Author Topic: Новини - Последни времена  (Read 52532 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Новини - Последни времена
« Reply #15 on: June 13, 2008, 15:28:45 PM »
Точно в Битие.

Думата за "змия" е следната:

5175 nachash naw-khawsh'
from 5172; a snake (from its hiss):--serpent.
see HEBREW for 05172


Коренът в речника е от думата с индекс "5172":

5172 nachash naw-khash'
 a primitive root; properly, to hiss, i.e. whisper a (magic)
 spell; generally, to prognosticate:--X certainly, divine,
 enchanter, (use) X enchantment, learn by experience, X indeed,
 diligently observe.


Взел съм го от речник на английски, но ето значенията на думата с индекс 5172 на български:
правилно, съскам, шепна (магическо) за клинание, предвестявам до известна степен, прелестен, омайвач, учейки се от опита, старателно наблюдаващ

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

goodwill

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 14
Re: Новини - Последни времена
« Reply #16 on: June 13, 2008, 16:33:45 PM »
Аз съм чела в Таргума,че змията имала крака и когато Бог я проклина, й казва,че ще й се отрежат краката.И след като тази "змия" е говорела,възможно ли е тогава,всъщност,това да е бил човек,а не животното змия.Но май изглежда доста невъзможно...поне за мен.
И все пак съм се чудила,защо в Битие на 2 места пише за създаване на човек.Едното е в Битие - 1:27,където се казва, че е по образ на Бога,а другото е в Битие - 2:7,където вече земята и небето,т.е. сътворението е било завършено.
Вероятно има много неща,които са пропуснати при българските преводи на Библията.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Новини - Последни времена
« Reply #17 on: June 13, 2008, 16:58:56 PM »
Придържай се към чистото Слово само.

Същата дума за "змия" е ползвана и на мястото, където тоягата на Мойсей се превърна в "змия" и Бог му каза да я хване за опашката.

Същата дума се ползва и за медната "змия", която беше издигната в пустинята.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Новини - Последни времена
« Reply #18 on: June 13, 2008, 18:32:50 PM »
Напълно съм съгласен, че не трябва да възвеличаваме сатана (това е и причината да не изписвам името с главна буква, както понякога се среща) и ако така е прозвучало написаното - извинявам се не това бе целта. Опитах се само да насоча вниманието към опасностите за които предупреждава Словото. Да Бог е господаря на всичко и добре, че е така. Все пак не е зле да бдим и да сме уверени, но само в Господа. За да не станем като Петър самоуверени - другите ако се отрекат, аз обаче не.

Исус е казал:

Лука 12:5. "Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от онзи, който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла, Да! казвам ви, от него да се боите."

Колкото до властта на сатана - да, той няма власт, но ние можем сами да му се предадем като Адам и Ева.
Не забравяйте ние имаме свободен избор и избираме на чия страна да бъдем!

Иначе ако винаги избираме да се държим за Бога за нас ще важат думите:

"35. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож?
 36. (защото, както е писано: "Убивани сме заради Тебе цял ден; Считани сме като овце за клане").
 37. Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.
38. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,
39. нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. " (Римляни 8 гл.)


Това е един от любимите ми текстове, който ми дава сила.
Моля се това да се отнася за всички ни.
Господ с вас.
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Новини - Последни времена
« Reply #19 on: June 13, 2008, 19:13:05 PM »
Исус е казал: Лука 12:5. "Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от онзи, който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла, Да! казвам ви, от него да се боите."

Не стана ясно за кого беше писано в този стих - "бойте се от ОНЗИ".

Искам да поясня, че тук не става въпрос за дявола, а за Бога, защото единствен Той има власт да хвърля в пъкъла:

1 Царе 2:6 Господ умъртвява, и съживява; Сваля в ада, и възвежда.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Новини - Последни времена
« Reply #20 on: June 13, 2008, 21:56:27 PM »
А това за кого се отнася и за какво предупреждава:

1 Петър 5:8. "Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне." (много важно е да следваме практичните истини в Словото)

Исках само това да кажа, това което Словото ни казва ДА ПРАВИМ - бъдете трезви и будни.

Няма по-опасен противник от подценения противник. Нашата сигурност е само в Господа. Не в знанието, опита, или нещо друго което бихме могли да поставим като наше упование.

Еремия 9 гл
"23. Така казва Господ: Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, Силният да не се хвали със силата си, И богатият да не се хвали с богатството си;
24. Но който се хвали нека се хвали с това, Гдето разбира и познава Мене, Че съм Господ, Който извършвам милост, Правосъдие и правда на земята; Понеже в това благоволя, казва Господ"


Библията е дадена за да ни покаже пътя по който ДА ХОДИМ, затова е важно как живеем.

Лука 21:36. "Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син."

Господ с вас.
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Новини - Последни времена
« Reply #21 on: June 13, 2008, 22:27:06 PM »
Писано е да се боим от Бога, а не от дявола.

Когато Божиите хора бяха изкушавани (пример: Йосиф в Египет), те не казваха, че "ще ги изяде дявола", а казваха "как мога да направя такова нещо пред БОГА?".

Нарочно цитирах стиха от Псалм 123, който много добре показва чии слуги са Божиите хора и пред кого отговарят и кой няма да налага властта си над тях. Не случайно цитирах и Псалм 23, където пише, че Бог се оправя с Божиите хора, а не дявола.

В Исая 35 е писано ясно:
И там ще има улица и път и той ще се нарече път на светостта. Нечистият няма да мине по него, а ще бъде само за тях. Който върви по пътя, дори и глупавите, няма да се заблуждават. Лъв няма да има там и хищен звяр няма да се изкачи по него, няма да се намери там, а изкупените ще ходят по него.

Това за "подценения" противник го няма в Словото. Бог от словото и противникът в Словото са по-различни, отколкото се представят масово по църквите. Хората се боят от дявола, а не се боят от Бога. Проблемът е, че от амвоните се представя друг бог, а не Този, за Когото пише:
Второзаконие 32
Вижте сега, че Аз, Аз съм и освен Мен няма бог. Аз умъртвявам и Аз съживявам, Аз наранявам и Аз изцелявам и няма кой да избавя от ръката Ми! Защото вдигам ръката Си към небето и казвам: Жив съм Аз до века! Ако изостря блестящия Си меч и ръката Ми поеме съда, ще отмъстя на враговете Си и ще отплатя на онези, които Ме мразят.


Колко хора по църквите познават този Бог?

Стихът в 1 Петър 5:8 говори за дяволът, който търси "кого да погълне", защото не може да погълне, когото си иска. Само тези, които не са в пътя, те могат да бъдат погълнати, защото на пътя няма лъв и хищен звяр. Там е Божията тояга и Божият жезъл.

Quote
Библията е дадена за да ни покаже пътя по който ДА ХОДИМ, затова е важно как живеем.
И фарисеите правеха това, но Христос им каза, че това е погрешен подход, защото мнозина изследват Словото, защото мислят, че имат живот в него, но не разбират, че Писанията свидетелстват ЗА ХРИСТА. Важен е фокусът на Писанията. Фокусът не е за това как човека да достигне до бога, както е във всички останали религии, а фокусът е върху ВЕЧНИЯТ БОГ, който ще научи всеки и ще напише закона си върху сърцата на своите си, според Писанията.

Quote
Лука 21:36. "Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син."

Искам да поясня, че в контекста на този стих става въпрос за избягване на заблудите, а не на трудностите.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Новини - Последни времена
« Reply #22 on: June 13, 2008, 23:45:30 PM »
Е добре хайде да опитаме пак:

1/Да господаря на всичко очевидно е Бог - Създателя на всичко (има ли нужда от конкретен стих за да го докажа? (да започнем с Битие1:1 и още ...)

2/Да имаме реален противник - писано е: "противникът ви дявола" (1 Петър 5:8) - защо е така ли, ами защото който служи истински на Бога очевидно не служи на сатана.
Но - НЕ споря за това, че понякога ние сме склонни да правим сатана по-реален от Този Който е Създателя на всяко реално съществуващо.
ДА прав си, че е лошо едва ли не да величаем злото като описваме силата му и забравяме да отдадем слава на Всемогъщия

3/борбата със злото е духовна и срещу духовни сили
Просто исках да посоча очевидното - говорим за силата на човешките оръжия и исках да напомня предупрежденията на Словото: "Бъдете трезвени, будни" ние имаме друг противник по-опасен от човеци затова е писано:
Ефесяни 6:12. "Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места."

4/колкото за това кой е Бог - чети с молитва книгата Йов има за какво да помислиш; (казвам ти го с уважение към това да което вече си достигнал и с идеята, че и аз се уча)

P.S. А за това, че почти ме наричаш фарисей - ще го подмина с идеята че не си ме доразбрал - случва се.
Яков 1 гл
  "21. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви,
  22. Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.
  23. Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото;
  24. понеже се огледва, отива си, и завчас забравя какъв бе.
  25. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянствува, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
  26. Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно."

Яков 4:7." И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас"
И тъй пожелавам на всички да познаят от опит силата на божието могъщество.

Господ с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Новини - Последни времена
« Reply #23 on: June 14, 2008, 00:31:43 AM »
Знанието за човешките оръжия не ползва изобщо. Нещата, които стават и, които се пишат тук като събития не са нищо повече от едно сверяване на часовниците с времената, описани в Словото. За съжаление е факт, че мнозина живеят в собствен свят на щастливо християнство и не искат да бъдат обезпокоявани с тревожните новини, че вече сме в края на дните. За жалост много християни живеят така, все едно днешните дни нямат общо с фактите описани за последните дни. Както в дните на Еремия хората казваха:
Видението, което той вижда, ще се изпълни след много дни, И той пророкува за далечни времена.

Продължава се с програмите за музикални сценки, концерти, записване на албуми, за да се изкара някой лев, забавления на християнска дискотека, конкурси за изява на таланти, а последните дни са надвиснали тежко над нас.

По повод на това, което пишеш: Не съм те нарекъл фарисей, но посочих място, където Христос показа на фарисеите, че са на погрешен път, колкото и да изглеждаше благочестиво (както и днес изглежда). За да си фарисей трябва поне да знаеш петокнижието наизуст и да отговаряш на още хиляди формални човешки изисквания.

Това, върху което наблягам е, че много църковни посетители днес са научени да са "войни", които да ходят да нападат, да се бият - нещо, което са го научили от филмите, а не от Словото. В Писанията виждаме, че заповедта е "стойте, прочее, твърдо".

Защо да стоим?

Защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога.

Следващото нещо, което се прави е отношението на християните да е като на една трета страна, която се бори тука на земята срещу злото. Липсва съработничеството с Христа. Липсва не аз живея, а Той живее в мен. Липсва пребъдващият в мен Отец върши Своите си дела. Всичко се опира до собствените сили. Молитвите са постоянно Дай ни сила. За какво ни е тази сила?

В тези последни дни хората, които познават Бог ще се укрепят и ще вършат подвизи. Всички останали опити за получаване на сила, за жалки "нападения над стана на врага" са обречени на провал, докато не оживее това:
Ето, Бог ми е спасение; Ще уповавам, и не ще се боя; Защото Господ Иеова е моя сила и песен, И Той стана мое спасение.

Христос стана всичко за нас. Няма нужда да искаме допълнителни "атрибути". Христос в нас надеждата на славата - това е чудната тайна, която ще се открие в последните дни чрез Църквата Му.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Новини - Последни времена
« Reply #24 on: June 14, 2008, 01:31:21 AM »
Амин.
Е най-после дойде време за най-краткото ми участие :)
Благодаря.
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Новини - Последни времена
« Reply #25 on: June 18, 2008, 00:23:12 AM »
Quote
В тези последни дни хората, които познават Бог ще се укрепят и ще вършат подвизи
Един стих като подкрепа и допълнение на вече написаното
Исая 51:12-13
  " Аз, Аз съм, Който ви утешавам; Кой си ти та се боиш от смъртен човек, И от човешки син, който ще стане като трева; А си забравил Господа Създателя си, Който разпростря небето и основа земята, И непрестанно всеки ден се боиш От яростта на притеснителя Като че се приготвяше да изтреби? И где е сега яростта на притеснителя? "

Господ с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

kristiyanstoilov

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 23
Re: Новини - Последни времена
« Reply #26 on: February 04, 2009, 13:57:04 PM »
http://www.posledno-vreme.hit.bg/

Вчера ми изпратиха тази статия, мисля че е интересна.
Нека да бдим !

Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши. А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. Но когато съдилището ще заседава, ще му отнемат владичеството, за да го изтребят и погубят до край. А царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людете, които са светиите на Всевишния, Чието царство е вечно царство и на Когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват. Тук е краят на това нещо. Колкото за мене, Даниила, размишленията ми ме смущават много, и изгледът на лицето ми се измени; но запазих това нещо в сърцето си.    Данаил 7:23-28

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1002
Re: Новини - Последни времена
« Reply #27 on: September 29, 2010, 12:49:47 PM »
Статията на този линк е много интересна, но ми направи впечатление докато слушах откровение, че има една неточност какво мислите вие:

...В предстоящото общество на електронна дебитна система без пари в наличност никой няма да може да купува или продава каквото и да е и където и да е без белега на звяра – биочипа на новия световен ред, поставен на дясната ръка или на челото на човека. Без него няма да бъдат разрешени сделки от какъвто и да е род; няма да има приходи, храна, подслон... Никой няма да бъде освободен от поставянето на този белег, без да рискува да се изправи пред заплахата от смъртно наказание.

 Докато в Писанията се казва това:

Откровение 13:17  17. за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.

 В тази статия се казва, че числото на звяра е свързано с кредитните карти. Чудя се дали не е изпуснато умишлено. И ако е така дали трябва да махнем всичките си банкови карти ? И да пазаруваме само с пари в брой ?
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3597
Re: Новини - Последни времена
« Reply #28 on: September 29, 2010, 23:01:40 PM »
Прогласяването на микрочипове като белега на звяра е стара уловка, която е замислена да плени умовете на плитките християни. Подобна постановка напълно противоречи на Писанието, и е напълно несъвместима със Божиите принципи и предупреждения за последните времена.

В този форум сме дискутирали не еднократно неадекватността на подобни "белези на звяра" като микрочиповете. Налага се да се повторя защото тази лъжа е толкова разпространена, че трябва да бъде разобличавана отново и отново.

Ето няколко насоки за размишление:

1. Белега на звяра НЕ Е И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ физическа технологична джаджа. Защо? Защото всяка физическа технологична джаджа може да бъде поставена насила ПРЯКО ВОЛЯТА на човека. Да вземем например микрочипа - властите залавят един верен Христов ученик и го завързват или упояват и му инжектират микрочип. Според тази теория този човек вече има белега на звяра и според Писанието - той ще бъде мъчен с Божиите язви (Откр. 16:2) и също ще бъде убит от Исус при пришествието Му (Откр. 19:20,21) и няма да участва в 1000-да годишното Царство (Откр.20:4) . Значи според тази теория човек трябва не само да разпознае и да отхвърли белега на звяра, но също така да може и да бяга много бързо и да умее да се крие виртуозно от властите. Ако това е така значи християните, които не искат да свършат извън Царството ще трябва незабавно да почнат да тренират лека атлетика, да се обучават в скоростно каране на автомобили и да се научат да се окопават в землянки и да екранират сателитни скенери с които могат да бъдат открити и заловени.

Сами виждате че подобен сценарий е напълно абсурден от Библейска гледна точка.

2. Ако разгледаме подробно Откр. 19:20 ще забележим следното:

Откр. 19:20  И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; та двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.

Тук се вижда, че приемането на белега става в следствие на измама, сиреч не може да бъде положен на сила. Ето защо всяко нещо, което може да бъде сложено насила не може да бъде онова, което Библията нарича "белега на звяра". Това напълно елиминира всякакви микро-чипове, био-чипове и прочие физически белези.

3. Микрочиповете са отдавна техническа отживелица. Вече живеем във времената на нано-технологиите и нано-роботите. Нано робота е толкова малък, че е напълно незабележим за човешкото око. Той може да бъде поставен в спринцовка със ваксина, в най обикновена спринцовка с лекарство, в храната, дори да бъде впръскан във въздуха който дишаме. Нано роботите са в състояние да се позиционират на определени места в мозъка и да влияят на неговата дейност. Те обаче също са технология която може да бъде вкарана в човека насила или дори без знанието на човека и това ги декласира като възможен белег на звяра.

4. Ако белега на звяра е нещо физическо, което да кажем се слага под кожата на ръката или челото, то човек може да го изтръгне от там и така да се освободи от белега. Писанието обаче не дава никаква възможност човек да може да премахне белега. Защо? Защото белега е нещо, което човек приема с вяра, понеже е повярвал в лъжа, а не което приема по какъвто и да е физически начин. Физическия чип може да бъде изтръгнат от ръката с помощта на ножче с цената на малко кръв и болка. Или дори да си отсече ръката ако трябва. Да вземем една ситуация в която някой човек има "белега на звяра под формата на чип" на дясната си ръка. Човека обаче преживява катастрофа и изгубва дясната си ръка, заедно с нея си отива и белега. Това е логиката, която доказва абсурдността на мисленето за белега в посока на физически знак. Белегът на звяра обаче НЕ Е ФИЗИЧЕСКИ белег, а духовен белег, който се приема с вяра, както е писано:

2Сол. 2:11  И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа,
2Сол. 2:12  та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината.


Ето защо не бъдете толкова плитки да вярвате на подобни въдици за плитки човеци като микрочипове и подобни неща. Ако на толкова плитка лъжа се хващате, как ще избегнете свръх засуканите измами, които ще ви накарат с радост да приемете истинският белег на звяра?

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Новини - Последни времена
« Reply #29 on: September 29, 2010, 23:54:47 PM »
Аз се чудя как всички мислят само в насока на това, че ще се продава и купува само ако имаш нещо физическо.

Нека да дам пример — като си купувате от магазина нещо, не гледате ли какво пише? Ако видите някой да си купува пълна с аспартам напитка какво си казвате — този човек пие аспартам и това е доказано вредно. Този човек е решил, че ще бъде "белязан" с това мислене — да следва това, което му е угодно, виждате, че нямаме изобщо физически белег. Той ясно се разбира по действията му, че той е "белязан" с това мислене.

Ако всичко в магазина е пълно с боклуци (не сме далеч от тези времена), тогава как ще купуваш (например) ако знаеш, че това вреди на тялото ти и на мозъка ти? Ще ти трябва ли да имаш "чип", за да купуваш? Не, ще ти трябва да бъдеш излъган, че всичко е наред.

А ако продаваш и виждаш, че никой не купува стоката ти, защото тя няма определени токсични химикали, за които им е казано, че са "много полезни"? Тогава ще видиш, че няма нужда да имаш "чип", за да продаваш, но ще имаш нужда от измама, за да повярваш на лъжа и да продаваш и да ти върви бизнеса.

Ето два елементарни примера, в които се вижда, че белегът:
1. Не е физически
2. Получава се при повярване на лъжа
3. Не купуваш и не продаваш ако го нямаш

Има толкова още примери, които могат да се дадат, затова не мислете плитко.И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?