Author Topic: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"  (Read 51026 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Фактът, че се съгласи с това, което се твърдеше от etien, а именно за това, че той говореше за "стария завет" (като книга) като за това, че тогава хората са били "под закон" (имайки предвид Мойсеевия закон), с което ти се съгласи.

Аз дадох пример от т.нар. "стар завет", което опровергава това твърдение.

Не знам кой ти е казал, че в т.нар. "нов завет" (като сборник) виждаме "ясно разкрито обяснено от Святия Дух", а в т.нар. "стар завет" (като сборник) не е ясно разкрито.

Сам Исус каза, че Мойсей и пророците са достатъчни (виж притчата за богаташа и Лазар), за да не бъдат хората погубени, а да вярват в Месията.

Не знам дали има в този форум хора, които са познавали Писанията така, както беряните, които можеха да проверят от Писанията това, което Павел говореше. Не знам колко от днешните вярващи (да речем учителите) могат да се похвалят със знанията, че от Писанията може да бъдат проверени думите на Павел. На много места фактите, които ги пише в сборника "нов завет" се вземат като факти, за които никъде другаде в Писанията не е писано. Примерно за хилядагодишното царство пише и в Псалмите. Там пише даже над кого ще царува Христос и светиите (нещо, което го срещаме в Откровение 20 - това е разгледано в друга тема, просто давам като пример).

Затова има толкова проблеми и с разбирането на тази тема (когато си спомня началото), поради това, че масово хората са учени да се чете само сборника "нов завет". Аз съм учен да се четат и двата последователно, но никой човек не ме е учил, че трябва да обърна специално внимание на Писанията, тъй като сборникът "нов завет" съдържа този факт. Няма нужда човек да го каже след като ясно е записано. И въпреки това днес продължават твърденията като "ама как да дадеш на новоповярвал човек да чете стария завет..." и тем подобни.

Повече не искам да се разпростирам в тези неща, тъй като има отделна тема, където е добре да се обсъдят.

Все пак темата е относно развеждането и повторното женене.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 970
прегледах още един път , това което етиен е написал , и не открих нещо кой знае какво скандално.Единственото което виждам е че приравнява сякаш закона с Писанията сякаш са едно и също , но според мен е неволна грешка.
Иначе за другото което е писал по темата е така.Все пак говорим за темата не за закона , писанията , новия и стария завети .

А не може да се отрче , че в Писанията на тн.Нов Завет , Светият Дух разкрива още аспекти на Божията воля и план , не че са липсвали в Писанията на Стария завет , но тук са разкрити по добре , а и Месията Исус изпълни целта на закона.

Иначе , защо ги четеш , щом са ти достатъчни Моисей и пророците , не ги ли четем за да укрепнем я израстем и проумеем , още по добре Божията воля за нас.А относно днешните учители не мога да кажа нищо , понеже мнозина от тях не ги познавам , но искренно се надявам , след като са учители , да водят братята в познанието според Истината.
Явно тези с които ти си се сблъсквал са те разочаровали . Но не можем да сложим всички под общ знаменател , все пак.

etien

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 61
  • Блог
Съжалявам, че темата се промени, но трябва да отговоря на казаното от Тихомир. Мисля, че сериозно си се объркал, приятелю, относно писанията. Личи си как някой еврейски учител полу-християнин ти е променил представите. Когато подменяш понятията трябва да осъзнаваш, че това може да съсипе вярата на някого. И така ето я истината относно писанията:
Ето така се моли Господаря Исус:

Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти,според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал.А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша.И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово.Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе;защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои.И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и Аз се прославям в тях.Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието.А сега ида при Тебе; но догдето съм още на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си. Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.Те не са от света както и Аз не съм от света.Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: Каквото.} си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил.И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.
Това е основата - ние сме повярвали въз основа на написаното от пратениците на Господаря. Това е Писанието. Разбира се Стария Завет също е писанието, както пак Исус казва в същия текст.
Посланието към евреите ясно разграничава нов и стар завет:

"Той е посредник на нов завет по тая причина, щото призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване на престъпленията, извършени при първия завет". /Евр.9:15 /
Писателите на Стария Завет са пророците:
"И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух".2Пет.1:20
Писателите на Новия Завет са пратениците. Господаря казва, че всички ние ще повярваме чрез казаното от тях това са писанията:
"Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел".2 Пет.3:14-16
"Даже ще се постарая щото вие и след смъртта ми, да можете всякога да помните тия работи".2 Пет.1:20
Петър свидетелства че писаното от Павел е точно толкова писания, колкото и останалите, т.е. Стария Завет, но Петър пише със съзнанието, че и в момента пише писанията!
Тихомире,
напълно съм уверен, че ти, както и всички останали повярвали в Божия Син за цялата история от кръста насам, си повярвал именно чрез писанието на Новия Завет, което е потвърдено с писанието на Стария Завет със свидетелството на Святия Дух и светите божи човеци. Защо сега се опитваш да се поюдейчваш и да съсипваш вярата на братята, като отричаш, че Новия Завет е писанията на Бога? На кого угаждаш?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
etien,

Прочети текущата тема отначало.

Проблемът не е в това кое е "Писанията", а в това кое е "старият завет" и "новият завет", което уточнявам за втори път и както виждам не си го разбрал.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
Сегаще ви кажа аз как разбирам нещата и наистена на моменти влизате в излишна полемика.Стария завете до Иус той го изпълни и затова всичкое дотам .Значи има едни думи че с .завет е за поучение ,а новият за спасение и мисля че е така .Стова без да го омаловажавам като божие слово.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
evangelista,

Прочети темата отначало докрай, но бавно и след това пак повтори. Така ще разбереш първо какво е т.нар. "стар завет", за който говориш (който е наречен "стар завет" от един католик) и който няма нищо общо със стария договор, за който Божиите хора говорят в Словото.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Cabral

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
Тъй като някой неща ги научаваме само от Църквата, да ги повторим.

Свето Писание се наричат книгите, установени с канон преди Въплащението. Наричани са Свето Писание или само Писанията, защото в апостолско време, а и над 100 г. след това не е имало идея, че т.н. Новозаветни книги ще бъдат събрани в отделен сборник, който пък ще бъде обединен след още много векове със Старият канон. Затова книгите от Новозаветният канон се наричат от Църквата Писанието, а когато се говори общо за Библията - Светото писание.

Стар завет се наричат книгите на Светото Писание, не заради това, че в тях пише за Старият завет, а защото са писани и установени като канон по времето на Старият завет, заветът от времето на Мойсей.

Нов завет са книгите, които са писани след сключването на Новият завет с хората. Означенията Стар и Нов завет нямат отношение към съдържанието, а към времето на съставяне.

Новият завет даден от Бог на хората отменя старият завет, но Новозаветните книги не отменят Старозаветните. През 140-145 г. е имало един еретик - Маркион, който искал да премахне Старозаветният канон и да го замени с едно сборно съчинение, една компилация от старозаветни и новозаветни книги, а от другите новозаветни книги да направи две сболни съчинения. Срещу него се изправила една група християни, които поддържали, че не може да премахнат книгите от старозаветният канон. Тази група била наречена от останалите "ортодокси". Благодарение на Светият Дух който ги ръководил и Църквата, която представлявали, ние още ползваме старозаветните книги и книгите на Новият завет, събрани в общ сборник, наречен Библия след още няколко века.

Отделен е въпросът, че някой се опитват да подменят Бог с Писанията. Спасението е само в Бог и затова Иисус казва на евреите:

"Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за Мене.
 Но не искате да дойдете при Мене, за да имате живот".
Ин.5: 39-40

Няма вечен живот чрез Писанията, вечният живот е при Него. Светото Писание свидетелства, но не спасява. Беряните четат, за да се убедят, че няма да сбъркат и да отдадат почит на човек/"Иудеите Му отговориха и рекоха: не за добро дело с камъни Те замеряме, а за богохулство и за това, дето Ти, бидейки човек, правиш се Бог"./ Тяхната вяра е вярата на Тома Неверни, за който Иисус казва: "Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали". Чели, нечели все тая, няма да се спасят, ако не повярват, да се кръстят и приемат достойно евхаристията.

Относно въпросът, действа ли Старият завет или Законът, отговорът е ясен - не действа.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Quote
Чели, нечели все тая, няма да се спасят, ако не повярват, да се кръстят и приемат достойно евхаристията.
Гръцки философии...
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 970
"приемат достойно евхаристията."

Това къде го в Писанието , или само някой дядо монах го е измислил отнякъде ...Та така , ерес , след ерес.
Кабрал време е да изтрезнееш от заблудите .

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 506
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Привет на всички братя и сестри.
***********************

Отдавна не съм писал, прегледах нещата по темата и, без да взимам отношение към нечия правота, ще напиша това, което е в сърцето ми.  :)  Може ?

***********************
  В представянето ми, Уочман сподели, че съм малко ...емоционален и това е така- когато повярвах до мен не беше човек,- до мен БЕШЕ ВЪЗКРЪСНАЛИЯТ ГОСПОДАР И ЦАРЯТ НА ТВОРЕНИЕТО.

 Аз не съм приел евангелието от/чрез човек, но чрез устните на Единородният и това има огромна разлика. Разбира се, съм далеч от идеята да използвам това за големеене над когото и да било- просто описвам ситуация.  :)  Когато повярвах единственото, което виждам всред светлината, бяха едни пробити и святи нозе на Един, Който Е Цар и Кой ми каза : Предлагам ти да стана твой Спасител и Бог.... и невероятната Му любов, милост и благост ме разбиваше, разтърсваше тялото ми в сълзи и викове : Защо? Защо ме обичаш? Защо ? Аз не го заслужавам...

  Винаги ми е правило впечатление желанието на хора (и на мен в "том числе"), да представят/ме  писанията като живот. Но аз виждам, че те разкриват щрихи от портрета на Живият. Те са предназначени да ни дадат курса на вярата, но ние имаме Христос, чрез Когото бяха образувани световете... А това е над писмата, над самото слово- Той- Самият Е Бога, не писанията.

Аз виждам буря- разрушаващо торанадо, което помита постройки, убива хора, руши всичко по пътя си и след себе си не оставя нищо. Кой го е създал? Не Бог ли? Кога, къде сме били аз и ти , когато Той заповяда и те станаха? Кой Му е дал мъдрост и къде сме били, та да смятаме, че Бог е всичко чрез писмата на дадени Негови слуги? БОГ Е МНОГО ПОВЕЧЕ! Бог Е създателят на всичко. Той Е Мъдростта и в Него обитава разумът. Той Е Силата. Той Е Който Е .


  Аз виждам едно тихо поточе и лек ветрец клати нежна зелената трева досами поточето, кара ме да легна и буквално да не мисля за нищо. Лягам и дочувам песента на горските птици --- кой е създателят на всичко това? Не Бог ли? И каква е връзката м-у торнадото и разрушителните сили и тихата красота в творението ? Не Бог ли ? Кой може да го разбере, или - кой Му е дал ум  и силата, та да направи едното, или другото?  Тогава- къде е тихото благоговение и това- да смятаме другият за повече от нас - самите?   :-)  Нека не се превъзнасяме един над друг, възлюбени, но нека всеки да счита другият за повече от себе си- това е добро. Също- нека да има ЛЮБОВ ПОМЕЖДУ НИ, КОЯТО ЛЮБОВ НЕ ВИЖДАМ КАТО ДУМИЧКА , НИТО КАТО ОТНОШЕНИЕ, нито като един ред изписан дори тук-   :-) - писано е да говорим истината един с друг, братя, а често заради това имам и проблеми  ;-)  .  Истината е конфронтативно понятие и сила, когато я изявиш и - още по-опасна и за теб-самият, когато живееш в нея. Лесно е да се използват писанията , за да докажеш своя теория и схващане- не обвинявам никого, повярвайте- просто пиша ПРИНЦИПНО, КАТО ОТ БОГА-  :-) и Той ми е Свидетел.

  Преди вековете- Той Е. Той Е и Идващият. Сега , според както казва словото, виждаме нещата неясно, защото сме отделени от Него, но аз виждам, че някои от нас ( :-) ) пишат така, все едно не само че не са отделени от Него, но и Го познават отлично.

  Например, прави ми впечатление, че НИКЪДЕ НЕ ВИЖДАМ ЕДИН МНОГО ПОЛЗОТВОРЕН ИЗКАЗ : "ТАКА Е СПОРЕД МЕНЕ.Е, РАЗБИРА СЕ, АЗ МОГА ДА ГРЕША...", СЪЩО ТАКА И НЕ ВИЖДАМ ТОВА :  "СКЪПИ БРАТ/СЕСТРО/, АЗ ОПРЕДЕЛЕНО РАЗБИРАМПОЗИЦИЯТА, НО СПОРЕД МЕН....Е, РАЗБИРА СЕ, НЕ БИХ ИСКАЛ ДА ТЕ НАСКЪРБЯ, НО..."

 Вижте, аз не искам да ми цитирате Павел, или някой от новозаветните автори. Това го пиша и за себе си - истината е, че сме много далече от Божието истинско присъствие и Него- Самият, защото ако бяхме, то тогава щяхме да живеем както е Живял Сина, а Той даде живота Си за братството- НЕКА ТОВА НИ Е ОРИЕНТИР, ВЪЗЛЮБЕНИ, ЗАЩОТО НИЩО НЕ СМЕ ВНЕСЛИ В ТОЗИ СВЯТ, НИТО ЩЕ ОТНЕСЕМ НЕЩО- ДЕЛАТА НИ ГОВОРЯТ ДОСТАТЪЧНО.   ;-)

 Нека Богоговеем и да Му отдадем слава - на Него, защото в Него е живота ни. А инак- всеки може да грабне сърфа си  и да жонглира с него достатъчно добре,- нали ?  Но- кому е потребно...кому ?!

 Нека Бог бъде прославен, а всеки човек- счетен за недостатъчен и измамлив. Слава на Единородният, на Първороденият от мъртвите, Начинателят и Усъвършителят на вярата ни, Исус Христос, Божият Син.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 506
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
А иначе относно стар и нов завет- ако явяването на Сина не е нов етап и нещо ново за човешката раса...  :-)
 
 Херувимите, направеното светилище, дори и изкуствените пъпки по дървото, изкуственото море, бяха сянка на реалните такива, намиращи се на небето (които може би видя възлюбеният брат Павел) , но чрез Сина ние имаме (разбира се- според мен  :-) )  абсолютно различен статут пред Бога- ние сме осиновени . Кога и къде в дохристовата ера (мой термин, обозначаващ времената до явяването н а Сина в плът, подобна на човешката) езичници са били наричани, например, синове на Всевишният, Божий народ, свято свещенство? Аз не виждам такъв пример...? Или ?За  нас не се пролива кръвта на животни.. , та да ни направи приемливи на/пред Святият , но имаме Един Велик Първосвещенник, Който принесе Себе Си - това е абсолютна и недисктируема, за мен, платформа. Но- може и да не съм разбрал някои, или - да съм пропуснал нечие изказване..  :-)

 А иначе - дохристовата и следхристовата епоха, са абсолютно различни и това го знаят даже и светските хора, разделили историята спрямо това .  В откровение пише, че се пее нова песен - на Агнето, дало кръвта Си... Защото само То е Достойно да отвори книгата и то- след като даде кръвта и живота Си, за да придебие новият народ за Бог Отца.

  Проляната кръв на Сина, дадената жертва, възкресението и идването на Святият Дух СА НЕЩА, КОИТО БЕЛЕЖАТ ТОТАЛНО НОВА ЕРА, НОВА ЕПОХА, НОВ "СЕЗОН" ВЪВ ВЗАИМОТНОШЕНИЯТА ПОМЕЖДУ БОГА И ЧОВЕЦИТЕ- БОГ СТАНА БАЩА И НА ЕЗИЧНИЦИТЕ, В ЧИЕТО ИЗБИВАНЕ БЛАГОВОЛЯВАШЕ ДОПРЕДИ НЯКОЛКО ВЕКА САМО - НЕ Е ЛИ ТОВА РАЗЛИКА?

  В дохристовите времена ако евреите ни срещнаха трябваше да ни избият, братя, а сега- от тях дойде спасението, променящо животите ни- и ако това не е разлика ?!   :-)  РАЗБИРА СЕ, ТАКА МИСЛЯ АЗ, НО МОЖЕ И ДА БЪРКАМ -  ;-)  .

  Поздрави, братство.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Quote
В представянето ми, Уочман сподели, че съм малко ...емоционален и това е така- когато повярвах до мен не беше човек,- до мен БЕШЕ ВЪЗКРЪСНАЛИЯТ ГОСПОДАР И ЦАРЯТ НА ТВОРЕНИЕТО.

 Аз не съм приел евангелието от/чрез човек, но чрез устните на Единородният и това има огромна разлика.

Поглеждайки отново заглавието на тази тема виждаме как отново и отново думите на Исус се потвърждават. Според Писанията Владо - ВСЕКИ ЧОВЕК за да стане Християнин трябва да чуе ЛИЧНО от самия Христос. Ето какво е писано по въпроса:

Еф. 4:21  понеже сте чули, и сте научили от Него, (както е истината в Исуса),

Римл. 10:17  И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово (буквално: "от директното говорене на Христос").


Ето защо всеки който наистина е християнин е чул и е научил Словото на вярата от Него. Това е малко уточнение във връзка с горните твърдения.

Винаги ми е правило впечатление желанието на хора (и на мен в "том числе"), да представят/ме  писанията като живот. Но аз виждам, че те разкриват щрихи от портрета на Живият. Те са предназначени да ни дадат курса на вярата, но ние имаме Христос, чрез Когото бяха образувани световете... А това е над писмата, над самото слово- Той- Самият Е Бога, не писанията.

Писанията не са самия Бог, те са само свидетелство за Него. Но ако нашето преживяване и учение противоречи на Писанията, то това е сигурен белег, че сме изневерили на Бога с някой лъже бог.

Да аз вярвам, че Бог е по-голям от Писанията, но пак е записано:

Пс. 138:2  Ще ти се поклоня към светия Твой хълм, И ще славя Твоето име за милосърдието Ти и за милостта Ти, Защото си възвишил словото Си повече от цялото Си име.

Ако ние казваме че почитаме името Му, а презираме познаването на Словото Му, то ние мамим себе си. Бог и Словото му са едно цяло, защото Неговото Слово Е Неговата воля. И ако обичаме Бога ще копнеем да познаваме Словото Му и волята Му.

Quote
Тогава- къде е тихото благоговение и това- да смятаме другият за повече от нас - самите?   :-)  Нека не се превъзнасяме един над друг, възлюбени, но нека всеки да счита другият за повече от себе си- това е добро.

Аз искам да задам един въпрос - ти разбираш ли наистина, какво означава пасажа където се казва да считаме всеки другия за по-горен? Дали означава да считаме ученията му и вярванията му за по-горни или означава нещо съвсем друго? За да разбираш това отново се иска да познаваш Писанията. Виждаш ли за това е тази тема, защото когато един човек не познава Писанията, а тръгва да твърди неща, то той сее заблуда и смърт, а няма по-голямо зло от това да се сее смърт в името на истината.

Каква полза ако говори някой за любов, а учи неща, които убиват? Петър Дънов говорил само за милост, любов а накъде повел хората с тия имащи вид на благочестие думи?

Да считаш другия по-горен то себе си в контекста на Библията означава да гледаме на себе си в позиция на слуга, което много често изисква да се послужи със строго изобличение на онова, което вреди на всички.

Бог е Бог на истината и реалността. Нещата които говорим и вярваме трябва да са отвъд религиозната романтика, която само звучи добре, но няма силата на реалността в себе си.

Quote
Също- нека да има ЛЮБОВ ПОМЕЖДУ НИ, КОЯТО ЛЮБОВ НЕ ВИЖДАМ КАТО ДУМИЧКА , НИТО КАТО ОТНОШЕНИЕ, нито като един ред изписан дори тук-   :-)

Нужно е да дефинираш "любов" преди да говориш за нея, защото дяволът е положил всяко усилие да предефинира тази дума, и по-този начин е откраднал реалността зад нея. Без истинското значение на думите ние изпадаме под осъждението на Исус, който е казал, че за всяка ПРАЗНА дума ще се иска сметка в съдния ден.  Днешното християнство е пълно с празни думи. Празната дума е дума, която е изпразнена от своето оригинално съдържание и реалност.

Ако успееш да разбереш какво стои зад думата "любов" ще започнеш да я използваш много по-рядко тази дума, както е използвана много рядко и от Исус и от апостолите. И това е защото реалността на любовта НЕ СЕ състои в говоренето за нея, а в неща отвъд говоренето и споменаването й. Състои се от реалности, които не могат да бъдат уловени и схванати от естествения човек, който често пъти приема любовта като враждебност и агресия.

Християните от това поколение имат отчайваща нужда да се върнат към пълнотата на думите, защото в празнотата им има само измама. И за целта отново имаме Писанията, но се иска сериозност и задълбоченост в подхода ни към тях, а не прибързаност и емоционалност. Те са характерни за децата, не за зрелите хора.

Quote
  Например, прави ми впечатление, че НИКЪДЕ НЕ ВИЖДАМ ЕДИН МНОГО ПОЛЗОТВОРЕН ИЗКАЗ : "ТАКА Е СПОРЕД МЕНЕ.Е, РАЗБИРА СЕ, АЗ МОГА ДА ГРЕША...", СЪЩО ТАКА И НЕ ВИЖДАМ ТОВА :  "СКЪПИ БРАТ/СЕСТРО/, АЗ ОПРЕДЕЛЕНО РАЗБИРАМПОЗИЦИЯТА, НО СПОРЕД МЕН....Е, РАЗБИРА СЕ, НЕ БИХ ИСКАЛ ДА ТЕ НАСКЪРБЯ, НО..."

Ти сега чий пример искаш да следваш и чие учение? Можеш ли да ми покажеш от Писанията как са говорили Божиите хора, които са ни дадени за пример? Дали са говорили по начина по който ти предлагаш или са говорили по-съвсем различен начин? Всички тия неща които предлагаш да се казват са неща, които галят ушите, но къде е силата им?

Има области на неяснота, има области на субективност. В тях можем да изразим неувереност или лична позиция. Но има фундаментални неща на вярата в които не можем да се поклащаме, нито да изразяваме лични мнения, защото те нямат място там. Там има място само Божието Слово и Истина.

Quote
Нека Бог бъде прославен, а всеки човек- счетен за недостатъчен и измамлив. Слава на Единородният, на Първороденият от мъртвите, Начинателят и Усъвършителят на вярата ни, Исус Христос, Божият Син.

Именно защото всеки човек е лъжлив ние не се интересуваме или впечатляваме от нечие мнение, но се интересуваме да разбираме Божието Слово. То е съдника не сме ние. И когато Божието Слово е съдника и някой се нахвърли на носителя му с думите да не съди, че нямал любов и прочие, то такъв е станал съдник на Бога и основата на която стои е измамлива.Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Cabral

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
Гръцките учения не ги знам, но при всички случаи са по-истински от юдейските ереси.

Както е казал Спасителят, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Казано е още:

 "Защото, който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне". Кор. 11:29

Спасението никъде не се обвързва с четене на нещо, което личи и от фактът, че Христос не е пратил апостолите да отварят печатници, а да благовестят.

Интересен е цитираният стих от псалм:

Пс. 138:2  Ще ти се поклоня към светия Твой хълм, И ще славя Твоето име за милосърдието Ти и за милостта Ти, Защото си възвишил словото Си повече от цялото Си име.

Първа забележка, че пласмът не е 138, а 137. Юдействащите, стараещи се да се разграничат от християните, започнали да правят промени в Светото Писание и така около 900 г. след Христос се появили в завършен вид тълкуванията на масоретите. След 500 г., като взели да си пишат Библия евангелистите ползвали еврейските текстове, мислейки ги за оригинални. В по-ново време били открити стари преписи на няколко места, огромното мнозинство от тях в Кумран и се установило, че вярна е номерацията на Септуагинтата, а не на масоретите. Установило се също, че в болшинството случаи по-точен е преводът на гърците, нежели на убийците Христови. Затова е по-редно да се придържаме към най-старата еврейска номерация, от времето, когато били богоизбран народ, а не по-късните свободни съчинения на масоретите, които в някой случаи се различават до 20% от древните текстове в Кумран.

Всъщност все едно дали говорим за 137 или 138 псалм, защото е важно съдържанието, а то не е според цитираният превод, който пък идва от Библията на крал Джеймс и така е залегнал даже в синодалната православна Библия, което много ме изненада. В Септуагинтата, Вулгата и църковно-славянските преводи е казано друго:

Септуагинта:
proskunhsw proV naon agion sou kai exomologhsomai tw onomati sou epi tw eleei sou kai th alhqeia sou oti emegalunaV epi pan onoma to logion sou

Гръцки не знам, но не виждам нито Логос нито rhmata, с които се означава словото/Логос за словото е само в Апокалипсис/.

Вулгата:
adorabo ad templum sanctum tuum et confitebor nomini tuo super misericordia tua et veritate tua quoniam magnificasti super omne nomen sanctum tuum

Покланям се на Светият Храм твой и славим Твоето име за Твоята милост и Твоята истина, защото си възвеличил върху всички имената свети Твои.

Почти дословно е в царковно-славянските преводи, писани по времето на масоретите и 500 г. преди КДВ:

Поклонюся ко храму святому Твоему и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко воз­величил еси над всем имя Твое святое.

Но дори и това няма значение, даже в псалма да беше казано точно това, няма как нещо да е над Бог, затова ние величаем Бог, същият дето е казал да не си издигаме други богове, пък били те и на хартиен носител.

Обръщам внимание и на употребата на Словото и словото. Словото с главна буква е единородният Син, ипостас на Пресветата Троица. Когато говорим за казани от Бог неща или внушени от Светият Дух използваме словото с малка буква.Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Quote
Септуагинта:
proskunhsw proV naon agion sou kai exomologhsomai tw onomati sou epi tw eleei sou kai th alhqeia sou oti emegalunaV epi pan onoma to logion sou

Гръцки не знам, но не виждам нито Логос нито rhmata, с които се означава словото/Логос за словото е само в Апокалипсис/.

Не го виждаш именно защото не знаеш гръцки, а не защото не е там:

to logion sou - означава "словото си" Logion e Logos в спрегната форма.

А гръцките учения ги знаеш ама не добре, щото изповядваш православие ама и него не познаваш, а то си е изцяло гръцка религия с гръцки божества.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Cabral

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
Значи, че едно от значенията му е "словото си". И старогръцкият и староеврейският са бедни езици, затона и преводите им се тълкуват. Масоретите не са превеждали, те са търкували. За да се разбере трябва да се преведе целият стих, а не отделна дума.
to logion sou се употребява само в 2 псалма, а "словото си" е преведено на няколко сесетки. Освен това в двата псалма 118 и 137/само на едно място/старите преводачи на български/църковно славянски/ са то превели по различн начин, а преди това във Вулгата, която е лош превод, многобройните места в псалм 118 са превеждани по различен начин. Просто една дума имала много значения, затова се превежда целият стих и то смислово.

Пак казвам, че това е без значение, защото под "словото му" имаш предвид Светото Писание, но то се изписва с γραφάς в различни форми. Така, ако се приеме това тълкуване ще се получи, че Светото Писание е различно от словата Му, или още по-абсурдното, че словата са отделни от Бог, а той от имената Си. Би имало логика в подобен текст, ако приемем, че под словото Си се разбира Словото, т.е. Отец ще постави Словото над имената Си/във Вулгата и църковно-славянските е мн.ч./. Словото като Божия ипостас, не като думи.

От 500 г. евангелистите/общо казано/ се стремят да заместят Бог с Библията. Липсата на връзка с Бог, която православни и католици имат, липсва при по-късните християни и те се стараят да я намерят в Библията. Превръщайки Библията в бог е лесно, даваш 10 лв. и ставаш тълмач на Бог, каквото кажеш ти, това е вярно, защото си хортуваш директно с бог Библия. И резултатът е налице - десетки хиляди баш разбирачи на "Словото Му", т.е. на Библията, защото Словото е невъплатеният Син.

Историята с гръцките богове, а и всичко писано е дъвкана от древни времена и даже не е минавала за сериозна ерес, никой не е обръщал внимание на "баш знаячите" на Светите Писания, сега известни като уницисти, а в древноста модалисти, сабелианци, основана от тиквеника Праксел. Те вярвали, че Бог не е в три ипостаса, защото евреите не вярвали в това. Само дето не могли да обяснят защо в същете Писания в които се кълнели било писано, че Отец е Бог, Синът е Бог и Светият Дух е Бог и така или трябвало да приемат, че има три бога или, че Бог е един в три ипостаса. Ереста заглъхнала за 1600 г., но в конкуренцията за клиенти пак се пръкнала в 20 в. размахвайки лозунги, че Троицата е измислена от гърците/по точно от Константин Велики, който пък бил арианец, ама нейсе/ и т.н. и т.н.