Author Topic: Грях ли е неплащането и/или избягването на данъци  (Read 2622 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

garich

  • Посещаващ
  • **
  • Posts: 46
Въпросът ми е конкретно за обстановката в България:

Грях ли е според вас да се крият данъци? (т.е. според вашето тълкуване на Библията)

Давам пример. Данъците се разделят на косвени и преки. Косвени са например данъците като ДДС, акцизи и прочие, които няма как да избегнем ако потребяваме стоки, върху които вече е платен този налог.
Преки данъци са местните данъци и такси, данък върху доходите на физическите лица и др.

Ако данъчните ти кажат, че дължиш определен данък (например 10% върху работната ти заплата), то щеш не щеш ще го платиш. Или те ще ти го вземат. Така, че въпросът тук не е дали е грях да си платиш тези 10% върху работната заплата. Но има много други данъци, които можеш да укриеш.

Много хора не декларират допълнителни доходи: например не декларираш че си отдал апартамент под наем. Това вече е укриване на данък => съответно неплащане. Грях ли е това?

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3886
Неплащането на данъци е престъпление според законите на настоящето властово статукво. Такива престъпления се преследват и човек, който е решил да укрива данъци ще трябва да се изправи пред последствията от това.

Хората имат различни мотиви да избягват данъчното облагане. Някои от тези мотиви може да са греховни, други да са праведни. Ние не можем да поставим нещата под общ знаменател.

Има множество законни начини човек да намали данъчното си бреме и в това няма нито грях, нито престъпление. Най-добрия начин човек да занижи данъчното си бреме е да занижи използването на финансовата система. Данъци се дължат върху финансовите доходи. Ако посееш картофи и извадиш 2 тона картофи ще имаш да ядеш две-три години и няма да дължиш никакъв данък върху това. Ако си купуваш картофи от супермаркета по 80 ст. на килограм ще плащаш и ДДС и данък печалба върху парите с които си купил картофите. Същото важи за всичките неща които купуваш. Колкото повече искаш да купуваш и продаваш толкова повече ще задлъжняваш данъчно. Колкото по-малко живота ти зависи от купуване и продаване, толкова по-малко данъци ще дължиш.

Ето това е мъдър и разумен начин да намалиш данъчното си бреме  без да имаш притеснения.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.