Author Topic: Правила на Fellowship BG - запознайте се бавно и спокойно преди да пишете!  (Read 4698 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3164
Добре дошли на Fellowship BG, българският форум за Християнско общение.

Предстои ти да станеш част от Форума за онлайн общение между Христови светии и ученици. Моля прочети долния текст, както и всички допълнителни правила БАВНО И ВНИМАТЕЛНО. Размисли върху тях и ги осъзнай преди да продължиш с регистрацията и писането във форума. Това не е място за прибързани регистрации, прибързано говорене и писане.


Какво представлява този форум?

Форумът е място за общение на светии, които са взели решение с цената на всичко да бъдат Христови ученици и да носят кръста си и да Го следват всеки ден. За повече информация моля прочетете подробното представяне на форума налично в тази тема.


Какво не е този форум?

Не е стая за чат и празни приказки.
Не е място да в което целенасочено да пропагандирате ученията на вашата група, движение или деноминация.
Не е място принадлежащо на или пропагандиращо определена 'деноминация' или движение.
Не е място за лична изява, или реклама на уеб страници и стоки.
Не е място поставено под закон, но нито е такова без ред, принципи и дисциплина.
Не е място лансиращо нечия политика, политици или политически амбиции.


Какво е този форум?

На първо място и най-важно форума е привилегия. Привилегията на общението между братя.
Събиране на светии от цяла България и българско говорещи от цял свят.
И това може би е най-важния фактор който да се има постоянно на ум:
Това е място да се споделя, слуша, размишлява и израства във всички неща, в Христос Исус.
Базиран е на Библията, като единствения писан, вечен неотменим и непогрешим стандарт за Истина и изпитване на всяко нещо.

Предпочитания български превод на Библията е "Цариградския" но не екслузивно.
Движен е от апостолския стандарт за връщане към древните пътища на истинност, праведност и святост:

Quote
Исаия 58:12 И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население.

Еремия 6:16 Така казва Господ: Застанете на пътищата та вижте, И попитайте за древните пътеки, Къде е добрият път, и ходете по него, И ще намерите покой за душите си; Но те рекоха: Не щем да ходим в него.

Целта му е изграждане на Божието Царство и приготвяне на Невястата за завръщането на Младоженеца.
Средствата за което са пробуждането на Божия народ, и възстановяването му в пълното познаване на Бога и ходене с Божия Син.
Приоритет му е сериозното и задълбочено изучаване на Писанията, с пълна сериозност, искреност и дълбочина.
Подготовката на светиите за последните времена е сред най-важните му задачи.

С тази основа на разбиране и очакване, на вас ви се предоставя свобода на дискутиране, в рамките на правилата и стандарта за поведение.


Какво може да очакваш:

Да бъдеш предизвикан към растеж в Христос.
Да бъдеш неразбран.
Да не разбереш другите.
Да ти бъдат задавани въпроси.
Да бъдеш в среда на някой опитни християни, които са ходили с Господ много години.
Да намериш единомислени и единодушни братя.
Да бъдеш предизвикан и раздразнен в определени моменти.
Да бъдеш благословен.
Да плачеш със сълзи на скръб и сълзи на радост.
Да намериш истинско покаяние, ако никога не си достигнал до такова.
Теологията и вярванията ти може да бъдат преобърнати наопаки.
Може да бъдеш изобличен и изявен по начин по който никога не си мислил, че е възможно, както от твоите собствени думи и мисли, така и от други участници, които са загрижени за душата ти.
Да бъдеш в молитвите на другите.


Какво се очаква от вас:

Възпитано поведение, смисленост, добронамереност.

Можете да си представите картината при която влизате в чужд дом за първи път. Вие сте гост. Държите се възпитано. Изчиствате обувките си на изтривалката преди да влезете. Не внасяте мръсотия отвън. Отнасяте се с уважение към домакина. Бдителни сте и внимателни, защото се намирате на ново място и изпитвате как да се държите достойно... Надяваме се че схващате идеята.

Онлайн комуникацията може да бъде трудно нещо, особено когато трябва се комуникират духовни въпроси и реалности, които сами по себе си е трудно да се изразят под тази форма, а понякога и невъзможно.

Ето защо имайте търпение към другите участници, претърпявайте и проявявайте разбиране.


Какво не се толерира и какво не е позволено:

Разюздания и плитък начин на говорене така характерен за някои други форуми, незнайно защо наречени "християнски".
Подигравки, безпочвени обвинения, безсмислени коментари.
Разпалване на лични вражди и персонални нападки.

Използване на функцията за редактиране на мнение за премахване на части от изказването или цели изказвания. Използвайте тази функция за поправяне на правописни грешки и за минимални корекции по текста, но без да се променя генералното значение или да се премахват цели секции. Ако искате да добавите нови параграфи към изказването напишете нов отговор.

Горните правила са по-скоро въпрос на лична дисциплина и ред отколкото на контрол от страна на модераторите. Ние ще проявим колкото се може повече търпение, за да може човек да се коригира и да предложи своите извинения в случай на нарушение.
Злоупотреби с търпението обаче няма да се толерират. Ще се прилага библейския принцип от Тит 3:10. Човек ще се предупреждава - веднъж, дваж и триж.


Какво можеш да направиш за да помогнеш:

Дръж се с уважение и респект към останалите. Не бъркай твърдост и безкомпромисност с грубост и арогантност.
Преди всичко помни тежестта на отговорността, която имаш спрямо думите на Господа, който е казал:

Quote
Матeй 18:20 Защото където са двама или трима, събрани в Моето Име, там съм и Аз посред тях.

Матей 12:36 Но аз ви казвам, че всяка за празна дума която биха казали човеците, те ще отговарят в деня на съда.

Господ обитава сред своите хора и целия този форум е зависим от Святия Дух и Неговото вдъхновение и мъдрост, която ние се надяваме да бъде дадена не само на създателите на форума, но и на всички участници, на тези, които са наистина Христови братя и светии.

Молете се.
Молете се преди да пишете.
Молете се докато пишете отговор.
Помолете се за последно и изчакайте малко преди да натиснете 'изпрати'.

Изпитвай и размишлявай върху достоверността на аргументите и твърденията на мислите и коментарите си. Има неща които не трябва да бъдат казани в този момент или въобще. Някои неща би трябвало да бъдат казани, но ако се направи в неправилния дух и по неправилния начин, това ще разруши добрия плод от правилните неща които са споделени.

Може да се окаже по-добре да запазите част от нещата които сте написали на файл и да ги публикувате по-късно и на правилното време, ако това е нужно.

Използвайте бутона за "преглед" за да прочетете отново това което сте написали. Изпитайте още веднъж нещата. Опитът показва, че когато се намираме в определена ситуация или емоционално състояние това оказва огромно влияние върху мислите ни и начина по който възприемаме и коментираме нещата. Понякога е по-добре да изчакаме до сутринта и да прегледаме отново това, което сме написали и може да се окаже, че реалната ни преценка в спокойно състояние се различава драстично от това което сме написали във моменти на афектиране, умора или натиск. Повечето проблеми в форумите и дискусиите се раждат от склонността ни да реагираме моментално на онова, което сме приели като обида или предизвикателство, отколкото на реално, обективно и обмислено дискутиране на темите. Ето защо е по-добре да забавите темпото и да дадете време и място за задълбочена и сериозна дискусия.

Много повече може да се напише относно тези неща, но целта на тези насоки за писане във форума е да го направят от истинска полза за всички, гарантирайки дълбочина и сериозност достойни за тематиката и целите му. Всеки един който прегърне тези правила и насоки е добре дошъл! Чувствай се удобно, но не си слагай краката на масата. :)


Заключение:

Задавайте въпроси и отговаряйте на зададените въпроси давайки най-доброто от себе си. Помнете че понякога въпросите не са зададени по най-правилния начин, но зад това наистина стои сериозен въпрос. Не прибързвайте да съдите мотивите на другите, защото дълбочините на сърцето само Бог вижда както са, а на нас не винаги ни е дадено да споделим това виждане, особено ако сме афектирани и раздразнени. Помнете да бъдете откровени, справедливи и честни.

Коментирайте темите, а не хората които ги дискутират.

Не се водете от предположения за това какво другите си мислят или искат. По-добре е да зададете въпрос вместо да изстреляте обвинение.

Помнете, че модераторите ще дадат най-доброто от себе си да разпознаят къде и кога е нужно да се намесят, а още и че те самите са заедно с вас чужденци и пришълци на света участващи в същата немощ на плътта и възможност да сбъркат. Преди всичко модерирайте самите себе си, и оставете останалата модерация на тези на които това е поверено. Ако видите нещо, което не е както трябва - информирайте модератоския екип и той ще поеме отговорността за справяне с проблема.


Резюме:

Исус е Царят и Господарят на цялата Земя, и тук се очаква поведение достойно за Неговото Величие.
Нашата основна цел е Той да бъде издигнат над всичко и всички, и да се изпълни тайната за която пише апостол Павел:

Quote
Ефесяни 3:3,9-11
...защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.
...и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко, тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога, според превечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;


И за заключение обърнете внимание на думите в посланието към Тит:

Quote
Тит 3:1-11 
Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко добро дело, да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всички човеци.
Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни, и се мразехме един друг.
Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците,
Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия спасител, та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот.
Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците.
А отбягвай глупавите разисквания, родословия, препирни и карания върху закона, защото те са безполезни и суетни.
След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го, като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден.

Преди да пишете, постарайте се да прочетете и:
Практически изисквания за реда във форума
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.