Author Topic: Опра и ню ейдж ученията, които навлизат в църквите  (Read 7121 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Тази информация може би не е нова за някои от вас, но искам да предупредя за нещо, което става в момента в САЩ, което сигурно ще залее и други държави.

Сигурно много от вас са чували за "хуманизъм". В днешни дни това е прието като нещо много добро и позитивно. Коренът на тазу дума е "хуман" (от английски human), което означава човек. Днес тази дума символизира отношение. По начало това е философско New Age движение, което има за цел да постави човека в центъра на всичко и да премахне всякакъв "бог" (Даниил 11:36) от полезрението, учейки, че най-важното на този свят е щастието на човека.

Хуманизмът е придобил и "християнско" значение, което е именно "най-важното е духовното щастие на човека". Всичко, което се прави, в християнството да се прави заради щастието на човека:
- да вярваш в Бога, за да СПАСИШ СЕБЕ СИ (и да си щастлив един ден като умреш)
- да вярваш в Бога, за да ИЗЦЕЛИШ СЕБЕ СИ (и да си щастлив)
- да вярваш в Бога, за да ЗАБОГАТЕЕШ и материално и духовно (и да си щастлив)
- да вярваш в Бога, за да ИМАШ НАГРАДА един ден като преминеш (и да си щастлив)

Така и проповядват мнозина днес.

За съжаление тези неща са приети от мнозина християни днес като основни цели в живота си и по този начин легализират "християнския хуманизъм", навличайки на себе си погибел.

Нека видим какво казва Словото:
Матей 16
[22] Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе.
[23] А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
[24] Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и |така| нека Ме последва.


Виждате, че това, което Петър казваше не изглеждаше лошо, но беше сатанинско, според Господ Исус (!). Защо? Защото целта не беше да се угоди на Бога, а да му бъде добре на човека.

Целта на човека е Бога, а не личното щастие (било то "духовно" или "телесно"):
Филипяни 3
[7] Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа.
[8] А още всичко считам като загуба заради |това| превъзходно нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам |всичко| за измет, само Христа да придобия,
[9] и да се намеря в Него, без да имам |за| своя правда |оная|, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, |то ест|, правдата, която е от Бога въз основа на вяра,
[10] за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му,
[11] дано всякак достигна възкресението на мъртвите.


Лъжеученията на хуманизма са като трамплин към други нови, базирани на тези. В днешни дни се зараждат екуменически движения, които целят да "обединят" с едно фалшиво обединение всички религии в едно, за да се изпълнят Писанията (и те ще се изпълнят) и да има един лъжепророк.

Това, обаче, не може да стане, освен ако няма отклонения от здравото учение на Исус Христос. Всяко лъжеучение цели да отклони християните от здравото учение, за да може да ги приближи към заблудата на фалшивото обединение.

Всички тези неща идват от дявола и лъжата е винаги една и съща, както в едемската градина:
- Бог лъже ("...никак няма да умрете...")
- Човекът сам по себе си е Бог ("...ще станете като Бога...")

Битие 3
[4] А змията рече на жената: Никак няма да умрете;
[5] но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.


Теченията, които са се зародили по църквите в щатите, а и навлизат и тук по различни линии целят да излъжат хората точно в това:
- няма ад/рай ("...никак няма да умрете...")
- ти определяш живота си ("ще станете като Бога")
- ти си спасител за себе си ("ще станете като Бога")
- прави това, което диктува сърцето ти и ще ти бъде добре ("...никак няма да умрете...")

Всички тези са ЛЪЖИ, които произлизат от старовременната змия, която ще бъде хвърлена в огненото езеро един ден, според Писанията:
Откровение 20:10
[10] И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.


В момента в щатите вървят онлайн предавания на Опра Уинфри (Oprah Winfrey), която е бивша посетителка на баптистка църква и настояща проповедничка на ню ейдж учения. Тези онлайн предавания ги наричат "църква". Първото такова се състоя на 1 март, 2008 с 300,000 онлайн посетители. След това в средата на март имаха второ такова с 2,000,000 онлайн посетители, което според тях е първато масирано изпадане в транс с такива мащаби. Транс? Да, това учи тази жена и Екхарт Тол, който е ню ейдж учител и автор на няколко книги, които се четат и от много "християни" в щатите. Доктрините, които изповядват са точно тези, които ви писах по-горе като "лъжи". Сред тези доктрини те споменават и името на Исус Христос (както и дяволът спомена Бога, когато Христос го (дявола) смъмри), но като един, който е като добър пример, но НЕ И като ЕДИНСТВЕНИЯТ Път до Бога, отричайки се от Него по този начин.

Затова дръжте се за здравото учение и се пазете от всичко това. Когато учениците питаха Христос за последните дни - какъв ще е белега, Христос започна и завърши отговора си с думите: ПАЗЕТЕ СЕ ДА НЕ ВИ ЗАБЛУДИ НЯКОЙ! Това трябва ясно да ни покаже, че повсеместната заблуда ще е един от най-ярките белези на последните времена.


Ето един изобличителен клип (на английски), относно ученията на Опра:
http://christianworldviewnetwork.com/article.php/3314/
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

kender

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 17
Много се радвам,че мислим едно;продължавай все така да разкриваш кой стои зад маската !поздрав !

sivan

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 7
Живея в Щатите от 3 години и мога само да подтвърдя това. Браво Тихомире, много добре казано.
Защото за мене да жижея е Христос, а да умра придобивка. Фил.1:21