Author Topic: Същността на апостолския характер (важно четиво!)  (Read 31109 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
И как точно ще ги постави, Тишо?
По какъв начин?/ чрез директно слово ли/
Всички са събрани и някой казва - Бог ми каза , еди кой си ще бъде учител , а другият благовестител , а този апостол.
Или става някой и заявява : Братя , Бог ми каза днес , аз съм учител.

това ли имаш впредвид , или нещо друго?


Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Как четеш в Библията?


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Именно, Тишо,
за да постигнем общение (или постигнете, понеже може да не искате да общувате с мен), трябва любов. Не става на принципа- когато говориш с мен ще мълчиш. Този принцип не е библейски.
Исус угаси ентусиазма на някакви чужди овце. Но към своите винаги е имал любяща грижа.
Богатият младеж беше искрен, той имаше такова разбиране тогава, Исус затова го възлюби. Исус не би възлюбил неискрен човек. И поради тази любов Исус го пусна. Не го упрекна. Остави му избор. Кой знае какво е станало с този младеж после. Аз се надявам, че се е случило нещо подобно на единия брат от притчата за бащата и лозето. Първо отказа, но после размисли и отиде. Но може и да не е така.
Никодим- едва ли това беше упрек. Зависи много от интонацията, която ние не знаем каква е била. Но ако пък е бил упрек- това е бил справедлив упрек от Учителя и Никодим е бил достатъчно мъдър, за да го приеме. Ако ти си като Исус и си безпристрастен съдия, като Него, аз съм съгласен да понеса твоите справедливи упреци.
Моята душа не се обижда от нищо, което е цитирано от Писанията. Мъчно ми е по- скоро, че благост, милост и кротост са все по- голяма рядкост сред християните. Но може и да съм с грешка, защото тези неща с виртуално общуване не могат да се усетят добре.


small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Дарбите на Духа са дадени на тялото за делото на служението.
Бог не винаги поставя хората на дадена служба чрез директна дума от Него.Това е моето разбиране по въпроса.
Тялото от вярващи , местното тяло , водено от Духа разпознава Божиите служители и дадените им дарби.Всеки от вярващите е служител на Бога.Всички сме Свято свещенство.
Твоето разбиране както и на Уочман , могат да създадат в дадено местно събрание нещо от сорта на миряни и оторизирано от Бога за служение Духовенство , но как точно оторизирано да не се знае.Това считам за опасно.

В Словото чета:
 Вярно е това слово: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае.     
2 Прочее, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава,    
3 не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец;    
4 който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност;    

5 (защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква?)    
6 да не е нов във вярата, за да се не възгордее и падне под същото осъждане с дявола.    
7 При това, той трябва да се ползува с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.    


тук става въпрос за човек , който се предполага че трябва да поучава в събранието , вероятно имащ и дарбата учител.Не само наставлява , а и поучава.Между другото изобщо не съм убеден , даже напротив в така голямата разлика която влагаш между поучение и наставляване.Но така или иначе във Тимотей става дума точно за човек който е способен да поучава , и са дадени различни условия на които е добре да отговаря той.

има и наставления в Словото - да не стават мнозина учители , понеже .....

Също се казва - ако говори някой нека говори като Божии думи.....

Павел казва на едни наши братя/надявам се/ в Словото , че според изтеклото време и учители е трябвало да бъдат .......

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
2 Corinthians 10
Защото не е одобрен този който сам себе си препоръчва, но този когото Господ препоръчва.


small axe - забележи това. Одобрението на братята е нужно, но не е пълноправно за това някой да бъде служител в една от 4-те служби, които казахме.

Днес виждаме точно това - одобряване от хората, от хората, от хората, от хората. Затова има толкова много лъже-апостоли, лъже-пророци, лъже-благовестители, лъже-овчари и учители.

Това, което виждам да се одобрява от хората е избирането на дякон. Там ги избираха да са (1) с одобрен характер и (2) пълни със Святия Дух (забележи кое е първото). Днес ги избират само по (2)-рото, но някак си отново със странен критерий за пълнота с Духа.

В едно от съобщенията те попитах изрично дали всички хора спадат към 4-те служения. Ти ми отговори с "не". Сега казваш, че няма "оторизирано от Бога духовенство". Това е в унисон с това, което твърдиш, всъщност, че е нужно само одобрението на братята (които са хора и в много неща грешат).

Размисли още веднъж върху всичко, което се писа досега.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Именно, Тишо,
за да постигнем общение (или постигнете, понеже може да не искате да общувате с мен), трябва любов. Не става на принципа- когато говориш с мен ще мълчиш. Този принцип не е библейски.
Исус угаси ентусиазма на някакви чужди овце. Но към своите винаги е имал любяща грижа.
Богатият младеж беше искрен, той имаше такова разбиране тогава, Исус затова го възлюби. Исус не би възлюбил неискрен човек. И поради тази любов Исус го пусна. Не го упрекна. Остави му избор. Кой знае какво е станало с този младеж после. Аз се надявам, че се е случило нещо подобно на единия брат от притчата за бащата и лозето. Първо отказа, но после размисли и отиде. Но може и да не е така.
Никодим- едва ли това беше упрек. Зависи много от интонацията, която ние не знаем каква е била. Но ако пък е бил упрек- това е бил справедлив упрек от Учителя и Никодим е бил достатъчно мъдър, за да го приеме. Ако ти си като Исус и си безпристрастен съдия, като Него, аз съм съгласен да понеса твоите справедливи упреци.
Моята душа не се обижда от нищо, което е цитирано от Писанията. Мъчно ми е по- скоро, че благост, милост и кротост са все по- голяма рядкост сред християните. Но може и да съм с грешка, защото тези неща с виртуално общуване не могат да се усетят добре.constant,

Каква беше интонацията, която Павел употреби в писмените си послания, като беше казал, че е наскърбил неколцина с това, но това изработило спасително покаяние?

Упреците, които виждаш от мен (примерно) са обикновено цитати от Писанията. Ти няма нужда да се съгласяваш с мен, а е нужно да прочетеш това, което пише в Писанията.

Защо да се радвам, когато Божия закон не се спазва? Не скърбеше ли Давид поради тази причина? Той се радваше пред Господа, но спрямо неспазването на Божия закон, той скърбеше.

Сигурен съм, че ако днес някой ти говори със същите думи, които четеш в Словото, ще реагираш по същия начин както сега в сегашните си съобщения, тъй като не поставяш себе си искрено в тази ситуация там.

Quote
Исус угаси ентусиазма на някакви чужди овце. Но към своите винаги е имал любяща грижа.
По какво се познават чуждите от своите овце? По това, че едните слушат, а другите не слушат гласа на Овчаря.

Виж Откровение, където Исус говори към църквите. Там говори тежки думи точно поради любов. Когато учениците искаха да спуснат огън от небето, Той им каза, че са на друг дух. На друго място ги нарече маловерци.

Исус съдеше справедливо, а не според това, което вижда или чува.

Днешните християни в повечето случаи съдят според това, което чуват или виждат (и се засягат, и се обиждат), а не съдят справедливо.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
забележи че поставям въпрос над това как точно е оторизирано това духовенство.Това е въпроса.
Иначе считам че всеки вярващ истински човек , с течение на времето заема своята служба в тялото.Тялото го разпознава.Бог го дарява с дарби и така той служи.
Не мисля , че винаги Бог говори директно за назначаване на някого за дадено служение , по скоро местното тяло от вярващи е натоварено с това , като действа съобразно Божия Дух в тялото от вярващи.

Дадох ти и няколко стиха свързани с въпроса .В тимотей се говори и за дяконите , но аз по скоро визирах епископите за които става дума там , или по точно стареишините/които  е добре да имат учителска дарба , или да говорят с мъдрост/  в едно събрание , като както виждаш те поучават , а не само наставляват.Кажи нещо по този въпрос , понеже ти каза че само учителите поучавали!А учител се ставало /според тебе / сякаш само с директна заповед от Бога.Не виждам да е така.

Ако и да съм съгласен , че днес има хора поставени на служение което не е за тях , то причината до голяма степен е в непознаване на Писанията , неспазване на условията , незаинтересуваност от Духовните дарби ,лъжепророчества в събранията , липса на зрялост във вярващите и тн.
Винаги и стари братя във вярата , хора със засвидетелстван отИстината характер и плодове на Духа в живота си играят роля при това Бог да постави в тялото хора на различни служби.Това става понякога с молитва и вяра и изпитване на хората , добри свидетелства за тях , одобрен характер , както и Бог ни разкрива Своите намерения чрез различни хора измежду нас , но пак казвам не е нужно винаги да има дириктин глас от Бога , това не е вярно , ако чакаш винаги такъв глас , ще пренебрегнеш това което Бог дава в събранието за обща полза , помисли над това.

Който не Ме люби, не пази думите Ми; а словото, което слушате, не е Мое, а на Отца, който Ме е пратил
Ние вярващите също сме пратени в света да бъдем светлина и сол.Словото което говорим , ако сме изпълнени с Духа , не е наше си слово.

и пак те питам покажи ми как са изпратени и оторизирани Пол Уошър или Кац , или Ни , как е станало това при тях?
За Уошър видяхме вече клипчето с неговото свидетелство , там се говори за местното тяло от вярващи хора , ако имаше директно слово от Бога , не виждам причина Уошър да го крие , най вероятно няма такова.

Считам , че до голяма степен характерът/да отговаря на условията в Словото/ на човека , събранието и Духовните дарби дадени от Духа определят и службата на човек в тялото.
Бог работи и по този начин в Своята Невяста ,както и с директно слово , когато иска.
Всичко трябва да се изпитва!!

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
small axe тази тема стана 5 страници заради това, че нямаш ясно разбиране какво означава Бог да ти говори и Бог да те води. За да не продължава темата в повтаряне на едно и също, вземи седни и размисли или пусни тема по въпроса. Защото явно за теб Бог да ти говори или да те води означава да чуеш глас, което е вярно, но съвсем не изчерпва темата, а е по-скоро изключение.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Johny убеден ли си в това което казваш за моето разбиране?
Предлагам ти да прочетеш отново какво съм писал , и да не бързаш с изводите р ще постъпиш мъдро.

Аз също смятам , че да ти говори Бог с глас е изключение!
А относно това което ти самият имаш в предвид под това  , Бог да те води , не се съмнявай братко , че имам много ясно разбиране.

Още очаквам отговор на въпросите си.
Ако ти Джони , не можеш да отговориш , не виждам и смисъл да пишеш такива кардинални изводи , но все пак всеки отговаря за думите си , както и аз за своите.
Пиши по темата с цитати от Словото Джони , ако не ,просто слушай!


Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
small axe,

Ако Бог не говори ясно, тогава как Тялото успява да разпознае, че даден човек е натоварен със служба за Бога? Бог ли говори или хората мислят и решават.

Прочети внимателно как Бог действа чрез пророците, чрез тълкувателите на езици, чрез говорещите езици.

В цялата картинка забравяш, че всичко това идва от Бога директно, а не по разсъжденията на хората. Толкова много съобщения се изписаха и пак на първо място слагаш решението на човеците с думите "аз мисля".

Имаш достатъчно материал да премислиш и да препрочетеш. Виж в Писанията как стоят нещата. Извади си на един лист хората, които са пратени и назначени на Божия служба. Потърси как са били изпратени. Има достатъчно примери за това (със сигурност ще намериш примери, където не е спомената цялата история на човека, но това не е изключение, а просто се набляга на други факти, тъй като на няколко други места се посочва какъв е Божият принцип).

Виж в Писанията пророците как са били изпращани. Виж колко пъти Бог осъжда това, че пророци пророкуват без да бъдат пратени.

Има толкова много много примери.

Започни от нула. Забрави това, което са те учили. Забрави това, което виждаш с очите си и съди според това, което е справедливо, а не според това, което виждаш и чуваш. Чети Словото все едно го виждаш за първи път.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
убеден съм Тишо , че съветите ти са искрени , за мен това не подлежи на съмнение.
Аз също те съветвам , да забравиш това на което си бил учен (не всичко) , и да се помъчиш да четеш Словото сякаш го виждаш за пръв път.Трудно пожелание , но искрено :)

Бог говори ясно , вече описах главно как.Говоренето с глас е изключение.Всичко опира до доверие в Словото.
Бог ме води главно чрез Словото си , също и чрез други братя и сестри в които обитава Божият Свят Дух.

В Словото ясно се вижда , Божиите хора са призовани да проумяват Божията воля.Това става с молитва , размишление върху Словото и дела на вяра.
Прекаленото ви разчитане на свръхестествени неща е неправилно.
Убежденията ви за дарбите и конкретно за дарбата говорене на езици е повлияна от изкривени и извадени извън контекста пасажи от Словото.Но така или иначе , се надявам Бог да отвори очите ви по този въпрос , както и на милионите други хора с подобни убеждения.


"Извади си на един лист хората, които са пратени и назначени на Божия служба. Потърси как са били изпратени" / Тихомир/

ако имаш желание можеш да ми помогнеш , аз съм написал няколко имена.

също не си ми отговорил относно това което писах за поучаването от страна на старейшините , тяхното поставяне как става , и защс поучават , ако не са учители ( според твоята логика по горе)


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
small axe,
Започни от нула. Забрави това, което са те учили. Забрави това, което виждаш с очите си и съди според това, което е справедливо, а не според това, което виждаш и чуваш. Чети Словото все едно го виждаш за първи път.

4Царе 2:10  А той рече: Мъчно нещо поиска ти;
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
:) Watchman , някак си , винаги успяваш да ме разсмееш .Имаш чувство за хумор , братко , не мога да се оттърва от подозрението , че някъде , някога ще те видя и това ме радва!(казвам го искрено)

с това " трудно пожелание" имах впредвид , че за да забравя това на което съм бил учен , трябва да забравя и тези които са ме учили , а вярвайте , не бих сторил това.Ще е противно на Словото , стиховете ги знаете ! А и Духът не ми дава такова нещо!

поздрави братя в Господа!!