Author Topic: 100 доказателства, че Земята не е сфера.  (Read 1962 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Преди повече от 135 години срещу университета JOHNS HOPKINS бива отправено предизвикателство за доказване че земята е сферична (глобус), с представени 100 доказателства, че това не е така.

Това е същия университет който през последните няколко години изигра основна роля в разпространението на КОВИД измамата. Още преди век и половина той вече е бил превзет от масоните и е основен стожер за разпространението на масонските и кабалистки лъжи за сферичната земя.

Тези 100 доказателства писани преди 135 години са не по-малко актуални и днес. Затова в поредица от постинги в тази тема ще публикувам техния превод под ред.

Превода е автоматичен и може да има неточности и несъвършенства.
Ето тук е оригинала на английски език.


***


Предизвикателство към университета JOHNS HOPKINS:
СТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ ЗЕМЯТА НЕ Е ГЛОБУС.


Посвещава се на РИЧАРД А. ПРОКТОР, "Най-големият астроном на епохата".

От УЙЛЯМ КАРПЕНТЪР, 1885 г.

1. Аеронавтът може сам да се убеди, че Земята е равнина. Дори на най-голямата височина, която някога е достигал, той вижда вдлъбната повърхност - точно това може да се очаква от една наистина равна повърхност, тъй като естеството на равните повърхности е да изглежда, че се издигат до нивото на окото на наблюдателя. Това е очна демонстрация и доказателство, че Земята не е глобус.

2. Когато са правени опити с повърхността на стояща вода, винаги е било установявано, че тази повърхност е равна.Ако Земята беше глобус, повърхността на всички стоящи води щеше да бъде изпъкнала. Това е експериментално доказателство, че Земята не е глобус.

3. Геодезическите дейности при строителството на железопътни линии, тунели или канали се извършват, без да се прави и най-малката "отстъпка" за "кривината", въпреки че се преподава, че тази така наречена отстъпка е абсолютно необходима!Това е категорично доказателство, че Земята не е глобус.

4. Има реки, които текат стотици мили към нивото на морето, без да спадат повече от няколко метра - особено Нил, който за хиляда мили спада само с един метър. Равнинно пространство [7] с такава големина е напълно несъвместимо с идеята за "изпъкналост" на Земята. Следователно това е разумно доказателство, че Земята не е глобус.

5. Светлините, които се показват на фаровете, се виждат от мореплавателите на разстояния, на които според скалата на предполагаемата "кривина", дадена от астрономите, те би трябвало да са на стотици метри, а в някои случаи и надолу под линията на видимост! Например: светлината на нос Хатерас се вижда на такова разстояние (40 мили), че според теорията би трябвало да е на деветстотин фута по-високо над нивото на морето, отколкото е в действителност, за да се вижда! Това е неопровержимо доказателство, че няма "кривина" на повърхността на морето - "нивото на морето", - колкото и да е нелепо да се налага да се доказва това, но все пак е неопровержимо доказателство, че Земята не е глобус.

6. Ако застанем на пясъка на морския бряг и наблюдаваме как корабът се приближава към нас, ще видим, че той очевидно се "издига" - до размера на собствената си височина, нищо повече. Ако застанем на възвишение, действа същият закон; и това е само законът за перспективата, който кара обектите, докато се приближават към нас, да изглеждат все по-големи, докато ги видим близо до нас с размера, който имат в действителност. Това, че не съществува друго "издигане", освен това, за което се говори, е ясно от факта, че независимо колко високо се издигаме над морското равнище, хоризонтът се издига и продължава да се издига, докато се издигаме, така че винаги е на едно ниво с окото, макар и да е на двеста мили, както е видял г-н Джей Глейшър от Англия от балона на г-н Коксуел. Така че може да си представим, че кораб, намиращ се на пет мили от нас, "се изкачва" по въображаемата низходяща крива на земната повърхност, но ако просто се изкачим на хълм като Федералния хълм в Балтимор, можем да видим двадесет и пет мили от него, на нивото на окото - т.е. на двадесет мили разстояние от кораба, който напразно сме си представяли, че "заобикаля кривата" и "се изкачва"! Това е ясно доказателство, че Земята не е глобус.

7. Ако се разходим по залива Чесапийк през деня, можем да се убедим в пълната погрешност на идеята, че когато корабът изглежда "с корпуса надолу", както се нарича, това е така, защото корпусът е "зад водата": "Защото са виждани и често могат да бъдат видени кораби, които изглеждат така, както се говори, и далеч-далеч-отвъд тези кораби, а в същия момент равната брегова линия, с придружаващите я високи дървета, се извисява в перспектива над главите на корабите "с спуснат корпус"! Тъй като идеята няма да издържи, когато фактите се изправят срещу нея, а тя е част от популярната теория, теорията е презряна работа и лесно можем да изтръгнем от нея доказателство, че Земята не е глобус.

8. Ако Земята беше глобус, един малък модел на глобус щеше да бъде най-доброто - защото е най-истинското - нещо, което мореплавателят може да вземе със себе си в морето. Но такова нещо не е познато: с такава играчка като водач мореплавателят със сигурност би разбил кораба си! Това е доказателство, че Земята не е глобус.

9. Тъй като мореплавателите вземат със себе си в морето карти, съставени така, сякаш морето е равна повърхност, колкото и да грешат тези карти по отношение на истинската форма на тази равна повърхност като цяло, ясно е, тъй като те ги намират да отговарят на техните цели достатъчно добре - и само достатъчно добре, защото много кораби са претърпели корабокрушение поради грешката, за която говорим - че повърхността на морето е такава, каквато се приема, независимо дали капитанът на кораба "предполага", че Земята е глобус или нещо друго. Така, следователно, от общата система на "плаване със самолет" извличаме практическо доказателство, че Земята не е глобус.


10. Фактът, че моряшкият компас показва едновременно север и юг, е също толкова неоспорим, колкото и това, че две и две прави четири; но това би било невъзможно, ако вещта беше поставена на глобус със "север" и "юг" в центъра на противоположни полукълба, е факт, който не фигурира в учебниците, макар че е много лесно забележим: и не е необходимо да се водят дълги разсъждения, за да се извлече от него точно доказателство, че Земята не е глобус.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
11. Тъй като моряшкият компас сочи едновременно север и юг и тъй като северът, към който е привлечен, е онази част от Земята, където Северната звезда е в зенита, следва, че няма южна "точка" или "полюс", а че макар центърът да е север, огромната околност трябва да е южна в цялата си дължина. Това е доказателство, че Земята не е глобус.

12. Както видяхме, че в действителност няма южна точка (или полюс), а безкрайно много точки, които заедно образуват огромна окръжност - границата на познатия свят с неговите айсберги, които се противопоставят на движението на човека в южна посока, така не може да има източни или западни "точки", както няма "вчера" и "утре". Всъщност, тъй като има една точка, която е фиксирана (северът), не е възможно друга точка да бъде фиксирана по същия начин. Следователно изтокът и западът са само посоки, които са под прав ъгъл с линията на север и юг: и тъй като южната точка на компаса се премества във всички части на кръговата граница (както може да се пренесе около централния север), то посоките изток и запад, пресичайки тази линия, продължават да образуват кръг на всяка географска ширина. Следователно западната обиколка е обиколка с постоянна северна звезда отдясно, а източната обиколка се извършва само при обратното положение на нещата, когато северната звезда е отляво по време на пътуването. Тези факти, взети заедно, представляват прекрасно доказателство, че Земята не е глобус.

13. Тъй като моряшкият компас сочи едновременно север и юг, а меридианът е северна и южна линия, следва, че меридианите не могат да бъдат други освен прави линии. Но тъй като всички меридиани на земното кълбо са полукръгове, това е неопровержимо доказателство, че Земята не е земно кълбо.


14. Само "паралелите на географската ширина" - от всички въображаеми линии на повърхността на Земята - са окръжности, които се увеличават прогресивно от северния център към южната окръжност. Курсът на мореплавателя по посока на който и да е от тези концентрични кръгове е неговата географска дължина, чиито градуси се УВЕЛИЧАВАТ до такава степен отвъд екватора (на юг), че стотици кораби са претърпели корабокрушение поради лъжливата представа, създадена от неистинността на картите и теорията за кълбото заедно, караща мореплавателя непрекъснато да излиза от сметките си. С карта на Земята в нейната истинска форма всички трудности са отстранени и корабите могат да се движат навсякъде с пълна безопасност. Това е много важно практическо доказателство, че Земята не е глобус.

15. Идеята, че вместо да плават хоризонтално около Земята, корабите се спускат от едната страна на земното кълбо, след това се спускат под него и се издигат от другата страна, за да се върнат отново у дома, е невъзможна и абсурдна, освен като обикновена мечта! И тъй като няма нито невъзможности, нито абсурди в простата материя на околосветското плаване, това е безспорно доказателство, че Земята не е глобус.

16. Ако Земята беше земно кълбо, разстоянието около нейната повърхност, да речем, на 45 "градуса" южна ширина, не би могло да бъде по-голямо от това на същата северна ширина; но тъй като навигаторите установяват, че то е два пъти по-голямо - или два пъти по-голямо от разстоянието, което би трябвало да бъде според теорията за земното кълбо, това е доказателство, че Земята не е земно кълбо.

17. Човешките същества се нуждаят от повърхност, върху която да живеят, която по своя общ характер да е НИВА; и тъй като Всезнаещият Творец трябва да е бил отлично запознат с изискванията на Своите създания, следва, че като Всемъдър Творец Той ги е изпълнил напълно. Това е богословско доказателство, че Земята не е земно кълбо.

8. Най-доброто притежание на човека са неговите сетива и когато той ги използва всичките, няма да се заблуди в изследването си на природата. Само когато пренебрегва или злоупотребява с една или друга способност, той се заблуждава. Всеки човек, който владее напълно сетивата си, знае, че равната повърхност е плоска или хоризонтална; но астрономите ни казват, че истинското ниво е извитата повърхност на земното кълбо! Те знаят, че човекът се нуждае от равна повърхност, върху която да живее, затова му дават такава по име, която не е такава в действителност! Тъй като това е най-доброто, което астрономите със своята теоретична наука могат да направят за своите ближни - да ги заблудят - е ясно, че нещата не са такива, каквито те ги представят; и накратко, това е доказателство, че Земята не е глобус.

19. Всеки разумен човек тръгва по най-разумния начин на работа, за да направи нещо. Сега астрономите (един след друг - следвайки водача), докато ни казват, че Земята е глобус, отрязват в книгите си горната половина на този предполагаем глобус и по този начин оформят равната повърхност, върху която описват човека като живеещ и движещ се! Ако Земята наистина беше глобус, това щеше да е най-неразумният и самоубийствен начин да се опитаме да го покажем. Така че, освен ако теоретичните астрономи не са се разбрали заедно, това очевидно е доказателство, че Земята не е глобус.


20. Здравият разум на човека му подсказва - ако нищо друго не му е подсказвало - че в природата има "горе" и "долу", дори по отношение на небето и земята; но теорията на съвременните астрономи налага извода, че това не е така: следователно теорията на астрономите противоречи на здравия разум - да, и на вдъхновението - и това е здравото доказателство, че Земята не е земно кълбо.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
21. Опитът на човека му подсказва, че той не е устроен като мухите, които могат да живеят и да се движат по тавана на стаята със същата сигурност, както и по пода: и тъй като съвременната теория за планетарната Земя изисква множество теории, които да й правят компания, а една от тях е, че хората наистина са свързани със Земята чрез сила, която ги приковава към нея "като игли около сферичен камък" - теория, която е напълно скандална и противоречи на целия човешки опит, следва, че ако не можем да потъпчем здравия разум и да пренебрегнем учението на опита, имаме очевидно доказателство, че Земята не е земно кълбо.

22. Божията истина никога - не, никога - не се нуждае от лъжа, която да ѝ помогне. Г-н Проктор в своите "Уроци" казва: Хората "са успели да обиколят Земята в няколко посоки". В този случай думата "няколко" безспорно означава повече от две: докато е напълно невъзможно Земята да се обиколи в друга посока освен в източна или западна; и този факт е напълно последователен и ясен по отношение на Земята като равнина. Тъй като астрономите не биха били толкова глупави, че да навредят на добрата си кауза чрез погрешно представяне, това е предполагаемо доказателство, че тяхната кауза е лоша, и доказателство, че Земята не е глобус.

23. Ако астрономическите трудове бъдат претърсени докрай, няма да се намери нито един случай на смело, безрезервно или мъжествено твърдение относно доказателството за "ротативността" на Земята. Проктор говори за "доказателства, които служат да покажат ... че Земята не е плоска", и казва, че човек "намира основания да мисли, че Земята не е плоска", и говори за някои въпроси, които се "обясняват, като се предположи", че Земята е кълбо; и казва, че хората "са се уверили, че тя е кълбо"; но той казва също, че има "най-пълно доказателство, че Земята е кълбо": сякаш на света може да се търси нещо друго освен доказателство - доказателство, което доказва и решава целия въпрос. Такова доказателство обаче не могат да купят и всички пари в хазната на Съединените щати; и освен ако астрономите не са толкова богати, че да не им трябват пари, то е безупречно доказателство, че Земята не е земно кълбо.

24. Когато човек говори за "най-съвършеното" нещо сред няколко други неща, които претендират, че са това, което е това нещо, очевидно е, че те трябва да не достигат нещо, което "най-съвършеното" нещо притежава. А когато се знае, че "най-пълното" нещо е пълен провал, е ясно, че останалите, всички и всички, са безполезни. "Най-пълното доказателство за това, че Земята е глобус" на Проктор се състои в това, което той нарича "факт", че разстоянията от едно място до друго съвпадат с изчисленията. Но тъй като разстоянието около Земята на 45 "градуса" южно от екватора е два пъти по-голямо от разстоянието, което би било на земното кълбо, следва, че това, което най-големият астроном на века нарича "факт", НЕ Е факт; че неговото "най-пълно доказателство" е най-пълен провал; и че той би могъл също така да ни каже веднага, че изобщо няма доказателство, което да ни даде. Тъй като, ако Земята беше земно кълбо, около нас по необходимост щяха да има купища доказателства за това, следва, че когато астрономите с цялата си изобретателност са напълно неспособни да посочат едно от тях, да не говорим за това, че не могат да го вземат, те ни дават доказателство, че Земята не е земно кълбо.

25. Плановете на геодезистите във връзка с полагането на първия атлантически телеграфен кабел показват, че на 1665 мили - от Валентия, Ирландия, до Сейнт Джон, Нюфаундленд - повърхността на Атлантическия океан е нивелирана - не и "под нивел" според астрономите! Официалните чертежи, публикувани по онова време, са постоянно доказателство за този факт и представляват практическо доказателство, че Земята не е глобус. [11]

26. Ако Земята беше земно кълбо, то, ако приемем Валентия за начална точка, тя би се извила надолу за 1665 мили през Атлантическия океан до Нюфаундленд, според таблиците на самите астрономи, с повече от триста мили; но тъй като повърхността на Атлантическия океан не прави това - фактът на нейната равност е ясно доказан от геодезистите на Телеграфния кабел, - следва, че имаме голямо доказателство, че Земята не е земно кълбо.

27. При разглеждането на предполагаемото "изкривяване" на Земята астрономите внимателно избягват да възприемат тази гледна точка към въпроса, която - ако беше необходимо - би показала пълната му абсурдност. Ако вместо да приемем, че идеалната отправна точка е Валентия, смятаме, че се намираме в Сейнт Джонс, 1665-те мили вода между нас и Валентия ще се "изкривят" надолу също толкова добре, колкото и в другия случай! Тъй като посоката, в която се твърди, че Земята се "извива", е взаимозаменяема - в зависимост от положението, което заема човек на повърхността ѝ - това е пълен абсурд; от това следва, че теорията е безобразие и че Земята изобщо не се "извива": очевидно доказателство, че Земята не е глобус.

28. Астрономите имат навика да смятат, че две точки на земната повърхност, без, изглежда, да има някаква граница на разстоянието между тях, се намират на едно ниво, а междинният участък, дори и да е океан, е огромен "хълм" - от вода! Атлантическият океан, ако се погледне от тази гледна точка, би образувал "воден хълм", висок повече от сто мили! Идеята е просто чудовищна и би могла да бъде възприета само от учени, чиято дейност се състои от материали със същото описание: и със сигурност не са необходими никакви аргументи, за да се изведе от подобна "наука" задоволително доказателство, че Земята не е земно кълбо.

29. Ако Земята беше земно кълбо, тя безспорно щеше да има същите общи характеристики - независимо от размера си - като малко земно кълбо, което може да се постави на масата. Както малкият глобус има горна, долна и странична част, така трябва да бъде и големият глобус - независимо колко голям е той. Но тъй като Земята, за която се "предполага", че е голямо кълбо, няма страни и дъно, каквито има малкото кълбо, изводът е неудържим - това е доказателство, че Земята не е кълбо.

30. Ако Земята беше земно кълбо, наблюдателят, който се издига над повърхността ѝ, би трябвало да гледа надолу към хоризонта (ако изобщо е възможно да си представим хоризонт при такива обстоятелства), дори както показват астрономическите диаграми - под ъгли, вариращи от десет до почти петдесет градуса под "хоризонталната" линия на погледа! (Това е също толкова абсурдно, колкото да ни учат, че когато гледаме човек в лицето, гледаме надолу към краката му!) Но тъй като на никой наблюдател в облаците или на някое възвишение на Земята не му се е налагало да прави това, следва, че диаграмите, за които говорим, са въображаеми и неверни; че теорията, която се нуждае от такива неща, за да се подкрепи, е също толкова въздушна и невярна; и че имаме съществено доказателство, че Земята не е глобус.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
31. Ако Земята беше земно кълбо, тя със сигурност щеше да е толкова голяма, колкото се твърди - 25 000 мили в окръжност. Нещото, което се нарича "доказателство" за кръглостта на Земята и което се представя на децата в училище, е, че ако застанем на [12] морския бряг, можем да видим корабите, които се приближават към нас, да се издигат абсолютно "нагоре" и че тъй като можем да видим първо най-високите части на тези кораби, това е защото долните части са "зад земната крива". Тъй като, ако това беше така, т.е. ако долните части на тези кораби изобщо бяха зад "водния хълм", размерът на Земята, обозначен с подобна крива, би бил толкова малък, че би бил достатъчен да побере само хората от една енория, ако можеха да я обходят, вместо народите по света, следва, че идеята е абсурдна; и че вместо да бъде доказателство за кълбовидната форма на Земята, тя е доказателство, че Земята не е кълбо.

32. Често се казва, че ако Земята беше плоска, щяхме да виждаме навсякъде! Това е резултат от невежество. Ако застанем на равната повърхност на равнина или прерия и се вгледаме, ще открием, че хоризонтът се образува на около три мили около нас: т.е. земята сякаш се издига нагоре, докато на това разстояние изглежда на едно ниво с линията на очите или линията на зрението. Следователно обектите, които не са по-високи от нас - например шест фута - и които се намират на това разстояние (три мили), са достигнали "точката на изчезване" и са извън сферата на нашето невъоръжено зрение. Това е причината, поради която корпусът на кораб изчезва (когато се отдалечава от нас) преди платната; и вместо да има и най-слабата сянка на доказателство за ротативността на Земята, това е ясно доказателство, че Земята не е глобус.

33. Ако Земята беше земно кълбо, хората - с изключение на тези на върха - със сигурност щяха да бъдат "закрепени" за повърхността й по един или друг начин, било то чрез "привличането" на астрономите или чрез някакъв друг неразкрит и неоткриваем процес! Но тъй като знаем, че просто се движим по повърхността ѝ без никаква друга помощ, освен тази, която е необходима за придвижване по равнина, следва, че в този случай имаме убедително доказателство, че Земята не е глобус.

34. Ако Земята беше глобус, със сигурност щеше да има - ако можехме да си представим, че е населена наоколо - "антиподи": "хора, които - казва речникът - живеят точно на противоположната на нас страна на земното кълбо и имат крака, противоположни на нашите": - хора, които висят с глави надолу, докато ние стоим с глави нагоре! Но тъй като теорията ни позволява да пътуваме до онези части на Земята, където се твърди, че хората са с главите надолу, и въпреки това да си въобразяваме, че ние сме с главите нагоре, а нашите приятели, които сме оставили зад гърба си, са с главите надолу, следва, че всичко това е мит - сън - заблуда и примка; и вместо да има каквито и да било доказателства в тази посока, които да подкрепят популярната теория, това е ясно доказателство, че Земята не е земно кълбо.

35. Ако разгледаме истинска картина на далечния хоризонт или на самата вещ, ще открием, че тя съвпада точно с идеално права и равна линия. Сега, тъй като на един глобус не би могло да има нищо подобно, а ние откриваме, че това е така по цялата Земя, това е доказателство, че Земята не е глобус.

36. Ако пътуваме през нощта по залива Чесапийк, ще видим "светлината", изложена на остров Шарп, един час преди параходът да стигне до него. Можем да заемем позиция на палубата [13] така, че парапетът на борда на кораба да бъде на една линия със "светлината" и в линията на видимост; и ще открием, че през цялото пътуване светлината няма да се променя в най-малка степен по отношение на видимата си височина. Но ако кажем, че е изминато разстояние от тринадесет мили, теорията на астрономите за "кривината" изисква разлика (в едната или другата посока!) във видимата височина на светлината от 112 фута и 8 инча! Тъй като обаче няма разлика от 112 косъма, имаме ясно доказателство, че водата в залива Чесапийк не е извита, което е доказателство, че Земята не е глобус.

37. Ако Земята беше земно кълбо, много вероятно би имало (защото никой не знае) шест месеца ден и шест месеца нощ в арктическите и антарктическите райони, както астрономите се осмеляват да твърдят, че има: - защото тяхната теория го изисква! Но тъй като този факт - шестмесечен ден и шестмесечна нощ - не се открива никъде другаде освен в арктическите райони, той се съгласува напълно с всичко останало, което знаем за Земята като равнина, и макар да оборва "приетата теория", представлява поразително доказателство, че Земята не е глобус.

38. Когато през март Слънцето пресече екватора и започне да обикаля небето на северна ширина, жителите на високите северни ширини виждат как то се плъзга по хоризонтала и образува началото на дългия ден, като се движи по хоризонтала и не изчезва отново в продължение на шест месеца, докато се издига все по-високо и по-високо в небето, докато прави двадесет и четири часовата си обиколка до юни, когато започва да се спуска и продължава, докато не изчезне зад хоризонта през септември. По този начин в северните райони се появява онова, което пътешественикът нарича "среднощно слънце", тъй като вижда това светило по време, когато на по-южните ширини винаги е полунощ. Следователно, ако през половината от годината можем да наблюдаваме как Слънцето прави хоризонтални кръгове по небето, това е предполагаемо доказателство, че през другата половина от годината то прави същото, макар и отвъд границата на нашето зрение. Това, като доказателство, че Земята е равнина, е следователно доказателство, че Земята не е сфера.

39. Имаме множество доказателства, че Слънцето се движи ежедневно около и над Земята в кръгове, концентрични на северната област, над която е разположена Полярната звезда; но тъй като теорията, че Земята е кълбо, е задължително свързана с теорията за движението ѝ около Слънцето в годишна орбита, тя пада на земята, когато представим доказателствата, за които говорим, и по този начин представлява доказателство, че Земята не е кълбо.

40. Суецкият канал, който свързва Червено море със Средиземно море, е дълъг около сто мили; от единия до другия си край той представлява права и равна водна повърхност и при изграждането му не е направено никакво "допускане" за предполагаеми "кривини". Това е ясно доказателство, че Земята не е земно кълбо.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
41. Когато астрономите твърдят, че при строителството на канали е "необходимо" да се вземат предвид "кривините", това, разбира се, е, за да може по тяхна представа водата да бъде пресечена на равно. Тогава колко грубо си противоречат, когато казват, че извитата повърхност на Земята е "истинско ниво"! Какво повече могат да искат за канала от истинско ниво? Щом си противоречат в такъв елементарен момент като този, това е доказателство, че цялата [14]тази история е заблуда, и имаме доказателство, че Земята не е земно кълбо.

42. Сигурно е, че теорията за въртенето на Земята и тази за нейната подвижност трябва да останат или да паднат заедно. Следователно доказателството за нейната неподвижност на практика е доказателство за това, че тя не се върти. Това, че Земята не се движи нито по оста си, нито по орбита около Слънцето, нито по какъвто и да е друг начин, се доказва лесно. Ако Земята се движи в пространството със скорост от 1100 мили за минута време, както ни учат астрономите, в определена посока, то несъмнено ще има разлика в резултата от изстрелването на снаряд в тази посока и в посока, противоположна на тази. Но тъй като в действителност няма и най-малката разлика в такъв случай, ясно е, че всяко предполагаемо движение на Земята е опровергано и че следователно имаме доказателство, че Земята не е земно кълбо.

43. Обстоятелствата, които съпътстват тела, които просто падат от голяма височина, не доказват нищо за движението или стабилността на Земята, тъй като обектът, ако е върху нещо, което е в движение, ще участва в това движение; но ако обектът бъде изхвърлен нагоре от тяло в покой и отново от тяло в движение, обстоятелствата, които съпътстват неговото спускане, ще бъдат съвсем различни. В първия случай той ще падне, ако е хвърлен вертикално нагоре, на мястото, откъдето е бил изхвърлен; във втория случай ще падне отзад - движещото се тяло, от което е хвърлен, ще го остави отзад. Сега закрепете точно в земята пистолет с дулото нагоре, изстреляйте снаряд и той ще падне до пистолета. Ако Земята се движеше със скорост от 1100 мили в минута, снарядът щеше да падне зад оръдието в посока, обратна на предполагаемото движение. Тъй като това НЕ е така, всъщност, въображаемото движение на Земята се отрича и имаме доказателство, че Земята не е глобус.

44. Доказано е, че ако от бързо движещо се тяло бъде изстрелян снаряд в посока, обратна на тази, в която се движи тялото, той ще падне на разстояние, по-малко от това, на което би достигнал земята, ако бъде изстрелян по посока на движението. Тъй като се твърди, че Земята се движи със скорост 19 мили за една секунда време "от запад на изток", би имало цялата възможна разлика, ако оръжието бъде изстреляно в обратна посока. Но тъй като на практика няма и най-малката разлика, независимо от това в каква посока се извършва действието, имаме насилствено опровержение на всички фантазии, свързани с движението на Земята, и поразително доказателство, че Земята не е земно кълбо.

45. Кралският астроном на Англия Джордж Б. Ейри в прочутия си труд по астрономия "Лекции в Ипсуич" казва: "Юпитер е голяма планета, която се върти около оста си, а защо ние да не се въртим?" Разбира се, отговорът на здравия разум е: Защото Земята не е планета! Ето защо, когато един астроном кралски поставя в устата ни думи, с които можем да оборим предполагаемата планетарна природа на Земята, не трябва да ходим далеч, за да вземем доказателство, че Земята не е глобус.

46. Доказано е, че източното или западното движение е задължително кръгово движение около централния север. Единствената северна точка или център на движение на небесните тела, известна на човека, е тази, образувана от Полярната звезда, която се намира над централната част на разстланата Земя. Следователно, когато астрономите ни разказват за [15] планета, която поема западен курс около Слънцето, това е безсмислено както за тях, така и за нас, освен ако не превърнат Слънцето в северен център на движението, което те не могат да направят! Тъй като движението, което те ни казват, че имат планетите, е абсурдно на пръв поглед; и тъй като в действителност Земята не може да има никакво абсурдно движение, е ясно, че тя не може да бъде това, което астрономите казват, че е - планета; и ако не е планета, това е доказателство, че Земята не е глобус.

47. Поради факта, че всеки, който посещава морския бряг, ясно вижда, че линията на хоризонта е съвършено права линия, за астрономите става невъзможно, когато се опитват да предадат нагледно представата за "изпъкналостта" на Земята, да го направят дори със сянка на последователност: защото те не смеят да представят този хоризонт като крива линия, тъй като е добре известно, че той е прав! Най-големият астроном на епохата, на страница 15 от своите "Уроци", дава илюстрация на кораб, който отплава, "сякаш заобикаля върха на голям воден хълм"; и там - истина - правата и равна линия на хоризонта е ясна по върха на "хълма" от едната страна на картината до другата! Ако тази картина беше вярна във всичките си части - а тя е възмутително невярна в някои от тях - тя би показала, че Земята е цилиндър; защото показаният "хълм" е просто нагоре от едната страна на равната хоризонтална линия, а от другата, както предполагаме, надолу! След като имаме такъв авторитет като професор Ричард А. Проктор, че Земята е цилиндър, това със сигурност е доказателство, че Земята не е глобус.

48. В "Уроци по астрономия" на г-н Проктор, стр. 15, е представен кораб, който се отдалечава от наблюдателя, и са дадени пет позиции или разстояния по време на пътуването му. В първото положение мачтата му се намира над хоризонта и следователно е по-високо от зрителната линия на наблюдателя. Но във второто и третото положение, когато корабът се отдалечава все повече и повече, тя се издига все по-високо и по-високо над линията на хоризонта! Абсолютно невъзможно е кораб да се отдалечи от наблюдателя при посочените условия и да изглежда така, както е показано на картината. Следователно картината е невярна, измамна и позорна. Кораб, който започва да се отдалечава от наблюдател с мачтите си над линията на зрението му, безспорно ще изглежда, че се спуска надолу и все по-надолу към линията на хоризонта, и не би могъл да изглежда на никого с неизкривено зрение като движещ се в каквато и да е друга посока, крива или права. Тъй като замисълът на астронома-художник е да покаже Земята като земно кълбо, а точките на картината, които биха доказали, че Земята е цилиндрична, само ако са верни, НЕ са верни, следва, че астрономът-художник не успява да докаже нагледно нито че Земята е земно кълбо, нито че е цилиндър, и че следователно имаме разумно доказателство, че Земята не е земно кълбо.

49. Добре известен факт е, че облаците непрекъснато се движат във всякакви посоки - да, и често в различни посоки по едно и също време - от запад на изток е толкова често срещана посока, колкото и всяка друга. Ако Земята е глобус, който се върти в пространството от запад на изток със скорост 19 мили в секунда, облаците, които ни се струват, че се движат на изток, би трябвало да се движат по-бързо от 19 мили в секунда, за да бъдат видени по този начин; докато тези, които [16] се струват, че се движат в обратна посока, не е необходимо да се движат изобщо, тъй като движението на Земята е повече от достатъчно, за да предизвика появата им. Но е необходимо само малко здрав разум, за да ни покаже, че именно облаците се движат така, както изглеждат, и че следователно Земята е неподвижна. Следователно имаме доказателство, че Земята не е кълбо.

50. Във вдъхновената книга или сборник от книги, наречен Библия, не четем нищо за това, че Земята е глобус или планета, от началото до края, но на страниците й има стотици намеци, които не биха могли да бъдат направени, ако Земята беше глобус, и които следователно астрономът смята за абсурдни и противоречащи на това, което той знае, че е вярно! Това е основата на съвременното неверие. Но тъй като всяко едно от многото, многото споменавания на Земята и небесните тела в Писанията може да бъде доказано като абсолютно вярно на природата и четем за Земята, че е "изпъната" "над водите", че "стои във водата и извън водата", че е "установена, че не може да бъде преместена", имаме запас, от който да вземем всички необходими доказателства, но ще изложим само едно доказателство - библейското доказателство, че Земята не е кълбо.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
51. В английския парламент съществува "постоянна заповед", според която при прокарването на канали и т.н. използваната базова линия трябва да бъде "хоризонтална линия, която трябва да бъде една и съща по цялата дължина на съоръжението". Ако Земята беше земно кълбо, тази "заповед" не би могла да се изпълнява, но тя се изпълнява, следователно това е доказателство, че Земята не е сфера.

52. Добре известен и неоспорим факт е, че на юг от екватора има много по-голямо натрупване на лед, отколкото на същата географска ширина на север: и се казва, че в Кергелен, на 50 градуса южно, съществуват 18 вида растения, докато в Исландия, на 15 градуса по-близо до северния център, има 870 вида; и наистина, всички факти в случая показват, че силата на Слънцето е по-малко интензивна на места в южната област, отколкото на съответните ширини на север. Сега, при Нютоновата хипотеза, всичко това е необяснимо, докато то е в строго съответствие с фактите, разкрити чрез прилагането на принципите, включени в зетьовата философия на "паралакса". Това е доказателство, че Земята не е кълбо.

53. Всяка година Слънцето е толкова дълго на юг от екватора, колкото и на север; и ако Земята не беше "разтеглена", както е в действителност, а обърната надолу, както предполага Нютоновата теория, тя със сигурност щеше да получава толкова интензивен дял от слънчевите лъчи на юг, колкото и на север; но тъй като южната област, поради посочения факт, е много по-обширна от северната, Слънцето, което трябва да извърви обиколката си на всеки 24 часа, пътува по-бързо, колкото повече се отдалечава на юг, от септември до декември, и влиянието му има по-малко време, за да се натрупа във всяка една точка. Тъй като фактите не биха могли да бъдат такива, ако Земята беше глобус, това е доказателство, че Земята не е глобус.

54. Аеронавтът е в състояние да се издигне с балона си и да остане с часове във въздуха на височина няколко мили и да се спусне отново в същия окръг или енория, откъдето се е издигнал. Ако Земята не повлече балона със себе си в движението си от 19 мили в секунда [17], той трябва да бъде оставен далеч назад в пространството; но тъй като никога не е известно балоните да бъдат оставени по този начин, това е доказателство, че Земята не се движи, и следователно доказателство, че Земята не е земно кълбо.

55. Нютоновата теория на астрономията изисква Луната да "заема" светлината си от Слънцето. Сега, тъй като слънчевите лъчи са горещи, а светлината на Луната не изпраща със себе си никаква топлина, следва, че Слънцето и Луната са "две големи светлини", както прочетохме някъде; че Нютоновата теория е грешка; и че следователно имаме доказателство, че Земята не е глобус.

56. Слънцето и Луната често могат да се видят високо в небето по едно и също време - Слънцето изгрява на изток, а Луната залязва на запад - светлината на Слънцето положително затъмнява светлината на Луната поради чистия контраст! Ако приетата Нютонова теория беше вярна и Луната получаваше светлината си от Слънцето, тя би трябвало да получава повече от нея, когато е лице в лице с това светило - ако беше възможно една сфера да действа като рефлектор по цялото си лице! Но тъй като светлината на Луната бледнее пред изгряващото Слънце, това е доказателство, че теорията се проваля; а това ни дава доказателство, че Земята не е кълбо.

57. Нютоновата хипотеза предполага, че в случай на лунно затъмнение Слънцето, намиращо се на противоположната страна на кълбовидната Земя, трябва да хвърля сянката си върху Луната; но тъй като лунните затъмнения са се случвали, когато и Слънцето, и Луната са били над хоризонта, следва, че сянката на Земята не може да затъмнява Луната; че тази теория е грешка; и че тя не е нищо друго освен доказателство, че Земята не е кълбо.

58. Астрономите никога не са постигали съгласие помежду си относно въртящата се Луна, която се върти около въртяща се и въртяща се Земя - тази Земя, Луната, планетите и техните спътници, които едновременно се движат в пространството около въртящото се и въртящо се Слънце към съзвездието Херкулес със скорост четири милиона мили на ден! И никога няма да го направят: споразумението е невъзможно! Когато Земята е равнина и не се движи, всичко е ясно. И ако една сламка показва накъде духа вятърът, това може да се приеме за доста силно доказателство, че Земята не е земно кълбо.

59. Г-н Проктор казва: "Слънцето е толкова далеч, че дори придвижването от едната страна на Земята до другата не води до това то да се вижда в различна посока - поне разликата е твърде малка, за да бъде измерена." Сега, след като знаем, че на север от екватора, да речем на 45 градуса, виждаме Слънцето по средата на деня на юг и че на същото разстояние на юг от екватора виждаме Слънцето по средата на деня на север, самите ни сенки на земята крещят на висок глас срещу заблудата на деня и ни дават доказателство, че Земята не е глобус.

60. Няма по-важен проблем за астронома от този за разстоянието на Слънцето до Земята. Всяка промяна в оценката променя всичко. Сега, след като съвременните астрономи в оценките си на това разстояние са преминали през целия път на цифрите от три милиона мили до сто и четири милиона - до днес разстоянието е нещо над 91 000 000; няма значение колко: защото преди не много години г-н Хинд посочи разстоянието "точно" като 95 370 000!" - от това следва, че те не знаят и че е глупаво някой да очаква, че някога ще узнаят [18]разстоянието до Слънцето! И тъй като всички тези спекулации и абсурди се дължат на основното предположение, че Земята е блуждаещо небесно тяло, и са пометени от знанието за факта, че Земята е равнина, това е ясно доказателство, че Земята не е глобус.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
61. Ясно е, че теория на измерванията без измервателен прът е като кораб без кормило; че мярка, която не е фиксирана, не е вероятно да бъде фиксирана и никога не е била фиксирана, не представлява никакъв измервателен прът; и че тъй като съвременната теоретична астрономия зависи от разстоянието на Слънцето до Земята като измервателен прът, а това разстояние не е известно, тя е система от измервания без измервателен прът - кораб без кормило. Сега, тъй като не е трудно да се предвиди разбиването на това нещо в скалата, на която се основава земетръсната астрономия, това е доказателство, че Земята не е глобус.

62. Обикновено се твърди, че "Земята трябва да е глобус, защото хората са плавали около нея". Сега, тъй като това предполага, че не можем да обиколим нищо, освен ако то не е глобус, а е добре известен фактът, че можем да обиколим Земята като равнина, твърдението е нелепо и имаме още едно доказателство, че Земята не е глобус.

63. Факт, който не е толкова добре известен, колкото би трябвало да бъде, е, че когато корабът, който се отдалечава от нас, достигне точката, в която корпусът му се губи от нашето невъоръжено зрение, един добър телескоп ще възстанови тази част от кораба в полезрението ни. Тъй като телескопите не са създадени, за да дават възможност на хората да виждат през "хълм от вода", ясно е, че корпусите на корабите не са зад хълм от вода, когато могат да се видят през телескоп, макар и да са изгубени за нашето невъоръжено зрение. Това е доказателство, че Земята не е глобус.

64. Г-н Глейшър, говорейки за своите издигания с балон, казва: "Хоризонтът винаги се появяваше на нивото на колата". Сега, тъй като можем напразно да търсим сред законите на оптиката някакъв принцип, който би накарал повърхността на глобуса да обърне лицето си нагоре, вместо надолу, това е ясно доказателство, че Земята не е глобус.

65. Преподобният Д. Олмстед, описвайки диаграма, която трябва да изобразява Земята като глобус, с по една фигура на човек, стърчаща от всяка страна, и една, висяща с главата надолу, казва: "Трябва да се спрем на тази точка, докато ни се стори, че тя наистина е горе" - в посоката, която дава на тези фигури, както и по отношение на фигурата, която е поставил на върха! Сега, философска система, която изисква от нас да правим нещо, което всъщност е излизане от ума ни, като се спираме на един абсурд, докато не го сметнем за факт, не може да бъде система, основана на Божията истина, която никога не изисква подобно нещо. Тъй като, следователно, популярната теоретична астрономия на деня изисква това, очевидно е, че то е погрешно и че това заключение ни предоставя доказателство, че Земята не е глобус.

66. Често се казва, че предсказанията на затъмненията доказват, че астрономите са прави в своите теории. Но не се вижда това да доказва твърде много. Добре известно е, че Птолемей е предсказвал затъмненията в продължение на шестстотин години въз основа на плоска Земя със същата точност, с която ги предсказват съвременните наблюдатели. Следователно, ако предсказанията доказват истинността на конкретните теории, които са били актуални по онова време, те доказват както едната, така и другата страна на въпроса и ни позволяват да претендираме за доказателство, че Земята не е земно кълбо.

67. Казват, че дължината на Големия канал в Китай е седемстотин мили. Сигурно е, че при създаването на този канал не е направено никакво "допускане" за "кривината". И все пак каналът е факт и без нея. Това е китайско доказателство, че Земята не е глобус.

68. Г-н Дж. Н. Локиър казва: "Тъй като изглежда, че Слънцето изгрява на изток и залязва на запад, Земята всъщност се върти в обратна посока, т.е. от запад на изток." Сега, това не е по-добър вариант, отколкото ако кажем - защото един човек изглежда, че се изкачва по улицата, улицата наистина се спуска към човека! И тъй като истинската наука не би съдържала такива глупости като тази, следва, че така наречената наука теоретична астрономия не е истинска, и следователно имаме доказателство, че Земята не е земно кълбо.

69. Г-н Локиър казва: "Явленията, свързани с изгрева и залеза на Слънцето и звездите, могат да се дължат или на това, че нашата Земя е в покой, а Слънцето и звездите се движат около нея, или на това, че самата Земя се върти, докато Слънцето и звездите са в покой." Тъй като истинската наука не допуска подобни жалки алтернативи, ясно е, че съвременната теоретична астрономия не е истинска наука и че водещата ѝ догма е заблуда. Следователно имаме ясно доказателство, че Земята не е земно кълбо.

70. Г-н Локиър, описвайки своята картина на предполагаемото доказателство за ротативността на Земята чрез кораби, заобикалящи "воден хълм", използва следните думи: "Диаграма, показваща как, когато приемем, че Земята е кръгла, обясняваме как се получава така, че корабите в морето изглеждат така." Това е напълно недостойно за името на науката! Наука, която започва с предположение и завършва с обяснение на предположението, от началото до края е обикновен фарс. Хората, които не могат да направят нищо по-добро от това да се забавляват по този начин, трябва да бъдат осъдени само като мечтатели, а водещата им догма - като заблуда. Това е доказателство, че Земята не е земно кълбо.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
71. Теорията на астрономите за кълбовидната Земя налага извода, че ако пътуваме на юг от екватора, е невъзможно да видим Северната звезда. И все пак е добре известно, че тази звезда е била виждана от мореплаватели, когато те са били на повече от 20 градуса южно от екватора. Този факт, както и стотици други факти, засрамва теорията и ни дава доказателство, че Земята не е глобус.

72. Астрономите ни казват, че вследствие на "въртенето" на Земята перпендикулярните стени на сградите никъде не са успоредни и че дори стените на къщите от противоположните страни на една улица не са строго успоредни! Но тъй като всички наблюдения не успяват да открият никакви доказателства за липсата на паралелизъм, която теорията изисква, идеята трябва да бъде отхвърлена като абсурдна и противоречаща на всички известни факти. Това е доказателство, че Земята не е земно кълбо.

73. Астрономите са правили опити с махала, окачени от вътрешната страна на високи сгради, и са се възторгвали от идеята, че ще могат да докажат въртенето на Земята около нейната "ос" чрез промяната на посоката на движение на махалото над подготвена маса отдолу - твърдейки, че масата се движи под махалото, вместо махалото да се измества и колебае в различни посоки над масата! Но тъй като се оказа, че махалото често се е въртяло в погрешна посока за теорията за "въртенето", огорчението замени възторга и ние имаме доказателство за неуспеха на астрономите в усилията им да обосноват своята теория, а следователно и доказателство, че Земята не е земно кълбо.

74. Що се отнася до предполагаемото "движение на цялата Слънчева система в пространството", кралският астроном на Англия веднъж каза: "Въпросът е оставен в най-възхитителното състояние на несигурност и аз ще се радвам, ако някой може да ни помогне да се измъкнем от него." Но тъй като днес цялата Нютонова схема е в най-окаяно състояние на несигурност - защото въпросът дали Луната се върти около Земята или Земята около Луната от години е предмет на "бурни" спорове - следва, че в основата си всичко е погрешно; и, разпалени от бурната пещ на философската френология, намираме блестящо доказателство, че Земята не е земно кълбо.

75. Астрономите твърдят, че за да се състави тяло като Слънцето, са необходими значително повече от един милион Земи, а за да се изравни кубичното съдържание на звездата Вега, са необходими повече от 53 000 слънца. А Вега е "малка звезда"! И съществуват безброй милиони такива звезди! И са необходими 30 000 000 години, за да може светлината на някои от тези звезди да достигне до нас на разстояние 12 000 000 мили за една минута! И, казва г-н Проктор, "мисля, че една умерена оценка на възрастта на Земята би била 500 000 000 години!" "Теглото ѝ - казва същият човек - е 6 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 тона!" Тъй като нито едно човешко същество не е в състояние да разбере тези неща, представянето им на света е обида - безобразие. И въпреки че всички те са възникнали от едно предположение, че Земята е планета, вместо да подкрепят предположението, те го повличат надолу под тежестта на собствената си абсурдност и го оставят да лежи в прахта - доказателство, че Земята не е глобус.

76. Г-н Дж.Р.Йънг, в своя труд за навигацията, казва: "Въпреки че пътят на кораба е върху сферична повърхност, можем да представим дължината на пътя с права линия върху равнинна повърхност." (А равнинното плаване е правилото.) Сега, тъй като е напълно невъзможно да се "представи" крива линия с права и е абсурдно да се прави опит, следва, че правата линия представлява права линия, а не крива. И тъй като г-н Йънг разглежда именно повърхността на водите на океана, следва, че тази повърхност е права, и ние сме задължени на г-н Йънг, професор по навигация, за доказателството, че Земята не е глобус.

77. "О, но ако Земята е самолет, бихме могли да отидем до ръба и да се преобърнем!" е много често срещано твърдение. Това е заключение, което е формирано твърде прибързано, и фактите го оборват. Земята със сигурност е точно такава, каквато човекът я открива чрез наблюденията си и каквато самият г-н Проктор казва, че "изглежда", че е - плоска; и ние не можем да преминем ледената преграда, която я заобикаля. Това е пълен отговор на възражението и, разбира се, доказателство, че Земята не е глобус.

78. "Да, но можем да обиколим Юга достатъчно лесно", често казват - тези, които не знаят. Британският кораб "Чалънджър" наскоро завърши обиколката на южния регион - непряко, ако трябва да сме сигурни, но тя продължи три години и измина почти 69 000 мили - участък, достатъчно дълъг, за да го обходи шест пъти по хипотезата за кълбото. Това е доказателство, че Земята не е глобус.

79. Достатъчно разпространена е забележката, че можем да видим кръга на Земята, ако прекосим океана, и че това доказва, че тя е кръгла. Сега, ако вържем едно магаре за кол на равен общ терен и то изяде тревата около себе си, то има работа само с кръгъл диск, а не със сферична маса. Тъй като кръгли дискове могат да се видят навсякъде - както от балон във въздуха, така и от палубата на кораб или от гледната точка на магарето, това е доказателство, че повърхността на Земята е равнинна, и следователно доказателство, че Земята не е глобус.

80. В редовния ход на Нютоновата теория се "предполага", че през юни Земята се намира на около 190 милиона мили (190 000 000) от положението си през декември. И тъй като (в средните северни ширини) можем да видим Северната звезда, като погледнем през прозореца, който е обърнат към нея - и то през същия ъгъл на същото стъкло на същия прозорец - през цялата година, това е достатъчно доказателство за всеки здравомислещ човек, че не сме извършили никакво движение. Това е доказателство, че Земята не е земно кълбо.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
81. Философите на Нютон ни учат, че Луната обикаля Земята от запад на изток. Но наблюдението - най-сигурният начин за придобиване на знания от човека - ни показва, че Луната не спира да се движи в обратната посока - от изток на запад. Тъй като знаем, че нищо не може да се движи едновременно в две противоположни посоки, това е доказателство, че това нещо е голяма грешка; и накратко, това е доказателство, че Земята не е глобус.

82. Астрономите ни казват, че Луната обикаля Земята за около 28 дни. Можем да я видим как обикаля всеки ден, ако използваме очите си - а те са най-доброто, което можем да използваме. Луната изостава в ежедневното си движение в сравнение със Слънцето с един оборот за посоченото време, но това не е завъртане. Неуспехът да се движиш толкова бързо, колкото другите тела в една посока, не означава въртене в обратна посока - както астрономите искат да ни накарат да вярваме! И тъй като целият този абсурд е бил необходим единствено за да подпомогне други абсурди, ясно е, че астрономите са на грешен път; и не е необходимо да се излагат дълги разсъждения, за да се покаже, че имаме доказателство, че Земята не е глобус.

83. Доказано е, че меридианите по необходимост са прави линии и че е невъзможно Земята да бъде обиколена в посока север или юг, от което следва, че в общия смисъл на думата "градус" - 360-ата част от окръжност - меридианите нямат степени, тъй като никой не знае за меридианна окръжност или полуокръжност, която да бъде разделена по този начин. Но астрономите говорят за градуси на географската ширина в същия смисъл, както и за градуси на географската дължина. Това се прави, като се приема за вярно онова, което не е вярно. Зететичната философия не включва тази необходимост. Това доказва, че основата на тази философия е здрава, и накратко, е доказателство, че Земята не е земно кълбо.

84. Ако се отдалечим от издигнат обект в равнина или прерия, височината на обекта очевидно ще намалее с отдалечаването му. Това, което е достатъчно, за да предизвика този ефект в малък мащаб, е достатъчно и в голям мащаб; и отдалечаването от издигнат [22] обект, независимо колко е висок, по равна повърхност, независимо колко далеч, ще предизвика въпросната поява - понижаване на обекта. Нашите съвременни теоретични астрономи обаче твърдят, че в случая с видимото понижаване на Северната звезда при пътуване на юг това е доказателство, че Земята е кълбовидна! Но тъй като е ясно, че не може да се допусне появата на явление, което е напълно обяснимо въз основа на известни факти, да се счита за доказателство в полза на това, което е само предположение, следва, че с право нареждаме то да отпадне и да освободи място за доказателство, че Земята не е кълбо.

85. Има реки, които текат на изток, на запад, на север и на юг - т.е. реките текат във всички посоки по повърхността на Земята и по едно и също време. Сега, ако Земята беше глобус, някои от тези реки щяха да текат нагоре, а други надолу, приемайки за факт, че в природата наистина има "нагоре" и "надолу", независимо от формата, която тя приема. Но тъй като реките не текат нагоре, а теорията за кълбото изисква това, това е доказателство, че Земята не е кълбо.

86. Ако Земята беше глобус, който се търкаля и препуска през "пространството" със скорост "сто мили за пет секунди време", водите на моретата и океаните не биха могли да се задържат на повърхността ѝ по силата на нито един известен закон - твърдението, че те биха могли да се задържат при тези обстоятелства, е обида за човешкото разбиране и доверчивост! Но тъй като се оказва, че Земята - т.е. обитаемият свят на сушата - "стои от водата и във водата" на "могъщата бездна", чиято околовръстна граница е ледът, можем да хвърлим твърдението обратно в зъбите на тези, които го правят, и да развеем пред лицата им знамето на разума и здравия разум, изписано с - доказателство, че Земята не е глобус.

87. Теорията за въртящата се и въртяща се Земя изисква теория, която да поддържа водата на повърхността ѝ. Но тъй като теорията, която е дадена за тази цел, е толкова противоположна на целия човешки опит, колкото и тази, която има за цел да подкрепи, тя е илюстрация на жалките хипотези, до които астрономите са принудени да прибягват, и представлява доказателство, че Земята не е земно кълбо.

88. Ако бихме могли - след като съзнанието ни веднъж се е отворило за светлината на Истината - да си представим кълбовидно тяло, на чиято повърхност биха могли да съществуват човешки същества, то силата - без значение с какво име ще бъде наречена - която би ги задържала, тогава по необходимост би трябвало да е толкова сковаваща и убедителна, че те не биха могли да живеят; водите на океаните би трябвало да са като твърда маса, защото движението би било невъзможно. Но ние не само съществуваме, но и живеем и се движим; а водата на океана подскача и танцува като нещо живо и красиво! Това е доказателство, че Земята не е земно кълбо.

89. Добре известно е, че законът, който регулира видимото намаляване на размерите на обектите, когато ги оставяме в далечината (или когато те ни напускат), е много различен при светлинните тела от този при несветлинните. Ако в тъмна нощ плавате покрай светлината на малка лампа в лодка, тя няма да изглежда по-малка, когато е на километър от вас, отколкото когато е била близо до нея. Проктор казва, че когато говори за Слънцето: "видимият размер на Слънцето не се променя" - надалеч или наблизо. И след това забравя този факт! Впоследствие г-н Проктор ни казва, че ако пътникът отиде толкова на юг, че Северната звезда се появи на хоризонта, "Слънцето би трябвало да изглежда много по-голямо" - ако Земята беше равнина! Следователно, твърди той, "пътят, по който се е движил, не може да е бил прав", а криволичещ. Тъй като не е нищо друго освен обикновена научна хитрост да се изтъкне като възражение, което да попречи на равнината Земя, непоявяването на нещо, за което никога не е било известно да се появи, следва, че ако това, което изглежда като хитрост, не е случайност, то е единственият начин, който е бил достъпен за възразяващия - да хитрува. (В писмо до "Английски механик" от 20 октомври 1871 г. г-н Проктор се хвали, че е обърнал един наскоро обърнал се към зетьовската философия, като му казал, че всички негови аргументи са много добри, но че "изглежда така, сякаш [забележете езика!] слънцето трябва да изглежда девет пъти по-голямо през лятото". И г-н Проктор завършва така: "Всъщност той видя, че с вярата си в "Паралакс" се беше "записал като магаре". ") Е, тогава: хитрост или не от страна на възразяващия, възражението е фалшификат - измама - изобщо не е валидно възражение; и от това следва, че системата, която не се изчиства от тези неща, е прогнила система, а системата, която нейните защитници, начело с г-н Проктор, биха смазали, ако намерят оръжие, което да използват - зетическата философия на "Паралакс" - е обречена да живее! Това е доказателство, че Земята не е земно кълбо.

90. "Нивото на водата ли е, или не е?" - този въпрос някога бил зададен на един астроном. "Практически - да, а теоретично - не", беше отговорът. Сега, когато теорията не хармонира с практиката, най-доброто, което може да се направи, е да се изостави теорията. (Вече е твърде късно да се каже: "Толкова по-зле за фактите!") Да се откажем от теорията, която предполага извита повърхност на стоящата вода, означава да признаем фактите, които са в основата на зетьовската философия. И тъй като това ще трябва да се направи - рано или късно, - то е доказателство, че Земята не е глобус.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
91. "От реални наблюдения - казва Шьодлер в своята "Книга за природата" - знаем, че другите небесни тела са сферични, затова без колебание твърдим, че и Земята е такава." Това е добър пример за всички астрономически разсъждения. Когато едно нещо се причислява към "други" неща, първо трябва да се докаже приликата между тях. Не е нужен Шьодлер, за да ни каже, че "небесните тела" са сферични, но "най-великият астроном на века" сега няма да се осмели да ни каже, че Земята е такава - и да се опита да го докаже. Сега, след като никога не е било доказано, че между Земята и небесните тела съществува подобие, класифицирането на Земята с небесните тела е преждевременно - ненаучно - фалшиво! Това е доказателство, че Земята не е земно кълбо.

92. "Няма никакво противоречие в предположението, че Земята наистина се движи около Слънцето" - казва английският кралски астроном. Разбира се, че не, щом теоретичната астрономия е само предположение заедно! Непоследователността е в това да се учи светът, че предполагаемото е факт. След като "движението" на Земята е само предположение - след като изобщо е необходимо да се предполага - е ясно, че то е измислица, а не факт; и тъй като "подвижността" и "сферичността" стоят или падат заедно, имаме пред себе си доказателство, че Земята не е глобус.

93. Видяхме, че астрономите, за да ни осигурят равна повърхност, върху която да живеем, са отрязали половината от "земното кълбо" на определена снимка в книгите си. [Вж. стр. 6] Сега, след като астрономите са направили това, половината от същността на тяхната "сферична теория" е изоставена! Тъй като теорията трябва да издържи или да падне в своята цялост, тя наистина е паднала, когато половината е изчезнала. Тогава остава само една плоска Земя, което, разбира се, е доказателство, че Земята не е глобус.

94. В "География на Корнел" има "Илюстрирано доказателство за формата на Земята". Извитата линия, на която е изобразен кораб в четири позиции, докато плава далеч от наблюдател, представлява дъга от 72 градуса или една пета от предполагаемата обиколка на "земното кълбо" - около 5000 мили. Десет такива кораба, като тези, които са показани на картинката, ще достигнат цялата дължина на "дъгата", което прави 500 мили като дължина на кораба. Човекът от картината, който наблюдава кораба, докато той отплава, е висок около 200 мили, а кулата, от която той гледа нависоко, е висока поне 500 мили. Това са пропорциите на хората, кулите и корабите, които са необходими, за да се види корабът в различните му позиции, докато "заобикаля кривата" на "големия воден хълм", над който се предполага, че плава: защото не трябва да се забравя, че това предполагаемо "доказателство" зависи от линиите и ъглите на виждане, които, ако се увеличат, ще запазят своите характеристики. Тъй като корабите не се строят с дължина 500 мили, с пропорционални мачти, а хората не са високи 200 мили, това не е това, което се твърди, че е - доказателство за ротативност, а или невеж фарс, или жестока измама. Накратко, това е доказателство, че Земята не е глобус.

95. В "Cornell's Intermediate Geography" (1881 г.), стр. 12, е поместена "Илюстрация на естественото разделение на сушата и водата". Тази илюстрация е толкова хубаво нарисувана, че едновременно с това предоставя поразително доказателство, че Земята е равнина. Тя е вярна на природата и не носи печата на астроном-художник. Тя е картинно доказателство, че Земята не е глобус.

96. Ако се обърнем към диаграмата в "География на Корнел", стр. 4, и обърнем внимание на кораба, който е най-отдалечен от наблюдателя, ще установим, че макар да е на около 4000 мили, той е със същия размер като най-близкия до него кораб, отдалечен на около 700 мили! Това е илюстрация на начина, по който астрономите пренебрегват законите на перспективата. Това е необходимо, защото в противен случай те биха били принудени да разкрият погрешността на своите догми. Накратко, по този въпрос има доказателство, че Земята не е земно кълбо.

97. Г-н Хинд, английски астроном, казва: "Простотата, с която сезоните се обясняват с въртенето на Земята по нейната орбита и наклонеността на еклиптиката, със сигурност може да бъде приведена като силно предполагаемо доказателство за правилността на Нютоновата теория, тъй като с никакви други рационални предположения по отношение на отношенията между Земята и Слънцето не могат да бъдат обяснени тези и други толкова добре познати явления." Но тъй като истинската философия изобщо няма "предположения" - и няма нищо общо с "предположения" - а явленията, за които се говори, са напълно обяснени с факти, "предполагаемото доказателство" пада на земята, покрито с присмеха, който така богато заслужава; и от праха на "рационалните предположения" на г-н Хинд виждаме да стои пред нас доказателство, че Земята не е глобус.

98. Г-н Хинд говори за астронома, който наблюдава звезда, докато тя се [25]"пренася през телескопа от дневното въртене на Земята". Това не е нищо друго освен пълен абсурд. Никакво движение на Земята не би могло да пренесе звезда през телескопа или нещо друго. Ако звездата изобщо е пренесена през нещо, то звездата е тази, която се движи, а не нещото, през което е пренесена! Освен това идеята, че Земята, ако беше глобус, би могла да се движи по орбита от близо 600 000 000 мили с такава точност, че кръстосаният мерник на телескоп, закрепен на повърхността ѝ, да изглежда, че се плъзга леко по звезда, отдалечена на "милиони милиони" мили, е просто чудовищна; докато при фиксиран телескоп няма значение разстоянието между звездите, макар да предполагаме, че те са толкова далече, колкото астрономът предполага, че са; защото, както казва г-н Проктор, "колкото по-далеч са, толкова по-малко ще изглежда, че се изместват". Защо, в името на здравия разум, наблюдателите трябва да закрепват телескопите си върху солидни каменни основи, за да не се преместят и на косъм, ако Земята, върху която ги закрепват, се движи със скорост 19 мили в секунда? Наистина, да се смята, че г-н Проктор от "шест хиляди милиона милиона милиона тона" се "търкаля, бушува, лети, хвърля се през пространството завинаги" със скорост, в сравнение с която изстрел от оръдие е "много бавен вагон", " с такава безпогрешна точност, че телескоп, закрепен на гранитни стълбове в обсерватория, няма да позволи на астроном с очи на рис да открие отклонение в движението ѝ нагоре от хилядна част от косъма, е да си представим чудо, в сравнение с което всички регистрирани чудеса, взети заедно, биха потънали в пълна незначителност. Капитан Р. Д. Морисън, доскорошен съставител на "Алманах на Задкейл", казва: "Заявяваме, че това "движение" е обикновена "глупост" и че аргументите, които го подкрепят, са обикновена глупост и детски абсурд, ако се разгледат с око, което търси единствено ИСТИНАТА." Тъй като тези абсурдни теории са безполезни за хората с техните сетива и тъй като не съществува никаква необходимост от подобно нещо в земетръсната философия, това е "силно предполагаемо доказателство" - както би казал г-н Хинд - че земетръсната философия е вярна, и следователно доказателство, че Земята не е глобус.

99. Г-н Хинд говори за двама велики математици, които се различават само с петдесет и пет ярда в оценката си за диаметъра на Земята. Защо сър Джон Хершел в прочутия си труд отрязва 480 мили от същото нещо, за да получи "кръгли числа"! Това е все едно да се разделиш с косъм от едната страна на главата, а от другата да обръснеш цялата коса! О, "наука!" Може ли да има някаква истина в такава наука? Цялата точност в астрономията е в практическата астрономия, а не в теоретичната. Векове на наблюдения са превърнали практическата астрономия в благородно изкуство и наука, основаваща се - както хиляди пъти сме доказвали - на неподвижната Земя; и ние осъждаме тази привидна точност, от една страна, и безразсъдното безразличие към цифрите, от друга, като най-долен боклук, и вземаме от нея доказателство, че "науката", която я толерира, е лъжлива - вместо да бъде "точна" - наука, и имаме доказателство, че Земята не е глобус.

100. Докато пътува по повърхността на Земята, Слънцето донася "пладне" на всички места по последователните меридиани, които пресича: тъй като пътуването му е в западна посока, местата на изток от позицията на Слънцето са получили своето пладне, докато местата на запад от позицията на [26] Слънцето все още не са го получили. Следователно, ако пътуваме в източна посока, пристигаме в онези части на Земята, където "времето" е по-напреднало, часовникът в джоба ни трябва да бъде "поставен" или може да се каже, че "печелим време". Ако, от друга страна, пътуваме на запад, пристигаме на места, където все още е "сутрин", часовникът трябва да бъде "върнат" и може да се каже, че "губим време". Но ако пътуваме на изток, така че да пресечем 180-ия меридиан, там ще загубим един ден, който ще неутрализира печалбата от цялото околосветско пътешествие; а ако пътуваме на запад и пресечем същия меридиан, ще спечелим един ден, който ще компенсира загубата по време на цялото околосветско пътешествие в тази посока. Фактът, че губим или печелим време по време на околосветско плаване, вместо да бъде доказателство за "въртенето" на Земята, както се представя, е вечно доказателство, че Земята не е кълбо.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
"И какво тогава?" Какво тогава! Никой интелигентен човек няма да зададе този въпрос, а който може да се нарече интелектуалец, ще знае, че доказването на факта, че Земята не е земно кълбо, е най-грандиозното разкъсване на веригите на робството, което някога се е случвало в света на литературата и науката. Портите на човешкото познание се отварят наново и се дава тласък на изследванията и откритията там, където всичко е било в застой, недоумение и мечти! Нима нищо не означава, че неверието не може да се противопостави на мощния прилив на живата вода на Истината, която трябва да тече все по-напред и по-напред, докато светът не погледне отново "нагоре" към Онзи, Който е разпрострял земята над водите, към Онзи, Който е направил големи светлини: Слънцето да управлява през деня, Луната и звездите да управляват през нощта? Нима е нищо да знаем и да чувстваме, че небесните тела са създадени за човека и че чудовищната догма за безкрайността на световете е оборена завинаги? В редакционната статия на стария английски вестник "Family Herald" от 25 юли 1885 г. се казва, че "въртенето на Земята около собствената ѝ ос е било отричано срещу Галилей и Коперник от цялата тежест на Римокатолическата църква".

И в статията "Гордостта на невежеството"! Редакторът не знае, че ако Земята имаше ос, която да нарече "своя" - което Църквата добре знаеше, че няма и следователно не можеше да признае - тя нямаше да се "върти" около нея; и че теоретичното движение около оста е въртене, а не преобръщане! Нима нищо не означава да знаем, че "цялата тежест на Римската църква" е била хвърлена в правилната посока, въпреки че се е люшкала обратно като гигантско махало, което не след дълго ще възвърне старото си положение? Нищо ли не е да знаеш, че "гордостта на невежеството" е от другата страна? Нима е нищо да знаем, че въпреки всички Брадлоу и Ингерсол на света, които ни казват обратното, библейската наука е вярна? Нищо ли не е да знаем, че живеем на тяло, което е в покой, а не на небесно тяло, което се върти и препуска през пространството по всички възможни начини и с напълно невъобразима скорост? Нищо ли не е да знаем, че можем да гледаме твърдо нагоре към небето, вместо да нямаме небе, към което да гледаме? Нима е нищо да сме на дневна светлина на Истината и да можем да вървим към възможното съвършенство, вместо да сме обвити в мрака на заблудата в бурния океан на Живота и да се окажем накрая - само Бог знае къде - на брега?

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 359
Re: 100 доказателства, че Земята не е сфера.
« Reply #11 on: September 21, 2023, 12:01:17 PM »
Грешка-публикацията е за темата "Пропагандата - Лари Романов"

Какво е човек да се окаже в плен на пропагандата в България в наши дни:

- Да не се замисля,че подземните ни богатства не се експлоатират от нашия народ а са предоставени за ползване на други собственици от западния задкулисен свят срещу нищожни приходи-ако не бъркам приходите са под един процент. Отделен и по-сложен е въпроса можем ли технологично ние да се грижим за тях.

- Да не се замисля,че електро-разпределителните дружества обслужващи електроенергията за цяла България не са наша а чужда собственост. Отделен и по-сложен е въпроса наистина къде отива голямата печалба от продажбата на ток-дали в енергодружествата или другаде.
- Да не се замисля,че от износител на електричество България умишлено политически постоянно е изправяна пред нови и нови енергийни несгоди и може дори да се превърне във вносител.

- Да не се замисля,че големите хранителни вериги, от които масово народът ни пазарува също не са наша родна собственост. но понеже каквото на човек му трябва - отива в Била,Кауфланд или Лидл и си го купува и после е доволен... Тук също може да се изпишат и изговорят томове информация.

- Да не се замисля,че водоснабдяването на София е предоставено за управление за 25 години на френска компания...като че ли ние не можем сами да се грижим за водоснабдяването си, при толкова благодатен климат по Божия воля и милост към българските земи. За останалата част от България, как стоят нещата в действителност не съм търсил информация.

- Да не се замисля,че постоянно се натрапват внушения и действия-как България не трябва да има дори търговски отношения с руснаците, докато тези, които се разпореждат по тези въпроси в България/щатите и евросъюза/ продължават да си търгуват с руснаците. И ценни метали и газ и вероятно и всичко което им е нужно за да поддържат своите технологии и западния стандарт на живот на гърба на множество други народи.  Но на нас се забранява и всеки ден се говори против всичко което е руско.

- Да не се замисля,че  България 34 години е под западни наставления, заповеди, "препоръки",внушения.
Цялата икономика и стандарт на живот при народа ни е определен от западния политически и икономически свят, липсата на правосъдие в България е под западното одобрение....Целият политически живот в България и всичко което произтича от сегашната система е под западно менторство и подчинение.
Включително и лъжехристиянството в България което нахлу след 1990г. е от западни идеолози.

Списъкът може да бъде продължен...с томове от факти и дискусии

При всичко това, ако човек се събужда сутрин и е убеден вътрешно,че за всичките ни несгоди в живота като народ, са виновни руснаците и тяхното съществуване на света,
ако такъв човек се е поддал на внушенията на нихилизма насочен лично към нашия народ-че сме прости, глупави слаби и некадърни, щом сме българи и нищо не представляваме ...
този човек е жертва на пропагандата.

--------------
Извинете ме, но този пост беше предназначен за темата за пропагандата, нещо се обърка и ако е възможно да бъде изместен в нея.
Простете за неудобството....


Mazzarot

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 10
Re: 100 доказателства, че Земята не е сфера.
« Reply #12 on: October 25, 2023, 19:27:24 PM »
Watchman, ако не е някаква грешка, човекът който си цитирал е написал тези "доказателства" през 1885г. т.е. преди излизането на хората в Космоса и преди ходенето на хора до Луната. Дали са стъпвали на нея или не, няма значение за този разговор, поне е сигурно, че са видели нашата планета от разстояние, което им позволява да разберат дали е кълбо или пица. Наистина ли вярваш, че всички хора, които работят в институции като НАСА, ЕКП и т.н са слуги на дявола, и нарочно лъжат населението? Дали във всички тези учреждения няма да се намери поне един истински християнин? Аз лично съм летял доста с пътнически самолети, и мога твърдо да кажа, че Земята не ми изглежда вдлъбната. "Дори на най-голямата височина, която някога е достигал, той вижда вдлъбната повърхност - точно това може да се очаква от една наистина равна повърхност, тъй като естеството на равните повърхности е да изглежда, че се издигат до нивото на окото на наблюдателя. Това е очна демонстрация и доказателство, че Земята не е глобус." Това са размишления на човек от времена в които не е имало нито технологии, нито наука на днешното ниво, и звучи направо неандерталски. Преди микроскопа сигурно всяка болест е била приписвана на нечисти сили, но днес знаем, че с едно просто измиване на ръцете със сапун се предпазваме от доста неща, защото ги причиняват микроби и вируси, а не демони. "В "Cornell's Intermediate Geography" (1881 г.), стр. 12, е поместена "Илюстрация на естественото разделение на сушата и водата". Тази илюстрация е толкова хубаво нарисувана, че едновременно с това предоставя поразително доказателство, че Земята е равнина. Тя е вярна на природата и не носи печата на астроном-художник. Тя е картинно доказателство, че Земята не е глобус." 1881 година, РИСУНКА, която е ТОЛКОВА ДОБРЕ НАРИСУВАНА, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯ ДОКАЗАТЕЛСТВО!!! Получил съм много от четенето на мненията в този форум, и съм благодарен че го намерих, затова смирено ви моля, братя, нека се съсредоточим върху изследването на Писанията и тяхното приложение в опознаване на Бог и спасяването на хора!

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3919
Re: 100 доказателства, че Земята не е сфера.
« Reply #13 on: October 25, 2023, 21:19:37 PM »
Quote
Watchman, ако не е някаква грешка, човекът който си цитирал е написал тези "доказателства" през 1885г. т.е. преди излизането на хората в Космоса и преди ходенето на хора до Луната.

Няма грешка. Годината е тази, която е публикувана в оригиналната публикация.

Quote
Дали са стъпвали на нея или не, няма значение за този разговор, поне е сигурно, че са видели нашата планета от разстояние, което им позволява да разберат дали е кълбо или пица.

Планета според Библията означава "скитаща звезда", земята не е планета, нито е звезда, още по-малко скитаща.

Разстоянието до което човек е достигал на височина е много малко съотнесено към общата площ на Земята. И не е възможно да се види от такава ниска височина формата на земята.

Quote
Наистина ли вярваш, че всички хора, които работят в институции като НАСА, ЕКП и т.н са слуги на дявола, и нарочно лъжат населението?

Да, всички космонавти, астронавти и прочие са масони. А тези, които са на ниските етажи са фрагментирани по такъв начин, че никой от тях няма голямата картина за това, което се случва.

Quote
Дали във всички тези учреждения няма да се намери поне един истински християнин?

Със сигурност има хора, които си мислят, че са християни. Предполагам че и в публичните домове е пълно с проститутки, които се имат за християнки. Но хора, които познават Бога и имат истинско покаяние няма да издържат дълго на такова място, ако въобще биха попаднали в него.

Веднъж един християнин бизнесмен беше разказвал как работи схемата. Понеже е бил доста богат те са започнали да го привличат към задкулисните кръгове. За целта след една от "бизнес сбирките" на които той е присъствал са му предложили да преспи с някакви много отбрани елитни компаньонки. Той разбира се е отказал и от този момент нататък тези хора повече не са го потърсили за нищо.

Точно така работи схемата на пресяване. Истински християнин не може да попадне в тези среди, защото някой трябва първо да докаже че е дегенерат, преди да попадне на място в което ще има достъп до определени тайни.

Quote
Аз лично съм летял доста с пътнически самолети, и мога твърдо да кажа, че Земята не ми изглежда вдлъбната.

Формата на прозорците на самолетите изкривява образа който се вижда през прозорците и работи на принципа на леща за фотоапарат.

Quote
Това са размишления на човек от времена в които не е имало нито технологии, нито наука на днешното ниво, и звучи направо неандерталски.

Какво е имало в ония времена като технологии, ние не знаем, защото официалната история е не по-малко фалшива от космологията.

Quote
Преди микроскопа сигурно всяка болест е била приписвана на нечисти сили, но днес знаем, че с едно просто измиване на ръцете със сапун се предпазваме от доста неща, защото ги причиняват микроби и вируси, а не демони.

Вирусологията е също толкова фалшива колкото е и космологията и официалната история. Хората преди столетия и хилядолетия са имали много повече знание за това как да остават здрави. Не случайно преди Петър Първи в Русия е имало старци на по 300 години (документирано). В Китай официално най-стария документиран човек е починал на около 258 години. Да те видя ти как ще доживееш до 300 години като си миеш ръцете със сапун и като ползваш микроскоп.

Quote
РИСУНКА, която е ТОЛКОВА ДОБРЕ НАРИСУВАНА, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯ ДОКАЗАТЕЛСТВО!!!

Превода е автоматичен и може да има неточности или объркващи неща. Ти от 100 доказателства повечето от които са безупречни това за някаква рисунка ли успя да се хванеш?

Quote
Получил съм много от четенето на мненията в този форум, и съм благодарен че го намерих, затова смирено ви моля, братя, нека се съсредоточим върху изследването на Писанията и тяхното приложение в опознаване на Бог и спасяването на хора!

Когато изследваме Писанията ние неизбежно стигаме до извода че земята е Плоска, че "космоса" с планетите и милиардите слънца в него е измислица.

Ти твърде много си повярвал на лъжите на този свят. Не забравяй, това, което Писанието казва за света:

1Йоан 5:19  Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.

Ти вярваш ли че ЦЕЛИЯ свят лежи в лукавия, който е лъжец и на лъжата баща? Всичките му там НАСА, всичките "научни" институции, университети, болници, политици, банки, историци, ВСИЧКО лежи в лукавия, сиреч лежи в неговата власт. И ти очакваш от тях истината?

Как ще спасяваш хора, като продължаваш да поддържаш в тях лъжите на дявола? Абсолютно цялата информация, която е одобрена "научно" и официално може да се счита за компрометирана или напълно лъжлива.

Аз се убедих в това, че земята е плоска и неподвижна изучавайки Писанието. Там се говори ясно за "плоскостта на земята" (Откр. 20:9). Говори се за това че слънцето и луната и звездите СА ПО-МАЛКИ от земята (звездите ще падат на земята както смокини падат от дървото - Откр. 6:13). Пълно е с пасажи които правят космологията на този свят напълно лъжлива и невъзможна.

Затова е време да се замислиш и да спреш да вярваш на лъжите на този свят и да започнеш наистина да изучваш Писанията и да поставиш Библейската истина по-високо от всичко, което този свят предлага. (Не любете света, нито това, което е на света).

А ако любим Бога, ще любим и Неговото Слово. Ето тук кратко видео, което дава кратко и обосновано библейската космология.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 231
Re: 100 доказателства, че Земята не е сфера.
« Reply #14 on: November 01, 2023, 15:13:57 PM »
Quote
Всичките му там НАСА, всичките "научни" институции, университети, болници, политици, банки, историци, ВСИЧКО лежи в лукавия, сиреч лежи в неговата власт. И ти очакваш от тях истината?

Понякога и те изпускат по някоя истина. Като например надписа на надгробната плоча на Вернер фон Браун, който е считан за един от основателите на НАСА. Псалом 19:1.

https://www.youtube.com/watch?v=h5EQ8LqKUsQ
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)