Author Topic: Откровение 13:18  (Read 12416 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tavita

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 30
Откровение 13:18
« on: November 27, 2008, 16:35:45 PM »
Предполагам ,че всеки иска да разбере какво означава числото 666. Преди дни ми бе дадено в ума че това е ключ към Библията, която знаем че на иврит и на гръцки има математически подредини изрази което също доказва че е диктувана от Бог.
Ако някой притежава на иврит или на гръцки Словото, може ли да провери това което ми се даде. А  то е: от всяка шеста глава, шести стих да се вземе шестата дума и да се образува изречение. Пробвах  протестанската и православната Библия, в протестанската тръгна нещо отначало но после ми се струва че не е реално, а от православната нищо не се получи. Но и двете не са математически подредени като иврит и гръцки. Благодаря предварително та тези които ще се решат да го изследват.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Откровение 13:18
« Reply #1 on: November 27, 2008, 16:52:38 PM »
Здравей Tavita,

Практично е във форума да се запознаваме с всеки нов потребител и мисля, че това е добро време - би ли отделила 1мин да кажеш няколко неща за себе си, които смяташ, че ще са достатъчни за хората тук и няма да бъдат проблем с личната ти информация (за повече информация прочети Правилата във форума и т.н.). Обикновено се представяме в темата "Представяне" в началото на форума.

Относно твоя въпрос - добре е да размислиш върху оригиналните текстове и техния формат, тъй като в първоначалния им вид те не са били разделени на глави и стихове. Нещо повече в ранните текстове дори е нямало разделение на думите дори (същото се среща и в много старобългарски текстове - всичко изглежда като една много дълга дума). Самото разделение на глави и стихове не е направено добре смислово. Има неща, които изобщо не трябва да се разделят, защото са смислово свързани, но разделението пречи на свързването им в случай, че се спре да се чете до края на определена глава.

Самото разделение има и практическа част - да се правят референции към определени пасажи, но гледайки вредата, която е допринесло това излиза, че практическата част не е важна.

Гледайки в Словото, когато са правили референции към определени пасажи, обикновено се казва "както е пророкувал Исая" или "писано е, че: ...".

Мисля, че подходът с главите и стиховете, за да се намери някаква скрита истина за числото 666, не е библейски, тъй като това разделение е направено от човек и е далеч от съвършенството, което Бог е вложил в Словото си (когато то е непроменено от лъжливото перо на книжници).И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Joshua

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 12
Re: Откровение 13:18
« Reply #2 on: November 29, 2008, 06:12:19 AM »
Тавита,

В този свят съществува изобилие от предположения за скрит смисъл в Библията. Главната тема на Библията е възстановяване на нарушената връзка между Бог и човека. Тази тема е представена ясно и разбираемо, така че всеки да разбере какво Исус е направил за нас, за да бъдем в изправни отношение с Него. Това е главното и най-важно нещо, което всеки човек трябва да знае, затова значението му не е скрито. Следващата значима тема е как да живеем след като отношенята ва човека и Бог са уредени, след като имаме мир с Бог? Това също е представено много ясно. Даден ни е прекрасен стандарт за живот, десетте заповеди, също така са дадени Божиите празници, за да спрем, да се обърнем назад и да видим пътя по който Бог ни е водил, да научим повече за Неговата грижа за нас. Също така символично са представени събтия в бъдещето в които са описани кризи през които Божия народ ще премине и най-важните за нас пасажи, особено в Откровение са тези, които преди да е започнала кризата ни уверяват, че Бог контролира кризата и ще закриля своя народ.

Всеки метод за тълкуване на Библията, който се занимава с шрифтове или със скрит смисъл е фалшив метод за тълкуване на тази книга. Библията е отворена книга, достъпна за разбиране, ако позволем на този, който е вдъхновил писателите й да ни води в нашето изследване на истините, които са записани в нея.

Доколкото знам в еврейския текст съществува нещо подобно на това за което питаш, но то не е направено да предаде някакъв таен смисъл, а да подчертае, да подсили написания текст.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Откровение 13:18
« Reply #3 on: November 29, 2008, 11:34:02 AM »
Tavita,

Бог ние призовал да бъдем мъдри и смислени, затова трябва да сме последователни в разсъжденията си, а именно ако нещо знаем за числото 666 то е в самия пасаж, който пише за него, а именно:

Откр. 13:18  Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

Значи когато Святия Дух е вдъхновил Йоан да запише тия думи, Библията не е била разделена на стихове и глави. Това става много по-късно. И Бог не казва, който има Библията си разделена на стихове и глави да сметне числото на звяра, а казва "който е разумен", т.е който има способност да разбира. Казва още - тук е нужно мъдрост.

Ето защо първото нещо, което ни е необходимо е да почнем да се учим да бъдем хора, които разбират, и които придобиват мъдрост, както и книгата Притчи ни наставлява. Какво точно означава да разбираме, как точно се учим да разбираме, какво означава да придобиваме мъдрост същата тази книга ще ни помогне много в това отношение. И не само тя разбира се, но и цялото Писание, за което се казва:

2Tим. 3:16, 17  Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело.

Така наречения библейски код изисква наличието на компютри за да се смята. Бог обаче не казва че имаме нужда от компютри за да разбираме Словото Му или за да станем съвършено изградени от него. Напротив, той казва, че самото Писание още по времето на Тимотей е напълно достатъчно да направи човека СЪВЪРШЕННО приготвен за ВСЯКО добро дело. Прави впечатление използването на две много силни думи "съвършенно" и "всяко" - това не дава място за никакви изключения. Включително и за разбиране на пророчествата и книгата Откровение и да се сметне числото на звяра.

Само искам да вметна нещо по повод на това:

Quote from: Joshua
Главната тема на Библията е възстановяване на нарушената връзка между Бог и човека.

Главната тема на Писанията не е възстановяване на връзката между Бог и човека, защото това би поставило човека в центъра на всичко (а есенцията на сатанизма е именно човеко-центризъм). Главната тема на Писанията е възстановяването на Божието праведно управление (т.е Царство) над човеци, народи, животни и природа, което включва подмяната на ония небесни началства и власти, които са паднали в тъмнината със праведни такива. Това само по себе си естествено включва спасението на човеците и възстановяването на връзката и функционирането им с Бога, но нито се изчерпва с това, нито го поставя в центъра на всичко. В центъра не е човека и неговото спасение, в центъра е Бог и реабилитацията на Неговото свято Име и праведно управление сред Творението Му. Според както е и Писано:

Римл. 11:36  Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него, Нему да бъде слава до векове. Амин.

Всичко е за Него, не за нас, ние сме само облагодетелствани от това, което Той е извършил и ще извърши заради Своето свято Име и велика милост.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

GuardianSL

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 14
Re: Откровение 13:18
« Reply #4 on: January 21, 2009, 12:40:44 PM »
Интересна тема! За значението на  този пасаж : Откр. 13:18  Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест. Преди всичко търсенето трябва да се насочи към възможни имена на Старогръцки - гръцки език, латински или еврейски език, езици на които е превеждана дълго време и е написана библията. Дори латинският език може да се изолира като неоригинален при написването на Библията но пак остава факта че повечето езици се изписват с латински букви и имената съответно могат да се декодират чрез събирането на цифровото значение на всяка буква в дадено име. От тази изходна точка на разсъждения се оказва обаче че за съжаление има твърде много имена които отговарят на изискването числената им стойност да отговаря на числото 666 и от там са възможни много спекулации. В българския език няма цифри които да отговарят на определени букви освен числената им поредност, но това не е метод на изчисляване за каквото става въпрос горе. Интересно е че примерно в интернет ние използваме никове, които са изписани на латиница и не е невъзможно да се окаже, че числения сбор на някой от никовете тук е равен на числото 666. Лично мое мнение е че християните трябва да са бдителни към известни политически личности и световни лидери, чиито имена отговарят на това условие - това е мъдрост но не трябва да се превръща в Параноя. Ето и един примерен начин на разсъждение с който не искам да ангажирам никого - просто прочетете и анализирайте ще  приложа и линк към целия материал защото е много дълъг да се помества тук и очаквам после вашето мнение : Нека да погледнем някои числови стойности на известни имена в Писанието. Знаем, че числовата стойност на Антихрист е „666”: „Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест” (Откровение 13:18). Сега нека да съберем буквите в името ИСУС и да намерим Неговата числова стойност. В гръцкия език „Исус” се буквува „I-E-S-O-U-S”. „I” означава „10”, „E” символизира „8”, „S” символизира „200”, „O” означава „70”, „U” - „400” и „S” - „200”. За да видим кое е числото, стоящо зад името на Исус, ние прибавяме тези стойности и събираме общата сума, или числото на името на Исус е „888”. Сега сравнете числото на Исус с това на Антихрист, което е „666”. Това странно сравнение ни кара да се чудим и изумяваме.

Сега нека да се върнем за момент и да погледнем първия стих от Битие. В стиха има три важни съществителни - „Бог”, „небето” и „земята”. Числовите стойности на тези три съществителни са съответно 86, 395, 296. Когато съберем тези три цифри, откриваме, че общата им стойност е 777, или 111 по 7.

 А ето и линк към целия материал http://hristianstvo.blog.bg/viewpost.php?id=71035

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Откровение 13:18
« Reply #5 on: January 21, 2009, 12:55:00 PM »
Разсъждения, свързани с математиката в Библията, са интересни, но само ако се базират на Библейски основи.

Разделението на Библията на 2 части, които са наречени по изключително неправилния начин "стар завет" и "нов завет" и разделението на книгите на глави и стихове (което разделение в много от случаите е смислово неправилно) е направено от човеци е навредило повече, отколкото да е направило добро.

Базирайки се на това разделение и изследвайки "математиката в Библията" би довело до резултати, които са по-близки до нумерология, отколкото до Божията правда.


Това го казвам по повод сайта, към който си дал линк, където доста от разсъжденията са базирани на човешкото разделение на глави и стихове.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

GuardianSL

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 14
Re: Откровение 13:18
« Reply #6 on: January 21, 2009, 13:34:49 PM »
Естествено Тихомире съгласен съм че разделението на Библията на глави и стихове е само и основно полезно от гледна точка на по-лесното намиране на пасажи и нищо повече. Направено за удобство при изучаване и анализиране и аз по тази причина поместих тази част от блога, която няма връзка с останалите обяснения за така наречената Математика в Библията - просто за да дам бегла светлина за метода по който се изчислява едно име в цифрова стойност. Имам още събрани мнения от подобни материали в интернет но те са много дълги за поместване тук ако мога да не се ограничавам в размера на съобщението ще поместя повече неща които гарантирам ти не са свързани с Нумерология, магьосничество и такива  подобни гнусотии. Ето само за пример таблицата на буквите в еврейския и гръцкия език и съответно цифрите на които те отговарят
ТАБЛИЦА НА ЧИСЛАТА ИЗПОЛЗВАНИ
ПО ВРЕМЕ НА БИБЛЕЙСКИЯ ПЕРИОД
    Еврейски   Гръцки
1   א   α
2   ב   β
3   ג   γ
4   ד   δ
5   ה   ε
6   ו   ς
7   ז   ζ
8   ח   η
9   ט   θ
10   י   ι
20   כ   κ
30   ל   λ
40   מ   μ
50   נ   ν
60   ס   ξ
70   ע   ο
80   פ   π
90   צ   ш
100   ק   ρ
200   ר   σ
300   ש   τ
400   ת   υ
500   קת   φ
600       χ
700       ψ
800       ω

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 339
Re: Откровение 13:18
« Reply #7 on: February 03, 2020, 16:48:39 PM »
Още през 90-те години беше разпространено схващането,че на всяка стока графиките с по-дълги и по къси двойни линии. т. нар. баркод е със стойност или значение под дългите линии с три шестици. Дали е така, не знам. Тогава често се говореше. Със сигурност ангажира хора, вълнуващи се от нумерология и гадаене.
Със сигурност на някои християни ще се даде такава мъдрост и разбиране. Или вече е дадено.
Текста в Откровение преди числото на звяра говори за невъзможност за купуване на някаква стока без белега на звяра, който ще бъде поставен на дясната ръка или на челото. Това ми прилича или като чип под кожата, или като жигосване.  За жигосване съм чувал в историята, чипове също знам,че вече си поставят някъде, даже и по желание. В 13 гл се говори за два звяра. Четейки пак същата глава си мисля,че Ватикана е някъде вътре между тези редове. И сега си мисля,че задкулисната политическа власт по света е в тесен контакт с папството, търсейки мъдрост извън Бога, търсейки свръхестествени сили за още по-голямо подчинение,по-силно управление,мачкане, унищожение където и както си решат. Реални врагове на Христа и Неговите люде.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Откровение 13:18
« Reply #8 on: February 03, 2020, 20:21:57 PM »
По темата за чиповете сме писали не веднъж във форума.

Белега на звяра е такова нещо, което трябва да е приеме доброволно, защото човек сам избира вечната си съдба. А чипа е такова нещо, което може да ти бъде поставено насила. Затова няма как белега на звяра, който отделя децата на дявола от Божиите деца да е нещо от физическо естество (било чип, било татуировка, било каквото и да е физическо дамгосване), понеже всяко физическо нещо може да бъде поставено насилствено.

Писанието казва, че ВСИЧКИ, които носят белега на звяра ще бъдат хвърлени във вечна погибел. Къде тогава е Божията справедливост, ако някакъв чип бъде поставен насилствено на милиони верни християни, които са имали нещастието да бъдат заловени, упоени и са се събудили с поставен чип?

Само този аргумент е достатъчен да докаже без всякаква сянка на съмнение, че белега на звяра не е и не може да бъде нещо, което е от физическо естество.

А относно купуването и продаването, то за да бъде то направено невъзможно е достатъчно да се ликвидират физическите пари, и купуването и продаването да става на базата на доброволно участие в някаква система, която изисква човек да си продаде съвестта за да може да участва в нея.

Нека да видим как греха влезе в света. Сатана не отвлече Ева и не я застави да яде от дървото за познаване на добро и зло, заплашвайки я с нож на гърлото. Вместо това той я измами, подведе я и я съблазни с лъжливи обещания. И тя ДОБРОВОЛНО яде и съгреши. Също и Адам яден доброволно и съзнателно. Нямаше никакво насилие.

По същата схема ще бъде и поставянето на белега на звяра. Чрез съблазън и измама, човек да даде доброволното си съгласие.

Добър пример, който може да илюстрира това доброволно съблазняване е например въвеждането на така наречения ББД (безусловен базов доход). Уловката е че никак няма да е безусловен. Хората ще им дават пари на готово, но ще трябва да се съгласят да приемат гей браковете, да признаят че децата им са собственост на държавата и куп други подобни неща, които разбира се ще са за "всеобщо добро" и така човек ще може да си лежи и да получава на готово пари (или някакви там електронни кредити) от държавата с които ще може да се снабдява с храна и каквото му е необходимо.

Не случайно световната система върви в посока към всеобщ комунизъм. Именно световния комунизъм е и царството на Антихриста. При който няма да има никаква частна собственост, никой няма да има право да прави бизнес, или да произвежда своя храна. И вездесъщата държава ще раздава електронни пари на всички щедро в замяна на тяхната съвест. Няма нужда от никакви чипове, баркодове или татуировки. Всеки ще има избор, да живее в "просперитет и безопасност" осигурени от глобалната комунистическа власт, или да живее чрез вяра, че Бог ще снабди всяка негова нужда без необходимост от никакъв досег със системата.

Ето това е доста по-вероятна и реалистична картина на царуването на Антихриста и поставянето на белега на звяра.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 339
Re: Откровение 13:18
« Reply #9 on: February 04, 2020, 11:07:19 AM »
13 глава

15 И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.
16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;


Тук се вижда принуда и насилие. Към всички.

Бог знае.


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Откровение 13:18
« Reply #10 on: February 04, 2020, 11:48:35 AM »
Бог знае, но очевидно ние не знаем как да внимаваме на текста и на контекста.

Първо в този стих не присъства думата принуждаваше, а присъства думата poieo на гръцки, която означава "правеше", а не принуждаваше. Няма нищо в оригиналния текст, който да говори за насилствено поставяне на белега.

Същата дума poieo e използвана и в стих 12:

Откр. 13:12  Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.

Тук отново нашите преводачи съдействат на заблудата с погрешен превод. Правилния превод е не принуждаване, а "правеше така че". А английския превод на King James тази дума е преведена правилно като causeth, сиреч причиняваше, правеше така че, а не forced, сиреч принуждаваше.

Т.е звяра прави така, че хората да му се поклонят и да приемат белега му. Какво точно прави, можем да видим в случката в Едем, змията съблазни и измами Ева да яде от дървото. По същия начин, змията въплътена в звяра чрез измама и съблазън ще подмами хората да му се поклонят и да приемат белега.

Но да кажем, че не всеки има желание да проверява оригиналните думи и да проверява повече преводи. Дори в същия този превод в 14-а глава се изяснява, че става въпрос за доброволно приемане на белега:

Откр. 14:9  И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,

Този текст е повече от ясен, че белега е нещо, което човек приема или не приема, а не е нещо, което някой може да ти постави насила, без твоето съгласие. Което само по себе си елиминира всяка възможност за това белега да е нещо физическо.

Аз и на други места съм казвал, че белега на звяра това е прегорялата съвест. Звяра ще създаде такава система в която хората ще трябва да пожертват съвестта си, при това напълно доброволно за да могат да участват в нейните "благини", които ще изглеждат съвсем добри и желателни.

От друга страна тези, които не приемат белега ще бъдат обвинявани, че са нетолерантни, че са лишени от любов, че са опасни за обществото със своята "омраза" към системата, затова за доброто на всички е подобни хора да бъдат убивани, защото дори със своето съществуване смущават прекрасната "хармония, мир и безопасност". Подобни внушения вече са запуснати в медийната пропаганда.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1033
Re: Откровение 13:18
« Reply #11 on: February 06, 2020, 22:18:38 PM »
Аз пък не виждам особена разлика между двете принуждавам/правя точно в тази връзка затова и съм на мнение, че нещо от рода на чип ще има.
А за електронните разплащания трябва електронен(някакъв) носител за да се знае кои плаща, но съм съгласен и с прегорялата съвест, че е необходимата крачка за приемането на чипа.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Откровение 13:18
« Reply #12 on: February 07, 2020, 16:47:18 PM »
То ако ти е прегоряла съвестта и с чип и без чип ти си 100% собственост на дявола.

Освен това никой не може да обори аргумента, че ако белега на звяра е физически, то той би могъл да бъде поставен на сила без съгласието на човека. Т.е спасението на хората ще зависи от нечий друг избор не от техния собствен, което е 100% несъвместимо с библейските учения за спасението.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1033
Re: Откровение 13:18
« Reply #13 on: February 09, 2020, 22:38:01 PM »
16 И правеше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;

Тук изброяването е с уточнение което не е нужно, но е направено, за да се види, че всеки който не обича живота си дотолкова, че да умре за божието царство, ще му се тури белег. Аз това го разбирам, като принуда, как ще бъде постигната, се надявам да чуем, но не и да видим.

В случая текста казва нещо по-страшно, че се дава такава власт на единия звяра, че да принуди хората да се поклонят и да изпълняват желанията на другия звяр.
Отделно, имаме Ангел който минава да предупреди ! Че от дадения момент нататък хората ще трябва да избират, дали да се поклонят или ако е нужно да умрат, за да се спясят ! Текста е пределно ясен относно това. Също се казва, че ако Бог не прекрати всичко, ни една твар няма да се спаси, но пък блаженни ония които успеят да доживеят до края. Т.е. ще имаме някъде прибежищно място където властта на звяра няма да е достатъчно силна, че да хване светиите и там, и малцина ще се спасят.

Във времена където смъртта и войната ще са навсякъде по света, не знам как се очаква, някой да се е прибрал и да работи спокойно някъде било то на село и да си чака края, щото видиш ли има как да си изкарва прехраната сам.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Откровение 13:18
« Reply #14 on: February 09, 2020, 23:32:57 PM »
Quote
Отделно, имаме Ангел който минава да предупреди ! Че от дадения момент нататък хората ще трябва да избират, дали да се поклонят или ако е нужно да умрат, за да се спясят !

Щом хората могат да избират, това само по себе си доказва, че белега не е физически, защото ако беше такъв би могъл да се постави върху тялото на всеки заловен без да им искат съгласието.

А заловени явно ще има, щом ще има обезглавявани. Но от тези текстове става ясно, че ако и врага да има физически достъп до светиите, до степен че да ги лиши от живот, той няма да е в състояние да им постави белега на звяра. А ако беше чип за 10 секунди можеха да им инжектират чипа или да им сложат някаква лазерна татуировка.

В момента в Русия върви истерия че незнайно за хората властите тайно им правели лазерни татуировки на челата. Даже някой беше пуснал в този форум видеа по въпроса. Това показва до какво води подобно невежество.

Quote
Във времена където смъртта и войната ще са навсякъде по света, не знам как се очаква, някой да се е прибрал и да работи спокойно някъде било то на село и да си чака края, щото видиш ли има как да си изкарва прехраната сам.

Смисъла на живота на село не е човек да избегне гоненията, а да избегне съдбата на Лот, чийто дом беше осквернен от градската среда. Лот е пример за падението на вярващия, избрал да се присламчи към светската система, вместо да се научи да живее чрез Божиите ресурси.

Ето сега в Китай в град Ухан е обявена карантина, защото там е епицентъра на вируса, затова никой няма желание да ходи там, защото разбира че това е една заразна и опасна среда.

По същия начин християните разбират, че градската среда е токсична, носител на всякакви вируси за развращение на духа, душата и тялото. Това е болестотворна и мутогенна среда. Затова градовете подлежат на унищожение подобно на Содом и Гомор (Откр. 16:19). Но тези въпроси ние сме ги разгледали подробно в съответните теми.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.