Author Topic: "Святият Дух ни забрани" или "сатана ни попречи"  (Read 3046 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
1 Солунци 2:18
  18. Защото поискахме да дойдем при вас (поне аз, Павел) един два пъти, но сатана ни попречи.

Деяния 16:6
  6. И апостолите преминаха фригийската и галатийската земя, като им се забрани от Светия Дух да проповядват словото в Азия;


Каква е властта на сатана?
Може ли той да пречи, ако не му е позволено от Бог и до къде се простират правомощията му?

Как става разпознаването, кога Бог забранява и кога дявола пречи?
Защото подозирам, че в днешните събрания често има объркване на двете неща.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Ще дам няколко места от Словото, които ще дадат повече светлина върху ролята на сатана в Божието намерение:


2 Царе 24
Подир това гневът на Господа пак пламна против Израиля, и Той подбуди Давида против тях, казвайки: Иди, преброй Израиля и Юда.


1 Летописи 21
Но Сатана се подигна против Израиля, и подбуди Давида да преброи Израиля.


Исая 10
[5] Горко на асириеца, жезъла на гнева Ми, Тоягата, в чиято ръка е Моето негодувание!
[6] Ще го изпратя против един нечестив народ, И ще му дам заръчка против людете, на които се гневя, За да вземе користи и да улови плячка, И да ги стъпче като калта по пътищата.
[7] Обаче не му е намерението |да направи| така, Нито мисли така сърцето му; Но в сърцето му е Да съсипе и да изтреби не малко народи.
[8] Защото казва: Всичките Ми князе не са ли царе?
[9] Халне не е ли както Кархамис? Емат не е ли както Арфад? Самария не е ли както Дамаск?
[10] Както ръката ми е стигнала царствата на идолите, Чиито изваяни идоли бяха по-много от ерусалимските и самарийските,
[11] Не ще ли направя на Ерусалим и на неговите кумири, Както направих на Самария и на нейните идоли?
[12] Затова, когато свърши Господ цялото Си дело Над хълма Сион и над Ерусалим, Ще накажа, |дума Той|, плода на надменното сърце на асирийския цар, И славенето на надигнатите му погледи.[5] Горко на асириеца, жезъла на гнева Ми, Тоягата, в чиято ръка е Моето негодувание!
[6] Ще го изпратя против един нечестив народ, И ще му дам заръчка против людете, на които се гневя, За да вземе користи и да улови плячка, И да ги стъпче като калта по пътищата.
[7] Обаче не му е намерението |да направи| така, Нито мисли така сърцето му; Но в сърцето му е Да съсипе и да изтреби не малко народи.
[8] Защото казва: Всичките Ми князе не са ли царе?
[9] Халне не е ли както Кархамис? Емат не е ли както Арфад? Самария не е ли както Дамаск?
[10] Както ръката ми е стигнала царствата на идолите, Чиито изваяни идоли бяха по-много от ерусалимските и самарийските,
[11] Не ще ли направя на Ерусалим и на неговите кумири, Както направих на Самария и на нейните идоли?
[12] Затова, когато свърши Господ цялото Си дело Над хълма Сион и над Ерусалим, Ще накажа, |дума Той|, плода на надменното сърце на асирийския цар, И славенето на надигнатите му погледи.


Исая 10:15
Дали ще се похвали секирата против този, който сече с нея? Ще се големее ли трионът против този, който го движи? - Като че ли жезълът би поклатил тия, които го дигат. |Или| тоягата би подигнала |този, който| не е дърво!
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
От цитатите, които си дал се разбира, че сатана е просто инструмент в Божията ръка.
Защо тогава Павел не казва в ясен текст: "Бог ни спря" или "Бог ни попречи, чрез сатана"?

Ако дяволът не може да пречи без да му е разрешено (заповядано) от Бог, тогава какво да кажем за хората, които обвиняват дявола, че ги е спрял или им е попречил. Те не ще ли се намерят противници на Бога по този начин?
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Ще дам още един пасаж от Словото:

2 Солунци 2
И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.


Вижда се, че Бог иска хората да се спасят и им дава шанс преди да ги предаде на сатана (т.е. да им прати заблуда), в случай, че не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.

Кой уби Йоан Кръстител - Ирод или тъмничарят. По заповед на Ирод стана убийството, но самото обезглавяване го направи тъмничарят. В случая няма голяма разлика да се каже "Ирод уби Йоан" или "тъмничарят уби Йоан", тъй като заповедта идва от Ирод.

По същия начин асириецът, с който Бог наказва тези, които не са обикнали истината (от което следва, че им е била дадена възможност да я обикнат) изпълнява заповедта му, но асириецът иска да погуби повече, отколкото му е заповядано. Той е нечестив, но и поради големия си бунт ще бъде наказан.

Това трябва да е утеха за всички, които вярват в Бога, когато знаят, че всичко върви по Божия план, а не по плана на дявола, който знае, че му остава малко време и се стреми да заблуди и завлече повече народи, но Бог ще опази тези, които ще опази, които и да живеят и да умрат ще останат Господни ако устоят в Бога докрай.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?