Author Topic: Какво е по-различното в този форум?  (Read 6460 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3454
Какво е по-различното в този форум?
« on: January 05, 2008, 16:24:20 PM »
Тези които са попрочели повече неща във форума и са прекарали повече време наоколо вероятно са забелязали, че в този форум се действа по по-различен начин от това което вероятно сте виждали по други форуми с християнска насоченост. Ще забележите, че хора биват бан-вани от форума поради отхвърляне на Библията и разпространяване на еретични учения, а други биват изобличавани строго. Ще се зачудите защо някои биват поканени да напуснат още с представянето си.

Причини за това разбира се има и в този постинг аз бих желал да изясня тези причини, за да може посетителите и членовете на форума да имат по-голяма яснота, относно форума, неговия замисъл, цели и принципи.

Преди всичко бих искал да изясня, че този форум не е говорилня за християни или за хора имащи се за такива. Не, той има специфичен замисъл и цели. В правилата на форума са изяснени основните принципи, но аз бих искал да направя нещата по-специфични за да може четящите по-лесно да се ориентират за какво става въпрос.

Лайт мотива който е сложен най-отгоре на форума "братско общение в тревожни времена" говори повече за целите и предназначението на форума отколкото повечето от вас биха предположили. Но нека да изясня какво имам предвид.

Преди всичко се казва - "братско общение" - това предполага, че форума е създаден за хора които са братя (и сестри) в Христос. За да бъдат хората братя в Христос е нужно те да са родени от Бога, според както е писано:

Йоан 1:12,13  А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.

За да бъде роден някой от Бога, той трябва изпълни условието на това "да приеме" Христос и "да вярва в Неговото Име". Обаче как може някой да приеме Христос ако не е наясно, кой в действителност е Той и какво е Неговото учение, и още как може да вярва е Неговото Име, ако не разбира, какво стои зад това Име, каква същност, каква реалност това Име комуникира.

Казвам всичко това с цел да предизвикам четящите да се замислят за истинността и дълбочината на своята вяра, а също така да ги подканя да се запитат дали наистина желаят да платят цената да бъдат Христови братя.

След това се казва - "братско общение". Общението не е нещо, което може да реализира своята истинска същност в Интернет. Ето защо целта на този форум е отвъд говоренето и писането по разни теми. Писанието и дискутирането по темите ще подпомогне за някакво частично опознаване, което има за цел да предизвика желание за по-задълбочени и сериозни контакти в реалния живот, за да може да се създадат Богоугодни връзки на братолюбие и съработничество.

Ето защо осъзнавайки сериозността, отговорността, а още и опасностите, които горната цел крие ние сме задължени пред Бога да модерираме и администритаме този форум с голяма строгост и безкомпромисност. Ние, които основахме този форум (Tihomir, mak и Watchman) не сме деца, нито младежи (както на някои им се иска да вярват), а сме сериозни мъже, които знаят какво правят и далеч не сме тръгнали да си играем на форуми за забавление или поради наличие на изобилие от свободно време. Ние вярваме, че за създаването на този форум в смисъла на неговите цели и предназначение на нас ни е поверен Небесен мандат и отговорност за които ще отговаряме пред Господаря на господарите. Ето защо ние в никакъв случай не гледаме с леко око на всичко което се пише и се случва във форума и се стараем с голям страх от Бога взимаме решения си.

При модерирането и администритането на форума, темите и потребителите, ние действаме с пълна власт, като настойници на поверените ни отговорности. При употребата на власт ние се стараем всякога да правим това в съгласие с онова, което е праведно, справедливо и истинно на основание на Писанията. Справедливостта е едно от най-важните неща в ценностната система на Бога и ние треперим да не изпаднем в пътя на несправедливостта. Освен със справедливост ние разбираме, че властта трябва да се използва също и със милост.

Означава ли казаното по-горе, че ние считаме себе си за непогрешими в нашата преценка за това, кое е праведно, справедливо и истинно? Да не бъде! Ние осъзнаваме, че сме само човеци, които могат да бъдат подведени и измамени. Ние сме се заблуждавали относно много неща в миналото, а вероятно се заблуждаваме и за много неща в настоящето. Но се стараем да бъдем верни в онова до което сме достигнали.

Има два принципа, които ни ръководят при взимането на решения и те са - съгласие с Писанията и съгласие помежду ни. Ние сме решили, че решение да изгонване или неприемане на някого от форума ще бъде вземано, само ако и тримата сме единодушни. Дори само единия да не е съгласен и да има смущение в сърцето си относно някое решение, ние няма да пристъпим към действие докато нямаме пълно единодушие. Разчитаме на Святия Дух да донесе единство между нас за онова, което Му е угодно и да смути съгласието ни за онова, което не Му е угодно. Вярваме, че този е принципа на който трябва да се управлява, така и правим.

Ето защо не мислете, че сме толкова плитки да се водим от лично отношение, лични спорове и други неща касаещи аз-а и егото. Дори егото на някой от нас да е засегнато, другите са там за да донесат корекция. Ако някой иска да ни изобличи за нещо, нека не бъде голословен, но да поднесе изобличение според Писанията и ние ще обърнем внимание. Да не дава Бог да се закоравяваме, когато Писанието ни изобличава!

Така стигам до другия много важен момент в разбирането на принципите, които стоят зад този форум, а именно върховенството и авторитета на Писанията. Ние очакваме ако някой е наистина Христов брат и ученик, той по подобие на своя Учител и Господар, да приема свещените писания на Библията, като единствен авторитет по духовните въпроси и единствен арбитър за изясняване на спорове и учения.

Също така в този форум очакваме да проявите духовно благородство по подобие на беряните, които като чуха нещо ново за тях "приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно." Деян 17:11.

Забележете -  беряните не обявиха пости и молитва да се молят за откровение свише дали това е вярно (както някои тука препоръчаха), а вместо това изследваха Писанията. При това всеки ден - сиреч това беше един продължителен процес, а не 10 минутна проверка в конкорданса. И Святия Дух свидетелства за тия хора, наричайки ги благородни, заради това тяхно отношение.

За да можем да дискутираме на основание на написаното в Писанията обаче е нужно да имаме здрав разум. Библията говори за трезвеност, което буквално означава здравомислие. Често пъти, когато се предлага пасаж от Библията, четящия не е в състояние да го осмисли и продължава да коментира неща които са в противоречие с Писанието. Ние няма как да толерираме подобна практика в този форум. Това е даване на лош пример и е опасен квас, който може да зарази останалите. Внимавайте на себе си, на прочитането и на говоренето си, защото носите отговорност към четящите.

Ако обаче някой отхвърля Писанията като абсолютен авторитет, и не желае да приеме корекция, то ние няма как да считаме такъв човек за Христов ученик и брат. Няма нито един пример на праведник и светия в Библията, който да презира и отхвърля авторитета на Писанията! Ето защо ако някой го прави, то такъв не е нито праведник нито светия.

Ние държим на тези неща. С пълна сериозност. Ето защо уважавайте това, което Писанието казва в дискусиите, или се замислете за духовното си състояние и за валидността на покаянието си.

Нека продължа нататък относно целите на форума. Казва се още най-отгоре: "братско общение в тревожни времена" Този форум бе създаден с оглед на злите времена в които живеем, според както е писано:

2Tим. 3:1-7  А това да знаеш, че в последните времена ще настанат усилни времена.
Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребрелюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.
Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината.


Вярваме също така, че живеем в дните на голямото отстъпление за което говори Павел в 2Сол. 2:3. Ето защо целта на този форум е да предупреди и помогне на светиите да се подготвят и устоят в тези зли времена. Това е един от най-големите приоритети на този форум. Ние сме съкрушени като гледаме какво става по деноминациите, движенията и църквите. Овцете биват мамени, стригани, ограбвани и хранени с захарни изделия вместо със хляб, който дава живот. Пропагандира се екуменизъм, и на хората се предлага фалшив Христос и благовестие, които не могат да спасяват. Ние се надяваме Бог да направи това място фар за ориентиране на заблудените и остров за отмора на изхвърлените зад борда. Но не просто чрез писане и четене на теми, а чрез създаване на Богоугодни взаимоотношения и реално общение, както писах по-горе.

Целите ни се простират още по-навътре, желаейки чрез тези реални взаимоотношения:

   - Да се помогне на бедните между светиите (но не като им се даде риба, а въдица - който чете нека разбира).
   - Да се да даде пророческо видение на изгубилите посоката.
   - Гладните да намерят хляб и жадните да намерят живи води.
   - Обърканите да намерят яснота.
   - И помрачените в разума - разбиране.
   - Безработните да намерят работа.
   - И лишените от общение - братски взаимоотношения.

Но за да изпълним дори малка част от тези цели, ние трябва да положим всяко усилие да запазим това място чисто от ереси, гибелни учения и демонстриране на лош пример.

Ето защо ако отговаряте на условията на този форум, и ако нещо вътре във вас трепва докато четете нещата написани в този постинг, ако вътрешното ви свидетелство е съгласно с целите и принципите заложени зад този форум, ако желаете да участвате с пълна сериозност, то вие сте повече от добре дошли на това място.

Ако ли не то поне надявам се сме били достатъчно честни с вас да ви изясним за какво става въпрос тук и защо някои неща се случват и ще се случват на това място.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.