Author Topic: 144 000 подпечатани  (Read 11387 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
144 000 подпечатани
« on: September 29, 2008, 13:27:20 PM »
В тази тема нека разискваме за 144-те хиляди подпечатани от Израилевите племена.

Откровение 7
1 След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрища, за да не духа никакъв вятър нито по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.  2 И видях друг ангел да се издига от изгрев-слънце, у когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас на четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза:  3 Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.  4 И чух броя на подпечатаните – сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилевите синове:  5 от юдовото племе – дванадесет хиляди подпечатани; от рувимовото племе – дванадесет хиляди; от гадовото племе – дванадесет хиляди;  6 от асировото племе – дванадесет хиляди; от нефталимовото племе – дванадесет хиляди; от манасиевото племе – дванадесет хиляди;  7 от симеоновото племе – дванадесет хиляди; от левиевото племе – дванадесет хиляди; от исахаровото племе – дванадесет хиляди;  8 от завулоновото племе – дванадесет хиляди; от йосифовото племе – дванадесет хиляди; от вениаминовото племе – дванадесет хиляди подпечатани.


За доста хора този пасаж от Откровение означава, че тогава на земята ще бъде само Израил, което не се подкрепя от Писанията. Тълкуването, че 144,000 са единствените подпечатани, по мое мнение, е невярно, защото там не пише, че това са всички подпечатани, а пише, че това ще е броят на подпечатаните от Израилевите племена (интересно, че Ефрем го няма).

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #1 on: September 29, 2008, 14:28:02 PM »
Quote
(интересно, че Ефрем го няма).
Здравей!
Йосиф е там, това е достатъчно. :)

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #2 on: September 29, 2008, 14:48:29 PM »
Забележи, че Манасия е там - единият син на Йосиф, докато Ефрем го няма. Има доста пророчества против Ефрем в Писанията, но това не е основното, което исках да засегна в темата.

Основното е това, което се проповядва масово, но не виждаме добре обосновано в Писанията.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3950
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #3 on: September 29, 2008, 19:22:31 PM »
По-важното е че ДАН го няма, и то безусловно. Има изследвания според които англо-саксонските народи са днешните потомци на племето на Дан, и именно от тях идват повечето злини на земята.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

smirenie

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 9
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #4 on: February 22, 2016, 03:29:16 AM »
Книгата Откровение е дадена, като предупреждение, насърченое и утеха  от самият Божий Помазаник - Иисус Христос към всички (22:10. Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близо). И понеже Словото винаги е и ще бъде "двуостър меч" - за праведните е благодат, спасение и възкресение, а за нечестивите е осъждане, съд и смърт.
Откровение 1
1. Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,
2. който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово - и всичко що е видял.
3. Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.
Следва "обръщение" към седемте Христови църкви, от които Господ само към 2 няма забележка - Смирна и Филаделфия
Quote
Тълкуването, че 144,000 са единствените подпечатани, по мое мнение, е невярно, защото там не пише, че това са всички подпечатани, а пише, че това ще е броят на подпечатаните от Израилевите племена
А къде (книга, глава, стих) пише кои са всички подпечатани с Божия печат? Това е важно да се знае, защото виждаме нещо, което не се случва именно  с тях при 5-та тръба:
Откровение 9
1. И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала на земята от небето, на която се даде ключа от бездънната пропаст.
  2. И тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропастта.
  3. И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се сила, както е силата, що имат земните скорпии.
  4. Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си
  5. И позволи им се, не да убиват тия, но да ги мъчат пет месеца; и мъката беше като мъка от скорпия, когато ужили човека.
  6. През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях.
Размишлявам в тази посока  от известно време ...
Откровение 11
1. И даде ми се тръстика като тояга; и един каза: Стани та измери Божия храм и олтара и ония които се кланят в него; (Езекиил  40:1-5 измерването на  храма  е описан в големи детайли. Същото е заповядано да направи и Йоан, но тук има и едно важно допълнение – Йоан измерва не само храма и олтара, но и поклонниците в него.)
  2. но двора, който е извън храма, остави, и недей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат светия град четиридесет и два месеца.
  3. А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет, дни облечени във вретища. (2 Петър 1:20-21 Никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля.
Защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.)
  4. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята.(за справка Захария 4:2-4)
Двамата водачи на Израел при връщането от робство и изграждането на втория храм са две избрани фигури – цар и свещеник. Те трябва да бъдат за пример (затова са светилници), а за да могат да бъдат такива Бог ги е помазал със Светия Дух
Откровение 5:10  и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те царуват на земята.
Те казват истината – образа двама,  и са представени като свидетели именно защото такава е тяхната задача. Те пророкуват 1260 дни – същия период, през който поклонниците, храмът и олтара  са тъпкани от народите (42 месеца) Те ще бъдат преследвани през целия период на своето свидетелство. На сатана ще му бъде позволено да действа както никога преди и той ще може да убие двамата свидетели или „да воюва против светиите и да ги победи.” Но Йоан също така посочва и времето, когато това ще стане – след като свършат свидетелството си. Дотогава, докато не чуят и не се обърнат всички, които трябва да чуят и да се обърнат църквата не може и няма да бъде победена. Без значение какво прави сатана, независимо кой застава срещу нея тя ще бъде победоносна – Бог ще й да де сила да изпълнява своята мисия и да проповядва благовестието. Благословен да е Бог, който всякога ни води в победоносно шествие.
„Затръбете в Сион
и надайте тревога на святия Ми хълм;
нека се разтреперят всички жители на страната;
защото иде денят Господен, защото е близо“.
Иоил 2:1
В посланието на Яков четем за 12 пръснати племена:
Яков 1
 1. Яков слуга на Бога и на Господа Исуса Христа, до дванадесетте пръснати племена, поздрав.
 2. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни,
 3. като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.
  4. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък.
Откровение 7
 1. След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.
  2. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза:
  3. Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.
  4. И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилтяните:

Кои са тогава 144 000 подпечатани от Израилевите племена?!

Въпросът, който трябва да си зададем е: Как гледаме на себе си като християни? Уплашени ли сме от трудностите пред нас? Обезсърчени ли сме? Чрез книгата Откровение, Господ  Иисус  ни уверява, че няма причина да бъдем такива – докато се стремим да изпъляваме поставената ни от Бога задача, докато оставаме непоклатими и  верни,  ние няма да бъдем победени, Бог ще бъде с нас и ще ни води в това победоносно шествие.
Quote
По-важното е че ДАН го няма, и то безусловно. Има изследвания според които англо-саксонските народи са днешните потомци на племето на Дан, и именно от тях идват повечето злини на земята.
Битие 49
16 Дан ще съди людете си, Като едно от Израилевите племена
17 Дан ще бъде змия на пътя, Ехидна на пътеката, Която хапе петите на коня, Тъй че ездачът му пада назад.
Второзаконие 33:22
И за Дана рече: Дан е млад лъв, Който скача от Васан.
Исус Навин 19:40-48 дава пълно описание на „Дановото наследство“

Линка съдържа историческа информация за данайците (Данов род/коляно/племе) http://bgistoria.jimdo.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 380
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #5 on: September 26, 2023, 10:38:44 AM »
144 000...

за тях е писано и в 14 гл. на Откровение:
1 И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на    Неговия Отец, написано на челата им.
2 И чух глас от небето като глас от много води и като глас от гръм; и гласът който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си.
3 И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците; и никой не можеше да научи песента освен сто и четиридесет и четирите хиляди, които са били изкупени от земята.
4 Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици; те са които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето.
5 И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни.

------------
препратка
Матей 19
8 Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така.
9 И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодействува.
10 Казват Му учениците: Ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре да се не жени.
11 А той им рече: Не могат всички да приемат тая дума, но ония, на които е дадено.
12 Защото има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има пък скопци, които са били скопени от човеци; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме.

Намерена

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 39
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #6 on: February 08, 2024, 21:14:05 PM »
Актуална тема, която поставя още въпроси в разширение, като например, какви са тези 144 000 служители на Бога? Вярно ли е да се каже, че те са „слуги пророците“ на Бога? И ще обоснова твърдението си.
Разгледах внимателно из темите, има на няколко места в тях коментирано по въпроса, но стигнах до съвсем други изводи, които ще споделя, да видим, правилно ли разбирам.

Преди да прозвучи седмата тръба, Божията тайна според Откр. 10:7 ще се изпълни, както Бог е обявил на своите слуги пророците. Кои са тези пророци, които лично Бог ще информира?  Въпреки, че днес не знаем къде и кои са дванадесетте племена на Израел пръснати по света, знаем, че ги има. И Бог ще избере, ще запечата 12 000 от всяко племе преди четирите ангела да наранят земята.

В Откровение, на поне две места Йоан е направил разлика между Божиите „слуги пророците“ и обикновените светии, като отделни групи от хора. Знаем, че при използване на титлата „слугите пророци“ в Словото, с нея се обозначават избрани от Бог личности, които Сам Той е изпратил да говорят от Негово име.

Ето и самите стихове:

Откр.11:18 Народите се разгневиха; но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите, и да дадеш наградата на слугите Си пророците и на светиите и на ония, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята.
и
Откр.16:6 понеже те проляха кръв на светии и на пророци, то и Ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това.
 
Също така, според Откр. 7:3-4, тези 144 000 са наричани не просто светии, а слуги, което в контекст показва, че тези хора няма да са обикновени служители. Показателно е също, че Бог забавя унищожението на Земята, докато те не бъдат запечатани (Откр. 10:7).
Вероятно, почти всички от Божиите пророци ще умрат поради Божието Слово и свидетелството, което поддържат. Т.е. ще са мъченици (Откр. 16:6), което изразява тяхното призвание и мисия.

Затова, ако приемем, че:

Откр. 10:7 но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги пророците.

е препратка към:

Откр. 7:3-4
3 Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.
4 И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилтяните:

това, според мен пояснява, че тези служители са точно онези 144 000, които Бог отделя измежду Израилевите племена и те са пророци. Като верни служители на Исус, ще изпълняват всичко, което Той им заповядва. Те са онези, които ще предадат „свидетелството на Исус“ по време на Голямата скръб (Откровение 1:9 ; 12:17). Ще страдат изключително много заради думите си, мнозина от тях ще бъдат заклани „заради Божието Слово и свидетелството, което поддържат“ (Откровение 6:9).
Всичко това води до извода, че 144 000 служители са така наречените "слуги пророците" на Бога. В контекста на Откровение 7 глава, те няма да са обикновени слуги. Като верни служители на Исус, ще изпълняват всичко, което им заповядва Бог. Като пророци на Исус, ще предадат „свидетелството на Исус“ по време на Голямата скръб, така както Йоан Кръстител бе изпратен, за да подготви народа да приеме Месията в земното Му служение. 

Исус казва в:
Матей 24:12 И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.

Това означава, че за да бъде приет истинския Цар при завръщането Му в Царството, е необходимо да има верни слуги на Бога, свидетелстващи за Него. Или с други думи, тези слуги пророци ще бъдат живото свидетелство и образец за същността на Господ.

Има различни твърдения кога и къде ще се появят въпросните 144 000 служители. Самото Слово (Откр. 7:3-4) указва, че точно преди да започне Голямата скръб, Бог ще ги избере и подпечата, за да Му слугуват като пророци през скръбта. Те ще говорят от името на Бога, но поради невежеството и религиозната гордост на мнозинството, ще пострадат, както пророците в миналите векове.
Именно тези служители ще бъдат първите подпечатани и когато това стане, започва скръбта. Има нещо интересно тук, тези слуги пророци, се явяват един вид първи плодове на „реколтата“ от предстоящи запечатани (Откр. 14:4). И в тази посока може да се разсъждава, и добавя още конкретика, предвид съществуващите твърдения, че вече е започнал този процес. Аз не ги споделям, само споменавам.

Темата е обширна, предполагаща още въпроси, върху които може да се мисли. Например: Как ще бъдат разпознати, къде ще се появят, защо са номерирани, защо са само от генетичните израилеви племена.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1052
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #7 on: February 13, 2024, 18:02:46 PM »
Quote
Откровение 14 глава
1 И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.
2 И чух глас от небето като глас от много води и като глас от гръм; и гласът който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си.
3 И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците; и никой не можеше да научи песента освен сто и четиридесет и четирите хиляди, които са били изкупени от земята.
4 Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици; те са които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето.
5 И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни.

Ако са пред престола на Му и пред 24-те - дали са на земята? И от кога Бог ги събира, защото на първо време са израел, при това физически, а не духовен.

Нещо си се омотала и търсиш под вола теле :)
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3950
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #8 on: February 15, 2024, 11:25:16 AM »
Quote
В Откровение, на поне две места Йоан е направил разлика между Божиите „слуги пророците“ и обикновените светии, като отделни групи от хора.

Не само в Откровение, апостол Павел прави много ясна разлика между "нас" и "вас" в обръщението си към вярващите:

1Кор. 4:8  Сити сте вече, обогатихте се вече, царувате и то без нас. И дано царувате, та ние заедно с вас да царуваме;
1Кор. 4:9  защото струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци осъдени на смърт; защото станахме показ на света, на ангели и на човеци;
1Кор. 4:10  ние безумни заради Христа, а вие разумни в Христа, ние немощни, а вие силни, вие славни, а ние опозорени.
1Кор. 4:11  Ние до тоя час и гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме.
1Кор. 4:12  трудим се, работейки със своите ръце; като ни хулят, благославяме; като ни гонят, постоянствуваме;
1Кор. 4:13  като ни злепоставят, умоляваме; станахме до днес като измет на света, измет на всичко.


Тук двете групи са разграничени много ясно. Подобно разделение не се поучава в църквите. Аз за първи път прочетох за такова в книгите на Уочмън Ни. После започнах да го виждам и в Писанието.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Намерена

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 39
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #9 on: February 15, 2024, 19:11:04 PM »
Nikolay,

Quote
Quote

    Откровение 14 глава
    1 И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.
    2 И чух глас от небето като глас от много води и като глас от гръм; и гласът който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си.
    3 И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците; и никой не можеше да научи песента освен сто и четиридесет и четирите хиляди, които са били изкупени от земята.
    4 Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици; те са които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето.
    5 И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни.


Quote
Ако са пред престола на Му и пред 24-те - дали са на земята?


Този пасаж от Откровение, за какво го репостваш от някъде другаде, не мога да те разбера. Още в първи стих е указано, че 140 000 са с Исус на Сион, т.е на земята. От там нататък е неразбираемо, какво си искал да кажеш с последвалия въпрос.


Quote
И от кога Бог ги събира, защото на първо време са израел, при това физически, а не духовен.


Къде точно, съм твърдяла, че визирам духовен Израел, а не физически такъв? И тези специални слуги, ще са от всички етноси, тъй като на питомната маслина са присадени и диви клони. Но това, е отделен въпрос.

Quote
Нещо си се омотала и търсиш под вола теле :)

Та, къде точно съм се омотала и търся под вола теле, както твърдиш? Бъди конкретен, с ясни библейски обосновки и без клишета от типа „под вола теле“, ако обичаш. Имаш ли нещо смислено и поучително да ми напишеш по темата – слушам те. Нека си спестяваме вметките с характер на нищо и половина, изпляскани ей така.

Watchman,

Колко пъти съм чела пасаж от 1Кор. 4:8-13 и сега, като ми обръщаш внимание, го виждам по нов начин, все едно за пръв път. Благодаря ти за допълнението!

На У.Ни съм чела само трите тома Духовния човек и мога да кажа, че преди него не бях попадала на учител с такива задълбочени и добре систематизирани познания върху Писанията. След тези книги започнах да си давам сметка, колко непригодни за Царството можем да сме, без основно разбиране за нещата. Но това е вече друга тема.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3950
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #10 on: February 15, 2024, 23:39:58 PM »
Quote
На У.Ни съм чела само трите тома Духовния човек и мога да кажа, че преди него не бях попадала на учител с такива задълбочени и добре систематизирани познания върху Писанията.

Намери "Славната Църква" в нея се говори точно за тия неща в Откровението. Той говори за групата на "победителите", които са нещо като котва която издърпва и останалите.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1052
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #11 on: February 22, 2024, 13:15:12 PM »
Още в първи стих е указано, че 140 000 са с Исус на Сион, т.е на земята. От там нататък е неразбираемо, какво си искал да кажеш с последвалия въпрос.

Е той и Исус го няма в момента в тоя свят, но във видението го виждат на хълма Сион.

Откровение 14 глава
4 Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици; те са които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето.
5 И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни.

- Събирането на такава бройка мъже които са непорочни и са девственици, мислиш ли, че става от днес за утре?
- Следват Исус (Агнето) където и да отиде - случайно Исус да не в нашия свят в момента, а да е някъде да приготвя нещо? Пък в текста пише, че го следват където и да отиде.
- Били са изкупени е минало свършено време т.е. тук трябва време за да бъде свършена тая работа.

Къде точно, съм твърдяла, че визирам духовен Израел, а не физически такъв? И тези специални слуги, ще са от всички етноси, тъй като на питомната маслина са присадени и диви клони. Но това, е отделен въпрос.

Да, ама не.

Откровение 7 глава
4 И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилтяните:
- Следва изброяване от кои точно племена!

Ако твърдиш, че присадените клони се присаждат според някаква преценка, всеки към конкретно Израилево племе - мога спокойно да попитам - теб към кое те присадиха? :)


Този пасаж от Откровение, за какво го репостваш от някъде другаде, не мога да те разбера.
Слагането на текст в quote /quote, не е непременно обвързано с взимане/цитиране от друг пост, може да селектираш някакъв текст и да кликенеш на съответния бутон или да сложиш командата преди/след текста.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Намерена

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 39
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #12 on: February 23, 2024, 16:09:22 PM »
Nikolay,

Поправи ме, ако бъркам. Но написаното ме оставя с впечатление, че вероятно ме смяташ за неразбрала, кое събитие, кога се случва според Откровение. И без да го приемаш за заяждане, но не съм сигурна, че си разбрал правилно, какво мисля по темата. В първият си пост, изказах своето скромно мнение, без дори да твърдя, че е вярно. А именно, можем ли да считаме тези 144 000 за слуги пророци и се обосновах накратко, защо така мисля.

Quote
Е той и Исус го няма в момента в тоя свят, но във видението го виждат на хълма Сион.

Да, Исус е още в небесни места към момента, но 14 глава на Откровение ни разказва за неговото завръщане в Царството, следван от слугите Си (онези 144 000). Т.е. скръбта е минала и започва вечността.


Quote
- Следват Исус (Агнето) където и да отиде - случайно Исус да не в нашия свят в момента, а да е някъде да приготвя нещо? Пък в текста пише, че го следват където и да отиде.
- Били са изкупени е минало свършено време т.е. тук трябва време за да бъде свършена тая работа.

Има една много хубава и доста дълга тема във форума: "Божият народ - Израел?". Попаднах на нея, но едва след като писах по тази тема, тук. Тя е по-нова от настоящата, както видях в последствие. Направих си труда да я прочета от 1 до 20 страница, ред по ред, защото ми беше интересно и много полезно, казаното от участниците. Именно там сте коментирали въпросите ти към мен.

Затова, не виждам смисъл, да повтаряме отново изясненото по темата. Също, намирам уточнения и допълнения по коментираното, в препоръчаната ми от Watchman книга.

И освен, да ми кажеш, дали е правилно да смятаме 144 000 за слуги пророци или нещо по-ново и различно от написаното в двете теми, аз поне, не виждам смисъл да продължаваме с повторенията.   

Quote
Ако твърдиш, че присадените клони се присаждат според някаква преценка, всеки към конкретно Израилево племе - мога спокойно да попитам - теб към кое те присадиха? :)


Да, тези слуги, ще са само от племената на етническия Израел. И съм написала съответно глупост, с която сама на себе си се чудя, от къде съм го измислила това твърдение.

Ако съм счетена за вярна и намерена достойна за Божието Царство, възкресена за вечен живот, ще съм си пак българка. :) (както е казано в Откр. 7:9).

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1052
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #13 on: February 23, 2024, 21:52:03 PM »
Анко е написал точно над твоето мнение това което те интересува (Матей 19), а текста за тези 144000 описва всичко останало (първи плодове, непорочни).

Мъжът се осквернява чрез жената (кръвта при сношение), но това не прави жената непотребна, всяко нещо си има своето място в Божието царство. Затова и тези са девственици, неосквернени както казва и текста, това което се сещам в тази връзка е, че пред Бог могат да застанат само безгрешни или ще умрат. А тези пеят през престола.

Дали са пророци - не виждам, защо трябва да са пророци, пророците имат друга функция.
Бог си създава хора за различни неща които е преценил, че иска да има в Новата Земя.
Погледни Откровение 2 и 3 глави, там са изброени различни типове хора (просто пояснителен пример).
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3950
Re: 144 000 подпечатани
« Reply #14 on: February 24, 2024, 10:56:44 AM »
Quote
Ако твърдиш, че присадените клони се присаждат според някаква преценка, всеки към конкретно Израилево племе - мога спокойно да попитам - теб към кое те присадиха? :)

Тука в отговора на такъв въпрос могат да излязат доста неочаквани неща.

Първо, присаждане на повярвалите езичници в Христос към Израел, действително има:

Rom 11:17  Но, ако някои клони са били отрязани, и ти, бидейки дива маслина, си бил присаден между тях, и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината, 
Rom 11:18  не се хвали между клоните; но ако се хвалиш, знай, че ти не държиш корена, а коренът тебе. 
Rom 11:19  Но ще речеш: Отрязаха се клони, за да се присадя аз. 
Rom 11:20  Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствувай, но бой се. 
Rom 11:21  Защото, ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади. 
Rom 11:22  Виж, прочее, благостта и строгостта Божии; строгост към падналите, а божествена благост към тебе, ако останеш в тая благост; иначе, и ти ще бъдеш отсечен. 
Rom 11:23  Така и те, ако не останат в неверие, ще се присадят; защото Бог може пак да ги присади. 
Rom 11:24  Понеже, ако ти си бил отсечен от маслина, по естество дива, и, против естеството, си бил присаден на питомна маслина, то колко повече ония, които са естествени клони, ще се присадят на своята маслина! 


И така виждаме, че клони от всякакви народи биват присаждани към Израел, чрез вяра, без да се уточнява дали присаждането става към определено израилево племе или не.

Но тук има два много важни момента. Първия е че Израел никога не се е състоял САМО от 12-те израилеви племена. Има един много важен пасаж, на който юдеите обръщат много внимание, а християните не обръщат никакво внимание. Това е следния пасаж:

Изх. 12:37  Прочее, израилтяните се дигнаха от Рамесий за Сокхот, на брой около шестстотин хиляди мъже пешаци, освен челядите. 
Изх. 12:38  Още с тях излезе и голямо разноплеменно множество, както и твърде много добитък - овци и говеда. 


Тук се дава точната цифра израилтяни излезли от Египет, а именно 600 000 мъже, без да се броят жените и децата. Като се има предвид, че семействата са били многодетни в ония години, може да се заключи, че от Египет са излезли около 2 милиона израилтяни броейки жените и децата. Но освен тях Писанието казва още нещо, което не съм видял никой християнин да е обърнал внимание, а именно. Заедно с тях излиза и "голямо разноплеменно множество". Това са хора обърнали се към Израилевия Бог вследствие на големите знамения и чудеса, които Бог извърши в Египет. Та от самото начало на създаването на народа Израел, той е мултинационален, а не е етнически ограничен до 12-те израилеви племена. Въпроса е - тези разноплеммени множества, били ли са присадени към 12-те племена или не? В книгите Изход, Второзаконие и Числа виждаме че Бог прави 12-те племена да са подредени в определен строй и да маршируват по отделно. Дават се и бройката на отделните племена, но никъде не се казва къде са се подреждали или строявали тия разноплеменни племена. А те са били значителен брой, може да се предположи около 1 милион, което изисква сериозна логистика и подредба с бойния строй и начина на придвижване, който виждаме че е организиран за 12-те племена. Така, че е възможно да се предположи, че те са били "присадени" именно към 12-те племена, и след това са били подреждани заедно с тях. Но това е въпрос, който иска самостоятелно изследване.

Втория момент е че не всички езичници, са езичници, сиреч етнически от друг народи. При първото идване на Исус в Юдея живеят значително по-малък брой израилтяни от тези, които съществуват в света по онова време. От няколко милиона, а може и няколко десетки милиона израилтяни живеещи във Вавилон в Юдея се завръщат само около 400 хиляди юдеи. И това са само юдеи, а именно части от племената на Юда, Вениамин и Левий. Преди това имаме разпръснати милиони израилтяни, които се състоят от останалите 10 племена и части от Левий. С времето тези израилтяни губят своята идентичност на такива и стават "езичници". Те също се размножават с огромна скорост и в ония времена са наброявали десети, ако не и стотици милиони. В днешно време може да се очаква да са милиарди. Така, че ако ти се считаш за българин, турчин или японец, това не означава че не си чисто етнически потомък на някое от 12-те израилеви племена. Рода се предава само и единствено по мъжка линия, затова той никога не се прекъсва, освен ако всички мъже този род не измрат в едно поколение без да оставят потомство. Така, че няма такова нещо като "етнически примеси". Жената никога не определя рода, тя може да допринесе за промяната на външния вид на даден род, така че потомци от племето на Йосиф да изглеждат като китайци, индианци, ескимоси или австралийски аборигени, но те са 100% потомци на Йосиф, ако по мъжка линия това семейство може да се проследи обратно до самия Йосиф. Така наречените "афро американци" в САЩ много от тях нямат абсолютно нищо общо с Африка, като произход, защото някъде назад във времето те имат бял баща ( по времето на робството много черни жени са раждали деца от белите си господари) и те са точно толкова с европейски корени, колкото и белите американци.

В този смисъл голямо множество от повярвалите в Христос "езичници" са чисти потомци на едно от 12-те израилеви племена (които са реално 13 племена) и те нямат нужда да бъдат присаждани е кое да е израилево племе, защото те винаги са били част от него, просто не са го знаели. Но Бог знае много добре и ако Писанието казва, че дори космите на косата ни са преброени (а косми падат непрестанно от главите ни и бройката се променя непрестанно), то колко повече Бог проследява потомците на израилевите племена и ги държи на отчет пред Него.

Затова не трябва да се прибързва с изводите. Има много скрити неща, които ще станат явни на своето време и света ще се удиви.

Quote
Мъжът се осквернява чрез жената (кръвта при сношение), но това не прави жената непотребна, всяко нещо си има своето място в Божието царство. Затова и тези са девственици, неосквернени както казва и текста, това което се сещам в тази връзка е, че пред Бог могат да застанат само безгрешни или ще умрат. А тези пеят през престола.

Аз лично не бих очаквал, че тези 144 000 мъже са девственици във физическия смисъл. Ако погледнем в Писанието едва ли ще намерим и един Божий мъж, пророк или апостол, който да е бил физически девствен. Единствено за Исус знаем, че не е имал земна жена, но това не означава че Той си няма жена или че няма да има, защото Писанието говори за това, че Исус има Невяста, така че и Той накрая не остава без жена.

По скоро тази девственост трябва да е разбира по смисъла на това, че те не са се осквернили с жените описани в Исая 4-а глава. В книгата Откровение се говори за блудствата на Вавилонската блудница.

Quote
Откр. 17:1  И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води;
Откр. 17:2  с която блудствуваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудствуване.

Аз вярвам, че именно от такова блудстване и оскверняване са се опазили тези 144 000. Защото Вавилонската блудница има много дъщери и това са 7-те жени споменати в Исая 4-а глава.

Иначе Бог ще трябва да ги издирва тия 144 000 изсред манастирите където е пълно с мъже неосквернени с жени, но пък осквернени с мъже.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.