Author Topic: Сатанинската синагога и омразата към евреите  (Read 4888 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

johnny

  • Допринасящ
  • *****
  • Posts: 293
С оглед на идващата повсеместна омраза към евреите е много важно да разбираме, кои са истинските евреи и кои са сатанинската синагога.
Да не се намери някой противник на Бога, заради омразата си към евреите.

Откровение 2:
  8. До ангела на смирненската църква пиши: Това казва първият и последният, Който стана мъртъв и оживя.
  9. Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия, (но пак си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога.


Откровение 3:
  7. До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, истинският, у Когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не отваря.
  8. Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил Моето слово, и не си се отрекъл от името Ми.
  9. Ето, давам ти някои от ония, които са от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат, - ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят, че Аз те възлюбих.
  10. Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.


Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Tihomir

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 2794
    • FellowshipBG
Всички са чували за коментари от рода на "Евреите управляват света" или "еди кои си са евреи, които имат голяма власт и правят зло".

Редно е да се запитаме дали това наистина е така.

В светлината на Писанията виждаме, че има случаи, когато някои се наричат юдеи/евреи, но лъжат и не са. Нещо повече, определени са от Господаря на Вселената като "от синагогата на сатана".

Как тогава да оценим това, което се говори по адрес на евреите и тяхното "могъщество в света". Това наистина ли са евреи или са лъже-евреи?

Ако твърдението, че евреите управляват света или по-точно голяма част от света, то това не е малко нещо и е редно в Писанията да намерим пророчества, които са в подкрепа на това грандиозно твърдение.

Нека видим:
Амос 7 Как да се издигне Яков? защото е малък.

Исая 1 Ако Господ на Силите не бе ни оставил малък остатък, Като Содом бихме станали, на Гомор бихме се оприличили.

Левит 26
А вас ще разпръсна между народите и ще изтръгна нож след вас; и земята ви ще бъде пуста и градовете ви пустиня.


Неемия 1
Спомни си, моля Ти се, словото, което си заповядал на слугата Си Моисея като си рекъл: Ако престъпите, Аз ще ви разпръсна между племената; но ако се обърнете към Мене, и пазите заповедите Ми и ги вършите, то даже ако има от вас изхвърлени до краищата на небесата, и от там ще ги събера, и ще ги доведа на мястото, което избрах за да настаня там името Си.


Еремия 13
[21] Какво ще речеш, когато ще постави Приятелите |ти| да началствуват над тебе, Тъй като ти сам си ги научил |да бъдат| против тебе? Не ще ли те хванат болки както на жена, която ражда?
[22] Ако ли речеш в сърцето си: Защо ми се случи това? Поради многото ти беззакония дигнаха се полите ти, И петите ти понасят насилие.
[23] Може ли етиопянин да промени кожата си, или леопард пъстротите си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло.
[24] Затова ще ги разпръсна като плява, Която се разнася от пустинния вятър.


Езекиил 5
[5] Така казва Господ Иеова: Това е Ерусалим. Аз го поставих всред народите; И |разни| страни го обикалят.
[6] Но той се разбунтува против съдбите Ми като извърши беззаконие повече от народите. И против повеленията Ми повече от страните, които са около него; Защото отхвърлиха съдбите Ми, И не ходиха в повеленията Ми.
[7] Затова така казва Господ Иеова; Понеже вие сте по-немирни от народите, които са около вас, Като не ходихте в повеленията Ми, И не пазихте съдбите Ми, Нито сторихте даже според постановленията На народите, които са около вас,
[8] Затова така казва Господ Иеова: Ето, и Аз съм против тебе, И ще извърша съдби всред тебе пред очите на народите.
[9] Поради всичките твои мерзости Ще ти направя онова, което никога не съм направил, Нито ще направя някога подобно нему.
[10] Затова бащи ще изядат чадата си всред тебе, И чада ще изядат бащите си; И Аз ще извърша съдби в тебе, А всички останали от тебе ще разпръсна към всичките ветрища.
[11] Затова |заклевам се в| живота Си, казва Господ Иеова, Понеже ти оскверни светилището Ми С всичките си мерзости И с всичките си гнусоти, Затова Аз непременно ще те отрежа; Окото Ми няма да пощади, И Аз няма да покажа милост.
[12] Една трета част от тебе ще измрат от мор, И ще се довършат всред тебе от глад; И една трета част ще паднат около тебе от меч; А една трета част ще разпръсна по всичките ветрища, И ще изтегля нож след тях.
[13] Така ще се изчерпи гневът Ми, И Аз ще удовлетворя яростта Си върху тях, И ще се задоволя; И те ще познаят, че Аз Господ говорих в ревността Си, Когато изчерпя яростта Си против тях.
[14] При това, пред всекиго, който минава, Ще те направя пустиня и |предмет на| укор Между народите, които са около тебе.
[15] И тъй, това ще бъде за укор и присмех, За поука и удивление, На народите, които са около тебе, Когато извърша в тебе съдби с гняв, С ярост, и с яростни изобличения; Аз Господ говорих това.
[16] Когато изпратя върху тях злите стрели на глада, Изтребителите, които ще изпратя за да ви изтребят, Ще усиля още и гладът у вас, И ще строша подпорката ви от хляба.
[17] Ще пратя върху вас и глад и люти зверове, Които ще те обезчадят; Мор и кръв ще преминат през тебе; И ще нанеса меч върху тебе; Аз Господ говорих това.


Еремия 31
[8] Ето, Аз ще ги доведа от северната земя, И ще ги събера от краищата на света, И заедно с тях слепият и куцият, Непразната заедно с раждащата, Ще се върнат тука с голямо множество.
[9] С плач ще дойдат, И като се молят ще ги доведа; Ще ги доведа до водни реки през прав път, В който няма да се спънат; Защото съм Отец на Израиля, И Ефрем е първородният Мой.
[10] Слушайте, народи, словото Господно, И известете в далечните острови, казвайки: Който разпръсна Израиля, Той ще го събере, И ще го опази както овчарят стадото си.
[11] Защото Господ е изкупил Якова, Изкупил го е от ръката на по-силния от него.
[12] И те ще дойдат, и ще пеят върху височината на Сион И ще се стекат към благата Господни, Към житото, виното и дървеното масло, И към рожбите на овцете и на говедата; И душата им ще бъде като напоявана градина, И те няма да изнемощеят вече.
[13] Тогава ще се зарадва девицата в хорото, И юношите и старите заедно; Защото Аз ще обърна жалеенето им в радост, И ще ги утеша, и ще ги развеселя подир скръбта им.
[14] Още ще наситя душата на свещениците с тлъсто; И людете Ми ще се наситят с Моите блага, казва Господ.


Все още виждаме Израил да е пръснат по лицето на земята и не виждаме те да са се обърнали с целите си сърца към Бога. Все още не виждаме да се радват така, както е писано тук в последното пророчество, но виждаме скръб и притеснение в земята им. Виждаме, че всички пророчества за притеснението на Израил от момента на разпръсването им досега, се изпълняват.

И отникъде изведнъж идва твърдението, че "евреите управляват света".

Това твърдение няма никаква подкрепа в Писанията и се вижда, че тези, които ги наричат "евреи, които управляват света", а ги няма в картината на пророчествата, не са истински. Всичко това е, за да се подклажда омраза към еврейския народ, за да се изпълнят пророчествата, че накрая всички народи ще въстанат срещу Израел и тогава Всемогъщият Бог ще слезе от небесата при глас на тръба и ще се съди с народите.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?