Author Topic: Правопис и яснота на писане и изразяване на мисълта.  (Read 6443 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3337
Причината да повдигна тази тема и да я поставя сред правилата на форума е тъжното положение, което виждаме при много от пишещите във форума, че няма респект към чистотата на езика, към точността на правописа и още по-малко към ясното изразяване на мисълта.

Нека не забравяме, че говора и писмеността са сред най-важните неща които отделят човека от животните и го поставят като венец на творението. Още повече нека не забравяме, че:

Йоан 1:1  В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

Нашето отношение към словото, към думите които употребяваме и изписваме, към начина ни на изразяване на мисълта напрактика показва нашето отношение към Бога, защото Бог е Словото.

Бог сътвори света със слово, рече и стана, Бог даде Писанията, които са съвършени в своята истинност, Бог прати Словото Си в плът да изкупи човеците. Ако ние обичаме Бога ние ще внимаваме как боравим със думите и словото. Бог е Бог на светлината, а в светлината всичко става ясно и явно.


Ето защо яко пишем във форума объркани изречения, пълни със грешки, с недоизяснени мисли и твърдения, то от светлината ли е този начин на писане или от тъмнината? Нещо повече подобно писане показва, че сме писали прибързано, а прибързаността не е позволена за Божия човек:

Яков1:19 Обаче нека човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;

В нашия случай - бавен да пише. Прибързаното писане води не само до правописни грешки, но също и до погрешно изразена мисъл, често и погрешно схваната и недостатъчно осмислена теза на вече изказалите се.

Ето защо, проявете себеобуздание и пишете бавно, ясно, внимателно и разбираемо.

Също така, разделяйте текста си на параграфи. Ползвайте пуктуални знаци. Препрочитайте написаното един два или повече пъти ако е необходимо и поправяйте грешките си, тогава едва пуснете това което сте написали, или използвайте бутона за промяна на мнението да поправите допуснатите грешки. Използвайте функцията за предварителен преглед за да видите как изглежда форматирано изказването ви и да нанесете необходимите поправки преди да сте пуснали отговора си.

Божиите хора трябва да имат най-голямо превъзходство в чистотата и яснотата на мисълта и изразните средства, защото Христовата общност е призована да бъде стълб и подпорка на Истината.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.