Author Topic: Молитвата  (Read 6587 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Молитвата
« on: January 16, 2008, 10:38:51 AM »
Какво е молитвата?
Каква е целта на молитвата?
5 минути, цяла нощ, на ум, на глас, на разбираем език, на неразбираем език.
Какво представлява постоянната молитва?
Какво е усърдна молитва?

И накрая как може да причиниш зло с молитва?

Quote from: Watchman от темата Демонология
Само внимавайте и се молете според Словото да не му причините зло с молитви водени от невежество.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3416
Re: Молитвата
« Reply #1 on: January 16, 2008, 12:45:25 PM »
Quote
И накрая как може да причиниш зло с молитва?

Аз ще започна от края, защото е запитано нещо във връзка с мое изказване. Светските хора много обичат да вярват, че света не е бял и черен, че има средни положения и нюанси. Бог от своя страна не страда от подобни заблуждения и е поставил нещата категорично:

- смърт или живот
- вечна погибел или вечно спасение
- ад или рай
- неправедни или неправедни
- нечисто или чисто

Бог не борави с термини от рода на полунечисто или получисто. Полу спасен, полу неспасен. Полу вечен живот, полу вечена погибел.

Църквите обаче се заразяват все повече от светските философии и биха искали да има "полу" неща, нюанси, и да не са нещата в черно и бяло.

Казвам всичко това във връзка с въпроса за молитвата и за това дали тя може да причини зло и да бъде вредна. Молитвата като всяко друго нещо може да донесе живот, може да донесе смърт. Може да предизвика полза, може да предизвика вреда. Няма средно положение.

Молитвата или е по Божията воля или е своеволна. Когато е по Божията воля тя е в услуга на Божието Царство, когато е своеволна тя е в услуга на царството на тъмнината.

Ето защо ние трябва да сме много внимателни как, защо, с какъв мотив, според чия воля се молим. Нито трябва да прибързваме да се молим. В Ефесяни 6 гл. се казва на първо място да се препашем с Истината през кръста си, и чак на последно да се молим. Ако не сме си изяснили Истината за дадено нещо, даден човек или ситуация и бързаме да се молим, това е доста опасно нещо. А милиони се молят именно по-този начин, защото им е втълпено - молете се, молете се, молете се. А истината е навряна в ъгъла като нещо второстепенно.

Интересен е и примера на Исус със дванадесетте. Те вече бяха дълго време с Него, а Той не им беше говорил нищо за молитвата. В един момент те отидоха при Него и го помолиха - научи ни да се молим. Какво ги е учил Исус през това време? Защо не е засегнал въпроса за молитвата още в самото начало? На какво Исус е дал приоритет в началото?

Все важни въпроси, които могат да ни отворят очите за много неща.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Молитвата
« Reply #2 on: January 16, 2008, 13:25:22 PM »
Ето и пример от Словото:

Притчи 28:9
Който отклонява ухото си от слушане закона, На такъв самата му молитва е мерзост.


Наистина е вярно това, което казва Watchman. Примерно мнозина се молят на личности, към които никога в Словото не е била отправяна такава.

Ето и молитва, която има в себе си укор и осъждение:
Лука 18:11
Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Joyssie

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 48
Re: Молитвата
« Reply #3 on: January 17, 2008, 09:45:32 AM »
А какво да кажем тогава за молитвите на хората от света, които още не са познали Бог, но са почувствали нужда от Него?
Ако Бог ги е съкрушил и те са осъзнали, че живеят в тъмнина, страх и лъжи...и паднат на колене пред Бог, за да Го молят за прошка и милост...Значи те нямат право да се молят (или молитвата им е мерзост), понеже все още не познават цялото Слово (Истината)?!?
...........

Аз не разбирам какво значи да се моля по Божията воля или своеволно (?). Обикновено се моля когато чувсвтам нужда да общувам с Бог (за прошка, за благодарност, за помощ, за мъдрост или просто да общувам с Него). И когато се моля, се моля да е Неговата воля.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Молитвата
« Reply #4 on: January 17, 2008, 09:57:29 AM »
Първо Бог новоражда човека и го съживява, защото човекът е мъртъв чрез своите прегрешения. Никога мъртъв човек не може да се съживи сам и да осъзнае, че е мъртъв.

Бог съживява човека чрез Словото си (това е Божие дело, не е човешко) и тогава човекът вижда истината, че Бога е праведен и той като грешен човек заслужава наказание, но му е показана милост, за да се покае. Той се моли според истината, която знае.

Phil 3:16 И така, дотам, докъдето сме достигнали, нека ходим (според това правило, като мислим същото)

Проблемът е, когато се прекрачва границата на това, което Бог ни е дал да достигнем и мислим за неща, които са по-високи от нас:

Ps 131:1 (По слав. 130) Песен на изкачванията. На Давид. ГОСПОДИ, сърцето ми не е гордо и не се превъзнасят очите ми, нито се занимавам с неща, твърде големи и твърде чудни за мен. Ps 131:2 Наистина укротих и успокоих душата си, както отбито дете лежи при майка си; като отбито дете е душата ми в мен.

С времето човека израства в Божието учение.

Относно това дали се молим по волята Му трябва да знаем волята Му първо. Словото е това, което ни направлява относно волята Му. Когато не знаем какво да правим и каква е Неговата воля, нека се боим от Него и той ще ни насочи кой път да изберем (Псалми 25).

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Молитвата
« Reply #5 on: January 17, 2008, 10:36:50 AM »
Братя и сестри, нека да не забравяме:

Rom 8:26  Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самия Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;
Rom 8:27  а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Молитвата
« Reply #6 on: January 17, 2008, 10:39:23 AM »
А как разбирате това, че "Духът ни помага" и "самия Дух ходатайствува". Мнозина говорят, че става въпрос за молитва на езици, но виждаме, в Писанието, че не всички говорят езици.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Молитвата
« Reply #7 on: January 17, 2008, 10:39:55 AM »
Темата малко залитна към последния въпрос само. Нека да погледнем и другите.

Какво е молитвата?
Това разговор с Бога ли е или просто изказване на молба?

Каква е целта на молитвата?
Общение с Бога? Начин за научаване Волята Му? Начин да изпросим нещо?

Колко време?
Исус се молеше по цяла нощ.
Как молитвата на неразбираем език те назидава, след като умът нищо не разбира?

Какво е постоянна молитва?
Погледнато буквално ще умреш от глад и жажда ако се молиш постоянно.

Какво е усърдна молитва?
Да се молиш докато нещо стане ли?
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3416
Re: Молитвата
« Reply #8 on: January 17, 2008, 14:06:23 PM »
А какво да кажем тогава за молитвите на хората от света, които още не са познали Бог, но са почувствали нужда от Него?
Ако Бог ги е съкрушил и те са осъзнали, че живеят в тъмнина, страх и лъжи...и паднат на колене пред Бог, за да Го молят за прошка и милост...Значи те нямат право да се молят (или молитвата им е мерзост), понеже все още не познават цялото Слово (Истината)?!?
...........

Аз не разбирам какво значи да се моля по Божията воля или своеволно (?). Обикновено се моля когато чувствам нужда да общувам с Бог (за прошка, за благодарност, за помощ, за мъдрост или просто да общувам с Него). И когато се моля, се моля да е Неговата воля.

Никой човек от света не може да извика към Бога истински без това да е дело на Святия Дух в сърцето му и живота му. И ако е дело на Святия Дух, то е според Божията воля и Бог слуша.

Виждам обаче, че използваш израза "чувствам нужда" да се моля. Човешкото сърце е окаяно и страшно болно и както то чувства и желае - Бог не се води от него. Ние трябва да се молим независимо дали чувстваме нужда или не чувстваме нужда. Праведния се моли защото за него е като дишането да уповава и да се осланя на Бога за всяко нещо. Истината е че ние имаме най-голяма нужда да се молим именно в моментите в които не чувстваме никаква нужда от това.

И нека не забравяме думите на апостола:

1Йоан 5:14  И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;
1Йоан 5:15  и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.


Бог слуша ако просим по Неговата воля. Ако не е по Неговата воля Бог няма да ни послуша въобще, дори няма никаква гаранция да си мислим, че въобще обръща някакво внимание на такива молитви. Това е много отрезвяваща мисъл, която трябва да ни накара да сме много внимателни в това как и за какво се молим. Думите на Яков също идват да потвърдят:

Яков 4:3  Просите и не получавате, защото зле просите, за да иждивявате в сластите си.

Тук се засяга не само волята, но и намеренията и мотивите на сърцето ни.

Аз бих искал да поясня по въпросите на Джони, че има поне два вида молене, според както е писано:

Фил. 4:6  Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;

Еф. 6:18  молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,


Двете думи молитва (proseuche) и молба (desis) са двата основни вида молене пред Бога.

Desis е точно това, което българската дума "молба" означава - да поднесеш молба пред Бога за нещо конкретно, конкретно искане или представяне на конкретна нужда.

Proseuhe е много богата дума според мен и се състои от две думи: pros (към, от страната на, лице в лице) и euche (имаща две значения - да желая и да се обрека, да се посветя). Със друго думи молитвата означава да се предстоява пред лицето на Бога, бидейки от към Негова страна и да представяме определени желания от една страна (тук трябва да помним, че праведния желае само Неговата воля) и да се предаваме посвещаваме на Него от друга.

В този смисъл думите "непрестанно се молете" 1 Сол. 5:17 означават непрестанно пребъдване на нашия вътрешен човек пред Бога и непрестанна комуникация с Него. Това е действие на човешкия дух, и ако човешкия ум да е зает с ежедневните ангажименти, пак това не пречи човек да пребъдва в сърцето си в молитва пред Бога.

Не знам за вас как сте го преживяли това нещо. Но при мен се случва така, че мога да водя разговор с някого, а в същото време в сърцето си да предстоявам пред Бога и да викам към Него за съвсем други неща, нямащи нищо общо с този разговор или със занятието с което съм зает. За съжаление не мога да се похваля, това да е наистина непрестанно, както ни наставлява апостола.

И тук е мястото на съкрушението. Няма истинска молитва без съкрушаване. Няма истински вик към Бога освен от унижен ум, смирено сърце и съкрушен дух. Именно съкрушеността на сърцето е тази, която ни кара да викаме и престояваме постоянно пред лицето на Бога.

Как тогава да придобием съкрушеност? Постоянното осъзнаването на огромната немощ и неадекватност в която се намираме спрямо отговорностите ни в този живот е това, което ще ни държи съкрушени. Тези отговорности включват не само ежедневните ни отговорности в семейството и на работа, но още повече нашата отговорност спрямо Божията Правда и Божията Слава. Ние сме отговорни да живеем праведно във всяка наша постъпка, дума и мотив. И ако това не е съкрушаващо само по себе си, отговорността спрямо Божията Слава е способна да ни тръшне по-лице на земята в пълна агония.

Причината да не сме съкрушени е че ние сме самоуверени спрямо ежедневните отговорности, повърхностни или себеправедни в отговорността ни спрямо Правдата и напълно нехайни в отговорността ни спрямо Славата.

Самата мисъл, че сме отговорни да прославяме Бога със всяко наше действие е смазваща. Как е възможно, човешко същество, черепка от земните черепки да прослави БОГА? Този пред Когото всичките народи са като прахта по земята? Аз се съкрушавам от отговорността си спрямо ежедневните неща, отговорността ми спрямо Правдата ме кара на треперя, а отговорността ми спрямо Славата - да примирам! Разбира се не и когато сърцето ми се закоравява, не и когато нехая и забравям за Славата.

Но ако помним и не забравяме за всички тези неща, ще станем, както е писано:

Пс. 22:14  Разлях се като вода, И разглобиха се всичките ми кости; Сърцето ми стана като восък, Разтопява се всред вътрешностите ми.

Това е истинска съкрушеност, такава каквато ни кара да викаме непрестанно пред лицето на Бога в сърцето си. Ако и никой около нас да не може да види това. Това е непрестанната молитва, онази която е като дишането за съкрушеното сърце и сломения дух.

Дано Бог ни даде благодат никога да не забравяме нашата отговорност спрямо Него, за да бъдем винаги съкрушени и непрестанно молещи се.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
Re: Молитвата
« Reply #9 on: January 18, 2008, 21:14:59 PM »
Молим се на Бог в името на Исус.Има различни видове молитва.Има молитва която може да е всърцето само ноима молитва която е задължителна да е на глас например когато се покаива ,когато се моли за изцеление когато гони демони и др.Можеш да нанесем зло когато се молим по неправилен начин и тогава молитвата става чародейство.Чувал съм такава молитва...Господи кажи на тази сестра че трябва да си слижи забрадката.

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 210
Re: Молитвата
« Reply #10 on: January 19, 2008, 00:29:42 AM »
Evangelista1962,

Поради многото ти и прибързано говорене, може би и от доброто ти намерение да споделиш това, което знаеш с останалите, ти пропускаш скъпоценни бисери. Успокой се! И нищо да не кажеш, няма да те съдим или да мислим лошо за теб за това. Научи се да слушаш, да размисляш, да не бързаш да предлагаш своето мнение. "Видял ли си човек прибързан в работите си?" пита Соломон и казва: "Има повече надежда за безумния, отколкото за него." (Притчи 29:20). Апостол Яков предупреждава, "Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане."  Призвани сме да бъдем първо ученици, не учители--махна да намираме, и акъл да даваме. За другите ли го правиш или за себе си?
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
Re: Молитвата
« Reply #11 on: January 19, 2008, 10:16:53 AM »
Това пък какво беше.Извинявай че не се обръщам по име към теб но незнам английски ида не ти объркам името като на Уочман.Просто отговарях на въпросите що е молитва и видовете молитва.Апоследното беше пример за манипулативна молитва това е.

A-G-A-P-E*Q

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 8
 • I love Jesus
Re: Молитвата
« Reply #12 on: March 24, 2008, 21:23:12 PM »
Какво е молитвата?

И накрая как може да причиниш зло с молитва?

Молитвата за нас е обобщение с нашия Небесен Бща. и когато Святия Дух  изпълни човека той не само минути и час да се моли на глас или на ум, ами може и с цели дни, щом си в присъствието на Бога  - спомни си за Моисей на планината и за Исус, който е самият Бог, но в човешка плът като нас..
С други думи казано МОЛИТВАТА, за нас вярващите е въздухът без който не можем!!

Запомни добре това ако в теб живее е Божии Дух, значе в теб живее Божията любов, защото БОГ Е ЛЮБОВ!! Следователно  ako в теб цари Божията любов, ти ще се молиш не за ЗЛО, з за ДОБРОТО на най-големия си душман, понеже не ти се молиш, но Божия Дух в теб се моли за него и ходатайства!


Римляни 8:26
Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;
 

G.B.Y !
Ако жадува душата ти за живот. Ако си,търсиш истинската любов, потърси я в
моя Бог
http://www.greatcom.org/bulgarian/whois.htm
  Tой на кръста се разпъна, греховете ти отне и срама Хистос моя Бог