Author Topic: Какво е благовестието?  (Read 9290 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Какво е благовестието?
« on: March 07, 2009, 22:08:30 PM »
Разсъжденията са отделени в нова тема, започнала от темата:
"Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Благовестието, което говориха Исус, апостолите, дори ангелът (както четем в Откровение) беше все това - покайте се, ЗАЩОТО Небесното царство наближи.

Аз никъде не виждам да се акцентира върху прощението на греховете в благовестието. Виж думата ЗАЩОТО. Това означава, че се изяснява ПРИЧИНАТА за заповедта за покаяние.

Исус дойде не ТОЛКОВА да спаси нас от греха, а да оправдае Божието Слово, където се казва, че Бог не може да оправдае нечестивия безнаказано.

Бог е създал всичко за себе си, а не за нас. Това, че ние имаме дял и участие в това, това е Божия милост, но не и основен мотив за това. Всичко е Христос. Всичко се заключава там. Всичко се събира в Христос.

Т.нар. "благовестие" - "бог те обича", или "покай се, за да ти се простят греховете и да ти е добре" е хуманизъм, облечен в религиозни думи.

Знаеш ли какво е учението на хуманизма? То е - прави това и онова, за да ти е добре тук на земята. Религиозният хуманизъм е - прави това и онова, за да ти е добре един ден, когато умреш. Краят на всичко в хуманизма е доброто на човека, а не славата на Бога.

Това е огромна разлика и докато не я видиш няма да разбереш благовестието. Забележи отново защо трябва хората да се покаят. Виж Павел как говори на езичниците - покайте се, защото Бог ще съди всички чрез човека, който е потвърдил чрез възкресението от мъртвите. Божието царство е съд. За това благовестие говори Павел в пасажите, които цитираш. Там Павел все говори за "благовестието", но не виждам ти да си се съгласил за съдържанието на благовестието, което ти цитирах от други пасажи, но говориш за друго благовестие.

Забележи, че Исус каза, че тези думи са сатанински:
"Никак няма да стане това с теб Господи".

Сатана нито каза "няма бог", нито похули Бога видимо, но се стремеше към угаждането на човека. В това Христос разпозна сатана.

По същия начин да се принизи благовестието до едно облагодетелстване на човека е мерзост, защото Бог направи благовестието, за да предупреди за СЕБЕ СИ, а не да "облажи" хората. Облажаването на хората е НАГРАДА за покорството на заповедта "покайте се", но ОСНОВНОТО е идването на Царството на Бога и Неговият Праведен СЪД.

Благата вест е това, че идва праведното царуване на Бога и преди това има заповед за покаяние към всички, защото праведното царуване на Бога ще награди тези, които вършат правда (сиреч, вярват в Месията) и ще накаже тези, които вършат неправда. За едните благовестието е сила за спасение. За другите е смъртоносно. Каква по-голяма радост от това Бог да царува лично и нечестивите да бъдат смазани под краката му.

Това очакваха праведниците преди. За това писаха. За това питаха и учениците на Господа. Това очакваше Израел и тогава - Божието Царуване. Мислил ли си си защо даже обикновените хора очакваха Месията и Неговото Царуване? Ами това им говориха техните религиозни водачи. Дори те учеха хората за Божието Царство, за разлика от днешните религиозни водачи, които плюят фарисеите и презират личността им, но относно голяма част от говоренето на фарисеите, дори на малкият им пръст не могат да се навият (изключвайки добавките към Закона, които имаха и нечесивите им дела).

Днес, обаче, това е изместено с едно лично облагодетелстване и на това му викат "благовестието". Исус не каза "приемете ме в сърцата си", нито им каза "бог ви обича". Напротив - ПРЕДУПРЕЖДАВАШЕ за идещия гняв и ЗАПОВЯДВАШЕ покаяние.

Днес всичко това е заличено от една БЕЗБОЖНА МАНИПУЛАЦИЯ - 4 принципа + 1 папагалска молитвичка. И след всичко това какво? Казват на човека, че е "християнин". Аз нито чета такова нещо в Словото, нито това е благовестието.

В едно от посланията Павел в 2 последователни изречения проклина всеки, който говори друго благовестие. Това е много сериозно нещо. Или се придържай стриктно към благовестието и съдържанието му или си следвай човешките мъдрости, които защитаваш вече толкова дълго време и нямай никакъв дял във форума.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Какво е благовестието?
« Reply #1 on: March 09, 2009, 15:14:03 PM »
Виж, аз съм съгласен с твърденията ти за благовестието, поне в частта от тях, в които цитираш Божието Слово. :)

Разбира се, че Бог е направил всичко за себе Си, а и това е щастие за нас. Не може да е другояче.
Но ти влагаш в думите си за благовестието една фалшива духовност.

Значи, когато благовестието е за съд, то е свято и Богоцентрично, а когато е за прощаване на греховете, то било човешко и хуманистично. Това е половинчато разбиране.

Ние сме носители на една блага вест, която има ухание. То е или смъртоносно, за хората, които обичат греховете си и погиват в тях, или е животворно, за хората, които мразят греховете си и искат да се избавят от тяхното робство.

Ти обичаш смъртоносното ухание, обичаш да си посланик на смъртта. От това има нужда и вярвам, че Бог те използва.

 Но благовестието има и друга част и за това е именно блага вест.

Ти си Божи човек. Когато носиш вестта за Божия съд, какви са мотивите ти? Ако сърцето те боли за хората, които погиват- тогава ще има разкажеш за пътя за спасение, че Бог прощава греховете.

Ако обаче, у теб има едно нездраво удоволствие да развяваш заплахата за Божия съд и да проклетисваш наред, защото си мислиш, че си праведник и че Божия съд не те закача, тогава не си нищо повече от един хуманист, сам към себе си.

Казваш, че Йоан Кръстител проповядвал благовестието и това било за Божия съд, и нямало нищо за прощението на греховете. Прощението на греховете било друго благовестие.
Тогава да отворим заедно евангелието от Марк- началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син. И там в първа глава пише за Йоан. В 4 стих- Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
Не може да се отдели вестта за съда, от вестта за прощението. Не може да се каже, че да проповядваш съд е свято дело, а да проповядваш прощение е човешко дело.

Сега нямам време, но ако разгледаме проповедите на Петър в Деяния 2 и на Павел в Деяния 17, ще видим, че Петър дава спасителната посока на ужилените в сърцата грешници- покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Христовото име, за прощаване на греховете ви.
Нима и Петър ще изкараш хуманист?

Павел, не можа да си завърши проповедта, понеже му се присмяха и не го слушаха. Но тези, които останаха около него, чуха благата вест за прощението на греховете, повярваха, покаяха се и се спасиха.

Работата ви за този форум е наистина забележителна, и аз съм ви благодарен.
Но какво струва тя, ако представяте човешките си работи, като Божии и Божиите дела, като човешки.

Здравейте!Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Какво е благовестието?
« Reply #2 on: March 09, 2009, 15:20:25 PM »
Проблемът е, че не знаеш какво прави съдията и каква е длъжността му.

Съдията не само осъжда нечестивия, но и поощрява праведния. Праведните ще се радват на такъв съдия.

Иначе за Петър аз виждам доста ясно да говори за възцаруването на Христос (Месията) и това, че Бог го е направил Господар над всичко. Даже цитира за идването на Великия Господен Ден (от Йоил). Прочети пак пасажа и размисли над тези неща. Петър говори 5-6 изречения за идването на Месията, за Царството Му, за Денят Господен и накрая споменава и за прощението на греховете в 1 изречение. Чети и първите изречения, а не само последното.

Не само това, но последните думи на Господ Исус на земята бяха насочени именно към това да им обяснява за Божието Царство в продължение на 40 дни. Когато Исус проповядваше благовестието Той не каза "приемете ме в сърцата си" или "аз умрях и възкръснах заради вас". И пак пише, че е проповядвал благовестието. Даже пише за съдържанието на благовестието точно какво е.

Отново ще повторя - прощението на греховете, в следствие от покаянието и жертвата на Месията, е резултат от благовестието, но не и първопричина. Не случайно пише, че "възлезе нависоко, взе пленници и даде дарове на човеците".

Първопричината и самото благовестие е - Божият праведен съд идва, затова покайте се.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Какво е благовестието?
« Reply #3 on: March 10, 2009, 13:07:31 PM »
Нямам против, това което си написал. Прощаването на греховете в благовестието може е следствие, но то дава лицето, облика на вестта.
До идването на Христос, хората познаваха донякъде вестта за Божия  съд. Имаме примери като потопа, Содом и Гомора, завладяването на земята и безжалостното избиването на народите- все събития, които страховито напомнят за Божия съд в края на времената.
Но хората не познаваха и не знаеха почти нищо, за Божията любов и прошка.

Благовестието е на Исус Христос.

Йоан проповядваше покаяние, за да срещнат хората приготвени Царя. Но Йоан нямаше информация, че Исус не идваше да царува, а да даде Живота Си, като откуп за мнозина.

Благата вест, която прогласяваше Йоан, не бе пълна.
 Покаянието не може да те избави от Божия съд, ако няма един Исус, Който да се жертва за теб- сами сте го казвали.

Йоан е проповядвал кръщение за покаяние- казва апостол Павел, като е казвал на народа да вярва Този, Който щеше да дойде след Него- Исус. Кръщението е в името на Исус и то е за прощаване на греховете, за да се спасим от Божия съд.
Това е цялата блага вест!
Поздрави.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Какво е благовестието?
« Reply #4 on: March 10, 2009, 13:29:30 PM »
constant,

Ти чел ли си изобщо Писанията, за да говориш такива неща за Божията любов? От това, което пишеш виждам, че изобщо не си чел, а ако си чел изобщо нищо не си запомнил, а ако си запомнил, изобщо нищо не си разбрал, а то го пише черно на бяло.

Иначе за благовестието не знам как да ти го покажа по-ясно. То пише какво е благовестието, а именно - идването на Божието царство, но ти продължаваш като грамофонна плоча да си повтаряш, че било "друг облик". А това, че не било "пълно благовестието на Йоан" са такива глупости, че няма накъде. Ти даже не знаеш какво е благовестието, а ми говориш за "благовестието на Йоан".

Четеш ли изобщо? Като четеш разбираш ли изобщо?

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Какво е благовестието?
« Reply #5 on: March 10, 2009, 13:39:20 PM »
constant,

ти защо си мислиш, че християнската вяра се изчерпва с догмите на деноминацията ти, които си наизустил? Повтаряш си едно и също и не мислиш за това, което ти се пише.

Колко пъти ти се посочи какво е проповядвал Исус, когато си отвори устата. Помисли след хиляди години Бог се явява в човешка плът. Чака още 30 години да стане в зряла възраст, бива кръстен от Йоан, прекарва 40 дни на изпитание в пустинята и след всичкото това чакане и подготовка, вече е готов да проповядва, отваря Си устата и ПЪРВОТО нещо, което излиза от нея, ще да е най-важното, най-значимото послание, което хората имат нужда да чуят, и КАКВО беше това послание?

Иди и го прочети и после ще говориш за облик и лице на посланието.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Какво е благовестието?
« Reply #6 on: March 10, 2009, 14:14:55 PM »
Каза: "Покайте се, защото наближи Небесното Царство!"
Прави сте- имам нужда от покаяние.
Благодаря Му от сърце, че моето покаяние, винаги среща Неговата прошка. Благодаря!

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Какво е благовестието?
« Reply #7 on: March 10, 2009, 14:16:43 PM »
само до запетайката ли можеш да четеш думите на Исус?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Какво е благовестието?
« Reply #8 on: March 10, 2009, 15:44:17 PM »
След запетайката пише: защото наближи Небесното Царство!

Това е радостна новина за всички, които се покайват.

Те няма да се явят на съд, а са преминали от смърт в живот.

Блага вест е това. На тези, които седяха в страната и сянката на смъртта, на тях изгря светлина.
Господ царува, блажени сме.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Какво е благовестието?
« Reply #9 on: March 10, 2009, 15:52:01 PM »
Ти обаче много упорстваш против Словото. Бог ясно набляга на Своето царство, а ти ясно наблягаш на своето си спасение. То затова цялото християнство е такова себично днес, защото всеки си мисли само за себе си. Ти ако сега не харесваш това благовестие на Царството и като дойде Царят няма да ти харесва. Защо изобщо е писано за копнежа за славното Му явление. Без Царството няма спасение. Спасението на цялото тяло ще дойде чак когато дойде Царят. Слугите в притчите чакаха завръщането на Царя, а не наградите си. Павел търсеше самия Месия като своя награда, а не спасението, което Той дава - "...само Христа да придобия...".

Чети внимателно:

Матей 10 И като ходите, проповядвайте, като казвате: Небесното царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, демони изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.

Тук даже Исус набляга на Царството само.

Напразно ли бяха всичките тези притчи за Небесното царство?

Исус започна с говорене за Небесното царство. През цялото време говореше [ главно за Небеното царство. Това учеше учениците си да правят, докато беше с тях. Точно преди да се възнесе 40 дни им се явяваше и знаеш ли за какво ги учеше? За Небесното царство. Защо? Защото сега те трябваше да продължат това, което Той направи, но този път да им изпрати Святия Дух да бъде в тях. А те какво продължиха - благовестието на Царството.

И какво казва Исус за свършека на века?

Матей 24:14. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

Благовестието на прощение на греховете или благовестие на царството?

Как така не можеш да го схванеш?

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
Re: Какво е благовестието?
« Reply #10 on: March 10, 2009, 22:42:45 PM »
двете неща саапсолютно свързани и неможе едното без другото и наближаването на небесното царство и покаянието

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Какво е благовестието?
« Reply #11 on: March 10, 2009, 22:54:39 PM »
Преди да пишеш във всяка една от темите по 2 реда, отдели малко време да прочетеш внимателно два пъти какво пише в темата, помисли внимателно и тогава пиши. След като напишеш провери дали всички твои твърдения са в подкрепа на Словото - намери ги като пасажи. След това натисни бутона "Публикувай".

За тези неща е вече отдавна отговорено в темата, но явно не си чел, както и правиш на други места.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Какво е благовестието?
« Reply #12 on: March 10, 2009, 23:02:53 PM »
evangelista, мисля че Тихомир дава добър съвет, за твое и за доброто на всички, ти какво мислиш?

Даже след като натиснеш "Публикувай", можеш още няколко пъти да прочетеш това което си писал, и ако имаш грешки, все още имаш възможност да промениш грешките си, натискайки бутона "Промени". Аз се питам, изобщо четеш ли какво си написал?
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
Re: Какво е благовестието?
« Reply #13 on: March 11, 2009, 22:40:09 PM »
Исус за повядвал покаяни е това пък къде го видя.;Идете поцелият свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.който повярва ще бъде спасен който не повярва ще бъде осъден;Къде тука видя заповед за покаяние .Бог остава свободната воля на човека да реши да ли да го приеме.Ипак ти казвам че са свързани божието царство и поаянието,затова Исус взе грехани на кръста.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Какво е благовестието?
« Reply #14 on: March 11, 2009, 22:50:35 PM »
evangelista,

Виждам, че продължаваш да не четеш, въпреки многобройните съвети. Да не се наложи да те оставим само да четеш без да пишеш.

Чети какво казва Господ Исус:
Марк 1:15. Времето се изпълни и Божието царство наближи: покайте се и повярвайте в благовестието!

Както споменахме благовестието е за Царството Божие, поради идването на което има заповед за покаяние, а не пожелание за свободно приемане, както ти казваш (което си научил наизуст).

Ето и още едно място, където пише за заповедта:
Деяния 17 Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички хора навсякъде да се покаят, защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез Човека, когото е определил; за което е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.

Отново се вижда защо трябва да се покаят хората - заради идването на Царството.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?