Author Topic: Печата на звяра  (Read 83022 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Re: Печата на звяра
« Reply #120 on: March 04, 2012, 03:32:23 AM »
Не,че няма логика в това.Но исках да подчертая,че сме учени логически да съпоставяме по различен начин нещата,не според както би трябвало,именно защото сме научени на грешните неща.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1003
Re: Печата на звяра
« Reply #121 on: March 13, 2012, 00:54:31 AM »
Зачетох го пак това нещо ме гложди. И това което виждам е че се спирам на конкретен ред и го вадя само него, за да се разбере по добре трябва да се види по нагоре предните стихове

Quote
11 И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей.   
12 Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.   
13 И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.   
14 И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.   
15 И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.   
16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;   
17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.   
18 Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

Имаме звяр който говори като змей т.е. лъжливо като дявола с други думи ще мами хората.
Ще има власт с която ще принуди хората да се поклонят на другия. Ще подпомага всичко с чудеса т.е. ще учудва хората.
Значи хората ще направят образа на звяра, другия направи така че той да говори и който не се преклони на този образ ще бъде за убиване.
След като избие тези които не се поклонят, ще принуди останалите да им се сложи белег.
Това е много различно от това което съм си мислел до сега. А то беше, че при поставянето човек ще има избор, а то е преди това при покланянето. Първия звяр ще прави всичките тези неща в името на зверовия образ.
Т.е. всички които са живи ще бъдат принудени, а да принудиш някой това означава че е против волята му. Т.е. трябва да не се поклоним на зверовия образ друг е въпроса кой или какво ще е той :/

Quote
Rev 20:4  И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
Погледнах и навсякъде където зачетох нещата са в 2 фази - покланяне и приемане.
Quote
Лука 4:7
и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.
Това е което иска като цяло дявола - всички да му се поклонят и ще даде всичко което е негово /спорно е колко е негово де/
Но остава въпроса какво е това на което не трябва да се поклоним.

Също така тук връзка има и това:
Quote
13 И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.

Който устои до край - кой край ? Краят преди да бъдат избити всички или краят на царуването на антихрист ?

Иначе както казах в предния ми пост, нещата са тествани при Хитлер и там след като те закарат в конц лагера ти слагат число на ръката. Дали са имали право на избор тогава ? Толкова ще имат и в това което предстои. Сатана е тествал нещата в малък мащаб, сега ще е в световен понеже вече знае към кое как да подходи. Иначе Хитлер е успял да измами една огромна част от народа си и да ги убеди да му помогнат да избие всички заловени. Каква информация е стигала до народа ? Каквато ще стига до хората и в последните дни - никаква / лъжлива.

Ще опитам и аз да го мисля има нещо което ми убягва.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Печата на звяра
« Reply #122 on: March 13, 2012, 02:01:30 AM »
Ако всички, които нямат белега, бъдат избити, тогава трябва да скъсаме доста страници от Библията с пасажи като:
15. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. 16. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; 17. после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. 18. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.

или:
38. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, 39. и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. 40. Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.

По време на потопа е имало шепа хора, които са се избавили — 8 човека и то роднини. При пришествието на Христос ще е също така — малцина ще се избавят като процент от населението на земята.

Иначе за "звяра" трябва да се знае, че като пише "звяра", се няма предвид само един звяр, защото виждаме, че в пророчествата е имало различни зверове. Трябва да се внимава за кой от зверовете се говори. Обикновено зверовете, за които се говори са били империи.

Иначе правилно си забелязал, че става въпрос не само за приемане на белега, но и за поклонение. Тези, които не приемат белега, но се покланята на звяра, също ще бъдат осъдени.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Печата на звяра
« Reply #123 on: March 13, 2012, 03:14:25 AM »
Според книгата на пророк Даниил, Антихристът няма власт над цялата планета земя и всички народи. Апостол Павел говори в Солунци, че човекът на греха, синът на погибелта ще се представя за Бог в Божият храм. Това ако е референция към Ерусалим, тогава под "земята" ще се има предвид точно това, което под думата "земята" най-често се има предвид в Писанията - а именно - земята на Израел.

Също така гръцката дума, която е преведена като "земя" в Откровение 13 глава има като значение също и "регион". Това според мен е единствения начин да разберем как хем ще бъдат избити всички, които не се покланят на звяра, хем ще има останали жив светии до Господното Пришествие. Това е подобно когато цар Навуходоносор заповяда да бъдат избити всички, които не се кланят на неговия златен образ, който той издигна, само че това касаеше само хората под неговата власт в региона в който се простираше неговата империя. Извън нея хората си оставаха живи БЕЗ да са се поклонили на звяра.

Ето защо аз мисля, че ще бъде добре да разсъдим и да изследваме въпроса за царството на Антихриста, като регионална империя а не като глобална.

Статуята от съня на цар Навуходоносор представя всичките ПЕТ империи на сатанинската власт, като последната империя е империята на Антихриста. Тя е представена като империя направена от кал и желязо - т.е нехомогенна, неконсистентна и съответно по-скоро слаба, защото желязо и кал не правят силна спойка.

Типичен пример за такава слаба спойка е Европейския Съюз, който се представя за голяма работа и голяма сила, но се пука по шевовете и не може да се оправи с елементарни проблеми. Постоянно има разногласия и разединение, въпреки силно подкупните и лоялни на окултни каузи лидери.

Основната сила и власт на Антихриста ще бъде в ИЗМАМАТА, т.е способността да накара хората и народите да му ПОВЯРВАТ. Когато хората вярват в някого, той дори да е най-нищожния и кекав човек чрез тази вяра той придобива огромна власт и влияние над тия които вярват в него.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
Re: Печата на звяра
« Reply #124 on: August 29, 2012, 10:14:57 AM »
 Здравейте.
 Проверих, дали някой от двата звяра описани в Откр. 13 гл. е антихрист. Стигнах до извода, че никой от зверовете не е антихрист. Писах го в друг форум. Предполагам, че ще излезе и във в. Зорница. Освен това змеят от 12 глава предава властта и силата си на червеният звяр който излиза от морето. Допускам , че змеят с 10 рога и 7 глави е системата от империи и царства чрез които дяволът действа до времето когато идва звярът от морето. В един момент всички тези 10 рога и 7 глави - змейските ще предадат властта си на 10 рога и 7 глави - зверовите. Разликата е в това, че звярът също е царство , докато змеят не. Той е старовременната змия - дявола. Тоест дявола ще почне да действа вече не чрез досегашната си система, а чрез нова , от която всички ще бъдат учудени. При досегашната система - змейската , короните са в-ху 7-те глави. При звяровата - короните са в-ху 10-те рога. Всички с изключение на записаните в книгата на живота ще бъдат учудени от това което ще стане.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Печата на звяра
« Reply #125 on: August 29, 2012, 11:14:30 AM »
Petio,

Ти хубаво и по вестниците ще пишеш, но първо да беше изследвал, че има и други пасажи, които говорят за звяра, за когото ти казваш, че е царство. А в тези пасажи се говори, че е цар.

Най-голямата грешка на мнозина е, че изследват само книгата Откровение. Още по-голяма грешка е да се изследва само 1 глава от Откровение.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Печата на звяра
« Reply #126 on: August 29, 2012, 12:02:28 PM »
В Библията царство и цар често се използват взаимозаменяемо. Например в съня на цар Навуходоносор, той вижда статуя от 5 части, които представляват 5 царства. В същото време обаче Даниил, казва на Навуходоносор "ти си тази златна глава" - т.е царя и царството се представят от един и същ символ:

Дан. 2:37  Царю, ти си цар на царете, на когото небесният Бог даде царство и сила, могъщество и слава;
Дан. 2:38  и където и да живеят човеците, горските зверове, и небесните птици, Той ги е дал в твоята ръка, и те е поставил господар над всички тях. Ти си оная златна глава.
Дан. 2:39  И подир тебе ще се издигне друго царство по-долно от твоето, и друго трето царство от мед, което ще обладае целия свят.
Дан/ 2:40  Ще се издигне и четвърто царство яко като желязо, понеже желязото строшава и сдробява всичко; и то ще строшава и стрива както желязото, което строшава всичко.


Особено впечатление прави и израза "подир тебе ще се издигне друго царство" - т.е много ясно се вижда как царя и царството имат пълна идентичност. Не се казва, че "подир тебе ще се издигне друг цар" а друго "царство" - т.е царя и царството се приемат за една и съща реалност.

Също така да се каже, че змея не е царство означава да се каже, че змея няма власт. Защото ако има власт, то значи има и царство в което той упражнява тази власт. Не може да има власт без царство. Ето защо змея е едновременно и сатана и царството на сатана. Така и звяра е едновременно и антихриста и царството на антихриста.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
Re: Печата на звяра
« Reply #127 on: August 30, 2012, 11:42:20 AM »
 Проверих дали някой от двата звяра е антихрист? Ето какво установих: Антихрист представя себе си за бог и иска поклонение за себе си : 2Сол. 2:4 който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог.
Следователно не е вторият звяр, защото той принуждава всички да се поклонят на първият звяр чието число е 666.
 Откр13:11 И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей.
13:12 Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
 Проверявам дали не е първият звяр:
Антихрист ще бъде изтребен при Господнето пришествие – 2Сол. 2:8 и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си.
 При пришествието става възкресяването на Божиите мъртви 1Сол. 4:15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
4:16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
4:17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
Според Исая26 глава , гневят на Господ е след възкресението – тоест след пришествието : 26:19 Твоите умрели ще оживеят; Моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта, Защото росата Ти е като росата по тревите, И земята ще предаде мъртвите.
26:20 Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи, И затворете вратите след себе си; Скрийте се за един малък миг, Догдето премине гневът.
26:21 Защото, ето, Господ излиза от мястото Си, За да накаже жителите на земята за беззаконието им; И земята ще открие кървите си, И не ще покрие вече убитите си.
 Понеже антихрист ще бъде изтребен при пришествието , то по време на Божият гняв него няма да го има. Обаче първият звяр го има по време на изливането на 7-те чаши : 16:12 Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток.
16:13 И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби;

7-те чаши са Божият гняв – Откр. 15:1 И видях на небето друго знамение голямо и чудно: седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв. и Откр 15:7 И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее до вечни векове.
Следователно първият звяр също не е антихрист. Когато действат двата звяра заедно - желязо и кал , това пак си подчинява на същите разсъждение , които писах.
Никой от зверовете в Откровение 13 не е антихрист. До този извод стигам.
 Поздрави.
 

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1003
Re: Печата на звяра
« Reply #128 on: November 08, 2012, 11:29:08 AM »
И отново тази тема :)
Както си четях новини ме осени чувството да отворя словото и да чета.

Забелязах нещо много интересно което не ми е правело впечатление преди, а именно:

Quote
9 И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,

Никъде не се казва коя ръка е лява или дясна, само ръка ! Гледах в няколко превода.

G5495
χείρ
cheir
khire
Perhaps from the base of G5494 in the sense of its congener the base of G5490 (through the idea of hollowness for grasping); the hand (literally or figuratively [power]; especially [by Hebraism] a means or instrument): - hand.

Според това което разбирам става въпрос за силната ръка на човек. Ако той е левак то силната му ръка е лявата. Вероятно за това и не е уточнена ръката.

И така, някой знае ли от къде идва идеята, че ръката е дясна ?
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Печата на звяра
« Reply #129 on: November 08, 2012, 12:39:18 PM »
Oткр. 13:16  И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;

Гръцкия текст буквално казва "дясната ръка".
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1003
Re: Печата на звяра
« Reply #130 on: December 17, 2014, 17:17:03 PM »
Просто информационно.

http://it.dir.bg/news.php?id=18043476
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

smirenie

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 9
Re: Печата на звяра
« Reply #131 on: February 21, 2016, 11:20:55 AM »
Нещо повече ако някой внимателно сравни описанието на ПЕТИЯ звяр от Откровение 13 глава, ще види, че неговото описание е СЪВКУПНОСТ ОТ ЕЛЕМЕНТИТЕ на първите ЧЕТИРИ звяра. С други думи звяра от Откровение е Царство, империя, която ще бъде НАСЛЕДНИК и носител на сборните характеристики на предните четири империи на Сатана.

А как да тълкуваме тогава даденото описание на пророк Даниил за царе царства, които остават да съществуват след унищожението на четвъртият звяр?!
Даниил 7
11. Тогава погледнах по причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше; гледах догдето звярът биде убит, и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън.
  12. А колкото за другите зверове, тяхното владичество биде отнето; животът им, обаче, се продължи до време и година.


Quote
Също така гръцката дума, която е преведена като "земя" в Откровение 13 глава има като значение също и "регион". Това според мен е единствения начин да разберем как хем ще бъдат избити всички, които не се покланят на звяра, хем ще има останали жив светии до Господното Пришествие.
Ето защо аз мисля, че ще бъде добре да разсъдим и да изследваме въпроса за царството на Антихриста, като регионална империя а не като глобално

Това достатъчно глобално ли звучи?!
Даниил7
23. Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши
Откровение 13
7. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.


Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1003
Re: Печата на звяра
« Reply #132 on: February 22, 2016, 10:38:36 AM »
Не си вникнал в това което Watchman казва.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3604
Re: Печата на звяра
« Reply #133 on: February 22, 2016, 22:06:02 PM »
Quote
А как да тълкуваме тогава даденото описание на пророк Даниил за царе царства, които остават да съществуват след унищожението на четвъртият звяр?

Не съм сигурен, че разбирам смисъла на въпроса ти. След четвъртия звяр има пети звяр и това е империята на антихриста. Аз лично съм стигнал до разбирането, че това може да бъде само и единствено Британската империя, която има всички необходими характеристики да бъде продължител на първите четири звяра.

Quote
Това достатъчно глобално ли звучи?!
Даниил7
23. Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши
Откровение 13
7. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.

Първо израза "целия свят" в Библията се използва в локален смисъл не само глобален. Например фарисеите казаха за Исус:

Йоан 12:19  За туй фарисеите рекоха помежду си: Вижте, че нищо не постигате! Ето, светът отиде след Него.

Израза "светЪТ" както е членувано предполага значението на "целия свят". По онова време обаче не само че светът не беше отишъл след Исус, но 99% от жителите на земята нямаха и идея, че Той съществува. Тук се вижда как израза се използва за локален феномен, ако и да звучи като нещо глобално.

На друго място апостол Павел също използва израза "целия свят" в локален смисъл:

Римл. 1:8  Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, гдето за вашата вяра се говори по целия свят.

Сигурно е че в Папуа Нова Гвинея по онова време никой не е говорил за вярата на християните в Рим. Както и на повече от 95% от територията на земята. Отново се вижда как абсолютен израз се използва за локални събития.

Второ във Откр. 13:7 се използва думата "власт", която на гръцки е думата exousia (екзоусиа) - това е дума, която означава - "да имаш капацитета да оказваш влияние" Безспорно царството на Антихриста в момента оказва влияние над всички народи, племена и езици. Пример за това е цялата финансова система, която е изградена от и подчинена на Британската империя . Чрез тази финансова система петия звяр упражнява зловредно влияние върху всички народи. Това не означава, че има пълен контрол над всички тях. В момента целия мироглед на народите се диктува от Британската империя, достатъчно е да забележим как се обличат всички официални лица - официалната форма с костюм и вратовръзка е британския модел на обличане. Хора като Кадафи например отказваха да се обличат по този начин и с това показваха своето отхвърляне на ценностната система на тази империя. Те затова и го убиха.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 230
Re: Печата на звяра
« Reply #134 on: August 13, 2021, 13:22:01 PM »
Тези дни разбрах за някакъв игрален филм, който в общи линии представя събития подобни на настоящите. Режисьорът го е почнал към 2010 г., като през 2015 г. е убит в дома му в Минеаполис заедно с цялото му семейство. Уж е убил жена си и детето и после се е самоубил. Филмът никога не бива довършен, но интересно, че има трейлър, който е бил пуснат, според някои още от 2011 г. Може би е разкривал твърде много вътрешна информация. Интересно, че печатът, който слагат на ръката на момчето във филма е с формата на триъгълник, което е като гръцката буква делта. Което е някакво съвпадение като име/символ с т.нар. "делта щам", който предполагам разпространиха с ваксините.

Една статия за човека и въпросния филм:

https://www.returnofkings.com/89013/the-mysterious-death-of-iraq-veteran-and-gray-state-film-director-david-crowley
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)