искат да се задълбочат в познаване на Бога. Считам че това пак зависи от истинското учението и от неговото изпълнение.

Затова поставям въпроса за това, какво е следване на Христос?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Ученик на Исус Христос
« Reply #1 on: May 22, 2009, 09:43:33 AM »
Първото нещо, с което трябва да се започне, за да се следва Христос е да се уточни за кой "Христос" става въпрос.

Израел следваше "Господа" по думите на народа, както четем за златното теле:
Изход 32:5. И като видя това, Аарон издигна олтар пред него(телето) ; и Аарон прогласи, казвайки: Утре ще бъде празник Господу.

Когато се разбере за кой "Господ" и за кой "Христос" става въпрос, и ако това е Истинския Бог, тогава този, който види ще се убои от Него и ще трепери в ужас. Това е страх от Бога, което е началото на мъдростта.

Павел започна пътя си с Христос с думите: Кой си Ти, Господи?, а беше учил години години наред при нозете на Гамалиил...

Ако първо не уточним това, тогава цялото "ученичество" става една илюзия, в която хиляди днес за опиянени.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

biblical

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Re: Ученик на Исус Христос
« Reply #2 on: May 23, 2009, 20:34:11 PM »
Става въпрос за този Исус за който пише в Божието слово - Библията.

"Напомням ви, братя, Евангелието, което ви благовестих, което и приехте и в което стоите; {Рим. 1:15.}2. чрез него се и спасявате, ако го държите, както съм ви благовестил, освен ако не сте напразно повярвали. {Пс. 21:7, Ис. 53:5, Дан. 9:24, Зах. 13:7.}3. Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни, според Писанията, {Пс. 15:10, Ис. 53:11, Ос. 6:2, Ос. 6:3, Иона 2:1.}4. че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията, {Мат. 28:17, Марк. 16:14, Лук. 24:34.}5. и че се яви на Кифа и след това на единайсетте;
6. после се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето са живи доднес, а някои и починаха;7. после се яви на Иакова, след това на всички апостоли, {Деян. 9:3.}8. а най-после от всички яви се и на мене..... И тъй, било аз, било те, така проповядваме, и вие така повярвахте. {Деян. 17:18, 2 Тим. 2:17.}12. И ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви? {Иоан. 11:25, Рим. 8:10.}13. А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал;14. ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.15. При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжесвидетели Божии, понеже свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресявал;
16. защото, ако мъртви не възкръсват, и Христос не е възкръснал; {Деян. 13:38, Рим. 4:24.}17. ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете;18. тогава и ония, които са умрели в Христа, са загинали.
19. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци. {Деян. 26:23, Кол. 1:17, Откр. 1:4.}20. Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък. {Бит. 2:17, Бит. 3:19, Иоан. 6:39.}21. Понеже, както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез Човека.
22. Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят; {1 Сол. 4:14, 1 Сол. 4:15.}23. но всеки по своя ред: начатък е възкръсналият Христос; после, при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови; {Дан. 7:14, Мат. 28:18, 1 Тим. 6:14.}24. а след това ще бъде краят, когато Той предаде царството Богу и Отцу, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила. {Пс. 109:1, Деян. 2:34, Евр. 1:12.}25. Защото Той трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете Си. {Откр. 20:13.}26. А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта, {Пс. 8:7, Евр. 2:7.}27. защото "всичко покори под нозете Му"; а щом се казва, че "всичко е Нему покорено", очевидно е, че освен Оногова, Който е подчинил Нему всичко. {1 Кор. 11:2.}28. Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Оногова, Който Му бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко у всички."

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Ученик на Исус Христос
« Reply #3 on: May 24, 2009, 09:29:25 AM »
Въпросът, който зададох беше именно поради това, което пишеш в други теми, от което се вижда, че не е всеизвестно ясно кой наистина е този Исус, за който се говори.

Това, което питам е доста сериозно и както виждаш, ти обръщаш внимание на Исус след  кръщението в Духа, а примерът му преди това за теб е погрешен (както сам писа в посочената тема, но даже и не знаеше, че пишеш против Исус).

За да бъдеш ученик на Исус трябва да следваш стъпките Му, но не само стъпките Му, които четеш след кръщението в Духа, но и преди това. Нещата, които стават след кръщението в Духа (както и при апостолите) са неща, които 99% от "християните" днес не могат да следват, поради невъзможността да го направят. Именно това им се говори ден след ден - да следват този пример. Затова и имаме такива извращения, защото поради неспособността да следват този пример си измислят човешки методи, с които да имитират неуспешно Божиите дела или още по-извратеното - да измислят човешки практики и философии, имащи вид на благочестие, с които да заблуждават и неутвърдените.

Затова трябва да се обърне внимание на целия описан живот на Исус, на целия описан живот на последователите Му и на целия описан живот на тези, които очакваха Исус Месията и беше свидетелствано за тях от Духа, че са угодни на Бога.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

biblical

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Re: Ученик на Исус Христос
« Reply #4 on: May 28, 2009, 09:58:47 AM »
Добре, нека да видим какъв бил животът на Исус, който Бог избира за него. Там има откровение, че Бог би избрал подобни неща и за нас, ако някой го пита.
Първото което се сещам е , че той е агнето заклано преди да е бил създаден света. Когато Бог създава света, той вече е планирал екзекуцията на Своя Син. През всички години оттогава до кръста Словото на Бога живее със мисълта за това, което има да му се случи - да стане подобен на хората, на творението си и да пострада дори до смърт. Ден след ден, година след година. ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ГО ПОДКРЕПЯ В ТОВА Е МИСЪЛТА, ЧЕ СИ ЗАСЛУЖАВА - спасението дори на малцина от хората било явно приемливо за Бога за да постави плана си в изпълнение. Кога? С изричането на думите: В началото Бог направи небето и земята...

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Ученик на Исус Христос
« Reply #5 on: May 28, 2009, 11:21:08 AM »
Добре, нека да видим какъв бил животът на Исус, който Бог избира за него. Там има откровение, че Бог би избрал подобни неща и за нас, ако някой го пита.
Първото което се сещам е , че той е агнето заклано преди да е бил създаден света. Когато Бог създава света, той вече е планирал екзекуцията на Своя Син. През всички години оттогава до кръста Словото на Бога живее със мисълта за това, което има да му се случи - да стане подобен на хората, на творението си и да пострада дори до смърт. Ден след ден, година след година. ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ГО ПОДКРЕПЯ В ТОВА Е МИСЪЛТА, ЧЕ СИ ЗАСЛУЖАВА - спасението дори на малцина от хората било явно приемливо за Бога за да постави плана си в изпълнение. Кога? С изричането на думите: В началото Бог направи небето и земята...

biblical,

Основното свидетелство, което Божия Дух ни дава за Месията е като за Цар и Господар на първо място и на второ място като Спасител. Първото нещо, което Исус прогласи в служението си беше Царството, а не спасението. Без Царство няма спасение. Без спасение, няма влизане в Царството, но на първо място е Царството.

Днешните християни нямат такова отношение към Господаря на Вселената. Днес всичко се върти около спасението МИ или спасението на ЧОВЕЦИТЕ.

За да бъде някой ученик на Исус Месията, трябва първо да го познае като Господар и Цар.

Затова и писах за Павел, който започна с "Кой си ти, Господарю?".

Планът на Бога е праведно управление.

Не случайно евреите постоянно питаха Исус за Царството - сега ли ще дойде царството?... ще може ли да седнем един от дясно, а друг от ляво в царството ти?... давидовия син... искаха да го направят насила цар... благословен, който иде в Господнето име... "Къде се е родил юдейският ЦАР, за да му се поклоним"...

Първо трябва да се започне с това разбиране. Ден след ден, година след година и идва Исус и първото нещо, което изрича е отново за Царството.

Да ти покажа "груб" метод, за да разбереш това - направи си "статистика" колко пъти се говори за Царството и Господството на Христос и колко пъти за спасението и ще видиш кое тежи повече.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

biblical

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Re: Ученик на Исус Христос
« Reply #6 on: May 29, 2009, 14:56:57 PM »
Напълно съм съгласен, че днес се набляга на "моето" спасение, а не на господството на Исус. Мисля си, че ако разбираме, че Исус ни спасява от греховете ни, за да не ни осъди самия той, ще е по-лесно да говорим за неговото господство. То и името на Бога е Господ, Господар. Спор няма.